Sei sulla pagina 1di 4

Numele și prenumele:………………………..……………… 27.02.

2020

Test de evaluare

Înmulțirea numerelor naturale în concentrul 0 -10.000

1. Calculează!

27x 38x 232x 107x 24 x 173 x


24 2 6 13 32 18

2. Folosind proprietățile înmulțirii calculează:

a) 2 x 37 x 50 =
………………………………………………………………………………………
b) 4 x 29 x 100 =
………………………………………………………………………………………
c) 78 x 2 + 50 x 2 =
………………………………………………………………………………………

3. Respectând ordinea efectuării operațiilor calculează:

a) 7 x 12 + 240 – 8 x 26
=……………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
b) 7 + 14 x (38 + 169) =
………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…..
c) 3500 – 3 x 25 + 4 x 27=
………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
4. Scrie enunțurile sub formă de exerciții și rezolvă-le:

a. Care este produsul dintre suma numerelor 48 și 25 și diferența numerelor 703 și


648?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………..
b. Din produsul numerelor 76 și 30 scade întreitul lui 309!
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
………..…

5. În pivnița bunicii se află 16 kg de pătrunjel, un număr de kg dublu de morcovi, și 3 saci


de câte 19 kg de cartofi.
Care este cantitatea totală a legumelor?

Rezolvare
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..…..
Răspuns:……………………………………

Calificati 1 2 3 4 5
v
FB
B
S
Calificativ final: ………………………………………………..

Barem de corectare

Calificati 1 2 3 4 5
v
FB 5 -6 operații 3 rezolvări 3 rezolvări 3 rezolvări 3 operații
corecte corecte corecte corecte
B 3-4 operații 2 rezolvări 2 rezolvări 2 rezolvări 2 operații
corecte corecte corecte corecte
S 1-2 operații 1 rezolvare 1 rezolvare 1 rezolvare 1 operație
corecte corectă corectă corectă

Răspunsurile:

Itemul
1. 34 152 4684 642 312 4576
2. a. 3700 b. 11.600 c. 15.600
3. a. 116 b. 2805 c. 3523
4. a. 4015 b. 3258 c. 1353
5. I. 16 x 2 = 32 II. 19 x 3 = 57 III. 16 + 32 + 57 = 105

Potrebbero piacerti anche