Sei sulla pagina 1di 6

Paradigmi

• abdūco, abdūcis, abduxi, abductum, abdūcĕre (allontanare)

• abĕo, is, abĭi, abĭtum, abire (andar via, andarsene, partire, allontanarsi)

• absŭm, āfŭi, āfŭtūrus, ăbesse (essere lontano da)

• accēdo, is, cessi, cessum, ĕre (avvicinarsi, arrivare a)

• accendo, is, accendi, accensum, ĕre (accendere)

• accĭpĭo, is accēpi, acceptum, ĕre (ricevere, accogliere, accettare, apprendere)

• addo, addis, addǐdi, addǐtum, addĕre (aggiungere)


• addūco, is, duxi, ductum, ĕre (conduco)

• ădĕo, is, ĭi, ĭtum, ire (andare, visitare)

• adfĕro, fers, tŭli, lātum, ferre (portare, recare)

• adsisto, is, stĭti, ĕre (fermarsi, presentarsi)

• ăgo, is, ēgi, actum, ĕre (fare, condurre)

• āmitto, is, mīsi, missum, ĕre (mandare via, perdere, abbandonare)

• ănĭmadverto, is, verti, versum, ĕre (accorgersi di, osservare)

• arbĭtror, āris, ātus sum, āri (credere)

• ardĕo, es, arsi, arsūrus, ēre (bruciare)

• audĕo, es, ausus sum, ēre (osare, avere il coraggio di)

• audĭo, is, īvi e ĭi, ītum, īre (ascoltare, udire)

• augĕo, es, auxi, auctum, ēre (accrescere, aumentare)

• cădo, is, cĕcĭdi, cāsūrus, cādĕre (cadere, essere ucciso)

• caedo, is, cĕcīdi, caesum, ĕre (tagliare, uccidere)

• căno, is, cĕcĭni, cantum, ĕre (cantare, celebrare)

• căpio, is, cēpi, captum, ĕre (prendere, catturare, conquistare)

• cēdo, is, cessi, cessum, ĕre (ritirarsi)

• censĕo, es, censŭi, censum, ēre (pensare, ritenere, credere, giudicare)

• circumdo, as, dĕdi, dătum, dăre (porre intorno, circondare)


• claudo, is, si, sum, ĕre (chiudere, arrestare)

• coepĭo, is, coepi, coeptum, ĕre (cominciare, intraprendere)

• cognosco, is, cognōvi, cognǐtum, ĕre (conoscere)

• cōgo, is cŏēgi, cŏactum, ĕre (costringere, riunire)

• cŏlo, is, cŏlŭi, cultum, ĕre (coltivare, aver cura, venerare)

• condo, is, dĭdi, dĭtum, ĕre (fondare, isitutire)

• confĭcĭo, is, fēci, fectum, ĕre (portare a termine)

• confīdo, is, confīsus sum, ĕre (confidare)


• contemno, is, tempsi, temptum, ĕre (disprezzare)

• contendo, is, tendi, tantum, ĕre (lanciare, sforzarsi)

• crēdo, is, dĭdi, dĭtum, ĕre (credo, fidarsi di)

• cresco, is, crēvi, crētum, ĕre (crescere)

• cŭpĭo, is, īvi o ĭi, ītum, ĕre (desiderare)

• curro, is, cŭcurri o curri, cursum, ĕre (correre)

• dēbĕo, es, debŭi, debĭtum, ēre (dovere)

• decerno, is, crēvi, crētum, ĕre (decidere)

• dēfendo, is, fendi, fensum, ĕre (respingere, difendere)

• dēfĭcĭo, is, fēci, fectum, ĕre (mancare)

• dēlĕo, es, ēvi, ētum, ēre (distruggere)

• dēpōno, is, pŏsŭi, pŏsĭtum, ĕre (deporre)

• descendo, is, scesi, scensum, ĕre (discendere)

• dico, is, dixi, dictum, ĕre (dire)

• diffīdo, is, diffīsus sum, ĕre (diffidare)

• dilĭgo, is, dilexi, dilectum, diligĕre (apprezzare, amare)

• discēdo, is, cessi, cessum, ĕre (andarsene, dividersi)

• disco, is, dĭdĭci, ĕre (imparare, apprendere)

• dō, as, dĕdi, dătum, dăre (dare)


• dŏcĕo, es, dŏcŭi, doctum, ēre (insegnare, istruire)

• dūco, is, duxi, ductum, ĕre (condurre)

• ĕo, is, īvi / ĭi, ĭtum, īre (andare)

• exĕo, is, ĭi, ĭtum, īre (uscire)

• făcĭo, is, fēci, factum, ĕre (fare)

• fĕro, fers, tŭli, lātum, ferre (portare)

• fido, is, fīsus sum, ĕre (fidarsi, aver fiducia in)

• fio, fis, factus sum, fieri


• fleo, es, ēvi, ētum, ēre (piangere)

• frŭor, ĕris, fructus sum, frui (godere)

• fŭgio, is, fūgi, (fugiturus), ĕre (fuggire)

• fungor, ĕris, functus sum, fungi (adempiere)

• gaudĕo, es, gāvīsus sum, ēre (gioire, godere)

• gĕro, is, gessi, gestum, ĕre (portare, fare)

• habĕo, -es, habŭi, habĭtum, -ēre

• hortor, āris, ātus sum, āri (esortare)

• iăcĕo, es, iăcŭi, iăcĭtūrus, ēre (giacere)

• iăcĭo, is, iĕci, iactum, ĕre (gettare, scagliare)

• incĭpĭo, is, cēpi, ceptum, ĕre (iniziare, incominciare)

• incendo, is, incensi, incensum, ere (bruciare)

• ĭnĕo, is, ĭi, ĭtum, īre (entrare, cominciare)

• intellĕgo, is lexi, lectum, ĕre (capire)

• intersum, intĕres, interfŭi, interesse (esserci una differenza, essere presente)

• iubĕo, es, iussi, iussum, ēre (ordinare)

• iǔvo, as, iūvi, iūtum, āre (giovare)

• lābor, labĕris lapsus sum, lābi (scivolare, ingannarsi)

• lĕgo, legis, lēgi, lectum, legĕre (leggere)


• lŏquor, loquĕris, lŏcūtus o lŏquūtus sum, lŏqui (parlare, dire)

• mālo, māvis, mālŭi, malle (preferire)

• manĕo, es, mansi, mansum, ēre (rimanere)

• memini, meministi, meminisse

• mitto, is, mīsi, missum, ĕre (mandare, inviare)

• mŏnĕo, es, monŭi, monĭtum, ēre (ammonire)

• mŏrĭor, ĕris, mortǔus sum, mŏrĭtūrus, mŏri (morire)

• movĕo, es, mōvi, mōtum, ēre


• nascor, -ĕris, nātus sum, nasci (nascere)

• neglĕgo, is, xi, ctum, ĕre (trascurare, disprezzare)

• nescĭo, is, īvi o ĭi,ītum, īre (non sapere)

• nolo, non vis, nolui, nolle (non volere)

• ŏbĕo, is, ĭi, ĭtum, īre (andare contro, affrontare)

• obtĭnĕo, es, tĭnuĭ, tentum, ēre (tenere fermo)

• occĭdo, is, occĭdi, occāsum, ĕre (cadere, morire)

• occīdo, is, occīdi, occīsum, ĕre (uccidere)

• ōdi, ōdisti, odisse, ōsūrus (odiare)

• ŏrĭor, ĕris / īris, ortus sum, īri (sorgere)

• ostendo, is, ostendi, ostentum / ostensum, ĕre (mostrare, dichiarare)

• pătĭor, ĕris, passus sum, păti (tollerare, lasciare)

• pello, is, pĕpŭli, pulsum, ĕre (cacciare)

• permitto, is, mīsi, missum, ĕre (lasciare passare)

• pervĕnĭo, is, vēni, ventum, īre (arrivare, giungere)

• pĕto, is, īvi / ĭi, ītum, ĕre (dirigersi verso, chiedere)

• pollĭcĕor, ēris, pollĭcĭtus sum , ēri (promettere)

• pōno, is, pŏsŭi, pŏsĭtum, ĕre (collocare)

• pŏtĭor, īris, potītus sum, īri (impadronirsi)


• prŏfĭciscor, -ĕris, fectus sum, fĭcisci (partire)

• quaero, is, quaesīvi o quaesĭi, quaesītum, ĕre (cercare, chiedere, ottenere)

• răpĭo, is, răpŭi, raptum, ĕre (prendere in fretta, rapire, rubare)

• rĕdĕo, is, ĭi, ĭtum, īre (tornare)

• rēĭcĭo, is, iēci, iectum, ĕre (gettare indietro, rifiutare)

• rĕlinquo, is, līqui, lictum, ĕre (lasciare)

• respondĕo, es, spondi, sponsum, ēre (rispondere)

• rumpo, is, rūpi, ruptum, ĕre (rompere, sbaragliare)


• scĭo, is, scīvi / scĭi, scītum, īre (sapere)

• scrībo, is, scripsi, scriptum, ĕre (scrivere)

• sĕquor, ĕris, sĕcūtus sum, sĕqui (seguire, inseguire)

• sŏlĕo, es, sŏlĭtus sum, ēre (essere solito)

• solvo, is, solvi, solūtum, ĕre (sciogliere)

• sperno, is, sprēvi, sprētum, ĕre (allontanare, disprezzare)

• stătŭo, is, stătŭi, stătūtum, ĕre (stabilire, decidere)

• sto, as, stĕti, stătum, āre (stare in piedi)

• terrĕo, es, terrŭi, terrĭtum, ēre (spaventare, atterrire)

• tĭmĕo, es, tĭmŭi, ēre (temere)

• tollo, is, sustŭli, sublātum, ĕre (sollevare, togliere, eliminare)

• trādo, is trādĭdi, trādĭtum, ĕre (affidare, consegnare, tramandare, riferire)

• trăho, is, traxi, tractum, ĕre (trascinare)

• ūtor, ĕris, ūsus sum, ūti (usare, servirsi di)

• vĕnĭo, is, vēni, ventum, īre (venire)

• vĕrĕor, ēris, vĕrĭtus sum, ēri (rispettare, temere)

• vĭdĕo, es vīdi, vīsum, ēre (video)

• vincĭo, is, vinxi, vinctum, īre (legare)

• vinco, is, vīci, victum, ĕre (vincere)


• vīvo, is, vixi, victum, ĕre (vivere)

• vŏlo, vīs, vŏlŭi, velle (volere)

Potrebbero piacerti anche