Sei sulla pagina 1di 5

Učenik: Razred:VIII Datum:

Tema: Ostvareno bodova:


Polinomi (drugi dio)
Ocjena:_____________ ( )
PITANJA I ZADACI

1. Rostavi izdvajanjem zajedničkog činioca polinome:

15𝑎2 + 5𝑎 =
a) 15𝑎
b) 5𝑎 − 5𝑏 =
12
c) 3𝑎𝑏 + 6𝑎𝑏 =
10𝑥 4 − 100𝑥
d) 10𝑥 100𝑥 2 =

2. Koristeći formulu za kvadrat binoma odredi:


2
a) (𝑥 + 4 ) =

b) (3𝑎2 + 6𝑏) 2
=
16
2
c) (𝑐 − 5) =

d) (5𝑥 2 − 4𝑦 2 ) 2
=

3. Koristeći formulu za kvadrat binoma izračunaj:

a) 522 =

b) 1022 =

c) 782 = 12

d) 972 =

4. Koristeći formulu za razliku kvadrata odredi:

a) (x2 + 11) (x2 - 11) =

b) (6a + 9b) (6a - 9b) =

c) 225x2 - 144d2 = 16

d) c4 – 169e4 =
5. Koristeći se formulom za razliku kvadrata izračunaj:

a) 32 ∙ 28 =
12
b) 64 ∙ 56 =

c) 107 ∙ 93 =

d) 210 ∙ 190 =

2
6. Riješi jednačinu: (𝑥 − 4) − (𝑥 + 3) ∙ (𝑥 − 3) = 1

16

7. Kombinujući razne metode rastavi na činioce:

a)

b) 18