Sei sulla pagina 1di 126

THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE.

C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

1 595 RAJASEKARAN.T 10000 0 10000 0 0 0 233 233

2 596 MURALIDHARAN.S 10000 0 10000 0 0 0 233 233

3 597 VENKATESAN.P 23000 0 0 23000 3220 0 0 3220

4 598 RANGANATHAN.C 23000 0 0 23000 3220 0 0 3220

5 599 UMAPATHY.R 12000 0 12000 0 0 0 0 0

6 600 JOSEPH.K 12000 0 12000 0 0 0 0 0

7 601 MURUGESAN.P 24000 0 0 24000 3360 0 0 3360

8 602 ELANGO.M 24000 0 0 24000 3360 0 0 3360

9 603 KUMARI.M 25000 7000 0 32000 3500 653 0 4153

10 604 RAMESH.B 25000 7000 0 32000 3500 653 0 4153

11 605 SANTHI.K.V 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

12 606 SIVAKALAI.N 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

13 607 MAHALAKSHMI.S 30000 15000 0 45000 4200 1925 0 6125

14 608 DHATCHIYANI.G 30000 15000 0 45000 4200 1925 0 6125

15 609 RAVICHANDRAN.V 45000 4000 0 49000 6300 233 0 6533

16 611 SUMATHI.N 40000 0 0 40000 5600 0 0 5600

Page 1
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

17 612 RAJALAKSHMI.S 40000 10000 0 50000 5600 641 0 6241

18 613 LATHA.G.N 40000 10000 0 50000 5600 641 0 6241

19 614 GUNAVATHI.A 20000 26000 0 46000 2800 1517 0 4317

20 615 CATHERIN STELLA.R 45000 0 0 45000 6300 0 0 6300

21 616 AMUDHA.K.Y 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

22 617 JOY JAYAKUMARI.Y 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

23 618 KALAIMAGAL.C 42000 3000 0 45000 5880 385 0 6265

24 619 RADHA.K 42000 3000 0 45000 5880 385 0 6265

25 620 DR.SHARMILA DEVI.M 40000 10000 0 50000 5600 700 0 6300

26 621 DR.PRABU RAJ.V.M.S 40000 10000 0 50000 5600 1283 0 6883

27 622 SURESH KUMAR.M 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

28 623 SHANMUGAM.R 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

29 624 KUPPUSAMY.K.K 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

30 625 RAJENDIRAN.E 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

31 626 SRIDEVI.S 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

32 627 POOTHANAMAL.C 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

Page 2
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

33 630 PARAMESWARI.K 42000 8000 0 50000 5880 373 0 6253

34 631 KANCHANA.V 42000 8000 0 50000 5880 373 0 6253

35 632 KUMAR.S 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

36 633 SUBASHINI.L 40000 0 0 40000 5600 0 0 5600

37 634 VIMALANATHAN.M 10000 0 10000 0 0 0 0 0

38 635 KULASEKARAN.S 10000 0 10000 0 0 0 0 0

39 636 DHASHARATHAN.N 15000 0 15000 0 0 0 1575 1575

40 639 SYED ABHU BAKKAR 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

41 640 NITHYANANDAM.K.S 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

42 641 VENKATESAN.S 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

43 642 MURUGAN.C 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

44 643 RAJA KANNU.K 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

45 644 SIVA KUMAR.J 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

46 645 KANNAIYAN.S 23000 4000 0 27000 3220 233 0 3453

47 646 SRINIVASAN.G 40000 0 0 40000 5600 0 0 5600

48 647 SUBRAMANI.E 20000 20000 0 40000 2800 233 0 3033

Page 3
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

49 648 KARTHIKEYAN.D 20000 20000 0 40000 2800 233 0 3033

50 649 RAMESH.A 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

51 650 BALAMURUGAN.K 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

52 651 KUMARASAMY.T 15000 0 15000 0 0 0 1575 1575

53 652 SEKAR.P 15000 0 15000 0 0 0 1575 1575

54 653 PONNURANGAM.A 40000 0 0 40000 5600 0 0 5600

55 654 RAJENDIRAN.R 40000 0 0 40000 5600 0 0 5600

56 655 AROON.G 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

57 656 PETER PAUL.P 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

58 657 RAJALAKSHMI.G 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

59 658 PREMA.S 30000 0 30000 0 0 0 2100 2100

60 659 VADIVELAN.S 45600 2400 0 48000 6384 196 0 6580

61 660 REKHA.M 45600 2400 0 48000 6384 196 0 6580

62 661 SEETHA.J 10000 0 10000 0 0 0 1050 1050


PORKODI VIMALA
63 662 BAI.S 10000 0 10000 0 0 0 1050 1050

64 663 UMA.R 35000 0 0 35000 4900 0 0 4900

Page 4
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

65 664 THIRUMOORTHY.R 15000 0 15000 0 0 0 1575 1575

66 665 JAYABARATHI.G 42000 0 0 42000 5880 0 0 5880

67 666 KANNAGI.G 42000 0 0 42000 5880 0 0 5880

68 667 VELAYUTHAM.C 23000 0 0 23000 3220 0 0 3220

69 668 VELMURUGAN.M 23000 0 0 23000 3220 0 0 3220

70 669 ELAVARASI.T.G 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

71 670 SARASWATHI.M 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200


MOHANA
72 671 SUNDARAM.R 33000 0 0 33000 4620 0 0 4620

73 672 DEVENDRAN.D 33000 0 0 33000 4620 0 0 4620

74 673 BASKARAN.S 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

75 674 JAYASEELAN.A 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

76 675 SELVAM.R 24000 0 0 24000 3360 0 0 3360

77 676 CHANDRAN.K 24000 0 0 24000 3360 0 0 3360

78 677 JOTHI LAKSHMI.R 40000 0 0 40000 5600 0 0 5600

79 678 ROOBAVATHY.B 40000 0 0 40000 5600 0 0 5600

80 679 DAMODHARAN.A 23000 0 0 23000 3220 0 0 3220

Page 5
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

81 681 MALA.J 10000 35000 0 45000 1400 1225 0 2625

82 682 GEETHA.S 10000 35000 0 45000 1400 1225 0 2625

83 683 LOURDUNATHAN.A 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

84 684 SNEGALATHA.M 40000 0 0 40000 5600 0 0 5600

85 685 MARY MERLIN.V.P 40000 0 0 40000 5600 0 0 5600

86 688 NANDA KUMAR.S 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

87 690 NIRMALA.E 40000 5000 0 45000 5600 583 0 6183

88 691 MURUGESAN.C 20000 5000 0 25000 2800 408 0 3208

89 692 SAMINATHAN.D 20000 5000 0 25000 2800 408 0 3208

90 693 VENKATRAJ.K.S 23000 0 0 23000 3220 0 0 3220

91 694 KARIGALAN.M 23000 0 0 23000 3220 0 0 3220

92 695 SAMPATH KUMAR.J.K 23000 0 0 23000 3220 0 0 3220

93 696 SANKAR.T.S 23000 0 0 23000 3220 0 0 3220

94 697 VELMURUGAN.T.A 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

95 699 KALYANASUNDARAM.S 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

96 700 PARTHIBAN.D 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

Page 6
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

DR.SENTHIL
97 701 VALAVAN.G 10000 30000 0 40000 1400 2450 0 3850

98 702 SATHYASEELAN.A 10000 30000 0 40000 1400 2450 0 3850

99 703 SENTHIL KUMAR.T 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

100 704 VIJAYAN.D 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

101 705 STEPHEN.J 35000 0 0 35000 4900 0 0 4900

102 706 SUJATHA.R.S 35000 0 0 35000 4900 0 0 4900

103 707 RANGANATHAN.P 12000 0 0 12000 1680 0 0 1680

104 708 VIJAYA KUMAR.M 12000 0 0 12000 1680 0 0 1680


LEELI SELVA ANGEL
105 709 KUMARI.M 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

106 710 DR.RAVI.M 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

107 711 EZHILARASI.T 30000 20000 0 50000 4200 1633 0 5833

108 712 MALATHI.T 30000 20000 0 50000 4200 1633 0 5833

109 713 DEVASENA.T.S 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

110 714 THENARUVI.M 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

111 715 SUMATHI.C 30000 20000 0 50000 4200 700 0 4900

112 716 LOORTHURANI.S 30000 20000 0 50000 4200 700 0 4900

Page 7
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

113 718 NALINI JAYANTHI.S 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

114 719 ROSLINE.D 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

115 720 THENMOZHI.M 10000 0 10000 0 0 0 817 817

116 721 THAVAMANI.K 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

117 722 BHARATHIDASAN.K 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

118 723 THIRUNAVUKARASU.N 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

119 724 SUNDARA RAJAN.V 24000 0 0 24000 3360 0 0 3360


VENKATESHWARAN.A.
120 725 T 24000 0 0 24000 3360 0 0 3360

121 726 SANTHI.K 35000 0 0 35000 4900 0 0 4900

122 727 RAMESH.T 35000 0 0 35000 4900 0 0 4900

123 728 VIMALA.D.S 42000 8000 0 50000 5880 560 0 6440

124 729 KAVITHA.S 42000 8000 0 50000 5880 560 0 6440

125 730 SETTU.S 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

126 731 SELVAM.P 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

127 732 RUKMANI.M 10000 30000 0 40000 1400 1050 0 2450

128 733 SUMITHRA.M 10000 30000 0 40000 1400 1050 0 2450

Page 8
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

129 734 ANANDAN.M 40000 0 0 40000 5600 0 0 5600

130 735 PARTHIBAN.V 40000 0 0 40000 5600 0 0 5600

131 736 RAJESHKANNA.S 35000 0 0 35000 4900 0 0 4900

132 737 SUDHA.R 35000 0 0 35000 4900 0 0 4900

133 738 MAHESH.J 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

134 739 REVATHI.P 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

135 741 MANOKARAN.I 45000 0 0 45000 6300 0 0 6300

136 742 RAMU.K 45000 0 0 45000 6300 0 0 6300

137 743 RAMESH.K 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100


DANIEL
138 744 DEVAPRASAD.J 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

139 745 VISHAVANATHAN.D 6000 0 0 6000 840 0 0 840

140 746 SIVA KUMAR.J 6000 0 0 6000 840 0 0 840

141 747 PANJAVEL.J 17000 0 0 17000 2380 0 0 2380

142 748 RAJAKUMAR.S 17000 0 0 17000 2380 0 0 2380

143 749 RAMESH.S 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

144 750 VAJJIRAVELU.G 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

Page 9
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

145 753 SARALA.S 15000 0 15000 0 0 0 875 875

146 754 SASIKALA.M 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

147 757 SAMUEL.T 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

148 758 MOTCHENDIRAN.L 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

149 759 SIVASANKARAN.L 24000 0 0 24000 3360 0 0 3360

150 760 SIVARAMAN.B 24000 0 0 24000 3360 0 0 3360

151 761 RAMESH.U 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

152 762 SUNDARA RAJAN.C 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

153 763 SARAVANAN.K.R 11000 0 0 11000 1540 0 0 1540

154 764 SIVA KUMAR.V 11000 0 0 11000 1540 0 0 1540

155 765 VENKATESAN.S 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

156 766 SAKILA.G 40000 0 0 40000 5600 0 0 5600

157 767 PREMA.V 40000 0 0 40000 5600 0 0 5600

158 768 VIJAYA KUMAR.P 40000 10000 0 50000 5600 233 0 5833

159 769 KUMARAVELU.A 40000 10000 0 50000 5600 233 0 5833

160 770 MALLIGA.M.G 40000 0 40000 0 0 0 1400 1400

Page 10
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

161 771 PREMAVATHI.S 40000 5000 0 45000 5600 525 0 6125

162 774 MOHANAVELU.M.N 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

163 775 SRINIVASAN.L 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

164 776 SHANMUGAM.J 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

165 778 GEETHA RANI.D.R 42000 0 0 42000 5880 0 0 5880

166 779 PUGAZHENTHI.B 42000 0 0 42000 5880 0 0 5880

167 780 JEEVA LAKSHMI.S 35000 0 0 35000 4900 0 0 4900

168 781 KARTHIGAI SELVI.P 35000 0 0 35000 4900 0 0 4900

169 783 SATHISH.N 20000 9000 0 29000 2800 420 0 3220

170 784 KUMAR.K 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

171 786 NIVEDHA.M 10000 0 10000 0 0 0 0 0

172 787 ANANDAN.S 32000 0 0 32000 4480 0 0 4480

173 788 DHAMODARAN.A 32000 0 0 32000 4480 0 0 4480

174 789 SARASWATHI.S 25000 0 0 25000 3500 0 0 3500

175 790 LAKSHMI.S 25000 10000 0 35000 3500 0 0 3500

176 791 PALANIYAPPAN.S 24000 1000 0 25000 3360 35 0 3395

Page 11
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

177 792 CHANDRA BABU.S 48000 0 0 48000 6720 0 0 6720

178 793 BERNADSHA.A 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

179 794 RAJA.V.M 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

180 795 KANCHANAMALA.J 48000 0 0 48000 6720 0 0 6720

181 796 SRINIVASAN.G 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

182 797 DHINAKARAN.S 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

183 798 SARAVANAN.S 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

184 799 SEKAR.K 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

185 800 BALANAGAMMAL.T 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

186 802 GOWRI.S 35000 0 0 35000 4900 0 0 4900

187 806 SENTHIL KUMAR.S 16000 0 0 16000 2240 0 0 2240

188 807 GANGADHARAN.S 16000 0 0 16000 2240 0 0 2240

189 808 MURUGESAN.S 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

190 809 MAHENDIRAN.P 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

191 810 BASKARAN.S 25000 5000 0 30000 3500 233 0 3733

192 811 ROZARIO V.V.RAJA.L 40000 0 0 40000 5600 0 0 5600

Page 12
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

SILVESTER
193 812 AMBROSE.S 40000 0 0 40000 5600 0 0 5600

194 813 KUMAR.K 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

195 814 GOVINDASAMY.M 10000 0 10000 0 0 0 233 233

196 815 LEELAVATHY.R 10000 0 10000 0 0 0 233 233

197 816 SAKTHIVEL.K 25000 0 0 25000 3500 0 0 3500

198 817 MURALI.M 25000 0 0 25000 3500 0 0 3500

199 818 AMUTHA.M 45000 3000 0 48000 6300 35 0 6335

200 819 THAMBI DURAI.P.A 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

201 820 ANANDAN.G 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

202 821 POONGUZHALI.A 40000 10000 0 50000 5600 233 0 5833

203 822 CHITRA.G 40000 10000 0 50000 5600 233 0 5833

204 823 KUMARESAN.M 35000 0 0 35000 4900 0 0 4900


PRINCE EBENESAR
205 824 PAULRAJ.S 40000 5000 0 45000 5600 642 0 6242

206 825 ESWARI.K 40000 5000 0 45000 5600 642 0 6242

207 826 BHUVANESHWARI.R 45000 3000 0 48000 6300 35 0 6335


LAKSHMANA
208 827 DHAYALAN.D 15000 5000 0 20000 2100 175 0 2275

Page 13
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

209 828 RAJA.D.K 24000 0 0 24000 3360 0 0 3360


ELIZABETH SANTHA
210 829 KUMARI.F 24000 0 0 24000 3360 0 0 3360

211 830 ANDREAS SAMRAJ.G 15000 5000 0 20000 2100 175 0 2275

212 831 RAJENDRAN.S 40000 0 0 40000 5600 0 0 5600

213 832 ANANDARAJ.G 40000 0 0 40000 5600 0 0 5600

214 833 SATHYA.K 45000 0 0 45000 6300 0 0 6300

215 834 JAYA LAKSHMI 35000 0 0 35000 4900 0 0 4900

216 835 WINSTON PRABHU.M 35000 0 0 35000 4900 0 0 4900

217 836 DHANASEKAR.S 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

218 837 GOPINATH.G 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

219 838 JAYAVELU.A 35000 0 0 35000 4900 0 0 4900

220 839 VENUGOPAL.V.M 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

221 840 PALANI.S 45000 5000 0 50000 6300 397 0 6697

222 841 SENTHILKUMAR.P 100 0 0 100 14 0 0 14

223 842 PADMAVATHI.A 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

224 843 BASKAR.G 45000 5000 0 50000 6300 397 0 6697

Page 14
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

225 844 DRAVIDA SELVAM.B 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

226 845 MUNISAMY.S 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

227 846 SRIMATHI.M 10000 0 10000 0 0 0 0 0

228 847 SUBASHINI.C 10000 0 10000 0 0 0 0 0

229 848 PARTHIBAN.S 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

230 849 VAIRAMANI.G 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

231 851 KRISHNAN.R 20000 5000 0 25000 2800 175 0 2975


MOHAMED
232 852 MUSTHABA.S 20000 5000 0 25000 2800 175 0 2975

233 856 JAYAKODI.D 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

234 857 KUMAR.S 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

235 858 SIVASAKTHI.S 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

236 859 ANTONIAMMAL.S 35000 10000 0 45000 4900 1167 0 6067

237 860 JOTHILAKSHMI.M 35000 10000 0 45000 4900 1167 0 6067

238 861 RAJA.G 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

239 862 ARUNACHALAM.K 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

240 863 MAHENDIRAN.M 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

Page 15
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

241 864 MUNIYANDI.M 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

242 865 SUDHAKAR.A 50000 0 0 50000 7000 0 0 7000

243 866 PRBUKANTHAN.P 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

244 867 KARTHIKEYAN.K 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

245 868 KARUNANITHI.K 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

246 871 THILAGAVATHI.B 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

247 872 SAMUNDESWARI.S 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

248 873 CHANDRAMOHAN.B 46000 0 0 46000 6440 0 0 6440

249 874 SATHISH KUMAR.M 46000 0 0 46000 6440 0 0 6440

250 875 TAMIL SELVI.P 40000 5000 0 45000 5600 175 0 5775

251 876 YOGANATHAN.G 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

252 877 VASUGI.S 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100


MUTHU SELVA
253 878 PANDIAN.K 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

254 879 GOPAL.S 10000 0 10000 0 0 0 0 0

255 880 SURESH BABU.J 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

256 881 KUMAR.S 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

Page 16
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

257 882 SARALA.K 28000 0 0 28000 3920 0 0 3920

258 883 KARUNANITHI.S.G 25900 0 0 25900 3626 0 0 3626

259 884 SAMBASIVAM.K 40000 0 40000 0 0 0 2800 2800

260 885 UMA.S 10000 0 10000 0 0 0 0 0

261 886 RAJESHWARI.S.V 10000 0 10000 0 0 0 0 0

262 887 KOMETHAGAVALLI.A 20000 0 20000 0 0 0 933 933

263 888 AGILANDESHWARI.K 20000 0 20000 0 0 0 933 933

264 889 BABU.R 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

265 890 VENKATESAN .T.B 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

266 891 SHANKAR.S 10000 0 10000 0 0 0 700 700

267 892 SAFIYALLAH.A.S 10000 0 10000 0 0 0 700 700


BALARAMAN
268 893 SRINIVASAN. 20000 20000 0 40000 2800 1167 0 3967

269 894 BALARAMAN.M 20000 20000 0 40000 2800 1167 0 3967

270 895 VIJAYA KUMAR.M 10000 10000 0 20000 1400 467 0 1867

271 896 ANBARASU.B 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

272 897 KUMARAVEL.D 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

Page 17
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

273 898 KUMAR.S 10000 10000 0 20000 1400 467 0 1867

274 899 MOHAN.M 20000 4000 0 24000 2800 373 0 3173

275 900 DURAI.K 20000 4000 0 24000 2800 373 0 3173

276 901 THIRUMAL.V 10000 0 10000 0 0 0 0 0

277 902 VENKATESAN.M 10000 0 10000 0 0 0 0 0

278 903 SIVA.K 30000 15000 0 45000 4200 525 0 4725

279 904 NIRMALA.N 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

280 905 RANGANATHAN.C 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

281 906 RANGANATHAN.S 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

282 907 MAHENDRAN.P 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

283 908 ARUMUGAM.C 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

284 909 SUNDARALAKSHMI.G 25000 0 0 25000 3500 0 0 3500

285 910 SUJATHA.M 25000 0 0 25000 3500 0 0 3500

286 911 GANDEEPAN.R 20000 0 20000 0 0 0 2100 2100

287 912 SENTHIL KUMARAN.C 20000 10000 0 30000 2800 467 0 3267

288 913 NAVEEN KUMAR.K 23000 0 0 23000 3220 0 0 3220

Page 18
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

289 914 MURUGADASS.P 23000 0 0 23000 3220 0 0 3220

290 915 PALANI.M 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

291 916 RAMESH.M.V 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

292 917 SOUNDARARAJAN.M 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

293 918 BALAJI.K.P 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

294 919 MANJUNATHAN.K 46000 0 0 46000 6440 0 0 6440

295 920 MUTHU KUMARAN.D 46000 0 0 46000 6440 0 0 6440

296 921 BALARAMA LINGAM.C 40000 0 0 40000 5600 0 0 5600

297 922 ALAMELU.M 40000 0 0 40000 5600 0 0 5600

298 923 VENKATESAN.M 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

299 924 GOVINDASAMY.S.P 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

300 925 SELVARAJ.V 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

301 926 DHAYALAN.C 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

302 927 BEEMA RAO.C 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

303 928 ARUMAGAM.C 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

304 929 PANDIAN.B 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

Page 19
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

305 930 SARAVANA KUMAR.V 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

306 931 DHANASEKAR.T 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

307 932 JOHN D.E BRITTO 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

308 933 RAJESH KUMAR.P 50000 0 0 50000 7000 0 0 7000

309 934 DR.SARASWATHI.S 50000 0 0 50000 7000 0 0 7000

310 935 DEEPA.P 45000 0 0 45000 6300 0 0 6300

311 936 RAVI CHANDRAN.K 50000 0 0 50000 7000 0 0 7000

312 937 DELHI BABU.E 50000 0 0 50000 7000 0 0 7000

313 938 MASOOD AHMED.M 25000 0 25000 0 0 0 583 583

314 939 KARUNANITHI.N 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

315 940 KALAIARASAN.M 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

316 941 BALASURAMANI.S.G 35000 0 0 35000 4900 0 0 4900

317 942 SANGAMITHRAI.T 10000 0 10000 0 0 0 233 233

318 943 KALAIVANAN.M 35000 0 0 35000 4900 0 0 4900

319 944 BANUPRIYA.S 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

320 945 SANGEETHA.P 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

Page 20
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

321 946 D. RAVIKUMAR 100 0 0 100 14 0 0 14

322 947 D. JAYANTHIMATHI 100 0 0 100 14 0 0 14

323 948 KALAVATHI.N 30000 5000 0 35000 4200 0 0 4200

324 949 MAHARAJAN.C.P 10000 0 10000 0 0 0 233 233

325 950 ARUL OLI.R 16100 0 16100 0 0 0 751 751

326 951 MAHALAKSHMI.C 49000 0 0 49000 6860 0 0 6860

327 952 ESTHER JANET.D 49000 0 0 49000 6860 0 0 6860

328 953 SUNDARAMBAL.M 46000 4000 0 50000 6440 233 0 6673

329 954 YESUDOSS.R 46000 4000 0 50000 6440 233 0 6673

330 955 KEERTHI.C 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

331 956 VINOTH CHANDAR.R 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

332 957 SUGUMAR.R 35000 8000 0 43000 4900 560 0 5460

333 958 CHANDRASEKAR.D 35000 8000 0 43000 4900 560 0 5460

334 959 S. SAGAYARAJ 100 0 0 100 14 0 0 14

335 960 MENAKA. M 20000 0 20000 0 0 0 933 933

336 961 BEULA RAJA PRABU. 20000 0 20000 0 0 0 933 933

Page 21
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

337 962 SRINIVASAN. K 30000 5200 0 35200 4200 200 0 4400

338 963 MAHATMA. K 30000 5200 0 35200 4200 200 0 4400

339 964 D.JAYALAKSHMI 45000 5000 0 50000 6300 117 0 6417

340 965 SUMATHI. K 27500 0 0 27500 3850 0 0 3850

341 966 DEIVANAI. P 27500 0 0 27500 3850 0 0 3850

342 967 P. MURUGAVALLI 45000 5000 0 50000 6300 117 0 6417

343 968 VIJAYAKUMARI. D 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

344 969 MALINI. G 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

345 970 AUGUSTIEN BABU. T 25000 0 0 25000 3500 0 0 3500

346 971 SANTHI. J 25000 0 0 25000 3500 0 0 3500

347 972 SAYAD RAZOOL. J 24000 0 0 24000 3360 0 0 3360

348 973 KARTHIK. K 24000 0 0 24000 3360 0 0 3360

349 974 R. MAGESH 20000 0 20000 0 0 0 467 467

350 975 G. SRINIVASAN 20000 4000 0 24000 2800 420 0 3220

351 976 T.J. MUNINATHAN 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

352 977 S. KANNABIRAN 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

Page 22
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

353 978 RAVI. S 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

354 979 PRABAKARAN. K 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

355 980 HAMEEDBASHA. A 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

356 981 PRAKASH. M.L 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

357 982 SELVARAJ. A 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

358 983 AZHAKUMANI. P 41000 0 0 41000 5740 0 0 5740


DORATHI
359 984 MONICAMERRY. A 35000 0 0 35000 4900 0 0 4900

360 985 AROKIAMERRY. K.S 35000 0 0 35000 4900 0 0 4900

361 986 MANIMALA. M 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

362 987 VATCHALA. M 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

363 988 SUSILA. T 45000 0 0 45000 6300 0 0 6300

364 989 M. MARIAMMA 45000 0 0 45000 6300 0 0 6300

365 990 S.SELVAM 40000 0 0 40000 5600 0 0 5600

366 991 K.USHA 40000 0 0 40000 5600 0 0 5600

367 992 J. ANBARASI 30000 15000 0 45000 4200 1225 0 5425

368 993 J. NIRMALA 25000 0 0 25000 3500 0 0 3500

Page 23
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

369 994 P. INDUMATHI 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

370 995 P.PITCHANDI 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

371 996 C.DAKSHINAMOORTHI 20000 12000 0 32000 2800 1400 0 4200

372 997 P. NAGARAJALU 20000 12000 0 32000 2800 1400 0 4200

373 998 G. VENKATESAN 35000 5000 0 40000 4900 187 0 5087

374 999 M. SARAVANAN 20000 3000 0 23000 2800 315 0 3115

375 1000 G.THAVAMANI 20000 3000 0 23000 2800 315 0 3115

376 1001 GOPAL S 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

377 1002 C. MONOHARAN 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

378 1003 C. VELU 23000 0 0 23000 3220 0 0 3220

379 1004 P. MAHENDREN 23000 0 0 23000 3220 0 0 3220

380 1005 B. DHAMODARAN 10000 0 10000 0 0 0 817 817

381 1006 K. RAGHUPATHY 10000 0 10000 0 0 0 817 817

382 1007 M. MANIMEGALAI 50000 0 0 50000 7000 0 0 7000

383 1008 M. DINAKARAN 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

384 1009 G. VENKATESAN 35000 5000 0 40000 4900 140 0 5040

Page 24
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

385 1010 A. MUNIRATHINAM 100 0 0 100 14 0 0 14

386 1011 M.POONGUZHALI 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

387 1012 L. MAHALAKSHMI 25000 0 0 25000 3500 0 0 3500

388 1013 G. RAVI 25000 0 0 25000 3500 0 0 3500

389 1014 P.RAVI 23000 2000 0 25000 3220 0 0 3220

390 1015 V. RAMESH 23000 2000 0 25000 3220 0 0 3220

391 1016 G. SAMINATHAN 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

392 1017 G. ASHOAN 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

393 1018 P. PANCHATCHARAM 45000 2500 0 47500 6300 292 0 6592

394 1019 M. MARIMUTHU 22000 0 0 22000 3080 0 0 3080

395 1020 R. MOHAN 23000 0 0 23000 3220 0 0 3220

396 1021 A. CHAAN BASHA 23000 0 0 23000 3220 0 0 3220

397 1022 A.BABUSURESH 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

398 1023 V. KARUPPASAMY 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

399 1024 J. SUJATHA 47000 2000 0 49000 6580 233 0 6813

400 1025 B. DHARANIBABU 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

Page 25
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

401 1026 S.K. KUMARAN 60000 0 0 60000 8400 0 0 8400

402 1027 K. BALAJI 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

403 1028 LOLAN DOSS 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

404 1029 K. THULASI 47000 2000 0 49000 6580 233 0 6813

405 1030 S. MALA 20000 0 20000 0 0 0 2100 2100

406 1031 K. MARAGATHAM 20000 0 20000 0 0 0 2100 2100

407 1032 M. MATHINA BEE 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

408 1033 P. TAMILARASAN 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

409 1034 A. FYROSE 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

410 1035 GUNA SEKARAN 26000 0 0 26000 3640 0 0 3640

411 1036 M. ULAGANEETHI 26000 0 0 26000 3640 0 0 3640

412 1037 MYTHILY 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

413 1038 A. UDAYAKUMARI 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

414 1039 A.SANTHI 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

415 1040 J. JAYASUDHA 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

416 1041 K.VELU 22000 0 0 22000 3080 0 0 3080

Page 26
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

417 1042 V.ARUMUGAM 30000 5000 0 35000 4200 467 0 4667

418 1043 P. VASANTHI 30000 5000 0 35000 4200 467 0 4667

419 1044 J.KAVITHA 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

420 1045 K. INDRAGANDHI 26000 0 0 26000 3640 0 0 3640

421 1046 K.SRITHARAN 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

422 1047 S. KALAISELVI 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

423 1048 G. THILAGAVATHY 21000 0 0 21000 2940 0 0 2940

424 1049 A. KALPANA 21000 0 0 21000 2940 0 0 2940

425 1050 J. KALPANA 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

426 1051 G. VASUDEVAN 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

427 1052 S. KALINGA 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

428 1053 P.ANANDAN 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

429 1054 S. MANIKAVEL 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

430 1055 V. GNANAOLI 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

431 1056 S. ARUMUGAM 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

432 1057 A. RAJENDRAN 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

Page 27
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

433 1058 K. UMACHITRA 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

434 1059 R. GUGANATHAN 25000 0 0 25000 3500 0 0 3500

435 1060 V. SARASVATHI 25000 0 0 25000 3500 0 0 3500

436 1061 M. GOPI 25000 0 0 25000 3500 0 0 3500

437 1062 V. MURUUGAN 25000 0 0 25000 3500 0 0 3500

438 1063 G. LAKSHMI 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

439 1064 P. DHAMODARAN 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

440 1065 K. VIMALAN 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

441 1066 M. GUNASEKARAN 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

442 1067 K. VALLI 10000 0 10000 0 0 0 1050 1050

443 1068 K. MURUGESAN 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

444 1069 K. GANESAN 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

445 1070 L. SUNDARAJAN 40000 0 0 40000 5600 0 0 5600

446 1071 T. BALU 40000 0 0 40000 5600 0 0 5600

447 1072 D. SANKAR 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

448 1073 V. JOTHIRAMALINGAM 26000 0 0 26000 3640 0 0 3640

Page 28
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

449 1074 R. UDHAYANITHI 26000 0 0 26000 3640 0 0 3640

450 1076 V. SIVAKUMAR 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

451 1077 S. RAGHU 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

452 1078 P. JAYAMANI 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800


V.
453 1079 SOBHAVIJAYAKUMARI 10000 0 10000 0 0 0 1050 1050

454 1080 TAMILARASI 10000 0 10000 0 0 0 1050 1050

455 1081 H. CHANDRA 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

456 1082 M. MALARSELVI 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

457 1083 S. VADIVELU 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

458 1084 M. PALANISAMI 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

459 1085 P.K. RAVI 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

460 1086 D. PARIMALA 10000 15000 0 25000 1400 1925 0 3325

461 1087 T. A. DHANASEKARAN 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

462 1088 S. RAVICHANDRAN 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

463 1089 A. PURSUTHAMAN 45000 2500 0 47500 6300 292 0 6592

464 1090 J. CHITRA 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

Page 29
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

465 1091 C. GOWRI 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

466 1092 JAYANTHI 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

467 1093 SUBBULAKSHMI 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

468 1094 S. KALAIVANI 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

469 1095 C. GEETHA LAKSHMI 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

470 1096 M. DEEPA 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

471 1097 R. ASHOKKUMAR 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

472 1098 R. VAJIRAVELU 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

473 1099 G. MAHADEVAN 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

474 1100 S. KATHIRAVAN 25000 0 0 25000 3500 0 0 3500

475 1101 A. MUTHUKUMARAN 25000 0 0 25000 3500 0 0 3500

476 1102 A. SHAHIDA NILOFER 25000 0 0 25000 3500 0 0 3500

477 1103 S. SUMAIYA BANU 25000 0 0 25000 3500 0 0 3500

478 1104 P. KALAISELVI 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

479 1105 R. SATHESHKUMAR 45000 0 0 45000 6300 0 0 6300


C. CHRISTOPHER
480 1106 PARIMADEN BABU 45000 0 0 45000 6300 0 0 6300

Page 30
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

481 1107 G. LATHA 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

482 1108 S. HENA SOBIA 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

483 1109 BABU BARANIDARAN 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

484 1110 J. VIJAI 15000 5000 0 20000 2100 350 0 2450

485 1111 A. MADHAVI 15000 5000 0 20000 2100 350 0 2450

486 1112 D.MURUGRAJ 100 0 0 100 14 0 0 14

487 1113 M. VIJAY 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

488 1114 G. VIGNESHVARAN 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

489 1115 D. SAMITHA 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

490 1116 E. SIVAGAMI 40000 5000 0 45000 5600 525 0 6125

491 1117 P. SELVARAJ 23000 0 0 23000 3220 0 0 3220

492 1118 J. NANDHAKUMAR 23000 0 0 23000 3220 0 0 3220

493 1119 V. KUMAR 26000 0 0 26000 3640 0 0 3640

494 1120 S. SRIKUMAR 10000 20000 0 30000 1400 816 0 2216

495 1121 P. PITCHANDI 10000 20000 0 30000 1400 816 0 2216

496 1122 K. ROHINI 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

Page 31
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

497 1123 C. PADMAJA 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

498 1124 J. NAVEEN 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

499 1125 M. SURESHKUMAR 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

500 1126 A. USHARANI 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

501 1127 D. KOMATHI 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

502 1128 D. NAGARAJAN 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

503 1129 S. PONNURANGAM 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

504 1130 T.C. ALAMELUMANGAI 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

505 1131 R. KARPAGAM 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

506 1132 K. RAMANI 30000 19000 0 49000 4200 1167 0 5367

507 1133 V.V. KALAISELVAN 22000 0 0 22000 3080 0 0 3080


A. JOSEPH
508 1134 SIVAKUMAR 22000 0 0 22000 3080 0 0 3080

509 1135 A. THIRUGNANAM 20000 30000 0 50000 2800 700 0 3500

510 1136 R. KIRUBAKARAN 20000 30000 0 50000 2800 700 0 3500

511 1137 S. MAILVAGANAM 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

512 1138 T. NARAYANAN 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

Page 32
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

513 1139 S. RAJAN 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

514 1140 S.S. KUMAR 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

515 1141 Y. PRAKASH 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

516 1142 A. RAMESHKRISHNAN 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

517 1143 P. RAJENDIRAN 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

518 1144 M. LOGANATHAN 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

519 1145 K. PARTHIBAN 22000 0 0 22000 3080 0 0 3080

520 1146 M. VIJAYAKUMAR 22000 0 0 22000 3080 0 0 3080

521 1147 A. NITHIYA 35000 0 0 35000 4900 0 0 4900

522 1148 A. SUMATHY 100 0 100 0 0 0 4 4

523 1149 K.R. SIVAKUMAR 10000 20000 0 30000 1400 1867 0 3267

524 1150 P. RAJA 10000 20000 0 30000 1400 1867 0 3267

525 1151 S. THIRUNAVUKARASU 45000 4000 0 49000 6300 233 0 6533

526 1152 M. VALARMATHI 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

527 1153 N. NALINIDEVI 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

528 1155 S. KAMARAJ 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

Page 33
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

N.L.
529 1156 HARIHARASUDHAN 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

530 1157 K. NATARAJAN 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

531 1158 S. DEIVANAYAGI 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

532 1159 N. DEVIKA 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

533 1160 B. LATHA 10000 0 10000 0 0 0 583 583

534 1161 C. CHINNAPAPPA 10000 0 10000 0 0 0 583 583

535 1162 D. INDIRA 40000 0 0 40000 5600 0 0 5600

536 1163 K. NEELAVATHI 40000 0 0 40000 5600 0 0 5600

537 1164 K. SAKUNTHALA 46000 0 0 46000 6440 0 0 6440

538 1165 P. MALAR 46000 0 0 46000 6440 0 0 6440

539 1166 K. RAVISANKAR 35000 0 0 35000 4900 0 0 4900

540 1167 N. NAGAPPAN 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

541 1168 G. MANI 50000 0 0 50000 7000 0 0 7000

542 1169 K. NARAYANASAMY 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

543 1170 M. ARULMANIKANDAN 50000 0 0 50000 7000 0 0 7000

544 1171 K. REKA 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

Page 34
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

545 1172 R. MALATHY 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

546 1173 M. THEIVANAYAGAM 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

547 1174 M. SARAVANAN 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

548 1175 R. VENKATESH 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

549 1176 K. RADHIKA 35000 10000 0 45000 4900 1283 0 6183

550 1177 K. KAMALAKANNAN 10000 20000 0 30000 1400 933 0 2333

551 1178 V. VIJAYAKUMAR 10000 20000 0 30000 1400 933 0 2333

552 1179 V. SARVANANDAM 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

553 1180 R. SHEIK ABDULLAH 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

554 1181 N. GOPI 25000 0 0 25000 3500 0 0 3500

555 1182 A. AGILAN 25000 0 0 25000 3500 0 0 3500

556 1183 M. RAMANI 35000 10000 0 45000 4900 1283 0 6183

557 1184 SATHISHKUMAR 10000 5000 0 15000 1400 408 0 1808

558 1185 TMT. M. KALPANA 10000 0 10000 0 0 0 583 583

559 1186 V. KALIAPPAN 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

560 1187 C.R. KRISHNAMURTHY 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

Page 35
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

561 1188 G. MURUGESAN 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

562 1189 M.K. SARAVANAN 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

563 1190 H.A. JUNAID AHMED 10000 10000 0 20000 1400 583 0 1983

564 1191 V. AMEENULLAH 10000 10000 0 20000 1400 583 0 1983

565 1192 P. SANKAR 40000 10000 0 50000 5600 700 0 6300

566 1193 R. SEKAR 40000 10000 0 50000 5600 700 0 6300

567 1194 M. SRIDHAR 40000 0 0 40000 5600 0 0 5600

568 1195 R. PALANI 40000 0 0 40000 5600 0 0 5600

569 1196 M. SATHYA 20000 16000 0 36000 2800 747 0 3547

570 1197 S. MOHAMED KASIM 45000 5000 0 50000 6300 350 0 6650

571 1198 C. IRSHAD AHAMED 45000 5000 0 50000 6300 350 0 6650

572 1199 V. SELVI 25000 5000 0 30000 3500 233 0 3733

573 1200 M. LAKSHMI BAI 25000 5000 0 30000 3500 233 0 3733

574 1201 K. RENUKA 49000 0 0 49000 6860 0 0 6860

575 1202 S, MURUGESAN 49000 0 0 49000 6860 0 0 6860

576 1203 L. PRASANNA 25000 0 0 25000 3500 0 0 3500

Page 36
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

577 1204 R. VATHSALA 25000 0 0 25000 3500 0 0 3500

578 1205 V. NEELAVANNAN 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

579 1206 J. MANI 25000 0 0 25000 3500 0 0 3500

580 1207 G. RAVI 25000 0 0 25000 3500 0 0 3500

581 1208 A. SUBRAMANIAN 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

582 1209 M. SAVITHA 23000 0 0 23000 3220 0 0 3220

583 1210 D. CHALET INBARANI 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

584 1211 D. LURDMARY 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

585 1212 R. RAJKUMAR 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

586 1213 M. VELU 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

587 1214 S. JEBASAJIN 100 0 0 100 14 0 0 14


M. RAFEEQUE
588 1215 AHAMED 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200
ZAHID HUSSAIN
589 1216 SIDDIQUE 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

590 1217 M. INDUMATHI 45000 5000 0 50000 6300 0 0 6300

591 1218 R. DEVI 45000 5000 0 50000 6300 0 0 6300

592 1219 E. BABU 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

Page 37
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

593 1220 A. PADMAVATHI 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

594 1221 B. CHITRADEVI 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

595 1222 M. MAGESHWARI 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

596 1223 M. VELMURUGAN 18000 0 0 18000 2520 0 0 2520

597 1224 S. PREMANANDH 18000 0 0 18000 2520 0 0 2520

598 1225 S. VIVEKANANDAN 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

599 1226 K. SANTHAKUMARI 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

600 1227 S. DHARUMAN 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

601 1228 S. KESAVAN 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

602 1229 B. PRABAKARAN 45000 5000 0 50000 6300 117 0 6417

603 1230 E. RAMAN 45000 5000 0 50000 6300 117 0 6417

604 1231 D. DAVID JAYAKUMAR 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

605 1232 G.K. HEMALATHA 40000 0 0 40000 5600 0 0 5600

606 1233 A. PALANI 15000 20000 0 35000 2100 1867 0 3967

607 1234 P.R. AMSAVENI 15000 20000 0 35000 2100 1867 0 3967

608 1235 R. SELVAKUMARI 40000 5000 0 45000 5600 525 0 6125

Page 38
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

609 1236 A. KANNAN 100 0 0 100 14 0 0 14

610 1237 P. YESOB 100 0 0 100 14 0 0 14

611 1238 A. KUMAR 20000 20000 0 40000 2800 2333 0 5133

612 1239 J. JOHN 20000 20000 0 40000 2800 2333 0 5133

613 1240 V. JAGADEESAN 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

614 1241 G. SRIDHARA 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

615 1242 P. SURESH 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

616 1243 R. SANTHI 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

617 1244 P. PALANI 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

618 1245 RAMESH 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

619 1246 K. MURUGAN 20000 9000 0 29000 2800 420 0 3220

620 1247 N.KALIVASAN 45000 0 0 45000 6300 0 0 6300

621 1248 P.PRAVEENRAJ 45000 0 0 45000 6300 0 0 6300

622 1249 J.GUNASEKARAN 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

623 1250 T.VIJAYAKUMAR 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

624 1251 M.K.UMAYAMBIGAI 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

Page 39
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

625 1252 N.DEEPA 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800


S.VANITHA
626 1253 RAJAKUMARI 100 0 0 100 14 0 0 14

627 1254 C.PALANI 30000 15000 0 45000 4200 1400 0 5600

628 1255 D.HEMALATHA 30000 15000 0 45000 4200 1400 0 5600

629 1256 G.MURALI 25000 15000 0 40000 3500 1575 0 5075

630 1257 M.SANTHALINGAM 15000 5000 0 20000 2100 58 0 2158

631 1258 V.K.BALAGOPAL 15000 5000 0 20000 2100 58 0 2158

632 1259 G.KUMAR 25000 2200 0 27200 3500 154 0 3654

633 1260 R.KANIMOZHI 40000 5000 0 45000 5600 583 0 6183

634 1261 D.MAHENDIRAN 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

635 1262 A.MOHANAKUMAR 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

636 1263 R.ELISAMMA 25000 0 0 25000 3500 0 0 3500

637 1264 A.SHANTHI 25000 0 0 25000 3500 0 0 3500

638 1265 D.RADHAKRISHNAN 20000 16000 0 36000 2800 1680 0 4480

639 1266 M.MAGENDIRAN 20000 16000 0 36000 2800 1680 0 4480

640 1267 S.SARALA 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

Page 40
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

641 1268 P.VIDYAVATHI 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

642 1269 K.VIJAYAKUMAR 40000 10000 0 50000 5600 583 0 6183

643 1270 DHANALAKSHMI 40000 10000 0 50000 5600 583 0 6183

644 1271 V.VANITHA 25000 15000 0 40000 3500 1575 0 5075

645 1272 V.JAYALAKSHMI 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

646 1273 S.AMBIGA 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

647 1274 J.DHARANI 42000 4000 0 46000 5880 233 0 6113

648 1275 R.RAJESH 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

649 1276 M.MANJUNATHAN 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

650 1277 C.SUGUNA 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

651 1278 G.SHENBAGAVALLI 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

652 1279 R.CHITRA 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

653 1280 R.UMADEVI 30000 15000 0 45000 4200 1400 0 5600

654 1281 A.POURSELVI 30000 15000 0 45000 4200 1400 0 5600

655 1282 V.MANIVANNAN 25000 5000 0 30000 3500 233 0 3733

656 1283 V.SUNDARRAJ 40000 5000 0 45000 5600 233 0 5833

Page 41
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

657 1284 P.VEERAMANI 40000 5000 0 45000 5600 233 0 5833

658 1285 M.KAMALARASAN 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

659 1286 R.VASANTHI 25000 0 0 25000 3500 0 0 3500

660 1287 V.SIVAKUMAR 25000 0 0 25000 3500 0 0 3500

661 1288 B.REETA 30000 15000 0 45000 4200 1400 0 5600

662 1289 M.SUJATHA 30000 15000 0 45000 4200 1400 0 5600

663 1290 V.VALARMATHY 35000 0 0 35000 4900 0 0 4900

664 1291 K.JAYASANKAR 23000 0 0 23000 3220 0 0 3220

665 1292 B.SRINIVASAN 10000 15000 0 25000 1400 1050 0 2450

666 1293 C.SARAVANAKUMAR 10000 15000 0 25000 1400 1050 0 2450

667 1294 V.SILAMBARASAN 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

668 1295 V.SURESH 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

669 1296 K.SENTHILKUMAR 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

670 1297 V.MAHENDIRAN 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

671 1298 J.VENKATESAN 23000 0 0 23000 3220 0 0 3220

672 1299 K.RAMALINGAM 23000 0 0 23000 3220 0 0 3220

Page 42
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

673 1300 RANI. K 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

674 1301 THIPORAL. J. M 40000 0 0 40000 5600 0 0 5600

675 1302 KAVITHA. C 40000 0 0 40000 5600 0 0 5600

676 1303 GANESH. S 15000 30000 0 45000 2100 2100 0 4200

677 1304 VILVANATHAN. M 15000 30000 0 45000 2100 2100 0 4200

678 1305 BABU. S 15000 30000 0 45000 2100 2100 0 4200

679 1306 UMAGANTHAN. G 15000 30000 0 45000 2100 2100 0 4200

680 1307 SHEIK SHABILAL. B 23000 0 0 23000 3220 0 0 3220

681 1308 SARASWATHI.N 15000 15000 0 30000 2100 1575 0 3675

682 1309 MAZHALAI. A 15000 15000 0 30000 2100 1575 0 3675

683 1310 KUMAR. M 18000 11400 0 29400 2520 399 0 2919

684 1311 MAHENDIRAN . K 18000 11400 0 29400 2520 399 0 2919

685 1312 RAMESH .V . 23000 0 0 23000 3220 0 0 3220

686 1313 JEBA CHANDRAN P. 30000 19000 0 49000 4200 1155 0 5355

687 1314 DEVAKI .V 40000 0 0 40000 5600 0 0 5600

688 1315 NAGARATHINAM .S . 40000 0 0 40000 5600 0 0 5600

Page 43
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

689 1316 PARVATHI S. 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

690 1317 MURUGAN. K 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

691 1318 GOWDAMAN. G 23000 0 0 23000 3220 0 0 3220

692 1319 KANNAPPAN .M 23000 0 0 23000 3220 0 0 3220

693 1320 GOPAL. G 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

694 1321 MUNISAMY.R 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

695 1322 CHIDAMBARAM.V 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

696 1323 KOWSALYA. V 15000 15000 0 30000 2100 1575 0 3675

697 1324 THAMARAI SELVI. G 15000 15000 0 30000 2100 1575 0 3675

698 1325 JAYAKUMAR. K 15000 15000 0 30000 2100 1400 0 3500

699 1326 BOOPALAN. P 25000 0 0 25000 3500 0 0 3500

700 1327 BALAKRISHNAN. G 25100 0 0 25100 3514 0 0 3514

701 1328 RAJA. E 15000 15000 0 30000 2100 1400 0 3500

702 1329 M.SURESH BABU 10000 15000 0 25000 1400 1750 0 3150

703 1330 EDWARD.P. 9900 15000 0 24900 1386 1750 0 3136

704 1331 REVATHI DEVI.R 30000 15000 0 45000 4200 1400 0 5600

Page 44
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

705 1332 KASTHURI.K 30000 15000 0 45000 4200 1400 0 5600

706 1333 THIYAGARAJAN.B 16000 16000 2240 0 0 2240

707 1334 PUSHPA LATHA.D 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

708 1335 ANBALAGAN.D 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

709 1336 SUDHAKAR.A 15000 10000 0 25000 2100 1283 0 3383

710 1337 RAMU.M 15000 10000 0 25000 2100 1283 0 3383

711 1338 KOKILAN.S 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

712 1339 MURUGESAN.K 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

713 1340 PERUMAL SAMY.M 15000 15000 0 30000 2100 980 0 3080

714 1341 REVATHI.P 15000 15000 0 30000 2100 980 0 3080

715 1342 RAJAN.S 15000 30000 0 45000 2100 980 0 3080

716 1343 DHANALAKSHMI.D 15000 30000 0 45000 2100 980 0 3080

717 1344 DAMODARAN.G 15000 11000 0 26000 2100 770 0 2870

718 1345 GURUNATHAN.I 10000 15000 0 25000 1400 875 0 2275

719 1346 VALLIULLA.A 10000 15000 0 25000 1400 875 0 2275

720 1347 KAVITHAMANI.M 15000 11000 0 26000 2100 770 0 2870

Page 45
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

721 1348 RANI.G 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

722 1349 SIVASANKARI.E 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

723 1350 SIVAKUMAR.S 22000 0 0 22000 3080 0 0 3080

724 1351 ARUL.L 22000 0 0 22000 3080 0 0 3080

725 1352 NAVARAJA.D 15000 14000 0 29000 2100 817 0 2917

726 1353 JAYASRI.N 15000 14000 0 29000 2100 817 0 2917

727 1354 SATHIYA.V.S. 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

728 1355 KUMUDALAKSHMI.S 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100


SELVI LATHA
729 1356 KUMARI.C 30000 15000 0 45000 4200 1225 0 5425

730 1357 PAULIN MARY.M 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

731 1358 RAJA LAKSHMI.T.R. 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

732 1359 PANDURANGAN.C 23000 2200 0 25200 3220 128 0 3348

733 1360 THAMINUM ANSARI.A 20000 20000 0 40000 2800 1167 0 3967
EMERLSON
734 1361 MOSES.V.J.R 20000 20000 0 40000 2800 1167 0 3967

735 1362 DEEPA.V.P. 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

736 1363 GEETHA.S 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

Page 46
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

737 1364 MUNISAMI.K 10000 15000 0 25000 1400 1166 0 2566

738 1365 DURAI.P 10000 15000 0 25000 1400 1166 0 2566

739 1366 MURUGAN.K 10000 15000 0 25000 1400 1166 0 2566

740 1367 SUDHAKAR.A 10000 15000 0 25000 1400 1166 0 2566

741 1368 VENKATESAN.M 10000 15000 0 25000 1400 1166 0 2566

742 1369 SARAVANAN.M 10000 15000 0 25000 1400 1166 0 2566

743 1370 KAVITHA.R 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

744 1371 MAHENDIRA.P 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

745 1373 SINGARAVELU.G 100 0 0 100 14 0 0 14

746 1374 MADHAVAN.J 100 0 0 100 14 0 0 14

747 1375 BASKARAN.S 10000 10000 0 20000 1400 0 0 1400

748 1376 BASHEER.B 10000 10000 0 20000 1400 0 0 1400

749 1377 PARAVATHI.D 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

750 1378 KOMATHI.P 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100


MARY
751 1379 SANTHAKUMARI.C 20000 25000 0 45000 2800 2333 0 5133

752 1380 PREMA KUMARI.P 20000 25000 0 45000 2800 2333 0 5133

Page 47
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

753 1381 RAVICHANDARAN.K 15000 35000 0 50000 2100 3034 0 5134

754 1382 CHITRA.M 15000 35000 0 50000 2100 3034 0 5134


VEIANGANNIGNANAPR
755 1383 AKASI 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

756 1384 LATHA. M R 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800


YAMINI SATHYA
757 1385 DEVI . K 25000 0 0 25000 3500 0 0 3500

758 1386 GAJENDIRAN .R 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

759 1387 KUPPAN .A 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

760 1388 USHA RANI .U 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

761 1389 JAYANTHI .S 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

762 1390 DURGA DEVI .V 15000 14000 0 29000 2100 0 0 2100

763 1391 KANAGARAJI. K 15000 14000 0 29000 2100 0 0 2100

764 1392 KUMAR . R 10000 10000 0 20000 1400 350 0 1750

765 1393 SHEELA .S 10000 10000 0 20000 1400 350 0 1750

766 1394 RENUGA .K 100 0 0 100 14 0 0 14

767 1395 SURESH .S 20000 10000 0 30000 2800 117 0 2917

768 1396 SURESH .M 20000 10000 0 30000 2800 117 0 2917

Page 48
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

769 1397 MANICKA VASAGAM .S 10000 10000 0 20000 1400 117 0 1517

770 1398 VENKATESAN. K 10000 10000 0 20000 1400 58 0 1458

771 1399 VIJAYAKUMAR. B 23000 0 0 23000 3220 0 0 3220

772 1400 KALIYAPPAN. K 10000 14000 0 24000 1400 1143 0 2543

773 1401 MANI. M 10000 14000 0 24000 1400 1143 0 2543

774 1402 MANIMEGALAI. M 10000 15000 0 25000 1400 700 0 2100

775 1403 VENNILA. G 10000 15000 0 25000 1400 700 0 2100

776 1404 PONMALAR. S 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

777 1405 PREMAKUMARI. S 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

778 1406 RUKMANI. M 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

779 1407 SAYAMMAL. R 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100


K CEASAR
780 1408 KARUNAKARAN 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

781 1409 S SUGANTHI 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

782 1410 K IYYAPPAN 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

783 1411 S LAKSHMANAN 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

784 1412 M SATHIYA PRIYA 20000 25000 0 45000 2800 2042 0 4842

Page 49
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

785 1413 K VASUGI 20000 25000 0 45000 2800 2042 0 4842

786 1414 R JOTHI 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

787 1415 A ANBU SELVI 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

788 1416 R MALINI 20000 20000 0 40000 2800 1400 0 4200

789 1417 K SATHIYAMURTHY 20000 20000 0 40000 2800 1400 0 4200

790 1418 SUMEE V 100 29900 0 30000 14 3837 0 3851


SHABANA
791 1419 KALLIMULLAH 100 29900 0 30000 14 3837 0 3851

792 1420 S MOURTHY 0 20000 0 20000 0 2567 0 2567

793 1421 K LOGANTAHNA 0 20000 0 20000 0 2567 0 2567

794 1422 USHA C.V. 0 25000 0 25000 0 3208 0 3208

795 1423 NATARAJAN R D 0 15000 0 15000 0 1925 0 1925

796 1424 SUNDARAJ S 0 15000 0 15000 0 1925 0 1925

797 1425 DHANALAKSHMI A K 0 25000 0 25000 0 2917 0 2917

798 1426 SHELSHA M 0 45000 0 45000 0 4725 0 4725

799 1427 K MURALI 0 24000 0 24000 0 2520 0 2520

800 1428 D DEVENDIRAN 0 10000 0 10000 0 1050 0 1050

Page 50
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

801 1429 T AMALARANI 0 10000 0 10000 0 1050 0 1050

802 1430 T.KALAIVANI 0 15000 0 15000 0 1575 0 1575

803 1431 A.T.VIVEKANANDAN 0 15000 0 15000 0 1575 0 1575

804 1432 DIVYA J 0 20000 0 20000 0 1867 0 1867

805 1433 JEEVITHA S 0 20000 0 20000 0 1867 0 1867

806 1434 SELIN J 0 15000 0 15000 0 1400 0 1400

807 1435 GLORY S 0 15000 0 15000 0 1400 0 1400

808 1436 RATHINAVEL P 0 10000 0 10000 0 933 0 933

809 1437 BARANIRAJ S 0 10000 0 10000 0 933 0 933

810 1438 ANANDHARAO J 0 10000 0 10000 0 10 0 10

811 1439 SARAVANAN M 0 10000 0 10000 0 10 0 10

812 1440 V.GANDEEBAN 0 24000 0 24000 0 1960 0 1960

813 1441 M. ARUNKUMAR 0 30000 0 30000 0 2450 0 2450

814 1442 V.KANNABIRAN 0 20000 0 20000 0 1633 0 1633

815 1443 L.ASHOK 0 20000 0 20000 0 1633 0 1633

816 1444 R.GEETHA 0 15000 0 15000 0 1225 0 1225

Page 51
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

817 1445 M.VENKATESAN 0 15000 0 15000 0 1050 0 1050

818 1446 S.TAMILARASAN 0 15000 0 15000 0 1050 0 1050


MO HAMMED ALI
819 1447 JINNAH 0 100 0 100 0 7 0 7

820 1448 K.VICTOR JOHN 0 100 0 100 0 7 0 7

821 1449 T. PANNEER SELVAM 0 10000 0 10000 0 700 0 700

822 1450 M.SUBRAMANI 0 10000 0 10000 0 700 0 700

823 1451 A. SANKAR 0 10000 0 10000 0 583 0 583

824 1452 R. SARAVANAN 0 10000 0 10000 0 583 0 583

825 1453 F.DULAXGNANAMERY 0 34000 0 34000 0 1983 0 1983

826 1454 S. SIVAKUMAR 0 20000 0 20000 0 1167 0 1167

827 1455 R. NAVEEN KUMAR 0 20000 0 20000 0 1167 0 1167

828 1456 G. KARTHIKEYAN 0 10000 0 10000 0 583 0 583

829 1457 T.THUKKAN 0 10000 0 10000 0 583 0 583

830 1458 C. RAVIKUMAR 0 25000 0 25000 0 1458 0 1458

831 1459 M.ALAGUMALAR 0 25000 0 25000 0 1458 0 1458

832 1460 M. PARTHIBAN 0 15000 0 15000 0 525 0 525

Page 52
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

833 1461 G. SRINIVASAN 0 15000 0 15000 0 525 0 525


G. SATHIYA
834 1462 BHARATHI 0 15000 0 15000 0 525 0 525

835 1463 S.J. MOTCHARAKKINI 0 25000 0 25000 0 1167 0 1167

836 1464 S.RAJALAKSHMI 0 25000 0 25000 0 1167 0 1167

837 1465 J. MURASOLI 0 15000 0 15000 0 525 0 525

838 1466 S. KUMARAN 0 30000 0 30000 0 1400 0 1400

839 1467 R. BHARATH 0 10000 0 10000 0 467 0 467

840 1468 M. KUMERESAN 0 10000 0 10000 0 467 0 467

841 1469 P.SUMATHI 0 15000 0 15000 0 525 0 525

842 1470 N.SUKUMAR 0 15000 0 15000 0 525 0 525

843 1471 A.RAMANI 0 15000 0 15000 0 525 0 525

844 1472 S.P. MUTHALI 0 15000 0 15000 0 525 0 525

845 1473 J. TAMILKALAI 0 20000 0 20000 0 700 0 700

846 1474 S.SANGEETHA 0 20000 0 20000 0 700 0 700

847 1475 N.UDAYAKUMAR 0 25000 0 25000 0 583 0 583

848 1476 D. NITHIYA 0 25000 0 25000 0 583 0 583

Page 53
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

849 1477 K. SEETHA LAKSHIMI 0 100 0 100 0 4 0 4

850 1478 M.RAMESH 0 15000 0 15000 0 175 0 175

851 1479 M.VELU 0 15000 0 15000 0 175 0 175

852 1480 K. KALYANI 0 20000 0 20000 0 233 0 233

853 1481 M. VIJAYALAKSHMI 0 20000 0 20000 0 233 0 233

854 1482 S. BAMAKUMARI 0 20000 0 20000 0 233 0 233

855 1483 K.ARUNA 0 20000 0 20000 0 233 0 233

856 1484 A.VENUGOPAL 0 30000 0 30000 0 350 0 350


J.ROBERT
857 1485 ILAVARASAN 0 30000 0 30000 0 350 0 350

858 1486 R.ELANGOVAN 0 20000 0 20000 0 233 0 233

859 1487 B.M. SUJATHA 0 100 0 100 0 1 0 1

860 1488 G. SUNDARARAJAN 0 20000 0 20000 0 233 0 233

861 1489 P. PANNEER 0 30000 0 30000 0 1 0 1

862 1490 S.SWARNALATHA 0 20000 0 20000 0 1 0 1

863 1491 J. DURGA 0 20000 0 20000 0 1 0 1

864 1492 CHINNATHAMBI P 0 20000 0 20000 0 1 0 1

Page 54
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

865 1493 STALIN 0 20000 0 20000 0 1 0 1

866 1494 A. RAJESH KUMAR 0 35000 0 35000 0 1 0 1

867 1495 P.DHASARATHAN 0 30000 0 30000 0 1 0 1

868 5415 JEEVARATHINAM.K.S 100 0 0 100 14 0 0 14

869 5617 RADHA KRISHNAN.K 100 0 0 100 14 0 0 14

870 5618 KAILASAM.A 100 0 0 100 14 0 0 14

871 5781 VELAYUTHAM.K 100 0 0 100 14 0 0 14

872 7187 RAMALINGAM.K 100 0 0 100 14 0 0 14

873 7265 SRINIVASAN.G 400 0 0 400 56 0 0 56

874 7423 JAYABARATHI.M 9000 0 0 9000 1260 0 0 1260

875 7569 VENKAATARAMAN.N 100 0 0 100 14 0 0 14

876 7575 KRISHNAMURTHY.C 2000 0 0 2000 280 0 0 280

877 7576 NANDAGOPI.V 100 0 0 100 14 0 0 14

878 7577 VIJAYAKANTHAN.A.N 100 0 0 100 14 0 0 14

879 7584 DEIVASIGAMANI.S 1750 0 0 1750 245 0 0 245

880 7585 SUBRAMANIYAN.K 100 0 0 100 14 0 0 14

Page 55
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

881 7664 VAIDIYANATHAN.M 100 0 0 100 14 0 0 14

882 7679 RAJA.G 100 0 0 100 14 0 0 14

883 7691 ANDIAPPAN.P 100 0 0 100 14 0 0 14

884 7740 DEVANATHAN.N 1500 0 0 1500 210 0 0 210

885 7801 PALANI.A 100 0 0 100 14 0 0 14

886 7802 DEENADAYALAN.P 100 0 0 100 14 0 0 14

887 7803 KADIRVEL.R 2000 0 0 2000 280 0 0 280

888 7884 CHANDRASEKAR.N 1400 0 0 1400 196 0 0 196

889 7941 RAJU.V 100 0 0 100 14 0 0 14

890 7942 JAGAJEEVADASS.S 100 0 0 100 14 0 0 14

891 8046 GOVINDARAJI.C 500 0 0 500 70 0 0 70


VIJAYA
892 8098 RAGHAVAN.K.B 500 0 0 500 70 0 0 70

893 8163 VASANTHA.R 1500 0 0 1500 210 0 0 210

894 8164 SUBRAMANIYAM.D 1000 0 0 1000 140 0 0 140

895 8165 PERUMAL.P 1000 0 0 1000 140 0 0 140

896 8219 MUTHU PREMA 30000 0 30000 0 0 0 2100 2100

Page 56
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

897 8225 USHARANI.S 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

898 8230 CHANDRA.A 3000 0 0 3000 420 0 0 420

899 8233 ARUNAGIRI.G.K 100 0 0 100 14 0 0 14

900 8245 BEEMA RAO.J 100 0 0 100 14 0 0 14

901 8253 SELVARAJ.S 500 0 0 500 70 0 0 70

902 8254 RAVI.B 500 0 0 500 70 0 0 70

903 8257 MADHAVI.V 10000 0 10000 0 0 0 583 583

904 8266 BALA SUBRAMANIAN.G 100 0 0 100 14 0 0 14

905 8267 VIJAYAKUMAR.G 100 0 0 100 14 0 0 14

906 8306 NAINA.G.R.G 38500 0 0 38500 5390 0 0 5390

907 8324 ANNAMALAI.M 1000 0 0 1000 140 0 0 140

908 8347 DURAIRAJ.K 1750 0 0 1750 245 0 0 245

909 8348 SOUNDARARAJAN.S 100 0 0 100 14 0 0 14


KALYANA
910 8355 SUNDARAM.D 1000 0 0 1000 140 0 0 140

911 8380 ILANGOVAN.S 4500 0 0 4500 630 0 0 630

912 8381 KADIRVELU.M 100 0 0 100 14 0 0 14

Page 57
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

913 8425 KUMARASAMY.C 3350 0 0 3350 469 0 0 469

914 8462 ISRAVEL.T 25000 200 0 25200 3500 2 0 3502

915 8492 VIJAYA BALAN.A 12000 0 0 12000 1680 0 0 1680

916 8530 MUNISAMICHETTY.E.P 40000 0 40000 0 0 0 0 0

917 8540 RAVICHANDRAN.S 1000 0 0 1000 140 0 0 140

918 8550 KATHAVARAYAN.J 10000 0 10000 0 0 0 350 350

919 8551 PURUSHOTHAMAN.R 10000 0 10000 0 0 0 350 350

920 8565 MOORTHY.K 7500 0 0 7500 1050 0 0 1050

921 8567 SUNDARAMURTHY.P 1000 0 0 1000 140 0 0 140

922 8568 BALARAMAN.M 1000 0 0 1000 140 0 0 140

923 8582 PREMA.S 38400 0 0 38400 5376 0 0 5376

924 8583 RAVI KUMAR.D 50000 0 0 50000 7000 0 0 7000

925 8604 CLARAMARY.N 12000 0 0 12000 1680 0 0 1680

926 8612 GUNASEKARAN.P 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

927 8662 GOPALAN.T.P 2500 0 0 2500 350 0 0 350

928 8663 PURUSHOTHAMAN.V 2000 0 0 2000 280 0 0 280

Page 58
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

929 8664 ANBALAGAN.N 100 0 0 100 14 0 0 14

930 8701 SWAMINATHAN.M.K 5450 0 0 5450 763 0 0 763

931 8703 RAVI KUMAR.K 20000 0 20000 0 0 0 700 700

932 8708 RAMALINGAM.S 100 0 0 100 14 0 0 14

933 8736 MASILAMANI.P 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

934 8737 GAJENDIRAN.B 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

935 8752 VIJAYAM.R 100 0 0 100 14 0 0 14

936 8753 JANARTHANAM.K 100 0 0 100 14 0 0 14

937 8772 MALARVIZHI.G 45000 0 0 45000 6300 0 0 6300

938 8788 ELANGOVAN.T.A 100 0 0 100 14 0 0 14

939 8800 UDAYA CHANRAM.A 100 0 0 100 14 0 0 14

940 8803 VIJAYA KUMARI.A 1000 0 0 1000 140 0 0 140

941 8805 CHANDRA SEKARAN.G 6670 0 6570 100 14 0 843 857

942 8806 VENKATESAN.V 6670 0 6570 100 14 0 843 857

943 8816 KUPPAN.V 100 0 0 100 14 0 0 14

944 8824 RAJAN.K 6000 0 0 6000 840 0 0 840

Page 59
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

945 8838 JAYAKUMAR.K 1500 0 0 1500 210 0 0 210

946 8867 LAKSHMI.K 21000 0 21000 0 0 0 0 0

947 8885 KAMATCHI.R 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

948 8903 ARUL MOZHI.M 3500 0 0 3500 490 0 0 490

949 8930 QUNEE METILDA.K 6670 0 6670 0 0 0 311 311

950 8931 KARUNYA.K 6670 0 6670 0 0 0 233 233


VIOLET
951 8948 DEVAKUMARI.G 20000 0 20000 0 0 0 0 0
VIJAYA KUMAR
952 8949 NEGAEMIAH.A 20000 0 20000 0 0 0 0 0

953 8978 JAYASEELAN.P 6670 0 0 6670 934 0 0 934

954 8979 KALATHEE.J 6670 0 0 6670 934 0 0 934

955 8999 NEHRU.S 8340 0 0 8340 1168 0 0 1168

956 9019 SUSEELA.M 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

957 9023 KADIRVELU.K 18000 0 0 18000 2520 0 0 2520

958 9064 JANAGA MARY.A 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

959 9067 VANA ROJA.J 10 0 10 0 0 0 1 1

960 9071 SENTHIL KUMAR.S 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

Page 60
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

961 9078 JAYAPAL.T 100 0 0 100 14 0 0 14

962 9082 YOGANANDAM.G 1000 0 0 1000 140 0 0 140

963 9093 THIYAGARAJAN.S 1500 0 0 1500 210 0 0 210

964 9094 VENKATESAN.C 1500 0 0 1500 210 0 0 210

965 9096 KULANDAI.M 1500 0 0 1500 210 0 0 210

966 9114 PONNU LAKSHMI.P 100 0 0 100 14 0 0 14

967 9116 TAMIL SELVAN.V 10000 0 9900 100 14 0 1271 1285

968 9141 MANICKAM.N 5000 0 0 5000 700 0 0 700

969 9160 SENTHIL KUMARAN.D 21000 0 0 21000 2940 0 0 2940

970 9189 AKTHAR BASHA.A.R 4200 0 0 4200 588 0 0 588

971 9190 RAGHUNATHAN.C 4200 0 0 4200 588 0 0 588

972 9243 RAFIYUTHEEN.K.M.H 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

973 9252 THANGAMANI.V.A 100 0 0 100 14 0 0 14

974 9259 SELVAKUMARAN.G 100 0 0 100 14 0 0 14

975 9260 SHENBAKA VALLI.P 100 0 0 100 14 0 0 14

976 9262 ARIVAZHAGAN.V 6000 0 0 6000 840 0 0 840

Page 61
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

977 9279 THIRUNAVUKARASU.N 100 0 0 100 14 0 0 14

978 9280 VENKATESAN.V 100 0 0 100 14 0 0 14

979 9286 THANARAJ.P 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

980 9287 JAGADEESAN.S.R 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

981 9299 PACHAIYAPPAN.G 100 0 0 100 14 0 0 14

982 9300 SUBRAMANI.N 2500 0 0 2500 350 0 0 350

983 9301 NOORJAHAN.M 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

984 9321 MANIAN.K 100 0 0 100 14 0 0 14

985 9322 MANIMEGALAI.A 100 0 0 100 14 0 0 14

986 9325 DR.GUNASEELAN.B 100 0 0 100 14 0 0 14

987 9332 KRISHNAN.K 10 0 0 10 1 0 0 1

988 9333 RAJU.K 10 0 0 10 1 0 0 1

989 9338 PRAKASAM.S 100 0 0 100 14 0 0 14

990 9341 SELVARASU.T 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

991 9343 KAMALAKANNAN.R 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

992 9348 NANDIKESAVAN.N 100 0 0 100 14 0 0 14

Page 62
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

993 9349 MURUGESAN.P 100 0 0 100 14 0 0 14

994 9358 THANASEKAR.K 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

995 9369 GNANASEKAR.P 10000 0 10000 0 0 0 350 350

996 9370 KADIRVELU.C 100 0 0 100 14 0 0 14

997 9377 DURAI VENKATESAN 100 0 0 100 14 0 0 14

998 9400 RAVI KUMAR.R 5000 0 0 5000 700 0 0 700

999 9405 SELVAPATHY.P 5000 0 0 5000 700 0 0 700

1000 9409 ALLI RANI.S 100 0 0 100 14 0 0 14

1001 9424 MOHANAN.S 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

1002 9429 PRITHIVRAJ.S 100 0 0 100 14 0 0 14

1003 9442 KUMAR.T 100 0 0 100 14 0 0 14

1004 9476 KUMARASAMY.K 6670 0 0 6670 934 0 0 934

1005 9477 ALAGESAN.C 100 0 0 100 14 0 0 14

1006 9482 BHUVANESHWARI.K 38500 0 0 38500 5390 0 0 5390

1007 9485 RUKMANI.P 17000 0 17000 0 0 0 595 595

1008 9500 VENKATESAN.R 20000 0 20000 0 0 0 1400 1400

Page 63
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

1009 9514 VANAJA.C 100 0 0 100 14 0 0 14

1010 9516 KANCHANA.D 100 0 0 100 14 0 0 14

1011 9525 MYTHILI.K 40000 0 0 40000 5600 0 0 5600

1012 9528 RAJENDIRAN.P 8500 0 0 8500 1190 0 0 1190

1013 9535 BALAKRISHNAN.C 26000 0 0 26000 3640 0 0 3640

1014 9539 MANOHARI.R 100 0 0 100 14 0 0 14

1015 9549 MANIKANDAN.R 100 0 0 100 14 0 0 14

1016 9555 JAYASEELAN.S 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

1017 9556 SHANKAR.N 27000 2400 0 29400 3780 224 0 4004

1018 9570 MANICKAM.M 3350 0 0 3350 469 0 0 469

1019 9571 SANTHA.D 3350 0 0 3350 469 0 0 469

1020 9584 KABALI.S 100 0 0 100 14 0 0 14

1021 9585 BALAJI.A.D 8340 0 0 8340 1168 0 0 1168

1022 9586 RAJASEKARAN.A 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

1023 9588 MUBARAK BASHA.K 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400


DAKSHINAMOORTHY.
1024 9601 R 50000 0 0 50000 7000 0 0 7000

Page 64
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

1025 9638 RAJA.A 30000 7200 0 37200 4200 756 0 4956

1026 9652 THILAGAM.K 20000 0 20000 0 0 0 1167 1167

1027 9655 MANIVANAN.K 35000 0 0 35000 4900 0 0 4900

1028 9663 FRANCLY ROSLY.S 20000 0 20000 0 0 0 1167 1167

1029 9665 SUDHAKAR.D 35000 0 0 35000 4900 0 0 4900

1030 9669 SUBRAMANI.V 100 0 0 100 14 0 0 14

1031 9684 GANAPATHI RAJA.N 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

1032 9702 MARAGATHAM.V 17000 0 0 17000 2380 0 0 2380

1033 9704 KALAIVANI.K 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

1034 9705 MALLIGA.A 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

1035 9711 ANNAL.G 25000 0 25000 0 0 0 1750 1750

1036 9714 GANESAN.K 8340 0 0 8340 1168 0 0 1168


PREMA JOTHI
1037 9723 MUTHU.J 100 0 0 100 14 0 0 14

1038 9725 RAMASAMY.G 100 0 0 100 14 0 0 14

1039 9740 KUMAR.N 7500 0 0 7500 1050 0 0 1050

1040 9744 GOMATHI.V 5000 0 0 5000 700 0 0 700

Page 65
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

1041 9745 MAGENDIRAN.V 5000 0 0 5000 700 0 0 700

1042 9755 RANI.D 20000 0 20000 0 0 0 0 0


VENKATACHALA
1043 9769 PERUMAL.M (LATE) 100 0 0 100 14 0 0 14

1044 9774 JAYAPAL.T 6000 0 0 6000 840 0 0 840

1045 9776 THANIGAIVEL.J 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

1046 9785 SANTHARUBY.J 15000 0 15000 0 0 0 0 0

1047 9794 NATARAJAN.N 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

1048 9795 JOTHI RAMALINGAM.E 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

1049 9802 MURALI.M 30000 0 30000 0 0 0 2800 2800

1050 9826 THULASI.R 30000 20000 0 50000 4200 1167 0 5367

1051 9833 PONNURANGAM.S 100 0 0 100 14 0 0 14

1052 9835 VANISREE.P 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

1053 9836 UMAMAGESHWARI.V 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

1054 9843 THULUKANNAM.N 22500 0 0 22500 3150 0 0 3150

1055 9844 SRINIVASAN.V.M 22500 0 0 22500 3150 0 0 3150

1056 9849 SELVANATHAN.K 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

Page 66
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

1057 9851 KRISHNAMURTHY.R 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

1058 9854 VIJAYA.R (RETD) 100 0 0 100 14 0 0 14

1059 9855 KANAGA RANI.K 20000 16000 0 36000 2800 747 0 3547

1060 9872 RAMESH.R 37000 0 0 37000 5180 0 0 5180

1061 9875 MANI.S 100 0 0 100 14 0 0 14

1062 9876 MANAVALAN.K 100 0 0 100 14 0 0 14

1063 9884 LALITHA PADMINI.P 100 0 0 100 14 0 0 14

1064 9890 HASEENA.S 45000 0 0 45000 6300 0 0 6300

1065 9896 JAYARAJ.A 100 0 0 100 14 0 0 14

1066 9902 MANIVANNAN.G 5000 0 0 5000 700 0 0 700

1067 9903 ELANCHEZHIYAN.K 8340 0 0 8340 1168 0 0 1168

1068 9933 BALAMURUGAN.R 8340 0 0 8340 1168 0 0 1168

1069 9938 KESAVAN.G 5000 0 0 5000 700 0 0 700

1070 9943 MANOHARAN.N 100 0 0 100 14 0 0 14

1071 9961 PADMANABHAN.N 8340 0 0 8340 1168 0 0 1168

1072 9969 JAYASEELAN.R 8340 0 0 8340 1168 0 0 1168

Page 67
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

1073 9976 SIVARAMAN.N 100 0 0 100 14 0 0 14

1074 9978 PETER THOMAS.S 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

1075 9999 RAJAMANI.K 100 0 0 100 14 0 0 14

1076 10000 PARVATHI.N 6000 0 0 6000 840 0 0 840

1077 10001 RAJENDIRAN.P 6000 0 0 6000 840 0 0 840

1078 10007 SIVALINGAM.G 5000 0 5000 0 0 0 292 292

1079 10008 PITCHANDI.T 5000 0 5000 0 0 0 117 117

1080 10021 MALAR KODI.V.S 30000 0 30000 0 0 0 0 0

1081 10036 SAMUEL.P 5000 0 0 5000 700 0 0 700

1082 10037 MUNICHI.A 5000 0 0 5000 700 0 0 700

1083 10046 MOHANRAJ.P 3000 0 0 3000 420 0 0 420

1084 10048 MURUGESAN.V 6000 0 0 6000 840 0 0 840

1085 10049 KUPPU SAMY.S 100 0 0 100 14 0 0 14

1086 10051 KAMALARANI.A 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400


SUGANTHI
1087 10052 VASANTHIRANI.M 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

1088 10073 RAMKUMAR.P 30000 0 30000 0 0 0 0 0

Page 68
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

1089 10074 VADIVEL.A 5000 0 0 5000 700 0 0 700

1090 10075 DURAI RAJ.R 100 0 0 100 14 0 0 14

1091 10078 SHANMUGAM.S 7500 0 0 7500 1050 0 0 1050

1092 10079 KARUNANITHI.S 7500 0 0 7500 1050 0 0 1050

1093 10090 VIJAYANATHAN.A 7000 0 7000 0 0 0 0 0

1094 10091 SUBRAMANIAN.V 100 0 0 100 14 0 0 14

1095 10092 KARUNAKARAN.K 100 0 0 100 14 0 0 14

1096 10095 SHANMUGAM.P 100 0 0 100 14 0 0 14

1097 10096 EKAMBARAM.V 100 0 0 100 14 0 0 14

1098 10109 KUPPU SAMY.S 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400


DR.DAKSHINAMURTH
1099 10110 Y.D 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400
SARASVATHI
1100 10112 KUMAR.P.V 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

1101 10120 MANIVEL.C 6000 0 0 6000 840 0 0 840

1102 10121 RAMESH.T 100 0 0 100 14 0 0 14

1103 10140 SUBRAMANIAN.A 6670 0 0 6670 934 0 0 934


DAVID JOHNSON
1104 10141 SELVAKUMAR.S 6670 0 0 6670 934 0 0 934

Page 69
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

1105 10156 KANDASAMY.S 5000 0 0 5000 700 0 0 700

1106 10161 VENKATESAN.K 15000 0 15000 0 0 0 525 525

1107 10177 RAMASAMY.R 100 0 0 100 14 0 0 14

1108 10195 KUMAR.E 39000 3000 0 42000 5460 175 0 5635

1109 10224 MANOHARAN.S 5000 0 0 5000 700 0 0 700

1110 10225 BERNARD.L 5000 0 0 5000 700 0 0 700

1111 10237 SRINIVASAN.G 19000 0 19000 0 0 0 1995 1995

1112 10242 TEEKARAMAN.V.S 5000 0 0 5000 700 0 0 700

1113 10243 MANI.C 5000 0 0 5000 700 0 0 700

1114 10245 VANITHA.L 5000 0 0 5000 700 0 0 700

1115 10246 PREMALATHA.V.C 100 0 0 100 14 0 0 14

1116 10257 RANI.M 21500 0 0 21500 3010 0 0 3010

1117 10262 SAMPATH.K 100 0 0 100 14 0 0 14

1118 10271 JAIHAR DEVADOSS.N 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400


RETA
1119 10272 CHANDROTHAYAM.I 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400
JANSI PUNITHA
1120 10273 MARY.J 8340 0 0 8340 1168 0 0 1168

Page 70
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

1121 10274 DEVA DINAKAR.N 8340 0 0 8340 1168 0 0 1168

1122 10275 VENKATESAN.K 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

1123 10276 MANI.T 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

1124 10279 UDAYA KUMAR.K 5000 0 0 5000 700 0 0 700

1125 10285 SAMPATH.B 100 0 0 100 14 0 0 14

1126 10292 MANOHARAN.T 6000 0 6000 0 0 0 490 490

1127 10300 SIRAJ AHMED.T.K 100 0 0 100 14 0 0 14

1128 10304 TAMILARASI.A 6000 0 6000 0 0 0 490 490

1129 10330 RANGANATHAN.T.K 6000 0 0 6000 840 0 0 840

1130 10337 SAMPATH.T (LATE) 100 0 0 100 14 0 0 14

1131 10338 PRABAKARAN.V 5000 0 0 5000 700 0 0 700

1132 10341 SAMUNDEESWARI.S 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

1133 10342 SUBRAMANI.K.N 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

1134 10343 SURBRAMANI.S 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

1135 10358 SHANTHI.M 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

1136 10370 DEVI.K 40000 0 0 40000 5600 0 0 5600

Page 71
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

1137 10378 MATHIALAGAN.S 3000 0 2900 100 14 0 372 386

1138 10379 A.RAMACHANDRAN 7500 0 0 7500 1050 0 0 1050

1139 10380 BALASURAMANIAM.M 5000 0 0 5000 700 0 0 700

1140 10391 VIJAYAKUMAR.R 21000 0 0 21000 2940 0 0 2940

1141 10392 PUNNYA KOTTI.N 21000 0 0 21000 2940 0 0 2940

1142 10393 RAVI.M 25000 0 0 25000 3500 0 0 3500

1143 10394 SEETHAPATHY.P 25000 0 0 25000 3500 0 0 3500

1144 10399 LAKSHMANAN.M 3000 0 0 3000 420 0 0 420

1145 10406 SEKAR.D 3000 0 0 3000 420 0 0 420

1146 10408 ILANGOVAN.D 4000 0 0 4000 560 0 0 560

1147 10409 SARAVANAN.T 4000 0 0 4000 560 0 0 560

1148 10431 RAJENDIRAN.P 8000 0 0 8000 1120 0 0 1120


DR.VIJAYACHANDRAB
1149 10444 OOSHAN.C 100 0 0 100 14 0 0 14

1150 10445 DR.VARADARAJ.A 100 0 0 100 14 0 0 14

1151 10447 SAVITHIRI.G 60000 0 0 60000 8400 0 0 8400

1152 10450 KRISHNAMURTHY.P 3000 0 0 3000 420 0 0 420

Page 72
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

1153 10451 ISMAIL SHARIFF.A 3000 0 0 3000 420 0 0 420

1154 10458 NATESAN.M 100 0 0 100 14 0 0 14

1155 10462 MALLIGA.V 20000 5000 0 25000 2800 583 0 3383

1156 10465 MUNISAMY.P 6000 0 0 6000 840 0 0 840

1157 10466 RAJENDIRAN.J 6000 0 0 6000 840 0 0 840

1158 10467 SARGUNA SELVI.R 50000 0 0 50000 7000 0 0 7000

1159 10469 MARIMUTHU.A 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

1160 10474 KARNAN.G 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

1161 10482 BASKARAN.S 20000 26000 0 46000 2800 1517 0 4317

1162 10483 PANDIYAN.R 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200


PARANDHTHAMAN.M.
1163 10487 R 100 0 0 100 14 0 0 14

1164 10499 NAGARAJAN.J 3000 0 0 3000 420 0 0 420

1165 10500 ANBARASU.D 3000 0 0 3000 420 0 0 420

1166 10504 SUBRAMANI.V.K 100 0 0 100 14 0 0 14

1167 10507 SELVAN.N 3000 0 0 3000 420 0 0 420

1168 10514 ANBAZHAGAN.S 7000 0 7000 0 0 0 0 0

Page 73
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

1169 10515 D.PICHAIMURTHY 50 0 0 50 7 0 0 7

1170 10521 JOHN KENNEDY.D 8000 0 0 8000 1120 0 0 1120

1171 10522 RAVI.C.K 8000 0 0 8000 1120 0 0 1120

1172 10523 MURTHY.A 8000 0 0 8000 1120 0 0 1120

1173 10529 JAYACHANDRAN.A 7000 0 0 7000 980 0 0 980

1174 10549 PALANI SAMY.R 6000 0 0 6000 840 0 0 840

1175 10555 MURUGESAN.K 100 0 0 100 14 0 0 14

1176 10563 STEPHAN VICTOR.F 36000 0 0 36000 5040 0 0 5040

1177 10572 GOPINAHTAN.D 25000 200 0 25200 3500 2 0 3502

1178 10581 KUPPUSAMY.M 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

1179 10582 ASOKAN.C 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

1180 10590 LAKSHMIPATHY.R 6000 0 6000 0 0 0 350 350

1181 10591 RAHTINAVELU.T 100 0 0 100 14 0 0 14

1182 10599 LAKSHMI.S 35000 0 0 35000 4900 0 0 4900

1183 10608 RAJANAYAGAM.A 7000 0 0 7000 980 0 0 980

1184 10609 SUNDARAPANDIYAN.G 7000 0 0 7000 980 0 0 980

Page 74
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

1185 10610 SUNDARRAJ.C 100 0 0 100 14 0 0 14

1186 10612 THAVAMANI.P 5000 0 0 5000 700 0 0 700

1187 10613 SURIYANARAYANAN.T 100 0 0 100 14 0 0 14

1188 10615 SAKTHI.V 3000 0 0 3000 420 0 0 420

1189 10616 SENTHIL KUMAR.S 3000 0 0 3000 420 0 0 420

1190 10620 KESAVAN.M 6000 0 0 6000 840 0 0 840

1191 10621 ANBARASAN.T 6000 0 0 6000 840 0 0 840

1192 10622 DAMODARAN.A.G 16000 0 0 16000 2240 0 0 2240

1193 10628 SOMU.D 3000 0 0 3000 420 0 0 420

1194 10631 MUNIDASAN.T 3000 0 0 3000 420 0 0 420

1195 10652 DHAMODARAN.R 6000 0 0 6000 840 0 0 840

1196 10656 PRABAKARAN.K 35000 0 0 35000 4900 0 0 4900

1197 10662 MANI.R 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400


RAMAMURTHY.A
1198 10663 (RETD) 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

1199 10664 VALARMATHY.C 12000 0 0 12000 1680 0 0 1680

1200 10670 ELANGOVAN.T.E 3000 0 0 3000 420 0 0 420

Page 75
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

1201 10671 KANNAN.S 3000 0 0 3000 420 0 0 420


ANTHONY ARUL
1202 10674 HELAN 25000 0 0 25000 3500 0 0 3500

1203 10675 SAMARASAN.S 6000 0 0 6000 840 0 0 840

1204 10678 RAVI.T (LATE) 100 0 0 100 14 0 0 14

1205 10704 KOTHANDAN.V 27000 2400 0 29400 3780 224 0 4004

1206 10709 SANTHANAM.M 5000 0 0 5000 700 0 0 700

1207 10710 ABDUL RAHMAN 100 0 0 100 14 0 0 14

1208 10711 CHANDRASEKARAN.S 5000 0 4900 100 14 0 629 643

1209 10712 KOTEESHWARAN.P 5000 0 4900 100 14 0 629 643

1210 10717 MOORTHY.V 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

1211 10718 MURUGA\SEN.N 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

1212 10719 JOHN.S 39000 3000 0 42000 5460 175 0 5635

1213 10720 KALAIVANI.P 25000 0 0 25000 3500 0 0 3500

1214 10727 MURUGAN.P 7000 0 6900 100 14 0 886 900

1215 10728 S.PRASAD (LATE) 11000 0 0 11000 1540 0 0 1540

1216 10732 KHADIR.A 100 0 0 100 14 0 0 14

Page 76
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

1217 10738 THULASI.E 100 0 0 100 14 0 0 14

1218 10744 M.RAFFIC HAMAD 3000 0 0 3000 420 0 0 420

1219 10746 IRSHAD AHMED.K 47000 2000 0 49000 6580 140 0 6720

1220 10749 JANAKI RAMAN.S.K 46000 2000 0 48000 6440 140 0 6580

1221 10753 AMEEN BASHA. 50000 0 0 50000 7000 0 0 7000

1222 10762 JOHN JESU.S 5000 0 5000 0 0 0 175 175

1223 10763 NITHIYANANDAM.T.S 5000 0 0 5000 700 0 0 700

1224 10772 JOTHIBAI.G 20000 0 20000 0 0 0 1400 1400

1225 10782 MOORTHY.S 41000 0 0 41000 5740 0 0 5740

1226 10784 VASIKARAN.K 100 0 0 100 14 0 0 14

1227 10785 SUNDARAM.M 100 0 0 100 14 0 0 14

1228 10791 MAHALINGAM.R 100 0 0 100 14 0 0 14


THIRUNAVUKKARASU.
1229 10792 M 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800
MOSES
1230 10793 SELVAKUMAR.C.B 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

1231 10801 NARESH BABU.N 12000 0 0 12000 1680 0 0 1680

1232 10803 VITALESAN.G 3000 0 0 3000 420 0 0 420

Page 77
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

1233 10809 RADHAKRISHNAN.C 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

1234 10810 SUBRAMANIAM.S 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

1235 10811 BABU.R (LATE) 3000 0 0 3000 420 0 0 420

1236 10812 SIVA KUMAR.A.N 3000 0 0 3000 420 0 0 420

1237 10821 SHEKKAR.T.M 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

1238 10823 NIZAR AHMED.V 50000 0 0 50000 7000 0 0 7000

1239 10831 LAKSHMANAN.T 3000 0 0 3000 420 0 0 420

1240 10832 RAJENDRAN.D 3000 0 0 3000 420 0 0 420

1241 10840 BABUCHETTI.A 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

1242 10844 RAJAN BABU.K 3000 0 0 3000 420 0 0 420

1243 10845 VENKATESAN.S.B 3000 0 0 3000 420 0 0 420

1244 10846 SANTHAKUMARI.S 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

1245 10853 SELVA KUMAR.B 7000 0 0 7000 980 0 0 980

1246 10860 MUNISAMY.T.D 5000 0 0 5000 700 0 0 700


LOGANATHAN.N
1247 10861 (LATE) 100 0 0 100 14 0 0 14

1248 10862 SEKAR.P 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

Page 78
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

1249 10863 MARAGATHAMANI.M 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

1250 10868 PADMAVATHI.P 100 0 0 100 14 0 0 14

1251 10869 SRINIVASAN.Y 100 0 0 100 14 0 0 14

1252 10893 SARASA.K 21500 0 0 21500 3010 0 0 3010

1253 10894 RAJASEKANRAN.D 100 0 0 100 14 0 0 14

1254 10895 JOTHI.S 100 0 0 100 14 0 0 14

1255 10902 DAYALAN.M 5000 0 0 5000 700 0 0 700

1256 10903 ANBU.P 5000 0 0 5000 700 0 0 700

1257 10907 KULOTHUNGAN.D 13500 0 0 13500 1890 0 0 1890

1258 10913 SEKARAN.V 35000 0 0 35000 4900 0 0 4900

1259 10914 MANIKANDAN.S 35000 0 0 35000 4900 0 0 4900

1260 10917 NIRMALA.J 20000 0 20000 0 0 0 700 700

1261 10918 SARALA.R 20000 0 20000 0 0 0 700 700

1262 10919 MD.SHANAWAZ 24000 0 24000 0 0 0 1960 1960

1263 10920 KUPPACHARI.K 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

1264 10923 SUDHAKARAN.S 15000 0 15000 0 0 0 525 525

Page 79
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

1265 10924 PARTHIBAN.D 25000 0 0 25000 3500 0 0 3500

1266 10926 LATHA.P 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

1267 10927 SHANTHI K 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800


MANOHARAN
1268 10929 JOSEPH.P 38000 0 0 38000 5320 0 0 5320

1269 10930 RAJAMANI.P 38000 0 0 38000 5320 0 0 5320

1270 10935 VALARMATHI.A 38400 0 0 38400 5376 0 0 5376

1271 10939 AMBIGA.C 50000 0 0 50000 7000 0 0 7000


SIMON
1272 10956 SANTHAKUMAR.T 17500 0 17500 0 0 0 0 0

1273 10965 SELVARAJ.S 35000 0 0 35000 4900 0 0 4900

1274 10981 CHELLAPA.D 47000 3000 0 50000 6580 210 0 6790

1275 10986 RAJARATHINAM.G 47000 3000 0 50000 6580 210 0 6790

1276 10991 GOPI.K 100 0 0 100 14 0 0 14

1277 11009 GUNASEKARAN.D 16000 0 0 16000 2240 0 0 2240

1278 11018 MURUGAN.L 3000 0 0 3000 420 0 0 420

1279 11021 PANEER.A 3000 0 0 3000 420 0 0 420

1280 11022 SRINIVASAN.S 3000 0 3000 0 0 0 210 210

Page 80
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

1281 11023 JAYASEELAN.K (LATE) 3000 0 3000 0 0 0 210 210

1282 11027 POOMATHI.V 6000 0 0 6000 840 0 0 840

1283 11028 RAVI.K.S 6000 0 0 6000 840 0 0 840


CHANDRAPRAKASAM.
1284 11029 V 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

1285 11036 BHOOPATHY.R 3000 0 0 3000 420 0 0 420

1286 11037 NIRMALA.M 29800 20200 0 50000 4172 1650 0 5822

1287 11038 ARUMUGAM.D 29800 0 0 29800 4172 0 0 4172

1288 11043 SEKARAN.D 5000 0 0 5000 700 0 0 700

1289 11056 PANDURANGAN.C 5000 0 0 5000 700 0 0 700

1290 11058 JAI BALAJI.M 100 0 0 100 14 0 0 14

1291 11071 AMBEDHKAR.T 16500 0 16500 0 0 0 0 0

1292 11072 SAVITHIRI.M 16500 0 16500 0 0 0 0 0

1293 11078 LATHA.L 19000 0 0 19000 2660 0 0 2660

1294 11079 SAMBASIVAM.L 19000 0 0 19000 2660 0 0 2660

1295 11080 SAMPATH.T.C 4000 0 0 4000 560 0 0 560

1296 11081 LALITHA.S 100 0 0 100 14 0 0 14

Page 81
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

1297 11088 BALU.D 16000 0 0 16000 2240 0 0 2240

1298 11090 SEKAR.R 100 0 0 100 14 0 0 14

1299 11091 VISWANATHAN.M 6000 0 0 6000 840 0 0 840

1300 11101 MATHIYAZHAGAN.V.R 100 0 0 100 14 0 0 14

1301 11121 SURESH BABU.B 19000 0 19000 0 0 0 0 0

1302 11122 VIJAYA KUMAR.V 19000 0 19000 0 0 0 2660 2660

1303 11137 MANI.N 100 0 0 100 14 0 0 14

1304 11140 THARA SUMATHI.J 6000 0 0 6000 840 0 0 840

1305 11141 TAMILSELVAN.P 6000 0 0 6000 840 0 0 840

1306 11143 DURAISAMY.K 5000 0 0 5000 700 0 0 700

1307 11145 KUPPA BAI.J 30000 20000 0 50000 4200 1167 0 5367

1308 11147 BALARAMAN.L 6000 0 6000 0 0 0 490 490

1309 11148 RAVI.G 6000 0 0 6000 840 0 0 840

1310 11150 SHANTHI.N 100 0 0 100 14 0 0 14

1311 11156 AJITHA.P 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

1312 11159 ETHIRAJ.Y 3000 0 0 3000 420 0 0 420

Page 82
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

1313 11160 RAMACHANDRAN.G 3000 0 0 3000 420 0 0 420

1314 11161 JACOB.G 3000 0 0 3000 420 0 0 420

1315 11162 PAUL RAJ.S 3000 0 0 3000 420 0 0 420

1316 11163 MURUGESAN.M 3000 0 0 3000 420 0 0 420

1317 11164 SAMPATH.P 100 0 0 100 14 0 0 14

1318 11165 SUBRAMANI.P 3000 0 0 3000 420 0 0 420

1319 11166 VEERAKANTHAN.B 3000 0 0 3000 420 0 0 420

1320 11167 WILLIAM.S 3000 0 0 3000 420 0 0 420

1321 11168 VENKATESAN.G 18000 32000 0 50000 2520 2613 0 5133

1322 11171 LALITHA.K 18000 0 18000 0 0 0 840 840

1323 11172 SANTHA KUMAR.V 3000 0 0 3000 420 0 0 420

1324 11173 JEBANESAN.S 3000 0 0 3000 420 0 0 420

1325 11174 WILSON RAJAN.K 3000 0 0 3000 420 0 0 420

1326 11175 MUNISAMY.R 3000 0 0 3000 420 0 0 420

1327 11176 VEERA RAGHAVAN.G 3000 0 0 3000 420 0 0 420

1328 11177 KUMAR.N 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

Page 83
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

1329 11178 BHOOPALAN.R.M 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

1330 11186 RAJA.R 4000 0 0 4000 560 0 0 560

1331 11187 MALLIGA.S 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

1332 11194 MATHIALAGAN.T 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

1333 11197 GUHANADHAN.V.B 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

1334 11204 CHIDAMBARAM.N 25000 0 0 25000 3500 0 0 3500

1335 11205 NAGARAJAN.R 25000 0 0 25000 3500 0 0 3500

1336 11221 PAUL RAJ.D 41000 0 0 41000 5740 0 0 5740

1337 11232 VIJAYAN.A 5000 0 0 5000 700 0 0 700

1338 11233 BABU.M 5000 0 0 5000 700 0 0 700

1339 11245 DR.MIRUNALINI.M 100 0 0 100 14 0 0 14

1340 11246 GANESH.K 100 0 0 100 14 0 0 14

1341 11251 BHANU.K 30000 0 30000 0 0 0 700 700

1342 11252 ANADESWARI.M 30000 0 30000 0 0 0 700 700

1343 11257 THAYARAMMAL.A 20000 0 20000 0 0 0 933 933

1344 11277 HARI PAUL.K 5000 0 0 5000 700 0 0 700

Page 84
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

1345 11279 PALANI.U 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

1346 11282 KAMALANATHAN.D 6000 0 0 6000 840 0 0 840

1347 11283 SRINIVASAN.K 6000 0 0 6000 840 0 0 840


SYED MEHABOOB
1348 11287 BASHA.N 6000 0 0 6000 840 0 0 840

1349 11288 ANUBAPATHY.K 6000 0 0 6000 840 0 0 840

1350 11293 MURUGAN.P.S 3000 0 0 3000 420 0 0 420

1351 11294 ANANDAN.K 3000 0 0 3000 420 0 0 420

1352 11300 VANA ROJA.P 35000 0 0 35000 4900 0 0 4900

1353 11307 MANI.M 40000 0 0 40000 5600 0 0 5600

1354 11313 SUBRAMINAN.S 5000 0 0 5000 700 0 0 700

1355 11317 BALAJI SINGH.N 5000 0 5000 0 0 0 525 525

1356 11318 JEEVANANDAN.V.T 5000 0 0 5000 700 0 0 700

1357 11321 SUNDARAMURTHY.A.P 7500 0 0 7500 1050 0 0 1050

1358 11322 SHANTHI.R 7500 0 0 7500 1050 0 0 1050

1359 11339 VENKATESAN.S 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

1360 11340 KANNABIRAN.S 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

Page 85
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

1361 11353 BHARATHI.V 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

1362 11354 UDAYA KUMAR.N 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

1363 11357 SIVA KUMAR.D 41000 0 0 41000 5740 0 0 5740

1364 11363 DR.SENTHIL KUMAR.B 40000 0 0 40000 5600 0 0 5600

1365 11368 SALEEM GHOUSE.B 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

1366 11369 GOVINDARAJAN.C.S 100 0 0 100 14 0 0 14

1367 11370 VENUMOORTHY.K 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

1368 11382 PADMINI.M 6000 0 0 6000 840 0 0 840

1369 11383 MAHESHWARI.D 6000 0 0 6000 840 0 0 840

1370 11387 LAKSHMI.V.D 100 0 0 100 14 0 0 14

1371 11388 MANOHARAN.M 5000 0 5000 0 0 0 525 525

1372 11397 ARUL PRASAD.P 37000 0 0 37000 5180 0 0 5180

1373 11399 RAMAMURTHY.M 12000 0 12000 0 0 0 0 0

1374 11400 ANUSUYA.M 12000 0 12000 0 0 0 0 0

1375 11401 DHAYALAN.K 42000 0 0 42000 5880 0 0 5880

1376 11402 GOPAL.A 42000 0 0 42000 5880 0 0 5880

Page 86
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

1377 11403 SUGUMARAN.J 5000 0 0 5000 700 0 0 700

1378 11417 SUMATHI.A 5000 0 0 5000 700 0 0 700


DANIEL GODWIN
1379 11425 RAJKUMAR.I 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

1380 11426 KIRUBANANDARAJ.S 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

1381 11427 ANANDACHELLAPPA.P 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200


JOHN HENRY
1382 11430 DEVARAJAN.Z 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

1383 11431 IMMANUEL.G 100 0 0 100 14 0 0 14

1384 11432 LAWRENCE.T 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

1385 11433 SOLOMON.M 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

1386 11434 RAVI.R 5000 0 0 5000 700 0 0 700

1387 11446 SANKARAN.D 4000 0 0 4000 560 0 0 560

1388 11450 JAMEELA TAHSEEN.N 100 0 0 100 14 0 0 14

1389 11451 SATHYA KUMAR.A 13000 0 0 13000 1820 0 0 1820

1390 11454 SANTHI.G 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

1391 11462 KRISHNAN.P.G 3000 0 0 3000 420 0 0 420

1392 11463 CHANDRAN.R 3000 0 0 3000 420 0 0 420

Page 87
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

RAMACHANDRAN.M.V
1393 11464 (LATE) 100 0 0 100 14 0 0 14

1394 11465 DAVID.R 3000 0 0 3000 420 0 0 420


UTHUKKATTAN.A
1395 11466 (LATE) 100 0 0 100 14 0 0 14

1396 11467 ADIMOOLAM.S 3000 0 3000 0 0 0 245 245

1397 11470 PALANI.R 3000 0 0 3000 420 0 0 420

1398 11471 PARIMALA.M 3000 0 0 3000 420 0 0 420

1399 11472 PANEER SELVAM.N 8000 0 0 8000 1120 0 0 1120

1400 11473 KANNIAPPAN.D 8000 0 0 8000 1120 0 0 1120

1401 11478 MURUGAN.M 15000 0 15000 0 0 0 350 350

1402 11479 RANGANATHAN.K.A 15000 0 15000 0 0 0 350 350

1403 11481 MANI MOZHI.A 27300 0 27300 0 0 0 0 0

1404 11490 RAJA.K.S 19000 0 19000 0 0 0 1995 1995


CHANDRASEKAR
1405 11495 RAO.M.D 100 0 0 100 14 0 0 14

1406 11497 SANTHOSAM.R 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

1407 11509 SEKAR.A 17500 0 0 17500 2450 0 0 2450


LALA LAJAPATHI
1408 11514 RAJ.S (LATE) 5000 0 0 5000 700 0 0 700

Page 88
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

1409 11515 VENKATESAN.A (LATE) 7000 0 0 7000 980 0 0 980

1410 11517 RAGHU.S 17500 0 0 17500 2450 0 0 2450

1411 11525 AMSAVENI.R 4200 0 0 4200 588 0 0 588

1412 11526 MANOHARAN.K 100 0 0 100 14 0 0 14

1413 11538 LAKSHMANAN.N 22000 0 0 22000 3080 0 0 3080

1414 11539 MUNISAMY.O 22000 0 0 22000 3080 0 0 3080

1415 11545 SANTHAKUMARI.M 36000 0 0 36000 5040 0 0 5040

1416 11549 GHOUSE BASHA.P 24000 0 24000 0 0 0 1960 1960

1417 11552 ARUMUGAM.D 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

1418 11558 PALANI.A 6000 0 0 6000 840 0 0 840

1419 11559 SUNDARAMURTHY.A.U 6000 0 0 6000 840 0 0 840


THENAMUTHAN.A
1420 11560 (LATE) 7500 0 0 7500 1050 0 0 1050

1421 11561 GIRIJA.M 7500 0 0 7500 1050 0 0 1050

1422 11563 SUAMATHI.S.P 45000 5000 0 50000 6300 350 0 6650

1423 11573 JAYASEELAN.M 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

1424 11574 EZHIL NAMBI.C.M 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

Page 89
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

1425 11575 RAMA.M.V 42000 3000 0 45000 5880 350 0 6230

1426 11579 VENKATESAN.P 16000 0 0 16000 2240 0 0 2240

1427 11580 SARAVANAN.K 6000 0 0 6000 840 0 0 840

1428 11581 SALI.P 6000 0 0 6000 840 0 0 840

1429 11582 CHINNAPA.N 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

1430 11585 SELVARAJ.M 6000 0 0 6000 840 0 0 840

1431 11587 VEDAMABAL.K 30000 0 30000 0 0 0 0 0

1432 11588 SIVAOLI.T.S 30000 0 30000 0 0 0 0 0

1433 11602 NATARANJAN.V 10000 0 10000 0 0 0 1167 1167

1434 11607 PANDURANGAM.L 6000 0 6000 0 0 0 0 0

1435 11608 CHANDRAN.K.S 6000 0 6000 0 0 0 0 0

1436 11611 PONDY MALLIGA 42000 3000 0 45000 5880 350 0 6230

1437 11612 SHANMUGAM.D 10000 0 10000 0 0 0 933 933

1438 11614 TEEKARAMAN.S 10000 0 10000 0 0 0 1167 1167

1439 11621 NATARAJAN.G 18000 0 18000 0 0 0 840 840

1440 11622 RAMESH.M 18000 0 18000 0 0 0 840 840

Page 90
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

1441 11623 KRISHNAMURTHY.K 12000 0 0 12000 1680 0 0 1680

1442 11625 BHUVANA.D 100 0 0 100 14 0 0 14

1443 11626 SRINIVASAN.P 17000 0 17000 0 0 0 1785 1785

1444 11627 CHANDRAKALA.K 40000 0 0 40000 5600 0 0 5600

1445 11629 ARUL MANI.V 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

1446 11630 MUNIYAMMMAL.M 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

1447 11632 MOHANA.S 25000 0 0 25000 3500 0 0 3500

1448 11633 SAKTHIVEL.V 5000 0 0 5000 700 0 0 700

1449 11646 RAMAMURTHY.V 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

1450 11647 JAYAPALAN.A 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

1451 11650 KASI.K 26000 0 0 26000 3640 0 0 3640

1452 11651 BABU.M 26000 0 0 26000 3640 0 0 3640

1453 11660 PARIMALADEVI.V 40000 0 0 40000 5600 0 0 5600

1454 11661 PULANDIRAN.K 40000 0 0 40000 5600 0 0 5600

1455 11664 SHANMUGAN.C 37800 0 0 37800 5292 0 0 5292

1456 11668 SRI SAI MURUGAN.A 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

Page 91
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

1457 11669 SRIDHARAN.A 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100


MOHANA
1458 11675 SUNDARAM.C 100 0 0 100 14 0 0 14

1459 11678 THIRUVENGADAM.M 46000 4000 0 50000 6440 467 0 6907

1460 11679 KIRUBAVATHY.M 46000 4000 0 50000 6440 467 0 6907

1461 11684 GOVINDAN.B 25000 0 0 25000 3500 0 0 3500

1462 11685 RAMACHANDRAN.D 25000 0 0 25000 3500 0 0 3500

1463 11686 GUNASEKARAN.K 25000 0 0 25000 3500 0 0 3500

1464 11689 THERVIJAYAN.D 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

1465 11690 KUMAR.R 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

1466 11696 KARUNAKARAN.D 40000 0 0 40000 5600 0 0 5600

1467 11697 KARUNAKARAN.D 40000 0 0 40000 5600 0 0 5600

1468 11698 SAKTHIVEL.V 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

1469 11703 GULGAR.M 35000 0 0 35000 4900 0 0 4900

1470 11706 ARUNAGIRINATHAN.M 50000 0 0 50000 7000 0 0 7000

1471 11707 KANDASAMY.A 50000 0 0 50000 7000 0 0 7000

1472 11708 VENKATESAN.A 37800 0 0 37800 5292 0 0 5292

Page 92
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

1473 11709 SUGANTHI.A 40000 0 0 40000 5600 0 0 5600

1474 11710 CHITRA.C 40000 0 0 40000 5600 0 0 5600

1475 11712 RAMAMURTHY.V 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

1476 11713 MOHANA.K 45000 5000 0 50000 6300 105 0 6405

1477 11714 BHAVANI.J 45000 5000 0 50000 6300 105 0 6405

1478 11717 PALANI.T 35000 0 0 35000 4900 0 0 4900

1479 11718 VIJAYA KUMAR.K 45000 1200 0 46200 6300 70 0 6370

1480 11719 KUMAR.G 45000 1200 0 46200 6300 70 0 6370

1481 11722 DEVADOSS.R 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

1482 11725 RAJENDIRAN.J 45000 0 0 45000 6300 0 0 6300

1483 11726 GANESAN.J.V 45000 0 0 45000 6300 0 0 6300

1484 11727 PERUMAL G 24000 2000 0 26000 3360 233 0 3593

1485 11728 BASKARAN K 24000 2000 0 26000 3360 233 0 3593

1486 11730 GOMATHI.M 9000 0 0 9000 1260 0 0 1260

1487 11731 POOVARASI.R 9000 0 0 9000 1260 0 0 1260

1488 11733 SUBRAMANI.P 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

Page 93
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

1489 11736 VENKATESAN.P.T 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

1490 11737 BEULA.M 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

1491 11740 KETHIRA BALU.G 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

1492 11745 KARUNAKARAN.N 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

1493 11746 EZHINI.D 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

1494 11747 GNANA PRAKASAM.S 35000 0 0 35000 4900 0 0 4900

1495 11750 RADHAKRISHNAN.N 40000 0 0 40000 5600 0 0 5600

1496 11751 SIVA PRAKASAM.R 100 0 0 100 14 0 0 14

1497 11754 MOHAN RAO.S 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

1498 11755 UMAPATHY.P 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

1499 11756 GNANAPRAKASAM.G 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

1500 11758 NATARAJAN.R 40000 0 40000 0 0 0 933 933

1501 11760 CHANDIRAN.C 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

1502 11763 PARIDHA PREMA.T 40000 0 0 40000 5600 0 0 5600

1503 11764 RATHINAMMAL.S 40000 0 0 40000 5600 0 0 5600

1504 11768 JAYARAMAN.S 27000 0 0 27000 3780 0 0 3780

Page 94
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

1505 11769 AMJATHKHAN.K 27000 0 0 27000 3780 0 0 3780

1506 11775 JANARTHANAN.G 20000 0 20000 0 0 0 0 0

1507 11776 KANNIYAPPAN.K.R 100 0 0 100 14 0 0 14

1508 11777 VASU.R 20000 0 20000 0 0 0 0 0

1509 11778 SUJATHA.S 100 0 0 100 14 0 0 14

1510 11782 SAMPATHKUMARI.T.V 100 0 0 100 14 0 0 14

1511 11784 MANI.K 25000 2200 0 27200 3500 154 0 3654


VILOET DEVA
1512 11788 KIRUBAI.P 25000 9000 0 34000 3500 525 0 4025

1513 11790 KATHIKEYAN.M 5000 0 0 5000 700 0 0 700

1514 11791 PITCHAI.R 100 0 0 100 14 0 0 14

1515 11792 THANGARAJ.M 5000 0 0 5000 700 0 0 700

1516 11795 KALA.C 49000 0 0 49000 6860 0 0 6860

1517 11796 ROSLIN MARY.A 49000 0 0 49000 6860 0 0 6860

1518 11800 IQBAL AHMED.H 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

1519 11801 MANIVANNAN.A.B 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

1520 11802 SEKAR.S 13500 0 0 13500 1890 0 0 1890

Page 95
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

1521 11805 SASIKALA.S 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

1522 11813 KANNAN.S 23000 5000 0 28000 3220 583 0 3803

1523 11814 VINAYAGAM.D. 23000 5000 0 28000 3220 583 0 3803


HELEN KANAGA
1524 11815 RANI.B 100 0 0 100 14 0 0 14

1525 11816 SURESH KUMAR.R 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

1526 11817 SIVA GANESAN.V.M 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

1527 11818 MANI.C 5000 0 0 5000 700 0 0 700

1528 11819 JAYAKUMAR.V 5000 0 5000 0 0 0 408 408


MOHAMED
1529 11820 RIZWANULLAH.C 47000 2000 0 49000 6580 140 0 6720

1530 11821 SAMPATH KUMAR.C 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

1531 11822 MANIPALLAVAN.J 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

1532 11827 JAYAKANTHAN.S 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

1533 11830 BASKARAN.M. 23000 2000 0 25000 3220 84 0 3304

1534 11831 ABDUL KHADAR.D. 21000 0 0 21000 2940 0 0 2940

1535 11832 JOTHI.T. 21000 0 0 21000 2940 0 0 2940

1536 11833 VENKATESAN.M. 23000 2000 0 25000 3220 84 0 3304

Page 96
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

1537 11835 KESAVAN.E 20000 0 20000 0 0 0 0 0

1538 11837 SARAVANAN.S 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

1539 11838 RAMAKRISHNAN.T 27000 9000 0 36000 3780 735 0 4515

1540 11839 JESUDOSS.R 27000 9000 0 36000 3780 735 0 4515

1541 11840 RAJA.B 17500 0 17500 0 0 0 0 0

1542 11841 MOSES DEVARAJ.D 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

1543 11842 IRWIN JAYAKUMAR.R 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

1544 11843 JAYASEELI SHEELA.A 26000 0 0 26000 3640 0 0 3640

1545 11846 RANGANATHAN.A 46000 0 0 46000 6440 0 0 6440

1546 11847 CHITRA.S 46000 0 0 46000 6440 0 0 6440

1547 11849 SEETHA.D 45000 0 0 45000 6300 0 0 6300

1548 11850 MANOKARAN. A 23000 2000 0 25000 3220 152 0 3372

1549 11851 SAMPATH.E 23000 2000 0 25000 3220 152 0 3372

1550 11852 K.K.ANBALAGAN 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

1551 11853 PICHANDI.R 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

1552 11854 GOVINDARAJU.D 40000 5000 0 45000 5600 642 0 6242

Page 97
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

1553 11855 GEETHA.B 42000 7000 0 49000 5880 642 0 6522

1554 11856 INDRA GANDHI.M 42000 7000 0 49000 5880 642 0 6522
GURU
1555 11857 RAGHAVENDRAN.D 40000 5000 0 45000 5600 642 0 6242

1556 11858 DR.JEEVANANTHAM.R 40000 0 0 40000 5600 0 0 5600

1557 11859 MAHESHWARI.S 40000 0 0 40000 5600 0 0 5600


ANANDA
1558 11860 JAYAKUMARI.R 27500 0 0 27500 3850 0 0 3850

1559 11861 ZION NATHANIAL.S 27500 0 0 27500 3850 0 0 3850

1560 11863 SRINIVASAN.J 16000 0 0 16000 2240 0 0 2240

1561 11864 MAHESH KUMAR.G 25000 0 0 25000 3500 0 0 3500

1562 11865 ILAYA BHARATHI.W 25000 0 0 25000 3500 0 0 3500

1563 11869 SHANMUGARAJ.T 11000 0 0 11000 1540 0 0 1540

1564 11870 RAJARAM.A 11000 0 0 11000 1540 0 0 1540

1565 11871 MATHIVATHANAM.K 30000 10000 0 40000 4200 0 0 4200

1566 11872 SARAVANAN.L 30000 10000 0 40000 4200 0 0 4200

1567 11873 DEVI.R 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

1568 11874 BAKKIYARAJ.T.M 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

Page 98
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

1569 11875 VENKATESAN.C 25000 5000 0 30000 3500 525 0 4025

1570 11876 CHANDRAN.K 25000 5000 0 30000 3500 525 0 4025

1571 11877 NIRMALA.K.S 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

1572 11878 MANOHARAN.M 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

1573 11881 LAKSHMI.U 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

1574 11882 UDAYA KUMAR.S 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

1575 11884 SHANTHI.D 25000 4400 0 29400 3500 462 0 3962

1576 11885 PUSHPA.K 25000 4400 0 29400 3500 462 0 3962

1577 11886 HARI KRISHNAN.V 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

1578 11887 NAGAPPAN.N 100 0 0 100 14 0 0 14

1579 11888 GOMATHI.S 100 0 0 100 14 0 0 14

1580 11890 REENA RAJ.R 30000 5000 0 35000 4200 0 0 4200

1581 11891 REENA PARIMALA.G 41000 0 0 41000 5740 0 0 5740

1582 11892 CHITRA.R 41000 0 0 41000 5740 0 0 5740

1583 11893 KALA.M 45000 0 0 45000 6300 0 0 6300

1584 11894 RAMALINGAM.A 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

Page 99
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

1585 11895 SUBRAMANIYAN.S 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

1586 11896 KUMARAN.D 20000 10000 0 30000 2800 700 0 3500

1587 11897 YUVARAJ.R 20000 10000 0 30000 2800 700 0 3500

1588 11898 KARTHIKEYAN.M 41000 5000 0 46000 5740 292 0 6032

1589 11899 SUDHA.M 41000 5000 0 46000 5740 292 0 6032

1590 11900 RAVINDRAN.A 24000 1000 0 25000 3360 117 0 3477

1591 11901 PANEER.G 24000 1000 0 25000 3360 117 0 3477

1592 11902 PANDIYARAJAN.S 24000 1000 0 25000 3360 117 0 3477

1593 11903 KARTHIKEYAN.K 24000 1000 0 25000 3360 117 0 3477

1594 11904 ANANDAN.A 48000 0 0 48000 6720 0 0 6720

1595 11905 BABU.V 48000 0 0 48000 6720 0 0 6720

1596 11907 RAVI.V 24000 1000 0 25000 3360 35 0 3395

1597 11908 JOHNMANI.V 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

1598 11909 BENNINMAN.S 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800


GEORGE WILSON
1599 11910 ASARIYA.W 100 0 0 100 14 0 0 14

1600 11913 VENU.D 24000 1000 0 25000 3360 117 0 3477

Page 100
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

1601 11914 MOHAN.R 24000 1000 0 25000 3360 117 0 3477

1602 11915 GOVINDARAJ.M 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200


CECILIA SWARNA
1603 11916 KUMARI.L 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

1604 11917 MEENA KUMARI.M.S 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

1605 11918 SELVI.P 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

1606 11919 MOORTHY.S 23000 0 0 23000 3220 0 0 3220

1607 11920 PICHAIMUTHU.V 23000 0 0 23000 3220 0 0 3220

1608 11921 MANOHARAN.K 23000 0 0 23000 3220 0 0 3220

1609 11922 MAHENDRAN.R 23000 0 0 23000 3220 0 0 3220

1610 11923 DURAI.S 24000 1000 0 25000 3360 35 0 3395

1611 11924 ZION.S 24000 1000 0 25000 3360 35 0 3395

1612 11925 KARUNANIDHI.C 22000 3000 0 25000 3080 210 0 3290


MANS
1613 11926 KIRUBAKARAN.S 22000 3000 0 25000 3080 210 0 3290

1614 11927 MOHAN.D 24000 1000 0 25000 3360 82 0 3442

1615 11928 VINAYAGAM.M 24000 1000 0 25000 3360 82 0 3442

1616 11929 IYYAPPAN.K 23000 2000 0 25000 3220 152 0 3372

Page 101
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

1617 11930 DHANDAYUTHAPANI.S 20000 0 20000 0 0 0 1167 1167


SRIDHAR
1618 11931 SELVAKUMAR.P 20000 4000 0 24000 2800 327 0 3127

1619 11932 RAMU.P 23000 0 0 23000 3220 0 0 3220

1620 11933 BABU.P 23000 0 0 23000 3220 0 0 3220

1621 11934 MURALI.M 23000 2000 0 25000 3220 152 0 3372

1622 11935 SEKAR.K 23000 0 0 23000 3220 0 0 3220

1623 11936 SOMASUNDARAN.S 23000 0 0 23000 3220 0 0 3220

1624 11938 GABRIAL.K 30000 1200 0 31200 4200 84 0 4284

1625 11941 SANTHAMURTHY.S 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

1626 11943 SARAVANAN.M 24000 1000 0 25000 3360 23 0 3383

1627 11944 VENKATESAN.S 24000 1000 0 25000 3360 23 0 3383

1628 11945 SUNDRA RAMAN.A 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

1629 11946 ANANDAN.S.K 6000 0 0 6000 840 0 0 840

1630 11948 RAJASEKAR.G 40000 0 0 40000 5600 0 0 5600

1631 11949 GAJENDIRAN.D 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

1632 11950 PARIMALA.P 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

Page 102
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

1633 11951 MEENA.M.S 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

1634 11952 SHANKAR.K 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

1635 11953 SARAVANAN.S 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

1636 11954 GOVINDHARAJ.R 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

1637 11955 GEORGE.M 23000 0 0 23000 3220 0 0 3220

1638 11956 ASHOKAN.V 23000 0 0 23000 3220 0 0 3220

1639 11958 SIRONMANI SAVIOR.E 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

1640 11959 GUNASEKARAN.C 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

1641 11960 SIVAPRAKASAM.R 100 0 0 100 14 0 0 14

1642 11961 SARAVANAN.J 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

1643 11962 SRI LAKSHMI.J 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

1644 11965 SRINIVASAN.K 23000 2000 0 25000 3220 93 0 3313

1645 11966 DAYALAN.N 23000 2000 0 25000 3220 93 0 3313

1646 11967 KUPPUSAMY.R 17500 0 17500 0 0 0 0 0

1647 11968 DHANARAJ.Y 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

1648 11969 SUGUMAR.S 17500 0 17500 0 0 0 2450 2450

Page 103
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

1649 11970 DANIEL.S 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

1650 11971 RAJINI.S 12000 0 0 12000 1680 0 0 1680

1651 11972 KIRUBAYINI.T 12000 0 0 12000 1680 0 0 1680

1652 11973 NAZEERA BEGAM.A 40000 0 40000 0 0 0 0 0

1653 11976 KUMAR.R 25000 0 0 25000 3500 0 0 3500

1654 11978 PUNITHAN.L 6000 0 0 6000 840 0 0 840

1655 11979 RAJENDRAN.G 23000 0 0 23000 3220 0 0 3220

1656 11980 SIVALINGAM.S 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

1657 11983 REVATHI.R 30000 0 30000 0 0 0 2100 2100

1658 11984 SURIYAN.S 30000 0 30000 0 0 0 2100 2100

1659 11986 SUDHAKAR.R 34000 0 0 34000 4760 0 0 4760

1660 11987 KUMAR.S 100 0 0 100 14 0 0 14


HENNA INBA
1661 11988 KALAIARASI.Z 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

1662 11989 JOHN ARUN KUMAR.D 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

1663 11990 SARATHY.D 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

1664 11991 SIVA KUMAR.M 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

Page 104
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

1665 11993 ARUNA.K 35000 0 0 35000 4900 0 0 4900

1666 11994 KALYANI.C 45000 5000 0 50000 6300 350 0 6650

1667 11995 SUDHAKAR PRASAD.M 10000 0 10000 0 0 0 700 700

1668 11996 KALAVATHY.G 20000 0 20000 0 0 0 1167 1167

1669 11997 TAMIL SEVI.E 20000 0 20000 0 0 0 1167 1167


GEORGE WILSON
1670 11998 ASARIA.W 25000 0 0 25000 3500 0 0 3500

1671 11999 JAMES SELVADOSS.T 25000 0 0 25000 3500 0 0 3500

1672 12000 BABU.E 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

1673 12001 UMAPATHI.M 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

1674 12002 KUMAR.R 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

1675 12003 MARY SANTHI.J 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400


HABAKUK
1676 12005 ARUNOTHAYARAJ.S 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

1677 12006 MADHAN KUMAR.D 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

1678 12011 YUVARANI.S 30000 6000 0 36000 4200 560 0 4760

1679 12012 VIJAYA KUMAR.A 30000 6000 0 36000 4200 560 0 4760

1680 12013 MERCY FREEDA.V 100 0 0 100 14 0 0 14

Page 105
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

1681 12014 RAMESH BABU.M 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

1682 12015 DEVARAJ.J 25000 0 25000 0 0 0 583 583


ALTRIN
1683 12018 JAYAPRASAD.A 15000 0 15000 0 0 0 0 0

1684 12019 INBANATHAN.N 23000 0 0 23000 3220 0 0 3220

1685 12020 KUMARAVEL.S 23000 0 0 23000 3220 0 0 3220

1686 12024 VENKATESAN.R 23000 0 0 23000 3220 0 0 3220

1687 12025 RACHEL.D 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

1688 12026 USHARANI.B 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

1689 12027 ARUL DOSS.N 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

1690 12028 RACHEL PARIMALA.Y 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

1691 12029 SUSEELA.L 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

1692 12030 JAYA KUMARI.D 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

1693 12031 DEVENDRAN.M 15000 0 15000 0 0 0 0 0

1694 12032 DEVARAJ.M 25000 0 0 25000 3500 0 0 3500

1695 12033 MUTHU KUMAR.K 25000 0 0 25000 3500 0 0 3500

1696 12034 VENKATACHALAM.R 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

Page 106
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

1697 12035 MOORTHY.A 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

1698 12036 VENKATESAN.M.K 30000 2000 0 32000 4200 187 0 4387

1699 12037 DEVARAJAN.S 30000 2000 0 32000 4200 187 0 4387

1700 12038 INDIRA KUMAR.K 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

1701 12039 ASHOK KUMAR.D 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

1702 12042 SIVALINGAM.M 5000 0 0 5000 700 0 0 700

1703 12043 KANNAIYAN.D 5000 0 0 5000 700 0 0 700

1704 12044 RAJA RAJESHWARI.M 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

1705 12045 KALAISELVI.K 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

1706 12046 AMBUJA RANI.A 6000 0 6000 0 0 0 280 280

1707 12047 GOPALA KRISHNAN.R 6000 0 6000 0 0 0 280 280

1708 12048 THAMIZH SELVI.M 100 0 0 100 14 0 0 14

1709 12054 MANJUNATHAN.S 23000 0 0 23000 3220 0 0 3220

1710 12055 PUNNIYAKOTTI.R 45000 0 0 45000 6300 0 0 6300

1711 12056 VASANTHI.A 45000 0 0 45000 6300 0 0 6300

1712 12060 JONES.R.G 15000 0 15000 0 0 0 350 350

Page 107
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

1713 12061 SEKARAN.M 15000 0 15000 0 0 0 350 350

1714 12068 SEKAR.P 25000 0 0 25000 3500 0 0 3500

1715 12069 NIJAM.A 46000 2000 0 48000 6440 163 0 6603


DR.JAMAL
1716 12070 MOHAMED.M 10000 0 10000 0 0 0 0 0

1717 12072 DEVANESAN.E 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

1718 12073 SAMUEL SIMON.M 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

1719 12076 LAKSHMI.S 25000 0 0 25000 3500 0 0 3500

1720 12077 MURUGESAN.K 25000 0 0 25000 3500 0 0 3500

1721 12078 JAMUNA.S 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

1722 12079 ANNADURAI.J 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

1723 12080 SAMPATH.V 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

1724 12083 JAYARAMAN.M 25000 0 0 25000 3500 0 0 3500

1725 12084 GOVINDARAJAN.M 16000 0 0 16000 2240 0 0 2240

1726 12085 RAMASAMY.P 16000 0 0 16000 2240 0 0 2240

1727 12086 SRINIVASAN.D 42000 1000 0 43000 5880 117 0 5997

1728 12087 JULIAN RAJ KUMAR.P 42000 1000 0 43000 5880 117 0 5997

Page 108
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

1729 12088 MANOHARAN.K 34800 0 0 34800 4872 0 0 4872

1730 12089 SOMASUNDARAM.S 34800 0 0 34800 4872 0 0 4872

1731 12090 DAYALAN.A 25000 0 0 25000 3500 0 0 3500

1732 12091 BERNADSHAW.J 25000 0 0 25000 3500 0 0 3500

1733 12092 PRABAKARAN.S 30000 7200 0 37200 4200 756 0 4956

1734 12093 SURESH.S 21000 0 0 21000 2940 0 0 2940

1735 12094 SWAMINATHAN.B 21000 0 0 21000 2940 0 0 2940

1736 12095 GOVINDARAJ.C 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

1737 12096 KARUNAKARAN.R 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

1738 12097 RAMA MOORTHY.G 20000 5000 0 25000 2800 175 0 2975

1739 12098 THAMILARASAN.C 20000 5000 0 25000 2800 175 0 2975

1740 12101 GOMATHI.S 25000 0 0 25000 3500 0 0 3500

1741 12102 MARCHAIYAN.S 25000 0 0 25000 3500 0 0 3500

1742 12103 BALU.E 16000 0 0 16000 2240 0 0 2240

1743 12104 PANDIYAN.K 16000 0 0 16000 2240 0 0 2240

1744 12105 SAMPATH.M 16000 0 0 16000 2240 0 0 2240

Page 109
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

1745 12106 JAYAVELU.B 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

1746 12107 ARUMUGAM.K 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

1747 12108 KOTHANDARAMAN.G 16000 0 0 16000 2240 0 0 2240

1748 12109 PALANI.R 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200


GODWIN SATHISH
1749 12110 PREMKUMAR.S 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

1750 12111 MARIYAMMAL.D 36000 0 0 36000 5040 0 0 5040

1751 12112 CHITRA SHEELA.C 36000 0 36000 0 0 0 1260 1260

1752 12113 UMA.S. 100 0 0 100 14 0 0 14

1753 12114 ASHOK KUMAR.Y 11000 0 0 11000 1540 0 0 1540

1754 12115 RADHAKRISHNAN.A.D 11000 0 0 11000 1540 0 0 1540

1755 12117 RAMA MOORTHI.D 20000 5000 0 25000 2800 233 0 3033

1756 12118 NARAYASAMY.P 20000 5000 0 25000 2800 233 0 3033

1757 12119 RENU.N 23000 4000 0 27000 3220 233 0 3453

1758 12121 MEGANATHAN.V.G 18000 0 0 18000 2520 0 0 2520

1759 12122 ARUMUGAM.C 18000 0 0 18000 2520 0 0 2520

1760 12123 DHARMAN.N 20000 5000 0 25000 2800 233 0 3033

Page 110
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

1761 12124 VENKATESAN.P 20000 5000 0 25000 2800 233 0 3033

1762 12125 MURUGESAN.L (LATE) 12000 0 0 12000 1680 0 0 1680

1763 12126 SEKAR.C 12000 0 0 12000 1680 0 0 1680

1764 12129 NARAYANASAMY.S 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

1765 12130 THULASIRAMAN.G 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

1766 12131 HARI BABU.B 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

1767 12132 PRAKASAM.R 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

1768 12134 RAJA.S 30000 2000 0 32000 4200 210 0 4410

1769 12135 NETHAJI.S 30000 2000 0 32000 4200 210 0 4410

1770 12136 JAYA PRAKASH.S 20000 0 20000 0 0 0 0 0

1771 12137 BALASUBRAMANI.M 20000 0 20000 0 0 0 0 0

1772 12138 MEGANATHAN.E 16000 0 0 16000 2240 0 0 2240

1773 12139 BALAKRISHNAN.G 16000 0 0 16000 2240 0 0 2240

1774 12140 BEULA VIOLET.B 25000 0 0 25000 3500 0 0 3500

1775 12143 RAGHOTHAMAN.M 21000 4000 0 25000 2940 373 0 3313

1776 12144 PACHIYAPPAN.M 21000 4000 0 25000 2940 373 0 3313

Page 111
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

1777 12145 MUTHUMARIAMMAL.S 42000 4000 0 46000 5880 373 0 6253

1778 12146 PRASANNA.A.P 45000 0 0 45000 6300 0 0 6300

1779 12147 KAVI ARASAN.A.V 45000 0 0 45000 6300 0 0 6300

1780 12148 SELVA KUMAR.M 35000 0 0 35000 4900 0 0 4900

1781 12150 SHOBARANI.A 25000 0 0 25000 3500 0 0 3500

1782 12151 SARAVANAN.S 23000 0 0 23000 3220 0 0 3220

1783 12152 LOGANATHAN.B 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

1784 12153 PUNNIYAKOTTI.D 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

1785 12154 SANTHAMANI.M 23000 0 0 23000 3220 0 0 3220

1786 12155 ANANDAN.K 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

1787 12156 MURUGAVEL..N 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

1788 12157 SUMATHI.M 40000 0 0 40000 5600 0 0 5600

1789 12158 AMBASIDAR KUMAR.J 26000 0 0 26000 3640 0 0 3640

1790 12159 JARED.D 26000 0 0 26000 3640 0 0 3640

1791 12160 CHRISTIDASS.J 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

1792 12161 DAISY RANI.J (LATE) 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

Page 112
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

1793 12163 RAJASEKARAN.N 40000 0 0 40000 5600 0 0 5600

1794 12164 SUMATHI.R 40000 0 0 40000 5600 0 0 5600

1795 12165 ASHWINI.G 33000 0 0 33000 4620 0 0 4620

1796 12166 KUMAR.N 33000 0 0 33000 4620 0 0 4620

1797 12167 BASKARAN.K 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

1798 12168 THANIKACHALAM.A 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

1799 12169 RASAPPAN.J 6000 0 6000 0 0 0 140 140

1800 12170 SUBRAMANIYAN.K 6000 0 6000 0 0 0 140 140

1801 12171 KESVAN.K 15000 10000 0 25000 2100 467 0 2567

1802 12172 SANTHA MOORTHI.B 15000 10000 0 25000 2100 467 0 2567

1803 12173 KUMAR.S 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

1804 12174 MUGUNTHAN.A 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

1805 12175 DHINAKARAN.G 23000 0 0 23000 3220 0 0 3220

1806 12176 SIVAKUMAR.P.M 23000 0 0 23000 3220 0 0 3220

1807 12177 PUSHPALATHA.M 45000 0 0 45000 6300 0 0 6300

1808 12178 JAVOOR AHMED.M 15000 0 15000 0 0 0 1050 1050

Page 113
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

1809 12179 MURUGESAN.M 15000 0 15000 0 0 0 1050 1050

1810 12180 KUMAR.E 23000 2200 0 25200 3220 128 0 3348

1811 12182 SANTHANAM.C 25100 0 0 25100 3514 0 0 3514

1812 12183 MALAR VIZHI.A 25100 0 0 25100 3514 0 0 3514

1813 12184 THIRUNAVUKARASU.N 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

1814 12185 MURUGEASAN.K.P 10000 0 10000 0 0 0 0 0

1815 12186 KALAVATHY.S 10000 0 10000 0 0 0 1400 1400


VEDADAYALANATHAN.
1816 12187 A 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

1817 12188 ANDRIYA.J 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

1818 12189 NARAYANA SWAMY.E 100 0 0 100 14 0 0 14

1819 12190 LAKSHMANAN.R 100 0 0 100 14 0 0 14

1820 12191 JAYAMATHI.G 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

1821 12192 VENKATESAN.R 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

1822 12193 ANBALAGAN.Y 15000 0 15000 0 0 0 0 0

1823 12194 LATHA.Y 15000 0 15000 0 0 0 0 0

1824 12195 SIVAKUMAR.N 40000 0 0 40000 5600 0 0 5600

Page 114
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

1825 12196 JEEVAMANI.J 10000 0 10000 0 0 0 350 350

1826 12197 RAJINI.R 10000 0 10000 0 0 0 350 350

1827 12198 PITCHAI.R 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

1828 12199 RANGANATHAN.D 40100 0 0 40100 5614 0 0 5614

1829 12200 NANDHAN.N 20000 0 20000 0 0 0 467 467

1830 12201 BALUMAHENDIRAN.G 20000 0 20000 0 0 0 467 467

1831 12202 BENINAL.W 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

1832 12203 JAYABAI.P 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

1833 12206 KALAIVANI.N 12000 0 0 12000 1680 0 0 1680

1834 12207 KUPPAN.K 25000 0 0 25000 3500 0 0 3500


JOHN MANASE
1835 12208 DEVANANDAN.G 18000 0 0 18000 2520 0 0 2520

1836 12209 VINAYAGAM.V 22000 2000 0 24000 3080 210 0 3290

1837 12210 PANEER.G 22000 2000 0 24000 3080 210 0 3290

1838 12211 MUNISAMY.P 18000 0 0 18000 2520 0 0 2520

1839 12212 ELIZABETH.B 40000 0 0 40000 5600 0 0 5600

1840 12213 SURESH BABU.G 15000 0 15000 0 0 0 1050 1050

Page 115
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

1841 12214 VENKATESAN.D 15000 0 15000 0 0 0 1050 1050

1842 12215 SARALA.A 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

1843 12216 MAYADEVI.S..V 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

1844 12219 RAMU.G 25000 0 0 25000 3500 0 0 3500

1845 12220 VENUGOPAL.D 25000 0 0 25000 3500 0 0 3500

1846 12221 SIVA SHANMUGAM.G 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

1847 12222 TAMILVANAN.M 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

1848 12224 PRABULINGAM.K 16000 0 16000 0 0 0 747 747

1849 12225 LALITHA.M 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400


AMALORPAVAMARY.K.
1850 12226 J 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400
SAMUEL
1851 12227 KIRUBAKARAN.J.P 30100 0 0 30100 4214 0 0 4214

1852 12230 RAGHULAN.V 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

1853 12231 LATHA.K 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

1854 12232 MARY BAKKIAM.K 30000 0 0 30000 4200 0 0 4200

1855 12233 ASHOKAN.S 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

1856 12234 SELVA SEZHIYAN.K.S 15000 0 0 15000 2100 0 0 2100

Page 116
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

1857 12235 KAVITHA.S 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

1858 12236 RITA.L 10000 0 0 10000 1400 0 0 1400

1859 12237 ANITHA.S 45000 0 0 45000 6300 0 0 6300

1860 12238 CHANDRIKA.V 45000 0 0 45000 6300 0 0 6300

1861 12244 MAGI.R 23000 0 0 23000 3220 0 0 3220

1862 12245 SUMATHI.J 47000 3000 0 50000 6580 210 0 6790

1863 12246 VALARMATHI.A 47000 3000 0 50000 6580 210 0 6790

1864 12247 SURESH.A 40000 0 0 40000 5600 0 0 5600

1865 12248 SUBRANIYAN.V 40000 0 0 40000 5600 0 0 5600

1866 12249 JAGADEESAN.J 23000 0 0 23000 3220 0 0 3220

1867 12250 MUNIYAPPAN.M 23000 0 0 23000 3220 0 0 3220

1868 12251 MANICKAM.G 21000 4000 0 25000 2940 0 0 2940

1869 12252 GNANAVEL.M 21000 4000 0 25000 2940 0 0 2940

1870 12253 MAHESH KUMAR.P 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

1871 12254 MEGANATHAN.M 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

1872 12255 MOHANRAJ.D 25000 0 0 25000 3500 0 0 3500

Page 117
THE VELLORE DT. GOVT. EMPLOYEES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, VELLORE. C3858
DIVIDENT REGISTER 2016-2017

NAME OF THE DIVIDENT DATE OF SECRE


SL.NO M.NO O.BALANCE RECEIPT PAYMENT C.BALANCE OB INT REC INT PAY INT SIGNATURE TARY
MEMBER TOTAL PAYMENT

1873 12257 MEENAKSHI.S 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

1874 12258 DHANA KEERTHY.A 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

1875 12259 THENNARASU.S 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

1876 12260 SENDAMARAI.M 30000 1200 0 31200 4200 84 0 4284

1877 12262 POONGUZHALI.G.K 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

1878 12263 DHANASEKARAN.S 20000 0 0 20000 2800 0 0 2800

TOTAL 34482370 4495400 2553490 36424280 4470043 286870 109591 4866504

0B 34482370
RECEIPT 4495400

TOTAL 38977770
PAYMENT 2553490
CB 36424280

RUPEES: THREE CRORE SIXTY FOUR LAKH TWENTY FOUR THOUSAND TWO HUNDRED AND EIGHTY ONLY

ACCOUNTANT SECRETARY

Page 118