Sei sulla pagina 1di 3

PRIMA IMPRESIE – O CAPCANĂ?

Obiective:
 Clarificarea noțiunilor de identitate (reală vs.falsă)
 Conștientizarea riscurilor utilizării identității false de către elevi și/sau persoanele cu care
relaționează offline și online
 Conștientizarea importanței cunoașterii identității reale
Nivel de vârstă: clasele VI-XII
Materiale: poze, fișe de lucru, foi, stilou
Durata: 50 minute

Desfăşurarea activității:
 Elevii sunt împărțiți pe grupe a câte 4-5, fiecare grupă primește o poză despre o persoană (pozele
pot fi decupate din reviste sau listate de pe net). Persoanele să fie diferite după sex, vârstă, aspect
fizic, încredere etc. Elevii sunt rugați să caracterizeze personajele după prima impresie, uitându-
se doar la fotografii. (min.4-5 trăsături de caracter)
 Caracterizarea făcută în cadrul fiecărui grup sunt notate pe câte o foaie, afişate şi prezentate
întregii clase de către un reprezentant al grupei.
 Teme de discutat la nivelul clasei:

PRIMA IMPRESIE:

1. Contează prima impresie? De ce?


2. Sunt corecte și autentice aceste impresii?
3. Ce încercăm să arătăm celorlalți? Ce vrem să ascudem?
4. Putem să tragem concluzii relevante despre o persoană după prima impresie?
5. Putem avea încredere într-o persoană doar după prima impresie? (în viața reală și
cea virtuală?)
6. Cum pot să știu dacă persoanele pe care nu le cunosc personal (doar virtual) sunt
ceea ce prezintă?
 După această discuție urmează o activitate individuală în care elevii sunt rugați să își
prezinte profilul de personalitate reală, propria identitate utilizând Fișa 1- CINE SUNT
EU? după care vor discuta în perechi:

Teme de discutat:
1. Cine sunt în viața reală?
2. Cine vreau să fiu?
3. Cu ce doresc să îi imprezionez pe alții?
4. Ce încerc să ascund?
5. Ce aș putea face în favoarea dezvoltării personale?

 Urmează sumarizarea discuției de către profesor în care să se accentueze importanța


autocunoașterii, a faptului că este firesc ca fiecare persoană să dețină trăsături negative,
dar și pozitive, pe care le acceptăm sau pe cele negative încercăm să le remediem,
transformându-le în calități.
FIȘA 1 - CINE SUNT EU?
Bifați trăsăturile pe care le dețineți și completați cu altele pe care nu le găsiți în tabel.

AMBIȚIOS RĂZBUNĂTOR
FRICOS COOPERANT
VORBĂREȚ ACTIV
CONȘTIINCIOS LENEȘ
EMPATIC AMABIL
TIMID PRIETENOS
ARȚĂGOS ANXIOS
IMPULSIV RĂUTĂCIOS
GELOS AMABIL
CREATIV RĂU
DECENT ATRACTIV
GLUMEȚ INVIDIOS
PESIMIST OPTIMIST

Potrebbero piacerti anche