Sei sulla pagina 1di 1

Conjugarea primelor 100 verbe 57.

passare (a merge)
58. pensare (a gândi)
din limba italiană 59. perdere (a pierde)
60. piacere (a plăcea)
1. abitare (a locui) 61. porre (a pune)
2. aiutare (a ajuta) 62. portare (a aduce)
3. alzare (a ridica) 63. potere (a putea)
4. amare (a iubi) 64. preferire (a prefera)
5. andare (a merge) 65. prendere (a lua)
6. apparire (a apărea) 66. preparare (a prepara)
7. aprire (a deschide) 67. restare (a rămâne)
8. arrivare (a sosi) 68. ricevere (a primi)
9. ascoltare (a asculta) 69. ricordare (a aminti)
10. aspettare (a aştepta) 70. ridere (a râde)
11. avere (a avea) 71. rimanere (a rămâne)
12. bere (a bea) 72. rispondere (a răspunde)
13. cadere (a cădea) 73. riuscire (a reuşi)
14. camminare (a plimba) 74. salire (a urca)
15. cantare (a cânta) 75. sapere (a şti)
16. capire (a înţelege) 76. scegliere (a alege)
17. cercare (a încerca) 77. scendere (a scădea)
18. chiamare (a chema) 78. scrivere (a scrie)
19. chiedere (a întreba) 79. sedere (a sta)
20. chiudere (a închide) 80. seguire (a urma)
21. cominciare (a începe) 81. sentire (a simţi)
22. comprare (a cumpăra) 82. spedire (a trimite)
23. conoscere (a cunoaşte) 83. spegnere (a stinge)
24. correre (a fugi) 84. stare (a sta)
25. credere (a crede) 85. studiare (a studia)
26. crescere (a creşte) 86. svegliare (a trezi)
27. cuocere (a găti) 87. tacere (a tăcea)
28. dare (a da) 88. temere (a se teme)
29. decidere (a decide) 89. tenere (a ţine)
30. dimenticare (a uita) 90. tornare (a întoarce)
31. dire (a spune) 91. trovare (a găsi)
32. diventare (a deveni) 92. udire (a auzi)
33. divertire (a distra) 93. uscire (a ieşi)
34. dormire (a dormi) 94. vedere (a vedea)
35. dovere (a trebui) 95. vendere (a vinde)
36. entrare (a intra) 96. venire (a veni)
37. essere (a fi) 97. vestire (a îmbrăca)
38. fare (a face) 98. vincere (a câştiga)
39. finire (a termina) 99. vivere (a trăi)
40. giocare (a juca) 100. volere (a vrea)
41. guardare (a păzi)
42. imparare (a învăţa)
43. incontrare (a întâlni)
44. insegnare (a preda)
45. lasciare (a lăsa)
46. lavare (a spăla)
47. lavorare (a munci)
48. leggere (a citi)
49. mangiare (a mânca)
50. mettere (a pune)
51. morire (a muri)
52. nascere (a naşte)
53. offrire (a oferi)
54. pagare (a plăti)
55. parlare (a vorbi)
56. partire (a pleca)