Sei sulla pagina 1di 1

Dumateng poro sederek sedoyo ingkang kawulo hormati, lan kulo

tresnani. Acara waosan surat Yasin lan Tahlil kito wiwiti, monggo kito
sesarengan muji syukur wonten ngersanipun Allah SWT, ingkang sampun
paring ridho ugi paring rohmat dateng kito, sehinggo kito saget rawuh wonten
ing majlis niki. Kanti selamet mboten wonten alangan punopo-punopo, atas
nikmat, taufik sarto hidayah ingkang ageng sangkeng Allah SWT puniko,
sumonggo kito syukuri kanti ucapan Alhamdulillahi Robbilalamiin.

Sak lajengipun, mugiyo sholawat soho salamipun Allah, tetep


kalimpahaken dateng junjungan kito Nabi Agung Muhammad SAW, ingkang
dados panutan kito ugi ingkang kito suwuni syafaatipun ing dinten kiamat.
Sumonggo acara ing dalu muniko kito awali kanti maos ummul kitab
(Al-Fatikhah)

Mekaten poro adik-adik ugi sederek sedoyo, muqoddimah ingkang saget


kulo aturaken, kirang langkungipun nyuwun ngapunten ingkang katah. Acara
sak lajengipun kito aturaken dumateng.

Akhirul kalam Wassalamualaikum Warokhmatullahi Wabarokaatuh.

Potrebbero piacerti anche