Sei sulla pagina 1di 9

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

Assalamua’laikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Allhamdulillahirobbila’lamin wabihi nastai’nu a’la umuridun ya waddin wasolatu wasolamu a’la


asrofil ambiya iwal mursalin waa’la alihi wasoh bihi ajmain amabadu.

Anu ku pribados dipihormat Almukarom ti Pondok Pasantren……………………………


Bapa………………………… ti …………………………..., Bapa Kepala Desa Ciketak sinareng
perangkatna,Bapa Kesra, Bapa Ulis, Ketua DKM sareng perangkatna, Tokoh Agama, Alim
Ulama, para sesepuh, pamuda pamudi oge para Bapa Ibu hadirin anu sami dipihormat.

Langkung ti payun mangga urang sami-sami panjatkeun puji sinareng syukur ka Allah
SWT, anu mana kalayan rahmat sareng karuniana urang sadaya tiasa kumpul mungpulung
paamprok jongkok patepang raray dina raraga “Mieling di babarkeunana kanjeng Nabi
Muhammad SAW”, Dina kaayaan sehat walafiat.
Solawat miwah salam mugia
salamina ngalimpah ruah ka junjunan urang sadayaHabibana Wanabiyana Muhammad SAW”,
ka para kulawargina, ka para Sahabatna, ka para tabiin tabiatna oge teu ka kantun ka urang
sadaya salaku umatna anu Insya Allah taat sareng tumut kana ajarana. Amin ya Allah Yarobbal
a’lamin.
Hadirin sadaya anu sami dipihormat. Hapunten sateuacana pribados nuhunkeun
widi, salaku pangjajap acara atanapi panganteur carita. Bade maoskeun sababaraha mata acara
anu baris di pidangekun dina wengi ieu. Acara anu ka hiji nyaeta
- Bibika, anu kadua
- Laporan ti atas nami panitia, anu katilu
- sambutan ti atas nami ketua DKM Desa Ciketak, anu ka opat
- Gerentes manah ti atas nami aparatur pamarentahan Desa, anu ka lima
- Pangumuman perlombaan para juara, anu ka genep
- Acara inti “Uraian Hikmah”, anu pamungkas
- Do’a atanapi panutup

Hadirin sadaya anu sami dipihormat, supados teu nyangkolong kana waktos mangga
urang buka acara anu kahiji nyaeta bibika, kalayan sasarengan maos Basmallah,
Bismillahirrohmanirrohim. Masih dina acara anu kahiji anu mana bade di eusi ku aosan kalam
Ilahi, anu bade di aoskeun ku………......................... sareng saritilawah...........................
Ka............................... disumanggakeun.
Hatur nuhun ka...................................sareng saderek....................................... anu parantos
maoskeun kalam ilahina pamudah-mudahan urang sadaya kenging rahmat ti mantenna.
Para Bapa Ibu hadirin anu sami linggih, rengse acara anu kahiji, mangga urang teraskeun
kana acara anu kadua nyaeta laporan ti atas nami panitia, ka Saderek “Irwan
Sukmanto” disumanggakeun. Hatur nuhun ka saderek Irwan Sukmanto anu parantos masihan
laporana pamudah-mudahan urang sadaya kenging manfaatna, Amin!
Para Bapa Ibu hadirin anu sami linggih, rengse acara anu kadua mangga urang teraskeun
kana acara anu katilu nyaeta sambutan ti atas nami Ketua DKM Desa Ciketak, ka Bapa Edi
Jubaedi di sumanggakeun. Hatur nuhun ka Bapa anu parantos masihan sambutana pamudah-
mudahan urang sadaya kenging mangfaatna, Amin!
Para Bapa Ibu hadirin anu sami linggih, rengse acara anu katilu mangga urang teraskeun
kana acara anu ka opat nyaeta gerentes manah ti atas nami pamarentahan Desa, ka
Bapa........................................................ di sumanggakeun, hatur nuhun ka
Bapa...................................... anu parantos masihan gerentes manahna, pamudah-mudahan urang
sadaya kenging mangfaatna. Amin!
Para Bapa Ibu hadirin anu sami berbahagia, rengse acara anu ka opat mangga urang
teraskeun kana acara anu ka lima nyaeta pangumuman para juara anu kenging dina perlombaan
dina raraga mieling di babarkeunana junjunan urang sadaya habibana wanabiyana Muhammad
SAW. Ka saderek.............................................. disumanggakeun. Hatur nuhun ka
saderek.......................... anu parantos maoskeun sadaya para juara, pamudah-mudahan
ngajantenkeun motivasi kangge putra sareng putri urang sadaya. Amin!
Para Bapa Ibu hadirin anu sami linggih, rengse acara anu ka lima mangga urang
teraskeun kana acara anu ka genep nyaeta acara anu di antos antos kurang sadaya “Uraian
Hikmah” ka Bapa Almukarom di sumanggakeun. Hatur nuhun ka Bapa Almukarom anu parantos
masihan uraian hikmahna pamudah-mudahan urang sadaya kenging syafaat, ti mantenna, Amin!
Ya Allah Ya Robbal a’lamin.
Hadirin sadaya anu sami berbahagia, rengse acara anu ka genep, mangga urang teraskeun
kana acara anu pamungkas nyaeta do’a atanapi panutup, kangge nutup ieu acara mangga urang
sasarengan maos Hamdalah.Allhamdulillahirobbila’lamin.
Para Bapa Ibu hadirin sadaya anu sami dipihormat. Allhamdulilah acara katut acara
parantos ku urang sadaya dilaksanakeun, kalayan teu aya halang harungan naon-naon. Ka sadaya
anu sami darongkap hatur nuhun pamudah-mudahan dina dongkapna hadirin sadaya ngahijikeun
salah sahiji amal soleh kangge hadirin sadaya, Pribados salaku pangjajap acara nuhunkeun
dihapunten tina samudaya kakiranganana, hatur nuhun tina sagala perhatosanana.
Akhirul kalam Wabillahitaufik Walhidayah Wassalamua’laikum Warohmatullahi
Wabarokatuh.
Teks Susunan Acara Bahasa Sunda

Asalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah hirobbil alamin wabihinastain waalaumurriddunyawadin wasolatu wasalamu ala


asrofil ambiya iwalmursalin waalaalihi wasohbihi ajmain. Amaba’du.

Qolanabiyu sollallohu alaihi wasalam Man adoma maulidi kungtu syafian lahu yaumal qiyamah.

Sabadana nyanggaken puji kadzanna Allahu robi anu mana mantena parantos masihan
mangpirang-pirang kanikmatan ka urang sadayana sehingga urang tiasa kempel ngariung dina ie
haplah mubarokah mungguh Allah swt dina rangka nyelenggarakenana Maulid Nabi Besar
Muhammad SAW.

Nikmat anu dimaksad nyaeta nikmatul imani wal islam, Solawat sinareng salamna mugia
dilimpahken kajunjungan urang sadayana Kangjeng Nabi besar Muhammad SAW sareng kapara
keluargina, kapara sohabatna, paratabiin sinareng tabiatna anu mana mantena ngiring kana jejak
langkahna Rosulullah SAW.

Miwah tipayun anu kusim abdi dipikahormat Bp pengasuh majlis Ta’lim hidayatul umah beserta
ibu, Ibu-ibu jemaah majlis ti masing-massing rombonganana nu tebihna maupun nu caketna nu
sami-sami di muliaken ku Allah SWT, Anu kusim abdi dipihormat Bp Kiai H.Muhammad Ridwan ti
kawali ciamis sanaos sanacan nampak hadir/anu Alhamdulillah parantos nampak hadir, tehilap ka
bapa kepala desa tiatasan sampe bawahan, rupina panunuhan tisim abdi dicekapken sakie wae
ayena urang diterasken ka susunan acara : acara
1. Pembukaan
2. Pembacaan hadiah Fatihah
3. Pembacaan Albarjani
4. Sambutan-sambutan
a. Sambutan pertama Ibu panitia maulid Nabi Besar Muhammad Saw
b. Sambutan nu Kadua Bapak kepala Desa Pangersa Bp. Sujai Aliyudin
5. Istirahat
6. Pembacaan Ayat Suci Al-qur’an (nu bade disanggaken ka ........
7. Acara Pokok Da’wah Islamiah Maulid Nabi Besar Muhammad SAW
8. Tutup D0’a

Ayena urang terasken kaacara nu kahiji nyaeta pembukaan, alahadiniah wakuliniatin solihah,
ilahadrotin nabiyil mustopa rasulillah sollallahu alaihi wasalam, Al-Fatihah..............................

Alhamdulillahirobbil alamin ngahatur kenehun ka ibu-ibuna sareng bapak/bapakna nau


parantos maosken surotul Fatihah, mudah-mudahan pangaosan urang ie sing aya dina kalancaran di
awal dugi ka akhir, Amin........

Meningkat ka acara anu 2, pembacaan hadiah Fatihah anu bade disanggaken ka ibu.................

Ngahatur kenuhun ka ibu......................anu mana mantena parantos maosken hadiah Fatihah,


mudah-mudahan hadiah fatihah ie sing didugiken ka ahli kubur, khususna ahli kubur
ibu..........umumna ahli kubur uarang sadayana.

Meningkat kaacara anu ka 3 pembacaan Albarjanji anu bade disanggaken ka


ibu................waktos sinareng tempatna mangga nyanggaken.

Ngahaturkenuhun ka ibu................anu mana mantena parantos maosken albarjanji, mudah-


mudahan singkenging safaat ti Kangjeng Nabi Muhammad Saw, kin diyaumil kiamah khususna
kanggo numaoskenana umumna kanggo urang sadayana.

Meningkat kaacara anu ka 4 nyaeta sambutan : Sambutan


1. Nyaeta panitia maulid Nabi Besar Muhammad Saw pangersa ibu.....................waktos sinareng
tempatna mangga nyanggaken.

Ngahaturkenuhun ka ibu panitia anu parantos masihan sambutanana.


2. Sambutan nu Kadua Bapak kepala Desa Pangersa Bp. Sujai Aliyudin.....................waktos sinareng
tempatna mangga nyanggaken.

Ngahaturkenuhun ka bapak kepala desa anu mana mantena parantos masihan sambutanana, anu
sakitu kahartosnanya bu.

Meningkat kaacara nu ka 5 nyaeta istirahat anu bade diisi ku pembacaan undangan/grup


kosidah Al-Abna

Meningkat kaacara anu ka 6 nyaeta pemaosan Ayat suci Al-Qur’an anu bade disanggaken ka
ujang tami................waktos sinareng tempatna mangga nyanggaken.

Sodakallohuladzim, ngahaturkenuhun ka ujang...........anu mana mantena parantos maosken


ayat suci Al-Qur’an, mudah-mudahan sing kenging ganjaran khususna kanggo numasokennana
umumna kanggo urang sadayana, amin.........

Meningkat ka acara nu ka 7 nyaeta Acara Pokok Da’wah Islamiah Maulid Nabi Besar
Muhammad SAW aanu bade disanggaken ka BP.................waktos sinareng tempatna mangga
nyanggaken.

Alhamdulillahhirobbil alamin, ngahatur kenuhunBp Kiai ..................................anu parantos


ngadugiken tausiah islamiah kaurang sadayana anu sakitu kahartosna , mudah-mudahan urang
sadayana sing tiasa ngamalkenana, amin. (Baca : Teks Susunan Acara Maulid Nabi)

Acara nu ka 7 nyaeta tutup doa, sateacana tutup do’a simabdi sebagai pengatur acara
nyuhunken dihapunten bilihna aya cariosan sim abdi nu kirang raos dina manah ibu-ibu sinareng
bapak-bapak sadayana.

Wasalamualaikum Wr.Wb
Teks Susunan Acara Walimatul Safar Haji

Asalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah hirobbil alamin wabihinastain waalaumurriddunyawadin wasolatu


wasalamu ala asrofil ambiya iwalmursalin waalaalihi wasohbihi ajmain. Amaba’du.

Pakod Kolallahu Filqur’aniladzim


Audubillahiminas saitonirrojim Bismillahirrohnairrohim
Wa lillahi ‘alan-nasi hijjul-baiti manista¯ala ilaihi sabila

Wakola Nabiyyu Sollalahu Alaihi Wasallam


Manjaro Qobrii Wajabac Safa’atii Rasulillah Saw, Alhadis amaba’du.

Pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah swt, karena berkat rahmat
dan hidayahnya kita semua bisa menghadiri acara Halal Bil Halal Walimatussafar Hajj Nama calon
haji. Mudah”an beliau yang akan berangkat ketanah Suci Mekah diberi kelancaran, kesehatan dan
dijadikan haji yang mabrur dan mabruroh. Amin Yra.

Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar
Muhammad SAW. Dan juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua. Semoga kita semua
termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafa’atnya di akhirat kelak, Amin ya robbal
alamin.

Yang Saya Hormati Sohibul Bait Nama calon haji, yang terhormat Ibu Nama penceramah,
Yang terhormat para aparatur desa dari atasan sampai bawahan, yang terhormat para kiyai , para
alim ulama, asatid wal asatidah dan tak lupa para hadirin bapak/ibu dan saudara sekalian.
Sekarang kita lanjutkan pada susunan acara :
1. Pembukaan
2. Pembacaan hadiah Fatihah
3. Pembacaan Solawat Nabi
4. Sambutan-sambutan
a. Sambutan pertama dari saibul bait yang akan disampaikan oleh
b. Sambutan yang Kadua dari Bapak kepala Desa yaitu Nama Kepala Desa
5. Pembacaan Ayat Suci Al-qur’an
6. Acara Pokok Da’wah tasakkur walimatul safar hajj
7. Tutup D0’a

A. Baiklah untuk mempersingkat waktu kita langsung mulai acara yang pertama yaitu pembukaan
Alahadiniyah wakuliniatin solihah ila hadrotin nabiyyil mustofa rosulillahi Sollallahu alaihi
wasallam Al-Fatihah

Alhamdulillahirobbil alamin terimakasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah membacakan
surotul patihah mudah”an acara ini berada dalam kelancaran dari awal sampai akhir. Amin
B. Menginjak Acara Yang Ke 2 Yaitu Pembacaan Hadiah Patihah Yang akan di sampaikan Oleh
............................................ waktu dan tempat kami persilahkan.

Terimakasih kepada ....................................... yang telah membacakan hadiah fatihah, mudah-


mudahan hadiah fatihah tadi di sampaikan kepada Ahli-ahli kubur kita semuanya. Amin Ya Allah ya
robbal alamin.

C. Menginjak Acara Yang Ke 3 Yaitu Pembacaan Solawat Nabi Yang akan di sampaikan Oleh
..................................................., waktu dan tempat kami persilahkan.
Terimakasih kepada.............................................., yang telah membacakan albarjanji mudah-mudahan
mendapatkan syafaatul uzma, khususnya bagi ibu hj. Marwah umumnya bagi kita semua amin ya
Allah ya Robbal alamin.

D. Menginjak Acara Yang Ke 4 Yaitu Sambutan-sambutan, sambutan yang pertama akan disampaikan
oleh Panitia Penyelenggara Walimatul sapar hajj Yang akan di sampaikan Oleh
....................................... waktu dan tempat kami persilahkan.

Terimakasih kepada ....................................... ang telah memberikan sambutannya.

Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bp. Kepala Desa, Yaitu Nama Kepala Desa waktu dan
tempat
Terimakasih kepada ....................................... ang telah memberikan sambutannya.
E. Menginjak Acara Yang Ke 5 Yaitu Pembacaan Ayat Suci Alqur’an Yang akan di sampaikan Oleh
......................................., waktu dan tempat kami persilahkan.

Terimakasih kepada ....................................... yang telah membacakan ayat suci al-qur’an, mudah-
mudahan mendapatkan ganjaran dari Allah swt, khususnya bagi ....................................... umumnya
bagi kita semua yang mendengarkannya. Amin ya Allah ya robbal alamin.

F. Menginjak Acara Yang Ke 6 Yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, acara pokok dawah tausiah
islamiah yang akan disampaikan Oleh Ibu/Bp Ust...................................., waktu dan tempat kami
persilahkan.

Terima kasih kami ucapkan kepada bapak ....................................... semoga apa yang beliau
sampaikan, dapat diamalkan dan dilaksanakan oleh kita semua. Dan dapat bermanfaat fiddiini
waddunya wal akhiroh. Amin

G. Menginjak Acara Yang Ke 6 Yaitu Do’a Yang akan di sampaikan......................................., namun


sebelum do’a dimulai saya sebagai pembawa acara mohon maaf bila ada kesalahan karena
kesalahan datangnya dari saya dan kesempurnaan hanya milik Allah swt. Akhirul kalam
Wasalamualaikum Wr.Wb
Kepada .......................................waktu dan tempat kami persilahkan.

Wasalamualaikum Wr.Wb

Potrebbero piacerti anche