Sei sulla pagina 1di 2

&.

/-APRoB
Svetlana Nicolaescu
Secretar de Stat
Ministerul Sdnitlfii
Data:31.12.2021

Lista statelor cu risc epidemiologic sporit de transmitere a infec{iei COVID-l9, pentru care se solicitd
prezentarcarezultatului negativ al unui test RT-PCR la traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare in
Republica Moldova

I Andorra 24. Insulele Cavman


2. Arsentina 25. Insulele Feroe
3. Aruba 26. Irlanda
4. Belsia 27. Islanda
5. Bermude 28. Italia
6. Bonaire Sint Eustatius si Saba 29. Liechtenstein
7. Botswana 30. Lituania
8. Canada 31. Luxemburs
9. Caoul Verde 32. Malta
aa
10. Cehia JJ. Marea Britanie qi Irlanda de Nord
l1 Cipru 34. Monaco
t2. Croatia 35. Muntenesru
13. Curacao 36. Norvegia
14. Danemarca 37. Olanda
15. Dominica 38. Portuealia
16. Elvetia 39. San Marino
17. Estonia 40. Seychelles
18. Finlanda 4r. Slovacia
19. Franta 42. Slovenia
20. Georsia 43. Spania
21. Gibraltar 44. Statele Unite ale Americii
22. Grecia 45. Suedia
23. Groenlanda

o Lista este elaborati in conformitate cu p.10, Anexa I din Hotdrdrea nr.62 din22.09.2021 a Comisiei Nalionale
Extraordinare de Sdn6tate Public6;
o Lista se acttalizeazd o dat6 Ia7 zile in ziua de vineri gi intrd in vigoare din ziua de luni a s6ptdmdnii viitoare;
o Lista se public6 pe pagina web a MAEIE, MAI, MS gi ANSP inziua aprobdrii;
o lndicatorul aplicat este inciden{a cumulativl pentru ultimele 7 zile a cazurilor de infec{ie cu SARS-CoV-2 U 350 la 100.000 populafie.
&r/-APRoB
Svetlana Nicolaescu
Secretar de Stat
Ministerul Slnltdfii
Data: 31.12.2021

Lista statelor cu risc epidemiologic sporit de transmitere a infecfiei COVID-190 pentru care se solicitd
prezentarea rezultatului negativ al unui test RT-PCR la traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare in
Republica Moldova

I Andona 24. Insulele Cayman


2. Arsentina 25. Insulele Feroe
3. Aruba 26. Irlanda
4. Belsia 27. Islanda
5. Bermude 28. Italia
6. Bonaire Sint Eustatius si Saba 29. Liechtenstein
7. Botswana 30. Lituania
8. Canada 31. Luxemburg
9. CapulVerde 32. Malta
10. Cehia JJ. Marea Britanie si Irlanda de Nord
11 Cipru 34. Monaco
t2. Croatia 35. Muntenesru
13. Curacao 36. Norvegia
an
74. Danemarca Jt. Olanda
15. Dominica 38. Portusalia
16. Elvetia 39. San Marino
t7. Estonia 40. Seychelles
18. Finlanda 4t. Slovacia
19. Franta 42. Slovenia
20. Georsia 43. Soania
2t. Gibraltar 44. Statele Unite ale Americii
22. Grecia 45. Suedia
23. Groenlanda

o Lista este elaborati in conformitate cu p.10, Anexa I din Hotdrdrea nr. 62 din 22.09.2021 a Comisiei Nalionale
Extraordinare de S5n6tate Public6;
o Lista se actualizeazd o dat6 la7 zile in ziua de vineri gi intr6 in vigoare din ziua de luni a sdptdmdnii viitoare;
o Lista se public6 pe pagina web a MAEIE, MAI, MS qi ANSP in ziua aprob6rii;
o lndicatorul aplicat este incidenfa cumulativd pentu ultimele 7 zile a cazurilor de infec{ie cu SARS-CoV-2 > 350 la 100.000 populafie.