Sei sulla pagina 1di 1

L'umorista

( Balletti a tre voci 1594 )

# j j
& C œj œj œj œ œ œ œj œ
Giovanni Giacomo Gastoldi (1555-1622)
œ ˙ Œ j j Ó ..
Soprano
œ œ œ œ ˙
Se mi fai sal - tar l'u - mor Per mia fè ti fa - rò pen - tir;

# j j
Non ti far mò più pre - gar T'è pur no - to_il mio fi - do_a - mor;

Alto & C œ œ œj œj œ œ ˙ Œ j j j
œ œj œ # œ œ œ œ ˙
Ó ..
Se mi fai sal - tar l'u - mor Per mia fè ti fa - rò pen - tir;
Non ti far mò più pre - gar T'è pur no - to_il mio fi - do_a - mor;

?# C œ œ œ œ œ ˙ Œ œ œ œ j j ˙ Ó ..
Bass
J J J J œ J J œ œ œ œ
Se mi fai sal - tar l'u - mor Per mia fè ti fa - rò pen - tir;
Non ti far mò più pre - gar T'è pur no - to_il mio fi - do_a - mor;

# j j j j Œ j j œ .. Œ œ œ
œ œ œ ˙
5

& œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ J J
Quant' - è me - glio per tuo_o - nor Che con - ten - ti_il mio de - sir. Ga - vi -

# j j j j j
Qual - che pre - mio non vuoi dar A chi t'ha do - na - to_il cor? Cer - vel -

& œ œ œ œ œ œ ˙ Œ œ œ œ œ œ œ .. œJ œ œ œ
J œ J
Quant' - è me - glio per tuo_o - nor Che con - ten - ti_il mio de - sir. Ga - vi - nel - la
Qual - che pre - mio non vuoi dar A chi t'ha do - na - to_il cor? Cer - vel - li - na

j j Œ œJ œJ
?#
œ œ œ œj œ œj ˙ Œ œ œ œ
J J œ œ œ
˙
..
1. 2.
Quant' - è me - glio per tuo_o - nor Che con - ten - ti_il mio de - sir. Ga - vi -
Qual - che pre - mio non vuoi dar A chi t'ha do - na - to_il cor? Cer - vel -

# Œ œj œ œ œ Œ œ œj
& œ œ j ..
9

œ.
1. 2.

J J œ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙
nel - la dis - pet - to - sa Vò che sii la mia_A - mo - ro - sa ro - sa

#
li - na dis - de - gno - sa,

& Œ œj œj œ œ Œ œj œj œ . œ
j
œ
..
œ #œ œ œ #œ ˙ œ #œ ˙
dis - pet - to - sa Vò che sii la mia_A - mo - ro - - - - sa ro - sa
dis - de - gno - sa,

?# œ œ Œ œJ œJ œ œ Œ œJ œJ œ œ œ œ ˙ ˙ .. ˙ ˙
nel - la dis - pet - to - sa Vò che sii la mia_A - mo - ro - sa ro - sa
li - na dis - de - gno - sa,

Potrebbero piacerti anche