Sei sulla pagina 1di 2

Centro Sociale Saliano - http://web.tiscali.

it/saliano

Strina
‘ cosentina
1) 14) 27)
Senza esseri chiamati simu vinuti Mienzu a ssa casa d’oru na catina Sentu lu strusciu di lu tavulinu
oi simu vinuti d’oru na catina di lu tavulinu
ari patruni avia i bon truvati ara signora a viu na gran regina è u patruni ca pripara u vinu
chini di gintilizza e curtisia; ara signora a viu na gran regina; è u patruni ca pripara u vinu;

2) 15) 28)
Ssu palazzieddru ha quattru spuntuni Mienzu a ssa casa d’oru na pernice Sentu lu strusciu di la tavulata
oi quattru spuntuni d’oru na pernice di la tavulata
quattrucent’anni campa u patruni a .............. a viu n’imperatrice è a signora ca porta a suprissata
quattrucent’anni campa u patruni; a .............. a viu n’imperatrice; è a signora ca porta a suprissata;

3) 16) 29)
Quattru spuntuni e quattru spuntuneri Ari guagliuni un ci dicimu nenti Sentu lu strusciu di la cascitella
quattru spuntuneri un ci dicimu nenti di la cascitella
quattrucent’anni campa a mugliera i viu a patruni di tri continenti chisti su i guagliuni ca piglianu a custatella
quattrucent’anni campa a mugliera; i viu a patruni di tri continenti; chisti su i guagliuni ca piglianu a custatella;

4) 17) 30)
Chi Dio vi manna tanti boni anni E di .............. m’era riscurdatu Nun è vrigogna si purtamu la strina
tanti boni anni m’era riscurdatu si purtamu la strina
quannu aru munnu si spannanu panni u viu a patruni di tuttu lu Statu la strina l’ha lassata nostru Signuri
quannu aru munnu si spannanu panni; u viu a patruni di tuttu lu Statu; la strina l’ha lassata nostru Signuri;

5) 18) 31)
Chi Dio vi manna tanti boni misi Cantu la strina e mi ni staiu fora Oi c’ha fattu a nivi aru caritu
tanti boni misi mi ni staiu fora oi aru caritu
quannu aru munnu ci su sordi e turnisi chista è a strina ca porta .............. chi Dio ti guardi stu bonu maritu
quannu aru munnu ci su sordi e turnisi; chista è a strina ca porta ..............; stu gigliu russu ca tieni ara banna;

6) 19) 32)
Chi Dio vi manna tanti bone simane Cantu la strina supa a stu gradinu Oi c’ha ha fattu a nivi ara muntagna
tante bone simane supa a stu gradinu oi ara muntagna
quannu aru munnu ci su fatte di pane chista è a strina ca porta .............. chi Dio ti guardi sta bona cumpagna
quannu aru munnu ci su fatte di pane; chista è a strina ca porta ..............; sta rosa russa ca tieni ara banna;

7) 20) 33)
Chi Dio vi manna tanti boni iuarni Cantu la strina supa a chista scala Nun è Natale e nun è Capudannu
tanti boni iuarni supa a chista scala nun è Capudannu
quannu aru munnu ci su pitti e cudduri chista è a strina ca porta .............. è u jurnu cchiù bieddru i dintra l’annu
quannu aru munnu ci su pitti e cudduri; chista è a strina ca porta ..............; è u jurnu cchiù bieddru i dintra l’annu;

8) 21) 34)
Chi Dio vi manna tanti boni mumenti Cantu la strina cu i manu inta a sacchetta Fazzu la strina chi ti suolu fari
tanti boni mumenti cu i manu inta a sacchetta chi ti suolu fari
quannu aru munnu ci su vacche e iumenti chista è a strina ca porta .............. s’un tieni nenti dunami l’amaru
quannu aru munnu ci su vacche e iumenti; chista è a strina ca porta ..............; s’un tieni nenti dunami l’amaru;

9) 22) 35)
Chi Dio vi manna tanti boni festi A forza i cantari amu persu a ‘ntisa Nun vi criditi ca nui simu assai
tanti boni festi amu persu a ‘ntisa ca nui simu assai
quannu aru munnu ci su porti e finestri chista è a strina ca porta .............. ca simu trentatria e u cantaturi
quannu aru munnu ci su porti e finestri; chista è a strina ca porta ..............; ca simu trentatria e u cantaturi;

l0) 23) 36)


Chi Dio vi manna tantu i chiru bene Tutti l’amici ni mintimu mienzu Canta lu gallu e scuatula li pinni
tantu i chiru bene ni mintimu mienzu scuatula li pinni
quannu ni vannu a Napuli e ni vene fannu la cumpagnia a San Vicienzu damu la bonasira e iamuninni
quannu ni vannu a Napuli e ni vene; fannu la cumpagnia a San Vicienzu; damu la bonasira e iamuninni;

11) 24) 37)


Chi Dio vi manna tantu bonu granu E li parenti li mintimu a latu Canta lu gallu e scuatula la cuda
tantu bonu granu li mintimu a latu scuatula la cuda
quannu ni fa Russanu e Curiglianu fannu la cumpagnia ara ‘Mmaculata damu la bonanotte a vui signuri
quannu ni fa Russanu e Curiglianu; fannu la cumpagnia ara ‘Mmaculata; damu la bonanotte a vui signuri;

12) 25) 38)


Chi Dio vi manna tantu uogliu e mustu A vurpa longa e finu avia u pilu U tiempu di la strina è finitu
tantu uogliu e mustu finu avia u pilu oi è finitu
quannu li curra u Crati u misi i agustu un minni vaiu i cca si prima un vivu a numi i tutti quanti io vi salutu
quannu li curra u Crati u misi i agustu; un minni vaiu i cca si prima un vivu; a numi i tutti quanti io vi salutu;

13) 26) 39)


Mienzu a ssa casa d’oru nu bastuni A vurpa longa e fina avia a lana fina Caru patruni oi ca fora è notte
d’oru nu bastuni avia a lana oi ca fora è notte
aru patruni u viu nu gran baruni attiantu un mi mannari ara funtana ppe piaciri apritini sta porta
aru patruni u viu nu gran baruni; attiantu un mi mannari ara funtana; ppe piaciri apritini sta porta.
Centro Sociale Saliano - http://web.tiscali.it/saliano