Sei sulla pagina 1di 2

Numele………………………………………… Data………………………………

FIȘĂ DE LUCRU

1. Calculati:
1 x 6= 7x8= 1x6 x 2 =
5x3= 4x4= 9x6x 0=
4 x 8= 3x0= 1 x 5 x 10 =
7x5= 1x 9= 2x 2x 2=
2x 2 = 10 x 7 = 3x2x9 =
4x7= 5x5= 3x3x 9=
1x8= 10 x 10 = 2x5x5 =

2. Dublează numerele 4; 7; 10.

…………………………… ……………………………… …………………………

3. Triplează numerele 2; 8; 9.

……………………………… ……………………………….. ………………………

4. Cu cât e mai mare produsul numerelor 10 si 9 decât diferenţa numerelor 10 şi 9?


………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

5. Scrie numărul 18 ca:

a) produs de 2 factori:………………………………………………………….………..………
b) ca sumă de 2 termeni: ………………………………………………………………………...

6. Într-o livadă sunt 8 caişi şi de 7 ori mai mulţi pruni.


Câţi caişi şi pruni sunt în total în livadă?
Rezolvare:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..……………………………………………………
7. La Zoo erau 3 tigri, lei erau de 10 ori mai mulţi, iar maimuţe erau cât dublul numărului de
lei.
Câte animale erau în total la Zoo?

Rezolvare:

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………..……………………..
………………………………………………………………………………………………………

8. La cel mai mic număr par de două cifre identice adaugă numărul cu 2 mai mare decât 8.

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

9. Din cel mai mic număr impar de două cifre scade numărul de 2 ori mai mare decât 4.

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

10. Din numărul de 2 ori mai mare decât 9 ia numărul cu 3 mai mare decât 8.

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

11. Din numărul cu 4 mai mic decât 21 ia triplul lui 5.

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

12. La înzecitul lui 6 adaugă numărul cu 4 mai mare decât 10.

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Potrebbero piacerti anche