Sei sulla pagina 1di 1

Denumire societate / P.F.A.

/ întreprindere individuală
Sediu social/sediu administrativ
Date de contact (telefon, fax, mobil, e-mail)
Licenţa de funcţionare nr. _____/T/________
Nr. înregistrare (de la societate)____________ din ___.___.201__

CĂTRE
DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN ____________
- Serviciul de Ordine Publică -

În temeiul art. 87 alin. (2) din Anexa la H.G. nr. 301/2012, cu modificările şi
completările ulterioare, vă înaintăm, pe bază de opis, documentele necesare în vederea
reînnoirii licenţei de funcţionare nr. ______/T/_________, prevăzute de art. 31 alin. (1)
din Legea nr. 333/2003 (republicată), în vederea desfăşurării activităţilor de: (după caz)
 proiectare;
 instalare;
 modificare;
 întreţinere,
a componentelor sau sistemelor de alarmare împotriva efracţiei.
Societatea îşi manifestă acordul cu privire la verificarea datelor de identificare sau
cu caracter personal de către organele abilitate, în conformitate cu prevederile Legii nr.
677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
Cu stimă,

DATA CONDUCĂTOR SOC./P.F.A./Î.I.


(calitatea conducătorului, după caz)
___.___.201__ NUME ŞI PRENUME (în clar)

SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA

Timp estimat completării cererii: 5 minute