Sei sulla pagina 1di 270

MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

DIOSNIY MAÑAKAMUYKI

// Diosniy qanman hamuni


Qanta yupaychanaypaq //.
// Huchaytan apamuni,
Qanlla pampachaway //.

// Diosniy mañakamuyki,
Qanlla yanapaykuway //.
// Ama manchakunaypaq,
Simiyki willayta //.

// Señorllaykun kanki,
Llapa runaq Diosninqa //.
// Chaymi qanman hamuyku,
Kallpata mañakuq //.

// Kay pacha kamasqayki,


May sumaqtan t’ikarin //.
// Chaymi gracias niykiku,
Tukuy imamanta //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 1


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

QHUYAPAYAKUQ JESUSLLAY

Tukuy unanchaq Jesusnillay,


Qayllakimanmi hamuni.
// Huchallaytan apamuni,
Maylliykuway yawarllaykiwan //.
Khuyapayakuq Jesusnillay,
Qanllamanpunin asuykamuni.
// Millay kayniyta t’ikraway,
Sumaq llam’pukanallaypaq //.

Huchallaytapas pampachaqllay,
Almay cuerpoytan qomuyki.
// Ñawiy simiy qampa kallachun,
makiy chakiy qampa ruwachun //.
Wañuymanta qespecheqllay,
Kusikuytan qampi tarini.
// Qanllapuni yanapaykuway,
sutillaykita yupaychanaypaq //.
Atiyniyoq munakuq Jesús,
Suyashaykikun hamunaykita.
// Kay pacha kawsakuyniykupin,
wateqaylla muyupayawanku //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 2


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

KAMAQ DIOS

// Diosninchismi kamarirqa,
hallp’a cielo ch’askatapas //.
// Kamasqantan qhawarispa,
atiyninwan samincharqa //.

// Diosninchismi kamarirqa,
intitapas killatapas //.
// Kamasqantan qhawarispa,
atiyninwan samincharqa //.

// Diosninchismi kamarirqa,
llapantapas atiyninwan //.
// Runatapas kamarirqa,
Paytapuni servinampaq //.

// Taytanchista yupaychasun,
hatun munakuyninmanta //.
// Diosninchisqa imatapas,
Manan pisichiwanchischu //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 3


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

JESUSMI URAYKAMURQAN

Jesusmi uraykamurqa,
Kay ruwasqan pachaman.
// Khuyasqan wawankunata,
Yawarninwan rantirqan //.

Anchata ñaqariykuspa,
Jesusninchis wañurqan.
// Sinchita munakullaspan,
llapallantan rantirqan //.

Qhapaqpas waqchakunapas,
Asuykunan wawaqa.
// Jesuspa sumaq qayllampi,
Kusisqalla takisun //.

Hamuychis llapallaykichis,
Khuyakuq Jesusllaman.
// Jesuslla khuyasunkichis,
Usqhayta hamuy payman //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 4


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

CRISTO SUYASUNKI
Huchayoq hamuy Diosma,
Cristo pampachasunki.
Mana allin kawsayta,
Allin kawsayma t’ikran.

Runapaqqa may sasan,


Diosnininchispa atikun.
Huchayoqman hamurqan,
Qespikuy qoykunampaq.

Runataqmi ayqeshan,
Allinmi kashani nispa.
Huchaq ñawsayachisqan,
Millay kawsaypi kawsan.

Ancha munakuq Diosmi,


Suyshasunki kunan,
Payman hamunaykipaq,
Wiñay kawsay qonampaq.

Turay ñañay usqhamuy,


Tiempotaq tukukunman.
Qespikuy tarinaykipaq,.
Wiñay waqayman riwaq.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 5


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

SUMAQ K’ANCHAQ YAYAYKU

Sumaq sumaq k’anchaq yayayku,


Ñoqallayku munakullayku,
Qanllapaqña llank’apuyta,
// Kallpallata qoykullawayku //.

Yupaychasunchis ama sayk’uspa,


Takipusunchis Señor Jesuspaq,
Willarisun ama sayk’uspa,
// Diosta reqsikunankupaq //.

Sumaq sonqo kawsakusunchis,


Purillasun kusisqapuni.
Huk sonqolla ruwasunchis,
// Diosta kasukuspapuni //.

Kallpayoqmi Señor Jesusqa,


Paywanqa ama manchakuspa,
Tukuy mana allin kaqta,
// Manaña ruwananchispaq //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 6


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

SEÑOR DIOSNILLAY

Señor Diosnillay tukuy sonqoywan,


Yupaychasqayki sumaq taytallayku.
Mosoq kawsayta tarisqaykumanta,
Qanlla Señorllay yanapallawayku.

Señor Diosnillay yupaychasunkin,


Orqokunapi sach’akunapas.
Sapa paqarin urpikunapas,
Llapallanpunin yupaychasunki.

Señor Diosnillay yupaychasqa kay,


Sutillaykipuni hatunchasqa kachun,
Khuyakuq taytallay, qanpan atiypas,
Wiñay wiñaypaq ahinapuni kachun.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 7


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

DIOSTA YUPAYCHASUN

Khuyakuq Diosnillanchista
Llapanchis yupaychasunchis.
Chay atún munakuyninmanta
Sumaq qespikuyninmanta.

Jesucristo qespicheqta,
Tukuy sonqo yuyarisun.
Ñoqanchisraykun ñaqarirqan,
Wiñay kawsay qoqninchisqa.

Munakuq Diosnillanchista,
Amapuni qonqasunchu.
Tukuy yuyaywan yupaychasun,
Sapa kuti yuyarispa.

Sonqomanta munakuywan,
Kamaqninchista servison.
Kusisqataq suyakusunchis.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 8


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

MUNAKUQ DIOS

Diosninchisqa munakurqan,
Llapallan runakunata.
// Chaymi kunampas waqyashan,
wawallay hamuychis nispa //.

Manan pitapas cheqnikunchu,


Manan pitapas llakichinchu,
Manan pitapas waqachinchu,
Chaymi sumaq Diosninchisqa.

Runaq sonqonmi waqllipun,


Kay pacha kaqta rikuspa
// Munakuymi chinkaripun,
Dios sonqoqa manan kanchu //.

Runaqa kaypi kawsanchis,


Qhapaq ñawsa, roqt’o hina.
// Rumi sonqokawsaq runa,
kikillaykin waqaykunki //.

Diosninchista yuyarisun
Kamachintataq hunt’asun.
// Chaytan Diosninchisqa munan,
sutinta yupaychanata//.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 9


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

MUNAKUQ JESUSLLAY
Munakuwaqniy Jesusllay,
Iman kaqllan hamullani
Qanllapaqña lliw kanaypaq.
Chakiykipin k’umuykukuni.
Kawsayniyta qoykunaypaq,
Asuykamuni Señorllay.
Hukpaq kamaña Señorllay,
Kayllaykiman hamullani,
Qowasqayki qoykunaypaq.
Sonqoytapas churamuni,
Makillayki hap’inaypaq,
Wañoqmantapas orqoqllay.
Tuta p’unchaypas k’anchaqllay,
Maytapuni munallani,
K’anchayllaykipiña kayta.
Tuta p’unchay llank’apuyta,
Kallpaypiraq servikuyta,
Huchaykunata maylleqllay.
Ñoqan munani khuyaqllay,
Tukuy cheqaq yuyayniywan,
Kay pachapi yupaychayta.
Sutillayki hatunchayta,,
Munayniyki ruwanaypaq,
Munayniyki ruwanaypaq.
Qanraykutaqmi Señorllay,
Munakuni sumaq sumaq,
Simillayki chaskikuyta.
Kusisqalla chaskispaytaq,
Qampa chakillaykimanña,
Asuykamuni Señorllay

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 10


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

KAWSAQ DIOSPA SIMILLANMI

Kawsaq Diospa simillanmi,


Kawsayniypi yanapawan.
// Sapa kuti qhawaykullaqtiymi,
sumaq misk’i almallaypaq //.

Diosmi runata waqyashan,


Wiñay kawsay qoykunampaq.
// Sapa p’unchay rimapayawanchis,
sumaq misk’i simillanwan //.

Diosninchispa simillanqa
Ancha hatun chaniyoqmi.
// Sapa p’unchay rimashallawanchis,
tukuy ima kamasqanpi //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 11


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

EN ESTE MUNDO TODO ES VANIDAD

// En este mundo todo es vanidad //.


// El hombre vive, sin temor de ti //.

// Todo el mundo no sabe que hacer //.


// Vive en pecado sin temor de ti //.

//Todos tus hijos, somos perseguidos //.


// Muchos nos odian, sin temor de ti //.

// En este mundo, tienen corazón duro //.


// Porque no tienen el amor de ti //.

// Grandes pruebas fuertes luchas //.


// Con tus palabras venceremos todo //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 12


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

KAWSAYNIYKIQA IMAYNAN KANQA


Kawsayniykiqa imaynan kanqa,
Diospa Churillan kutimoqtinqa,
Pampakunapas chawchiriykuqtin,
Inti killapas laqhayaykuqtin,
Waqaykunapas chayamullaqtin,
Nanaykunapas qanman hamuqtin.
Manapunichu yuyarikunki,
¿Hucha kawsaypi purisqaykita?.
Cheqaqtapuni juzgasqa kanki,
Diospa qayllanpi, juicio p’unchaypi,
Manan pillapas ayqeqañachu,
Diosnillanchispa qayllanmantaqa.
Tukukuy p’unchay qayllamushanñan,
Qanri ¿wakichisqañachu kanki?.
Hanaq pachaman haykunaykipaq,
Angelkunawan kawsanaykipaq,
Ch’uya llaqtapi tiyanaykipaq,
Kusisamiyta tarinaykipaq.
Yuyarikullay runa masillay,
Usqhayta hamuy qespicheq Diosma,
Chaskikullayña Cristo Jesusta.
Mana allinta saqepullayña,
Khuyakuq Diosma asuykullayña,
Wiñay kawsayta tarinaykipaq.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 13


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

CRISTOQ YAWARNINWAN RANTISQA

Cristoq yawarninwan rantisqa,


Hanaq pachaman ripusaq.
// Sumaq Diosniypa gracianwan,
Wiñay kawsayniyoq kani //.

Wañuymanta qespichiwan,
Wiñay kawsaytataq qowan.
// Sumaq misk’i simillanwan,
wiñay wiñaypaq q’ochukuy //.

Yawarninwan chanin kani,


Qhapaq suyuman haykuykunaypaq.
// Sumaq Diospa wasinpiqa,
Manan nanay kanqañachu //.

Chaymi Diosqa wawallanta,


Jesucristo oqarinqa.
// Chaymi payta yupaychasun,
wiñay kawsaq rinanchispaq //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 14


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

TUKUKUY P’UNCHAY CHAYAMUSHANÑA

Ñaña turaykuna thawkaytan tarinchis,


Iñeq masiykuna k’anchaypi purisun.
Munakuq Jesuspaq kamachinta ruwaspa,
Señor Jesucristo kutimunankama.

Iñiyninchistaqmi qespichiwasuncheq,
Chaymi iñiqkuna wakichisqa kananchis.
Ima hamuqtimpas atipananchispaq.
Señor Jesucristo kutimunankama.

Tukukuy p’unchayqa chayykamushanñan,


Kay hallp’a pachapas tukukapushanñan.
Chaymi qampas noqapas listo kashananchis
Señor Jesucristo kutimunankama.

Ñaña turaykuna willananchispunin,


Tiemporaq kashaqtin qespesqa kanapaq.
Chay p’unchay Diosmanqa cuentata qosuncheq,
Allin mana allin ruwasqanchismanta.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 15


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

LLAPANCHIS PURISUN

Llapanchis purisun,
Llapanchis willarisun.
// Diosninchispa simillanta,
sumaq munakuynillanta,
llapallanman aparison //.

Sonqoykitan takamushan,
Sonqoykitan takamushan,
// Uyariy ñaña turallay,
Chaskiykukuy siminkunata,
Diosllata yupaychallasun //.

Sayariy ñaña turallay,


Riqch’ariy turay ñañallay.
// Kay sumaq siminkunata,
kay sumaq qelqankunata,
llapanchis uyarisun //.

Diosninchismi waqyasunki,
Taytanchismi waqyasunki.
// Hampuy waway nishasunki,
hampuy churiy nishasunki,
qespikuy tarinaykipaq //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 16


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

CRISTO MI AMADO

Jesucristo siempre mi amado,


Nada podrá de El separarme,
Con su sangre me redimió.

Yo vivía antes en pecado,


mi corazón de Dios alejado,
mas me limpio de todo mal.

Dios me libró de todo pecado,


ahora ya soy de todo limpiado,
con su sangre me redimió.

Ahora soy de Cristo,


Mi salvador eres tú,
Puedo gozar de su amistad.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 17


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

DIOS YAYALLANCHISÑA

Dios Yayallanchisña
Waqaychaykusunki,
Sumaq makillanwan,
Pusaripusunki.
Mana allinmanta,
Pay waqaychasunki,
Maypi kaqtiykipas,
Qanwanpuni kanqa.

Kay sumaq siminta,


Ama qonqaspayki,
Diospa wawan hina,
Kawsakunaykipaq.
Diosmanta mañakuy,
Paymi qoykusunki,
Espíritu Santo,
Qanwanpuni kanqa.

Dios munanqa chayqa,


Tupaykusuncheqraq,
Huk p’unchaykamaña.
Dios mana munanqa,
Diospa qayllanpiña,
Tupaykullasunchis.
Wiñay wiñaypaqtaq,
Kusiskamusunchis.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 18


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

TURAY ÑAÑAY INIQ MASI

// Turay ñañay iniq masi,


napaykamuykiku //.
// Sumaq p’unchay llapanchispaq,
kay p’unchay kallachun //.

// Diosmi kutichimuwanchis,
kayman allillanta //.
// Kay sumaq huñukuyllapi,
tupaykunanchispaq //.

// Chaskikuychis napaykuyta,
lliw tura ñañaqta //.
// Diospa llaqtan llapallanchis,
munanakusunchis //.

// Dios yayanchis saminchachun,


kay huñukuyllata //.
// Huk nisqalla simillanta,
Chaskikullasunchis //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 19


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

LLAKISQACHU PURISHANKI

// Llakisqachu purishanki,
musphasqachu kawsashanki.
Thawkayta mana tarispa,
Kusiyta mana tarispa //.

// Hamuy Cristoman,
Hamuy Jesusman.
Paymi qosunki,
Wiñay kawsayta //.

// Sapa p’unchay kawsaypiqa,


llakiyllan waqayllan kashan.
Sasa kawsaypaq muyusqan,
Onqoykunaq muyuykusqan //.

// Ruwaywanchu maskashanki,
yachaywanchu maskashanki,
qespikuyqa almaykipaq,
Jesusllapi kashallaqtin //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 20


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

CRISTO A RESUCITADO

Cristo a resucitado, Aleluya


De la muerte a triunfado Aleluya
// El poder de verdad Aleluya
Nos libro del pecado Aleluya //.

El que se humilló, Aleluya


Vencedor se levantó Aleluya
// Alabemos al Señor Aleluya
Gozaremos para siempre Aleluya //.

Salvador, nos libertó Aleluya


De la muerte nos ha librado Aleluya
// En gloria celestial Aleluya
mi vida reinará Aleluya //.

Cristo nuestro salvador Aleluya


De la muerte vencedor Aleluya
// Pronto vamos a gozar Aleluya
Con nuestro Salvador Aleluya //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 21


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

TIEMPOQA WILLAKUSHANMI
// Tiempoqa willakushanmi,
P’unchayqa sut’inchashanmi //.
// Diosninchispa hamunanta,
chaypaqmi alistakusun
chaypaqmi wakichikusun,
Diosninchiswan tinkunapaq //.
// Wawapas wayna sipaspas,
wañuqpas kawsaqkunapas //.
// Juzgasqapunin kasunchis,
Diosninchispa qayllanpiqa.
Llapanchis chimpaykusunchis,
Diosninchispa ñawpaqenman //.
// San Mateo atún t’aqaypi,
Iskaychunka tawayoqpi //.
// Sut’ita willawanchis,
kay pachapi waqaykuna,
guerrakuna kananmanta,
onqoykuna kananmanta //.
// Kaykunata uyarispayki,
kaykunata rikuspayki //.
¿Listopunichu qan kashanki,
Diosninchiswan tinkunaykipaq,
Wawanpuni kanaykipaq,
Qespechiqwan ripunaykipaq //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 22


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

JESUS ILUMINA MI CAMINO

Jesús eres el pan de vida,


El pan que calma mi hambre,
Que cada día siempre me das,
Con tus palabras viviremos.

// Iluminando mi camino
Dia y noche mi guiador
Iluminando mi camino
Dia y noche mi Salvador //.

Jesús eres el agua viva,


Tus palabras que calman mi sed
Oh, siempre me das la fuerza,
Para toda la eternidad.

Jesús eres la luz del mundo,


Tu luz alumbra mi camino,
A ti Señor te alabaré,
Para toda la eternidad.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 23


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

HAMUYCHIS KUSISQALLAÑA

Hamuychis kusisqallaña,
Apu Diosma takipusun.
Qespicheqninchis Jesuspaq,
Kusisqallaña takisun.

// Paypan kay pacha ukhunqa,


Hatun karay orqopas paypan.
Paypan hatun mama qochapas,
Paypunin chayta ruwarqan //.

Hamuychis chimpaykusunchis,
Qóchukuy takikunawan.
Sapallan qollana Diosqa,
Sapallan dioskunaq Diosnin.

Hamuychis qonqorchaki,
Kamaqninchis apu Diosma.
Yupaychasun qonqorchaki,
Noqanchiswan Diosninchisqa.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 24


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

UYARIY KAY WILLAKUYTA

Turallay kay willakuyta,


Qankunaman chayachimuyku.
Qespichiqpaq hamunampaq,
Pisi p’unchayllaña nispa.
// Santa Biblia, kay qelqapi,
cheqaqta willawanchis,
Diosninchispa hamunanta,
Chaypaqmi alistakuson //.

Turallay ñañallaykuna,
Imaninkin kay p’unchaypi,
Waqay llakiy chayamoqtin,
Diosninchispa phiñakuynin.
// Chaymi turay ñañllaykuna,
Iñisunchis cheqaqtapuni,
Suyakususn cheqaqtapuni,
Iñiyniykin qespichisunki //.

Chaymi munasqay turallay,


Chaymi munasqay ñañallay.
Tapuykukuy sonqollaykita,
¿Qespesqañachu kashanki?
// Icha hinallachu kashanki,
Millay kawsayta kawsaspa,
Señor Jesús kutimoqtin,
Imaninkin runa masillay //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 25


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

DIOSNIYPAQ ÑOQA LLANK’APUSAQ

Diosniypaq ñoqa llank’apusaq,


Simillanta lliwman willamusaq,
Sutillanta yupaychaspapuni,
// Paypaqpuni ñoqa kawsakusaq //.

// Takispataq willasun,
simillanta llapaman.
Sapa p’unchay Diosllawan,
Kusisqa kawsakullasun //.

Diosniymi noqawanqa kashan,


May llaqtapi maypiña kaqtiypas.
Siminmanta willarimunaypaq,
// Llapanpuni qespikunankupaq //.

Wawqellay willamushankichu,
Diosninchispa siminkunata,
Panallay sut’inchashankichu,
// Diosninchispa siminkunata //.

Icha hinallachu purishanki,


Diosniykita qonqarkuspayki.
Tiempoqa tukukapushanñan,
// Qespicheqqa ñan kutimunqaña //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 26


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

DIOSMI KAMARIRQAN

Diosmi kamarirqa,
Hanaq pachallata.
Lliw kay pachatapas,
Imaymana kaqta.

Inti killatapas,
Tuta p’unchaytapas.
Qoyllor ch’askatapas,
Diosmi chanincharqa.

Tukuy urpitapas,
Uywakunatapas.
Qocha challwatapas,
Simillanwan kaman.

Qhepallatañataq,
Runata kamarqan.
Hallp’aq ñut’unmanta,
Payman riqch’akuqta.

Runa masiykuna,
Diosta yupaychasun.
Kamaqnillanchista,
Qespeqnillanchista.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 27


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

P’UNCHAYNIYKI

// P’unchayniykipi iñiqmasillay,
napaykamuykiko //.
// Hatun kusikuy hatun q’ochukuy,
qampaq kachun ñañallay //.

// Tukuy atipaq Dios taytallanchis,


waqaychaykusunki //.
// Huk watatawan sumaqllataña,
hunt’akusqallaykipi //.

// Ama saqeychu ama qonqaychu,


Dios Yayallanchista //.
// Llaki waqayña hamullaqtimpas,
payman qayllaykullay //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 28


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

MIS TRISTEZAS

Cuando las penas me rodeaban,


Y las tristezas me agobiaban.
Por las noches me consolaba,
Solo Cristo en mi vida.

Aquel día me encontraba,


En las tristezas y en las penas.
Nadie, nadie me consolaba.
Solo Cristo en mi vida.

Todo el pueblo me llamaba,


Y me decían forastero,
De aquel amor que yo llevo,
Solo Cristo me consolaba.

Cuando andaba por el camino,


entre las penas y las tristezas.
Todo el mundo se reía,
Solo Cristo me consolaba.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 29


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

KUNAN WATAPI

// Kunan wata pasaqpiqa,


kunan p’unchay hamuqpiqa //.
// Watapas killakunapas,
Llakikuytan apamushan //.

// Kunan tiempo wayna sipas,


huchallapi purishanku //.
// Chinkay ñanpi purishanku,
Diosmanta t’aqakushanku //.

// Iglesiapi wayna sipas,


Diosninchista yupaychasun //.
// Kusikuywan llapallanchis,
Diosllapaq takipusunchis //.

// Diospa wawankuna hina,


kawsakusun kasukuspa //.
// Diosninchista yupaychaspa,
hatunchasun yayanchista //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 30


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

MANA DIOSTA REQSISHAQTIY

// Mana Diosta Reqsishaqtiy,


Imaymana hamuwarqa //.
// Sinchi sasa p’unchaykunan,
kawsayniyma hamurwarqan,
waqaykuna hamuwarqan,
llakiykuna hamuwarqan //.

// Diosniywan kawsakuqtiytaq,
kusikuyta tarillani //.
// Qespeqniyta reqsispaytaq,
thawkayta tarillani.
Sonqollaypas kusikurqan,
Sumaq Diosniywan kawsaqtiy //.

// Chaymi kunan takishani,


chaymi kuna yupaychani //.
// Diosnillayta hatunchaspay,
Diosnillayta yupaychaspay,
Sumaq munakuyninmanta,
Sumaq khuyakuyninmanta //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 31


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

DIOSNILLAY QESPIQLLAY
Diosnillay qespiqllay,
Kay wawaykikunan,
Chimpaykamuykiku,
Lliw huchallaykuta,
Aparikuspayku.
Diosnillay qespeqllay
Pampachaykuwayku,
Tukuy huchaykuta.
Kay kawsayniykupi,
Watiqayllan kashan.
Diosnillay qespeqllay,
Qampi iñeqtiykun,
Runa cheqniwanku.
Mana allin kaqpaq,
Qhawaykusqan kayku.
Diosnillay qespeqllay,
Imaña kaqtimpas,
Purillasaqpunin,
Kay simiykitapas,
Willallasaqpunin.
Diosnillay qespeqllay,
Tukuy pruebakuna,
Hamuwanqa chaypas,
Ñoqatapa kanllan,
Kallpanchakuwanki.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 32


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

AL CIELO VOY
Al cielo voy, al cielo voy
Yo confio en Jesús.
El me salvó, el me salvó,
Por mi a muerto en la cruz
Yo te veré mi salvador,
Yo te veré mi Jesús,
En dulce luz y resplandor,
Yo te veré mi salvador.
Al cielo voy, al cielo voy
Yo confio en Jesús.
El me salvó, el me salvó,
Por mi a muerto en la cruz
Porque Dios amó a todos
Y nos amó para siempre.
Alabado sea siempre
Mi buen salvador Jesús.
Al cielo voy, al cielo voy
Yo confio en Jesús.
El me salvó, el me salvó,
Por mi a muerto en la cruz
Feliz aquel que confió,
Y su vida te entregó.
En ti también espero yo,
Yo te veré mi Salvador.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 33


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

IÑEQ MASIYKUNA

Iñeq masiykuna,
Diosta yupaychasun,
Payta suyakuspa
Allinta sayasun.

Kusisamiyoqmi llamph’u
Sonqoyoqqa,
Paykunataq ari
Diosta rikunqaku.

Diosnillanchispuni,
Rimashallawanchis.
Suyakuyninchisqa,
Manan yanqapaqchu.

Turay ñañaykuna,
Tukuy sonqonchiswan,
Iñikullasunchis,
Ama iskayaspa.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 34


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

ENVÍAME PADRE MÍO

// Envíame Padre mío


Por los caminos de este mundo//

//La vida misionera,


Eso no se da a cualquiera,
Es una vida sufrida,
Pero no nos falta nada //.

// Ayúdame Padre mío


Para llevar tu palabra //.

// Cruzando ríos y quebradas,


Llevaré el gran mensaje //.

// Toda la gente escuche,


El mensaje de esperanza //.

// Por la Costa, sierra y selva,


Predicare el evangelio //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 35


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

OH DIOS MÍO NO ME DESAMPARES

Oh Dios mío no me desampares,


Ayúdame Señor a seguir fiel.
Me vienen pruebas enfermedades,
Oh Cristo tu eres mi refugio.

Amado mi Señor Jesucristo,


Te ruego de todo mi corazón.
Te imploro que tu me escuches,
Y tengas misericordia de mi.

Señor mi alma te necesita,


Mi corazón se quebranta oh Dios.
Ten clemencia levántate Señor,
Quiero seguir sirviéndote Padre.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 36


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

ÑOQAN RIPUSAQ

// Ñoqan ripusaq,
Gloria kawsayman //.
// Hanaqpachaman,
Diospa wasinman //.

// Angelkunawan,
takiykamusaq //.
// Kusikamusaq,
Wiñay wiñaypaq //.

// Qampas ñañllay,
qampas turallay //.
// Ama musphaychu,
kuska ripusun //.

// Qespiqllanchismi,
wakichimushan //.
// Sumaq wasita,
hanaq pachapi //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 37


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

DIOSNINCHISPAQ EVANGELION

// Diosninchispaq evangelion,
Kay pachapi willakushan //.
// Nanay waqay hamunanta,
Juicio p’unchay hamunanta //.

// Diosninchispa ch’uya simin,


Cheqaqtapunin rimashan //.
// Cristopi iñiqkunaqa,
Wiñay kawsayniyoq kanqa //.

// Diosninchispa ch’uya simin


Cheqaqtapuni rimashan //.
// Mana iñiq runañataq,
Wiñay ñak’ariypi kanqa //.

// Qanri maymantaq rishanki,


Diosninchista qonqaspayki //.
// Usqhayta hamuy Cristoman,
Payllan qespichillasunki //.

// Sonqollaykita kichariy,
Chaskikullay Jesusllata //.
// Diosninchisme waqyasunki,
Munakuyqa kashanraqmi //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 38


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

EL SEÑOR JESÚS NOS HA LLAMADO

// El Señor Jesús nos ha llamado,


Para predicar su evagelio //.

// El Señor Jesús nos dio su poder,


Para hablar de su evangelio //.

// El Señor Jesús nos ha librado,


De este mundo vil de pecado //.

// Ahora nos toca para predicar,


El evangelio de Cristo Jesús //.

// El Señor Jesús nos dio su aliento,


Para predicar el reino de Dios //.

// Hermanos míos hay que predicar,


Vamos a enseñar la verdad de Dios //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 39


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

DIOSNIY HAMUNI MAÑAKUQ

Diosniy hamuni mañakuq


Kay pachapi llakisqalla
Qanman hamuni iñiywan
Uyariyway sumaq Diosniy.

Qonqorchaki k’umuykuspa,
Diosnillay mañakamuyki.
Imankaqllan sonqollantin,
Pampachaway sumaq Diosniy.

Kay pacha kawsayniykupi,


Wateqayllan muyuwanku.
Sapa p’unchay sapa ratun
Huchallaywan hormakuyku.

Llakiyllan waqayllan kashan,


Sapa p’unchay kawsayniypi.
Onqoyllan nanayllan hamun,
Huchallikusqallay hawa.
Manan kanchu sumaq kawsay,
Wasi kawsakuynipipas.
Manan kanchu mañakuypas,
Simillayki leeykuypas.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 40


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

DIOSNILLANCHIS HAMUNQA
Diosnillanchis hamunqa
Kay pacha juzganampaq.
Chaymi runa masillay
Listullapuni kananchis.
// Qespicheq kutimunanta,
Makillapuni suyasun.
Señor Jesús hamuqtin
Paywan kuska ripunapaq //.
Kay sumaq ch’uya qelqapi
Sut’intapuni niwanchis.
Kutimunay qayllatan,
Llakikuymi kallanqa.
// Guerrakinan kallanqa,
Yarqaykunan qallanqa,
Waqaykunan kallanqa
Manan thakkay kankachu //.
Chaymi runa masillay,
Kay simita uyariq,
Kamaqninchisqa munanmi,
Llapa qespikunanchista,
// Wiñay kawsaytan qosunki,
Payman hap’ipakuqtiyki,
Kusikuyta qosunki
Payllapaqña kawsaqtiyki //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 41


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

KAY PACHAPIN RUNA PURIN

Kay pachapin runa purin


Huchallanqa munayninpi.
// Manataqmi yachakunchu
waqaykuna hamunanta
llakiykuna hamunanta
nanaykuna hamunanta //.

Hayk’aqkaman runamasiy
Chay hinalla kawsakunki.
// Diosniykita qonqaspayki
millay aychaq munayninpi
qespicheqta phiñachispa,
chinkay ñanpi purispayki //.

Turañañay uyarikuy
Diosninchismi suyasunki.
// Ama rumi sonqo kaychu
kamaqniykita yuyariy
Jesús cuentata mañaqtin
Imaninkin runamasiy //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 42


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

JESUSMI NACEPUWANCHIS

Jesusmi nacepuwanchis
Rey Davidpa llaqtanpi
// Qespikuyta apamurqan
llapan kaypacha runapaq //.

Angelkunan willakurqan
Belen llaqtapi runaman
// Micheqkunan uyarirqan
Jesuspa nacesqanmanta //.

Micheqkunataq rirqanku
Hinaspan adorarqanku.
// Manan pipas yacharqanchu
qespicheq nacisqantaqa //.

Magokunataq rirqanku
Qoyllorta qhawarispanku.
// Chayaspan adorarqanku,
Qesicheq Jesusllanchista //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 43


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

ALLA EN EL CIELO

Alla en el cielo, hay muchos lugares


Tengo una casa, tengo vida eterna.
Muy pronto estará junto conmigo Cristo
Alli ya no sufriré, allí ya no lloraré.

// Alegre andaré en las calles de oro,


Alegre cantaré a su nombre Gloria a Dios //.

Alla ciudad Santa, todos estaremos


Todos los que esperan esa vida eterna.
Todos gozaremos una nueva vida,
Alégrate hermano, alégrate hermana.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 44


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

QESPIKUY P’UNCHAYQA

Qespikuy p’unchayqa;
Chayamushanña turallay.
Wakichikusunchis,
Dioswan tinkunanchispaq.
Kusisqa kawsasun,
Kay pachapi purispa.

// Qampas ñoqapas,
kusisqapunin takisun.
Wayna sipaskuna,
Kusisqapuni takisun //.

Kallparaq kashaqtin,
Kay simita willasun.
Diospa llaqtankuna,
Kusisqa kanankupaq.
Qespicheq hamuqtin,
kuska ripunankupaq.

Diosmi wakichinña,
Iskay librota llapapaq.
Ukkaq kawsay libro,
Huchaqtaq wañuy libro.
Mayqen libropitaq,
Sutiykiri tarikushan.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 45


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

DIOSNILLAY KAMAQLLAY

// Diosnillay kamaqllay
Iman kay nanayqa.
Diosnillay Jesusllay,
Iman kay muchuyqa //.

// Imaninkin runa masillay,


Nanay, waqay chayaykamuqtin //.

// Unupas parapas,
Manan kanqañachu.
Ch’akitan ch’akinqa,
Qanchis wata kama //.

// Castigo tiempopin
Chay pasaykullanqa.
Imaynan sufrinki
Huchallaykimanta //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 46


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

APOCALIPSIS SUT’INCHAWANCHIS

Apocalipsis sut’inchawanchis
Huchasapaqa wiqchuchikunqa,
Huchasapaqa supaywasipin,
// Infiernomanmi apachikunqa
Infiernollapi ruphaykapunqa //.

Qhelli kawsaypi puriq runaqa,


Imaynan kanqa juicio p’unchaypi
Llapan huchatan Cristo juzganqa,
// Manan hukllapas escapanqachu //.

Wiñay muchuyllan kiro k’atatay


Nina yawraypas manan thaninchu.
Hucha sapaqa ñak’arikunqa
// Millay huchata ruwasqanmanta //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 47


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

JESUCRISTO NAZARENO

Jesucristo Nazareno,
Jesucristo poderoso.
Yo confio en ti solo
// En mi vida pasajera //.

Este mundo me ofrece


Maravillas pasajeras.
No acepto porque tengo,
// Mi corona en el cielo //.

Fuga:
// No se que hora será mi salida,
No sé que hora será mi partida
Al oir la voz de las trompetas
Alegre dejaré este mundo //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 48


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

KAY MOSOQ TAKITA

// Kay mosoq takita


Diosma takisunchis.
Kusisqa sonqowan,
Yupaychallasunchis //.

// Llakiyña waqayña
Hamuywanqa chaypas
Takillasaqpuni
Dios taytallaypaqqa //.

// Creyente kaspayqa
Dios taytaymantaqa,
Manan p’enqakusaqchu
Maypiña kaspaypas //.

// Sasachay p’unchayña
Hamuwanqa chaypas
Takillasaqpuni
Dios taytallaypaqqa //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 49


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

DIOSNINLLAY PACHA ILLARIMUQTIN

Diosninllay pacha illarimuqtin


Urpipas sumaqta yupaychasunki
Llapallan sumaqta takimuspan.

Diosnillay pacha illarimuqtin,


Sach’apas sumaqtan yupaychasunki,
Wayrariqtin sumaqta maywirikuspa.

Diosnillay tukuy rikch’aq qora


Sumaqta yupaychallasunkitaqmi
Parawan sumaqta t’ikarispanku.

Diosnillay chaymi ñoqapas yupaychayki


Kaypachapi kawsay qowasqaykimanta
Yupaychayki munakuwasqaykimanta.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 50


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

PRONTO VIENE JESUCRISTO

Pronto viene Jesucristo,


A juzgar a este mundo
// Aleluya Cristo vuelve
a llevar a su Iglesia //.

La noche se terminará
El día se acabará
// Solo Cristo alumbrará
Cristo vuelve aleluya //.

Los que velaron se irán


Con gozo a vivir con el.
// Con Cristo nuestro Salvador
Cristo viene Aleluya //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 51


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

ÑOQALLAYMI KAWSARQANI

Ñoqallaymi kawsarqani,
Mana Diosta reqsikuspa.
Imaymana huchallapi,
Aychallayta kusichispa.

Tutayaqppin kawsarqani,
Chinkay ñanpin kawsarqani,
Huchallapi purirqani,
Diosta llakichillarqani.

Jesusniymi tikrawarqan,
Mosoq runatan ruwawan.
Diosnillaymi qespichiwan,
Kusikuytan pay qoykuwan.

Runa masiy icha qanpas,


Huchallapi purishanki.
Jesucristo waqyasunki,
Qespichiyta munasunki.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 52


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

DIOSPA KUTIMUNAN

Diospa kutimunan qayllaykamushanñan.


Dios taytallanchisqa, punkupiñan kashan.
// Manan runaqa, Diosta maskashaqtin,
Kaypachallapiraq, chinkasqa kashaqtin //.

Diosmi nishawanchis, alistakuy nispa,


Runataq ichaqa mana kasukunchu.
// Sonqompas Diosmanta, karullapi kashan,
Diospa ñawpaqempi chinkasqalla kashan //.

Runa masiykuna alistakullayña


Turallay ñañallay chimpaykamullayña.
// Ama suyashaychu, watamanraq nispa,
paqtan watamanqa, wañuy chayamunman //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 53


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

RUNA MASIY UYARIWAY

Runa masiy uyariway


Diosninchismi waqyasunki.
Ama hina purillaychu,
Kay pachapi musphaspayki.

Kunanpunin qespikuyqa,
Maytapunin purishanki.
Mana kunan qespikunki,
Infiernopin ruphapunki.

Kay pachapi purishanki,


Wak dioskunata qatispa,
Tutayaqpin kawsashanki,
Aychallaykiq munasqanpi.

Amayari iskayaychu,
Kawsaq Diosma chimpaykuyta.
Ima kaqlla chimpaykukuy,
Diosninchisqa chaskisunki.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 54


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

CUANDO VENGA JESUCRISTO

// Cuando venga Jesucristo


El sol ya no alumbrará
La tierra estará en tinieblas
Solo Cristo alumbrará //.

// No dudes ni un momento
El Cristo pronto ya vendrá
Ya no hagas más maldades
Entrega ya tu corazón //.

// Cuando venga Jesucristo


A su gloria nos llevará
Falta poco para irnos
Allá ya no sufriremos //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 55


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

DIOSNILLAYMI KHUYAKUWAQNIY

Diosnillaymi Khuyakuwaqniy
Yayayllaymi munakuwaqniy,
// Tuta p’unchay waqaychakuwan
Chaymi Diosniy yupaychamuyki //.

Diosnillaymi ñoqapi kashan


Chaymi ñoqa yupaychallani.
// Qespichikullawasqanmanta,
Kawsayniyta qowasqanmanta//.

Turay ñañay hamuy Jesusman


Diosninchista yupaychallasun.
// Yapanchista hatunchasunchis,
Kusikuywan yupaychasunchis//.

Diosninchista gracias nisunchis


Kawsay qoykuwasqanchismanta
//Kusisqalla yupaychasunchis,
Yupaychasun tukuy sonqowan//.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 56


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

DIOSPA KAMACHIN

Diospa kamachin llapa canchis,


Willananchismi simillanta,
Diospa akllasqan qanqa kanki,
Willasun ama manchakuspa.

Imaninkitaq runa masiy


Mana Señorpaq llank’aspayki
Imanikitaq iñiqmasiy
Mana Cristopaq llank’aspayki.

Diosninchismi kamachiwanchis,
Siminkunata willanapaq
Imataraqtaq suyallasunchis
Llapa suyuman willanapaq.

Yachayniyoq kani ninkitaq


Rurusqaykitaq mana kanchu
Iñiyniyoq kani ninkitaq,
Ruwasqaykitaq mana kanchu.

Diospa siminta willaqkuna


Purisunchis llaqtakunata,
Mosoq kawsayta willakuspa,
Llapa llaqtaman chayachisun.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 57


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

KAY KAWSAYMI TUKUKUNQA

Kay kawsaymi tukukunqa


Diospa gracian tukukunqa
Imaninkin runamasiy
Kaypachapi kawsaspayki
Icha hinallachu kanki
Diosninchismanta karupi
Waqay llakiy chayamuqtin

Kay punchaypi llakikuna


Llapanchispaq chayamushan
Pacha ch’apchikuykukunatan
Kay pachapi rikushanchis
Askha runamasinchisqa
Kay pachapi wañupushan
Diospa phiñakuynin kaqtin

Runan kaypi kawsashanchis


Kay pachaq kamachiyninpi
Diospa kamachikuyninta
Mana kasukuspapuni
Diosninchispa phiñakuynin
Qonqaypuni chayamunqa
Mana yuyasqanchis horan.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 58


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

ADORASUNCHIS YUPAYCHASUNCHIS

Adorasunchis yupaychasunchis,
Diosnillanchista, kamaqllanchista,
Sumaq kawsayta qowaqninchista.

Adorasunchis qespeqninchista,
Kay huchamanta orqoqninchista,
Wiñay kawsayta qowaqninchista.

Yupaychasunchis kallpachakuqta,
Yanapawanchis almallanchista,
Waqaychawanchis kawsayninchispi.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 59


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

SOLO A TI

// Solo a ti, solo a ti,


Quiero alabarte
Con todo cariño
Oh Señor mío //.

Las alegrías que tú me has dado


Y la bendición que sigues dando
Sigo palpando aquí en la tierra,
Así es tu amor en gran manera.

Grande eres oh Jehová,


Dios de los cielos
Jamás te olvidaré oh Señor mío.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 60


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

PILLAN QESPICHISUNKI

// Pillan qespichisunki
Wiñay ñakariymanta //.
// Cruzpi wañuq Jesusmi
Qespichillasunkiman //.

// Pillan qechusunkiman
Tukuy viciollaykita //.
// Señor Jesucristuta
Chaskiykuykuspallayki //.

// Pillan pampachasunki
Tukuy huchallaykita //.
// Cristoq yawarnillanmi,
Pampachaykullasunki //.

// Pillan yanapasunki
Kay kawsaynillaykipi //.
// Santo Espiritullan
Yanapaykullasunki //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 61


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

KAY MILLAY QHELLIPACHAPI

// Kay millay qhellipachapi,


Wateqayllan hunt’aykushan //.
// Hina wayna sipaskuna,
Huchallawan musphashanku //.

// Diosniy yanapaykullaway
Simillayki willanaypaq //.
// Chinkasqa wawaykikuna,
Simiyki uyarinanpaq //.

// Kay sasa millay kawsaypi,


Saqraq yuyaychasqan kashan //.
// Llapallan wawaykikuna
Simiykita cheqnishanku //.

// Qanllan atiyniyoq kanki,


Munakuq Diostaytallayku //.

// Qanllan atiyniyoq kanki,


Munakuq Diostaytallayku //.
// Huchasapa wawaykita,
Khuyalliykukuyraq Diosniy //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 62


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

SEÑORPA KUTIMUYNINPIQA

Señorpa kutimuyninpiqa
Intipas tutayaykapunqa
Killapas manan k’anchanqachu
Ch’askapas urmaykamullanqan

Hinaqtinmi Diospa churinta


Rikusunchis phuyu patapi
Pachanpas k’ancharimushaqta
Cristollañan lliwta k’anchanqa

Diostaqmi angelninkunata
Kamachinqa kaypachantinman
Tronpetata tukanankupaq
Wawanta huñumunankupaq

Chaymi kay pachapi runaqa


Kuyayta waqaykullanqaku
Diosllata rikuykullaspanku
Mana qespisqa kallaspanku.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 63


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

DIOSMI SAMINCHANQA

Diosmi saminchanqa
Kay kasarakuyta
Kamachikuyninta
Hunt’asqaykimanta
Diosmi atiyninta
Qanpi rikuchinkun
// Munayninma hina
Ruwasqaykimanta //.

Atinillo Diospa
Huñuykusqantaqa
Manan pi runapas
T’aqayta atinchu
Diospa munakuynin
Qankunapi kachun.
// Kawsayniykichispas
Diospa hina kachun //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 64


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

QANLLAMANPUNI ASHUYKAMUNI

// Qanllamanpuni ashuykamuni,
Dios yayayllayku, yanapaykuway //.
// Mañakuyniyta uyarillaway,
Llank’anaykipi llank’amunaypaq //.

//Kay lliw pachapi, llaqtakunaman,


Señor pusaway, willamunaypaq //.
// Evangelioyki willamunaypaq,
Simillaykita yachachinaypaq //.

// Simillaykita yachachillaway,
Espirituyki hunt’aykuwachun //.
// Atiynillayki kallpanchawachun,
Evangelioyki willamunaypaq //.

// Askhapunin llank’anaqa Señor,


Pisillan kanku llank’aqkunaqa //.
// Yachayniykita yapaykullaway,
Llank’anaykipi llank’amunaypaq //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 65


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

SU PALABRA ESTA CUMPLIENDO

// Su palabra esta cumpliendo ya


El tiempo señalado ya esta
Hay mucha gente sufriendo esta
La profecía cumpliendo esta
La profecía de este libro //.

// Y tu hermano, amigo amado


Sabes que el tiempo terminando esta.
No hay otro lugar donde escapar
Solo en Jesucristo hay vida y paz
Eternamente y para siempre //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 66


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

KAY P’UNCHAYMI WILLAKUSHAN

Kay p’unchaymi willakushan


Kay punchaymi sut’inchashan
Qespichiqqa hamunanta
// Kay pachata juzgananpaq //.

Santa qelqan willakushan


Guerrakunaq kananmanta
Onqoykunaq kananmanta
// Waqaykunaq hamunanta //

Imaninkita runamasiy
Kaykunata rikuspayki
Diosninchisman kutirikuy
// Huchaykita saqespayki //.

Usqhayllata maskhay Diosta


Qespikuypas kashaqtinraq
Kawsashaspa chiypay Diosman
// Qespichiytan munasunki //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 67


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

JESUCRISTO VIENE PRONTO

// Jesucristo viene pronto


Para llevarnos con El //
// Los que velaron se irán,
Los que durmieron quedarán //.

// La palabra de Dios dice:


Dos estarán en el campo //.
// El otro será llevado,
El otro será dejado //.

// Queridos amigos míos


Tenemos que treparnos //.
// Para irnos con el Señor,
Porque Cristo viene pronto //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 68


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

DIOSMI YACHACHIRQAN

Diosmi yachachirqan muju t’akaymanta


Chay muju riqch’akun runaq iñiyniman
Pisi unayllantan Diosninwan kawsarqon
Supay hamuspataq q’alata pallarqon.

Huq mujon chayarqan huk kiska kiskaman


Chay mujon riqch’akun runaq kawsayninman
Tukuy pruebakuna payta muyuykuqtin
Mana pacienciaspa Diosmanta t’aqakun.

Huqnin mujoñataq allin hallp’aman chayarqan,


Chay mujon rikch’akun huk cheqaq iñiqman
Diosnintan chaskikun tukuy sonqollanwan
Kunantaq suyashan qespicheq Jesusta.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 69


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

LLAKISQACHU TURAY

Llakisqachu turay kawsakushallanki


Llakisqachu ñañay purikushallanki
// Ama llakikuychu kawsakuyniykipi
Kusirikullayña kawsakuyniykipi //.

Mana taytayoqchu kawsakushallanki


Mama taytaykichu saqerparisunki
Diospuni qosunki hatun kusikuyta
Mana taytayoqpa Diosninmi Diosninchis.

Turallay, ñañallay kusirikullayña


Ch’uya tiyananpin Diosqa tiyakushan
Chaymantan qhawashan llapan wawanta
Munakuynintapas llapaman qoykuspa.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 70


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

IMATATAQ RUWALLASAQ

¿Imatataq ruwallasaq
Dioswan tupanaypaq?
Huchallayta reqsikuspa
// Diosman chimpaykusaq //.

// Diospa simin kallpachawan


Noqaq kawsayniyta,
Qelqallanta kasukuspa
Paywan purinaypaq //.

Jesusllayta chaskikuspa
Qespisqa kallasaq
Diosnillaymi sumaqllata
// Chaskikullawanqa //

Jesusnillaymi akllakuwan
Paywan kawsanaypaq
Simintataq t’akamusaq
Huk mujuta hina.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 71


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

ATIYNIYOQ DIOSNINCHISQA

Atiyniyoq Diosninchisqa
Qhawarispan llakikurqan
Runaq millay kawsayninqa
// Wañullamanmi risharqan //.

Chaymi Cristo hamullarqan


Taytanpaq kamachisqan
Kay pachata qespinampaq
// Huchamanta pampachaspa //.

Belenllanta hunt’an kanman


Mana samay tarinapaq
Pesebreman haykuykurqan
// Chaypi Jesus nacennanpaq //.

Runakunan cheqnillarqan
Jesusninchis nacemuqtin
Herodesmen cheqnillarqan
// Wañuchiyta yuyaykurqan //.

Chaninpaqmi nacellarqan
Llapan paypi iñinanpaq
Wiñay kawsay qoykunanpaq
// Jesuswan q’ochukunanpaq //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 72


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

TURA ÑAÑALLAY HAMUKUY

Tura ñañallay hamukuy


Diosninchista yupaychasun
Diosninchismi waqyasunki
// Wawanpuni kanaykipaq //.

May sumaqmi Dios yupaychay


May munaymi Dios servikuy
Manan llapanchu yupaychan
// Manan llapanchu entienden //.

Llapallan runamasinchis
Mana allinman rishanku
Kay pacha kaq Diospi iñispa
// Runaq kamachinman hina //.

Diosninchispa hamunanpaq
Pisi p’unchayllañan kashan
Imaninkin runamasiy
// Diosninchispa ñaupaqenpi //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 73


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

DIOSNILLANCHISMI KAY PACHAPIQA

Diosnillanchismi kay pachapiqa


Tukuy riqch’aqta kamallarqan
Uywakunata runakunata
Kay pachallapi kamallarqan

Diosnillanchismi kay pachapiqa


Inti killata kamallarqan
Qoyllurkunata sach’akunata
Wawankunapaq kawsanampaq.

Diosnillanchismi yupaychanaqa
Qhari warmipas kamarisqan,
Diospa kananpaq yupaychanampaq
Dioswan kusisqa kawsanampaq.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 74


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

JESUSNILLAY KAMAQNILLAY

Jesusnillay kamaqnillay
Qayllaykiman hamullani
Ch’uyay ch’uyay Diostaytallay
// May munakuq qan kasqanki //.

Munaqnillay qhuyaqnillay
Qayllaykiman hamullani
Imankaqllan huchallantin
// Pampachayllata mañakuq //.

Sonqollayta yuyayllayta
Yawarllaykiwan maylliway
Sapa p’unchay yanapaway
// Ama hucha ruwanaypaq //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 75


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

YAYALLAY DIOSNILLAY

Yayallay Diosnillay yanapaykullaway


Kay awqa pachapi wateqaykunallan
Kayllanki pachapi llakikuykunallan.

Jesusllay qespiqllay yachaykuchillaway


Simiyki qhawayta sapa ph’unchay hina
Munakuypi qanpaq hina kawsanaypaq.

Santo Espiritu kallpanchaykullaway


Pisi kallpayaymi chayaykamushawan
Wateqaykunataq muyuykamushawan.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 76


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

PISI TIEMPOLLAÑAN PISI

Pisi tiempollañan pisi


P’unchayllañan
Ñoqaq ñak’arinaypaq
Kay hallp’apachapi.

Manchay kusikuymi
Hatun q’ochukuymi
Maypachachus Cristo
Waqyamuwaqtinchis.

Tukukapushanñan
P’uchukapushanñan
Runaq kusikunan
Hallp’apachapi.

Chayaykamushanñan
Qayllaykamushanñan
Jesuspa hamunan kay
Hallp’apachaman.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 77


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

DEJANDO ESTE MUNDO

// Dejando este mundo


Yo me voy con mi Padre
Donde gozare eternamente
Con mi Padre poderoso //

// Con mi Señor Jesucristo


En las bodas del cordero
Estaremos muy contentos
Con nuestro Padre poderoso //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 78


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

HAKU TURAÑAÑAY

Haku tura ñañay


Willarimusunchis
Kay Diospa siminta
Sut’inchamusunchis
Llapallan hap’inchis
Kay Diospa siminta
Manataq ichaqa
Ruwayninchis kanchu.
Diosqa manapunin
Saqeyta munanchu
Mayqen runatapas
Kay llakiypachapi
Chaymi tura ñañay
Usqhayta pusamuy
Jesús qespichiqman
Qespisqa kananpaq.
Mana Jesuswanqa
Ñak’ariypin kanqa
Huchachasqapunin
Wiñaypaq waqanqa.
Nina lawrayllapintukuy ñak’arinqa
Chaymi turañañay
Usqhayta pusamuy
Paqtataq qhepanman
Wiñay ñak’ariypi.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 79


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

HUCHAPICHU KASHANKI

// Huchapichu kashanki
Jesusllaman chimpaykuy //.
// Tukuy sonqo willakuy
Paymi pampachasunki //
// Onqosqachu kashanki
Nanaypichu kashanki //.
// Jesusllaman asuykuy
Paymi hamp’ikusunki //.
// Sasachaykunapichu
Purichanki waqaspa //
//Jesusllata mañakuy
Paymi libray kusunki //.
// Icha wasiykipichu
Kawsayniki waqaylla //.
// Jesusllata waqyakuy
Paymi allichay kusunki //.
// Huchatachu vencisun
Jesus paqchus kawsasun //.
// Kusikuypin kawsasun
Wiña wiñay Gloriampi //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 80


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

ANTES MI VIDA ERA MUY TRISTE

Antes mi vida era muy triste


Cuando yo estuve lejos de Cristo
// El diablo me perseguía
Para llevarme al tormento //.

Oye una voz que me llamaba


En una noche en el desierto
// Hay viene Cristo para salvarme
Eres llamado para servirme //.

Ahora yo vivo con Jesucristo


Con Rey de reyes, Señor de señores
// Ahora si vivo en alegría
Mi vida entera alaba a mi Dios //.

Porque tu sufres, porque tu lloras


Todos los días buscando muerte
// Jesucristo quiere cambiarte
Dale tu vida a Jesucristo //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 81


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

HE ENCONTRADO UN SALVADOR

// He encontrado un salvador
que cambio mi vida del pecado //

// Es el motivo de anunciar
este mensaje de salvación //.

// Jesucristo mi salvador
te perdonará tus pecados //.

// Jesucristo mi salvador
Murió por ti, murió por mi //.

// A los que le recibieron


Gratuitamente vida les dio //.

// Jesús dice en su palabra


Hay infierno y tormento //.

// Es el motivo para llegar


hasta tu casa mi hermano //

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 82


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

LO IMPORTANTE ES PARA MÍ

// Lo importante es para mí
Que he recibido a mi Señor //.
// He recibido para servir,
He recibido para amar
He recibido para honrar
Con mucho te serviré //

// Lo importante es para mí
Que he prometido a mi Señor //.
// He prometido para cantar
He prometido para adorar
He prometido para alabar
A Jesucristo mi Salvador //.

// Lo importante es para mí
Que he decidido para llegar //.
// Así cantando resistiré
Así cantando yo seguiré
Así cantando me moriré
Por amor a ti mi Salvador //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 83


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

YO SE QUE EL SEÑOR EXISTE

Yo se que Señor que tu existes


En tu creación te he conocido
Como lo hiciste que lindas flores
Son muy hermosas y me encanta.

Así lo mismo es tu palabra


Para mi Señor, es muy hermosa
Yo bebo de ti y me encanta
Y son mas dulces mas que la miel.

Si si tu Señor lo has creado


El sol y la luna lindas estrellas
Para que alumbre a todo el mundo
Así vivimos en felicidades.

Así mismo es tu palabra


Me ilumina toda mi vida
Has lo que quieras con tu sierva
Mi vida entera es tuyo Dios mío.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 84


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

YO TE AMO MI HERMANO

Yo te amo mi hermano
Yo te amo mi hermana
// Porque Cristo vive en mí
con este amor yo te amo //.

Porque me miras con odio


Como sino fuera tu hermana
// Acaso eres mas que el Señor
todos somos pecadores //.

Cuanto yo quiero trabajar


Unidos como hijos de Dios
// Acaso quieres mi hermano
que cuenta darás a Dios //.

Dame tu mano hermano


Dame tu mano hermana
// Muéstrame tu que amas a Dios
Si Jesucristo vive en ti //.

Yo te amo de corazón
Con el amor de nuestro Dios
// Este amor que Dios me dio
jamás, jamás yo perderé //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 85


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

CRISTO AMA A TODOS

Cristo nos ama a todos


Aunque somos pecadores
Aunque somos mentirosos
Cristo nos ama a todos.

A los niños y adultos


A las viudas y mendigos
A los que son extranjeros
Cristo nos ama a todos.

A los que están en hospitales


A los que están encarcelados
A los que le recibieron
Mas que a las aves nos ama.

Si eres bueno, si eres malo


Aunque no crees en su nombre
A los que le ofendieron
El es amable para todos.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 86


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

AHORA SI CRISTO ME LIBERÓ

Ahora si Cristo ya me liberó


Ahora si Cristo ya me liberó
Yo andaba de mi Dios
En las garras del mal camino.

Ahora si Cristo ya me perdonó


Lo arrojó al fondo del mar
Gracias Padre, por su gran amor
Sin tu sangre hubiera perdido.

Dios me libró del mal camino


Para cantarle con mucho amor
Gracias Padre por su salvación
Mi vida te doy ofrenda de amor.

Ahora gozaré junto a mi Dios


Y viviré eternamente
En el gran milenio reinaré con El
El reino de Dios jamás pasará.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 87


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

DIOS ES MI CREADOR

Oh Dios tu eres mi Creador


Me formaste todo mi ser
De este polvo me hiciste
Parecido a ti me hiciste.

Toda mi vida te doy Señor


Para eso me formaste
Todo mi ser te alabará
Así con gozo te cantaré.

Haz lo que quieras en mi Señor


Mi corazón te doy a ti
Todo es tuyo mi Salvador
He preparado solo para ti.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 88


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

TODOS ESCUCHEN
EL MENSAJE DE SALVACIÓN

Todos y todos deben escuchar


Todos y todos deben aprender
el mensaje de la salvación
porque este mundo pronto cesará.

Queridos hermanos vengan a la luz


Toma tu armadura Cristo te dará
Dios no necesita cosas terrenales
Solo quiere darte vida y salvación.

Lliw runapunin yachanaykichis


Lliw runapunin uyarinanku
Jesucristo qespechisqanta
Llapan kay pachaqa tukukapunqa.

Munasqay turallay k’anchayman hamuy


Criston suyasunki may munakuywan
Dios manan ninchu kaqniykitaqa
Aswan payqa munan sonqollaykita.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 89


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

JESÚS TE BUSCO DÍA Y NOCHE

// Jesús de noche te estoy buscando //.


// Yo se que tu me ayudarás
En mis noches de mis tristezas //.

// Jesús tu sabes que yo te amo //.


// Con mis fuerzas con mis bienes
yo te amo mi buen salvador //.

// Jesús te ruego que me ayudes //.


Ayúdame a ser vencedor
Ayúdame a ser valiente.

Mientras que vivo en este mundo


habrá problemas habrá tristezas
aunque estoy mal de mi salud
Aun así te seguiré.

Mientras que vivo en este mundo


habrá problemas habrá tristezas
aunque estoy mal de mi salud
hasta la meta yo llegaré.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 90


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

HERMOSA VIDA DE PAZ

// Hermosa vida de paz hay en Jesucristo //.


Hay felicidad y mucha felicidad
Hay gozo y paz, gozo verdadero.

// Bellas palabras son de Jesucristo //.


Mensajes de amor, mensajes de salvación
Nos dio un consolador, al Espíritu Santo.

// Que lindas promesas son de Jesucristo //.


El nos llevará a la casa de Dios
Este es un lugar que nunca has llegado.

Se fiel hermano, se fiel hasta morir


Allá no llorarás allá no sufrirás
Allá te gozaras eternamente.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 91


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

YA CRISTO VIENE COMO RE

Ya viene Cristo como Rey,


mi buen Salvador
Ya viene pronto para llevar
// Preparémonos nuestra vida
preparémonos para reinar //.

Ya viene Cristo como Rey


mi buen Salvador
ya viene pronto para llevar
// Preparémonos en oración
preparémonos en ayuno //.

Ya viene Cristo como Rey


mi buen Salvador
Con recompensas en la mano
// Aleluya mi Salvador
te esperamos de corazón //.

Ya viene Cristo como Rey


Mi buen Salvador
Ya viene pronto para juzgar
// Cristo viene, Cristo viene
para pedirnos toda cuenta //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 92


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

ESTE MUNDO SE ACABARÁ

Este mundo se acabará


Esta tierra se quemará
// La existencia de mi Señor
nunca jamás se acabará //.

El sol, la luna se acabará


Las estrellas se caerán
// El amor puro de mi Señor
nunca jamás se acabará //.

Las riquezas se acabarán


Todas las cosas terminarán
// Las promesas de mi Señor
todo, todo se cumplirá //.

Los pecadores lamentarán


Los que no creen se arrepentirán
// Los de limpio corazón
eternamente gozaremos //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 93


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

ALABEMOS AL CREADOR

Alabemos al creador
Alabemos a Jesucristo
Como hijos al Espíritu Santo
Como hijos de redención.

Alabemos en la sierra
Alabemos en la costa
Alabemos en la selva
Alabemos al Santo Rey.

Alabemos con guitarras


Con mandolinas y charangos
Con címbalos resonantes
Con pandero y salterios.

Alabemos con júbilo


Alabemos con alegría
El es Dios de este mundo
Por los siglos para siempre.

Es el Señor de señores
Muévete como ser vivo
Dando vueltas de alegría
Alabemos al Salvador.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 94


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

DIOSMI SUYASHASUNKICHIS

Cristo Jesusmi suyasunkichis


Hatun huch’uytan munasunkichis
Makinkunata mast’ariykuspan
Waway hamuychis nishasunkichis.

Mana sasachu Diosman chinpayqa


May kusikuymi paywan kawsayqa
Aswan sasaqa ninaman riymi
Huchaykimanta khuyay nak’ariy.

P’unchay kunaqa chayamushanñan


Diospa siminta maskanaykipaq
Tukuy llaqtatan Diosta maskanki
Manan hayk’aqpas tarinkiñachu.

Wañunki chaypas kawsarinpunki


Diosnillanchisman chimpanaykipaq
Manan pillapas ¿Pakakunqachu?
Diosnillanchispa juicionmantaqa.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 95


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

MUNASQAY TURALLAYKUNA

Munasqay turay ñañallaykuna


Cristopi suyaq masillaykuna
Cheqaqtapunin munakunkichis
Jesucristo cuerpoymi kankichis.

Cristowan hukllachasqa, wawaqa


Huk iñiyllayoq huk sonqollayoq
Takiykusunchis yayallanchisman
Kusisamiyoq kaytan tarisunchis.

Iñiyninchisña pisiyaqtimpas
Wateqaypiña urmaspanchispas
Wakmantaya kallpanchakusun
Awqanchistaqa atipasunpuni.

Ñuqanchisqa Diospintarinchis
Kusikuytapas chochukuytapas
Amapuni chinkachisunchu
Jesucristo iñiyninchistaqa
Cheqanllata phawallasunchis
Hanaq pachaman chayananchiskama.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 96


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

MANARAQ DIOSPI IÑESHASPA

Manaraq Diospi iñeshaspayqa


Ñoqa wakchaqa purillarqani
Orqon orqonta llaktan llaktanta
Tayta mamayta maskallaspa.

Hina llakispa purishaqtiymi


Dios taytallayqa tarimuwarqan
Sonqo nanayta llakishaqtiymi
Ñoqan mamayki kasaq niwarqan.

Hina llakisqan qayllaykurqani


Huchaykunatan willakurqani
Makillaymanta hoqarillarqan
Wañunaymantan qespichiwarqan.

Chay hinan qampas wawamasillay


Kawsayniykipi llakisqa kanki
Hamuy Cristoman kunallan hamuy
Cheqaqtapunin qespichisunki.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 97


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

DIOSNILLAY QAMPIQA MANAN WAÑUY


KANCHU

Diosnillay qampiqa manan wañuy kanchu


Diosnillay qampiqa manan puñoy kanchu
Wañusaqña chaupas kawsarillasaqmi
Puñosaqña chaypas riqch’arillasaqmi.

Diosnillay qampiqa manan sayk’uy kanchu


Diosnillay qampiqa manan ormay kanchu
Sayk’usaqña chaypas hatarillasaqmi
Ormasaqña chaypas purillasaqmi.

Diosnillay qampiqa manan yarqay kanchu


Diosnillay qampiqa manan ch’akiy kanchu
Kawsaq tantamantan mikhuchiwankiku
Kawsaq ununmantan ukyachiwankiku.

Diosnillay qampiqa mana hucha kanchu


Diosnillay qampiqa manan map’a kanchu
¿Chaymi? Yanapawayku ch’uya kawsakuyta.
Chaymi yanapawayku kasuquqlla kayta.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 98


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

DIOSNILLANCHISMAN CHIMPAYKUSUN

Diosnillanchisman chimpaykusunchis
Kay pachatin lliw runakuna
Paymi kamakuwarqanchis
Riqch’ayninman riqch’akuqta.

// Payqa ancha musphana Diosmi


teqsi muyuntin kamariqmi
paymi kay pachata ruwarqan
payllataqmi tukunqapas //.

Diosnillanchista yupaychasunchis
Ch’uya wasinpi saminchasunchis
Manchakuywan qonqorchaki
Payqa cheqaq musphana Diosmi.

// Wañusqaña kashaspapas
ateywanmi kawsarinpurqan
chaymi paymanqa qayllaykunanchis
kusikuywan takin takin //.

Qan servinaypaqmi akllawanki


Yupaychanaypaqmi waqyawanki
Munakunaypaqmi kamawanki
Kasukunaypaqmi rantiwanki.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 99


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

YA NO SOY SOLO AMIGO DE CRISTO

Ya no soy solo
Su amigo de Cristo,
Mas ahora soy
Su hijo de Dios.

Ya no soy solo
Nación escogida,
Mas ahora soy
Heredero de Dios.

No tan solo Jesús


Me ha perdonado,
Mas el me dio
vida abundante
en el cielo
por la eternidad.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 100


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

DIOSMI KAMARQAN

Diosmi kamarqan qallariypiqa runata


Hallp’allamanta kikinman resch’ayniyoqta
¿Kawsay samaytan? Senqanmanta
phukuykurqan
hinan runaqa kawsashaq puriripurqan.

Misk’illataña puñurqachispan hinataq


Huknin waqtanmantan ¿sonqonmanta?
Orqoy kurqan
Chay waqtanmantan warmita kamarillarqan
Chaymi Adanqa cuerponta hina munakuq.

Hinallataqmi qespichiqninchis Jesuspas


Sonqonpipuni lanzawan t’urpusqa karqan
Chay sonqon mantan yawarnin
Phullpurimurqa
Chay yawarninpi hukllachasqa kananchispa.

Turallaykuna kusikuymanta takisun,


Kawsaynin qoykuq qespichiqninchis,
Jesusman
Manpuniñan maypipas tarisunmanchu
Ancha munakuq Diosnillanchista hinaqa.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 101


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

DIOSQA MUNAKUQMI

Dios yayanchisqa munakuqllañan


Dios yayanchisqa khuyakuqllañan

// Munakuyninwan huñuykuwanchis
llapallanta wawankunata //.

Munakuyninpi q’ochukusunhis
Ñawpaqenpiqa kusikusunchis.

// Qapaq sutinta yupaychaspalla


hamunan kama ama sayk’uspa //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 102


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

SONQOYPI LLAKIKUY KASHAN

Sonqoypin llakikuy kashan


Maypin kusikuyta tariyman
Almaymi onqosqa kashan
Pin chayta hampiykuwanman

Jesuspi Iñikullasaq
Payllapin kusikuy kashan
Payllapin sonqochay kashan
Imatan ñoqa ruwayman
Huchay pampachasqa kananpaq
Rumita q’espirisqachu
Orqoman wicharillasaq.

Jesuspi iñikullasaq
Pampachay kashan
Payllapi samakuy kashan.

Imatan ñoqa ruwayman


Wiñay kawsayta tarinaypaq
Kashanmiqoriy qolqeypas
Chaypas manan kusichiwanchu.
Jesuspi iñikullasaq
Payllapin wiñay kawsayqa
Yanqallanmantan qowanqa.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 103


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

PERU LLACTA CRISTOQ

Peru llaqtayqa Cristoqmi kanqa


Huk sumaq suyo Diosnin yupaychaq
Diosnin munakuq Diosnin kasukuq
Ancha munakusqan kallasqanrayku
Ahinapuni Kachun.

Ichaqa Diosmi kayta suyashan


Qespichisninta reqsikunanta
Pay sapallampi iñinanchista
Dios sapallanta yupaychanata
Ahinapuni kachun.

Pacha kamareq Diosnillanchisman


K’umuykusunchis llapan peruano
Diosnillanchismi uywakuwanchis
Diosnillanchisman gracias nisunchis
Ahinapuni kachun.

Hucha kawsayta saqepullasun


Cristo Jesusman kutirisunchis
Paymi khuyayta munakuwanchis
Cheqaqtapunin qespechiwasun
Wiñaypaq “Aleluya”.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 104


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

DIOSNILLANCHISMI WAKICHISHAN
Diosnillanchismi wakichishan
Hanaq pachapi tiyanata
Qorimanta qolqemanta
Mana hayk’aq tukukoqta
Aleluya
Qori wasipin tiyasunchis
Sumaq k’anchariykushaqpi.
Kay pachapi kaqninchisqa
Llapallanmi tukukunqa
Hanaq pachata qawarisun
Chaypin tiyananchis kashan.
Aleluya
Wiñaypas Dioswan kawsasunchis
Phuyo patapin tiyasunchis
Chaymi iñiqmasiykuna
Ama sayk’uspa kallpachakuy
Paywan ripukunanchisqa
Kayñan sispallañam kashan.
Aleluya
Diosnillanchista rikusunchis
Uya puran tupasunchis.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 105


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

DIOSNILLAY QAN PAMPACHAYKUY


Diosnillay qan pampachaykuy,
Kay llaqtaykiq huchallanta
Amaña yuyarillayñachu
Mana allin ruwasqanta.
Ñawillankuchu tutayarqon,
Mana rikunallankupaq,
Sonqollankuchu rumiyarqon,
Mana entiendenankupaq.
Simillaykita yachashaspa,
Mana yachaq tukurqanku,
Ruwasqaykita rikushaspa,
Mana qanki iñinkuchu.
Diosnillay hina kapochun
Amaña yuyarillayñachu
Kamasqayki kasqan rayku
Llaqtaykita pampachaykuy.
Ancha munakuq Diosnillaymanmi
Kay llakiyniyta willakuni
Manaña thaq kayta tarispa
Payllamanña asuykuni
Payllamanña chimpaykuni.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 106


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

TE AMO DIOS MÍO

Te amo Dios mío


Porque tu me amas
Te amo Dios mio
Tu me has salvado.

Te alabo Dios mío


Tu eres poderoso
Te canto Dios mío
Tu me has creado.

Te sigo Dios mío


Tu eres mi camino
Camino a la vida
En ti no hay engaño.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 107


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

IMAYNAY KAYMAN MANA


DIOSTA REQSISPAQA
Imaynallan kayman karqan
Mana Diosta reqsispayqa
Mayllamanmi riyman karqan
Mana waqyariwaqtinqa
Llakisqachu kawsashayman
Waqaspachu kawsashayman
Huchapicha tukukuyman
Ñak’ariyman rinallaypaq.
Huchallapin purirkani
Aychallaypaq munasqanpi
Rimasqaywan qhawasqaywan
Runa masiyta k’irispa
Ahinapi prishastiymi
Tariwarqan Jesusllayqa
Lliw huchayta maylliwarqan
Yawarllanwan ch’uyanchawan.
Gracias nine Diosnillaywan
Wañoymanta orqollawan
Maytapunin kusikuni
Wawallanña kasqaymanta
Anchata munakuwaspa
Kawsay llavita qoykuwan
Espiritunwan hunt’aykuwan
Wiñay kawsaytataq qowan.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 108


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

SIMILLAYMI SEÑORNILLAY
MANA ALLIN RIMAQ
Simillaymi Señornillay
Tukuy mana allin rimaq
Hayaqtaraq millaytaraq
Yapayapaykuspa, ay Diosnillay
Makillaymi qespichiqllay
Tukuy mana allin ruwaq
Millay kaqta mapa kaqta
Usqhaylla llameq, ay Diosnillay.
Ñawillaymi Jesusnillay
Mana allin qhaway munaq
Tukuy hucha kaqkunata
Munapayallan ay Diosnillay
Sonqollaymi pampachaqllay
Tukuy risch’aq hucha munaq
Himatapas munaykuspa
Osq’aylla ruwaq, ay Diosnillay.
Chakillaymi munakuqllay
Millay kaqman puriy muñay
Chinkayman rina ñanninta
Pusayta munawan ay Diosnillay
Qanllañaya Dios Taytallay
Simiytapas ñawiytapas
May chakiyta sonqoytapas
Ch’uyanchaykullaway Jesusnillay.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 109


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

DIOS TAYTALLAY MUNAKUYKI

Dios taytallay munakuyki


Munakuwasqayki rayku
Anchatapunin munakuyki
Munakuwasqayki rayku.

Anchata munakuwaspayki
Kawsayniykita churarqanki
Sinchitan khuyakuwasqanki
Cruzpi wañonayki kama.

Chaymi ñoqapas munakuyki


Tukuy sonqoy hukhuymanta
Kawsayniyta chinkachisaq
Qanta munakusqay rayku.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 110


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

CRISTOQ MUNAKUYNINMANTA
PITAQ T’AQAWANMAN

Cristoq munakuyninmanta
Himan t’aqarullawanman
Hamuchun waqaykunapas
Hamuchun nanaykunapas
Hamuchun pruebakunapas
Hamuchun cheqnisqa kaypas.

Imamantan llakikuyman
Ñoqawan kawsakushastin
Hamuchun guerrakunapas
Pampa kuyuriykunapas
Manan ñoqañachu kawsani
Criston ñoqapiqa kawsan.

Diosmi atiyta qowarqan


Wañuyta atipanaypaq
Huchapas atipasqañan
Jesucristoq yawarninwan
Cristollatañan qawashani
Pusakapuwanan kama.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 111


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

DIOSNIY CHIMPAYKAMULLAYKI

Diosniy chimpaykamullayki
qanta yupaychay kunaypaq
qhawarimuway chakiykipin kani
qampa wawallaykin kani.

Dios taytay munakuqnillay


Kawsayniytan churamuni
Munasqaykiman pusakuway.

Diosniy niwasqay kitaqa


Llapallantan yuyashani
Yanapaykuway kasukuqlla kayta
Qayllaykiman hampunaypaq.

Diosniy akllakuwarqanki
Manaraq paqarishaqtiy
Yachanipunin waqyawasqaykita
Tukuy sonqo servisqayki.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 112


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

ALMALLAY DIOSTA
YUPAYCHAY
Almallay Diosman takiykuy
Sonqollay Diosta hatunchay
Dioswan hukllachasqan kanki
Jesucriston qampi kawsan
Ñawillay Señorta qhaway
Ama chinkachispa qatikuy
Payqa cheqaq chanin ñanmi
Hanaq pachaman pusakuq.
Simillay willay siminta
Ama manchakuychu rimariy
Manan qanñachu rimanki
Diosmi yachayta qosunki
Makillay Señorpaq llank’ay
Diospa siminta hap’ispa
Askha runan munashanku
Qespikuyman tarpaykuyta
Chakillay Señorpaq puriy
Jesucristo nishasunki
Kay pachaq k’uchun kamaraqmi
Evangelio hapanayke.
Orqon k’asanta purispapas
Manapunin sayk’unichu
Diosmi kallpata qowanqa
Anka hina phawanaypaq.
Yarqasqapas ch’akisqapas
Onqosqapas cheqnesqapas
Wañuyniyqa tariwanqa
Ahinalla purishaqtiy.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 113


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

CRISTON HAMURQAN HANAQ


PACHAMANTA

Cristo hamurqan
Hanaq pachamanta
aycha runan karqan
khuyakuy sonqoyoq

qaynaqa hamurqan
munakuy sonqowan
payman chimpaqtaqa
pampachay kuqpuni

kunanqa hamunqa
nina espadayoq
runa kamasqanta
ninaman wiqch’unqa

Rikch’ariy turallay
wañuymi chayamushan
qawariy ñañallay
ama aphanakuycho
hucha pampachaytaq
tukurukullanman.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 114


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

IMA KHUYAYMI DIOSMANTA


T’AQAKUY

Ima khuyaymi wawamasillay


Tayta mamallay chinkachiyqa
Llaqtan llaqtanta purimuspapas
Manapuniñan tariniñachu.

// Khuyaykuwaspan tayta Diosniyqa


Wawallampaq akllakuwarqan
Paymi taytaypas mamaypas kapun
Kunan hichaqa kusisqa kani //.

Chhaynallataqmi iñiqmasillay
Diosninchista saqenki chaypas
Llaqtan llaqtanta maskaspaykipas
Payta hinaqa tariwaqñachu.

// Aman qhepaman kutillankichu


ima sasaña kasunki chaypas
kawsay libropi qelqasqanmantan
sutiykita orqosunkiman //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 115


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

IMA SUMAQTAQTAN
URPIKUNAPAS TAKIN

Ima sumaqtan urpichakunapas


Pacha paqarimuyta takiykunku
Chaychu ñoqallay mana yupaychayman
Wañunaymanta orqowasqanmanta.

Qayna p’unchaycha mana yachaspaqa


Huchay ñawsayachisqan purirqani
Kunan ichaqa Diosniypaq takisaq
Kay sonqoymana lloqseq munakuywan.

Llapan kamasqan Diosta yupaychaychis


Espiritupi kawsaq Diosninchista
Tukuy cuerpowan Diosta yupaychasun
Hatunchasqalla kawsaq Diosniy kachun.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 116


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

DIOS TAYTALLAY MANCHAKUYKIN

Dios Taytallay manchakuyki


Hanaq pachaman wichareqtiypas
Chaypipas qanmi tiyakushanki
Ukku pachaman uraykuqtiypas
Chaypipas qanmi kashallankitaq.

Chayri maymantaq pakakullayman


Qayllakimanta ñawiykimanta
Tutayaqtimpas laq’ayaqtimpas
Espirituyki ñoqawan kashan.

Dios taytallay munakuyki


Chayri hinataq t’aqaruwanman
Ladoykimanta q’ayllaykimanta
Hucha kawsayllan t’aqaruwanman
Nina yawrayman pusawananpaq.

Chayri chaychu gustalla wanman


Dios taytallay pimanmi riyman
Espirituyki yanapawachun
Qanwan kawsakuytan munani.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 117


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

KAY PACHAQ TUKUKAPONQAN

Kay pachaqa tukukunqa


Manchay pacha chhapchiriywan
Atuchaq llaqtakunapas
Phuyu hinan chinkapunqa.

Imaynallaraq kanqaku
Mana Diosta kasuqkuna
Uma oqariqkunapas
Maytan Diosmanta ayqenqa.

Kawsay libropi sutinku


Manapuniña kaqtinmi
Diosqa llapanta wiqch’unqa
Yawrashaq nina qochaman.

Mayllamanmi purishanki
Kawsayniki rantisqachu
Ñacho qespisqaña kanki
Usqay Jesusman chimpamuy.

Manan Señor Señor niqpaqcho


Hanaq pacha qhapaq suyaqa
Aswampas yayaq munayninta
Ruwaspallan chayman chayawaq.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 118


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

YAYAYPA WASINMAN RISAQ

Yayaypa wasinmanmi ripusaq


Munayllaña k’ancharishaq llaktaman
Kusisqan uyanta rikumusaq
Jesuswan uya pura tupasaq.

Sutiymanta waqyariwaqtinqa
Wawallay hamuy nimowaqtinqa
Saltasparaq ñoqallayqa ripusay
Takin takin sutinta yupaychaspa.

Haqayman chayarullaktiyqa
Diosnillay pillota churawanqa
Chayraqcha astawanqa takisaq
Aleluya Gracias Diosnillay nispa.

As pisi p’unchaykunallatañan
Runaqa kaypi rikuwanqaku
Jesusllay pusakapowaqtinka
Hayk’aspa rikuwanqakuñachu.

Turallay suyakushankichu
Ñañallay suyakushankichu
Qampas kusikuytan tarinki
Ñoqapas kusikuytan tarisaq.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 119


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

CRISTOPIN KUSIKUSAQ

Cristopin kusikushani
Payllapi iñisqaymanta
Cristopi suyakuyllaymi
Cieloman pusashallawan
Yachanin kutirimuspa
Kaymanta apawananta
Yayaypa ch’uya wasinpi
Kusisqa takiykunayta.

Imaynan wañoq runaqa


Manaña kutimunñacho
Tiyasqan hallp’a pachaman
Hoqtawan chayamunñacho
Chay hinan cielomantaqa
Manaña kutimosaqcho
Kay hucha pachallamanqa
Hayk’aqpas hamusaqñachu.

Diosniyta munakuspaymi
Lliw runaq cheqnisqan kani
Kawsayniy t’ikraruqtinmi
Lliw runa ch’eqnikuwanku
Kay pachapi kanaykamaqa
Hinacha muchollasaq
Ichaqa chayamushanñan
Cielopi kusikuyniyqa.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 120


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

LLAPAN KAYPI KAQ WAWQE


PANATAN

Llapan kaypi kaq wawqe panatan,


Allin hamuytan qomullaykiku,
// Apu Diosninchispaq sumaq sutinpi //.

Graciasta qosun Diosnillanchisman,


Munakuyninwan huñokuwanchis,
// Qespicheqnenchispaq sumaq sutinpi //.

Llapan kaypi kaq wawqe panallay,


Huq yuyayllawan yupaychasunchis,
// Apu Diosninchispaq sumaq sutinta //.

Diosnillanchisqa chaskiwasunmi,
Llapallanchista munakuyninwan,
// Sumaq siminmanta yachachiwasun //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 121


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

DIOSMI NILLAWANCHIS
CHUYA QELQAPI

Diosmi nillawanchis chuya qelqapi,


Evageliomanta willamuy nispa,
// Llapan runakuna uyarinanqa,
Iñeq mana iñeq uyarinanpaq //.

Chaymi noqaykupas willamuykiku,


Qespicheq Jesuspaq evangelionta,
// Takiypaq chawpinta willamuykiku,
Llapan uyarikuq wawqe panaman //.

Qanri iñeqmasi willankiñachu,


Sumaq Diosninchispaq evangelionta,
// Mana chay kasuqqa saqesqan kanqa,
wiñay ñak’ariypi qelqanman hina //.

Sasa phunchaykunan chayamushanña,


Diospaq Chuya qelqan hunthakushanña,
// Qanri runamasiy imanikitaq,
cheqaq yuyaywanchu iñikushanki //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 122


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

LLAKIKUY P’UNCHAYÑAN
QAYLLAMUSHAWANCHIS

Llakikuy p’unchayñan qayllamushawanchis,


Sasa p’unchaykunan chayaykamushanña,
Llapan iñiqkuna imatan ruwasun,
Confiakullasunchis.
// Cristo Salvadorpi //.

Diospaq hamuyninmi sispaykamushanña,


Cristoq hamuyninmi pisillaña kashan.
Llapan iñiqkuna imanisunchismi
Kusisqa sonqontin
// Suyakullasunchis //.

Chaymi mana iñeq yuyarichimuyki,


Cristoq hamuyninqa pisillañan nispa.
Mana iñeqpaqqa waqay llakin kanqa,
Tukuy huchallantin.
// Infiernoman rinqa //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 123


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

SEÑOR DIOSNINCHISTA
MUNAKULLASUNCHIS

Señor Diosninchista munakullasunchis,


Tukuy sonqochiswan tukuy almanchiswan.

Hakuchu qepanta
Kuska purillasun,
Payllata, payllata
Yupaychallasunchis.

Tukuy almanchiswan Diosta saminchasun,


Tukuy kallpanchiswan Diosta servillasun.

Señor Diosninchisqa kuyapakayuqmi,


Payllan atiyninwan qespichiwasunchis.

Payllan huchanchista pampachaykullanqa,


Mañakusqanchista payllan qowasunchis.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 124


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

DIOSPAQ KAMACHIKUYNINTAQA

Diospaq kamachikuynintaqa,
Ama pisillapaq hapiychu.
Aswanpas allin kaqta ruway,
Diosninchispaq kamachisqanta.

Santa qelqan sut’inchawanchis,


Chay hatun kamachikuymanta.
Pipas maypas payta kasuqqa,
Wiñay kawsayniyoq kananpaq.

Diosninchismi Espiritupi,
Noqanchiswan kuska purishan,
Pipas maypas paypi iñeqqa,
Diospaq wawanpuni kananpaq.

Chay hatun kamachikuymanta


Pipas maypas mana kasuqqa.
Kay pachapi saqesqan kanqa,
Chay wiñay nanay ñak’ariypi .

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 125


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

HANAQ PACHAMANTAN
CRISTO KUTIMUNQA

Hanaq pachamantan Cristo kutimunqa,


Angelkunaraqmi chayaykamullarqan,
P’uyo chawpillantan payqa kutimunqa,
Llapan kay pachata p’uchukachinanpaq.

Imaynataraqmi Dios taripawasun,


Imaynataraqmi Diosqa aypawasun,
Llakisqallatachu kusisqallatachu,
Puñoshaqllatachu purishaqllatachu.

Imaynaraq kasun p’uchukay p’unchaypi,


Dios wawankunata pusarikapuqtin,
Paypi iñeqkuna kusisqa kanqaku,
Wiñay kawsayllaman pusarikapuqtin.

Runamasiykuna imanishankitaq,
Ñachu Diosninchista chaskiykukunkiña,
Kawsachaspallaraq yuyayman kutiriy,
Kunanpacha maskay Cristo qespichiqta.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 126


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

TUKUY RIKUQ DIOS


TAYTALLAYKU,

Tukuy rikuq Dios Taytallayku,


Mañakuykin uyariwayku,
Sumaq yupaychamusqaykuta,
// Chaskikuwayku Señor Diosniy //.

Tukuy kamaq Dios taytallayku,


Mañakuykin atiyniykita.
Simillayki uyarisqayku,
// Yuyayniykupiña kallachun //.

Tukuy qokuq Dios Taytallayku,


Mañakuykin qoykullawayku,
Santo espiritullaykita,
// Sumaq kawsakunallaykupaq //.

Tukuy rikuq Dios taytallayku,


Mañakuykin q’awariwayku.
Pisi kallpaña kaqtiykupas,
// Kallpachawayku Señor Diosniy //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 127


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

SUMAQ DIOSNIY GRACIAS


QANMAN KACHUN

Sumaq Diosniy Gracias qanman kachun


Señor Jesús gracias qanman kachun,
Chay sumaq misk’i simillaykimanta,
Wawaykikunan yupaychamuykiku,
Simillaykitan uyarikuspaykun,
Kawsayniykuta t’ankayman churayku.

Simiykimanta mana uyariqqa,


Qelqaykimanta Mana kasukuqqa,
Phuchukay p’unchay chayamullaqtinqa,
Yuyarinqaku simillaykimanta,
Qantaq Diosnillay manan reqsiykichu,
Nispa nillanki chay runakunata.

Runa masiy Diosta maskaypuni,


Simillantaqa uyarillaypuni,
Gracia p’unchaymi tukukapushanña,
Manaraq runa Diosta maskashaqtin,
Sumaq siminmi wisk’akapushanña,
Manaraq runa uyarikushaqtin.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 128


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

KAY PACHAPI RUNA PURIN

Kay pachapi runa purin


Diosninmanta t’aqakuspa,
// Huchallapi kawsakuspa,
kamaqllanta sarunchaspa //.

Tutayaqpin purishanki,
Awqaq kamachinman hina,
// Huchaykita saqerispa,
Yuyayllaman kutirikuy //.

Jesucristuta chaskikuy,
Tukuy sonqollaykiwanña,
// Payllan pampachallasunki,
tukuy huchallaykitaqa //.

Cristuta chaskikuspayki,
Kamachinta hunt’aspaykin,
// Kusi kawsayta tarinki,
Payllataq qespichisunki //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 129


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

RUNA MASILLAY UYARILLAYÑA

Runa masillay uyarillayña


Kay willakuyta,
Diospaq siminta uyarillayña.

// Kamaq Diosninchis waqyashawanchis,


hanaq pachaman,
Churin Cristupi iñispallañan
Qespiqa kasun //.

P’unchay chayamullaqtin
Runa masillay
Pitan mayllatan qespiway ninki.

Kay pachapiqa kawsayninchispi


Kusisqan kanchis,
Aycha runalla kashaspallanchis.

Waqay ñak’ariy chayamuqtinqa


Wañupusunmi,
Almallanchisri maymantaq rinqa.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 130


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

HANAQ PACHA KAY PACHAPAS

// Hanaq pacha kay pachapas,


kamasqaykin Dios taytallay //.
// Chaymi noqa yupaychayki,
kamariwasqaykimanta //.

// Reqsikuykin Dios taytallay,


Kawsay qowasqaykimanta //.
// Chaymi noqa yupaychayki,
munakuwasqaykimanta //.

// Qanmi kanki Dios Taytallay,


Sapa p’unchay micheqniku //.
// Chaymi noqa yupaychayki,
Michikuwasqaymanta //.

// Qanmi Diosniy qomorqanki,


Kay pachaman churiykita //
// Chaymi noqa yupaychayki,
qespichiwasqaykimanta //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 131


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

ECLESIASTÉS QELQAPI

Eclesiastés qelqapi
Chunka iskayniyoq t’aqapi,
Munakuq Diosninchisqa
// Kay hinatan rimawanchis //.

Wayna kashaspaykiraq
Kamaqniykita yuyariy,
Sasa p’unchaykunapas
// Manaraq chayamushaqtin //.

Killa chaskakunapas
inti k’anchayninkunapas,
Manaraq tutayaqtin
// Kamaqniykita yuyariy //.

Kallpa kashallaqtinraq
Kamaqniykita servikuy
Kallpa tukukuqtinqa
// Sasa p’unchaykunan kanqa //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 132


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

LLAPAN KAYPI IÑEQMASI

Llapan kaypi iñeqmasi


Qanñamari yayanchiswan,
Maypiña kallaspaykipas
Qanñamari Diosninchiswan,
Chaytapunin payqa munan
Paywan kuska kananchista.

Llapan yachaqasqanchista
Willasunchis hoq sonqolla
Diosninchispaq simillanta
Amapuni qonqasunchu,
Chaytapunin Diosqa munan
Paywan kuska kananchista.

Dios munaqtin hoq p’unchayña


Tupasunchis munayninwan,
Payllan waqaychawasunchis
Tukuy sumaq atiyninwan,
Hoq p’unchayña tupasunchis
Munasqa wawqe panallay.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 133


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

RUNA MASIY UYARIY

Runa masiy uyariy,


Iñeq masiy uyariy,
May sumaqmi Diospaq qepan
Qatikuy tukuy sonqowan.
Kawsaytapas qowaspanchis
Tukuypi yanapaykuspa.

Sumaq Diospaq siminmi,


Kawsayniyta kamachin,
Munakuq Cristo qespicheq
Hina kawsakunanchispaq.
Diospaq wawan hinapuni
Tukuypi kawsananchista.

Kusirikuy wawqellay,
Kusirikuy panallay,
Graciasta Diosman hatunpi
Qollasun tukuy sonqowan,
Mosoq kawsayta qowanchis
Chay sumaq munakuyninwan.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 134


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

UYARIY, UYARIY

Uyariy, uyariy
Sumaq willakuyta,
Qespicheq Jesusmi ñan kutimunqaña
Mana yachasqanchis p’unchaymi hamunqa.

Chaypaq alistakuy
Listo kanaykipaq,
Llakikuy kallanqa kay pacha runapaq
Kusikuytaq kanqa llapan wawanpaqqa.

Wawqellay panallay
Kallpanchakusunchis,
Kusisqa suyasun Cristo qespichiqta
Paywan kuskapuni tuta p’unchay kasun.

Sapa p’unchaypuni
Yuyarillasunchis,
Diosnillanchistaqa munakuynimanta
Qespichiwasunchis wiñay wiñayllapaq.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 135


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

NOQALLAYMI QATIKUSAQ

Noqallaymi qatikusaq
Tukuy sonqo Diosnillayta
Noqallaymi yupaychasaq
Tukuy sonqo Diosnillayta
Manami noqallay Diosnillayta qonqaymanchu
Manami noqallay kamaqllayta qonqaymanchu.

Llakikuyña hamuqtinpas
Diosniy qanqa noqawanmi,
Huchaña muyuwaqtinpas
Qanmi kallpanchaykuwanki,
Chaymi noqallayqa sutiykita yupaychasaq,
Chaymi noqallayqa kamanchiykita ruwasaq.

Kay pisi kallpa wawayki,


Diosniy chimpaykamullayki,
Kay sonqollayman haykumuy
Chaypi tiyakunaykipaq
Chiqaq wawallayki noqallayqa kanallaypaq,
Qanta tukuy sonqo noqallay servikunaypaq.

// Munakuyniyki kashallanpuni,
llapan runapaq kashallanpuni,
rumi sonqoyoq runamasiykun
karunchakushan Diosniy qanmanta //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 136


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

ONQOSQAPAS NANASQAPAS

Onqosqapas nanasqapas Diosninchista


yupaychasun,
Wasipipas puriypipas Diosninchista yupaychasun,
Chaytan payqa munan
Paywan kuska kananchista,
Chaytan payqa munan
Sutinta yupaychananchista.
Llakikuyña hamuqtimpas Diosninchista
yupaychasun,
Pisiyayña hamuqtimpas Diosninchista yupaychasun,
Chaytan payqa munan
Paywan kuska kananchista,
Paymi atiyninwan
Chiqaqta kallpachawasunchis.
Qespicheq Jesusninchista yupaychasun tukuy
sonqo,
Paymi huchapi kaqtinchis qespiwanchis
wañoyninwan
Chaytan payqa munan Paywan kuska kananchista
Tukuy yuyaywanmi
Payllata qatikullasunchis.
Espíritu Santutapas yupaychasun tukuy sonqo,
Paymi kusikusillaña sonqonchispi tiyakushan,
Chayta payqa munan
Paywan kuska kanachista,
Tukuy kasukuypi
Hunt’aqllaña kananchista.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 137


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

KUSIKULLASUNCHIS DIOSPAQ
SIMILLANWAN

Kusikullasunchis Diospaq simillanwan


Kallpanchakuspanchis.
Almallanchis kawsan Diospaq simillanwan
Kallpanchakuspalla.

Iñeqmasiykuna imaynataq kanchis,


Almanchis kawsanchu Diospaq ñawpaqenpi.

Kusikullasunchis Diospaq simillanta


Qawaykuspanchisqa,
Chaypin tarisunchis kawsaynillanchispi,
Yanapaykuqtaqa.

Iñeqmasiykuna imaynataq kanchis,


Kawsaynillanchispi pin yanapawanchis.

Kunanpacha qaway iñeqmasiykuna


Diospaq simillanta,
Almallaykitapas kawsarichikuytaq
Allin kallpayoqta.

Kusikusillañan almayki kawsanqa,


Graciastataq qollay Dios taytallanchisman.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 138


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

KAMAQLLAY UYARILLAWAYÑA
WAWAKIN

Kamaqllay uyarillawayña wawakin


Asuykamullayki,
Qanmi kanki llapan wawaykita uyariq
Munakuyniykiwan.

Hanaqpacha qapaq llaqtamanmi


Diosnillay haykuyta munani,
Qanwan kuska tiyakunallaypaq.
Wiñay wiñay kawsakunallaypaq

Diosnillay uyarillawayña wawaykin,


Chimpaykamullayki,
Manañan kay pachallapiqa wiñay kawsay
Tarinapaq kanchu.

Hanaqpacha wiñay llaqtallaykin


Mana hayk’aq tukukuy atiqqa,
Chaymanmi pusakullawayña,
Amataq saqellawaykuchu.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 139


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

BUENOS DÍAS IÑEQMASI RUNAMASI

// Buenos días iñeqmasi runamasi


wayna sipaskuna //.
Llapan wawankuna
Tukuy sonqollaykuwanmi napaykamuykiku,
Diosninchispaq sutillampi allin p’unchay kachun.

// Diosninchispaq sumaq sutin kay pachapi


yupaychasqa kachun //.
Kusikuywan tukuy sonqo alabaykusunchis,
Qapaq sutin wiñay wiñay yupaychasqa kachun.

// Kay pachapi kamarisqan tukuy ima


yupaychallanpuni //.
Chaychus noqa qankunapas mana yupaychaswan
Tukanawan kunkanchiswan yupaychallasunchis.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 140


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

PURILLASAQMI DIOSPAQ
ÑANNINTAQA

Purillasaqmi Diospaq ñannintaqa


Manan imapas qatillawanqachu
Hucha qepapi Dios ñawpaqpi
Tukuy huchapas atipasqa kachun.

Cristo Jesuspaq qepan katikuyqa


Ancha ñak’ariywan nanaywan puriymi,
Diosnillanchiswan atipallasunmi,
Tukuy huchapas atipasqa kachun.

Cristo Jesusta qatikuqkunata


Awqakunapas muyupayallanmi,
Diosnillanchiswan atipallasunmi
Tukuy awqapas atispasqa kachun.

Wawqe panallay atipallasunchis


Waqay ñak’ariy hamuwasun chaypas,
Diosnillanchisman chipaq confiakuspa
Tukuy ñak’ariy atispasqa kachun,
Tukuy huchapas atispasqa kachun.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 141


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

LLAPANCHIS KALLPACHAKUSUNCHIS

Llapanchis kallpachakusunchis
Diosninchis yanapawasunchis,
Sapa p’unchay kawsayniykipi
// Diosninchis yanapawasunchis //.

Llapanchis suyakullasunchis
Qespichiq Jesusnillanchista,
Sapa p’unchay suyakusunchis
// Diosllata waqyarikuspalla //.

Llapanchis willarisunpuni
Jesuspaq evangelionmanta,
Chinkasqa runamasinchisman
// Diosninchis yanapawasunchis //.

Llapanchis hunt’aqpuni kasun


Diosninchis nillawasqanchista,
Payllata waqyarikuspalla
// Hunt’asun simillanman hina //.

Llapanchis atipasunpuni
Awqata mana chanintapas,
Allinta maqanakusunchis
// Saqrata atipasunpuni //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 142


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

HANAQ PACHAPI CHUYA


DIOSNILLAYKU

Hanaq pachapi chuya Diosnillayku


Wawaykikunan yupaychamuykiku,
P’unchaykuna pasan watakuna pasan
Munakuyniykiqa kaqllapunin kashan
Chuya simiykiqa kaqllapunin kashan.

Qanmi Diosnillay akllakuwarqanki,


Munakuyniykiman hina kawsanaypaq,
P’unchaykuna pasan watakuna pasan
Kawsayniykuqa kaqllapunin kashan,
Chuya Diosnillay yanapallawayku.

Qanmi Diosnillay waqyashawankiku,


Llapan runata uyarinaykupaq,
P’unchaykuna pasan watakuna pasan
Munakuyniykiqa kaqllapunin kashan,
Chuya simiykiqa kaqllapunin kashan.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 143


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

ATIYNIYOQ DIOSNILLAYKU

Atiyniyoq Diosnillayku
Kay pachapi kamasqaykin,
Reqsichiwan yayallayku,
Cheqaqtapuni kasqaykita.

Phuyo para kamasqaykin,


Wayrakuna kamasqaykin,
Reqsichiwan yayallayku,
Cheqaqtapuni kasqaykita.

Orqokuna kamasqayki
Mayukuna kamasqaykin
Reqsichiwan yayallayku,
Cheqaqtapuni kasqaykita.

Tuta p’unchay kamasqaykin


Lamar qocha kamasqankin
Reqsichiwan yayallayku,
Cheqaqtapuni kasqaykita.

Gracias kachun Diosnillayku


Runatapas kamaqniyku,
Llapan kaqpas kamasqaykin
Ateyniyoq Diosnillayku

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 144


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

DIOSNINCHISPAQ
KAMANCHINKUNAQA

Diosninchispaq kamanchinkunaqa
Karu llaqtatas purinku,
Evangeliota willaspa,
Llapan runamasinchisman.

Diospaq kamachinkunaqa,
Allin kaqtas willamunku,
Chaymi Iglesiakunaqa,
May sumaqta wiñarinku.

Diosninchispaq kamachinkunaqa,
Mosoq kawsayniyoq kanchis,
Chaymi kawsaynillanchiswan,
Paytaqa servikunanchis.

Gracias kachun Diosninchisman,


Kamachinta kachamuspa,
Simillanta willawaspa,
Sonqonchista kusirichin.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 145


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

WAWQELLAY NAPAYKAMUYKI

Wawqellay napaykamuyki
Panallay napaykamuyki,
Diosninchispaq sumaq sutinpi,
Allin p’unchay kachun llapanchiswan.

Sumaqtan huñoriwanchis,
Huktawan tupaykunchisraq,
Kawsayniyoq kashaspanchisraq,
Diosninchispaq sumaq ñawpaqenpi.

Siminta uyarisunchis,
Yuyayta kicharisunchis,
Almanchista kallpancharisun,
Iñiyninchis allinpuni kachun.

Jesuspaq kamachinkuna,
Siminta willariwasun,
Noqanchistaq willarisunchis,
Mana hamuq iñeqmasinchisman.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 146


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

DIOSNILLAY HATUNMI
MUNAKUYNIYKIQA

Diosnillay hatunmi munakuyniykiqa,


Chinkaspa kashaqtiy waqyariwarqanki,
Uyarispataq qatikamushayki,
Kay p’unchay kamapas servikamushayki.

Chaymi kunallampas munakuq Diosnillay,


Sumaq huñokuypi tarikushallayku,
Sumaq sutiykita hatunchamuspayku,
Akllasqaykikuna kusikuy sonqowan.

Pimantaq maymantaq noqari rillayman,


Wiñay kawsayllata qoykullaway nispa,
Sapallaykipunin kapullawankiku,
Hanaq pachallaman pusakuwaqniyku.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 147


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

EL REINO SE VA ACERCANDO

// El reino se va acercando
mi vida no va cambiando,
te pido oh gran Señor
que me cambies en mi vida //.

// Queridos hermanos míos


nunca, nunca desmayemos,
seguiremos fiel a Cristo
esperando su venida //.

// Tukukuy p’unchay chayamushanña


mañakamuykin Diosnillayku
kawsayniykupi yanapawayku
iñiyniykupi kallpanchawayku //.

// Munasqay wawqey munasqay panay


ama pisikallpayaychu,
qatikuson Diosninchista
Suyasunchis hamunanta //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 148


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

MUNASQAY WAWQEY
MUNASQAY PANAY

Munasqay wawqey munasqay panay,


Diospaq siminmi willariwanchis,
Iñeqkunaqa manapuniñan,
Chinkay ñanmanqa kutirinata.

Pisi kallpachu sayk’urisqachu,


Iñiyniykipi tarikushanki,
Diosninchispaq munakuynillanqa,
Kashallanpuni yuyarillayña.

Diosninchismi kallpanchawasunchis,
Diosninchismi pusariwasunchis,
Payllataña waqyarikuspalla,
Kawsayniykita willaykullayña.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 149


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

DIOSNINCHISTA
YUPAYCHASUNCHIS

Diosninchista yupaychasunchis,
Llapallanchis kusikuyllawan,
Paymi ari sapallanpuni
Kawsayniypi yanapaykuqqa.

Chaymi payta yupaychani,


Sayk’usqaña llakisqaña kallaqtiypas,
Payllapunin kallpanchawan
Mana chanin kawsayniypi kallaqtiypas,
Payllapunin kallpanchawan.

Diosninchista yupaychasunchis,
Kallpanchiswan yuyayninchiswan,
Kawsayninchis ruwaynillanchis,
Payllapaqpuniña kallachun.

Diosninchista yupaychasunchis
Kusikuytan qoykullawanchis,
Llapallanchis kawsananchispaq
Kuyakuywan munanakuspa.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 150


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

LLAKIKUY
CHAYAMUQTINQA

Llakikuy chayamuqtinqa,
Ñak’ariy chayamuqtinqa,
Qayllakuy Señor Jesusman,
Qatikuy kawsaq Diosllata.

Tiempoqa willakushanñan,
Jesuspaq kutimunanta,
Qayllaykuy Señor Jesusman,
Qatikuy kawsaq Diosllata.

Munasqay runa masillay,


Ama rumi sonqo kaychu,
Qayllaykuy Señor Jesúsman
Qatikuy kawsaq Diosllata.

Bibliapin sut’inchawanchis,
Jesuspaq kutimunanta,
Mana yachasqanchis horas,
Kay pachaman kutimunqa.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 151


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

DIOSPAQ TAKISPAYMI
NOQA YUYARINI

Diospaq takispaymi noqa yuyarini,


Kawsashaq Diosllata yupaychashasqayta,
Chaymi kusikuni tukuy sonqoymanta,
Aswan aswanraqmi payta yupaychasaq.

Kawsaynillaypiqa llakikuna kanmi,


Puriynillaypiqa mana allin kanmi,
Chaymi yuyarini kawsashaq Diosniyta,
Chaymi kusikuni tukuy sonqoymanta.

Kawsaynillaypiqa onqoykuna kanmi,


Puriynillaypiqa waqaykuna kanmi,
Chaymi yuyarini kawsashaq Diosniyta,
Aswan aswanraqmi payta yupaychasaq.

Chuya simiykita qawaykullaspaymi,


Sumaq sumaqtaraq almallay kawsarin,
Chaymi manapuni saqellaykimanchu,
Qan qatikuytaqa munakuq Diosnillay.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 152


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

MUNASQAY WAWQEY
PANAYKUNA

Munasqay wawqey panaykuna


Diospaq sutinpi napaykamuykichis,
Kaypi kaq takiq tukaqkuna,
Tukuy sonqollaykumanta.

Diospaq yanapaynillanwanmi,
Unay wataña purimushallayku,
Diospaq takispa yupaychaspa,
Mosoq takikunallawan.

Kay mosoq takikunallawan,


Kallpachakuychis Diospaq llaqtankuna,
Diosninchispaq sumaq sutinpas,
Yupaychasqataq kallachun.

Takispayku tukamuspayku
Diospaq sutinta yupaychamullayku,
Llapan iñeqmasiykuta,
Kusirichimullaykiku.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 153


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

KAYPI, KAQ MUNASQAY,


WAWQEY

Kaypi, kaq munasqay, wawqey


Diosninchis saminchasunki,
Wata hunt’akuyniykipi,
Diosninchis saminchasunki,
// Dios manuqtin kawsayniyoqraq
Kay p’unchayman chayamunki //.

Maypiña kallaqtiykipas,
Diosmi waqaychallasunki,
Tukuy sasachakuymanta,
Payllañan orqollasunki,
// Chayrayku graciasta qollay
munakuq Diosnillanchisman //.

Kallpanchakuy iñiyniykipi,
Amataq sayk’urispachu,
Awqata atipallayña,
Diosninchispaq munakuyninwan,
// Tukuymanta graciasta qospa
Qatikullay Diosnillanchista //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 154


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

AMA MANCHAKUYCHU
EVANGELIOTAQA

Ama manchakuychu evangeliotaqa


Diospaq atiyninmi chay evangelioqa
Llapan Cristianopaq willarimunanpaq
Llapan iñeqkuna willarimunanpaq.

Ama p’enqakuychu evangeliomanta


Diospaq atiyninmi qespikunanchispaq,
Llapan cristianopaq llapa runapaqpas
Qespikunanchispaq sumaq evangelio.

Wawqenchiskunapas manan pénqakuqchu


Evangeliomanta Diospaq kasqan rayku,
Llapan runapaqmi chay evangelioqa
Maypiña kaspapas willarimunanpaq.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 155


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

WAWQE PANAYKUNA

Wawqe panaykuna
Diospi iñeqmasi,
Sapa p’unchaypuni, Diosta yuyarikuy,
Mañakuspapuni paywan kawsakullay,
Payllan munakuywan yanapawasunchis.

Wawqe panaykuna
Diospi iñeqmasi,
Sapa p’unchaypuni qelqanta sut’inchay
Runa masnchisman willarinaykipaq,
Uyarispankutaq iñiqkunankupaq.

Wawqe panaykuna
Diospi iñeqmasi,
Sapa p’unchaypuni, Diosta yupaychanki
Chaytan payqa munan yupaychananchista,
Kusi kusillan chaskikuwasunchis.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 156


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

KASARAKUQ WAWQELLAY
PANALLAY

Kasarakuq wawqellay panallay


Diosta yupaychasun,
Diosnillanchispunin qankunata,
Saminchasunkichis
Wiñay wiñay kama.

Kasarakuq wawqellay panallay


Dios yayallanchismi,
Kawsakuynillaykichispi ari,
Yanapallasunki
Wiñay wiñay kama.

Kasarakuq wawqellay panallay


Ama t’aqakuychu,
Diosninchispaq sumaq ñanninmanta
Ama saykuriychu,
Wiñay wiñay kama.

Kasarakuq wawqellay panallay


Diosmi nillawanchis,
Noqaq huñuykusqallayta ari
Ama t’aqaychischu,
Wiñay wiñay kama.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 157


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

KAY PACHAPI RUNAKUNA

Kay pachapi runakuna


Huchallapi kawsashankichis,
Gracia p’unchay kashallaqtinraq
Kawsayniyoq kashaspaykiraq.

Diosninchisman asuykullayña
Payllan pampachaykullasunki,
Paymi waqyashallasunki
// Paymi qespikuyta qosunki //.

Kay pachapi runakuna


Wateqasqan kawsashankichis,
Mana allin kawsakuyllapi
Manna munanakuypas kanchu.

Gracia p’unchay tukukapuqtin


Chay p’unchayraqmi yuyarinki,
Chayraqmi phawanaqanki
Diospaq siminta maskaspa.

Kawsayniyoq kashaspaykiraq,
Qespichiqman asuykullayña
Paymi sinchi ñak’ariywan
K’aspi cruzpi ñak’arillarqan.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 158


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

IMANASQAN NOQA LLAKIKUYMAN

Imanasqan noqa llakikuyman


Jesucristo noqawan kashaqtin,
Imanasqan noqa waqallayman
Qespicheqniy noqawan kashaqtin.

Diosniymi qelqanpi niwan


Qanwanmi kashani nispa
Maypiña kallaqtiykipas
Qanwanmi kashani nispa.

Imanasqan mana iñiymanchu


Diosnillaypaq sumaq sutillampi
Imanasqan mana chaskiymanchu
Diosnillaypaq sumaq simillanta.

Imanasqan mana takiymanchu


Sapa p’unchay kawsaynillaypiqa,
Imanasqan mana iñiymanchu
Diosnillaypaq llapan kamasqanpi.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 159


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

SUMAQ DIOSNILLAYKU GRACIASTAN QOYKIKU

Sumaq Diosnillayku graciastan qoykiku


Apu Jesucristo yupaychamuykiku,
Kay wawaykikuna huñukusqanmanta
Iskay aychamanta chullalla tukuspa,
Adanpa evapaq yupinta qatispa
Kamachisqaykita hunt’asqankumanta.
Munakuq Dios yaya mañakamuykiku
Khuyakuq Jesusllay waqyakamuykiku,
Kay kasarakuyta bendecinaykita
Espirituykitaq paykunawan kachun,
Kanan llaqtapipas watuykukurqanki
Lliw kasarakuytan qan munakullanki.
Sumaq Diosnillayku mañakamuykiku
Chuya kasaraypi huñokunankuta,
Munakuyniykiytaq paykunapi kachun
Munanakuyninku ama chinkananpaq,
Diospaq huñosqanta runa thaqanmanchu
Qanlla waqaychaykuy ripunanku kama.
Santo Espíritu uraykamullayña
Kay kasarakuyta saminchaykullayña
Yanapayniykitaq paykunawan kachun
Tutapas p’unchaypas qanlla
waqaychaykuy,
Watiqay hamuqtin ñak’ariy hamuqtin
Sumaq Diosnillayku qanlla
waqaychaykuy.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 160


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

OH QUE CONTENTO

// Oh que contento yo me siento Señor,


al encontrarme en camino de luz //.

// Mas claro se ve
el camino que sigo
solo Dios sabe
cual es nuestro desstino //.

// Cuan grande es tu amor en mi vida Señor


con tu amor oh Dios enviaste tu hijo //.

// También nos muestra su amor verdadero,


Jesucristo muere por salvar a nosotros //.

// De tal manera amo Dios al mundo


los que en el creen tendrán vida eterna //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 161


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

JEHOVÁ ES EL SEÑOR

Jehová es el Señor
Mi luz y mi salvación
El es mi camino, de quien temeré
Jehová es fortaleza
De toda mi vida,
Yo he decidido atemorizarme.

Cuando me rodean
los males contra mí
todos los pecados y mis enemigos.
Cuando he conocido
Camino de Cristo
Ellos tropezaron y luego cayeron.

Llévanos Dios mío


Por la senda buena
Los que te conocen estan fiel a ti
Pido tu ayuda
en todos los días
y todos nosotros contigo estaremos.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 162


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

CON QUE LIMPIARA EL JOVEN


SU CAMINO

// ¿Con que limpiara el joven su camino? //


con guardar su palabra del Señor,
por mas lejos que me encuentro guardaría.

// ¿Con que limpiara el joven su pecado? //.


Con guardar su palabra del Señor,
Pidiendo que me ayude cuando me confieso.

// ¿Con que cambiará el joven en su vida? //.


Con guardar su palabra del Señor,
Pidiendo que me cambie otra nueva vida.

// ¿Cómo alabará el joven a su Señor? //.


Con guardar su palabra del Señor,
Cantando cantos nuevos en toda su vida.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 163


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

MI CORAZÓN SE ALEGRA

Mi corazón se alegra
En el Señor mi Salvador.
Mi alma alaba al Señor,
Por su gran misericordia.

El Espíritu Santo.
Está junto a nosotros.
Si tu eres confiado,
Te hará dejar tus pecados.

Vamos todos al campo,


Predicando el evangelio.
Y si todos iremos
Lograremos nuevas almas.

El Señor ha llamado,
A todos los pecadores
para dar nueva vida,
y luego serán salvados.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 164


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

HERMANOS NO LLOREN
POR LA VIDA

// Hermanos no lloren por la vida


El Señor nos está pastoreando //.
// Nos cuida a todos, noche y día,
porque nosotros somos sus hijos //.

// Yo sigo contento a mi Cristo,


no puedo yo volver mas a atrás //.
// Los que quedan atrás son muy tristes,
los que siguen a Cristo son felices //.

// Hermanos trabajen en la obra,


los días que vienen son muy tristes //.
// Seguimos hablando su palabra,
de nuestro gran Señor poderoso //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 165


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

PADRE BENDITO
ERES AMOROSO

Padre bendito eres amoroso,


Padre bendito misericordioso.
// Aquí tus hijos siempre te cantamos,
te alabamos a tu Santo nombre //.

Padre bendito tu eres muy grande


Creaste todo aquí en la tierra.
// Es por eso yo canto a tu nombre,
con alegría y de corazón //.

Padre bendito eres mi refugio


Para descansar en tu presencia,
// Es por eso yo canto a tu nombre,
con alegría y de corazón //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 166


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

SEÑOR JESÚS
QUIERO ALABARTE

// Señor Jesús quiero alabarte


Quiero yo cantarte con todo mi corazón //.
Sabiendo que tu me salvaste
Del mundo y de la oscuridad.
Ahora soy tu hijo verdadero
// Aquí estoy para alabarte//.

// Gracias Señor por tu palabra


Que me enseñaste para ser feliz //.
Errores hay en la vida
Oh Señor te pido tu perdón,
Quiero seguir fiel y verdadero
// Y anunciar siempre tu palabra //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 167


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

CRISTO ALUMBRA
EN MI CAMINO

Cristo alumbra en mi camino,


Para seguir yo sin dificultad,
// Ya no hay pena ni mas tristeza //.

Contento yo voy alegre yo voy,


Es el camino que yo escogí,
// Cristo me ayuda, Cristo me lleva //.

Este camino me va llevando,


el destino es la eternidad,
// Para estar juntos con Jesucristo //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 168


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

AYUDAME SEÑOR

Ayúdame Señor, para predicar


De tu evangelio quiero predicar,
Tropiezos hay en la vida,
Por eso pido tu ayuda,
Muchos hombres hoy en día
// No reciben tu Santa Palabra //.

Ayudame Señor para yo llevar


a los campos blancos quiero yo llevar
tropiezos hay en el camino
por eso pido tu ayuda
muchos hombres hoy en día
// No reciben tu Santa Palabra //.

Ayúdame Señor, para anunciar


De tu escritura quiero yo anunciar,
Tropiezos hay en mi mente,
Por eso pido tu ayuda,
Muchos hombres hoy en día
// No reciben tu Santa Palabra //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 169


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

CAMINOS, CAMINOS,
HAY DOS CAMINOS

Caminos, caminos, hay dos caminos


Caminos, caminos, hay dos caminos,
// Uno para sus hijos que lo alaban
y el otro para los pecadores //.

Caminos, caminos, hay dos caminos


Caminos, caminos, hay dos caminos,
// Yo sigo el camino de Jesucristo
para cantarle y alabarle //.

La biblia nos dice que hay dos caminos


La biblia nos dice que hay dos caminos,
// Uno para sus hijos que ya son salvos
y el otro es para los pecadores //

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 170


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

MI CORAZÓN QUIERE ALABARTE

Mi corazón quiere alabarte alabanzas Señor,


Mi corazón quiere cantarte salmos nuevos Señor,
Con tu poder creaste todo en mi vida Señor.
Para vivir muy contento en mi vida Señor.

Te exaltaré mientras yo viva en este mundo Señor,


Te aclamaré con las fuerzas que me diste Señor.
Con tu perdón borraste todos mis pecados Señor
Con tu amor yo ya soy salvo en tu presencia Señor.

Sonqollaymi yupaychayta munasunki Diosniy,


Sonqollaymi mosoq takita takisunki Diosniy
Ateywanmi kamarirqanki tukuy kaqta Diosniy,
Kusisqalla tiyakunaypaq kay pachapi Diosniy.

Yupaychasqaykin kawsanaykama
kay pachapi Diosniy,
Yupaychasqaykin kallpata qowasqaykiwan Diosniy,
Ñawpaqeykipe qespikuytaqa tariniñan Diosniy.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 171


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

LAS CORRIENTES
DE ESTE MUNDO

Las corrientes de este mundo,


Trae penas y tristezas,
Con Cristo yo voy triunfando
Cristo mme va ayudando.

Los pecados en este mundo,


Nos rodean cada momento
Con Cristo yo voy triunfando
Cristo me va ayudando..

Los placeres en este mundo,


Trae penas y tristezas,
Con Cristo yo voy triunfando
Cristo me va ayudando.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 172


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

EN ESTE MUNDO DE TRISTEZA,

En este mundo de tristeza,


muchos sufren en su dolor
ya no hay paz, ni alegría,
// Solo tristezas y aflicciones //.

Muchos hombres en este mundo,


Están perdidos sin salvación
Ya no hallan a quien contarle,
// Sus pecados, sus aflicciones //.

Oh amigo que me escuchas,


Rinde tus cuentas al Salvador
no tienes a quien contarle,
// Solo Cristo te salvaría //.

Oh amigo que me escuchas,


Busca primero al Salvador,
Pídele a Cristo que te perdone,
// Sólo Cristo te salvaría //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 173


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

JUVENTUD DE MI PERÚ

// Juventud de mi Perú
Jesucristo te está llamando //.
Tu que tienes conocimiento
busca antes al Salvador,
Tu que tienes inteligencia
Sigue a Cristo por su camino.

// La juventud hoy en día


no reconocen al Dios divino //.
Engañados por este mundo
Andan alegres y divertidos,
Todos no saben que un día
Llegarán las persecuciones.

// Cristo busca la juventud


para trabajar en su viña //.
Oh amigo que me escuchas
Recibe a Cristo de corazón,
La mies es mucha, obreros faltan
Para trabajar en su viña.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 174


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

HAY UN DIOS TODOPODEROSO

// Hay un Dios todopoderoso


Misericordioso El me ama //.
// El ama,
El me guarda,
Me anima
Me alienta
Por eso yo también lo adoro //.

// Hay un Dios todopoderoso


Misericordioso El te ama //.
// El te ama,
El te ama
Oh amigo,
Que me escuchas,
Para salvarte del pecado //.

//Hay un Dios todopoderoso


Misericordioso, el nos ama //
// El nos ama,
Nos libera,
El nos salva
De la muerte
Para llevarnos a la eternidad //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 175


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

NOQAQ ALMALLAYMI

Noqaq almallaymi llakisqa purishan


Mana Diosnillaywan kúska kawsakuqtiy
Llakisqan purishan waqaspan purishan,
Mana Diosnillaypaq siminta waqaykuqtiy.

Noqaq almallaymi llakisqa purishan


Mana mañakuspa wasiypi kawsaqtiy
Chaymi mana allin usqaylla hamuspa
Kawsaynillaytaqa usqayta waqllichin

Chaymi iñeqmasiy yyarichimuyki


Mañakuspapuni kawsakullasunchis
Chaymi almanchisqa kusikusillaña
Diospaq ñawpaqenpi kusisqa kawsanqa

Waqaypas hamuchun llakiypas hamuchun


Manan chayanqachu kawsaynillaymanqa
Diosmi noqawanqa sapa punchay kashan
Paypaq hinapuni kawsakunallaypaq.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 176


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

HAY ESPERANZA EN TI SEÑOR

// Hay esperanza en ti Señor,


Por las cosas que me pasa //.
// El enemigo viene
Rodea a cada instante,
Te pido Señor, que me ayudes //.

// Hay esperanza en ti Señor,


Para los hombres que se pierden //
// Tu llamas a cada instante
Para dar la vida nueva
Te pido Señor, hables tu palabra //.

// Hay esperanza en ti Señor,


Por las cosas que prometes //
// Ayudanos a ser santos,
Servirte con alegría,
Te pido Señor, llevanos al cielo //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 177


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

KAY PACHAPI LLAPAN KAMARISQAYKIQA

Kay pachapi llapan kamarisqaykiqa


Sumaqtan kusichin llapan runatapas.
Chaypaq chawpinpitaq kusisqa kawsayku
Chaymi tukuy sonqo yupaychamuykiku.

Huchaykutapas pampachaykuwanki,
Wiñay kawsaytapas qantaq qowankiku
Munakuqmi kanki chuya Diosnillayku,
Chaymi tukuy sonqo yupaychamuykiku.

Hucha kawsaymanta qespichillawanki


Qanqaña kawsayta yanapallawanki
Onqosqa kaqtiypas q’haliyachiwanki
Chaymi tukuy sonqo yupaychamuykiku.

Hatun Diosmi kanki kay pachapi,


Wiñaymanta wiñaykama kawsayniyoq
Wawallaykikunan reqsikamuspayku
Chaymi tukuy sonqo yupaychamuykiku.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 178


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

LOS HERMANOS DE ESTA IGLESIA

// Los hermanos de esta iglesia,


Todos trabajan, aleluya, aleluya //.
// Con la Bibia en la mano,
Predicando su palabra //.
// Somos cristianos
De todo corazón //
// Debemos de predicar
El reyno de los cielos //.

// No hay que temer a la muerte


Hermanos míos aleluya, aleluya //.
// Porque morir es ganancia
Y vivir para Cristo //.
// Somos cristianos
De corazón, de corazón //.
// Venimos a predicar
El reino de los cielos //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 179


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

OH DIOS MIO, OH DIOS MIO

Oh Dios mío, Oh Dios mío


Yo te pido que me ayudes,
En todas mis oraciones,
Yo te pido perdón.

En mi vida pasajera,
He pecado oh Señor,
Si son grandes mis pecados,
Pido perdón oh Señor.

Por las pampas, por los cerros


Voy cantando muy alegre,
Voy subiendo hacia la cumbre,
Alabando a mi Señor.

En mis noches de tristeza,


El señor me consolará,
En los días venideros,
El Señor me alentará.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 180


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

OH MI HERMANO YA NO LLORES

Oh mi hermano ya no llores,
Por la vida en que estamos,
Confíate de todo al Señor,
El te dara lo que pides.

Bendice todos tus hijos,


En los días en que vienen,
Hasta cuando estaremos,
De tristeza en el mundo.

Wawqey amaña waqaychu,


Kay hina kawsaypi kaspa,
Iñikullay Señorllapi,
Pay qosunki nisqaykita.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 181


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

P’HUNCHAY TUKUKUSHANÑA

P’hunchay tukukushanña,
Ñaq’ariy chayamushanña
// Diosmi waqyashawanchis,
Llapallan runata //.

Guerra qallarishanña,
Wañuytaq qayllamushanña.
// Diosmi waqyashawanchis,
Llapallan runata //.

Waqay chayamushanña
Llakikuy chayamushanña.
// Diosmi waqyashawanchis,
Llapallan runata //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 182


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

ORAD SIN CESAR

Orad sin cesarpara tus hermanos


Orad sin cesar para la iglesia,
La oración del justo,
Siempre puede mucho.

Orad sin cesar para los ancianos,


Orad sin cesar para los pastores,
La oración del justo,
Siempre puede mucho.

Orad sin cesar para tu familia


Orad sin cesar para los enfermos,
La oración del justo,
Siempre puede mucho.

En nuestro orar, pedimos su perdón


En nuestro orar pedimos protección,
La oración del justo,
Siempre puede mucho.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 183


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

DIOSNIY MUNAKUQMI KANKI

Diosniy munakuqmi kanki


Kay pacha kawsayniykupi
Imaynaraq runa kayku
Mana qanta yuyarispa.
Gracias, gracias Diosnillay
Nispan nikamullaykiku,
Llapan kaypi kaqkuna,
Chay munakuyniykimanta.

Huchallapi kawsaspa
Imaynaraq runa kayku
Chay munakuyniykiwan
Kawsaytapas qowankiku.
Gracias, gracias Diosnillay
Nispan nikamullaykiku,
Llapan kaypi kaqkuna,
Chay munakuyniykimanta.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 184


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

DIOSPAQ SIMIN WILLAWANCHIS

// Diospaq simin willawanchis,


Kay pacha p’huchukananta //.
// Ancha sutintan niwanchis,
Juicio p’unchay hamunanta //.

// Diospaq churin Jesucristo,


Kay pachaman kutimunqa //.
// Iñeq wawan munakuqtan,
Uscaqayllata uqarinqa //.

// Kay pachapi runamasiy,


Tapuykukuy sonqoykita //.
// Chayman hina yuyaykukuy
Señorpi iñisqaykita //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 185


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

NOQANCHISMI WILLANANCHIS

Noqanchismi willananchis
Diosninchispaq sutillanta,
// Hakun chayta uscaylla hunt’hasun //.

Mana chayta kasuspaqa,


Manapunin kusichinchu,
// Diosninchista maypiña kaspapas //.

Diospaq simin willaqkuna,


Kusisamiyoqmi kanqa,
// Haku chayta usqaylla hunthasun //.

Runamasinchiskunata,
Munashanmi willanata,
// Haku chayta usqaylla hunthasun //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 186


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

WAWQE PANAY NAPAYKUYKI

Wawqe Panay napaykuyki,


Señor Jesuspaq sutinpi.
Paymi pusamuwarqanchis,
Kunan tupaykunachispaq.

Munakuq Diosnillanchisqa,
Kawsaytapas qowaspanchis.
Huktawan tupachiwanchis,
Paypaq sumaq qayllallanpi.

Kunantaq wawqe panallay,


Tukuy sonqo yupaychasun,
Señor Jesusnillanchista,
Kay sumaq huñukuyllapi.

Munakuq Diosnillanchisman
Graciastapuni qosunchis
Sumaq hatun ateyninwan
Huñuykuwasqanchismanta.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 187


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

MANCHAY, MANCHAY LLAKIKUYMI

Manchay, manchay llakikuymi,


Kay pachaman qayllamushan
Chaywanpas runakunaqa,
Kaqllapunin kawsashanku.

Huchaq paqayminqa wañuymi,


Wiñay, wiñay ñak’ariylla.
Diospaq qokuyninmi ichaqa,
Jesucristupi wiñay kawsay.

Wiñay, wiñay ñak’ariymi,


Kay pachaman chayamushan
Manaraq chayamushaqtin,
Kawsayniykita qoy Jesusman.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 188


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

LLAQTAKUNAPIQA MANA CHANIN KAWSAY

Llaqtakunapiqa mana chanin kawsay,


Dios manchakuyllapas manan kallañnchu.
Huchan munaychakun runaq kawsayninta,
Chaymi hunuykuypas chinkaripushanña.

Qan sayk’uspa wawqe ama manchakuspa,


Jesusman kutiriy paymi qawan kashan.
Qan saykuriqtiykin pisillaña kashan,
Chaymi hunukuypas chinkari pushanña.

Diosmi kay pachaman chiqaqta hamurqan,


Onqosqakunata qespichinan rayku.
Munasqa wawqellay huchata saqespa,
Huñukuyninchisman kutirimullayña.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 189


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

QUIERO SER SIERVO OBEDIENTE

Quiero ser siervo obediente,


Anunciar su palabra.
A toda las naciones,
Empezando de challuta.

Escucha su palabra,
Dios habla a los hombres
Muy pronto serás salvo,
Con tu querida familia.

Cristo dijo es necesario,


Anunciar el evangelio.
Para que tengan vida,
Vida en abundancia.

Pastores ser obedientes,


De llevar su evangelio.
Tomados de la mano,
Cantaremos la victoria.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 190


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

SEÑOR TU ERES EL ALFARERO

Señor tu eres el alfarero


Soy como el barro en tus manos
Hazme todo lo que tu quieras
Cambia mi vida, todo mi ser
Señor Jesús
Para ser luz en este mundo
Señor Jesús
Mi testimonio vale mucho.
Tu eres el dueño de mi vida
Tu me formaste todo mi ser
Hazme todo lo que tu quieras
Mientras que viva en este mundo
Señor Jesús
Ayudame a ser obediente
Señor Jesús
Andar conforme a tu palabra.
Dices yo soy la puerta
El que por mi entrare será salvo
Hazme todo lo que tu quieras
Cambia mi vida todo mi ser
Señor Jesús
Para ser luz en este mundo
Señor Jesús
Mi testimonio vale mucho.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 191


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

JESUCRISTO TU MORISTE POR MI

Jesucristo tu moriste por mí,


Derramaste tu preciosa sangre,
// Es por eso, yo te necesito,
Cada día en toda mi vida //.

Jesucristo salvación me diste,


De la muerte del camino injusto.
// Es por eso yo te necesito
Cada día en toda mi vida //.

Jesucristo, tu me perdonaste
Mis pecados con tu preciosa sangre,
// Es por eso yo te necesito,
Cada día en toda mi vida //.

Jesucristo me das fortaleza,


Cuando llegan las dificultades,
// Es por eso yo te necesito,
Cada dia en toda mi vida //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 192


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

FELICIDADES QUERIDO HERMANO

Felicidades, querido hermano,


Te deseamos en tu cumpleaños
Dios te ha dado hasta hoy día,
Muchos años de existencia,
Gracias te damos Padre bendito,
Todos unidos en esta fiesta.

Dios te ha llamado querido hermano


Para que seas su siervo amado,
Te ha dado vida eterna,
Para que sigas a Jesucristo,
Por mas que venga dificultades,
Esta dispuesto, El te cuidará.

Dios te bendiga querido hermano,


Mientras que vivas en este mundo,
Tus hermanos de este grupo,
Te deseamos felicidades,
Muchos años de existencia,
Dios del alto que te conceda.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 193


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

PADRE BENDITO TU ME ENSEÑASTE

Padre bendito tú me enseñaste,


Para cantarte con mi guitarra.
Padre bendito, Tú me llamaste a mí
Para edificar tu iglesia,
Cantando coros de tu palabra.

Padre bendito tú me enseñaste,


Para cantarte con mi voz también
Padre bendito tú me escogiste,
Para predicar tu palabra,
Cantando coros de tu palabra

Chuya taytallayku yachachiwarqanki


Guitarraywanpas yupaychamunaypaq
Chuya taytallayku waqyariwarqanki
Wawqe panaykunata kallpancharinaypaq
Takispa tukaspa simiykimanta.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 194


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

LOS OJOS DE DIOS PADRE

Los ojos de Dios Padre


Están en todos lugares
No te engañes a ti mismo
Pensando que no existe.

Dios esta aquí,


También esta allí
Mirando esta
A la humanidad
Malos y buenos
Mirando estará

Muchos piensan que están solos


En lugares muy lejanos,
Dios siempre está presente
En Espíritu verdadero.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 195


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

DESDE MUY LEJOS TÚ ME LLAMASTE

Desde muy lejos tú me llamaste,


De las tinieblas tú me escogiste.
Para adorarte eternamente,
Para servirte eternamente,
Mientras yo viva en este mundo.

Tu nos ofreces vida eterna


Tu nos ofreces para salvarnos
Pocos reciben, muchos rechazan
Asi es la vida en este mundo
En este mundo tan engañoso.

Muhcos hombres es este mundo


No reconocen tu existencia
Es por eso ellos adoran
A quien quieren, en este mundo
A muchos dioses sin existencia.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 196


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

YO SE QUE EL SEÑOR

Yo se que el Señor
El me perdonara
Todos mis pecados
Mis iniquidades
Es una promesa de mi buen salvador
Por eso le adoro a mi buen salvador

Difícil había sido


Seguir camino angosto
Pero es muy seguro
Para llegar a la eternidad.

Yo quiero a mi vida
Que sea una nueva vida
Es la esperanza
De todos los cristianos,
Para vida eterna que un día seremos
Para vida eterna que un día tendremos.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 197


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

BENDITO PADRE GUÍAME SIEMPRE

Bendito Padre guíame siempre,


En tu camino lu y amor.
Nunca me dejes en tu amparo,
Hasta llegar a tu santo hogar.

Guíame Cristo con tu presencia,


Siempre contigo quiero vivir,
Aunque hayan pruebas, penas, tristezas
Con tu ayuda puedo vivir.

En mi cansancio en mi tristeza
O en las pruebas y el dolor.
Cuando la gente me aborrezca,
En ti oh Cristo descanzaré.

Oh Padre amante hoy yo te pido,


Que me escuches mi oración.
Límpiame Cristo de mis pecados,
Para que cumpla tu voluntad.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 198


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

AMIGO MÍO PORQUE LLORAS MUCHO

Amigo mío porque lloras mucho


Amigo mío porque lloras tanto
No hay nadie que te consuele
En tu vida afligida
Jesucristo te esta llamando
El te dará paz y gozo
Recibe en tu corazón
Cada día mas cambiará.

La gente sufre con muchos pecados


En las tinieblas atado con cadenas
Quieres tener vida eterna
Cristo te ofrece esa vida
Para llevarte al cielo
Jesucristo te esta llamando
Recibe en tu corazón
Cada día mas cambiarás.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 199


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

SI TE FALTA DINERO

Si te falta dinero
No tienes con que vivir
Pídale a nuestro Dios
El te dara mas y mas.

Si te falta confiar en Dios


Pon todo de tu parte
El te dará protección
Cada día en tu hogar.

Si te falta fé en Dios
Pon todo de tu parte
Salvación, El te dará
Donde quiera que tu estes.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 200


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

MIENTRAS TENGA VOZ CANTARE

// Mientras tenga voz para cantar


Quiero alabar a mi Señor
Levantar mis manos y saltar
Como el corderito de pastor //.

Coro:
// Para mi Señor quiero cantar
Como el Rey David cantaba así.
Para mi Señor quiero danzar
Como el Rey David danzaba así //.

// Es verdad que el tiempo


Se llevo parte de mi fuerza y juventud
Más no pudo con mi corazón
Que latiendo siempre esta al compás //

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 201


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

JESUCRISTO TODOPODEROSO

// Jesucristo todopoderoso
Estas aquí, estas en mi
Jesucristo victorioso
Siento aquí tu presencia //.

Coro

// Dando palmas te alabare


Con mi Cristo yo danzare
Dando saltos te alabare
Remolienando me gozare //.

// Jesucristo amoroso
Mi vida es para ti
Jesucristo bondadoso
Mi alabanza es para ti //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 202


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

TE NECESITO PADRE AMADO

//Te necesito, Te necesito


Padre amado
Te necesito, Te necesito
Cristo Jesus //.

// Mi alma buscando esta,


Tu consuelo
Mi alma sediento esta
De ti, mi Jesus //.

Coro
// Ven Jesus y llename
Llename de tu amor
Ven Jesús y tómame
En tu mano poderosa //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 203


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

TE ALABARE, TE CANTARE

// Te cantare, te alabaré
Solo a ti mi Señor //.

Coro
// Santo, Santo, Santo
Eres tú Padre amado
Digno, digno, digno
Eres tú mi Señor //.

// Me gozare, me alegrare
En tu presencia mi Jesús //.

// Saltando, danzando
Te alabare mi Jesus //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 204


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

CRISTO ES EL CAMINO

// Cristo es el camino,
La verdad y la vida //.

// Nadie, nadie llega al Padre


Sino es por Jesucristo //.

// Todo el que creyere


Será perdonado //.

// Al alma que se arrepiente


Le dara ida eterna //.

// Camino a la vida eterna


Es Jesús, es Jesús
Camino angosto y verdadero
Que lleva al Padre //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 205


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

CRISTO VIVE

/// Cristo vive ///


En mi corazón
Cristo vive para siempre

// Cristo sana, Cristo salva


Jesucristo poderoso //

/// Cristo reina ///


En mi vida
Cristo reina para siempre

// Aleluya, aleluya
Cristo todo poderoso //

Coro
// Poder de Dios //
// Llename mas //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 206


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

SOY LIBRE DE PECADO

// Ya soy libre //
De las cadenas del pecado //

Coro
// Libre por la sangre de Jesús
Libre por el cordero de Dios //.

// Yasoy libre //
Las cadenas fueron rotas

// Ya soy libre //.


Para cantar a mi Cristo.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 207


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

TE AMO PADRE MIO

Coro
Te amo Padre, te amo Cristo
Porque tú me has amado
Te amo Padre, te amo Cristo
Porque tu me has salvado.

// Perdonando mis pecados


Me diste una nueva vida //.

// Ahora tengo nueva vida


Con mi Cristo eternamente //.

Fuga
// Gracias te doy, oh mi Jesucristo
Por la vida que tu me has dado
Mis alabanzas solo para ti.
Eternamente y para siempre .

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 208


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

PORQUE NEGAR A DIOS

// Porque negar al Señor


Porque dejar de servir //

//Jesús esta mirando


Por donde tu caminas
Jesús esta mirando
Con sus ojos llenos de amor //

Quien me podrá separar


De tu amor, mi Jesús
Quien me podrá apartar
De tu amor mi Jesús.

Tu me amaste primero
De gratitud te cantare
Tu me amaste primero
De gratitud te alabare.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 209


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

COMO LAS ÁGUILAS VOLARE

// Como las águilas volaré


Volaré añ cielo //.

Bodas del cordero


Alla me espera
Galardones, premios
Alla me espera .

// Espiritu Santo ayudame,


Espiritu Santo levantame //.

// Como las águilas volaré


Volaré al cielo
Le veré, le veré
Cara a cara a mi Señor //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 210


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

CUANDO ESTOY AFLIGIDO

Cuando me encuentro solo y afligido


Dame fortaleza oh Señor mío.

Cuando me encuentre en valle de sombra


// No te olvides de mí, oh Señor mío //.

Cuando me encuentre en lucha y pruebas


Ayudame oh Jesucristo
En mis días de dolor y angustia
// No me abandones, oh Padre amado //.

Cuando me encuentre con pena y tristeza


Dame consuelo Padre bendito
En mis días de llanto y sufrimiento
// No te olvides de mi oh Señor mío //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 211


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

GRANDE Y PODEROSO

// Grande poderoso
Eres tu oh mi Dios
Grande victorioso
Eres tu mi Señor //.

// Solo tu //

// Eres mi Dios //.

// Solo tú //.

Eres mi salvador.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 212


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

A DONDE IRIA

// A donde iría
Lejos del amor de Cristo //
Andaría perdida
en el mundo de vanidades
andaría llorando
en el mundo de sufrimiento.

Dime amigo
A donde vas lejos de Cristo
Sin esperanza y rumbo
Y sin refugio…
// Solo en la perdición, lamentas
Todo lo que pasas //.

Coro
// Si Cristo es tu esperanza
No tienes porque andar llorando
Si todos te han dado la espalda
Pero Cristo nunca te ha dejado //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 213


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

SOLO TÚ SEÑOR

Tú, solamente tú
Señor eres la fuente
Que corre por mi ser
// Cada día que bebo el agua de vida
Es la fuente que calma todo, todo mi ser //.

// Yo, quiero mas de ti


Señor llena mi alma
Tu amor y tu bondad //
// Porque yo sin tu amor
Señor no se vivir
Cada dia mi alma
Anhela mas de ti //.

Coro
// Tu eres la fuente que calma
La sed que tiene mi alma
Mas que el aire que respiro
Si me faltas no se vivir//.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 214


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

CON CRISTO ME IRÉ

Cuando Cristo venga pronto a llevarnos


Cuando Cristo vuelva por su iglesia
// Cruzando las nubes yo me de ir
Adiós mundo malo no volveré //.

Por eso hermano no te apartes


Nunca te olvides de Jesucristo
// Para que tu nombre no sea borrado
Del libro de vida allá en el cielo //.

// Te entrego mi ser toda mi alma


Hazlo lo que tu quieras con mi vida
Yo soy tu barro en tu mano estoy
Tú eres mi maestro, moldéame //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 215


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

SUFRIMIENTO YA NO HABRÁ

// Sufrimiento ya no habrá
Cuando Cristo venga otra vez //
/// Y al cielo yo llegaré
Alabando a mi Señor ///.

// Tu también ven con el Señor


Vamos juntos hay que alabar //
// Cuando al cielo lleguemos ya
Nuestras penas se acabará
Y al lado de nuestro Dios
Todo será felicidad //.

Coro
// Prepara tu corazón
Para irnos con el Señor
Porque alla en la morada
No habrá mas llantos y dolor //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 216


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

GRACIAS SEÑOR

// Gracias Señor por ser tan bueno


Gracias Cristo por tu amor
La vida tuve siempre unido
Pero empiezo a vivir //.

// Hoy comprendi que aunque el camino


Es de espina seguiré
Con mas coraje y fortaleza
Y decir gracias Señor //.

Coro
Yo ya no quiero alejarme
De tu presencia Oh Dios mío
Tan solo quiero alabarte
Y adorarte para siempre //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 217


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

UN VASO DE VALOR

// Espiritu Santo desciende sobre mí //.


// Fuego celestial quiero oh Señor
Fuego celestial necesito yo //.

Un vaso de valor quiero ser Señor


Dispongo mi corazón
Haz en mi habitación
//// Limpia mi corazón
Renueva todo mi ser ////.

Coro
// Un vaso de valor
Quiero ser oh Señor
Como un olor fragante
Mis canciones lleguen a ti //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 218


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

CANTANDO, CANTANDO TE ALABARE

// Talvez mañana el sol deje de salir


Talvez mañana la luna deje de alumbrar
Pero yo no dejare de creer
En mi Jesús, el rey de mi vida //.

// Hasta el mundo puede dejar de girar


Hasta las flores dejaran de florecer
Pero yo no dejare de creer
En mi Jesús el rey de mi vida //.

Cantando, cnatando te alabare


Cantando, cantando te adorare
Hasta que vuelvas mi salvador
Hasta que vengas pronto por mí

Coro
Cantando, cantando te alabare
Cantando, cantando te adorare
Hasta que vengas mi Salvador
Hasta que vuelvas pronto por mí.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 219


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

QUIERO CAMBIAR MI VIDA

// Ya no quiero ser igual


Quiero cambiar mi vivir //
// Diferente quiero ser
Para ti quiero vivir //.

// Si la vida sin tu amor


Nada vale, nada es //
// Para que vivir así
Sino tiene sentido //

Coro
// la vida es triste sin el Señor
Si no lo tienes dentro de ti
Hay un vacío en tu corazón
Sólo el Señor lo puede llenar //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 220


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

A DONDE VAS

Oiga mi hermano a donde vas


Te vas a la fiesta y no vas a la iglesia
Perdido andas en las fiestas
Y ya te olvidas de tu Señor
Gastas dinero y para que
Gozas un rato y luego ya no .

// Que ingrato eres oiga mi hermano


Que ingrato eres y te alejas
Cristo murió por ti en la cruz
Y sin embargo tu andas así //
Ni te importa, ni te interesa
Pero un día cuantas darás.

Coro
// Vamos a la fiesta no, no, no
Vamos a la iglesia si, si , si
Porque en la fiesta hay perdición
Y en la iglesia hay gozo y paz //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 221


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

CON CRISTO VOY CAMINANDO

Con Cristo voy caminando


A la patria celestial
Donde no existe mas llantos
Ni mas penas, ni dolor
Cuando ahí yo llegare
Calles de oro andaré
Cuanta pasión gozare
Por toda la eternidad.

Ya muy pronto estare


En la patria celestia
Junto a mi salvador
Gozando la eternidad
Cuando ahí yo llegare
Calles de oro andaré
Cuanta pasión gozaré
Por toda la eternidad

Coro
Cantar es mi anhelo
A mi padre Dios, mi Rey
Con todo el corazón
Por toda la eternidad.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 222


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

ALMA MÍA

// Alma mía porque estas triste


Corazón mio porque te endureces //
// Si tu muy bien sabes
Que Cristo te ama,
Entonces porque,
Porque te entristeces //.

// Alma mía porque estas triste


Corazón mío porque te endureces //
Si tú muy bien sabes que Cristo te ama
Entonces porque,
Porque te entristeces
Si tú muy bien sabes
Que Cristo te ama
Entonces porque
Porque te endureces.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 223


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

NIÑOS POR LA CALLE

// Oh Dios mío cuantos niños


Van luchando por la vida
Van sufriendo por querer
Sobrevivir //
// Pasan hambre, pasan frío
No tienen a donde acudir //.

// Yo te pido, te suplico
Te imploror que haya amor
Y paz en ellos
Sobre todo tu bendición //.

// Que ya no lloren injustamente


Que no sufran mas
Es lo que yo te suplico mas
De todo mi corazón //.

Coro
// Dios mío ten compasión
De los niños que sufren
Bendice oh Dios de amor
Y nunca los desampares //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 224


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

TU RIQUEZA NO ES ETERNO

Si ahora tienes dinero


Gozas de tu riqueza
Recuerda que no es eterno
Que un día se acabará
Todo se terminará.

Si ahora tú te alejas
Lejos de mi Señor
Recuerda que Cristo viene
Como te encontrará
Que cuentas le vas a dar.

Coro
// Ahora, ahora que vas a hacer
Cristo ya viene que vas a hacer
Si te preparas te iras con el
Si no lo haces te quedarás //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 225


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

TU ERES MI SALVADOR

// Tu eres mi salvador
Con todo el alma te busco a ti //.
Tú eres el agua de vida
Tú eres el aire que yo respiro
Tú eres mi dulce ilusión
Tú eres verdadero amor
// Tú eres vida y paz //.

Tú eres mi salvador
Con todo el alma te busco a ti
Tú eres el agua de vida
Tú eres el aire que yo respiro
Tú eres mi dulce ilusión
Tú eres verdadero amor
// Tú eres vida y paz //.

Coro
// Corre, corre ríos de agua viva
Corre, corre por todo mi interior
Necesito refrescar mi alma
Necesito refrescar mi ser //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 226


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

MIS LAGRIMAS

// Mis lagrimas, mi Señor


Son muchas veces un regalo tuyo //
// Cuando me faltan palabras
Y no se que decir, mis lagrimas caen
Y expresan por ti //.

// Se que tu ves oh Jehova


La pena que hay en mi corazón //
// a travez de mis lagrimas tu ves
La triste pena que hay
Dentro de mí //.

Coro
// Chaychun mana alabayman
Diosnillayta
Chaychum mana adorayman
Diosnillayta
Kaypi wacpi wakallaqtiy
Consuelawarqa
Runamasiy cheqniwaqtin
Paykuyawarqa //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 227


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

PERDÓN TE PIDO SEÑOR

//Perdon te pdio Señor,


Solo contra ti he pecado //
Al hablar, al pensar, al mirar
Solo contra ti, he pecado //.

// Perdón te pido Señor


Solo contra ti he pecado //
// Al hablar, al pensar, al mirar
solo contra ti he pecado //.

Coro
// Solo te pido Señor
Tu amor y tu perdón
Mira que estoy postrada
Suplicando tu perdón //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 228


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

BELLO JARDÍN

// En las mañanas cuando yo despierto


Miro a las flores como florecen
El jardín bello, lleno de rosas
Mi corazón como palpita
Mi corazón como palpita //.

Así es Dios mio tu bella palabra


Llega al profundo de mi corazón
Cuando yo veo comprendo tu amor
Hasta mis lagrimas se me han caído
Hasta mis lagrimas se me han caído //.

// Yo cruzare por los desiertos


Declarare que Tú vives
Gritaré los cuatro vientos
Que eresTú… mi Salvador //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 229


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

OH SEÑOR

// Oh Señor, rey poderoso


Cuan grande son todas tus obras
Tu habitas Padre, entre las alabanzas
Eres digno… digno de adoración //.
Tu habitas Padre, entre las alabanzas
Eres digno, digno de adoración.

Quien como Tú, Santo consolador


No hay otro, así como tú
// Que pueda hacer las obras,
Maravillosas //.

Coro
// Solo tu eres Dios de fortalezas
Hasta las aves te pbedecen
Asi lo mismo quiero obedecerte
De madrugada buscar tu presencia //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 230


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

MIRA LOS PECES

// Mira las aves como alaban a Dios


Mira los peces como adoran a Dios
Quisiera tener esa linda vida
Todas las mañanas cantaría a Dios
Todas las mañanas alabaría a Dios //.

// Paloma blanca Espíritu Santo


Cúbreme bajo tus alas
Escóndeme de los que me persiguen
Escóndeme de los que me rodean
Escóndeme de que me persiguen //.

Coro
// Mientras viva en esta tierra
Cantaría solo a Cristo
Así como cantaba Rey David
A nuestro Dios //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 231


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

ESTE AMOR QUE TENGO

// Este amor que tengo


No me dio el mundo
Este amor que tengo
Me dio Jesucristo //.

// Por eso digo a Dios


Eres mi juventud //
// Dueño de mi vida
Eres mi Santo Dios //.

Coro
Mi juventud, mi juventud
Esta en tus manos mi salvador
Te amo Padre, te amo Cristo
// Te amo yo, mas que a mi vida //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 232


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

DAME FORTALEZAS

// Dios mio dame fortalezas


En las horas de mi angustia
En las horas de mi dolor
Ayudame oh Dios mío //.

// Dios mío fuiste mi aliento


En las horas de mi angustia
En las horas de tristeza
Siempre fuiste mi consuelo //.

Coro
// Quiza ahora estoy llorando asi
Talvez mañana me ire al cielo
Mas mi retrato encontraran aquí
Mas mi presencia ya no la hallaran //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 233


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

LA SEMILLA

// Cuando estaba yo lejos del Señor //.

// Cayó la buena semilla en mi corazón //.

// Esa semilla fue palabra de Dios //.

// Que cambio mi vida para la Gloria de Dios //.

// Bendito Señor contigo estaré //.

// La honra y la Gloria sean para ti //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 234


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

A SU NOMBRE GLORIA

// Oh que bueno es mi Jesús,


Que murió por mi en la cruz
Por su amor El me salvo
A su nombre Gloria //.

////A su nombre Gloria////


////A su nombre Gloria////

//Poderoso es el Señor
Maravilloso es el Señor////

////A su nombre Gloria////

// May allinmi Jesusniy


Huchaykunata panpachan
Yawarnihuanmi salvawan
Sutillanma Gloria //.

//// Sutillanma Gloria ////

//Poderoso es el Señor
Maravilloso es el Señor////

////A su nombre Gloria////

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 235


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

MIRA LAS AVES

Mira las aves como alaban


Mira los campos como florecen
Porque te abates oh alma mía
Dios que nos cuida cuidará de ti
Señor llévame por tus caminos
Señor guíame por tus senderos
Encamíname Dios en tu verdad
En ti confío a todas horas
Kampupi q’ora sumaqtan t’ikan
Urpikunapas sumaqtan takin
Imaynan almay llakisqa kanki
Dios yayanchismi waqaychasunki.
// Yayay atiyninmi kaypi
Churo atiyninmi kaypi
Santo Espirituykiwan
Gloria Diosta yupaychasun //
Iñiq masillay ama muspaychu
Diosta suyunta ñaupaqta mask’ay
Tukuy imapas yapasqan kanqa
Nispan niwanchis Santa Bibliapi.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 236


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

MIRA LO QUE HIZO EL SEÑOR

// Mira lo que hizo el Señor //.


El me salvó y me libertó
Mira lo que hizo el Señor.

// Caminando por la senda voy


de pruebas en pruebas,
victorias tras victorias
caminando por la senda voy.

// Predicando el evangelio voy //.


De Jesucristo el Rey de la Gloria
Predicando el evangelio voy.

// El enemigo ya vencido está //.


Jesús lo venció muriendo en la cruz,
El enemigo ya vencido está.

// A...leluya, a...leluya,
A...leluya, a...men //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 237


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

AMÉMONOS HERMANOS

// Amemonos hermanos
De todo corazón //
// Una familia somos
De nuestro Padre Dios //.

// Munanakusun wawqey tukuy sonqowan


Munanakusun panay tukuy sonqowan //
// Ch’ulla wawallan kanchis
Dios Taytanchispi //.

NO HAY DIOS

// No hay Dios tan grande como Tú,


No lo hay, no lo hay //.
// No hay Dios que pueda hacer las obras
Como las que haces Tú //.
// No es con espada, ni con ejercito
Mas con tu Santo Espíritu //.
/// Y esas almas se salvarán ///
Con tu Santo Espíritu.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 238


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

OH CUANTO ME ALEGRO

// Oh cuanto me alegro
Que soy del Señor //.

// Leyendo la biblia
Comprendo su amor //.

// Todos mis pecados,


Cristo perdonó //.

// Lugar en el cielo,
El me preparó //.

// Cristo es la esperanza
Para el pecador //.

// Porque sana y salva


Al que cree en El //

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 239


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

AMIGO MÍO

// Amigo mío que estas perdido


Cristo te llama hoy
No te detengas, síguele a Cristo
El te perdonará //

Cristo te llama hoy amigo,


Cristo te busca hoy amigo,
Cristo te llama hoy amigo,
El te perdonara.

// Un dia hermoso busque a Cristo


Con toda sinceridad
Clame a Cristo que soy culpable
Perdona de todo mal //

Cristo te llama hoy amigo,


Cristo te busca hoy amigo,
Cristo te llama hoy amigo,
El te perdonara.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 240


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

HERMANOS MÍOS

// Hermanos míos nunca desmayen


Cuando la gente hablen contra ti
Mejor sería mirar al cielo
El Señor Jesús esta contigo
El Señor Jesús esta contigo //

LAS AVECILLAS DEL CAMPO

// Las avecillas del campo


Pasan su vida cantando
Porque los seres humanos
Vamos a vivir peleando

Dale tu mano al herido


Levanta al que ha caído
Muestrale que eres cristiano
Que amas con tus acciones //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 241


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

PERSEVEREMOS HERMANOS

Perseveremos hermanos
Por la fe, por la fe
La venida del Señor
// Cerca esta, cerca esta //

// En la Santa Biblia
Tu me dices que me amas //.

// Que has dado a tu hijo


Por librarnos del pecado //.

Perseveremos hermanos
Cantando, orando
La venida del Señor
// Cerca esta, cerca esta //

Perseveremos hermanos
Hasta el fin, hasta el fin
La venida del Señor
// Cerca esta, cerca esta //

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 242


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

VAMOS TODOS CON JESUS

/// Vamos todos con Jesús ///.


A morar

/// Donde fluye leche y miel ///


Moraré.

/// Con mi Padre celestial ///


Yo me voy.

ALABEMOS Y CANTEMOS A CRISTO

// Alabemos y cantemos a Cristo Jesús //

// Porque ha derramdo su sangre en la cruz //

// Librame Señor de la tentación //

// Guíame Señor con tu gran poder //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 243


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

SIN TI NADA SOMOS EN EL MUNDO

// Sin ti nada somos en el mundo


Sin ti nada podemos hacer //.

// Ni las hojas de los arboles se mueven


Sino es por tu poder //.

BAJO LA SOMBRA

// Bajo la sombra de un arbolito


Voy a cantar, voy a alabar
Al Señor todopoderoso
Poderoso //

// Entre los prados y las ovejitas


Apreciaremos toda su hermosura
De la grandeza que Dios nos ha dado
Me regocijo en su gran poder //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 244


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

UNA MIRADA DE FE

// Una mirada de fe
Una mirada al Señor
Es la que puede salvar
Al pecador //

// Y si tu vienes a Cristo Jesús


El te perdonara
Porque una mirada de fe
Es la que te puede salvar //.

OH SEÑOR JESUS

// Oh Señor Jesús
Venimos a tus pies //

// A cantarte y alabarte
Con todo el corazón //

// Sí Señor
Con todo el corazón //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 245


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

CON MIS LABIOS

Con mis labios y mi vida


// Te alabo Señor //
Con mis labios y mi vida
Te alabo bendito Señor

// Te alabo Señor,
Te alabo Señor //

Porque Tú has sido


/// Precioso para mí ///.

Porque tú has sido


Precioso para mí
Te alabo
Bendito Señor.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 246


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

ESTAMOS DE FIESTA CON JESÚS

// Estamos de fiesta con Jesus


Al cielo queremos ir
Y todos reunidos en la fiesta
Es Cristo quien va a servir //

// Poderoso es nuestro Dios,


Poderoso es nuestro Dios //

// El sana, el salva
Poderoso es nuestro Dios //

// Poderoso es nuestro Dios,


Poderoso es nuestro Dios //

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 247


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

VINE A ALABAR A DIOS

Vine a alabar a Dios


Yo vine a alabar a Dios
Yo vine a alabar a su nombre
Vine a alabar a Dios

El vino a mi vida
En un dia muy especial
Cambió mi corazón
Y me mostró caminar mejor

Y esta es la razón
Porque vino El
Vine a alabar a Dios,
Vine a alabar a Dios

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 248


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

JEHOVA JIREH

Jehova jireh,
Jehová jireh
Tu unción esta
En este lugar

Visita hoy tu pueblo


Visita hoy tu pueblo

// Alelu, aleluya
Alelu, aleluya
Alelu, aleluya
Al Señor //

BUSCA PRIMERO

Busca primero el reino de Dios


Y su justicia perfecta
Todas las cosas se te añadirán
Alelu, aleluya.

Pedidle a Dios y veréis que os dará


Buscad y encontrareis
Tocad la puerta y se os abrirá
Alelu, aleluya.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 249


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

VAMOS A ALABAR A JEHOVÁ

// Vamos a alabar a Jehová


Con panderos y arpas //.

// En la tierra se canta,
Y en el cielo se oye //

// Así, así, así se alaba a Dios //

/// Con mucha alegría hermanos ///


Asi se alaba a Dios

/// Afuera las ataduras ///


Asi se alaba a Dios

/// Que levanten las manos todos ///


Así se alaba a Dios

/// Que muevan los pies todos ///


Así se alaba a Dios.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 250


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

LA SANGRE DE CRISTO TIENE PODER

// La sangre de Cristo tiene poder


Para deshacer lo malo en mi ser //.

// La sangre de mi buen Jesús


Poderosa sangre carmesí
Que derramo allá en la cruz
Suficiente ha sido para mí //.

CRISTO ROMPE LAS CADENAS

/// Cristo rompe las cadenas ///


Aleluya, Gloria a Dios.

/// Trabajemos para Cristo ///


Aleluya, Gloria a Dios

/// Jesucristo viene pronto ///


Aleluya, Gloria a Dios.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 251


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

AUNQUE VENGAN TEMPESTADES

Aunque vengan tempestades


Aunque vengan terremotos
// Ya no temas oh hermano
Esfuérzate y se valiente //

Cuando venga Jesucristo


A su gloria nos llevará
// Falta poco para irnos
De allá nunca volveremos //

Llega el fin de la jornada


Nuestra lucha se termina
// Con Cristo allá en su morada
Ya no habrá mas sufrimiento //.

SATÚRAME SEÑOR

// Satúrame Señor con tu Espíritu,


Satúrame Señor con tu Espíritu //

// Y dejame sentir el fuego de tu amor


Aquí en mi corazón Señor //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 252


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

CRISTO NO ESTA MUERTO

/// Cristo no esta muerto


El esta vivo ///.

Alabale con las manos,


Alabale con los pies,
Alábalo con todo tu ser,

Oh, oh, oh oh, hay que nacer del agua


Oh, oh, oh oh, Hay que nacer,
Del Espíritu de Dios

Oh, oh, oh oh, hay que nacer del agua


Hay que nacer, del Espíritu de Dios
Hay que nacer en el Señor.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 253


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

TE ALABARAN OH JEHOVA

// Te alabaran oh Jehova todos los reyes


Todos los reyes de la tierra
Porque han oído los dichos de tu boca
Y cantaran de los caminos de Jehova //

// Porque la gloria de Jehova es grande


Porque Jehova es excelso en sus caminos
Porque Jehova atiende al humilde
Mas mira de lejos al altivo //.

JEHOVA ES MI PASTOR

// Jehová es mi pastor nada me falta ya


En lugares verdes, El me pastoreará //

Coro
// En la casa de mi Padre Dios
Morare por siempre, por toda la eternidad //

// Aunque ande en valle de sombra y de muerte


Yo nada temeré, Jehová es mi pastor //.

// Señor Jesucristo dame de tu poder,


Para poder guiar al que no conoce //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 254


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

PRUEBAS DE TU AMOR

// Pruebas de tu amor
Me diste oh Señor //

Coro:
// Toma, toma tus mis manos
Caminar contigo, quiero oh Señor //.

// Señor me falta la fe
A tus pies vengo a pedir //.

// Llename con tu poder


Para poder vencer //.

// Por los campos quiero ir


Tu mensaje a predicar //.

HAY UNA FIESTA

Hay una fiesta, fiesta, fiesta


// Continuamente en mí //.
Hay una fiesta, fiesta, fiesta,
Desde que a Cristo yo conocí.
/// Y yo le alabaré ///
Diciendo Gloria a Dios.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 255


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

VEN Y VEN CONMIGO

Ven y ven conmigo


/// A la casa de mi padre ///
Ven y ven conmigo
A la casa de mi Padre
Donde hay paz, paz, paz.

Satanás no tiene entrada


/// A la casa de mi padre ///
Satanas no tiene entrada
A la casa de mi padre
Donde hay paz, paz, paz.

MIS PENSAMIENTO SON DE TI SEÑOR

// Mis pensamientos son de ti Señor,


Mis pensamientos son de ti Señor //

// Porque tu me has dado la vida


Porque tú me has dado el valor
Porque tú me has dado el cariño
Me has dado el amor //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 256


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

HANAQ PACHA KAMAQ DIOSTA

Hanaq pacha kamaq Diosta,


Inti killa kamaq Diosta
Imaymana kamaq Diosta
Wawankuna yupaychasun.
Coro
Jesucristo cheqaq ñan
Dios yayaman chayana
Jesucriston kawsayqoq
Wiñay kawsakunapaq.
Dios yayata yupaychasun
Dios churita yupaychasun
Espíritu Santutawan
Iñeqkuna yupaychasun
Wawankuna yupaychasun
Señor Jesuspa sutinta
Iñeqkuna yupaychasun
Manan hayk’aq faltankachu
Diosninchispa munakuynin
Diosninchispa khuyakuynin.
Sapaqmanmi churaykunqa
Tukuy nanayninchistapas
Señor Jesúspa sutinpi
Onqoytapas qarqosunchis
Nanaytapas qarqusunchis.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 257


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

ALGO ESTA DESCENDIENDO

// Algo esta descendiendo


Algo esta descendiendo
Algo esta descendiendo
Desde arriba de los cielos //
// Eso es el Espiritu Santo //
// Oh Gloria, aleluya, aleluya, Gloria a Dios //

// Algo esta ascendiendo


Algo esta ascendiendo
Algo esta ascendiendo
Desde debajo de la tierra //.
// Esas son nuestras alabanzas //.
// Oh Gloria, aleluya, aleluya, Gloria a Dios //

// Algo esta sucediendo


Algo esta sucediendo
Algo esta sucediendo
En la Iglesia del Señor //
// Eso es un avivamiento //.
// Oh Gloria, aleluya, aleluya, Gloria a Dios //

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 258


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

TODA MI VIDA SEÑOR

// Toda mi vida Señor


Te seguiré, te seguiré //.

// Aunque otros te nieguen


Aunque otros se burlen
Yo te seguiré //

// La corona de vida
Recibiré, recibiré //

// He peleado la batalla,
He acabado la carrera
He guardado la fe //

YO TENGO GOZO, PAZ Y ALEGRÍA

Yo tengo gozo, paz y alegría


En mi corazón ¿Dónde?
En mi corazón ¿Dónde?
En mi corazón.

Yo tengo gozo, paz y alegría


En mi corazón ¿Porqué?
Porque Cristo me salvo.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 259


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

NO IMPORTA

No importa a la Iglesia que tú vayas


Si detrás del calvario estas tú
Y si tu corazón es como el mío
Dame la mano y mi hermano serás.
// Dame la mano, dame la mano,
Dame la mano, y mi hermano serás //.

PADRE SANTO TE APRECIO

Padre Santo te aprecio


Padre Santo te aprecio
Te amo, te alabo, postrado te adoro
Padre Santo te aprecio.

Jesucristo maravilloso eres tú,


Jesucristo maravilloso eres tú,
Del pecado me libraste, tu Espíritu mandaste
Jesucristo maravilloso eres tú.

Espíritu Santo eres consolador,


Espíritu Santo eres consolador,
Me guías, me mueves, bendito tú eres,
Espíritu Santo eres consolador.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 260


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

CANTA TU VICTORIA HERMANO

// Canta tu victoria hermano


Nunca desmayes en las luchas //

// En las luchas y en las pruebas


A nuestro Salvador tenemos //

// Cuando morimos nada llevamos


Ni ganacias, ni riquezas //

// Allá en el cielo ya tenemos


Una ganancia y corona //

Fuga
// El Señor ya viene,
El Señor ya viene,
A llevarnos con El
Persevera y se fiel //

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 261


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

HAY PODER EN LA SANGRE

// Hay poder en la sangre


Hay poder en la sangre
Hay poder en la sangre
De Jesús //.
// Hay poder en el nombre,
Hay poder en el nombre.
Hay poder en el nombre,
De Jesús //.
// Con poder intercede,
Con poder intercede,
Con poder intercede,
Mi Jesús //.

PARA TI OH JEHOVÁ

// Para ti oh Jehová
Para ti quiero cantar
Siento gozo en mi alma
Cuando canto para ti //
// Por tu grande amor
Eres lo máximo
Y mi alma se goza
Cuando canto para ti //

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 262


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

CLAMA A MI

// Clama a mí dice el Señor,


Clama a mí, dice el Señor,
Clama a mí dice el Señor,
Yo te responderé //

Coro.
// En el tiempo de gozo
En el tiempo de dolor
Clama a mí dice el Señor
Yo te responderé //

// Sino tienes dinero


Y no tienes quien te dé
Clama a mí dice el Señor,
Yo te responderé //

// Si te encuentras enfermo
Y no tienes sanidad
Clama a mí dice el Señor,
Yo te responderé //

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 263


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

ESPÍRITU SANTO

// Espíritu Santo bienvenido eres,


Espíritu Santo bienvenido eres
Donde tu estas allá hay libertad,
Donde tu estas allá hay sanidad //.
// Espíritu Santo, Santo de Dios,
Espíritu Santo, Santo de Dios,
Llena con tu fuego a mi corazón
Llena con tu fuego a mi corazón //.

QUE SERÍA DE MI

Que sería de mí si no hubieras alcanzado


Donde estaría hoy si no me hubieras perdonado
Tendría un vacío en mi corazón
Vagaría sin rumbo sin dirección.
// Si no fuera por tu gracia y por tu amor //.
Sería como un pájaro herido
Que se muere en el suelo
Sería como un ciervo que brama
por agua en un desierto
//Sino fuera por tu gracia y por tu amor//

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 264


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

GRACIAS

Me has tomado en tus brazos


Y me has dado salvación
De tu amor has derramado
En mi corazón
No sabré agradecerte
Lo que has hecho tú por mí
Solo puedo darte ahora
Mi canción

// Gracias, gracias Señor


Gracias mi Señor Jesús //

En la cruz diste tu vida,


Entregaste todo ahí
Vida eterna regalaste
Al morir
Por tu sangre tengo entrada
Ante el trono celestial
Puedo entrar confiadamente
Ante ti Señor.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 265


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

MASKAY DIOSTA

// Maskay Diosta, Maskay Diosta


Kawsashaspallaraq, maskay Diosta //
// Suyasaraq nispaykiqa
Punku wisq’arqokuqtinmi
Hawallapi qheparqonki
Maskay Diosta, Maskay Diosta //

HAS CAMBIADO

// Has cambiado mi lamento en baile


Me ceñiste todo de alegría //.
Por tanto a ti cantaré,
Gloria mía, Gloria mía,
Solo en ti danzaré
Gloria mía, Gloria mía.
// Oh Adonai, Oh Adonai
Dios del universo
Señor de la creación //.
// Los cielos cuentan tu Gloria
Tus hijos hoy te adoran
Por todas tus maravillas
Adonai //

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 266


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

DIOS YAYALLAY

// Diosyayallay qanman ashuykamuyki //


// Qanllatapuni yupaychanaypaq ashuykamuyki //

// Diosyayallay pimanñataq qayllaykuman //


// Qanllatapuni saqerispari pimanñataq
qayllaykuyman //.

// Santo Espirituykita qoykuway


Santo Espirituykita qoykuway,
Diosnillayta yupaychanaypaq
Cristo Jesús adoranaypaq //

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 267


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

BUEN AMIGO

Un día triste me lo encontré


Cuando yo estaba en perdición
Cambió mi vida y me salvó
Y con su sangre me redimió
Ahora canto a alta voz
Quiero decirle que es mi Señor
Mi corazón entona en canción
Que buen amigo es mi Jesús.
Buen amigo es mi Jesús
Pues el murió por amor a mi
En la cruz pagó mis males
Resucitó y me salvo.

OH VEN CONMIGO HERMANO

Oh ven conmigo hermano vamos a cantar


Oh ven conmigo hermano vamos a cantar
Vamos a cantar a nuestro salvador
Vamos a alabar a nuestro salvador
Tomados de la mano, vamos a cantar
Tomados de la mano, vamos a alabar
Y dile a Jehová esperanza mía,
Y dile a Jehová castillo mío.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 268


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

KHUYAQ DIOSNIY MUNASHANIN

// Khuyaq Diosniy munashanin


Qanllataña adorayta //
// Qanllapuni yanapaway
Ñanniykita purinaypaq //.

// Almallaypas sonqollaypas
Qanllataña yupaychachun //.
// Ñanniykipi yanapaway
Kamachiyki ruwanaypaq //.

// Llakikunan muyullawan
Kay pachapi purisqaypi //
// Pillamanmi achhuykusaq
Qanllamanmi Jesusllay //.

// Qanta Diosniy servishaqtiy


Kallpallayqa chiriyaykun //.
// Yanapaway kallpanchaway
Ñanniykita purinaypaq //.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 269


MINISTERIO DE ALABANZA QUECHUA – REFUGIO-MANAHUAÑUNCCA

ADORAMUYKIN DIOSNILLAYKU

Adoramuykin Diosnillayku
Qespichiwasqaykimanata
Yupaychamuykin Jesusllayku
Munakuq kasqaykimanta
Khuyakuq kasqaykimanta.

Chhiqaq ch’uya qanqa kanki


Ch’uya yawarniykiwanmi
Huchallayta maylliwanki
Chaymi Diosniyadorayki
Tukuy sonqo tukuy alma.

Cruzpi qanqa wañurqanki


Hucha sapa runa rayku
Yawarniykitan hich’arqanki
Khuyakuywanmi salvawanki
Chaymi Diosniy adorayki.

Adoraykin Señor Diosniy


Yupaychaykin salvaqnillay
Munakuwasqaykimanta
Qespichiwasqaykimanta
Kawsay qowasqaykimanta.

EMPERATRIZ SUMA (VOL 2) ---- PAGINA 270

Potrebbero piacerti anche