Sei sulla pagina 1di 2

UDABOL – LINGUA JATUN YACHAYWASI

Yachachiq: Lic. Lisandra Jattaco flores


QUTU: Qhichwa 2
SUTI:……………………………………………………………………….
1. Kay rimaykunata pukllachiy, chanta chay chusaqpi qillqay.

1. Sapa p´unchay pay t´antata …………………………….. (rantiy)P.progresivo


2. Katita Anawan jatun yachaywasiman ……………………….…(riy) pasado
3. Sukhayapi pay papawqiwan ……………………………. (p´ukllay) P.simple
4. Paykuna laranjata latanutawan ……………………………..(rantiy)Pasado
5. Mamay p´achata ……………………………………(T’aqsay) Progresivo

2.KAY ÑANTA ALLINTA QILLQAY


1.Kay t´ika – Qampaq – apampuyki
Ord. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. apamurqani –misk´ita – jatun mamaypaq jatun tataypaq
Ord. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. kanchamanta – rantikurqani- papawkita – Ñuqaqa
Ord. ……………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Paykunaqa – ch´usanku – sapa wata – Uru Uruman, paykunaqa - tatankuta - rinku - waturikuq
Ord. ……………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Wawqiymanta –sawakunman – rirqani
Ord. ……………………………………………………………………………………………………………………………………
3.KUTICHINACHIK

1. Imataq ruwayta munanki?


……………………………………………………………………..………………………………………………………………
2. Ima simitaq yachakuchkanki?
…………………………………………………………………….………………………………………………………………….
3. Imapaq upyariyta munanki?
………………………………………………………………………..……………………………………………………………….

4.Ñawirispa chiqa kaqman kayta V churay mana chiqa kaqmantaq kayta F


1. Ñuqaqa Uyuniman munani riyta F V
2. Jaqayqa q´illu inti kan. F V
3. Kay jatun yachaywasi kanku. F V
4. Sapa wata paykunaqa La Pazman ch´usanku. F V
5. Chayqa latap´isqu kan. F V
UDABOL – LINGUA JATUN YACHAYWASI
Sipas Carmenmanta parlarispa

Payqa Carmen sutikun


Payqa jatun yachay wasipi llamk’an
Payqa Sacabapi tiyakun
Sapa paqarimpi qanchis phani kimsa chunka chininiyuq wasinmanta
llamk’anninman lluqsin
Sipas Carmenqa chawpi p’unchawpi llamk’anninmanta wasinman ripun.
Sipas carmenqa mana qusayuqchu, chayrayku chunka kimsayuq phani
chunka chininiyuq wasinpi sapallan lawitata mikhun
1. Imataq sutin?
………………………………………..
2. Maypitaq llamk’an?
………………………………………

3. Ima phanita llamk’anninman lluqsin?


…………………………………………………………….
4. Ima phanita llamk’anninmanta wasinman ripun?
………………………………………………………………………..
5. Sipas Carmenqa qusayuqchu?
…………………………………………………………………………………..
6. Sipas Carmenqa, Imataq chunka kimsayuq phani chunka chininiyuq
sapallan mikhun?
……………………………………………………………………………………
…..