Sei sulla pagina 1di 3

UNIVERZITET U TUZLI Rudarsko-geoloko-graevinski fakultet Tuzla

SISTEMI SIGURNOSTI (predavanja)

Nastavu izvodi :

U Tuzli , 2011. godine

PREDAVANJA
1. SIGURNOST (2.N.) 1.1. Pojam sigurnosti 1.2. Sigurnost u zajednici

(30 N)

2. PODJELA SIGURNOSTI PREMA OSNOVNIM OBILJEJIMA (4.N.) 2.1. Podjela prema vrstama sigurnosti 2.1.1. Pravna sigurnost 2.1.2. Drutvena sigurnost 2.2. Klasifikacija prema oblicima sigurnosti 2.3. Podjela prema subjektima i objektima zatite 2.4. Podjela prema razliitim izvoritima ugroenosti 3. ZADOVOLJENJE SIGURNOSNIH POTREBA (2.N..) 3.1. Definiranje potreba 3.2. Teorijsko odreenje potreba 3.3. Osnovna podjela potreba 4. OSNOVNI KATEGORIJALNI KONCEPTI SIGURNOSTI (2.N..) 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. Individualna sigurnost Nacionalna sigurnost Meunarodna sigurnost Globalna sigurnost

5. METODOLOKI OKVIR ZA PROUAVANJE SISTEMA SIGURNOSTI (2.N..) 5.1. Pojam i definiranje sistema 5.2. Znaaj razumijevanja politikih sistema za nauni i teorijski pristup u promiljanju sistema sigurnosti 6. SIGURNOST U DEMOKRATSKOM DRUTVU (2.N.) 6.1. Demokratska organizacija drutva 6.2. Demokratska ustavna drava 7. ELEMENTI DRAVE (2.N..) 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. Teritorij Stanovnitvo Dravna vlast Suverenost

8. DEMOKRATIJA I DEMOKRATSKA USTAVNA DRAVA(2.N..) 8.1. Demokratska ustavna drava kao nosilac sigurnosne funkcije u civilnom drutvu 8.2. Osnovne drutvene vrijednosti i njihova zatita 9. SISTEMI SIGURNOSTI (2.N..) 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. Savremene teorije sigurnosti i daljnji pravci u izuavanju sigurnosne problematike Politika i sigurnosna kultura u drutvu Politika neutralnost sistema sigurnosti Zakonska transparentnost sistema sigurnosti

10. SAVREMENI SISTEMI SIGURNOSTI (2.N.) 10.1. Demokratske i pravne pretpostavke za organizaciju i funkcionisanje savremenih sistema sigurnosti 10.2. Odreivanje sistema sigurnosti na naunoj ravni 11. OSNOVNE KARAKTERISTIKE SISTEMA SIGURNOSTI (2.N..) 12. SIGURNOSNA POLITIKA (2.N..) 13. SIGURNOSNA STRATEGIJA (4.N.) 13.1. Faktori, metode i sredstva sigurnosne strategije

LITERATURA R. Maslea., Teorije i sistemi sigurnosti, Sarajevo, 2001


D. Modli, Nedad Korajli., Kriminalistiki rijenik, 2002. M. Abazovi., Dravna bezbijednost, uvod i temeljni pojmovi, Sarajevo 2002. R. Maslea., Policija, organizacija i funkcionisanje u demokratskom drutvu, Sarajevo 1999

Potrebbero piacerti anche