Sei sulla pagina 1di 2

Judeţul………………………….

Localitatea……………………..
Unitatea sanitară………………..
BULETIN DE ANALIZE MEDICALE Nr…….
TESTE VENTILATORII

CNP
Data
a a a a l l z z

Numele…………………………Prenumele…………

Sexul M ; vârsta………greutatea……………
F
Înalţimea…………………Domiciliul:judeţul,…………
localitatea……………………………………..
Str………………..……………Nr…………………….
Trimis de………………………………………………..
REZULTATE
Capacitate vitală actuală (Cva)………..ml
Capacitate vitală teoretică (CVt)………ml
Volum expirator maxim pe secundă (VEMS)………….
……..ml VEMSx100/CV…….. (val teoretică)………...
…………+ …………..Ventilaţie maximă indirectă
-
actuală (Vmax ind. a) l/mm
Ventilaţie maximă indirectă teoretică
………….(Vmax ind. t) l/min
Testul cu acetilcolină…………………………………...
Testul cu bronhodilatator……………………………….
Faţă 15..11 A6;t2
- continuare –

CONCLUZII……………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
INDICAŢII……………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………….
………………………………………………………….
Lucrat de: Semnătura şi parafa

şefului de laborator, a medicului

…………………………………

Data
a a a a l l z z

verso