Sei sulla pagina 1di 2

Judeţul………………………….

Localitatea……………………..
Unitatea sanitară………………..

BULETIN DE ANALIZE MEDICALE


Nr…….
LIPIDOGRAMĂ

CNP

Data
a a a a l l z z

Numele…………………………Prenumele……………

Sexul M ; vârsta……………………….
F
Domiciliul:judeţul,…………localitatea………………
Str…………………………………Nr…………………
Trimis de:………………………………………………
Produsul biologic şi examenul solicitat………………...
………………………………………………………….
REZULTATUL

Colesterol total…………………………………………
Colesterol liber………………………………………….
Colesterol esterificat……………………………………
Lipemie…………………………………………………
Faţă 15..3 A6;t2
- continuare -

Reacţia Kunkel- fenol…………………………………..


Trigliceride……………………………………………..
Fosfolipide……………………………………………...
NEFA…………………………………………………...
Lipoproteine β/α………………………………………..

ALTE EXAMENE BIOCHIMICE

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

Lucrat de :
………………………………………………………….

Semnătura şi parafa medicului,


………………………………………………………….

verso 15..3 A6;t2