Sei sulla pagina 1di 25

Que Bello

Federico M. Ovando Cumbia Sonora Dinamita

©Bandas_Latinas_Guatemala
 = 195
 4    
Clarinete  4
 4    
Clarinete  4
 4    
Trompeta 3  4
 4    
Trompeta 2  4
 4    
Trombón 1  4
 4    
Trombón 2  4
 4
Tuba en Si♭  4        
   

Tuba bajo en Fa
  4
4        
   
44      
Congas              

Timbaletas  44        

Cencerro  44                 
3 3
     
Set de percusión  4                  
4
 4    
Trompeta 1  4

Güiro  44                       
2 ©Bandas_Latinas_Guatemala
 4    
Lira  4
5           
   
Cl. 
           
  
Cl. 
        
Tpt. 3     

    
Tpt. 2         

         
Tbn.     

         
Tbn.     

   
Tba. Si♭        
 

Tba. B. Fa
    
        

Con.                 

Timb.       

Cenc.                 
3 3
      
Perc. Set.                   

         
Tpt.     

Gro.             


©Bandas_Latinas_Guatemala 3
     
Lira         

9
         
Cl.   

         
Cl.   

  
Tpt. 3           

  
Tpt. 2        
  

Tbn.           


Tbn.           

      
Tba. Si♭       

Tba. B. Fa
       
     
 
Con.                  

Timb.         

Cenc.                  
3 3
     
Perc. Set.                   

 
Tpt.           

Gro.                


4 ©Bandas_Latinas_Guatemala

Lira          
 
13
           
Cl.   

             
Cl. 
           
Tpt. 3   

             
Tpt. 2 

Tbn.           

         
Tbn.  

    
Tba. Si♭       
 

Tba. B. Fa
     
       
 
Con.                  

Timb.         

Cenc.                  
3 3
      
Perc. Set.                   

           
Tpt.   

Gro.                


©Bandas_Latinas_Guatemala 5

Lira              
17
          
Cl.    

            
Cl.  

          
Tpt. 3    

            
Tpt. 2  


Tbn.           

         
Tbn.  

    
Tba. Si♭       
 

Tba. B. Fa
     
       
 
Con.                  

Timb.         

Cenc.                  
3 3
      
Perc. Set.                   

          
Tpt.    

Gro.                


6 ©Bandas_Latinas_Guatemala

Lira              
21
      
Cl.
     
 
 
            
Cl.   

  
Tpt. 3              

    
Tpt. 2    
       
          
Tbn.   

           
Tbn.   

       
Tba. Si♭       

Tba. B. Fa
     

        

Con.                  

Timb.      

Cenc.                  
3 3
      
Perc. Set.                       

 
Tpt.              

Gro.                
©Bandas_Latinas_Guatemala 7
        
Lira           

25
         
Cl.   
         
Cl.   
         
Tpt. 3   
     
Tpt. 2       

    
Tbn.        

      
Tbn.      

    
Tba. Si♭       
 

Tba. B. Fa
     
       

Con.                 

Timb.     

Cenc.                 
3 3
     
Perc. Set.                   

    
Tpt.        

Gro.             


8 ©Bandas_Latinas_Guatemala

Lira

            
    
29
    
Cl. 
    
Cl. 
    
Tpt. 3 
    
Tpt. 2 
              
Tbn.   

               
Tbn.  

     
Tba. Si♭       

Tba. B. Fa
      
      

Con.                 

Timb.     

Cenc.                 
3 3
     
Perc. Set.                   

    
Tpt. 

Gro.             


©Bandas_Latinas_Guatemala 9

Lira                 
33
    
Cl.  

    
Cl.  

    
Tpt. 3  

    
Tpt. 2  

    
Tbn.         

         
Tbn.    

      
Tba. Si♭        

Tba. B. Fa
        
     
 
Con.                   

Timb.          

Cenc.                   
3 3
     
Perc. Set.                    

    
Tpt.  

Gro.                 


10 ©Bandas_Latinas_Guatemala
 
Lira        
   
Clarinete 1 Que Bello
Federico M. Ovando Cumbia Sonora Dinamita
 = 195       
 4 4       
 4  

13
                     
  2
      

23  
      2       8
          

©Bandas_Latinas_Guatemala
Clarinete 2 Que Bello
Federico M. Ovando Cumbia Sonora Dinamita
 = 195       
 4 4       
 4  

13
                        2  

        

24
    2       8
        

©Bandas_Latinas_Guatemala
Trompeta 1 Que Bello
Federico M. Ovando Cumbia Sonora Dinamita
 = 195
 4 4 
 4                  

14
                 
  2
          

24
    2       8
       
 

©Bandas_Latinas_Guatemala
Trompeta 2 Que Bello
Federico M. Ovando Cumbia Sonora Dinamita
 = 195
 4 4
 4                         
  

14
                       2
     

24
  2  8
          
      

©Bandas_Latinas_Guatemala
Trombón (Clave de Sol) 1 Que Bello
Federico M. Ovando Cumbia Sonora Dinamita
 = 195
 4 4       
 4         

14
      
                    
  

25
             
     
 

35
  
  

©Bandas_Latinas_Guatemala
Trombón (Clave de Sol) 2 Que Bello
Federico M. Ovando Cumbia Sonora Dinamita
 = 195
 4 4       
 4         

14
                           
     

25
            
    

35
   
 

©Bandas_Latinas_Guatemala
Bajo en Si♭ (Clave de Sol) Que Bello
Federico M. Ovando Cumbia Sonora Dinamita
 = 195
 4     
 4         
  
 
     

11
     
                   

21
       
 
              
      

31
           
         

©Bandas_Latinas_Guatemala
Tuba bajo en Fa Que Bello
Federico M. Ovando Cumbia Sonora Dinamita
 = 195

  4
4                 
     

12

    
                              

23

        
                     

34

      
    

©Bandas_Latinas_Guatemala
Congas Que Bello
Federico M. Ovando Cumbia Sonora Dinamita
 = 195
 
 44                                     

10    
            

18  
                                  
   

27
         

36  
      

©Bandas_Latinas_Guatemala
Timbaletas Que Bello
Federico M. Ovando Cumbia Sonora Dinamita
 = 195
3 6 3 3
 44                  

20 15
                

©Bandas_Latinas_Guatemala
Cencerro Que Bello
Federico M. Ovando Cumbia Sonora Dinamita
 = 195

 44                                     

10
                                  

19
                                      

28
                                      

©Bandas_Latinas_Guatemala
Set de percusión Que Bello
Federico M. Ovando Cumbia Sonora Dinamita
 = 195 3 3 3
       
 44                                    

7 3 3 3
     
                           

13 3 3 3
       
                           

19 3 3 3
      
                                   

25 3 3 3
     
                           

31 3 3 3
     
                                     

©Bandas_Latinas_Guatemala
Trompeta 3 Que Bello
Federico M. Ovando Cumbia Sonora Dinamita
 = 195
 4 4 
 4
      
        

14
                 
  2
          

24
    2       8
       
 

©Bandas_Latinas_Guatemala
Güiro Que Bello
Federico M. Ovando Cumbia Sonora Dinamita
 = 195

 44                                          

8
                     

15
                  

21
                                           

28
                     

35
             

©Bandas_Latinas_Guatemala
Lira Que Bello
Federico M. Ovando Cumbia Sonora Dinamita
 = 195
 4 4
             
 4      

14
                          
         

24
        

                                
  

33
      
     

©Bandas_Latinas_Guatemala

Potrebbero piacerti anche