Sei sulla pagina 1di 40

AR. 70/.

223
Isfruzi:oni per
1"1 USCI

IinsIir'uc't'ilon5, fOlr operlatiDln

Via IPletn" Be.-ett."

T'et (OIGI)ISS7211 ~ Tel'eJi: 30nl2S

Fa'bbl1lC111d' Ann~ PJetr,Q, EHH'ICHI ,S.p.A. 118- 25083 BARDON! VAIL TR,OMP.A (Brescia)
PH

as I

Itllll

In(Uce
pagTmls G~INIERlIUr.A ~ dan e de'scJiz];one U CiOMA;NlD~1 ~ CAIFlIGA:iIiORIE II PiR:!:PAAAZIONIE PiER iL nRO V LANCIO DELLA, (~AANAlIA VI BA:IIONETT A VIII AAFI~OAZA1iORIE IDI AINC;U,"O SMCMI'AGGIO IELEIMEINTARE PiER ptLHJZIA A !i!slin,::i B l;'lnc:r!ag~ali1li1re (i 'Cli~ ~liIdro presti! 'gas D' tubo asra at!mO'!lff'Iel1i~O 1::, cQl1IIieflpwire III f!llcllle

Ialbl'e of eOililents
.1
U G.ENERAL: D'a/I: I1nd d!f1;m'ipt'ifm COrW!!.OLS

3
8 '~13 H '18

1Mf.~
MAGAZINE
PR.EPI'lIRATWN FOR. FJRING LAUNCH iNG~ G.RllNADtl

,
is

~,v

nt
1V

21

1l'

vm

2~
24
:25
:26 27

VI
VII

BAYONET
Ii

rne

n
1,8

m,

:21 .PHUNG AITACH.MRNT


Cl.EANfNG 2J

llil.ANK AMMUNITION 1~'mJ(p~rd

VII.! ,ELIIiUENTARY SfKJPPJNG FOR

28 31

29
30 &'2 33
34 35 35<1

GglFIllPPO Qtt~l'atmel H c\ftrf\elT'~ Orl:tllll',atore 11100st;;aarmamenlto' IX. X PUI~IIZIti. ItIJ(iOfi>.lVII?J,IIUEif'lJTI E, R IIMIED~

tIInH;~o'

,D ope,ratilJl rod tube B to llJ'clik tb~~ 1'1{l~~ !JPC/~ l' (,htlJ'gi~g h&lL~dl~" ' IX
X •

~~~~:::~~~1;er c
£lIlB

2-4 .2::l

26

C1jJ,tluiel

.:n
.27 28 2'9
;30 32' ;13

CLEANING
,Exn.OD~D

H ~II (:l1trk~ J op.erlllitJl!, rod

T,ROUEWSHOOTING D.RAIV.1NG " NOAfEi\fCLAlWRE O.r'1'H8


WeAP()/II,T:

~4 '5.a,

IlIliSEGNO ES,LO!SO, _. I!'II:OMEIHCLA lHJiRE


ID'Ell, '.AIRMA:

"

,X,~ laMONT AlOGIO PAR'IIII COLARIEGG~ATO fOAl 1[11 nilFERII MIENllJiO s~a'l!l t4ZA. D II SMON1i'A!GGIO E ,t perno O~l1nle~liI, ~' calc:II(l' 3 Impllg.n!l~UIn:1 II portal1l:m~1!1I cane 5: :sehH:to:re· sleura I) penlo ~eva, r·a~fi¢a '7 Ipem~ de'l' cane' 8 perno 9ri lIeno 9 mQlla, grliliaull ~0 pem.Q QlilllCio eaI11:i:l;liQre ~I~I awi30 aerbaJllo'I,o VUOi~O 112 midlllo '113 'flrlllppoabo 114 " .. Ivola l;;an,dr<l~gw<l~atEi

343

xs

ADVANC.ED STRIPPING
RJ:tFERENCIJ fJOWS 1 hJlW pi~ 2 ,blit.t~l,o.(h , pi$.(('J{ 81'1,
<I :5 >6 "

36

STR1P:P1NG 5EQUiENCB

lOtIUii/J"i'Ni illiib 11 lwl.~ /mIiJ open 12 iron,t l'ight :l;' mIl' $igh.~ It'(!uP
:lc4 ]:5

S 9

Iri;gBC'r pin.

'hdm'm~r &fJ'1i11J1.: i,11Me S ,ulll'C,/M' • ~fety afjlom'llfic' pre lever ,pin IUllnm'Cr pill

mgg~r s'pnng

s,prndle

'ti:!rl!nl

15 e'$h~.t~ore

,e:J(~i'l1ctQr

X.~~I XIIIII XIV 'Xv

S!EQUElNiZA IFtIMONTAGG (1f1:UCGIA B~PillEIDiE COIiJ~~MA'mRIE

10

')of In fOLDING

:)Iffl

RRASSEMIILY

SEQUENCE

nUTT

.XIV lHPOD

JrV 2

RiFLE SCOP.E

'i
I

Iflficiaglral1'alte II,eva ~:a lvela Ialilclla,gr,:,matie

31
29

l!.r~~,ffl~' lfilu1Khc, spi!U1i(!; wl1M ,il!!JI!I'

<lVVUSQselrbaJ~olo vlioto

se~etWte • siculrlli
dl~a~I:~1I

,40 68
1'4

bolt hold

Op~>ll

lrlcctQr' •

1:r4~ly

tl{l.J:jt~i/t?$I,g.h~

ci,!'!ghia per AIR. 101

C;.lrileatulre
'9li1lm:ia, c:iI'rlcatiOr'>I1I g rilllleUlo SPQrtJelllo CU Ilflua tllreU:o b:1plede

87 84,
55 G1 8 2:2
!l{l

~ti~gJOT AR10
tm:g~1,i1Ie

m~M<"'{tte $titd)

{:ri,UN
flu;rl' C(J'wr

On.~cci~1

eifi9h

j,fJI

ee r SC 'TO

91 912:

d)(lrf,illg hill/file b,ipod lddillt.~tf.P:J: sling I'M SC 70


ln questo

I.e deaeml nail'Dn II ed

m~ll'IIlera de i' p<l'rtiIOO~:)I'rlIJIs<outi

Ilibretto, SI dfe'riscolilo

a I disegn,o 'esp~o:so eda!~I.IQ

""n1rl~I1;Ollat~re,

Fig. 2

the {!'xrJlUJ'~d dj'tJ~~g lilul lt$ J


4

'Tb~' tcdukal

U".m~

<il'lld ,IM,t

tlUJJlfxn

IllItd

ill' this booklt!:t ~,f1J,~,r M

J~O,In(!;IJdatlll,t"

Tabulated dia,ta
Pieso Mod,elll,,, Ai'! 7®/.223$enl~a ,eSJrdMM!'e e ~Ien!:'!',a('.lilllgil~<I Ml(ld'ello, SOC 7'1/.223 senaa carlcatore '13 sanza ciFlghia
Ikg.

Cinghia Caric,attn:re

VLlctD

C<lr,]catQ,re' piano Mode'lio AFI 10'/.223 (30 colpU

(lO CQlplll (SIl' col pj)


COil

~ ~ ~

3.S'tH)

c'inghia

carlc;ato,re' plene
pienu

,. 0.600
~
a.2:l:0
4.21'1

3_550 '0.1210 0.260

\1f"",ighf \f(!}dd AR. 70/.22; tllilhotJl IIldt/ubl" !J1ld ~-lr"g Model SiC 7'0/-2130 1'~'iIlRmtmaga:rilu! ,mil illin~

SIir.1g

7.7 Ib 7.&2: lb
4,,2:5 o~

Emply

m'lfPl ..';m~ L:JO r.d)

lModello SO 70/.223 con (30 c;o,lpl)


IB'llii~lneUa lu ngl1ezzlI ModleUo Canlnlil
C.mlla

clngil'l.a B earlcatore

k(S{kJ !?1'1l1fl'Zinf (lo. ~\fodd AR70j,22J with Slill,i; ~nd iOJI,tlNi mltga~r;c (30 ril) Model SC 70/.223 t!I;,1) sliM¥, (lml frJ.llJ",,/ .m(lgtlzim~ (3'0 rtl) fJaycmN
Lt!IIi,lh

ra'

9.17 ~ .l.3!5 .lb

9.3 ib '9.42Ib 10 uz 37.6 in n,3 if I


19 ill ~711 hr 28.. h,' 8

01,283 .AIR: 'Wi :2:2:3

.lMadfi AiR 70/22,3 Ihrrel


lJarl',~1 lllil h g~e'k1de 1~III1('bl!r

rrnn, ~

955

coOn IlanCillil!lii'allare
COIii

.,

Mod'ell'o, SO ?O/,223 con gmccla piegata 18,aloneUa sem:e fQdero Mod!e~ 1 0' AR 70/.223 am baiO,F1eUfl
1

Mod',ello, SC 70/.223

gnJlccia stcsa

~
It

415(1 4:80
900

7.'310 290
11.1iIJO

M,J(/d 5C 70/,223 wil/; cxr'~'tf(kd Imt( A[,,M'd XC 70'/.22> .ulith I()M~J .bllit fJayonN k,.li!e Model AR 70/.22J, wilh b,~yoIl~'t

4JJ i~

11.4 i~

Flig8J'tura, destmrsll,. ,4 Irigl'lc IfQ' 61 Un gim Prim:ipio dli i:l.imionarne·nto: :ii, p:rE'!S8 di gas
lipo,
AUmel'btllzione:

In 304

rnm.

.l~ifJblg,

M~"I'hC<1
T'jJ~

de"I"onur:a~(jrl!): rQhli'1ite ,a carnC,altof,e lR!lr-ilredd~melul(I:: ad arlOlI MunlzlOlrJall1elUO: ci'J,lIibro 5.56 mm. (.22:3,) Ti~m~ al IpaHa.tr,a;cciam'e" @ $alve ed IIll1erOO Ve:llotUu inizialle (ci'rca] IEn,ergla, ailia bucca, Pr,eS$i'OM !'Ie' 11141amera [rnass.) c
RiitlflO

of

of

K.J1. 'I

g~ol)ves (Q~ (, gf'OO.IfCS.)


g4S fflf.rtirj'1!

I'II.fll hJ'

12: ill

iKi'lffl,~iOrl:

brlMt:h mt!t:htluism':

Ale/hod of fi.'i.'dillg; CUo!!li~g: ,(Ii,.

mllga"illc
tml'J,

Ammunil.i(m:

t:tlfilM.r ,5,)6.

(213)
d,i~ljiflJ)'

l~)'F!!: bdU, trsce«, Mimk ,fi~illt c!:MNC/'cri.tict 9'SO Iln./s.


163 kgm, MlIzzie ,lflf/,()City' '(nppro'x)
{>JHJ!'gy

(i~!d

,CafBlI:te ris:tioh e (l ii tir,o'

,Muzzle

dl uro

PQrtata m!lssima, Portata massimlSJ ultll,e illpa, eli! glulllata

3:, ?'OOI kgl. pel' em.2 7 00 circa 2.GOO' rnt,


1

Ch(lNlb~'r 1)FCIiSU,-e-(rilllx)
C)~t:lic rille /l.t'lixii»w~l '¥lHfI.!!

,,,j .!ire
ro'ltl'ge

"l.50, j.fli n68 It·lb 52,000 p8i


ap{Jrox.
j(l(l

500 mt,

J\f{1,'!imilm cD;;:cfiv(!
CU!m1tloff

MEC.AIR 40 mm,

,500

mef;Cl:r

lyPt!

Mffl1r 40

111m.

Illfu.cilc AR 7'Clt22:J ~. Un'arm;.l Ileg;ge'ra" nd~lreddate. adariia" a presa dll 9 a~. ali !iYlentilib con c:il'ricatore e IPr'evis:t1lJ p,~r II tlro a, eel posiniQol!t) ed a raf~i(l@ all ri!tmn 111cllrCIl, 7(!10 CQ'Ip~ 3:1 m,~rniUtQ. Iifl_Jcile$par~ oal'ic<'!tllrE! harnraa, III tIF"gU;}rdO pu.nh"lifllCnw 'gr<llllatl) fa Iparte dle~ gruppo clion,ra, Per ~I Uroa sah,.e ~ pre",i ste il r:lff.cf.zatore: dli rilllIc!,!lo. c,a,rtm:ee 5.,56
dotllto
Il'!1!m

(.'223)1 ad!

seleUore
grilietto<
1'1\1111"'0

~nc:ura
V~QtQ'

- 68- 6140 ~

sdea.",~• fml.t "aU


ap~,rtllre aflst
tll!lg4Z;I'j~

!fa/1m! Irlgg~r
()lM~.l

al illrl'.mt;)tlQ eon
sp~gn~·

d!lI 3D ,oo~,pi.

l.'AR 7®/;223 ~

di

~<lnlCor9JgrS!nOlt~ con

hJFl~ion.e d~

se:rb:ilt:oio

theUo
dioU,ra

-2:2~
'M-

dJlirgiiig IlIffldh.·
1<iy.Dt

Gp,or ~Iellllino

El ~

coeer
ln~th

-55 _ _ !;IaioneiUa clOl1l fQdelw r;oUo'rz<'!wr;E! rllncul~o 'bllPlece cilngllia

en

Deso'r; ptiion
Tb~ Ai':. 701.'221 rille
mS?fl:zitit
(J(iU)"Ml'i.:

's

ij'

Ughi!b"/!jgb.~,(l;r

c-Qoi~d.. .~r .rJ,pcttlll.'(l.


~emi(l#l()j"4U.: OJ' 1J~1' lni~fI,M.

!~d, sr)()uldef l«il.P01l, dedgri~d fire (It dl~ cydi'C raM of c. 700
J~Jci'lilll'md Ill'QgS~j~c.

/'W"

lffll

IFi!j.

FTg., 6

rolll~J$

r.h~ .riflt: .is chdm.her.~d I(lf" 5.!i6 mm (,223)


to. l1..:rommJ:~M
{j.

.c¥lrfr.id&t.'1

4"'1'

j,f

d~·$iVl~t!

TIM rifl~ is fj,t(~'d ri,.l.ith o:l. i,ren,,:dl! .la~mchcf" (U;liNi, !1$ (laib $~lpprt.ss"rTht grr;H~de lllllllochef' $it,btis part 0/ .tlu! aperi.fjrt. #g"~' 4s,iCmbfy.1"01'tT!liljllJg p~rrH]ri!l,
a

b!l1nk:

o:lmlfll,mitio1:l

jiri"i

()NdC1mlel1t

~ay (Fi{li. 4·) $l:CliJrilJ

be

(J!M.a.

A,c.ce:ssory e(-I1U~plmlent::
~ .haJi:1n~t wifb :SColl;.hl1rJ

safety
S'®I

CQllpo :.1Iilgiolo

siudl:

b:1;:mk

IlJJlmffll.ili"'!1

pri'lg dl!lJi'c.e

h{pod
$lini!.
7

Ilfffamatic'(rre

r:afliiCiEll

'Tiretla
Pel" nnw
Il9l'1ii CQlp~. Pel" II tlJlo B raUic<l. mallitel'le'i'e,il grllllietl:o p,reml!lto. stl:mi!m1iornaticQ. prcmere e' rilssc'law'e I'll Qlriin~UQ pier

,~2:2 .......

C:ockin91 handlle

F,,,, sem'iemlom'l1r/c
P,(lr /Juumu1l'ic

fi',~, SltMttz;r
sl]lIre~

Imd

pring,

lrig;;er

r,~U5'~' Iri~'gc~ 10' ~'ltch mmul o.li;l h.oIJ.

Per ann'!'rI:l

II fU!t::ile mailu.dment.e.

arretrare

,<I

fonda

!II tel ette r

e lasc.i'aril,o. Cia pelrmeue'all~ di posiziomue la C<I!'W(:(:,la


tore,.

forza dell a rnolla del cal"lcat'Qr'El supe,riore~ul c~mminCl delfoUllIwa·

Avviso
'vuotlo

sle'ribat,o,i()i

40 _,

Ouando, II"CI'I'u.!ralt'i)lI'e" SlOtto l"azlO!n!l' de]lla nmHB dii ri,Clllpel"'O av,UIza, ~/)I $1I..m parte iiilFlterioro infewiore ,s·impe:gnl9J !'lei tl:md,eUo della carlucci;;!. I~ SIPi!"!gel lin allantl illJ3,erendo'l,a in camera e 'bIMGaJnd:ola nella een Fla.

Quando iI carlcatore VUO~O. lI',eh;lv,aU:i'rieagh!lCIll sul Il'alfvisQ serha1iai 0 VUOlO pertr,a'ttemllrl: l'otliur.liilt'CiI',e ill pos.iz'lon e a;pertll. Quanil(io, i~ carT:eatcire "'!.i,Cito vilene tolto ad '1lliseritD un c~r~catore ca:riCo, pr,emere, la p.art'e superiol'e ,ziglrlllllata dellfallvilso se:rb,a.teto vuete Ipe r ~iber.1l're' II'ot"liurallor,e [O:PPl.Irtl ,ariretlrarle ~~ t'IIrlEl'Uo e Illber~l'lo).
Pier bleceere I'onural~ore 91.1IPCrjli)r1e

ill gruppo, OUl!lf1lllo:re iill! posiziQne

aperta,

,a,rretJF'U'i1il

agen.do, ~1IJ1fiwtto.

tlr.1ue, lIerSO 'j'e$temo,

'Ii!l p.m,G) illiferiore) Vl!lolO" Pr~m,G:r'eper nl:ier,!Ire l'oUtirat.Qfc.


('0' prernere

d!!lII'awisQ

1/)1 parta serbato,io

When' l'be flIrtga.,illc is ~m'pJy, ,,!J-e ma&ll~iJl~ ,he bell' bald' O{Jt!n to bo!d tbe bcl~ l.ugemf}Iy

/,miozlJ.f1rwIlJdClll
,M

It

the reer.

When .the cm{u,Y mtJ!!.d4h~c is ,emalJ~·d !lila (I' l'oaJca' JIlIIPii'Zf1K is imtl11icii ,ill the: g~tIt,,, to lee4 <I' I':t1Flridg,e ,["to (he clw:m'iMr pl'lm t~pf!er lan,if, to ,cl~lm b"Olt' (Q.~ ".u!l lh~ I:lMrg,jllg IMmdh' sUgh/I}, w tht! reer ,{Jltd' releIJse.' in T Q llnJii .boJ! (l$S1.'m'b!y b, O'{M/J ,1Mitkm, w~lrl1Ct' knit 1l8sembly .a!:ling .on J'b~ cochirl'g Iffl~d/~·. pr)11 om' tippl!1' ,tang of bafl' bold ()IJ~II (01' preIs lower ~Illl~l' (I w,eleaH~ ,bol~' (lCl ;:IS 4b;;iuc., ..l'

T (,')rock, and oper41e' mllmmlly, 1fR}~~' ro.'k~~ngi).ll1j'(itC' to rota,' position rdel'lse:. This pmnhs the j'1J.rcc of the IfUigazine sprii~g #) posimm lIM top round i1:l' f'I1tb of the boJj, A:!- tiM balt' 1rw'ue~ j:wIwml under #JfJ dC/Wll o,f the recQil spring" lh-c bottom 10.1:11 ,oJ tIM bol.t enl{1ge-s liM bilsl1 oj' the elioT/ridge, rilmmii~g if f(ffWIJ'I'd~ !~dil-J.11 ,Ch<11I'.lbl!ri~~&. tmd Icc/::itJg it in ike bdl"fi!l.
lind

If)

Dh)Ura

,Alpe'rtllJlre s iiglht

II 9 ru ppo alze h.ll dille, diottre: - Iii) prtma, ta.rataflllIo<I t50 metrii I[FI9·. :;OJI II!! se<.Iofl:da.!aratalino a 300 mel.ri (rig., I[Su ordilnaziol1l(l: cll:ottre COli tara:lurl! diverse). II fl.lcile vlene CQn$eQlllilto tarato, per 110 spootamenlto. Volem:lio n~,goillre 1.llteri,urrneIAte 10 spostamemo. usere il "fall· della d'eWillnpl.I Qn<llUIrOI per .wvil:arc ilD sense Qr;llri(l ,od antlcrar i,o I II te:llta dclllOi vile di SCos"tSimelliito pos iziolllaM 5'l111.;1 ,d,[lstra,

in

to (;,po:rtello clJlatta (flg.2) lila corpl esnan ei ne II;) culatta E" coml,igliabile, usc, La .spo'rtello di sparo.
chimle're

lOll

~lInzione, d·impetlir.e
quandio

l'entrara dli
lion

10 sp{)rlell'c atgcOI ~nta m

l'arma

'e

In
0

Si apre

'UII~~m

illl

f,ElSE!

d'i E'IIrmamelilto

deU'tllzo. IJ luc i lie' visns

esserc sviWlQ solo, in onicina).

(:Ql'Isegn.?ll.o COil

mlrtno

tarato

[l]

m~rlrno poha

It,om

TIM dim

Cot'ttl' (fil.tl¥t ;1111)

(!11'll!'ring

lip:

rer:,.-ivcr.

2) is desigped

10 tm~II(WI

lord",,·

mbs/(lIl'{;l"s

It Ii Il:d'~'isable 1'0 d08€ ,tht: dust COPt., wJW.1 Ihi? r.ifle i's WJl in us«. TIM ,Jtm iYl/HIt ap~ns mll'(J~l'ltJlk(111y when firing or wllt'~ (be d;)1lrgillf!, Ixmdfe is {iullt'(/ /taI·k.

Fig. 7

s
6,!?,hl ,dssembl'Y ICillHr'~,i
W)(J

H).~fIJtl"!'
-

il{Jerl~I""'l':

(Ap"rfnfc

tUft Jim 1lp.~1'Uifei~ IIdjimcd foOl" 11' (NuII/j'el: 01 150 me/~"~ (se'e .liilllT'l! thl! $l!llI!ld dfJ~'riJJr~ is t1i1jUI.MUi 1,01' oj di.fllm·,,· ... .lOO 1

'1,

NJ(!let'~'

la,f,e

jjgtfNl'

8)

(uij,ufi'luj,' fOf

diUeNMl'

(JiSlml(C$

"n

ff<1111!'8l').

QI

The rifle h mpp!icd f()ilh iJdiuSIC'd winJ'llgel iXJUJ"ewi the r~if1d'lJ!.C IJUIY h'c /llrllR.·" IUijii~/e{l by tOM/illt, tbe lJe(1d nJ fhl! ,W'tntfage scr~'uJ /"om"'cI rm tb« ,ight side 0/ Ihe 11!1ll' sighi' ,w#h ,the boffo," pfale

nU!

t1J{' pist.oJ grip. lront :iight is

sN

(Mly hi:;./)t'1' c-dJ{>/oIJ mf1Y

uil$cfiW}

it}.

Tbe tJI{litl.un'e lal,lI' ir ,dt:liII.J~e.:i to liatd;h'e


l)(}fj5ing.

magl1ziJl'>

ill/h'c

!nag(l1}inc

11.1

Miag,Bzine

Per iiinserh'\8

n cal"i,calo,re

m;!rI ';u,clile

II 'C!l!r~o;;l:liQre PQ,!Ij) essere Inl$,eritQ Con oUur,\iWnl ohhJoSQ O'lperW. Anerr~re' con una mano I"impugnattlra, dlitigere Iia bQc:c~ del,",arma in una dirrezio:ne slcura inse rilre, eon ra r,tra ill caricatore IneW<lrma ..:iipingend'olo e lrUIot3mloio 've rso I"allb'l' oome lilildllcato netla 'fl'g. 1111 no 01 quta,nd'o g'll sente ehe II tli8,m:io ,ca,rka.rnl\~ ha, 'fl

II o<lFicab>re
IPremere

una eilpaCiUI dii 30 eolpl, le car~ucce Gome' Ilndlca~o nellefig"


11<1,

impEI{lllato

,e'

traUle'ne'

Iii

cancetcre.

9'

'Gl

10.

Fig.

Fig.

111

Fig.

t~

The fI:llgpzillE" ,(W

t.l td[nlcify "j tt,irty rntt,uh PN,m t:d1lridg.f!1 int-o Ih~' Nr(lgazil1(! illS sbou» ,In /ig:{N!i

'9

tilltd

10.

f(l(.h- ~"8(lg,r:,1 ,{lrW /)().hls'


lot

TiM m.a.?/D.if:lt!l!lay hI!' ,ill~e'I(!'J lilith, tbe boI', opem!J' or dOled. G,ral,P tlJl! pis,tol grip, pr;il'J,t 111r:' l1U(z;zh' in' ,til ,5(1f{" Jin!'r:Ur:m" ami huett' amJ roo/ate ~Ix' looded m'd&.niJloC, hue tf)t~ m!1g.tJ7irlC hO{J$il'J'g. Push' IlpwarJ rQllife' (l; ;how/~ iI: figure ] 1 limn the "Jt.lg!l~;iIt"

an4

.t1J:e 1Ni.ff,.fIWI,e'.

13

Peli' liOg Iliie!fa U ea Ii' ilcato're


Per 9!call'h;:arE! i'alll'lma
A:rfe rrEln3 i~ c~.rica,~lOre 'p~.lizicm;:mdt)! III pollUCIe 3!l1~ {lane 1.0 cari· cliI,~IONiI C p·re merle: .s;pllrlger~ n eartcatore in avafll~;~ sd ~ b..."LS,SJO n per Iiber.aril 0 dla'i !liam:lo, tiOgHer'e III cariCI:l;l>are come in,(liC.'i~O CDm 11.111 pl1mt!l dl una carlulm:i!l.,aiZ'.a.re< Ira 1lllngua:Ua dell 'fonde'l ~o 'e ~:p~lnge~~ElJ :e.llnnc ietro Ipef' ~:ogHerill, come Im'Jllc.ailo n:~n.al filll" 13, Mello stll';l'ra· ill 'f(mda,lllo dal Go·rpo ,carimuo:ra fare at:~en~i~:f'le a~~a m,oliia ~rn tiEirnsi:nn:!l.

n~IIIO!Hg. 12, ArlFeH<lre U Ur~tto per e~Hnlrre ,edl '(3SPeUere luccii" rnaI~a Clllim~r.f11 cl il eertu eei a,

Ffg.. (hill P~'rn ,(:Qrnpon,eIllH ~


_

revslf'lW<J1

ca,r"

·corpo calric~H:or·e

e~eviltore

_.

1ITI,olllal{:1I~~cato~1I fOinclelio ca riclltiOJre

fig, U

Be m.ova~ ,of

the Inagaz Uill1ll,oadiinQI Oifthe r iflle

1:2: ~1fiIEl:

PlJ~h

Ma'£la:zwne di sa S:S,E! m bll"1 lVftb dYe nose 0.1 fl .c(ltl'th/~f! fill limii.
it

oj m'dll,n'ij~C b{)liQ!lr

r-t(l~UNINl to r~mOlJ? il,. a:r 5h(J~l)tl

in

flf.'llf.'rJ

B.

{!1(jI!! t!lmi

Gratp~n'l1g(jzill~, pI(i'(i~g. the IlwmbQJ.l. ~ht m.lil:g.:,<hl~ llilch flm1 t'1~!!i!iZiJJ.g t_b~:' .r'b; (;usb l'b~ m,-rM-;<}tie f'Oft!'I.::FI! .(JI.~J ~da_.w.~.lward IQ l~. .d;$,t;IlSl~ge. ..rt .from d.Ni. ..'ll.l",b. a:';ldrem()!J1! lIM r.li1(J,gil;:~!n:'ft.om the 1M'I1p';I1Zrne' !,,"'d, a,s' slwl1m m figtl14 12. .. .pfjtl d~~rg,iilg INiIJd/~' r~4ni.!tJrt1 to ex.~racl' ilrNl' ei~<I (/ PQrs.ibil!J: .~h.d'fto

WI1mr slidil-ig pl~tc ir,r.)m ti'tfJ'(!~;lIC li!r.)d'y~,,",!1l.trd /MIld t.o PI'f!.rJ!!ni II Ilymg Itu_ (Fii!~~ 14) C!mlpa~re:nt f;rrlf:
-mo1Mt{l1~

the

~fJ1'itjg Iwth

~ i(}lr4W~1

.rhlJ-y

b~'.red rQ.ril:l::J..

Pr',epalr,aziioliil,e

pelr iIii ro

IV'

IPrep,arat;o'DI f'or firring


_ _ ~ aS9'I~euwar,sl cihe, l"arlil'1<!J siaS!e!lrlcliIl, ,e!lamlnilre la COl!1ll11a er accertare, p !lUIsti(me e dl 'CQl"pli e'5tranel, '1I'",uenzii dl resid:ul

I..am:::i.o, della, 'glranala tau nch ii"'91 ,the 9 rell1lad,e

di

com-

M!1'tr'oll:i1're: che lilI 10'1101 valvo,'I'a 'l.iii'iciagraIlO!!te' sliil In 'posizione Or'IZZDllml e (ve:dasi~i9. 15). <lfn'1.a,r<l II fuel I!e ~ :s;post'a'Fe' ~~ se~,eUDre !llIlll!l
!'i.icma,

posizh:)'ru~

di
dell13

IFij;l. 15

Fig, US,

iiilsel'her

nlilll'anna

un ,earllca!liOr1e ,~ai'lioo.
1111arner,a di c~rtuool<!, c

1I1Illlme'nhue'1<1car~ucci:a,
uri,pr'lIr'8 p;remere'

Per prerilre illf,ucile PCI" II leneto della, granaltil. alzar~ III bracclo valvela l:allelllllr!lnate dalla POSi:o:iilllle oriizzo.n~llle .11 '1l'lJeil'£!i vertica'l,e (ved,ere 'fi.g. t5 e 'Hi).

_, ,pos:izi,oI1IE1re II .$eleUom
,iii

per 'II '~Im a ,co~lpo singQIQ

od a raUic;a:,
Goll e,g.lIitil COn iii ,eil im:lro press gas 1101 \tollIl lafleiag rSllate \1'011 manoa i gas ~satl per 32:IDI'I81">11 'flJcllleo. III CO-

iII grill etto,

Per

im:pedire I".. auto!lccelisione ~ di una certuccta IntIl"Dd!oU:!I lin Uln'llrma mol'lQ Sl.!rr'iI6calclalt·a ill ,eml!5,igllisbile sparare SUbUD od e5trOine la ca rtuecla.

QUI8indo i I br,BlDCio deB!! \!',lIIllvo,1 :ISincii.agr,fl.nate fII !:l Iin po<~izioule ori lzo,ntale, I'a v.9Jh/ota 'li .a;pert'a tasctando II ber'O ~'.l3lffI1,l8S/o dl gas neces.sariQ per ill f'UHzionomento, dlel fuelle,

iJt!

UI~

the riflr! if de~r:.


,o~
(ret'

e"xilmino tbe ,bore IQ b,· $~re it i~ frill! ,f)lp<!wr1cr-I()JilU~8 for,'eigp I1WUt!'r,


(h('(k tbot
If}!!

~pindl,(} t'al~'(! lever

is in borlZ(JoIItaJ ,Po;ili(HI,
!l'1/t!

rQ'

prl!'pilft'

lig,'lfC I").

_ 'Qd~ ,_ rfts'e'n _
_

rifl~ dnti place tbe :sekCiQI' in' tbe


tJl(JSI,Il'Z.i'l(i

positron,

/WJTt'.~ ~,

1...uW!

lilt' rifle Jot' tb« liIUltcM,If,: 01 I'bt grmade lever [eom Iile hfJriz,rmlill po:silio.'l 10 the wrliml
dllti ](")"

I'l1is~

.poriljoll'

spimlle' ("e,e'

Ii iCl1J~

into Ih-~'

tH4gQ:(hlC

well" firo,.
UmtJI'CII!'€1 10 tbi! gas cyfi,tde,:. 11M spiiulle «s{',d in ,(irillg lilt T,ijk. W'}ell' t/NJ spbu#e
I!gJ~'~'

feed

(Ilrlrhi'ge

iNto ,ham'beT,

piU:iti:cm no/cdQr
a;ffJ and !quee:u

lor

JC",itUilOllltlJic

fin! or'

,1l1(lQmtltil;;'

wJf}I

(;Qm-rols

/!Jfj

pus

trigg,r:r.

To l!J""iM.'/U a ,> ,(;l'JohIJ'1' ", ~ wrI,rul (II (lri'.Jmfjl1lrirm', Imid" hm biU1J tOdtJeJ rill,; (i very bra tb'V!lJ{JotJ' 3!wuld be .fired immedlll'lely (,11" ',t'motlt'J ,llier 5 ~~'''(mJ$ (lijrl wi~h';Jl 10 secondt,

rl'

IAfillr!

o/U'~ for

te~T is IIx: flo!!.} oj

hj hmhow'.:l ,h,e
~f~$

pQ$ilIQ~~ ,ftc .p.i~'dle

r~:(:$$(;T)!

lor th'e

Tipe

ape-r,Miol'J'.

18

III brac.clll' della: v81vola II.alllciagrana:te In posi~ior'le orizzontalle imp ed Isee !'i:ii1seri m,ent'o della gra'nata sui 1.11[11,[:139 .. ranlilte 'Q,uando iI bra,('.{:io della: valllc,I!I
lant:lagraIi18,1,e

Alza Fe II tif'aglJi8Jrtlo per ill 11an(;I'o d~lli'lI gJi''Hn !Ilta cihl'! h~ pa[rte' iflt~ ~'E:!lZ-O:' nlrare, a s@Doni:!o delJlla d is;l1JJn~IIL come' ~ndl" r eato m!~la fig. ~8-

g[r..n ~iIil del

ticale la v.<lI'Iol[ [ri$ulta ,oiiiuM, I'n tal modo viene uitlllizzata tuU'll .. 1<1potenza del g8lS: della ciilrtucciil epeelals per lanelare la granata (MIECAFI 40 mm) Im:plldendo a'i ,gas dll filtnlre nel cilUndrro
presaqas,

e in

IPo.s,izionc. vcr·

LJs:are 11<1 cartucc: ..s~eciQle

pe~ ~II I!lnci'o, deHSJ grMat..


moho

Hig, \1'1), la sp.--:lIla,

A~P09!J[i,i'lIre' ill caleio [In modo mlrOllre. p!l'eme,re ill gri II,euo.

fermo,

COnltll'D

Fig, 17 Grlilillata ~ MECAfl C'<lrtuccla 41)


Iflfn.·

Grelf!adQ

,spl!lcl'ale ., S:pl!d~1 aU~lridge

riM
Ir!lUIJ

goU 1 pimil~'

plt/fillg:

~'.d Ic~~ r'lhl).r;.tiJ~/tlt Ire pos;lioll[W.tll!.tflU lbt gff.lUlIl~ OIl 'hI! If,WldQe lllm:rner.
w/tI,c

/1'01»

Fig[, 113.

the spirulle ~~l!lc ;j dmed. Thus IhtgaS;tji


(MECAR 40 mm)

lc:v," is i'1 ut:rli(ol

pOliti!)lI.

I'bt ~pilliiit:

R-'Ifti! ;1,llllUltie IIJN~cbt'T .if,h.r pr;siUfJrt€J III the b'l~k 0/ the sig/x {i!}t',,,,bh. Aim ,ill'JH1mlhlg, aJ~ the JiJ,flllU'd' (S~"C lii./lt'~· l!!J. Use sp«idJ I:l1midr;e If)~ l/~ f4iltl"hi,/f,

Fetir

0/

lIM ~t.t~{lde {figrm:

1;). .

of Ihe sp$d~l

CflrMJ~~ ptl~~l the ripe sr/!,INld~ wifh·(),t~1(IffY vY-prlSS oJ' 81's i1l1,0 th~ ,g.1~ C}:1'i1UJ'~I',

Place the l-u!! of the Btock #rml'i slw.rlld~r• .:lim, P,~!t the Ir;gger.
2Q

;'il10

tb'~ sod:.!!'/' of ,me rig~'~

19

Ba,i,on,eua eon "odle1rlo B8ly,oIR'et klni'f',e wE"th scalblinlll'd


!La, baiOlluHta viellle'impie9!1ta
per

Smontagglo

VI
fil'i!vieiIIlOl'lo" d'ordlfl!!, per varl

fJre.mere iiulled'ue,
~al(lll~tta

per ill ,oomoanimen1tD


ai prigionli1erl, pure

e'l'eHe del gl!lllltl dl tellUilai pel' liberare, "a da~ tl!II1IOIl@.smal\t! 1;;1b<llone'tta dal "fImHe' ,c~mQi Induceto Ilelle fig.. 21)1e 21.

II

servizlo

di

gl.lllrd!Ol

nel

::lcrviziO

aee. IL.a b,EiJiOfl,~m:8Jpuo

assere

usa~Ol corn"e celtelle

usi.

MMta9lgio
linserilr'G: Ia .sea nalatura p05:ro sulla Iparle inferior'e

del mallliCQ de lta Dai,on.etta sui llel'lOM del ciliindro, presa gas, dell tiUcile e
far SCorl'er,a la, bllione'UQ

ran ello

SUlII lam::iaglffillurt.c"

fino a

clhe

due gune i ~liItenuta rl sullrlno impegnElti sui tenone Uigl" 20)"

_I

Fig, '19 flgl.21


"fbe N)'Q!K't-hrijt· rial 11 miJiz<'.1 lor
~tl(} C<lRi

close CO,"btd,

gPtl¥riiJl,ft (}. p~i~ollt'n, IMife

Jm)', ere. 11

bt, ljS.fJ .:u II

R.lmeNI mifii'y

I IUltJllaliol1 I ;wl11l b,Q}'OIW.k'li/t· to rille tmPJJP..iJI g.r(jQl)~" (II b-iJ}'(J~jol't baNdt" UJ r4/~' hl.g po.fit imrea 1~llI'ler rh~· ,~,Il'S cylimlr!"f l{Jop of top {tCl'liON oj billUJ{C t;I"~7 g'I!IIl1.{/e idlJl.u:her, SJlJ~' n'dfl~'li~~t ~mli.!' lrlg~

,wa

.T)e::tm!:l! lAtching,

(}ll,~/dJiIJg

lellerf

!/M{J fJv~'r

r.iflc I~jg (/igu~e

2.0).

SJMewycmtj
22:

trow

,1i!1M1'! 1m httlltlll! tdtiM'ii~ fuiwnct from ripe a.f slJCwn itJ!/il,ur!!t ,20, imJ .21.,

ripe lug.

2:1

RaHior'zato,re,

d. rllncu'lo,
'fili'ling ,attachme'Dlt

IBlank Iillmmunit'ioll

VIII

per pull,.zfa

SmlontalQgiol elementaro E],emen't:alry str'~plpi no' fo'li' e le,an ing

VIIIII

H Ir!lUOt2atore din rlnlt'lulo iii Iprel.l'i:SIo lpew 9co,pi rd~",aU,erna'f11lElnto e viana usat.o solo con eartucce a s'ahl~'. vcdere fig. 22.

,Mont~(lgi(l
,_
_

sl.I'itare il p'istone daHla SU!l base" eS'lrarl'o ,oomplet:a.melltG (figl. 2:3')1" ,j nserl rEI ll faJforza,tor·e di rlnoulo dill laW sui 'I am::~B;gr,ilna'te: I,J)· :&erir,f!:! Iii r,l~SltO!')\\: ,ne'liia bOCC('i l(Ielllo sp I:!QWlifi!!r!'i rna; ffiI'\I'ih!IFf: III pistone' a ~Qllld!(! iln _s,enso o'rar'l.o· Uig. 2:4,)" II

Smollltagglo, _ svitare III phdOI'U.lIn sense "ntiQrarlo, wgiliere

raU,Qf.l:ltorre, dOli !a!~[l !lperliO.


I ~ b
~I

', 24

P'i'!!!. 25

1'/)6 blallk ,(lr/'Jlmmilirm fir,illt, .iJIIM"'fJ~/11 .oir (/tfiglled lot the ripe /dl' ,training p.tn'P(),~e.t and is lI,ud wrl'h hltmk ('a~Mdg(!! m.dy, sec fi..~!'J·e 22. 1~S,I,dt4tio-n _ l~rJ'SC"W Ib~ piNon .from .iu lio'llse.pull i~ out (figure 2J). _, slide! atiddmll!ni ov~'" gfe/Mde l-auHthtr Jideways" _ .i,!5~'I',i pi!,tOR. ill ~lf1:'l.lt o~'Jing of/lash ~npp,N!:swr, scr,MI p,iJJOIl ugl~'ly., .trm.nng It' d(J.ckrmse (fieP~ ,24).
Rem;,)'l11l
_ _ ~'Hcr,~W pl.rl'tm C(JlIllt~r-clcc1tW'i1e, yeN/tQut I1tt;lchmenl .from the; Jid'l.

calle

Prima delle sm[lntagglco asstcurarsl cl1e II'a,rma sla, scarrea e, togliere 11:1 cillghi!l se molltal,fi. L'arma pui} esseee smonitata (:{In

abbathlitO

o callie atmatQ.

Esemplo ottll sequenza di :sm~;ntagi£lio

nellie pagl,ne

s€!'lJI!I,enU.

be/ore, sirfppi!il{:.e'm~re lhat the ;~po" i~ Ilat !()'(JIi,~J iJ:nd rtmO!M nmg wi fitt~'J. 1Ix,' r4/(: "Mj be ars(I,$.{'mbied w.rlh hamm~r C(J~iJ (,PI' lm"'IX'k~-d.
EXlJ1f1pie of the g,t1q'lIl!nce oj dilo13il!mhly
Oft

"hoe l'Oll(jwiI1~

{J'I1gt!:

23

24

Sma II~a,g:giiio l~aml:iiiaQlli"alnaJte


AI'Z8J~ ,I!l ImO~lli"e la, Ie:va v,Flih.!'u,lla II:!nm~,agran!lte In, p{lSiZ~mle \i1erl:llc!lle'eo:rn~ in,diC<Ii!,lQnel II~rigl.29 e 3\1. Prem,ere ~I f:erfliUJ' de~ ,I~n(;iiagr,jllila~e (;Qm~ l!'ldicO!tll nel Ia figl. 31 per libera~e le $canalatJUoo de'Uo c~;:tec.Sso, s""utaJ~e il ~a"ciagra' rllelle iLf'l sense ,annori3i~I'o" stnarlo dI~na canna ,(lome \li$il)i~e !'!e~lla
nlt,i;m~1 ,s!mS'D Im!ler,s,[l; se Inece:u:!lr:I'D a, flme cersa ,~llraroa ~,n leg!l,errnente II 11IIIiIci.a.gr.8I1I18te i I~ sense imti Or,8,ru{I per permet-

AJoom'ljjE!
p~r

l'ast'11il3

$galll(;i~r:l",

c:assQcame'

p'<llrta, snper~o:re'" s~r,~ppm:I,1lJ 1iI~ 1"ll'Idll,e~ro a$la armamenl~!) I1I,lOil'acnd'ola verso il iilildliCllto m:l'lllefilg" 25 e 2:7" sg:ailoIOl~la dial pemo
dlallqtjbQ lm(lstr<'ll~O 11811101' 'f~gI_ 2'B" IiI1verSO" lnserendo (~gl. 2B).

lile,lIIa

s:t
Ilil

,(lern~,er,i3Jlome (
Rlmomta re,

iHClcleaend'iO illll~,el'r~oi
SUi perno C!ijmiera

fermam,eme

um~

I,er,n1o ,d'nnpegln<lwsi

i!'l unfl' soC·a,F1al~,tur~ cleHa ste~~o.


.

~~ Ilingllett8J

Fig, 311

fig, 32

IRemo''olI'alll 'of gli'ellil~uil:e II a I!Jlrlldl.'fH'


Gra~p hl1m/guarii iii Ihc~1,PfrCT part, f!idl ~~llf=~d to (leor !pri~,ll'. umgr from ,~ oper<1tilJ,g-rnd Ulb.e, ml,~te M ,erm~"'ard a$ s/wum in figrwv: 26 cmd 27" remOf}.e .from bh!ge 11$ $hl'l!'I')n in figure ,28. l.~fl' m=J. rotate ~pi,ndte tl~ ,~gm',e' 29' i1>nd 3'0.

MFe leuer
10

tllW hori~rmud

pa,ritil"m,
i/,f

,<1$

~l!t'liW.~

ri1~

AS,H'mMc hj reve~Je QrJq"J: ftfl~~y ~!I~ll,?,.'~tarIM,. Nmg, !~ilh hil,jgc pin (figUl~ 28).

AJ.re·mhl~ in .revcr:M· Oriel'; if n~!S:m'Y, !!lij!_hll;p tJ~$'¥'tw I.'Nm(ld~ .lalmi:hel C(}}~'!ttcl".docklJ)i8e ta It:t .tlJt! latch dick tnt!) I~ fVcoW .oj

U N$a,~l(J t,'MIMde muzde dt 1bmiJ'lJ (he


l.'MII,!lde

!igll,:iJ

p"cu

3L

K/wwJr: limm;ilc'l' hi! ch


/'11

elmT its

g)'"(lO~'e'~

~h.Jtlm' ,til

l~~."the~ ,r:o~j"rtq.~-.:tor:./I~·wi!e. :rcW,(),t)11il'

Ml#·t!} 3~.

lro.m tht:

laltllche:f!,'"

zs

Smontag'9Ii'o

glrUippol cUiindil'QI
,e sfl ~arl,o da~ canna come 'Iliidicatll ~a

Smontlggio tuboa.sla

armamento

Aff'erll'are II 9ru,po cllindm ne'lla fig. 33 I!I :14.

Tllgluere il rubo !lshl <lrm<1meliltocome Illdicato nelle fig. 35 ,e 3'13.

IFig. 3.4

Fig, 35,

F,lg_ 36

R'e'moval of gas cylinder as,s'emblly


G~asp g~j
C}lU1Ul~t M!ll»lbt'Y as sboWl1 in (i,g'lfI!S H stui

H.

lind di(le It lrom 1iJu:we etjJ. QI iM.rr;~_{

27

28

usande 'ila punta dll una c:artuoola sfilaro la $P'!'1l3 hUlUta ,t:l!lI!llU8 'CIa'lla !l1J'EIi sedc !!'Ieilia oo8itola 5caUo proced:endQ, da s,il!l1.6tra a destra 'OOf!i'U!, Ill'Idlh:ato nell!e f~g,37 e 38:, ultilrna.lildo 1"'eSlr<Jozh)fl~' a rnano, (la, splna r'lm.Olll'll~ aUacctl'ta ,alia $>(:'a'lo'l,a ,scaUo).

fur~.

Us;)nd(l de !tireUo

II!) pI<ullta eli 'Lln'a C8'rtm:lCla ~pllrtgere a'II"ndie'lro u termo, !::ome 1I1II111:3to ,nella fig. 3'9, !3t~ltmne .III tlrl9U'O (10r!

Fig. 31

Fl.g., 38

,1'191.

38

Using the

ijOJt' of iJ (.tiTtri41f.i!puJh (JUt lrofl' I,ejl 10 ,.igbl' lhe TeI:-civt·,. ret{Jl11i1l'S', p.in "rKtddJ in lr;ue~ !i;,'/ufllg: .:Il sh(m,m .iu' pgtjU 37 ll'rrJ' 38" pull U completely outwit/) the bllttd" i(1'be rec(!,fl)'er n:Mlliing pin rum;ol get IQ'$I. a,s i.r remtii~s tiud:i:.hed /0' the ,.ecei~·,t')'

i"~

rl1in_g the nose


tlNWll
ill

oid

figljr't

J9,

(IlTt,.iJge p"~h b~r:k CIMr:gjI1~ ImU '(}~It,clJatgin!. wndJ'e.

Iwu#e

{edit:.!)

oilS

29

30

:1'nIiI Dn1ag9 io,

Quando III hll:ille dall.a eulatta iI


1lI~llla fjg.411. Per rimeUerre

cia I:"l"Iello, ottu ralo Fe


a,pel'to',.meuerlo
otturatore

,dlisa:ss,embilly

IB'ol·tc,a n'~er

ill venical,!:! p-9r 'fare

{lI'iUPIPO

procedendo eeme

uscfre
indic<l'~n

in pcalzloae vertlc.!I,Eli:

il grtllPPo cuuratore
afferr81"e

nella cullaU'a t!!f1.!llle ill

earrello e 100Scl8Jrftloru8c'lre

ulfuCihii'

II'o~tl!llr!dme ill mode ehe Ie sus .ale'ltfl rl sultino illlUne-a,te aU,a gu uae, come Il'Idic'a,to neilia

·ng. ~~,

la rnano $Ii F1is'lra, COlD l'iI destra estrarre fouuratore il1l asse <II carrello. A fine corsa glirare in iI,em:sO mario CIIlC!l1 90' a c(lm.pIQtar,e I·!l!>trazion,a.
'. • grllSp boIl-CI1!rier witPl th,-left h~l,rJ; boll' ~r slxmm III figUrt> 42; af IIR! {'m} 9Qf 10 rt'I~lOtl(! hoiI'.

aJteJlF<lre iI carre'I'lo con

lFi:g. 42

(JI

with tbc right baJzd .WitMr~w.


the sfroki:,
tlll'll

ciackfDW!

!
cato nell\! Hg.
• per estrarre nI percussore dal carrelfo slplngelrA c:o'n Ulna 'C<lrt\l4;:(l'i a la sp i na te-nu ttl 1!C'i'CUIS,SCir.l9 dEil Silllistl"!J .i11 dest fa come, Im1114;).,

Fig. 4.3

est rarla,

01 and
Oll.c.ti .the ri/k is ()p~nj bMd ,it i~ .tiI vimic"l .assembly sliJl: (Jilt 01 I/NJ r.t1c,ei:ue·",prt)UtJinl. INN/WOll to .ll!t the bull at ~'JOl1m i11 'figur.e 40,

to u,Ijl!iamr.t' jjmlg pin rett/i!lilJg a ~(1rl~idg~' II;) pl'lsb fb~' pin' ;r<wl
Tl;m()~',>.

l'e/t fa' right as shtJllm

pill tmm b~h...cQrri(!r IIU tbe- tip


hJ!i2,1IU 'I},

To tlmall tho! ,bolt «crstmErly itJl(J' reeeiw,. bold ripe in a ~r#(.:l p(}~itirm; grllsp bo.lt i!lidtt ,l1ml Id tIll: boll prol,ud~ ~o tbnl its toeldng .lugs tlrC mig,neJ wilbt1J~ slidi! .l1mi the I.tlit1~j {Jf ~h'OW'1 irl fig1lrt 4 L 31

F.I'g .• 044

IPllIIllizia

IIX.
ed el i atore sene slstematl a~·

:s m,ollillag'Q 1,0 g ru J)f,)()i


~asta a I'lmam,€!Ii1ltO
AH'erraro
men~[l com,e

so'io

[_"AR (od III SC,J '10/223 '8 un fm:ll!! ,s!lmpll~cl! e rn!ms:tn !! r'lchlade UIfI!I certa cura rll'l][ialfle\lole dl pullala, Temlerl!l l'arma pullita !ldl ing rassata,

Sco\lo!inu" ~Qrd i ee I ~II con pesette I'intewno de,1~'irlflpllgl1l1lu ra, (;Oil

ann8!figl. 45, sl'Ilnge[re il'l basso 'l'iJJSiSiemQ per un polll~ce c~rca, rllJlotllr~o 11 ::oJ nis~ra od a destra {:I i ~SO' j:lSf I i be rllrl'o c:aliia <:!JI~ua; e'$:lr.1lrr.e l"ass'191lt'19 co:rIi'I€I mmdr,ato nel ~11 fig. 46;,
in:diCifJJ~onella R:imOl1lt<lte in, SIl:flSiOI[IiII\I!flr:9o. lit taeea $![,II'1;'1parte i'~'!'erl'or9 delII'a!stll d'arm~me~l'to. come vlslbi,l~ [nell a flg[, 46 ce¥e tiisu 1rare p@r~I'lela aJUacanna '9 verso Il'est,emo, iiH9e'rii re. r\loti1Je di ~00".

i~ gr.upPCl asta

Ia ~UIDI'~<ldi '!.mOl! CQrl~CC iO!i, aoUevilre del le delll'impU'gn !)!lul'a. :SlPiflg~re le steseo cato fie II.. fiig. 4'1.

liiI Ii ng'lleU:.a, diel fon· lllll'il1die'~m eorne i nd [, ins~rirc


fig..

llill oLilan'~, Il q uilln i nle~I (I Ci'l,nn;3 eome i IIiIdlicaUl nella

PAr pLilirl9JI'.mim(l del~a 'Ga,liIn{l, COM! 10 sMwl,ino

ill pesetto

~l:e:.

FiU, 47

TI1.I.' }U~ l fir SC,


only
Ii

; .. / .221 h

,I

.,11#

pi~

</IJJ

¥l"!"(l.~fml1.in.?,!lmmJtJ~'of rlelm 111!d lubrit:df.?tl

c(jM,

Kufl"
(i/~(jif

It

~'h.mtleh()ilt,

Wi",·bnuh,
ilJ

.ffill:

s,uing rlJi/1i weight ~md rifle pistol grip. pistol


fl,jp

G.,.{UP

the !)j.>e.Mlitl!r(ld o'lfiJemUy _.u' Sl)OW'l In :/JE.1{J':r: 4~\p~$b .i~l' down ~haut one inc,h, rota~" it 100" k:/l' cr right so dell'!' U from Ike r{Xd,wN". .~mUth~ ,d!:Mmbly .(Mil 01'0 :M\:lWtr in Pirlre 46. As:sefublc i" revlme order, The l~(jtch Otl the I'ri/wet' 'pwr~ ,1)/ ~fle ()P~'41.'n~: fa.J,a~' v.i5ihte .ill r;:(prt: 46 .r1Um ~ (m ~he OI/t1'Me, fJ;Tnlle! I\f)' the fntrr'tl. rfl,~'t., IY)I'r1U 180".

rJSjl1i.'.hc'j~'c 01' a !:1'!'l~idV lii't tim!, of I Im:d lirlSh< it Qut(l!i j1UJK/!t~'d irl' fig~j~' 47..
1"Q d~(m b(m~ ~1)ilh

bolton! phlli!
Fr!uiIMr

~1'.1d ~'<1m,·1

1'$

sb(m,m

1m: wiT","
j~

!'igw(: "IS" ,tmllbru,fh

omsh let uRright

through ba.m.,

IfIMe througb

.' '.

RllmQn~a~e I p~r'~:llcQ,I.arilplIDced!lmlo A$$,>m'bJ'c'

,0011'IIiI\I~'rso',

m ~ht,"

r,r~C7W

f)7JC7 ,,'

st.~ipping,

34

IllI1Iconven;e:nlii e Irimedi
I~CONV(iNI[N;1 d!kuo
III ~ IimCnluianc

rro!!llb liesh oot:~n~


I1IMEDI sQ~thu I~~ n CoI!'!~to'c scstuu Ir~ (~rtuOt:~
e ~!Illllr'C' l;:!i-lriiB:~t.lll'"l1~

Slmonls,glg i0
Ipalf'I~C(llllalreglg

i,at1o'

XI

- ~Ir'l~~ee spor-:he
n r.ftIr....~B·~ ~

c~r!c~!or~ ~rms

d If~tt05C

Nota: 'ElSSQdorvre Db e essel'El ,eHettv9Jto ,s.nlo d,a, un ,a,rmalol (l quaMi care. q~a!'ldl(l si renda' necessarl a la 8ostltUi~lon!! dl un
particQhue l! SLinUo '0 lro~to, G d,a Lin [sUIlIUme ,quaint Ieato p~r ~IIust rare il mecl:an ~sm(l Ad! I~ hmzlomuTfI,ento de' III'arrna. Ifliziare' eUaULIalulOo 10 sma;ntaggio eteraentare, Thi~ sb~~dd Qltf~' be !;;(IrTK',d eml by a qa!Itill~"{1 (I~m/[)ur(cr whelJ it [1 re(fNlrM to n:pi!ln· urom {J~ b~/[)~~ pm'iS, ur by a qN~iili~d imt1'ij"'or l'tIh(.'!l it is n"qr~irt'J ta i(i !'~" ;mlrllcficm Oil fhe:

~U'l.lrliIQre ~0111 [m per+ehn ~hll.,1~rl:!!


per>CU$:I41e

OOR 1:i'!ri~:;ltIJr1~ MI!1 b~R In!M! lilO

~~1'C8

lubrhflG:lltJl

~'arJPa rll!'IJt~..., in~~i(l11oll

puU~e e I~MI'I~8r~

a'iot,a~B

hi Uf9UO

rotto
I;.ilrt!.,1Q1:

iii

eBmeF~
B,IOH:.III 1iI1 ltlll' .•

di

dikU:OOB
(~rbiK~ia

e !,,11{!s~!.u~'1!I ~9s~ib!Jl~ Iii parr:Lli!i.B!OO'8'

sG"9llwlri9

mech(mhw

(mil

QPt'ralitm

of

the

W4?i/{HJI'i.

Comme11ce

b)l

O:d1r}'mf!.,om ~'I('"w'~"II(Jr)' sfrip IJ in /{'

i~'1 31J(!f-,c.ho 'Of'(! pru~ ,gM 5-,1)01 QllIiI 00 o~lrLlliitri tcuteiu doll 'oU.urBtDr4!'

1Ml'!I r'!l

pullr ...

sporu

Pc r ~t1uii gl,i, ahri illlcon\le'nien~i ,~he PO<~I$iO~O risu'litatoGl von,"" od usurare, il'l/l;1 ~ml;l 1':l'rllfIlO) .. 11101 fip<!r .. ~,i.o!it!;l.

d.. liI"rli

r1011

10.2

PROBABLE'
f,.rilld¥~ 1.-. ,",'[/ d,(!f.!t:Ullt

CAm.E

.cORRECTIVB ACTION

1104
105

m~gpdm~
dirt y n~ ()oTHI"dt(i u!llf!}imi,l.on
,emove: 'IIIm}l/r~;l;nrJ

fmm
IlUri

NllJl!pthu!
r,I"IlN j,lftl,t

lde!:
()1'

iuhri(,dticm
mM

of

106

de'dnJine.!! ;wdtea

t:/~(jn Q~~J
lub.riO:dtl1
Ft?JNUU

f<llrU~

ro /lr~·

pmflCrl), boN f~j{8 to IrJ,ck

m<'!g,l1:hll!

,oper.r/ion

pull IMck

cockmg

hlmdf.e

me

~'I(.'Il1~"

flJrll/~e
/I:) (,;gt ~~'("f

,i6fi1!IVJ fjrlng pin f!l~ll y C(lfldd?f" diNy olrfdt!E,f:'

r,~'p!ii''(,'

. ~-- ..

---

"

1,IiJlire -

,iMmbe-r
d;~ty

d(:t11j
ch'!;ljj

c$)!llNbet

dmmldlitiO,7j

so IocR
Fa:r a,111o~lher 1t'll'Drn pllrt$t~

dirt)l or obrl'mClf.'d fYls llem dkl Ot.i bot~' Iller!

dl!l11J

t
Ut'ensil'i
til ro'!l<ltiv(I

-+

ms
110

11'1
1111:2 1113

mill(,liIllc1iUCl'lii rn lun riifle tD

which,

liI'I:!iy depelll.d 01111brc!ll:!ellll or a II'II!lJilll1ielll:aI'lCe ~\IIU:: ~Iity 'For r'epia~r"

neCSMari pAr 10' l';montaggi(l rimo'nt<lgg~(I.

pawrlcolal'l!lgglat(l

dell'arma

T'i~J!i lor fix, (1dWfN:('J .t,jppjl!.~ .. d (I~H'mbly. m


36

3,5

Se'Qll!Jlenza dis lI1Ion1ag'Qli,o

:SUilippillig! :seq uenee


Ii
-11-

E
'JJ'

fo/ro,

A,

')tjt~

PE!'! N'O' CE:RIN IIERA CAlCllO IIMPi!j GMATLIIRA

HINGB PiN llUIT srOCK PIS'ToOL GRIP


HAMMER SPRING GVlD'B

-2:-

-a;~
-4,-

PORTAMOlLA 'CANE
~
fom H

~I.-'

o
~

'F{)Rli ["'I 'RIF'E ~,~IM li'O ~N

SELIETTOFli;; fo:ru 13, PERNO' LEVA RAIFFICA

H "tole SELECTOR -6-7-8_,_ 9-

AUrCM! AJJC FIRE UNER PIi.... l

hr')!"

~omIE: CAIMI~
13FtlU1EIT1)
roro [) M QUA G RI!..lLIEHO fom B 'CANCIO CAIFiICA'iI'ORE
f"m F

TRIGGER

B 1xrIe HAMMER F h~le

-10'-,

D bole TR1G(';ER SPRING B holt!!


MAGAZINE LATCH

vuom

r<oro C A.VV ISO SER BA'I'OIO


-]2 -

eott
~ 1:3-

C bcl'r! MOLD .oPEN FRONT SIGHT

MIRINO GRtllPPO ALZO VALVDLA LAiNCIA>GFlANA SMOrNIfAGGllO lIE

nEAr~,S lGHr SPINDLE

GROUP
VAVIE

14-

ESliIA!AHORE

LaS,lIqUl!ln!Za da I II !II '9 eompreae Only i~


j(,~tJ5

,e

,t!lS8!1~iv;lil. ,ion the l1,hQfI{1

4 to '9 jl'l'(/tuil!{1

"nisi be' carrieaoUl'

1
Sllilillonl:ag !£IIi 0 pe'rno 'C'el'filIlelral

11 .~nngepinl
IremoY,al

Con j)il\za 10(3 aprir,e li n anleHo eI1i.!sUCQ per' I ib er~ Fe II perne, llH.erlralre j I perno claU<li par~e oppo~,tfle t!lgl j,erl0, [fig" 51 e 52]1"

The h~~rl8rp'ilJ
h'l1ll,a $;li'f:.

ff./'I1Y be'

t't'motmJ I!.~fbe,. InWI

I~

r;gl~t lit lhe

.ll·f.t

\'fith' pU{>,j' ]03 oplm one sHap rblg 10 {"'HI tbe pill, g"l1fp ,pil~ from Ih'l! op{!IJlite ,fide tllta remove ,fl (figurel .51 ami '2)"

Fig, 52
CII I

atta
()ernii,er3
I 01:1

re.(:ei{!,'r
trigg,,'!' hoUSi:lIi,

seatola scatto
pernc

hi,lge
hin~/} {lh~ Nco/Nil/iriS

piPI

<lndlQ elast

pi"

39

,40

2:
11011 s'Jlt'a're vi te' ealclele ![fig. 5<0. T'ogliere la vite, I. tlSiNg screwdriver 108 unscret» tmll' pli.l!'e s(.ro!w (f£guTeJ4). RetJu.we :E(.'tl!w. 11. ":;01'1eaectavlte

:2'.

eon

dlilia,;.re ~O'l' S\li'l:;m~j 'vim tlra:1ite' dalla soatohl seatto (figl. 56).

per

sepllr'ar'i!I

III

COllclo

2.

u!ilJ?,

kr, 101

tlnSC',r!W

,fie

rod

to MmotJ,~ hlllwlJ.Ck

Inm~,t,r1Uill'

bON

ring {figtl'l't '60).

11"191- ,51l L~ H9, 55 mo,s,tr.'l i partiCQlari IliDe~ati d;"l ,questa P,iS:!ire 55 ibrm'l' ifNI p(lr.t~ wdf!('mJ ollerill;;:ioru~:

by tI~i!i QPC711.rlCW:
rl'ock !wille.t
~pa('~r

mag I ieui.l eelele d i stanzlale

calciolo
vite con rcsetta
n:I"i!W

,butt pI~t,·
willi
!lJ11.fhil,r

vite- lirante'
calcio

oon

rOi'\AUI9

MI! rml

with

!'!Nuh'crs

brlii.toc!:
scaUlo
frii&,c'r bcusing

searola

...
IFig.51

~'

Fig. 55
41

Smo'liltaggi,o
~IIU pugml!tllJlra.

IP~st(!l119 riip,

remOi,.a~
gr.ip
porntreeUc tiraJnh~ impU!grnatufa
SC-<lillQl;;l $C;;lUO

T09 I lore Sep:Ellrare

101vi re impl~gn';lllIr.~ con, Cllliil;;lMe U!J2 I[fl.g. 58).

r.e.IQ~!1h'1>g Sae!t"'l

I 'ii mp~gffilOltl,lro1l dlall<1ecamla searto,

wilb!Wsh~r:s
grip COIleI' pJ$Ir)Jgrip

.,~;ggel' bo.f1tin,g

Fig. SEt 43

F.lg... 59

4
S.'Dnl:ag'Qlhi)

4 Hamm'er spr'ing gUi,de remo,val


N~: hsmll1~"must b~· J~~{:odi;cd.
,it' ITom
iNlfltNM!r.

p,ortamoll'lla cane
,he p,ilt rm~d i'J lhe
fbt
tJ.rrOWf

INlot<l: II (Ulna dave, e's,s~rl8 dlsiill1li1l:aio. Coni ilU;t"e<zzo~'07 spingere Indlatro II por1:amoUa per sganoiarlQ {lall'<!ccoppialllenlo eon 10'1 spina alll()9iQiata Itel can,llj ("Ig. 61.1) all· Z<!!r~Q sfilarll), l'9 treece della, fig. 45 fIlOI$,'tnU1Q i due mOl,l'lml! ntH e

Using trml U.llj!' pflsh hAd~' wlI'mlll!l' 1'fJ"j,n~R.uiJ~ Cli dJwJ'U1J!.i1

lift i~ oiu, l'em.otM i'f,

!1~

j'JQt~~

by

Fi,u,t 61
-

f/igl1;Te ,60).
,!h()l:l)1:

dil e~fe;nUOire.
ILa, 'fBg, 'Ei1 mo~,tra:

eJeulil

,_ luimrner 5pri~r. guide wilh ~:fNirlg - IT/WE' !;fliI.f.lne;.

0;

{'r)o1

I~);7

deUag IlloceU'I'lUrezzo, 107 IPoltarnolia cane co:n molla ~s,catoll,a$(l~tl,o,

45

46

Fig. 6~

5
S Monitiaggiiio' SJel,e'f~Ofie
Nota:
rl8rrmlilr'e

II'

su .,1' co (co'lpo, $in,go~o)" COA' atlwel!:zo 104 diiSilll,peglllar,(l III terliiiinare posb!'rlore della hWliI, rllfficlil delll<liscanal<ltlii"tI del &eI6lUorll, Iper Mler~rlQ. A:rferil"lIr,e 18 b'bstaJlel $e~et~(m'l e sfilarln dlll foro H dlelllEiscal(!lla 5C8JUO dE! d'2'(;;;lr\l1 a Siflistl'iJi, ,come Il!IdllfclIto dilill EI hl(lCCi>l (fig. 62J" ta fig. 63 moSlra II I'QrQ.. H - nella ,sea/tol.lI scatto ed il selettore s'iilato ..

Posi'zionar9' III selettare

eaae,

NliU!:

rock- l)lffJun~r,
II

molila

Stl

se/«tcr to "1, (Si/~f)'tt sha/), U#llg rod 104 p,'~.b (J~t ,rc!O'" emf

'rJi tbe

illltmnill,~'r: pre t~g<1r SfNbli,;

f,.am' ~e.l«lo1' Voo~'(;' 10 l~ef!' 1elecfo,'" Gril1[J I,elector head ilnd I'-fH'IIIJllf!' it frolf' at!()[i), i.e, from y,ighl 1'0 I,ell (figur,e ,62,.
fi~tfre 6,) sh",ws " n'!fXlor

ho!t! "H"

,dlSh()r!JI~

by

fl '" iNk i'J

fbI; tl'iSJ;gel" half5itlg

IIlla

tht!,

fl~

tONtrol

N:lfuJr>t·a.

fi,y.62:

6
HOlta::

disarm8Joo
~G stIijSSO,

{'Si~U3'.

11. [li~i?1pe9nMea
~l!Jl. 67)

maunol<l Ipi~$lirill\!lite\ll!lJt!lil, pemi (vls,bile lin dalll.a scans 1<!itura d'el pe~ng Ieva r a mc~ per ~ilDeitllre
.. .

,\Iole: lMtCOfk· f)<lmm'€l'. L wUh ,rh~' oo~d ,dii.~Np'dg,1! tbe ,(,lim' fe'ttli"jiHp' {!tolt~' h-h(.lwU (ig,ljl\(.;' ,6;1 ~ lro~J rhe iire lelm' pill £!,,(lIQW .M IN!(! lIJlm·. 2, wirb
IOf)t 10'5 push QU.r .rr~t? IIU~l'Jm<'l'lk fire k~er ph,) fmm IM/e, jmm' lell ft) piii.~)1 (Ml~r~ ,64, see ,~\I"r(.l~u).

bJ

.• C

..

2. 'CiOI'! IJltenlsJI,a

o!!dtmdo da

~05 _sfll~al'\a II pemo ~,eva faJlffClS dial foro, 'ei p~ SIni~8tr.al a (j!!S~r,OI Ulgl- 6;'1" \ladera f,recc 101)_ fip.",~'

rb~' r,'rflo.ikJ1
IlHtYJmiflt'

11:,0 SIifIO'J'IJtag910 dEi~ p;ijril1;O ~>9Vi<l ranicJJ Iliber,8J ta molla 1!9va raffle!l. (l!I I,e'<t!l Ir!liHlea rilflman,e trat:tl91l11JIta dal pemo d~1 cane] , .
~a t19l_ '55 liI'I:ostr,OI:

~T-fu· -

f.e~·~j' $Wifl'l;fir"(!' (I!!M!~ t,em.mr s !1~~~>mU(!.'1 I'M

li..e

(11

tbe

(JHtQJ1Wli:e

,h,e

/(!,,v,!r
j

pill'

~h'l1!i'f~'

tbe

be

hIJfJmu:~ pjlj~,

65

forn '. G ~ 1111)1111<') ,scato!l.8J scat:~o


Ipl!:lrl1l0

~ -

(Jll,rO!mMi. /ire le~t~ pill 1111(cNlllli'(" fir/! le~"l!T 1prl"g.

.. G ..

fcbOW$:.

l~w," ilj

tr)~, l¥i~r.(!1' hor~~iJ1g

mona

~,!!,",arafflea I eva faJfficll

so

'1

Stmo!ntag!Qli!o pe rno! d,e!~ cane


11. Disimpe!gnare iii nnane, la pia,shilna t!mu~a pll·mi d3~~a sC!ln.alllll· tILl a liUI~ peril'lO diel cane pe'r II be ral\!j: III pem;o stieSSQ. r

2. con

scat,ol..

~Hen'sile ~®!i sfi!alle iiII pernQ del COIIl dal forQ ~ E'~ e s~att(l prMedleUild!(I da ~i ni$~ra <II dle::'it'ra (fig" Pl~rticQlilril

neUa
riG).

L di;t!nellf,e by htmd phl$' ~~lillih;NI!, .pt,#~'ffYJm !MIlliner ,{¥;j~ gra"'lI~ If} IN.'? the pin it.dj. .2. wit/}
,(Q{)/ W':;:push Off I' hammer lJM.'.~iijg fN'IX,uJ;~g f~M.l lefi
ff)

ILEI fig ,. IS7 mcst Fa i pe rI10 de I C~~l~:


-

I iiber:atii dallo

~:fillarnemiO

d el
Figlj'l'\e

phl' from' "E" bM~ ;~ ~'figg~f right (fig~tt 66),


;~.

Gra!p

bti.i'1U!tJ'Cr p.r~,!'l.litMrllW '·Qm[)f)fu'NI.

pe'moo del can'e Ipl:ilst'r~ na 't!muta pernl Qlmppo ,carne [II glru ppo c.!'ne pU:(\J essen;! cS'(:lOrrnpostQ Ine,i suoi _]pllri~cQIalril: '(lome vl:sibUe ne,1 ,dil.l;lag,rlJo' I)Spll!(ISQ) I,evil r.a:fficlil

67 :show. the
-

rdeased by ,the rmmvrtl of she'

/)(Imm-e¥ pin:
1)amim7 pin pln:r' rell1i!ling, k(Jmme~ group
/uj'fli)m6lrh'

pllli/!

fiT,'· l~W!r

.1 _.__,_-

...

5.1

F,i",.67

vall! ill

artrezao ~05 smam ~ p~rno9rnlleU:o ~

dElJir,ura

Ilcaltotl.al scEilUO

p,I'QcedenoQ da

sililistr3

dsstra

., F. l'Ie'lia [,fig, 68). r,ogliere d(!l~1'0' smontag:g~{1

lV,it'lI ,tool U)!5 pm/}


Wir~drm{) pit1~
Fi.~I'~re 69 ~emQ!Mlt -

Off! Iri.gji7' 'pJl~

'''''OttJ "

F" hole i~ triu,er

1nim,illf;,

Ipe'rno,

proc~,tdi.nl. J:rom' ,left to r,ig}u (ti,gu,N! MI).

IL.a 'n9" 'S9 mOlltr,ElJ

Ie

p!,lr~ il OOl1!llPQl['lenlli sg.;llilciMe

de II pe rno 9 rilllle'Uo:
perno !!llrii Ille<uo ~, 9 FU,ppO glril ~
tato nei: :'lu,ui r'aitifi,c;lll

:shoW.i 1'&'
tr:iM,tf'pi.n

cf.!mprmt'rrU

ftJh:;ch

!In:

jrwi by the

,trigger pill

ne:uo

e,s:ploSt})1
dien/tll

!par ~i~o'l<l_ri

1[11gWI!lP,pO grill
,corne

euo p~b essere


vi sibile n el

~mom!·

di:segn.o

trigger ,gn;mp Ohc I~i"~>j' ,gT()tI/! !Wi b~ dis@'i$cmMcd ies oXN!.lprmell,ts o:IS ~hOtJ)}I' 011 the explf1ded dr.uvhl'g) (I,~/=o1fi~ {ire lever'

,j"

SIIi'iH)nt,ag'gio mclla 'glr~II'lleitI1O'


(;on 91i
SCcliIitlO

fr~g:glelt

:srlu'iing
1riE!1iliI,C)val

Snu:mlagg~o,
IPQlI'nO g,alr1l,[j ~Q'

1()
calr~catQli'e
U.a,gall~m!l IISitch p'~m

r1emovall

anre'g~i W.s

e 11 'I

18 ~ipilila elasuca

foro ~ D. nella sc~t:o!.'! pI,;; II bera~Gl 1<1molla de II 'glrilllleUo, r


j"thl!

~m.m~ d,,1

lW!dilJ~ tbe

COin 9 I~ IlU~e'zzi 105 il'11111 ;<;;filanl dalf(lr(l ~ B. nella sor:<lItoll<lJ sc;atk), III ,perno del 'gall:eio c;llrh;:.l'~lOl\e come V,i$ibll~ f1sUa,fig" 7:2. \11il'h tool$ Hl' IIJrJ 1n £INS], .Jut frf)m "13" hole in th.~ Irif,gt!t' m,;p,'dzine l,~td~ pill II~ 5h()w~
ill

fi:~:ur!: 7,2.

/J,oo,fil1 it

\'W'ith loals 1(D.5 (jtfd 1 U pmbofil from "D" hol~ tb,· spiif 1'1# 10 r1!!NlH' 1m:. I'd ~~t 5(lring,

tyi?f:.c"

foro< ., IB, ~

Filg_$~

!'lena sGatoll8J ac.atto


FT(J, 7®

" E" hwe ill' (h~ "rii,'gcr


1!1'¥i.uine {t/feb m"gil'Zi'm! llMt:b pi'U NMlV!ili!J~ liltch sp.rln.ff,.
IJtJii1<iltSf,

ganc:lo cliI:rlcatnre ' pe,rtmO 'Qillilc:llo Cia rlcatlOl'\e mo-Illa gEmc~o cariCBtore

\,.'. 61 It' -....


r'

5 m,oll1lt6l!g:giii(!l
COni
O!Ur¢:lZ~

11

12
Bolli hold o:pe[rill
1i'E!'I1'DVIII f"ell~ scaoolOl! SCaU(I
ho/,r! in Ibe .f~i'yp

a:vv ~:sose'rbat:oi,o Vi!.lOtlO


[a spina
~ 05 e 111 :sn[l.m~ d~[1 f~ro ., 'C •. e[!li:3:tiC{l,{mme' v~sibne In 'fig. 74.

S,mIO[l1't:ag'Q[h:J del m~li'~no R:eg:ollaziiia:liiI,e iiin 'e~evalz~'o'lI1edell [m~[rin(!l


lie due
oper<llTol1li

~o!m",da

faM.i

eon

I'M:tr~lQ'

1HI.

W i~b toots UI' ~t!d

h~"si!lt" I'b~ s'plil' p.;~ es :tlwum

n1 pus/}Qut frolN "C" r/~ figuFe 7"1,.

IFi~',74

sp,una, ,e~<lisUca
plio 10 all'!JiI.Slo

5p.lMpi/~
boltbotd
(j'fMJ~

p,tn

:;;erb~rto~o VUOlO' COlli mollo'll ilvvito serlb..tQ~o, I!llQl~' v

lmd $pri~g

hdt bold optm

IR e!!moval ofthte
13,,((,
opet'.1Nl"lm
,Ut

AdjuSli!ill11,ent o~flf'lornl:
(t1J't'f,M

I,ront sig~1it :51 ight e ~,eiVat ~01i11


,f)~l

wM)' !wl U O.

Smo,ntaggiif..)i
QlflL\l

PP 0 all2l0
1

Rear si glhit glroup, disass,embly


@Ia!ltnc~ dill foro
Q

L cnn

,gill uI,ens lin 106 ~ 1111 :sfllalrt1: la splna deU.lvlt!a d~ott ra (fig. 77).

2. cen aurezlo (fig. 78)

wa

svit~re i~ sense .u,!!,i orarl

1101 Vi!iC dloUffli

L with

,t(}rJh 106, (I>!Jd1 n d,iuc CIl,t split pi,u liM ~p(!'r,lUrii J~r)H ,<1JjIUMi.'J'~ st:¥<!w (fieuM
locl

in

from

d~e'

bole

11'1

2. witb

]OS

rmtcN!IJ.J

,:m~rd()Ckwi~1! thellpcrulr'!?

sjgNlm4
~·Y l!!

w:mfJl'i{

it (figrj'N: 78 l'.
sp i na e 1·<I$;tica vile dlioltra
rosetta dWOI~;lr;a mol,j,~, vitlt1: regQ,ta'~lone diQ'!:tl'<l tr,lll9uOll'dQ granat:al dllnHm pUmJ't<ll!l1Iento

,dp.'rl:t",-·

j1t-:!J1

scrcu:

.split p.1tJ

lip!!rll~r{' sight flNlsm.r e/pef'tuFe lighl '1itj"~linf. 1J~'lj'fld(;:


;!N'IJW

!prJn.g

motla d iou ra vito Ireg,o~a:l:LOI'Ie CI iama

hmndler gigl)! ~:r}erwl'~ sip/Jt ,<1perlNrn !~r.ht sprint. I1pe,~ur,~ .~ighl


(lJ;rtfl'i!ll:, H·.~'·ru

IFi~. 1'9

60

Smontaggi,o v,a~v()!l,a lallil,cia·'Qlranate

'Diis,as:semb'h~' Df spiiindle vah-fa


d_ I a '"
f_-

Smolta'Q'ghl
eSlliaUOlfie

1.5
II!!x:tlractDII:' dlisass,e FIliI bly

• '"'' '~_ '~"in.~, ~. ~~. 'I""". Con gl'I, liIU:re~Z'1 ". "" e <• 111 ~),,!_awe 'n n.. ~ ~iI'"",~.,".' ' "1 ".. va~wl~1 COWl,a \l'lg~ bi Ie illl ~igl. SO,

"

o'ro_ ceU:ilJ

\Wilb ,thet'(.1d~' 1m: (lnd ]] 1


tl.(Jlw halt!

(figrm:

sm.

JI,live

am ,rhe tplil ~hl fTOm l'be' 5pindif:


lhe c-ylhIJt!I'.

R~'m,()~(!, 5r;IIt1!~ ,1II1lf,\~from

1. It~trodlll1re ~~I IP~,i'lt~ delll·~Urez~QC.loflflbi mlat:o lIlS'trl!ll res:trat'toI'\9 edl III p iolo e!StFafilOr,e. frecc~<I! n. 8;2. 2. FlW[Qtare I "aMr~,;:~o eombirn~;ro COline Itndlc:alln l'IeII19lfiig.El2. freec~a 1fI" 2', peragg,ultc iOlre l'e3lr{lI!;to:re e slII'IuOVoerlo do"!113 sua sadie [e!S.t~azion:e ~.rzi·<l!le') ,~ognerl<l ~'E:lnn~z~o corrnMrnatlO_ 31, It!'l$~ri!i~ il ,cElcciavute dle~II'aUwez;;:)[l, comblmll~O tra rot~llral~orie e restr.1lUQr~ per rum!.lowre ~·'e.~l~atw"e. lIem;:re saUa CO:rltroUo il piQIQ e 101 mQII<) ,

·~r~gi.

fig .. 82

I,
2.

1l:m~rl

~ip

oj

l'he eXlwiclor

N.J'f~tt the o:ombbr.rtian toot _ss j,h(Jll.m' b,'l tj,'m!l')' if' .2, 1i!,J~~~,82, II) hf)fJk the ~·:!fIM.ct()l' o'l'IJd mo.ue it frnm Us .~eal.i"g (p.ur!itll r'cffl'o,u.rl). W Mrar:ilw c-'()ttJbitJrllicm 11)'01, .1.1:I$Crl .$(:l'~'wJrlf!,fr tip of cow,hiuflliou t~ i;"elU1een 11M hd~ tbe (;x/'N!>,Nn tQ ,.,:~oow Nile extllfCla,r. Wi/i) 1}llNtl comr'Q! CxfraNr,)~ pi" (j~J cxtT'oU'U}r swill'? ,M p,M,ueN:l them trv.iUt.1, l~e~.
!liN!

.tr.Nl!bi!l(l(,i,()ll {!JrR 109 IiN1ll'lNleH'. Iheexmmot pi,," ,liS $.hOWJ;i ,b, ,(lmml' 1f' 1 ,m p'gflr,c !!2,

Md

3-

v:a~wl~1

~an~l!lIgtriin:ll:lie

spiNdle ~1l!t!;

®plnIiJ e~a$tll'Ci8J

jpi~dl~

moilia v:a'lv,ol:fJJ I~U1Gl1ligr(lit:l,dll'


I,eva y,ai\li)lla
lam)i:llgr.i!nl~le

fh~(ve

S,plil t,;n ,iprin,g

$pim1h~ wJtJl!'/,tt!~r

62

,XII
r. v<!lvQ~I<'J! Ilarncfa"[!w8JlfI<!t);l.
:2. grupp''' alze, $. m~r~lno,

xu
I. $,pinal.: 2.
f,e,l:lr

MIt.t,
1I.'1;{j,t~p,

ifip/ht

3.

fr{m~

.s;gbt,

4" aW~$'OSerb3t:oio wotJ:l.


5.
{llIIiIC

4. belt bfJid rJf!eh,


5, mllg~.~i'!l~1~'lm" 6"
frit,MF lriggeF

i0, c~r;icO!itoni~,

Si, molila
1.

9 r~IlleUo,
311 in,aar.e(lon, Plmh;lmolo 113 ,f<lm F.

spri/~g,
8~{}NP,

grup;pa, grilll attlO,

7,

lir/t "P witb dr'i/t 1D, F bct~, /wi-ed lip"


ptJ~UitJ-lJ Irill.'?l.f

II, COlli 3nn~~o 104 I[lfIlun ito di bi fa:tClazione if! punltllJ posizi,onl8ire il tltl:l'ln11'IIII!lleth:HIh:l umlilliJI 9iru Ileuo Sut,~Q i~9 rilllle'tM. 91. gruppa, c,ane, ~al!J<l1ramca, piastrirna, '~enlJl!l perini e perno cane (IPiig. 51 ~: <In i liu~~re' (:Q~ p:un~!eruo'kl 111 '2 nail 'fnl'oO E."
1'0. malll,lI e pen~o ~,eVii! ramca"

8. wilh '9"
Ut

too'! 1001 (IWI/) ,thi'!i tf':iWF,


IMmm~'i

~pTh~g~'1lde~

8r"Qil,P. liutQmIiJ/c

b.ammer pj~ (PI'lg,e: 51),


.dl~Mmiltf(:p~/4~~

.Lilli?

/i",· kt'~r" ,pim'


up wU.h, iJri#

~to'iifli:ng li.:.!, ;'tlle

prate B.

IIfUJ

$pTifl~ ilnd pb~.

Nota:: ,(!rmal'1e

cane,

Note:

cm:k

IMmml!l',

111 S!e~,eU{lre; • per pote:r II'IS!erll"e oomp,i,ehuimmte rlre pwima

11.

~.N.t,t:t,{)r..
io IN)sil.it)1f I~J~' ".zoXt(lF inlO i!$ seo'liilg S th~ p,il!'~' re,Mi11i'tj'f!;, pJllle i'nlO tbe: ,ft\OOl!e
tJ~lrmld~';t fi:r'i!!

ill :'iele-uon~ n el foro !HI ~n>l>>tI· I a piastii'in\l 'te:nut'o"J lPe:rrn'l l1Iellllii sca'nllh:lhJlr1ii. dell perno caae, pema I ~va r.arf~c..e perillo 9 ri Ille'l:~O,

bol~ fJ'_
,ot lh~

,~W' ime,t hil'fm~'I!!r pllJ,

Itf.\e~ piti

,I1M,d

lt~1t,£i!i

pin,

NOik!::

di S<'lrmar,e ill

C(lrlJ9,j

No/of;: Jm~dti 12. .QdWmt.r

~mlft{!l'i

112. port;a rIilQn~ cane,

:sprin.f], ~'jji1i'l!!

'~3. imp!LI9m~tu ra,


114. ealelo, 15. perllO' CEmlluerl1.

0, r/ijt,rJ gt~p
t4.. hutt~/'rJ,ck.
I 1. hilJR,1J' pl~.

0'111, IIJC
N'l,'ie·I1.a1.

:Sfltp$

tf) ]:2

riicTtl(l:ed

mtj'$l

lrt ''1rd~d (1m

,it dye (iiliQ~

xnl

x~v

8iipodl

\
e

xv

~'

-....

(5.56

Dlm.,]1

Diiisegno esp!oso ~ N,otm,eru:latore

Expl'oded Dlraw~rI~gl- INomeflc~aiture

Nome IiIlclatlil re
C,:lIlIIlila mo!,!la

,;t~h'il,,;trti'll!~meii'd()1
r~cupem

Ulbo

asta

SP~lliI!I

a~m1lJlm!ento e!llIstlca 1(3 pezzi)

pe.mQ sponelll:Q S,poJitelllo cul;.)Ua moIl81~por;t;eIlQ spina e'll<!!stlca lo'illle dll!ou:ra oo5let:l'<l1dlottra

t:u:!,auil.

"p(!;1~t.il1g T:M tube scplil' pin (J piM::l' Tcr:'~tltr ~ff.e.iv'e' .d~ft


dfm~Qi7ot'.r pin

iNl~'f'ti ()pe,4#1le,: f,co.d ~~c~l .1Ipt.ing

perno cene spirnl'll iiI'101111lJ(:anijl !


portamQIII.;lI SPii il n

nilCl·llla can:e

eane

I
t

IDDIII 11v~~e, ~ego,~.aiii:. , dlaUra

milg,uardo j;lll!l1lam. grall!~lOl dloUra 'I/ii~e' l1egolazll',on,e dio'Ura


!iIlIO~~a dloUr.a1 e'5Itn!i~tOl"e

o'1d;~;ti~8 WCW gte.7.ltld.e hmncber

.m,'111/) ~.plij pin .l1pe.rtIiFe .iigb.t UI\15her alJ~crt.r:J,rl! .


$

t~!lJl1'r dflS.~(,Of!tf s.p#~~ ~Pi!JlIU"! .6it.ht

IrlaHEI splna re~l,iita ol:!latt~ $cMQ11a scatlll moll.s, g!a.nC~(I COlrlc;alol"e pern:o glalnc~o cl'lricatore 'Qimc:!:u· 'CriiJri·~flItClwe· nOlnO~hilQ IPerliiO 9 ri I ~eUQ'

telil!lil~:aJ cula,U,~ .

sPI·tns,: 'Pi lmmmcr spri:nggfjid nllmmcl' ~cprju, j'ece.i'll~r rel'l1h'Jin." pjl 1:tuiver ,'elli;~bw. pin' jP7j~, .t.rii1,i[!.,j!j' hoM~iil. m(g.t:zilJe .fatch spr;~ 1i'I.llge!zme Ijjlc"" pi; lulmmer

mtmmer

pi,

ma!&~i!N! /au,

bussola gr~n,eun
11:ICIUa:llno

"5(pln:1Jj

moilia

eI1as:t'" ln1IQlh!l1 rmualin:o·

~I'/,';

!pri.!J,g, spiit pi,

M~;&(!r b1rshi!f,

lrift!!"' ph
spTiJr.
W(}tl

paw

Ipe;r,(lUssore m~rllnt}

orl;WIFato rei ,muwe!llo {It'~lJr<l.~e tlirdto ~hllavlls~eno~n ~eUc· rnoJ 18 chiayi:'i~!en(Jt!i reUu ElIllQ'Uos,pina l~eireli!i$SOre sp~lla UnlJ~'"Ipeir¢!.li:$$Qre

mel I!;) estranere

p'i:Clk~ est:rQU:ore

~dj~'8tm'g, .r:cnw 4Pe:r.l~r.e ;rig/Jt spr.inl e:xfr¥l'C.t<Or t:X~rllCi'Or .{fin .(;xtrlXlm j'pj.~nfi. .:hllf~~UI!. h':JI,dt,e ~h'l11ti.!Jg, IMnJle .l.:.t.:h

o.ptilt~':t j,~g"1!

~pem~~e

gr,illeUQ del1it!l r<1U,lccO!i

!Mw

mQIII<1I spiniSJ moUa per,lilO

!Ml~

(;<tiTleT

~l

griilleuo . ellast. mo'lla grliU,sUo 1'8\1,01 fail'flca le\l'!I mfrlilc'.al piiilstdrn~,temlhl perini

.(i#twtllltic

fj:rcleii,cl'

.t.ril1.f.i!

Iriu~1' syrb:l.g !'{l1i( pb .diiJQI!1/i,~;(;l'it.t ir!tue.¥ j{l,jljj 1J11t:amdl'i.: ,(ii.!M~,.i,

.{rigger Pil

sele'Uan::

.clM'I'SI.fng handle latd ~CPl'i:~'g, t1rin,g pi,~ r~'(linrlr, pill ri!li

f(llfld!elll~ impugnaUllir,;t impugnli'llwr.:;i pOllltlceHoU~al'1lte


~O!leU!l ell!lstac<ill roa:eUal 1[,2 pezzill)

• s:l:cura

pillS' .re.to1,i'l1'ilJ[!;, plilf.

lim

pi1l1)/ g~if Potu»; pisun


~.{l#~gwll!h,·
pnl'()lgril grip rr;Ue,

Selecl'fJr

., :~t:l'

ji~i,W. pi~ ~et(lijli~gpitl firiJJg pill


SpilltJ:tii

vitQ

!1·elJlI.vl~ldvoll!l ~al1lcTl!I;gra,n.. ~el Ilew, illrres:ta· II.lInCi:a,lllr:an1lJ1;~ Ipem:o ~e;Y.i11 .illrtreSI>o' laIllClll:lir.OIn,n.Q Ilfll!olla ',f;:1li'~ 1~f!ici.g,raIilOlt~ . oi li!'1Jd~o l[:IreSa gM !'!u;liIlla VOl!t\'H;l~<l! lam:lag1r.<!nat'e lIa~v{JlliI. II.air:JCI!jlglran!IJt~

IM"il.tj~!J:I ,!MJtM l~l!~r

'!liite' tli r-ante: magll>EliU\1 'Galc~o


Ci'lJICIO

rosena ,e~~Uca

i"mp~.'.'J.n<lUJr.£i1

w.ds}Mr (2: piece ~ p.iatoi grip H'rek lpri~;g Uh1:r}u,

Ik rn, st·rx:k m;ifJ.e

il,rl1~l:aJi& .1~tm.:hI1.r .II2.Mh gFelUuie lau.nmer·

dlsr.anzllli e clllkr,c·

stoop lewr pin r,rctMdc l(jml,'b~r !FlOp lrJ~ef $p,rin~ g4'I ,JI,lmJir :!p£l:1dIO! ~l~ spriJ,g
.1Ipbltltt!: ~l:lfq lii~m:bel' gremuJe

cElh;:io~o, rQ,S,eUa ell..suea '!lite ~~eiQI(I lll~tina

fl'O!;1/:

eeletele

bm,~pI~~.,

,pa'~J

stocJ

tUm

p,t,1I:~ ~fJ'ril:J'~tlio.fhel h,rNlp,t'l1;M s,r:~~

haNd g,1\\~r'

8i'teUo

,riit~g.1fI0'.g~!llil:at.a 1<i_ll!oiag ralll.aJte '

p.re.l:ad.e· 1'11.lllinil:l'g,I'inp;
mttgl: pin .ring (2 /' ic.('t:s)
ball'

ccariC<ltllN
l!)n~ItOf1e

~!1leillo parn(l o~mi'lier'l.'l all'lliso .serbatJ:lio V,uo<w pr,clo aw~so· Sl!~b. VUl@to ,refl1ic'al busse~EIi "Eline
~e\!,liI

pemQ ce~li!l~er<'l

l~illg;,: ,i~
QMlI

peseuo' ., oordiceliOl SIC(lvo!III!lIO


c~nllilill.a per' AI170

rillt: a.iI ctllllgifJe'1


itr.itll

»J:!lf,I'dn(

mo~ I!a ilv'I.!iSoser'o',.

lIuoto

(;~rna

imli Ixdd op'?,~ -f'itJ i;"il' !MId O'Fu fpr:iHt .dJl;I(!}Jn,'(Jtli: fir,t .l,tvtr IJamme:r h.~f!h.i'nJ!
~m'!J'J'I!1'

hc-1.

Ibaionetta warfQrZ!alliOte

sN~,gfo,. AR 7t
!Jl1lmull.rlitJr.

.Wi~htff!J. (lnd weigh,

cl ~ ,rIIFlC:~~O

M~tJk

b~wH" b';po~

bipred!e
gtiucclal

fi.,;"?,

a.f.fgchme-1tJ

c~!nghia per SC 1(l1

!liJ~g, lor SC 7t

fo1J.;~

uod

Bere:tta mod, 70/.2'23 we'apons s,y'ste'lml

A.R • Fl1Ilci~h:l' di'r;!I!51!1ldite I ,Assau'llt ~iilEl


Be: ,. Cal'\alblmu'l per ~lmppEi Sp!ilCla'lll

Car:I:Ii'lTIe' f,o~' special] '~,!Ii!US

AR,. 70/.223

:SC'I '70/.223

r,HJTlf NOTIES

Potrebbero piacerti anche