Sei sulla pagina 1di 2

Surse de apă – tipuri, utilizări

1. Dă exemple de ape:
a) curgătoare: ……………………………… b) dulci. …………………………………...
stătătoare: ……………………………….. sărate: ……………………………………….

2. Ordonează crescător următoarele surse de apă: fluviu, izvor, râu, pârâu.


…………………………………………………………………………………………………………..

3. Enumeră câteva întrebuințări ale apei.

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

4. Încercuiește varianta corectă de răspuns.


lichid are gust dulce.
- Apa este un corp cu viață - Apa potabilă are gust acru.
Prelucrat nu are gust.

colorată. este parfumată.


- Apa potabilă este opacă - Apa nu are miros.
transparentă are miros înțepător.

5. …………………………..
………………………….

Apa se află în natură solidă ……………………………..


în stare: ……………………………

……………………………..
……………………………..
6. Enumeră principalele întrebuințări ale apei:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
.

7. Explică importanța utilizării apei în situațiile prezente.


 grădinărit
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
 activități casnice ……………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………
 transport
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

8. Scrie:
a) foloasele apei: …………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
b) pagube provocate de apă ……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………...

Potrebbero piacerti anche