Sei sulla pagina 1di 2

LA

BRUJA
Son Jarocho

  
                  
 = 80


 
Em B7 Em

Piano

   
Ay! que bo ni to es vo lar a las dos de la ma ña

         
      
jar se ca er en los bra zos de u na da

Piano

 
          
 
B7


5

Pno.

  
na a las dos de la ma ña na ay! que bo

        
ma en los bra zos de una da ma y has ta qui

Pno.


          
1. 2.

    
8 Em

Pno.ni to es vo lar ay ma má. Su bir y de má Me a

         
sie ra llo rar ay ma

Pno.

             
11 Am Em

Pno.


ga rra la bru ja y me lle va a su ca sa me

         

ga rra la bru ja y me lle va al ce rri to me

Pno.
 

EXUMR 2019
            

13 B7 Em

Pno.

  
vuel ve ma ce ta y u na ca la ba za me a


sien ta en sus pier nas me da de be si tos ay!

Pno.


            
15 Am Em

Pno.
dí ga me y dí ga me y dí ga me us ted ¿cuán

       
gu na y nin gu na y nin gu na no se yo an


Pno.

 
           
C7 1. Cm
17

Pno.

  
tas cria tu ri tas se ha chu pa do us ted nin


do en pre ten sio nes de

Pno.

     
2. Em
19 D.C.
Pno.

 
chu par me a us ted

Pno.

2 EXUMR 2019