Sei sulla pagina 1di 25

PER:

FOR: 3M ABUS

1377 1492 1219

6 6+7

S357
S448
AB84
EC550
6+7

S357
S448
225
S752 S752
S845 SM . . . . . S845
S847 00001-30000 S847 PER / FOR
S1102

D6 D8 D6
3M (CN)
TRM1R AB74 AB77 AB48 ABUS (DE)
. . . . . 00001-38832 . . . . . 00001-38832 BRICARD
. . . . . 0001-4800 . . . . . 0001-4800
. . . . . (XN005710)1-38832 . . . . . (XN005710)1-38832
CISA
. . . . . . 000001-168000 . . . . . . 000001-168000 + CISA (229)

NEW ASTRAL AGA (ES)


CASAS
PER:
FOR: ABUS AGA COLOMENCA
FB
SERRALLER
TERCA

AGB (IT)

1746 999 1481 1197 1197

10 5

S56 S635 S177 S841


S354 S846 S842 S895
S897 S896
- 00001-50252 . . . . . 00001-10000 S898
D8 . . . . 0000-9999 S972
. . . . . 1-2-3-4-5

AB109 AB40 AB62 AGA7 AGA9


AAL EC75
EXTRA-CLASSE
COLOMENCA - FB
CISA - BRICARD mm 30-40-50 SERRALLER - TERCA CASAS

PER:
FOR: AGB

1275 1434 1434

7 6

S534 S633 S647

. . . . . . . . . 0/9
. . . . . . . . . A/Z

AGB5 AGB8 AGB9


SCUDO 9000

Copyright by Silca S.p.A. 2018 - All Rights Reserved


PER:
FOR: AGB AGENT AL AHRAM

1434 1434 1006 1514

226 7
S633
6

S647 S727

PER / FOR
AGB (IT)
AGENT (JP)
ALA (IT) AGB6 AGB7 AGN1 AHR2
KESO (238) SCUDO 7000 SCUDO 5000

AL AHRAM (EG) SCUDO

ALPHA (IT)
PER:
FOR: ALPHA AMIG
AMIG (ES)
APEKS (RU)
ATRA (IT)
ISEO (237)

1121 1026 1346 1026

ALP16 AMG1R AMG2R AMG3R

PER:
FOR: APEKS

1026 1026 1715 1346

S798

APK2R APK3R APK4 APK5R

Copyright by Silca S.p.A. 2018 - All Rights Reserved


PER:
FOR: AXA AZBE

1026 1054 1054 1198

5+4+4

S51
6
S166
227
S84 S167
S480
S481
PER / FOR

AXA (NL)
AZBE (ES)
CAVERS
AX12 AZ6 AZ6R AZ7 AZ8
HS-4 HS-6 BAODEAN (CN)
+ CINA (229)
CAVERS
BASI (DE)
PER:
FOR: BAODEAN SATURN (244)

BASSI (IT)
GEVY (235)

BEY (TR)
BKS (DE)
BLINKY (CN)
BÖRKEY (DE)
1577 1603 1603 KABA (237)

BAE1 BAE2R BAE3

PER:
FOR: BEY BKS BLINKY

1130 1577 1699 1346

BEY1R BEY2R BK61 BNK1

Copyright by Silca S.p.A. 2018 - All Rights Reserved


PER:
FOR: BRICARD BRISANT

1219

1432 1432 1436 1436

228
S852
S981
PER / FOR

BRICARD (FR)
+ ABUS (225)
. . . . . . 000001-049000 BD22
. . . . . . 050000-106238
+ CISA (229)

BRISANT (GB)
HUGO BD11 BD14 BD11X BD14X BD13 BD21 BD16 BRS1R BRS3R
Z75 Z76
BSS (RS) HUGO
URBIS (247)
PER:
FOR: BULAT BURG CAS-CISMA
BULAT (CN)
BULLOCK (IT)
ZADI (249)

BURG (DE)
CASAS (ES)
AGA (225)
106 1213 804
CAS-CISMA (IT) 1396
MERONI
SOBINCO

CAVERS (FR)
S724 S745
AZBE (227)
SPIDER (245) 1470
2773
CAYS (ES)
CES (DE)
CIERRA SOLA (AR) BUT1R BUR27 BUR33 CIS9 CIS12
. . . . . 12345678AB . . . . . 12345678
75W 76W

MERONI - SOBINCO
mm 30-40 mm 50-60

PER:
FOR: CAS-CISMA CAYS CES CIERRA SOLA

1396

1129 1131 1570

1470
2773 4

S127 S914

MS . . 1-20

CIS12X
. . . . . 12345678

CYS2 CE131 CRL1


MERONI - SOBINCO
Copyright by Silca S.p.A. 2018 - All Rights Reserved
PER:
FOR: CINA

1684 1684 1684 1624

4 229
RC11R
PER / FOR

CINA (CN)
RC11 BAODEAN
HOOPLY
MASTER LOCK
MSM
RC10R RC8R RC9R RC15R RC16R
CISA (IT)
BAODEAN - HOOPLY ABUS
MASTER LOCK - MSM BRICARD
+ ABUS (225)
PER:
FOR: CINA CISA

1603 1603 999 A

4+6 6+6

S87 S616
S1043

A/Z A/Z A/Z . . . . . .


000001-030198

RC17R RC14R CS48 CS70


(W60)

ABUS - BRICARD ASIX

PER:
FOR: CISA

(W08)
1456 1331 1219
CS62
. . . . . (XN008710) 1-11808
. . . . . (XN005710) 1-38832
. . . . . . 900001-944826
6+7 6+7

S357 (W05)
S448
S634 CS115
S1384 BRICARD

(W77) (W70)

CS145 CS141
. . . . . (XN008710) 1-11808
. . . . . (XN005710) 1-38832

(W76) (W72)

CS146 CS144 CS139 CS140


. . . . . (XN008710) 1-11808
. . . . . (XN005710) 1-38832
ASIX NEW ASTRAL
Copyright by Silca S.p.A. 2018 - All Rights Reserved
PER:
FOR: CISA

CS155AP
P373 P468

CS154AP CS159AP

230
6+6 6+7 6+7
S357 (W60) S357 (W76)
S448 S448
S634 CS70P S634 CS139AP CS158AP
S1384 ASIX S1384

PER / FOR (W13) (W13)


(W08)
CISA (IT) CS62P CS116P CS116AP CS157AP
+ ABUS (225) . . . . . (XN008710) 1-11808
. . . . . (XN005710) 1-38832
(W76)
CITY (FR) . . . . . . 900001-944826 (W08) (W60)

ISEO (236-237) CS139P CS62AP CS70AP CS156AP


. . . . . . 900001-944826
CODEM (FR) . . . . . (XN008710) 1-11808
. . . . . (XN005710) 1-38832
FTH (234)

CODKEY (IL) PER:


FOR: CORBIN CVL
SPIDER (245)

COLOMENCA (ES)
AGA (225)

CORBIN (IT)
+ DOM (231-232)

CVL (ES)
DAF (TR) 1434 1434 1275 1214

DECAYEUX (FR)
PICARDIE (243)
6 6 6+7

DEFEND LOCK (CZ) S566 S828 S195

CB87 CB97 CB98 CVL5R


. . . . . IC 8-7-6-5-4-3
EURO STAR PLUS

PER:
FOR: DAF DEFEND LOCK

1672 P411 P411 P412

DF4R DFE1RP DFE2P DFE3RAP

Copyright by Silca S.p.A. 2018 - All Rights Reserved


PER:
FOR: DEKABA

1295 1026 1346 1295

231
6 6 11
S458 S89 S851
904
S459 S435
S611 908
S456 909
S1143 S457
S1446 951
S849 1851
1909
PER / FOR
1910
DEKABA (BG)
MAUER

DK1 DK3 DK6 DK6X DK7


DELCA (GR)
. . . . . 00001-85798
GEVY
E2 E2 . . . . . . 00016-280006
. . . . . . 000001-028000
DIAM (FR)
MAUER MAUER LAPERCHE (239)

PER:
DELCA DIERRE (IT)
FOR:
DOM (DE)
CORBIN
EMHART
IR
LAPERCHE

1006 1006 1006 1006

DLC1 DLC1R DLC2R DLC3

GEVY GEVY

PER:
FOR: DIERRE DOM

1343 106 106 748

15 15 5+5

S8 S8 S6
S7
S9
S10
S45
DM64 S118
S178

DIR1R DM118 DM24 DM120 DM122 DM49 DM53


IX5

CORBIN - EMHART
IR - LAPERCHE CORBIN
Copyright by Silca S.p.A. 2018 - All Rights Reserved
PER:
FOR: DOM

1434 106 1452

232
18

S8 S474 S4
S5
S123
S128
PER / FOR

DOM (DE)
CORBIN
EMHART
MOREAUX
STS DM144 DM22TVPX DM22TV5X
DM139 DM145
IX6
DOMUS (GR) IX5

STS
DORSET (IN)
KABA (237) PER:
FOR: DOM
ELCA (DE)
STS
TESA
VIRO

ELZETT (HU)
DM22TVP
299 443
321
DM22TV5 DM22TV10

17
18
DM22TV4 DM22TV9 S224 S12
S4 S13
S5
S123
S128
DM22TV3 DM22TV8 DM138

DM22TV2 DM22TV7 DM21 DM55


. . . . . . 0-1-2-3-4-5 2Y

DM22 DM22TV1 DM22TV6

CORBIN - EMHART MOREAUX ALARM

PER:
FOR: DOM DOMUS GR ELCA ELZETT

443 971 973 1268

11 9 10

S8 S52 S46 S532


S11 S168
S1057
DM128
.....
0-1-2-3-4

DM58 DS6 DS7 EC5 EL9

ALARM STS - TESA - VIRO


Copyright by Silca S.p.A. 2018 - All Rights Reserved
PER:
FOR: EURO LOCKS EVVA EZCURRA

1687

695 1003 1003

233
10 6+6
S2010
5+5 S2012 10
10

S50

EV107 EV107R PER / FOR

E EE EVVA (AT)
EV106 EV106R
EMHART (US)
F FF DOM (231-232)
EU17 EV122 EV122R EZ3 EZ3X
DS10 DS10 ESAFE (ES)
UCEM (247)

EURO LOCKS (BE)


PER:
FOR: EZCURRA
EZCURRA (ES)
+ SEA (244)

FAC (ES)

1003 1003 1003 1003

10 10 10 10

S667 S667

EZ6 EZ6X EZ4 EZ4X


DS15 DS15 DS10-E DS10

PER:
FOR: EZCURRA FAC

1003 1003 1311 1311

10 10 3+3 6+5
6+6
S50 S107
S667 S108
S212

......
900001-963071

EZ5 EZ5X FAC15 FAC31


DS15-E DS15

Copyright by Silca S.p.A. 2018 - All Rights Reserved


PER:
FOR: FAC FAVOUR FAYN

1346 1026 1026 1026

234 5 6

S1114
PER / FOR

FAC (ES)
FAVOUR (DZ)
FVR1 FVR2R FVR4R FVR3 FY1R
FAYN (TR)
FAC32
FB (ES)
AGA (225)

FCV (DE)
PER:
FOR: FCV F.F. FIAM
KFV
VBH

FEB (IT)
VIRO (248)

F.F. (IT)
FIAM (IT)
+ KESO (238)

FTH (FR) 1494 1434 1346 1346


CODEM
GOTTA
IFAM
ITO 4 5 6
KARO
S785 S1049
SP S908 S1050
TOVER
YALTRES

FV4 FF19 FI3R FI4R

KFV - VBH

PER:
FOR: FTH

1121 1048 1026

6 6

S225 S705
S233 S1325

FH12 FH17R FH37R FH32


. . . . . . 1-2-3-4-5

CODEM - GOTTA - ITO IFAM


TOVER - YALTRES KARO SP
Copyright by Silca S.p.A. 2018 - All Rights Reserved
PER:
FOR: FTH

1026 1026 1026 1026

S1031
235
PER / FOR

FTH (FR)
63

FH33 FH34R FH35 FH36 GATEMATE (GB)


GARRISON (GB)
MUL.T.LOCK (242)
SP
GEGE (AT)
PER:
FOR: GATEMATE GEGE GEVY
GERDA (PL)
MCM (240)

GEVY (GR)
BASSI
MOTTURA
STUV
+ DELCA (231)

GIUSSANI (IT)
1026 748 1434 1624
GOAL (JP)
GOTTA (DE)
6 5 5 4 FTH (23)
S93 S1103

Z...
S1125 GP (IT)
S1127
101-120 S1157

GAT1R GE57 GVY1R GVY2R


. . . . . . 600001-613040
. . . . . . 900001-902780

BASSI - MOTTURA - STUV BASSI

PER:
FOR: GIUSSANI GOAL GP

1384 1378 1378 1129

3 7

S547 S548 S1818


S731 S877
S884

GS17 GO6 GO7

GPI1
Copyright by Silca S.p.A. 2018 - All Rights Reserved
PER:
FOR: GRIFO HOK HTEC HUGO

1346 1434 1049 1219

236 6

S906
6

S1850
11

PER / FOR

GRIFO (TW)
HASLER (DE)
SEA (244)
GF1 HOK1R HOK2R HTE1 HGO1R
HB (IT)
LEGALLAIS (239)

HOK (TR) PER:


FOR: IBFM IFAM I.R.
HOOPLY (TW)
CINA (229)
WANJIN (248)

HTEC (ES)
HUGO (DE)
+ BRISANT (228)

IBFM (IT)
ICSA (IT) 1657 1434
LINCE (239)
1549
1434
IFAM (ES)
FTH (234) 11

S872
I.R. (FR) 5 6
5
+ DOM (231) S1521
S1933 S1976
S1934
ISEO (IT)
CITY
VACHETTE
+ UCEM (247)
IBF2R IBF3R IF14 IR1

PER:
FOR: ISEO

1129 1129 1130

5 5+6+6 5+6+6

S725 S100
S726 S723
S916 S963
S965 S964

EDL . . . . . . - ABL . . . . . . 1-015328


CFA . . . . . . 1-27065 ACY . . . . . . 1-015328
EDL . . . . . . 1-350589 IE14 AGL . . . . . . 1-015328 IE15
R11 ABF . . . . . . 1-015694 R6

IE30
CITY - VACHETTE
Copyright by Silca S.p.A. 2018 - All Rights Reserved
PER:
FOR: ISEO ITO
Blue head
Testa blu

1129 P409 1129 1026

5+6+6 5+6+6 6
237
S729 S729 S786 PER / FOR
S730 S730
S1142
S1143 ISEO (IT)
AAC . . . . . . 1-015694
ATRA
AAC . . . . . . 1-015694 CITY
DAA . . . . . . 1-348933 DAA . . . . . . 1-348933
AMB . . . . . . 1-012540 + UCEM (247)
AMB . . . . . . 100001-112540
ITO (TR)
IE26 IE26P IO1 IO2R + FTH (234)
ATRA - CITY
JPM (FR)
PER:
FOR: KABA KESO (238)

KABA (CH)
BÖRKEY
DORSET
LÅSBOLAGET
PICARD

KAIXI (CN)

305 305 896 305 358

17 3+3+3
S15-S16 S154 S200 S91
S17-S18 S301 S92
S53-S58 S304
S59-S61 S483
S114
PH . . . .
0001-9000
. . . 1-200

mm 2 mm 2,5 mm 2,5
KA1 KA2 KA7 KA6 KA3
8 20 MINI KABA

LÅSBOLAGET PICARD BÖRKEY

PER:
FOR: KABA KAIXI

392 358 358 974 1577

16

S75 S97
S381
S384
S387

KA4 KA5 KA9 KA8


MICRO KABA

GEMINI KAX1 KAX1R


DORSET
Copyright by Silca S.p.A. 2018 - All Rights Reserved
PER:
FOR: KAKEN KALE

A 1006 1121 973

238 10 5
S168 1537
S1057
PER / FOR

KAKEN (KR)
KALE (TR)
+ TESA (246) KAK1 KLE1 KLE4 KLE2R KLE8R

KARO (ES)
FTH (234)

KESO (CH)
ALA
FIAM
PER:
FOR: KALE KESO
JPM
LIPS
SARGENT

1376 1346 324 54 310

6 10

S1643 S105 - S171 S105 S105


S332 - S333 S171 S171
S334 - S335 S332 S332
S336 - S598 S333 S333
S599 - S600 S334 S334
S601 - S678 S335 S335
S807 S336 S336
KE1 S598 KE2 S598 KE4
S599 S599
S600 S600
S601 S601
KLE9R KLE10R KLE11
JPM JPM SARGENT

PER:
FOR: KESO

310 1318 922 321 1337

15 15 15 15

S105 S20 S20


S21 S21
S57 S57
S267 S267
S273 S273
S277 S277
S359 S359
LP11 S1298 KE3 S663 KE9 KE11 KE13
S1298 2000

LIPS ALA JPM FIAM


Copyright by Silca S.p.A. 2018 - All Rights Reserved
PER:
FOR: KESO LAPERCHE

1318 P269 P269

LH13P LH16P
239
7 7 PER / FOR
S905
S277
S673
S252
LH14P LH17P KESO (CH)
S1299
KFV (DE)
FCV (234)
KE19 LH41P LH15P LH18P
2000 S Omega
2000 S (STEP-DRILLING)
KYR (IT)
SECURITAL (244)
DIAM
IMSI (IT)
PER:
FOR: LEGALLAIS LEHMANN LINCE PERINO PG (243)

JPM (FR)
KESO (238)

LAPERCHE (FR)
DIAM
+ DOM (231)

LÅSBOLAGET (SE)
KABA (237)
210 1567 860 1731
LEGALLAIS (FR)
HB
6

S905
5 5+5 5+5
LINCE (ES)
S1559 S48 ICSA
......
1-2-3-4-5-6
LIPS (NL)
+ KESO (238)

LOB (PL)
MCM (240)
LEA1 MLM9 LC14R
X
LC26R LOCKSYS (BG)

HB MLM ICSA

PER:
FOR: LIPS LOCKSYS LOK 2000

310 534 534 1237

5+5

S105

LP11 LCK1R LCK1RX LOK2

mm 70
Copyright by Silca S.p.A. 2018 - All Rights Reserved
PER:
FOR: MAGNUM MASTER

1346

P433 P350 106 1295

240
5+4+4

S1246
S1261 4+3+4
S1262 S728
S1263 S1246 S902
S1378
PER / FOR S1379
S1380
MAGNUM (GB) S1381
S1382
MASTER (US) S1383

+ TOVER (246) MS20P MS22 MS23

MASTER LOCK (CN)


+ CINA (229) MGN1R MGN1RP

MAUER LOCKS (BG)


DEKABA (231)
PER:
FOR: MASTER LOCK
MCM (ES)
GERDA
LOB
TROMER
YETI

1577 1295 1295 1716 1716

MSL1 MSL2 MSL3 MSL4R MSL5R

PER:
FOR: MCM

106 1343 1730 1058 1058

6+6 6+6 5+5 6


S507 S179 S191
S507
S1210
S1210
S1351
S1351

. . . . . 162-17HH6
. . . 1-160
. . . . . 012345678
MC14R MC15R MC9X MC10R
E8 4SS 4SE

MC26R
GERDA LOB - YETI TROMER
Copyright by Silca S.p.A. 2018 - All Rights Reserved
PER:
FOR: MEGA MERONI METAL

106 A
1434 1349 1349

S1139
4+4
S933 241
PER / FOR

MEGA (RO)
MERONI (IT)
+ CAS-CISMA (228)

MEG1R MER39 MER38 MTA2 MTA4 METAL (BG)


WA . . . . . .
MG (MONTI) (IT)
PER:
FOR: MG (MONTI) MLM MOIA MLM (FR)
Orange head
Testa arancione MODA (FR)
PICARDIE (243)

MOREAUX (FR)
DOM (232)

MOTTURA (IT)
GEVY (235)
+ CAS-CISMA (228)
1237 1645 305 4567
MSM (CN)
CINA (229)

5+5+5 5+4
P486
MULT-LEI (GR)
S535 S934
S1169
S1170 MUL.T.LOCK (IL)
S1171
S1172
4+7+3

S1492
......
001001-163000 MG8 MG9 MLM5 MLM15 MO1RP
PBA X8
A5 . . . . . 00010-28000
A6 . . . . . 00010-28000
A7 . . . . . 00010-28000
A8 . . . . . 00010-28000

PER:
FOR: MULT-LEI MUL.T.LOCK

1006 748 1431 P74

5 10 10

S1121 S119 S29 S29


S30

J....
9001-9766

8,8 8,8 9

MTL1 MTK1 MTK2 MTK2P MTK3P


(006) (006) (006)
ABCD-12345 ABCD-12345 ABCD-12345-01
Copyright by Silca S.p.A. 2018 - All Rights Reserved
PER:
FOR: MUL.T.LOCK

05 11

MTK11 MTK16 MTK9RP


(005)
ABCD-12345
1431 P344
66 64
MTK10R MTK8RP

242 (006)
MTK15R (006)
10 ABCD-12345-01 10 ABCD-12345-01

S198 S30
S568 64 77 S85 50
S646 S116
PER / FOR MTK8R MTK13R S198 MTK7RP
(006) S1113 (006)
MUL.T.LOCK (IL) ABCD-12345-01 ABCD-12345-01
GARRISON
SP
06 50 08 05 06
OJMAR (ES) MTK11R MTK7R MTK12R MTK10RP MTK4P MTK4RP
(006) (008) (006) (005) (006)
OMEC (IT) ABCD-12345-01 ABCD-12345 ABCD-12345-01 ABCD-12345 ABCD-12345-01

SANTOS GARRISON SP

PER:
FOR: MUL.T.LOCK

P344 P344 P407 P344

10 10
S30 S646 S568

66

MTK15RAP

06 08 77
MTK4RPX MTK12RP MTK13RAP MTK14RP
(008)
ABCD-12345
GARRISON

PER:
FOR: OJMAR OMEC

1309 305 1339 1339 1339

6 6 6

S661 S711 S710


S1053

AB . . . . . . . BA . . . . . . .
0000001-0046656 0000001-0046656

OJ14 OJ18 OC3 OC4 OC6


5-Q4

SANTOS
Copyright by Silca S.p.A. 2018 - All Rights Reserved
PER:
FOR: PENZA PERINO PG PICARDIE

1088 394 394 1026 1473

5 6+5

S117
5
243
PER / FOR

PENZA (RU)
PERINO PG (IT)
IMSI
BZ3 PN1 PN2 PIC1 PIC2
PICARDIE (FR)
DECAYEUX
DECAYEUX - MODA MODA
IMSI S & E - STS S&E
STS
PER:
FOR: POTENT
PICARD (FR)
KABA (237)

POTENT (IT)
PREFER (IT)

P493

1431 P413

S637 S787
S1115
PT6RP

PT4R PT5RP
. . . . . 1-2-3-4-5 P04 . . . . . .
1-2-3-4-5-6
PT7RAP

PER:
FOR: PREFER

A 31 31

4+4 6

S303 S1632
S1149
S1463

PF18 PF22 PF20 PF21

Copyright by Silca S.p.A. 2018 - All Rights Reserved


PER:
FOR: ROSSETTI S-TECH SARGENT SATURN

310
1344 1549 1346

244 5

S712 S1346
S1347
S105
S171
S332
6

S1103

S1352 S333
. . . . 1-2220 S1353 S334
PER / FOR S335
S336
ROSSETTI (RO) S598
S599
S600
S-TECH (GB) S601

S & E (FR) RSS3 SCH1R KE4 STU6R


PICARDIE (243)
BASI
SANTOS (PT) KESO
OMEC (242) PER:
FOR: SEA SECUREMME
SARGENT (US)
KESO (238)

SATURN (SI)
BASI

SEA (CH)
EZCURRA
HASLER
VIDMAR
318 422 767 1549
SECUREMME (IT)
SECURIT (IT)
14 10 14 10
SECURITAL (IT) S802
KYR S35 S34 S35
S157 S157
S297 S297
SERRALLER (ES)
AGA (225)

SOBINCO (BE) SEB1 SEB2 SEB3


CAS-CISMA (228) 20-23 20-23

SP (FR) SCM1R
FTH (234-235) K2
MUL.T.LOCK (242)
EZCURRA - HASLER EZCURRA - HASLER - VIDMAR

PER:
FOR: SECUREMME SECURIT SECURITAL

1549 P366 1722 ZAMA

4
S39
S612
10 10 S760
S936 S802 S761
S802 S1265
S1391

SCU1

SCM2 SCM3RP SCT1R


K1 KYR
Copyright by Silca S.p.A. 2018 - All Rights Reserved
PER:
FOR: SPIDER STS

534 534 1100 1100 1346

S165
5

S165
5

S199
S1104
6

S38
S62
245
S199
S436
S1104 PER / FOR

SPIDER (IL)
CAVERS
SPR1 SPR2 STS5 STS6 CODKEY
K . . . . 5001-8030 J
K
P . . . . 5001-8030 STS (ES)
K . . . . 5001-8030 STS9 TESA
+ DOM (232)
CODKEY CAVERS + ELCA (232)
+ PICARDIE (243)
+
PER:
FOR: STS SÜDMETALL TARONI TESA (246)

STUV (DE)
GEVY (235)

SÜDMETALL (DE)
TARONI (IT)
TECON (ES)
1452 1346 1239 1237 TECSESA (ES)
TEGASI (GR)
TERCA (ES)
AGA (225)

STS12 STS13 SDT1R TAR21

TESA

PER:
FOR: TARONI TECON TECSESA TEGASI

1346 1724 1310 106

5-6-7

S362
S407
S1116

TAR16 TAR16R TEN1 TEC1 TGS1R

Copyright by Silca S.p.A. 2018 - All Rights Reserved


PER:
FOR: TESA

106 973 973 1006

246 10

S40
S43
10

S817
10
S46
S168
11
S42
S517
S1057
PER / FOR S1643

TESA (ES)
KALE
STS
VIRO TE16 EC5
TE4 TE4R TE5 TE9
+ ELCA (232) T-10 T-10P T-80 T80/SC
+ STS (245)

THIRARD (FR) STS KALE - STS - VIRO STS

TILANCO (FR) PER:


FOR: TESA THIRARD TILANCO
TITAN (SI)
TOVER (ES)
MASTER
TROMER
+ FTH (23)

1049 1346 1026 1716

5+5

S43
S204
S516

TE7 TE19 THR1 TLC1R


T-60

STS

PER:
FOR: TITAN TOVER

1666 1213 1007 1007 1121

5 6 5

S49 S172

TN51 TN32 TV1 TV2 TV3 TV4


2F-35 2F-25

MASTER TROMER
Copyright by Silca S.p.A. 2018 - All Rights Reserved
PER:
FOR: TRIMARK UCEM

P244 1203 1203

P487
5

S170
S196
5

S170
S196
247
PER / FOR

TRIMARK (US)
TROMER (ES)
MCM (240)
TM1RP UC3RP UC5R UC4R TOVER (246)
2000S

ESAFE - ISEO UCEM (ES)


YEMAR ESAFE
ISEO
PER:
FOR: UCEM URBIS VACHETTE YEMAR

URBIS (RO)
BSS
YALE

VACHETTE (FR)
+ ISEO (236)

VANGUARD (AR)

1386 1427 721 927

S570 S76 S76

.......
1-7802880

UC8R UB3 VAC91 VAC103 VAC104 VAC105

BSS - YALE RADIAL RADIAL

PER:
FOR: VACHETTE VANGUARD

1054 1569
1683 106

5
S719
S900

VAC150 VAC152 VAC153R VGD1


V6

Copyright by Silca S.p.A. 2018 - All Rights Reserved


PER:
FOR: VBH VIRO WALLY WANJIN

1590 1434 1434 1603

248 6

S630
7

PER / FOR

VBH (DE)
+ FCV (234)

VIDMAR (CH)
SEA (244)
VBH1R VI19 WA8 WJ1R
VIRO (IT) EURO-PRO
FEB FEB HOOPLY
+ ELCA (232)
+ TESA (246)
PER:
FOR: WAUS WILKA YALE
WALLY (IT)
WANJIN (CN)
HOOPLY

WAUS (PL)
WILKA (DE)
YALE (GB) (IT) 1006 857 1584 1584
+ URBIS (247)

YALTRES (AR) 6+6 6 10


FTH (234)
S753 S621 S1345 S1346
YARDENI (IL)

WU1R WK70 YA94 YA95R


..... “1000 Series” “2000 Series”
10001-43000

PER:
FOR: YALE YARDENI

1584 1584 748 1007

6 6 5+5

S1071 S78

IT

YA99R YA90 YD3R YD6R

Copyright by Silca S.p.A. 2018 - All Rights Reserved


PER:
FOR: YARDENI ZADI

1007 1284
1297

S596
4+4

S675
S596
5+5

S394
249
PER / FOR

YARDENI (IL)
YEMAR (ES)
YD7R YD13R YD14R UCEM (247)
XL 6
ZD25 YETI (PL)
MCM (240)
BULLOCK
ZADI (IT)
PER:
FOR: ZHONGHENG BULLOCK

ZHONGHENG (CN)

1129

S1110

ZH1R

PER:
FOR:

Copyright by Silca S.p.A. 2018 - All Rights Reserved

Potrebbero piacerti anche