Sei sulla pagina 1di 2

Grado

Nage Waza
Tachi Waza
Ashi waza Koshi WazaTe Waza

Blanca
O soto Gari Uki Goshi Ipon Seoi
Roko Kyu
Nage
Amarilla De Ash Barai
O Goshi Morote Seoi
Nage
Go Kyu
Hiza Guruma

Ne Waza
Sutemi Waza
Katame Waza
Masutemi
Yoko SutemiOsaekomi Waza
Shime WazaKansetsu
Waza
Waza
Waza
Hon Keza Gatame
Kuzure Keza
O Kuri Eri Jime
Gatame
Kami Shio
Gatame
Yoko Shio Gatame

O Uchi Gari
Sasae Tsuri Komi
Ashi
Naranja
Ko Soto GariKoshi Guruma
Tai O Toshi
Yon Kyu

Ko Uchi GariHarai Goshi Seoi O Toshi


Uchi Mata Tsuri Komi
Goshi
Okuri Ashi Barai
Sode Tsuri
Komi Goshi

Kata Gatame

Kata Juji Jime

Kuzure Kami
Shio Gatame

Nami Juji Jime


Gyaku Juji Jime

Verde

Ko Soto Gake
Tsuri Goshi Kata Guruma
Tomoe Nage Yoko O Toshi Tate Shio Gatame
Hadaka JimeUde Garami

San Kyu

Ashi GurumaHane Goshi

Kata Ha JimeUde Hishigi Juji


Gatame

Harai Tsuri Komi


Ashi
Azul
Utsuri GoshiUki O Toshi Sumi Gaeshi Hane Maki
Komi
Ny kyu
O guruma Sukui Nage Obi Tori GaeshiTani Otoshi

Ushiro Keza
Gatame

Ude Hishigi Ude


Gatame
Ude Hishigi
Hiza
Gatame

Tawara GaeshiSoto Maki Komi


Caf

O Soto
Guruma

Ushiro GoshiSumi O ToshiUra Nage

Ik Kyu

O Soto Otoshi

Tama Guruma

Uchi Maki Komi


Yoko Gake
San Kaku Gatame
Tsu Komi Jime
Ude Hishigi
Waki
Gatame
Yoko Guruma
San Kaku Jime
Ude Hishigi

Yoko Wakare

Uki Waza

Wara
Gatame
Ude Hishigi
Hara
Gatame