Sei sulla pagina 1di 10

Isidro B.

Maiztegui

SUITE ARGENTINA

7..

Cl

4FT--::;

I~::"'::--'-.J:
i8lll:llS

:a

::;i;-:5

,4

..IJ.

j~

litlCORDl AMERICANA S.A.E.C. Cangallo 155&- Buenos Aires.


Tese.-,.-ados
- All rights reserved.
'!'"'J<' establece la Ley 11.723.

:\e-l'-~
~
r..m
d ~to

-7,~~~~~~
]

.....

.'.

..

.
ten.

-.........ten.

4~

4~

~H.

IJI~~~~~

9J

molto rit.

legato
-;

.,.~

marcato

ff~
pill Zenia

I'

molto

C5~~
4

if

p>

e.spre.~8.
142_____..
-

..

2~

C2

motto

[(_n_to_e_pp

r.".

~#~~~ f ----------=::::

"1

3
1

('lr4t~of.
2~

C7--,

1i;~ ~

C7
2

:Arm.~
:7'
,,

'

C2

C7

~!~t

r-s- -.

~-s

~~-_3~

-- -------,

11!1

pizzicato

- . - - - - - - - -

.,
*~ ---

t
2[lr~
-/]-

_'

CO)

~
:::>

tt ii ,
:::>;-

-\

't:.r

:::>

-;

'--.-:1 ------..

:>/-

;) l
-;

!::::::=, 2

I.

IU

:>

aceel.

:::>

lff

"j

-;
~

1._

3En
2

\~.'J--J

:;;:=:::;;li~E
.~.

'----3-./

---,

.'3

......J

L-."

.) -1

:>

:>

:::>

--=================
poco mnw e cantato

C1--.-----l
,.-- .)---1

Cl
,-

(3

---,

C3-------

,-:3 -.

"1

~.

ar =_~~rO

C2

C2

Rasg.
i

ff

L..

=I't~~'1

4~,~.

IiI

!ICOcle

marcado con

Ie

4=,
<)

...

iJ-

4~. ~.~

.-2---.

::>::>::>::>::>

r:rr1:-..'.

_.

eiecula del grave al aqudo y con el dedo indir:e (i)

,-2--,

;"IW
Q).-1

::>::>::>.

C9. -----'.
.

.1<>\

C5 ---------------------'1

t9ikV~4~'%rf\~
aced. - - - - - . . - - . - - -

poco r'il. - - - - - - -

C7--/ __3

(2)

C6
I

poco rit. - - - - - - -

a tempo

-eZ----

~5-~

~3--1

~l--

a tempo

-c2----

<bs--

<+5--

--I~l--

C3

~?t#.~m-m-\

~~-:-)
C7

I C6

C4

I C2

I C7

qEu'
~om

C6

----"1

ell---,

---,-----------

If

If

::>

::>::>

molto pe,~antc e rall.

::>

--===:::-

iff