Sei sulla pagina 1di 60

^ -tiUAZS

fe

Digitized by the Internet Archive


in

2010 with funding from


Boston Public Library

http://www.archive.org/details/lasferaOOdati

.f

\%'\n

?..;-

/9^-A

(^...

t^r ogriL fkcixlo

Et bcmeaetfto

fti

/W. plortL cUrkcmonfr Puo rurme. aium.fx>

LcvaJotJO n^xzn^cttihiv rrC

omit carato

Cxvm

bu.ra.'mozte 'Lctrm douto core-

PuLttL tniOiztconoatxL x^ cnoattuae

i3obe
.

Sipnorr atrci LLLabrL iru-it

C^t luTfeoT/iL

elTroo core cunrrulatLUL Uu:^


bocccL
a.-nt.inatY

C^t

lo-'jt.l.

lapic tucL

Pie-no.

JeiflWe

t^(\jo^ fkjnjrte
jfux

mw duce

L t Io iTitKo^ft) 'nuo ftenofo

Cttm tatua

pTrtXx(L ^l-TnorMfo cjxrickittr

Ai
"t)

OTrniix.

cor gentiL

<^ rnente: ^buncd.

C ne

cfeTfi/m vrtsnre ia~ Osicio rut


[fe

Cwm.''^tx)uaL

Goixerttflu la.'nainxa.

om thxrricvptc
(ji-xffliubtt-

che. ferjrprs? ccirtxm.er

CaeiCZ.

OjconadvbimTjer

^e avi&
ri ^
(^

tir teccm-o
<

4^"

f' }-^^uJ^, cuam Itarm-Tnc


a
tei'.

tt-'tx^fl'

PenMjoitL

(Xtentz^

ynmwix^tente paaxjt

O {^r.(ta

fccnSx3

aamoz fWr?o

'

Oii&ca- tctnitxL. cmivco pientore" So lo irtto dio ttcro ptmpttexTu:>


Ocveojborc cieoL-nuzecfo 'm.tLTic/o
'

?' -CUTC

fl'nealtLr^ S17710

'

''^EtJMMMMKf^i.^

.^'fs

iP

H
,

e^LcL to

rmpzcto cielo

CttlTL

XX.

tn-z^

0Tmtmit.'r,-i)Lpt rLnr^pi-" el,-fttTn.aTne7itt>

t-o-oaal ct'mo/^O-'^tuxL^rtrn fpoteio^d^

P tzxlo fliD

fWfli.'ratD abro.cuL'rrikifVtD

Ct
t'

p'ct"

crextfx aLLceu." tannto i^ftznofanr

tQ{k. mtbiae hnfvmJx) (tmotcc

IL

cutScL uelocttai vur otte tra|^in.c/e

Seuede me/|o cktcoUire oLtenofe V<2r<imKn.t: ci/V'oIto '^e/becfe

L a:nihrna,pentxle
Ho\ode
cxobsx:^

claT.are totco, (oLcerio'e-

^
e^'

cfizitle /Ielle.'

'

"

y ego

Ll lUlcL

t-niu cbi bolo PtnsA

"^utn

qtietter fette

<^c^L

ottano

m'toinao

O cLYKUAt^'Ticu"
e tiL la

q'uooWo TnaTichcL eip^OT^TVO

cicoTse' (urmuactU

i&fvuL

L ockw

ttsitocWd. diCYv:orTvO ftio A^-tii.'

Lj(L loppo^vzL
(;

ppst- erlaltro

S t-niiLe ax}uefh fheddjor


ne, -nona

polo denatuxdL
c?<il-rvw

fV pu Tattax
equello

fiAola

C kt

trtimi'

L Ofludl
i

eoTTtWf" AtfvcttXe (Wp-re- Aw? tmo cetcnio JoId

am> icU

kacnJtiixx.

e:{j^^(ar\z

i_j sntco l)L?ij^ra:naer

e-

feLle ctrctrmicerrzj*-

H e corpi nurnoirvi
b
p
C
en,b 'depocb
(Stfft'fo ttent-

Ato (hisni^ Cno-oW


e-risi texefh

r~^

^
-

rzmaane- OmartLio
d&iofL nx^ijsta.

yi Ottr^

hjC

dd vuAsJto

-^5

n&

cio.|c.tcn

uspt eublc vsnmJfb rrtero

CJTVO

xxmxx et fteU/Ix' 4nrmo

epo|ctaL eliectAo

L
e
ermo pino
^tem-eo- jra^xxxk-

cta-faTut-to

\"^r

-P

CL ii^to
c

i^OnxttD cte- :a camJtxm.ti flcarux

peio/aucM."

ca|k

(S/'o^n*- a/?utiJ

nrmn aXbtn ^ox'^t CO' amfxD flLUDgn rn-^if^ rt- corno aiTTWiLe- ocotL

t ae!)be
"^

LflLTujjtuact

diptJrim.etci

'.y

X)

eouitujt

nacque

^l^rna^niosrarrn.ofi^nSr

H
c

<rla.jtLO (beroi

oceLuceTite- ccrme

hxirW

ctt/feXlo
;

U
CT

equ/2o c}d(curi c/oue-

a. [Vgirunai^

arrntcMSr pjJhsr forrxer

teihnetato eJo-dtje-

fn/^Aew^

^
i

ajoftjltoio ctencuaixcL Tcencui-'noro

'h.m|?tCmc>f-ctmofo e-

tePut axier

1
\

2^

^
b<*^

""""

opra, tinte: ccjeazuxer oLZxe

ooUe ^i^j^

rflconcL

aSi^ (tH^L

yVT'
rj

lolti^

Itnpttltt

^tncv'^SiibL t?D axiaxm xer

4>

^ tu^ H'
(m

cm

hcL trcvicww o/ (t-ke vnfxxo tvxAxtOL.

ejvirtdL'tarne etszntxler

macvdcae ALObUice piixa ec cofV arcufdJoili ^rnox.ta tutte: cojh cffL^eneratioTifr


Pl po'

U rnrni^e ^alcuno -m^attMLaxe


CJ

armo

jVix

tcUb

uno x-rv^hfhner

u-

iWe elisie
non e POL

'l
C^

n.

^%i:ccrwo

folaxr

onojle cB

71077 <2,UL-no

e
([3

ams5:^<5'ULLtco Tie jstodcl "cfc

tmo

Mico

avezci axjudlo jh^ickw

L fblmJcf^

't)

almvo ekltco Vie tene' nzhtrcz


rrniecku. fs^^loofzxer fite-

f
\

^ oTnio

tDJh ojpokx. nelonaibibs

edi. u-^i." TMCpt'

ewtc elftw awrc le Icw

JH av. carrmcznciD

auzco c-mttoxcr
ipixiTiobtl c^ieat^:M>

H
L

fcUMmofo

cL^imtt- cenili: b cu jkcre tTx-trmtD axune:


tu-' aru:Lncio

L
^
-

'L.

^mmcujlt oorurcgr

tznvp

<L

\axzi{tcu (Loxxxjricuhuxjx^

lujzx.0

tcu ctoiiuncno

<3Vie\,(txxK../

(^
V,

oxrco inaxL. limole n<i^ {huL


''S
IrJ

potama,

ecanc(o tot:
arni-nt

amento' emafcmmte' fornw dtoWm/e tnWfceT^c?^

ot ^bpun, de-ue-nceelpimtzi L i^n^MxL et por Efemp-aiL

^ ^"^ f^ adormc
/VL
eicu-cu3

eoli ecdxt o-ckt'

c(>t:

fb /I/a
-^L

c(cw

c/e |etrL

jk iharrw eAcce ben vxUaibSr tcixm ni(Lultcici aeTnecd/jabxTiticL

C u^'
e
t jlu)

jb

tiofc c/eloU

tonoiifcfc

Wfe/mttn^

ii^^^

yu-f-

_c3Lltc-rwu a,1xcL

ti ^ixu toumett eri \

fhtttcao

^
C

ci pix,

todlr

cuarmtivc [U^Lptox-nciW-

-^.^o(bntYtwh.cuxC

erruier

non

e^titicbcX^

L
e^ tutto
jl-Yvo

^cj(p(i?c(L

f:GtLiM^

exf^ {O-dAe^D (Kc^mcQx vn^umzf

fitto

Tuo

.^^^

rrdL7ru)()rcL

Wu^
^^rrVbo

etiexJm:

m-niiou^ tmic^ud
'

(l'ynutct

myLJuvm^ Ja/l

^
r

Utnto

-ma. txuttL ftvuca. eL^lte tayutbncLcenJeec^ix{h e-ziaxiAiL /?iu.tii>

-netWe-

(W

.il

^/f>r

C
S

eie ^ otmzL olU3(ttu)nr

loutmui^

eiTjrtel ponto erte <i'no^ PcoxcL-na

Vselatetxtt jTs-aJwotui
ACrpa/fec

alene

'K-aJUt''

non

hcai uuj&^ce/

opra, tato
il

abii-Trujict.' I^cl imito

o/rtxe-

utxito." IvcL-nLmali

t
C

nel pUo
et f*a<i

crcefczccr

Grnelerpuxnti enei ^Cmaxer

eoebeiftjcL cutruUjUijuasfitL'

'nefp TnoLto ffe-^fee xxDiWx4axcr kt edlaroxipi tn^-cm-^-^na/tccLTiti'

ne TnaTUtmo tie^

Ptxa
et

amditume

!rcotpL Wmtt-'ni.

Jo uc

fi

doTntTuUiDTie:

p
(3

iifirxu.

vnflueTncL emolle &oqIJo moe^ru


etu3Lt5im/te arnLtzjDnnr<o

^^ 'AuovS

ente ^anon AJofaxj^C" curmeipegnfli ema, |^rmL (yrm pocd-xxxfUm^


eLtarvmo ttoxtL

f^uo:

tlbcnoc

0^

pWn.

cS'-noT^^pi- attet'^A-'tt^tut

^.
tuJctuL

r&mo.
'

cotritt'

few^s^ifi-

efcaUle

e' iMxijajLn

ceto ftn^ojia.-r 'Wite ae^k'

CACTJL, CACTO. lii,tua. ^

Ccu?th^ ^^^

vricfhjenJer ^_

tflcfca. ititL oLtiafcxyi

amasgleji

<3yjiaTCciik:

tex

Oi

^tfet.

>

S"

9"^'

6C

:U

{er

acwurux. LanaJtwcd

c
e

rti eot- uoloct'

echicton pa/p! Lena'

O)

ajiu-Tiaiune- cium. tem*jc


Ti/ TiaLtzr)

lacejctsjlia.

pace euruLLb?
prS^lo e<m
lebnffiolo

dLeuxifxcL.

^
C,

tuayid

fJx

LeLtuL

t">moi(^u.cLL picruti no- ApirciflL


<aTtc<L

'pia t3!2n-er^(-etitwL

rf

ter

ou^ emeTW)

tnAlae^
ecii/i'

cmxdjisf:/

^D
^- ru^rict
<^T::a'n [beco

et^rom GeJ

pix>tter

^
e

cUtd

(juocio

bd/Jdi

iTittJU.'

ti/atL'

o-^tcmaytdD

(hcaiitlo

eltempo

etlotJte-

ettte
1-a.TiTnc

Ite Alo TioJtzLXA

o^^ncL beiicL tiobvie-

t>fe:lu

Cr^Ui^
dm
t>o

afe' pfVffe clile&.

piLiax ^tjirm^tL caTTUTi fibLcflco

5l2o lUOCtLfcCL (UL QalijCUt) Jj^prco ktmoti. cMPofjWte lojettXTiCL tx^cCr

c/

>
r\

,'rt.r

C--'

fr

lo

T<3L'

tLW*L

Lt-ce

cnodo

le-nc^Qe crmcrtcr et btntt

<V

e-qutl&

cxtjhr

6aua-^tttT7uxcLTicuj

i-te:

ltnf^ ^]f|^o ^oLoiimi

f7i-att)

n^"

l ct-fW |^eL

fotte

aLdMal^-n^
'
'

lut.
l

-rum ba- vrpL'rrfxtxL oLcwnti

Ui ctu|^^wa7icL7a ooDiice

-mw potrebbe^Le

LcdlciD fiu) cocente-

et axAentCffvmo

ctqfttol

omo f>T, H YuL tpm.W ucmi


"

''^toj-:-

LUX.

PCLIW (3e|0t?^CL fct>CCCLeL^LtOCO

axtcL imenxie:

Lkumiao

dtixrtclt

<2-clal^co iicalxne:

OTborvurncL

Qpuxxi^cnuL <2-fuWie*
'ntTnoltt) 77e^>tu)ja>
fteptlo^ (hle

^^.u-^lbL-

l^amak.

Sente Jt-coldo wo. tien

tot)

L OLtecta ecoTtpo
-

loUxlo epepcriber

^5?^

'n^elcLe^clito c(emxo cUuttecyucL'rtte

-O- texxxx. tL-jfotto ef-j


'

m^

o
\.

tJcuacLLtca. col<-u

vt'e eie (otto

5
't>

non lotn^-no
otte

kLcoofetioTcitL'

u coo^a

xjet.'

eLbervo edotto

Qi^tul

jV^o

xn-ottt-ru flirtati'

C
C

fta^ |>d;Oa3cj2r<aIaTfviTne

U>fcDftT>
'

ne ItaV

uolofcL meniate' ti eiip ecm^t

^txoaitt) ecofa.TTiLxabtLe-aJtTttemneplcxyULfojLLdLa.

<^-

ti&L Ojozerukcr

M t|>Uam dbtoxcW
^- UfKndo
S
Tcm. ha.

a_vmpte^c
c/co'

cTTTTTieiiujc^

puc

o/

Tiobol-menio

eportter etzjxTwL -m?[Aio jLTmnto.'

'L f^'?"^

^^"

^-'^<^

^fc>

erncolTb

?t:

/k:cU uWo ^^-nV

f^ctfoniK.

'V^S'

r
tudle
i
eL5oi:

i etmtfa
demolte

trtq.^

TioeaeccL

art-rettru

^^ mmo
C:

7Y1U& A7VLVn<ii

Vfb^^t

txJfccmL.*

exrtbtOL LCtCr ctm-lilianvTu.' utfcnvC.


c^ cixttm|cij:

l^l e TnoutL tifbiei


*^T^
tientt.'

urcno

^tLc

^jftiiM/>

^Titr^o

oTciXi^ano n.Axj(ecl}ajrw acne- hinnorc

^ L
^ U
1f f

eco u Lajeter *>u.xo <5^ moLto aJutii, ktontoD t^coltt 'ntm- tmw:} uxpoter
^quefh) ncrri u& anco ct^tjGptu^hsnde- tu:jhxymo pome- l^j^jine -/
-

^^^Uet tAtbno

vtanvz f"-"'^ tm OAfetro,

tramonti: ft lo l^t/o iVma.^iByier^ t n eLeixcJj^ CL0U<3U> k-xcceite-:

'

LcaldD ptrcta. piuu oMt> lohtcwuJYfi^1^' pnuiDCLo i^oa^c cuan

li.

<titrmontr

tr

cinm rr/n-n inirmi f-AlnoY4 Lrctcl,ifenA< (cn&rv fxumt' eAuDcrc4.

c:^

A.

yi^<r

e*

Vh
f

oLro. LcLterra. forte


Cr nJpa^rrUJL,

fJL

(^ah^
OtXl' Ul.ro

texxa.

^fb^

C n a^jmoft- n^alauttXXJOL

tlfcL

tancrrno

."/

iCL-

riluto

U (

L_

cujAtl

AmmxuxPt

let'aPcentier

^\

oxrmtD

de (^ foftLnatz? Tino^

-ORJ^oNTEI emi/)3r/o/^

IS"-'

h
_ofV
i-fuyrJut -,

amai' Xa-x/a elf


f

il
^elxuto elmtoo clelfWli?
trce(ijnJter

CVA pot Pe^i-rL


i-n t^ii (ti c^ Loo)

trtt^Tfe

tf

i/Act Atrte-

,Al2u

^oLx^

-rvmt)

p^jox

ieiW <:{uy.-o/>V

cpU^ (W^xcr

crctenfce-

'^fuo

arci},

trr

^#~ cowtn^o
V_ ^
L

damaxjo ayneiio

ll'mjefe

<xu\cd iZ/cLfr enttcL Totto

Xhxute^

a^uaL

tutte

leco/ei

io.

L
hj^rnxo

_-,^^ Lt-ete

-e

1^^
ec

trojfe- doiiiex-n

pojlAto

cLexchioI

wA' ft
auellal.

t>ut. nri

au
-cai

^t<L

carnwi2x/dL

imfTitfD de Cut

^^TMtcmota,

numidittiber

Il teiTbPo

-ciotdo eiTiovolo

6 <rn

|tu7JM] (iU,t Lx.7u)Cte Pale

ue^ izQXiU
O-nde. per Uuo. e^eco T^

<wc.

jhw

<^

alft^n^

J-,./-

L-UXLTIC

yK.ix (zuncnii-'o UCCIDO

brm'ttpcLUj

(p

g^-^^jo ckcufctmo dju: CLbcCO

wTWr

aUrnioito tofka.

tiAfuvUa?

J>^.l:nte

e|[>m^ ^cLO<^

/W, CC-C^
h.u.yna.-}jp

,'.

UATco campl^umiL neLtoxpo

crrma dunaturza. diouajkct dvfnh' Qucdi temone ilcxr>c vnfvcrno

a^ ^a^io

S
t
(X>

x^mdo ikharrmo hrnik csmattacrnoti' cmrtwno jV <?i] arto',!, domcaio


dcmn.-no

e ^McrquJe firme Aeptu. -caft^

-+-

XafrruL la^TTM. ^|c7UJ

^^ ^^^ cu^tctLLnfl. p aauj^ cu^IclLwmc p^

c
s

(V

^^

OllQXUX

LamaO

hamvm

Lwvixx.

A
cfa.'

'A/

dtiAx oxouA. &auxm. cau/L


formo Caviti
<

^
(2^

TicI^xjjnWltte 'molto jrirao^'


M,<uicu) p!, taTOBLivo

tfzc

ne

o^-te^

jV

bTT e Ixa/feLixe- no. c/crmane/


.

CLTP

Xi

pmiw

aerdclci canatclumer

h
s

be|e ccwDJcte'

<xlf>o!(b

e dicrctrut '/'

iQjnaUbJCt.

(oTrmclic ft^dt c^aut'

<P

zriTftna
ipt:o|fo

clu^hA.

o-oorut

ffe a^vut
tuLlccciJUi.'

iT^^!u> e^^W-nJt

CU
px.(!7hL (g^rca^yx .eac

G.ic^Ai^snmf<2y-aym^

no-'ncrm.t'nar'i^

xyuxmjLCt caetzxtbi' eotx:xer

fJ

CP
(1^

olarit (ZTruurci prrHiP


'oj

|e7<'- '-^^^^^^^

C oWo

nafemdcLTic

rruzrtxu

ntx:m<rcc

l'h^cfK' attttte-

tc^xte- c/eLoa/iifi-

5
^^

on [bu tti:T|
u.a'tf.ttiyKr

"

tf^

'

de Po COL camccvhk.

/ormo
txu*e:

tGfP^G^ 'rntdvrtamLcner

Uttxc

I). Ji?nmo netcrncche

6-


^^
o~

uacnAsik' alcrnll? (ki^Lfcicx^ ptvuliixer


/x.

^.^o

li/y*
'^

T-.C

'-'

'[erte

^-^^-

^
l

pottetn/rr dcntPo cirm Tmltixeu

"TycoOir

too^e

ipcrcxA.

poco ctt-oc

f
'\/"

eaccfe

Tidrrnorndo Tw-tt^d. cnflL dLu^xjv

olairujTo cmJTflL cixm. iurruTcofh c.eio :/


1

'
tTXirita

CJL__t.te(Ze-- CD| e- com-j^ofl*-

-vcamrrMtzLbiU.

r
(^

^e: -non loaipn ^MTanJ^^ nriz

c^a^tc

Ke- ettnffn LcLuopuiiL aiiocrtmaM. PznAli?LU.


ijcm
ja^crLTi.

fxi^ttL fhruixjuilcL ai-cjxjLA'nto

^
^
"^ pIleC

ctwi<:?^^rconrt
*>ot"

Ltxtcen

rfum i^vowili

LcWctd^

cuanaourcc: e;pi.arrU32

ocDimrtxtJ^ Pjsiycr afiutyJca-a^

'/

cJormo
'

pxjs^kurtjc-

^Tvofko
V
'

CLliU

ATT

IJ--

txjo

'

O/^q-ut

fetrvto

dUXLTLto ^hxGcrustriC:
narixju i-o cere

yW

<jj(^ tTi^WA(fc"

canf^o

7'^
/

0. rrrmo mael tco ctentate


Peccai (dento
^ciocnvneffo
(utJtcKCL

ucrocer

facfe ^^tttw

feccmiz-ne,

<^tacc

C n i po^
Conr/a.

fo) t3:3

com atioiacz fono


cl-TTwSe osuzntx

chxai^/ctier

^-l-cvcclpxi

^(lgu.-uvt
S>

IJifccLxa,

t^^fknwoi

POTvt

tntxndx'menti/

ayvrwfi atiaxto vUxjon^ V'maOxc

>

e/ormo

cc-mrt jotict l-nolcttmixte-

^.t otto ucntt [ormo j>7iU*tcaxr


fi-^iw-Pv^-nefcomp
\

Lume

toxetTLte/jofxcr

zprvcrc zaii^^l^ch^rwi (XicLtLTTw one^nte-

PtrcccL Vocio ^ceix> cjteu.nl flir^ve

iiiocho a.Tumt e/e^tiUoL

afciccnve.

Libecru; y ttet. f7.cc ot7U> e" f eaic o /Jko /


-

mp f

r*^

^a

lacaxixL cLoue

j-on^

icprzcitL

Dl>0 Ol

IO
Sufb

O&i-^T

.L

SorrmjQ QXZAxoiiZ- da/ica a/ a<xrnaJxn<L,


\\iLojRyctun<l,
\\ffn fi'
(Li-ri

cdcicncilt-al. cdJ>^

tzi-nochtex cwot>pa. axzymaanaaxje:

Atmo(kxL ta:rW3

-KXijnoPo^r/

J
^
i

i-tcxXoLnkxrrruK5

^ptu,'''^'^ ofui.

Q-

Zjjano (liutn^ txn^paXc Ic^tit


art Jaa-n* ujtnto

^'
.

o&nmtxo falbL
invimts:. cJuxfUSr

h
S

v^^o^oyux-fi^

uJsffch)

(ormo (WLcoio arfurct&r


.

h>

t/5fi7k]L e{jhx&

fhllzcit)

ciluepnLX

/
/*>

c LDifovra. UfCtcio ^rrvlTwvb

>/

C
/?

mctnctc fonno axdaJxtzA^ defbRTttx


txrri^e>!K^

w-iLeie

(Ipv

^JJ^nto

./

ijL^ixjaL7icLn(L^rrnx)

'^znccch amtca/cco [V.

-^fn.

r
J_y e Lt'cttP

i"pi

i
5

T.

txriQuJt^

'r^

era tcoi Io

-rrttx

A>e|f> tu-'ToTvpoTio

Lor -muiiU. o^oKtSr

cx>o^ Con Tnlti^jiiJrTruvc pjoplx

1.1

J/

^\

'I

'L<xd5f\tlo

uccerm? txcit^-

/w tculfe-

5 V'n.o -T dentro axxrvo CJ'm.o f ao (^omo rntre' hte- pi calt/o cimoWo

Ti

^UurUjjt,(rc ebri tintore TBtirvo.


Ct> fli5r^' ptf Ui.

^TnLfei>/el7Ttcnwu>

^h

^te. elttzio ojit. ooJjixQ-nMO

^^

M. ztsircatmo tta_c|fe. o-Tn^i iL^xcre-

^-.

tic/oo

ttmdo

TOcm.c.Trvetl.o

exO-

,fi-iL

LititL- <unarcfr -motto Tonfino czizutu u <5:V -non ttxAMxX^ CjxtCjTtU (SlccuL vrxtxzO^

^iatuiXb Lo de/Wvt

i/eto t>amo

-f^i-^daJL^ j^cdUji- zitrfu>^tt zima^o

Qjrnv tlU~ flrcd-liL-

ioltcer UUt

h/tr

<Vvtter |tCoim7k3 etonde- oo-Trm? fi6_

d Laudato

tttene- e/cLpoWl' foconi'

H elnnoct.
ol' -n^l/i

ole-

eo-ypfe ecat.tt3ncL|i uttri^r

\
r::^

C:
I

vlOTv e-uufto itolto

Il

ahnumtz.

V tene

qa, lilot'io tino

biaiccto

^muajO io jh^litc ala. amate txauecJ(X_ f trtuf e (dux^ Afi- fUc


Ch/hc <iL'Mj)u: euut -molto xa>eiite-

'c'nlcwtD 'miglia ooufl/i La.i^c Otot

fvs (-JTntTve-

axmfi'nnr o-fi>pxjievui(jc

laucaiic
f'

A^

/ <-Tv

caucr-i

lutic claitxi ortxc-

arr^

>

tlou^

fo/i>

oepo elcuiuuio ulcotc-

'

D 0-t:OlrpKm*n.7i4.
Pi

f ttUO.'
.

ttu,'

fanno

ttwvc Ki-"

caTtunu
OPJvul U4.-C0DL.

deattqnt aita. inMjvclf 'ToMwtt jhrmo (Uto laccai <k: S^yna.


ante bef?tal di (fl.t^i-Jie^tu;ua,-nJe-

f
'^

1^(7^

tWm

")

T^ 'TW.taL'tM*.

/|

fLoual ma.r. t<it :^feruiA-yUc orvTW VeTwnac [rtttt aj3.llocea,7i^~ ^rruxrvaX3mI titx^
'

ttnvtntk eiajftA

ecK

|a*'.

^pui. deUsTMo

c(/feeJ<ioloctJ?ail<_

t cwt>ttPKIt: ^A^Po ItcaiaentC

"^^ uXui Tonine?


/M.ajMla7vo

uma-vnctetttKi ccMiL,

^(tcAcoxitt utncr juasflutunfc:


rrv)fe>7C-

iixo.-mfUi

truaun

/^

D]
^llico <u<jtiei'ma/c

/
x^

dvmeio di

adoperi e/m" uet/c

la^ch'
7dr[cfcan^ '^^/Uttu- crUrPcffc

(uuaJuv Sferrino

iuL ttiiptLiVTldt^ vrvi'vno cLia'


oM^/Tih jnirctTv

m^w c{.m/fi^

^ [) uiuti.

U eiementi fu -marmeyvtc(^ot-ta^

P-de- ofnne- ccjk yn

(p eynoijtr txT^ fle--

cvcco/rUcUv---

defoyxa. ttitkr Jjk^


iTTtotTdD

emnmtf

Chl^ ditto

LvrUYtno ftaiu^t

^. ueffo f^Acft- Ji(ett

^07}t>zcxr'/
etdile-

t
t
tAfitle

aicef

dri*^ (^DcnderUt-r
C^U^
(yuc

t
'auel
(Lp^ft^

-^enAt^

/
eie' Afi**^ f> !im4zcA. (txa/rt
i

ctMf
(vAi-uult'''

smr9L amt^exMf trm*.

A^noUr-

rb

oca ^nu

'pitta,

dou^

eiM^^TTlC- (tdiT^uf-

vr

n
ttp exrrucc OLtmcita.

amari W^lttC

f^

""v

enendo

mcuc

^T^^
\:t~a

lnujctJo

dircienterj_^^^^

DE^IABEILO

CP

rtGJfo

A^&{luv^lu [api1)1171

podjfkh-'

ruax-

L uAjL

ccuhnrccr t^Hu^ VJ\4}t4iir

^
(J)

LiUdfb''rn<i-c

ateneo cm^wir^ no Uer^


/<*

tcAK^

frtieHr'fcufe-

ttt^^-

L
fierfer ile-f^nd/r

C,

ynfnw araen^^:/

t
aule-

La^nuHyiC^ eu'Mii.

mtiUe' i/eziHr

([) uotto aimax xofo

V7v[tu3 aJJuinrner-

tt et-exicTkL. pDpuIcUit- afi.'emf-'

i'cmcWe-' fan/ tuL -ynoW aaJpntzvmf^^

finti-'cnmiutr frnc(a> a^iurcruUL.


Cir?e-(A>o'nc/ai^(jL

&niuu:

cefo-

u&co-

^VtoWr rJzputrA. jS JiirUro

^t|uo Imi'-'

e
r
r IL 1 T iu, utuiuL acipujmer "Il bolo. ^ LapMJv atJL detxau) wcantzner

1^

(jux itru.

^-<ifiA.

yacL rnLhxxa.

crcffWD ctepenter '^emCtaxidoftL

Ceticee" tTx'oTvrne pte- Letua- t>ien&


^^rut) (tlaaiiaL- Ae-cki^tio-'^juener CrLTuanayj nrnc'tzuw r xttfOPr^A^

i,ae|er-culu/?%>

e
(p

p loctddo uento

e
^ jy

t"

e- docBteM -moUjD fretfuxntp


'^

'nele(hra-' o^'lttcntx:

chieLTfiatD

<x.l'Tncrru&Imcrnter

cxrnuLzcr curmaxer

e-iaxiA. ternf^catA^ e-utt

e-

e
er

e
JJ)
ilo-

-/

aalnunu^-

(^

Vm czdcU

.u)^t.en^

a"

C
e;

'

^^sm

,15^

VI

Lite aetTnAZer ynfitademzL pocch

(S'tjuLi.-n^i Aefti^laarud fole-

(j

yru.pliA.

Guy?

a'utlit&'.pa^ca- 'n'ift^fiA

fPeflxi2auc irurtno taAo ptVtsri/^ twl

.lU

0
"-^ (tcfo

Libeccio ^luu iaurruL. aro^tdiL

fS^

J^-TT^^Qp

-f^ffk

pci||^ ecento cTiacituLTi^

,/V^t^ K<v' (ifmi'.'2i)^

defitto

di^d-UTV^

.'

jPir

fi
^^tuLtlcpv LiUrLci-nauA^Uxt. vn'otetnfw
/Vi ti Udj

jVtVD uxlu fli df^A.

sitLefl^

e4W:

altea,

n^r^a/c

"'rvAfhy-

ptJicM^

^Nv

<3unlo

mwt> tu2^

UrM^e -fijvtecr

y
..*

:i
.

f ttx P Iti
^xJ^ol.

li.

cUv(nt-'p^ i fclufv txjniA^

ff^La (rea ctttt

^afu>na
'

"'

'

*^'a-'A*'t cxc0nto'fy.en4noL col'

(gitene

'ffront' t
42. fk7D.a

tf^

.efet^mx^

tfl^'flajyuD

cn,u,T,u^ zip j|i>

|k

cxcttixp^Tie-

^oCTteio otta betta n^'M

(t'txrcto

ta_

cunTvfvet;'u|al

n'

a.

7nA.ru>

{(M^

I
^m
tnoltit-

fe^i^

Jalllto -cerrvotcr

jl^ot.'

cctfo

'^orro

irne ^unrr^j eri

^truMLCxi

i<

il il

X'tiTnAtA

e^^ \txiuAvo

ef4u>icrrtte6i

^"v'r

;Kt ^{^a/}r <*Lot


(5'at4?rpervo

f oJ><ie]^n*f

Mento

CVtKwie'

LfvxCr eoe- Arido vrtrtu^ ethK,

^^niTnaJi IMA, eA^'in^l (leccl&tD ^jbmfvo txe TTiCiuL 'm<cU^ ledc(httic.

(^cJ^aJhX.

avMidi

tu. heottt

'

lasnyCeUiy^

jvrvo ^Jatc'j'pL

?i^~e-1:^^

vntci^L'h^

(J

q lU'

affli etuLTU*- a4Tuif7n<y7vti.7<>-

^iU/t) fttoL
?

fetruito. tKx'aL

f>ikmA
'
'

"'
.

<^titcL co/texcL

pTTrTTO

Tm^W^ ftcCn^

h^H-meuD

|7*.

aforvfi

a&tcecinto

ti
t ka^
texxa.

li

-Il

eqU^J^^% v^n^ alLc ^

cLirLcne- |vnA^ pt^c)^CVn poco


''

Dovl&

fhftiltH. JATurit ccUn/t^ii^L

"^

\r<i let/t^iyp-

ei^^Tut-' <tpw/neo
'^""

-m-ramc

oult'

dou^ewipW

'^K <?-* (o'^

^^cnrunve-JL

casrUt^.

Vfrcj
(^

Ceuxi'n' tA-'H^^^trai cui^'^''- marie


q

aoA'vnLYt.di tyuktw cL-dlil&f^

f^er\Afr Xouj^ ?fht-

auZ jlum^

J^A<u) tonfx

"Di,

iTatux cL-rnoTuio cM-n^ ifwtC'7XiU.

f^tim^

fcx:tVli<rv

"^TnA^

dnjLxmojt^

(nnruxL-r^

oAi'mMttrr a-rUicni^frU-

{^fv-fhuv cnA^fki^ tateu-Ul^

'^^UftL'

i^xrciL

y<*Cxn<iiJU
l-<t.l^c^!WL peri.

fertxJT^ VAqvadacn^io^G
>fk

(^v- fvrU? 4wi.t43^/^ epot'^titvcA.TLti

^'

'

p
1

'T^A.uyiA.

uTfts/TvJfj <?<T.rtt'vi/f- cenato

L-t|ol<.

i^^uA*.

/iuLfj)U lir)rusiTm<>-_

/T-:

acato

'^/,cto cn<
et)

em2^/{^(^J^^ailL-

Mt^am

teun <tmA'(r~

___

.o-'aTe

<Vc>uxy\Lruuulcc fuxtni pvfft ((wce-

^^tX.ArcUD CX^.'^U^^ ^j^^inru:c^

^
{fVduAft A^nru
CUxuqHjO. CT>(l*t:<l TTVCtfLlX auOJXOciM/ft^
fu,'

ttk^

Lie<^ r\4if^

c3

/1/iiAi^iAy

e^^,/co

oxnvma- aumffo e^Ufv

Pt/ctjTVft;^-

^ifii^rfv

Uro eaxr^ ^'<am\*>


/

(^c9rUx> oofet-rw^ rr^lt^^

p^mccJ]

v/

^7^

WJ

//

>

/fi

\/
^

r" {armi) aaiu7Kt. UltvJL ?rpvtlt^ cerUv i]/ ruK^ ((tUrca. eijitoj -n'erto ea-uoi f>i

i^lih^dcualtto tta/cc ftrmo dert/0


Sc-?iy> (LtULfapii >n|>rvo

aycodl yyiuz^A

[ji*mjw^

mo Uc fto tu Yofvf- 2~ >?toUx

'zy*-.

;/

\frvunAh)

Jo'ov<fnjrn^

Um^

U/iyJo

^eJno

^l^^

-.a^ -

n. ..

^^7W

fnt

cJf.
'/n-fle

Ine-

h/^Wf\cciut>o

dedaleo

,j^
"-

[Amv

Lu-t ztHrc TKK.


occVt) ttet/%

\r^isx. tK>r\jerUer-

^L cO-TTUt'

fra'TTvWuiEvn^r^

?jM>vu^a. mcvuCr'mo

PTria^mcS'
i-

(i_/(jje^ eleu)tM, lon^ji^

ap-mI. (rcarus-

^PUTM^^

SfUQ

Notes on Rare Books and Manuscripts A pr.

Medieval Pilot-Book

MEDIEVAL
acteristically

cosmology, astrology, and geography are charcombined in La Sfera by Gregorio Dati (1363is

1436). TliJs Italian treatise in verse


of science

of special interest to historians

because of the nautical instruments mentioned in it and the maps that illustrate it. The Library has recently acquired a tnanuscript copy of the work. It is a folio of twenty leaves, in a fair :lear script, ornamented only by the elongation of the consonants in the iirst lines of the stanzas. The colophon gives the name of the scribe md the date of bis writing. ""Written at Pesaro by Gaspar de Fidelis, son of Antonio Fidelis," it states, "and completed on Aujust 7, 1484, after the twenty-third hour had struck." E. G. R. Taylor (in an appendix to a work published by the Hakluyt Society') complains that the copies of La Sfera that bave urvived are elaborately illustrated, prepared for presentation jurposes, with the result that the maps and charts bave lost in accuracy. rhose in the Library's manuscript are drawn in ink on the marjins of the text. They are indeed the mcst distinctive and valuable eature of the volume. Gregorio Dati was a Fiorentine merchant and public officiai, a listorian of bis native city, who' had also the reputation of a mathenatician and astrologer. Among bis writings was // Libro Segreto, a 'secret journal" which has been printed. Here he recorded mainly the his inancial concerns of bis business and bis domestic affairs our successive marriages and the births of his twenty or more :hildren. In a matter of fact way, he enumerated also his election :o many public offices: he was made Console dell' Arte for the ileventh time, he was a member of a municipal council of Pisa, he

,vas

Gonfaloniere

(standard-bearer)

of justice,
in

and held various


relation to

Dther positions

of trust.

More

significant

the Li-

jrary's manuscript
co Spain. It

were

his voyages, in the interest of his business,

should be noted that La Sfera has also been attributed to

Gregorio's brother Leonardo, a Dominican who became the General of his Order in 1414. G. C. Galleti, editor of the text printed in
1863, leaves the question unsettled.^
1.

hrief

Smnme

of Geographie by

Roger Barlow. Edited with an

intro-

duction and notes by E. G. R. Taylor. London, 1932, p. 184. 2. The Library of Congress enters La sfera under Leonardo Dati as supposed author, with the added entry of Gregorio Dati.

/gK)wei-

of thought that seems to inspire bis etching needle. Sp^iding some time with these prints, one seems to look past and\eyond the possibilities which have not been brojaght to light inSLogan's creative talent. His work assuredly, ]5uts forth a distinctSmd personal style, wbich augurs weU for continuai

accompIishiT^t in the future. One may look forward to a series of plates bringing greater stature to his wOKk, which, besides tifose represented in the permanent coUectioivs of England and France, may also be found in the MetropoK^n Mjuseum in New York, the New York Public Library, th^N^lbrary of Congress, the National
Gallery, the Smithsonia.n'iEnHitution, the

Avery Memorial Art

Museum, Hartford, Bston

Fine Arts, Boston PubLibrary, Brooklyn Museum,\^yman AUyn Art Museum, lic New London, and the Yale University /Vrt Gallery. The possibilities of Logan's future remain outside the scope
of this article.

Mu^um of

However,

this exhibition will attest to the fact

that he
wLtli

an etcher of unusual ability with inexhaustible ideas, N^ qualities that have not been fuUy tried.
is

and liglit explained by Those human beings who are boru under the influence of the sun are of great wisdom and goodness. The author characterizes Venus, Mercury, and the moon, and explains both solar and lunar eclipses. Beneath the sphere of the moon is that of fire, next come the air and water, and the earth, "a solid and heavy body," is in the middle of the whole system. This Ptolemaic Bummary has a medieval climax: "There is nothing beneath it ex:ept the inferno, the place of the damned." The diameter of this ilace is given as seven thousand, and the circumference as twentyanalog_v of the T^init]^^

finds bere the sun's radiation of both heat

.wo thousand miles.


;ffect

Numerous stanzas treat of physical geography climate, the of marshy valleys and of mountains on health; of rain, now, hail-storms, and the tides drawn by the moon. If the earth vere like the water, the air, and the fire that is, made of subnon-resistant stufi

globe, "but the sun cannot pass through

in any part of the hard bones." Follow'ng a charming descripton of the seasons is an explanation of the our elements, "which render the body ili or well' according as they larmonize," and the four humors that mark human types. There are eight winds "for navigating," which the author names. Then he calls attention to the map on which the winds, the ports, md ali the sea are drawn. With this chart merchants and pirates ravel by sea, the ones for gain, the others for rapine, and in a noment they may be rich or ruined. At this point occurs the mention
lile

there would be no night


its

"With the compass tempered by the star, magnet toward the north," the mariner steers his course and, when he has deviated from it, rights the ship with the rudder. He lowers or raises the lateen-yard according to the wind, and when the wind changes, he has to be very alert, for suddenly there may be danger of death. An hour-glass^ shows how many hours the ship
jf

nautical Instruments

the

has gone with the wind. Great skill is required in entering a port, and inexperienced mariners may wreck their vessels. The author explains the famous T chart, which appears as an illustration. "A T within an O shows how the world is divided into three parts." Asia occupies the upper half of the circle, and Europe and Africa the two sections of the lower half, with the Mediterranean between them. This circle. Dati writes, represents much less than half of the sphere, and ali the rest is sea. Asia is the first
5.

G. Libri, Histolrc dcs Sciences mathmatiques, II, 221, quotes the stanza

bere referred to with some variation from the Library's manuscript. The latter reads: "Bisogna lucido (?) per mirare"; Libri quotes (also from manu." .." Galletti's edition of 1863 reads "l'oriolo scripts) "Bisogna l'orlogio
:

The poem La Sfera

is

in part

a "rutter" or pilot-book, of the kind

which developed from the simple charts used by seamen in the thirteenth century and perhaps earlier. N. A. E. Nordenskiuld, the Swedish explorer and authority on the history of navigation, thinks that the portolan atlases from the fourteenth through the sixteenth centuries represent only variations of the "normal" portolano. The forerunners of the latter, he writes, "consisted of rude drawings of certain often used fair-ways along the coasts and of the sailingdirections for skippers trading between the more important places on the coasts. No such works are now extant, but I believe that I bave found some slightly altered copies of them among the marginai ornaments in some manuscripts of Leonardo [ !] Dati's celebrated cosmographic poem La sfera."^ The poem takes its name from the first, the properly cosmographic part, which gives the mariner a general background of knowledge. It is written in ottava rima, which closes with a couplet. The first five stanzas are a dedication "to the Father, the Son, and the Holy Spirit," and one cannot help remarking that they excel

was a true Renaissance man for whom faith and poetry, science and sea-faring were not separate categories. The exposition of the place of the terrestrial sphere in the cosmos begins with a mention of the pole-star, which navigators look for "when daylight fails." The author points out the north and the south poles, the equator, and the inhabited places "between this hot and the two cold zones." Of stars there is an infinite number, and each exerts its influence on human bodies. The signs of the zodiac are explained, then the "seven planets in seven spheres."
the others in lyric grace. Dati, the Fiorentine merchant,

The

first of

these

is

Saturn, the planet of the contemplatives

who

are

chaste and astute of intellect.

The second planet is Jove, "which moves in the sphere like clear crystal," and its influence imparts power and magnificence. Next is Mars whose followers naturally are

ferocious

"but

if

in virtue

one wants to take the better part and in strength they bave great art."*

Now follow seven stanzas of apotheosis to the sun, "more noble than anj' other star." While in modem times philosophical principles are sometimes explained by analogies from the physical world, in the fourteenth century the procedure was in reverse; thus one
3.

N. A. E. Nordenskild, Periplus, Stockholm, 1897,

P-

45

ff-

4.

"Et

se

voglio pigliar

la

miglior parte
arte."

De

virt e de forzie

hanno grande

part of the earth.

Next Dati describes the courses


;

of the Tigris

and Euphrates and other rivers he mentions the spices imported from India and Ethiopia to the West, the shipments of merchandise brought by caravans to Alexandria and Damascus, the latter being of a greater antiquity than any other city on earth. In some fifty stanzas he gives geographical information about the regions bordering on the Mediterranean and the cities of Asia Minor and

Western Asia.