Sei sulla pagina 1di 32

0.

r hI 3 :r s X

5 _'7 Z. ~ £.', c; 1" f ~ 5

-'

I if (2 9,? fj ]1 fi tIl

tJ_{ Y.d r -, . 7:f;1{'
(7/$ Q_g4 'h
~ .~
f
.t,
I I I ..
,.L _,.-,_ ....,..
I \.:;I ,--,- :s .. =» '); r~ r
-~I -'
r ad.? -;t~~. -.'
,
; \ I 1
... ~
I ~,... . ..... ""'- _._ I I _j,
I .1,
- _. I •
~1 I[;f " ,.", 3 ... ~.Y }, rr - -I(' ~ ..It. '"1 "( f ~ «. '-""g- .-
- r i-

r'-~

6//;; 0'8: ht t a !2d hi ;g:

'-

t 7

W!K zrs

odso ep . ~ "t: ~ ~

II = I r r r J I J J. # # I J r r r I IT Fir # #~ M f-

w!W

LIS w!w

I J r F r IE -r IT Fir # #.g IlJf, F Fir JDD M j

w~ l~

Iind.s r r I # J J t I J # 4 J I J F F r I r r F. ;

W!W

L!S

J J #1 J F r rl r r rl r JI J r r N;

~!W L!S W!w

- - £

I J JI J Jffll J JI J J.U33 I jJ" .f

O.LVNOflS OmNI

(OlBJapom)

V'1'1:1LIZ V'I

wed _ LIO~ woo:

Idlf'rlrFr -r IHiSI r r 1[~FrIEr(oFIFrW • tll{tt~gt ~,

: ::3333333 .. :: ..

H1VNll I IllIOA 'zr I

~ q ~ -------':" LiOS 1llO(j

In Jj'J. Iffi[mlIl J31 71ttmgjr1 . leN' F 1£F(4 r ~j

.. 881'8 81'881'8 .88,,11, J

fU1!d . _ WO(l g

I d~dUJJ i11 M HI r rq' °rl UW.f1 BEl m U r ~j

$ I' J Qi 8 8 8 8 II 8 II I' !

1'1'1'1'1'1'1' . 1"$ ttl' I' ttt

WO(I

~I ~j

I

tlNOIIDVflO

---.~

~,·-/.'F>i::~· :.;:\;;.-;; -~"::; '};:,;',;._' .. '-:-:;;;(;>;'~:':":-";'::"'\"';':1;;;:;;~'-;~~~~'~" - ':, v , : ~ -:'-~-_~:~\.:i~~-'

r;;~~I'i~~t~~':~:r:i'" ~1S 'I"I"JI ';'d:'~':" I::"""";'~::: ;'"~:I;~~';;;':::'I~ ';;"""," ;,,,~,,,!,i :;';;:~~

!5~>':~i;;;';:·~ " <;" If, ,~ilg.,).£].'-,:.~£R},€~II

l:~l,;~;:""'j{d~~,~;~, i .J .. ,~$'h"r n ?;I 2 > ?~r""'--'c.", ",,-,.?J?t"'l h'l

#F;7 .t1)$::';1~ ~., ';~,J.;~:i:··:~I!I{'\f~£,)}

~~ ....

~.Rc"~"~~~~~~~~~~~~~~~~-~·~~

''('<;';t<i§

.....

. .....

-. ~

!' ..

-. .

VNVSJlVd V'1'1J1LNVlIVL

WO(}

J IJJJjiti· f j

WIGS

I ~ t [ [~I #[~rf([#F 1m· ii' I nn' I n.~¥¥ ¥. ~ j

H I + e z s z t z I

VLISlIVdWil3 V'I

£ t 'l t PO

.J I.J ,

E

,I c t s £ ,Ill

8 w.,}[

r I F r! F J11 JL r :11 f I,

z -l z c t ~ c I

. 3JJlmI3d 3:ZNVH3dS

~
~ 1-1
-
c:Q .S
=
< ......
Z E-<
< . z ~
0 ~
z ~ ~
-
~ ~ ::J
0 '-
... r
~ u -=:r-
::; CZl
N \<\
N :a
<U ~
U
< .;n N
=' ('i\
~
~ c-.) <
roc-
~ N';\
~ C'4\
-<
~ .... t: t...I)
z ~
= 4'
< .. ~ ...
~
-< ('J
U ~ 0 ~
til ~ z crt
e " 0
:;;;
~ ~ 0 '" -s
«
ZIU 1£ cI\ -
0 C'J
C'C\
~ C-..)
~ ~

< ~
00
~
~
Q
a..
~ bl)
~ La~ e'1 W[OS

I t on ?: I F [EF r I t tV r I r cr rill r r ~! r r r r'l • ,

8888 33311111111 1333

~e'1 W lOS L a~ ~!S lid lOS L a~ lOS

IcrrrsJ,1 i !1If01JIJJ @IJ,JqL~! -tElr~~hj

33« 3 s 8 • S J 3 8

l.U If'1!W e lOS L aH lOS

I i ~~4 J 1~1~~Jgg IJ4~~lr!~(E'EtgrF e@rtn r i "

S , 8 £3 J «

WW{ LQ~ ~all ~

I [((4 r I (ry') F !rrrrrr Irtt!tf¥IFFEW Ir'l$F'Er~ IF UU¥ w f

.. 33 tl888888 8313888888.8113

f f

lrJ wloS lid

wij-II i- on t lie t ~ I ~ i i ~ I ~ ~. ~ ~ I ~ ~ ~ ~ I ~ t t ~ f j

woa L10S WIOS .

I ~ ~ ~ ~ I J J J J I J J ~ ~ I J * t r I ~~ r r F I ~ F F F IFF F r .r j

I 88. ttt tttt

L a~ W lOS L a}I

I p t rl Elr dl ~ U ~I ~ ~ UII i orr -Zlgwgr[ r ifl'

t ..« 8 8 t

W [OS ~ L a~ W lOS L a~ W lOS W lrJ W lOS L Q~

~ rIC~(k[lrl i rIE~rcdl~rr~IHEF~:IIJfa.rf

8 (I J 3 8 J I" 3 I 1 J !I

VlltrnVZZVl

· . I

d nl13p InPIP I .

lU3S3.l ~ .

S 3UOIZt.1:JS'tl.l~ a

91.1 QUO .•

-,,0"'. - Ill!

011 '8

fi

'n.

I:JIl\.ONVAP: J.

CD

!S

l; ~ {I- :-l-r--t" _f/!:_ II'! e ~ .. ~
-t=l-:~~~" . ·
. l- ·
--_ WUr S JtIl

I _tj_ fl_
."... .- I L 1_
i~=t:_._- .
. .
t _ - ~ -- "'C - ~ '-" v
~ t . I-II
'~ --- 1 1

L- <>_.I L.,! l.;..ll

'l'l'l

!N (I

IN

'I?'}

" _,,_ to ,._ f'-· .,.. '} -- III to
.. 1
a~ .. 0
.r. .: ~-1=l: · ·
·
• ._ ._, ... ., .. Ul~.l ttl "l
ttl "I cl
I f-J. I. II R' ! 'r!.
_" ___ L .,
-- :r-=±~- r---' . . ·
. . ·
:t- -t-- .
. (1- - •• -_. !I -...... .- -g .w. ;t f- :--"_1$ ,;,_.- I 1~
• " I 1

__.L" Ocr e_! ~ ?l i- °a
• If> f> Ii
~ - ~
. .
~ . .
....
- ; :N '8J "'S~P Pl 'U]' ax lOS
W 11J
.. • ..-!t. ~:i .. 1,-....
Z' 1...J E, :-.
-_. ,
!!j l=::t:;::-. 'r_ . = . ~~-&' •. ..J-~-
. .--' -ff' '--~~~-:.___...- "''fI'" .~ <: <: <: f ....___... --.__/;- -d---J-~ - ~V·'··
?l ,_.... ?l ocr

tos

1

f )

?l

L___. 'Z_.IL_ ·l~!

l

tog 8

ocr

.,.. ?l to .~ t R _t!" ~ -.::;- ,
.
"--.~ _._ i
· ~ '~';:
·
..... - .... .. - -" tn VI S IUl - - - - I
ur "I 1
,.,! 1: ~ 9 _~ J,--J iif .J: -- J/j I
8' - . it
. · .
- · - ,
t I~ . I V
---- . .<> IN 8

TN ..

TN

rw I:l

'--- ·Z_.I L-I ' l_.l

9

°a

ocr

ocr • ?l • ".::"
Z. \; -J-:-= :-] ~: ~~'~J: ... : ~~
:.=:r=: -f- - . oj::::::!.
-_ :--~ --~- -.
--_ - w: 1rJ ..... .... sop
ur 1rI I 1 ~d
I I I I I i I: 1.
1. e :r -
~E,- ·
. -
r-~ v--~. .- I-e -'
_ . .1 . ,---.~,:,r- ---+ '8 .g-
I to ocr

lOS I:l

.. ~L .

--

''I.lOA .\\iI,\: 'ncll'e.Jod.w:) It OOH1!OJ<lJIlI J;lild lq £"t61 Jq~!lidoD :;rSflK xasarnos INOIZJa3 Iq 91'61 n~p"do:) .00l:I!J\' - ::HSnJ'i NH3'fUn05 INOIZI03' ~n<lp ilTooJo:) ;> 1!!Jl:H,i sild ~lapdoJd

:&0 -!P eqo oo:n:1IG 'ell. 'Ill IlOG naOWi at 'UOit!lq tliS ar-Ivd p-a!p 1103 '00 - fl

H21tP::1rN4J tp?~!.i.l i@. Ef[f ~

oa-!,! 03-; oa-!J, Oi)-!~ OO-!J. 0 03 - n -na.l-art-'llA-~G ue anrcc oI-tM- •

@.1;:llu:ttn~=!.1 E#tJE c ~ ~-~

-'II0'B'J\~ t!W "".1 un'V.und-doou-!d-pU~.ldllll1laqqa.l - ao-unu-!.1 -,!qaJadaJ-!d-

Et1ft1J~ par ~_g 'l"i'~lQ j' r Q Ii ~~

- VO 011 UO'll --at .Iad~a - n.lq !u.8 - O""P~ '00 -!~ 00 -!J. 03 -!.L 03 - I.L 00 - !~ . ~

EEtEt pEF@ IJ *w:H:f) M r J E E r ! %f-

00 - !~ 0 00 - lW - _.!J~J.UI~U - !-' - 'eO ,!!d au - !p - UO!1l al-laa ~ :.lon3

hij r ~.' i 4,1 i! t u~ -W=f f il$~ f 1rr-4 .J~~

0.1-01 :pVIUQcJrnb au-uop al 11020 ... \ --,,!w - 1I0-Vel I1IP V;j'WP .........I-,?p f '2U-1I0 _

tFt~r-w-r tTff;¥¥&~A2l[ca-~f-r;r=e Fiif=1-

LIW

,:

;

ftti@ r Ii

fP .IOU latt -'n~

.fCr!Ji0l

<03 -!~ 'OO-!.L 0 '.IOU 0 yo-till nepuvlU<a.s.- 8n-1I.\-VO

f.~) p ~~. FJ @8§rfttt.

lall 'a~ 'B a -- .. I1U ~ !dS-Oi aq:> Uti] 'HIU --..lV8 - nd OIlJ I_ a1lUOp 9'1 .POIll)

~J=t¥1¥ (.$) ~ r JJ r· r~ r' .1 J

! mu~ os-a.ld rlll{'lll'oa-!~. OO-!~i;> -"en_1 3111-00 ~1I1-.lWfllS !\~ '03~U

~ EE E F I.E E$F~! § ",.I.E € 102ft t 6$~a;

=-u 0 ~ " _ h .I' r ~

bf R$i¥f} '!s.~Nol~~!!: !t:' t ~\

vnINONHVSId: 0 ON!'lOa NVN - O.LNVO V\ \\

13IHV'l jp OD"8H"6l! OlSf)J, _

V1I11IAI'IO OISXO'lV !P 9saqBot.Iod O}Sf)1 :.~nrvua NIAlI:fI JP 9sal~U! OlSf).!

'~~OflIJA,IV SOan'lfS" :XgN:SIO .t'IV..M. mIa I"8P . ;. '. j

O:)I~ - O~I~ .~.'\

v

\'~'lOd

. .. :ada·d:·Q!1!rn 1

.~<

_.r:;- ("')
~
'" .c:-
..c:- ""-J
\r' .-
N N
W s' CI o

n OJ .,

:s CD

-aC ~QJ

3 -

~CD

a.

-.

f

::s m N

--

m

"C,:·~.l~.D'I r:~j)r. .. t ~1~11~n;"~ ~:l~ "·'·.1·~~:C:::ll,:~~~ n\.'l,;!g~l'\i· !'!');1'!p:~: ~;~~::·'V r:.; ~:!.:;!,:L':,~) ·~<:'~·.!1"l.:~ '~~j~'T.'."p:~ "'!'\;'~.!. ;1:: f.~, '!,,~ '~.J~'.'~ M:l~: .. ',.n{ (P~··"'JDJ~) ~~f' t.C~J ~)~..:n;·;r~~:·q;' ~'q~r:~.'! !~f~":r:!~!t:'.-';}7 J.~r ;f:;~ :,:~:""r·~·:·:·7;

. J

J

i i

4 .• ~ ...

~~§~~~l~§gg~~~~--i--~f~ ~~~~~~~~~~~~~~~'~'~1~~~,~~~~1~_~

8 to

'.'.\

,

I

_ . 1 ti

; i. J .. ;

,,:. r", ...

f' I I

I

t

t

, <'

f

,.ll

I'

t

i

1

-~I

~

. ,~,

,~

-'I ."
C ....
... 0
"0
.... .....
",~ ;.
... ~
~. OJ' -
;:::;' "0 ~
-. '" w
.., ..,
;A' t:
.0 ,... -
~ (') -
~. 0 -.
"0 "0
.. "< OJ
... :! . ~.
'" <0
.., ~ 0. ~
:; !E.. ~
::l u:; <1>
'"
Ol m
e: ..... 0. \If
t;;- O' N'
n -c O·
.0 m ::l \1"
:- Co ( \f\
~ N' s: .....
a c ~ - I
::l ~
.., ii'
::; s: ~ N
- c ~
'" ~ 0 -
~ ii' » r- -
OJ Z "
'"
.., 0 m ".."
<
t:> » r
0. m
Z
:J rn --i (">II W
- r:
'" g.
3 m ,1
;!! ::l -
--i ? ~
s 0 G)
:J _.
£ ::l £ V, ""
'" G CD I
0 ..,
D OJ -
~. <Il ;;:: ~
c \.4 • :r:
.0 cr
:Y £ N _.
~ ""2. ~ w .....
'" ::l
(")
c: ~
.., w ~ ~
'"
0. 0 t"'" r-.J

.....

~ ~

w wf."'-. w

rv

-

.. r- iC ~ r-
... :;~ ..
to
""'" .J.'
- ~ L
~ L ~ .. l
~ ~ ,_
N "";; ~' t:l f' ..... '>l~
~
"lJ - ~ ~* ~
.. ~ ~.~ It
',J::" "-I~ \Jk "'I -
'" r-. v..'!J:j- ~ W ~ 3
,~ ... "".,. • ( ..... 'lj r-.... f'v «.. ;"
..t'-- o c- ..... 0
\,.,,, • t'.I ; p;~
,c.. ..c .... .r-, -..
~ '" ... f\., ('" \-""
\41';;";,..-
... (\) -t--- --- ~'j,j
... ~'\? t.. ... ;
- r-; ~ ......
<.n N
!:.. ...
~ .._
-
-- ""' N
~V~< e- W
.", - (~
L N ~
...
.; • \.A) .~
~ "!'''''
~ w ...
"\:;
1'%1$
<.."r -
"'''' ...
3 ... !"II
\t:';
,en ~= ~
0
"" ~ ..... ( .. ~ ~
~ -
L (",,:.y,
...
t:l . ~ ,
, I
III :~ I
0::: N ...
It ...
.'j ",..._ -
"" ~,~.~
5' f';.
r~ .,.. .l\.. ~y> J:!'..._

f.J Mw

tr.f

~ ..

.. ~ ..... ::0 c:: s;:: tI1 Z :j

S· t::l o

~ !_h 1!;'~ 3 3 2 _.3:.1 !~
" ~.;..~ .f'- __ •• ».3 1 •
· •

@) .-
~
• • • • •
I • ·
• ·
f f 1 " . ~ IJ 3 1 .5 .>
IS 5

3

$ 4

5. .

IJ . a

1

f\ _3 4 1 f'-~- - ... ~.~ ~ ~!!-_ -~-~~ • t • aU
... ~ . - .
·
·
@) r .p T
< -=--
0._~.t ~ !: ~~
... r ... .JJ. -
I ·
·
l-, 1 1 t.r 1 '1 1 51 a .~ IJ ~ 3 .2 1 3

3~2~3 15 " 1
" 2 5 1 -- -

j ·

tJ I I I
~ f
1\ ~ --- ...... ...... .. .. ~ .........
I ·
·
@) • , t -
15 " 2

5 "

1\ ),3 1 • 1 " .1 }t
.
I
tJ I I - I
..... fI. .fI. .,_ '-=-~.~ ~ ...... ".."..,.. ,....".~ ......

.
~ Celebre lDazurca variata

MasicadiA. MIGLIAVACCA

'Irascriziene di Mac GILLAR

Proprieta per tutti i paesi del mondo: Edizioni Musicali ClELO- VIDEO - 20136 Milano, Via F. Bocconi, 1 - TeL (02) 583.211.53. © Copyright 1994 by Edizioni Musicali CIELO-ViDEO - Milano (Italy).

Tutti i diritti di esecuzione, traduzione e trascrizione sono riservati. E. 6085 CV.

V)i

--l

I I

I

_. . . ..

j \~/Ii~f6'trd;i,;tt;'j'I'{rtr;t"~:rrt[tHiFmf€f·m.rJ

.... .. ····~7

a.i

! _·tc bW[retgr;.lj'EEFlr'c.·r '.li~m ;FI

~ u .~ .... .... .... .

. '~ ~y ~r tIde rF6c rlglcr~[6CrWrF lJ~j IE EN4fli

c:

15 .;;:

..

Il)

...

o

......

«I

...

·0 .0 «I

:pi

":' -,

. . . :> .' .

TIlIO~~ F ptElfJfJ?1J J FjF=rJiJPIRr~ I

Sol . . . ~~ .. '. ..' . Re1~__:"""

::>-. '.' . . .. .

j~fp_jWlFI'! ,m •• IIFlE '~"J;Fl'

E. 0085 CV.

r UNI\;ULIFUNICULA

Musica di L. DENZA

Versi di G. TURCO

Elaboraz.: MAC GILLAF

sa-gliet-te __

,J\':'~1Z'~ fa f 3:2!I'JJ JEJ '=tnt p,

tu sa.de ad - do? __

Ad-

· ,

~

r-

'.

-, .

\.

.,

f"

" !

,.,.

H.

"

'" o

• .-c

"'t;1

ft> ..I:l o

~ o 10; r. r""'I-I-t-+ .... ce o

~ ~

-

~

.

.0 o ~

. I

,

'\;!

f~

:: 'I i=

I 'I

.-

f-

o

I I

I

I

o (,)

-

• po<

.... _,

I

..

1- .... -

o-!:

o rn

-

o

D'l

--

---

_._-_-

-------.-

..

4i ~
~ '-
.s e
- ...
\,0 ~
~ ~
"<lIt
-
~
.- lit
... ~

...

.... ....

~

... o ::t u

.

... e ::t U

o 0 ... u

e .....

a 8

:-c_ " ...•

:"'f-oc

-

J l

'~I~ .------------.---

.

.. «) Ct L

.~ .~

~~

" ... c..

- 'tt

'""

o

..

lit

' ..

c ;r

• ....

I(

e

...

" " '" \.

..
..
.
0 0
u -c::r
._
.-
d I)
tr1 .. I CI . - If

- -.

'J
,2,
.I J
,
~)
) )
j
)
3 J
';)
... ' .
.) .:»
.--.., --~ . .)
\-
~" l-)
_- .....
- *"" •• J
\
J GIANNINA

Programmare:

Tempo di Mazurka

L. BRENDOLAN Musica di L. BRENDOLAN

GIANNINA

STRUMENTI in DO

,,5n ~l ~ lp.R IJ~ .lIlm_l h~~=!

~.. D~

qal f' i-~U I mJ 1,1 rTF n WY .1

Fam --=- F.7

I rflFi?LJj nitl:1 fernjt-j1,~ ,*)

.FINE

--

Sl~m

Fam ~7

© Copyright 1955 (ristampa 1992) by Edizioni MusicaU DANIELE s.n.c .• Torino, Galleria Subalpina, 30 • Tel. 011/232546· 542735 Tutti i diritti riservati a termine di tegge. All rights reserved. International copyright secured.

15

FLORA

F.+ Fa7 Sl~+

::, (_) ~ ~~ It 2- ~r&-+-l....::z_J

,_ ;.--:; r _ ..

© Copyright 1956 (ristampa 1992) by Edizioni Musicali DANIELE s.n.c. - Torino, Galleria Subalpina, 30 - Tel. 011/232546- 542735 Tutti i diritti riservati a termine di Jegge. All rights reserved. International copyright secured.

Potrebbero piacerti anche