Sei sulla pagina 1di 3

Koji Kondo

Russian Folk arr. Hirokazu Tanaka


Violoncello II Nintendo Medley Junichi Masuda
Jun Ishikawa
Mario, Tetris, Legend of Zelda, Pokemon, Kirby, Mii Channel
Kozumi Totaka arr. Rachel Hirota
 = 100
3
 44                   
   
   
  

  
 
         

5
3
                                                 
        

10
1. 3 3 2. 3 3
                              42
                       
 
 = 140
15
 
 42    44                                        
 
22
   
                                       
  
29

                                        

 = 100
35         
 
        
            
        

41


                                           

46


                                          

51
1.

                                                 
       

 = 180
56
2.
                              
   

 = 132
64

                   3 3   
                       
 
71

      
                       
77

      
                       
83

            
          
       
        

 = 180
89
3
              42
  
      
      
 
94

 
                            
108

             
 
                    
 
122

     
                          

2
136
3  3 

              
   
  
154

   
                            

168

               
                 

179

  
                          

 = 120
193 pizz. arco pizz.
      4  
          4                        
     

202 pizz. arco pizz. arco
  
                           
    
           

209

                                  
      
   
   
215

       
    
                   
 
 = 120
221 pizz.
1. 2. 
                                  2 

   4
3 3 3