Sei sulla pagina 1di 1

blood count *2

Basso semi-acustico
q = 190 Alessandro Presti

A7
? 4 b j j A7
j b b

b
A7
j j
A 4b bb bb b J nbb bb

6 E7 C7(#9) B7 B7 E7
? <b> b j n j b
3
j
<b> b +
V V V +
b n V V
n
1. 2.
12 G7 E7 A7 D7 D7(#9) A7(13)
3
?
j j
V V V + + V + V V V
18 F7(#11) B7 E7 A7(#11) D7(#11) D7(#11)
? + + j+
V + + V + V +

25 A7 G7(13) D7 G7(13) A7 G7(13) D7 G7(13)


? b b j b b
b b j
B j j
b b
1. 2.
29 A7 G7(13) D7 G7(13) A7 G7(13) D7 G7(13)
? j b j b j b b j
b b b b
33 D7 G7(13) E7 n D7(#9)
# D7 E7(#9)
j
? b j b b b
b b b
b b

38 A7 A7 A7
C ? <b> b j b j j
bb
b b j
b b nbb bb
j
<b> b b J
43 E7 C7(#9) B7
? <b> b j n j 3
b b n
<b> b + V V V
n
48 B7 E7(#9) G7 E7 A7 D7 D7(#9)
? j 3 j

V V V + +
V V V +