Sei sulla pagina 1di 45

CIlOP'HHK

~JIH

BLEC

RClIJIOtDOHA

nO'JlbHA

M. Baaaxapee

Allegretto

11
.JI'
II

IL.

I
...

...
--

-...

tJ

.....

- ..... - c::::L....J

::r:....

1:

- -

..

......

(1836-1910)
1=.,. .fl "1'

----I
~

---..

l'
.;
-!r

Il
.,

...

~.~rl "' ~
~ _-.
-....

....

~~

'...:V ....

..

-I

I .....L.
I

I.

--.....

....- ~

..
~

..

....

e.j

"I '

-.J

--

--

'-----:I

.....

poco dimin.

........

""'
\.. J

ill S
W

~----

tJ

t
-~

ritenuto

fl
,.

..,

--

...J..

eJ

fff

_11

... -----

till
n_

.,

~
~#~

tJ

--

"""1

'---J

--

.....

--'..-r

'"

-- -

1":'\

f
~r ---.....

l~

-1L _1.
~V

~ ~

...

aJ

...

. .,.

,11
.,

"-'"

-&I

...

...,

1#111
.,

....

rr.
1
;

poco dimin.

I -" -
..
-~L/

...
~

i~

ritenuto

...
-y

Jtf ..

"-

..,

~-

...
~

..

- I

........

-ai

-4Jr-

1165

-til.

...

&I

.A

....

...

-4i

;>

;>

...

-I

>

>

j
! "

,.

-+

. '.... ' ;

;. );";
. i ~~

ii,.

r"I

-i

111.1

-i

>

-t

;>

.. ~

,
.

f .

f1

~fI.. ~ .. ~
t

<:

f
~

'"
tl

---

__

~ ,'t

_..-

~ .. .. b,.

....

r--

.....

~.

:;,.. H(15

J, __

t:

t)

I)

t:

-,

-.

=4J.

---- - -

- ' 1..
'"-.V

f&J

, ,"

t)

r '\

........

.-l

{ ..
-

~-

..........

-.
..,..

;-.

..,....

~''''''

.....
---...

11

-I: , 1\

:>

11

"S

v ..

\..>V

/-

1-. _

IIf""

tL

~--

,....

)I

tJ

.,..

.-

-,

.....

~~

--

'.

:\

/}

ff

-"..
-io-

1'::

Hi..;

~
'rrr~

liB

aJ

I
I 1

'.

r-

tV

','-=.1

r-.....

~l
..

~ fI.
'

--

...

,J

..

".,....

.. b..

L4L-

,...

t-L....
y

,....

....-..=:::
..

- -

..r:

.J

I--

$
~

--l

ia.;-

&I

&l

.ff,

...

..
---.-.
,

....

w.t

"t:

..- ...

".

p~
~

- ~

------..
-

...
,...

Ia.I

...

l.-.

--

'L,e'l.-.

b.

.'

--

1iiiIl-"'-

Ifill'"

..

- -----

~
,...

............-

-I'-

..

p.,)

"-

10-

&.oil

----

V'F-"

~...?P~

-".

-- ~ ...

-=----

14'-

r= - -

f:

...-.

'~

1~

'<, 'V

~~~

....

---

IK

- -

..-~

...,,

#!iO':io

!4

..

..

&Ii

eJ

.....

~II:I

II-

IfF

III

ritenuto

------------------------

Il

11

",."

.--

ri~

~J
"

~'

~
...f

.J

"'I "

,,'l./

t.J

.. lr~-

-,

~.

u.

&f

...

~
.,

""'-

..,

~
~.1

.-

--

H65

Tempo I

,.c

I.

....

;J

.r>:
- - --

l'

"'"

eI

r ""

~v

,J

..

JI.
..I'

,.

f1
,.
~

rlr'\
'\..'-

,..
~J

MI

...

..
..

-I~

~-

..I'

-tJ

--

ei

'J

--..-

>

..

..-

l'

fn"\
~

tJ

....

5
(\
I
~
I~r""'\,.

\.\. I

..

........

...

....

--

;:

"'"

.~""
'" J

~ -- ..
I

.....,

....

..

......

-i

....
.

-, -

./
...-

.,

.
--...

&I

.~

~~

-- ....... ~ ~f
......

to10-

.. ~

a;;::

....
i

.b1: ~.,.

.".
~

POCO

a poco dimin.

~~

...

ItLa
",,.

~l~
11_
.

j~

--

lI

IJII'"

poco a poco dimin.

,.......

~.

. ~~

-.......

I.L

I. f1

li.

J'"

....
..

~ ~.
&#

II

.,... +-

W.I

~~

mf

'-I~

.,

~ ~q,.. ~

...

....

I.

.....

.e:;,.

~l

o'.

~-...

11

>

-I

&.I

-r

&J

...
I

I
~

r---......... -.

..,

CODA

11

~7

.-

L.

-I'

'In!

-i
-

.....

'"

&I

..,

&I

I
e.I

e.I

.>

:>

mf

--I...

---

-:!

........-1

..-

-.

...

M_

.,.. .-

-..
...,
T

".

..,

.. ..

&

..

aI

'

""'\

..-

...

..,

a.

...,

"""
V

II

:::>

.....-.

r---.........

"""\

....

'"I

.
-i

e#

""

-I

:>

.,

.....

W#
1

1165

....

.,

.....

.,
I

...
.

11

--

.-

--

.~

r
V"'"

- ----

.....

..

I -..

.~-

"

W
I

poco

~~

.I

,,---

I]
-~

"r\
'-.:LJ

--

",

~-

........
L

."

L~

- --

-
c::=......J

f
...

aI

--........

~~~
.'-

..

_.

III""

", !!II.

.l""

fII

1~

1,:;

-..

----

... .

n..-

Ill.

.,

I'"'"

fW
I

-.-

--.-........

"

..

'6

...

-T

.,

.-:

u.IlL

..-

--

11

--

.:a

-.~
:I:
.,

,...

r-'"
~

II'.
III'"

$
-

11

--.",

-..

"~r'"
'
I

--

rw
r-.

..

I..A

j~:

.u.
u

~ ..

-..

,.
"

-~ .,.. +-

.....

P'"

riten.

iJ

tt

--

6.1

>~

~.

..

#~

...

M_

riten,

poco

.....

--

IT

.J

--~.

-.

~-.

AI

""

--

::=:::..J

.-

... ..

..
.J
rt________
'1

~ '.

....

~Tl.

1165

...

...

,,

..
~

..

PYCCKAA nJlACHA
n. lJaHKoBCKHH

Andantino
()
,L.

(18~O-1893)

)I

tJ

>~
.
I""

- - ..

J!iaI

:F

tJ

...

..
,.& ..,

,-

,J

11

,J

..

...f I f..

6.i

e:

-t!
,..

.....

.."',

>
;

"'"

..

-~

-!,....

II"'"

"I
I

IJ

...,

...
.

a;,

..,

rJ

..,

..J

..,

l'.

I;l

1 1

.,

loA

K.
~

..

.........
...........

...-

...

...,

""\

...
..,

..,
I

....

........

..

i"\.
I

.,
/

.-i

II"'"

f\

...., ..,
.I

,,~

.:

-&
,...

- ...,,

,"

..

Jf..

,.
J

...

"m!

.~

--

I"'"

-....

r\

...

..,

....

..
-

.6./

I-.

lIE' .

11

6i

'iI

..J

I J

....

- --

-l

>-.......-/

.....

>-"--'

-.-

...

-..,

I165

.
~

l.-.
IS.

...

'"

~-

......" .,,
.-.

-.J

"111/

,....

:---'I'

-.

.......
- .. = --

..-....-..

.....

-....

.....I

- ...

--.

..

..,

eJ/
I

tJ

LJ

3
.",

mj'

~
-,

- --

;
.J..

--e

fill

fgi

...... r-. '"

..,

P"

mj'

/ --
~-

r'

~ ,. ~

::::>~

-l

"'-.:V'

.. I

.;;. -......../

fI'

.....-,

..-..,

.....

..r1
l,
.......
~

...,

'"
fl
,.

-.

.....
~

:>

.-.

4.>.J

".

~
-..

,..
...

.-I

~
,.,.

. ....

..

...

L.

IF

...

.,

-~

-~

fl.J

..,

..,

'----I

:f

-,

- -

-.

~
~

~
-..

'_If

!,...

~~

tlJ
I

\.:

""\

T7

r ~ 1"'\

,....

-~

..

.,

lIZ

-~

......

...,

t",

-.

.,-..

...

.
r

...---.

-t:;

()
~

....

t.--J

..,

-...
--

....

t\,

..,

....

JIl_
.,
.....

(
,

..

......

....

..,

"'

,~

"

,"'{J

..::::~

L..

.-.:I

- - - ..--..

rz:

P
(}

III.

I,)

-/

Jtr$ Jl-r~

."

~ .,,--,..
...-....

,."

\,.'V

.J

...

,..
tJ

poco a poco

"

"-'v

....

........
""]I

rJ

------

--

... _'

a.---.II

--

"'t:

1.ogll'lI"~

4~

t1

...

.....

,_r..

r " , ... ,.
'-.: l./

, tJ

fr

k'

r~

#~#

..

- -

.. 3

.......

- ~:
p

"--

riten.

' . # ' ; ~ ~ ~ ~ # ~ ~ " I ~ ~ #~ # ~

-------

r~

,......

...

mf

..

311

t
~

&f

16.'
fI'f

rit en.

--= 11tf

r~

.#'~~#'.#

. r--1
-~

r.J

c:

....

. , 'JI

..

.-'lIIII

P
I

......

r~

- Jt- Jr- k-

::..

dimin.

poco a p JeD

-+-

.-.

e#

.........

Jrr-f Jr'r: ...r

kr~ krF

k h
-
Jr

dimin.

\I

r-"'"

f1P~

......

e....tJ

"",.

&I

::Iiiir

--,

--

.:::r.;
-r'

mf

~.

,.."

itr

mf

"\

",-lJ

\.

~t

...-

..".

11

.........

,"

....

1/#
.... n:.
-----. J

..f

- -

.:.

P"'"

1;_

...

S.
,..

r--t
...

-l

l' a tempo
A--......-

f-

__- - - - - .__-

f/I'

- - - - - -__Io..--.,._......___----,-___I'---.......

.......-----..,......--~___4

------...III-W~-~

.t--=-t-----.,-.----------;.-'""--- ------~...-.&-------------t--1.--------:..---+--+-.-----.-..Jo,-1

,
!

r-::

o +=

.I

:r:-~::'~?d---'
-..~~--..~-\ ~

#--

_.

f}

r,
./

\.~

~
s'

-~

~.

",.

6l=:=e::::

--

1'""""

_.......
_.~_

f..

.J
'"

._

.....

f-~~

,.. _

.J _ _ _ _

t.I

>-I.

~
I

.......

..

.:::::a...

-..

..JI...

--!.....

-tIJ-

I
I

~.

. ....

!-

--

....~

- ..
~

.""".,...-:'.""..-

~~~

-;,... !-

.,.~-:t: !
':"""':-e!f
.......~

~.

""""

-;~A

mf

-::

1/1
~

S-I

--

..
L-.

IA

i"!r

"-::10

.II6l.

---f1
..,/

.,...
..,
l

.:

:
I

.. Ij

:
~

e...'

.:;

mf
.......

..

;-

.,.,.

~r-(

-I

_.
II'

~
5.

i
--. -~
j

(j

""""
-t'

. --

-'

.,..
~

""V

~;

1'1 ""'\
......-:V

"
~.

\.

I ..

...

--

tJ

.If

~ ,.""
' J

"I .,J

-~

&(

~ 1!:: t1t ~

..,..

;-~

>r--.

.,

~.~~ -~
!:Mlr

10..

IIIf"

.-.lI

if

~-....

....

....

:1:

#-....
-,...

....

".

at

lIII

-. ...
LL''

..

b.
I

III ...

If"

- ..
IF

J'""'"

I
I

aI
I

..
~

Ii

,.. ."
,)
CIii

..,

lA
~

..

-..-I

..

:11.
u. ...

\t '

. I
,.~

l
""'"

~~--*"'II.l-----.......-~
:

tJ
I

II'

ii

If

III'"

........

HI.

-IJ

...

l
,...

I..-

II.
l;;;"

"I

'

i1GS

,...

I
I
I

PI

..

-I
"""

~~__:____:____=__

III

-,..
JJ:r

=-=1
1

t1f

-l

t-

ioIlIi'
~

#.-.::
1_

10

-,

'

&/

#~

-III'"

~i

-..or

lit.

-~

... -... ---


II
I,)

:.

ii

-_._---

p
... ~

II~. -
!

I.

If

Ii
w

..,...

.- .. -- ...--

."

f;

...

if

tl ,.~t

---

-II1I::I

~
~

.J

..~

....I

mf

fl-fl

\,
i ..

l"~~

~V

f1

~
,~~
\.' J

4L

~~1=~~f 1:: ~t1t-1L~ f:~

-t
.,1

Wl'"

&i

i.tI

.
-" "
-

.~

~l-

,
...a

..,

AI

fI/
&i

-
~

pOCO

":

-
~

:;:.,.
V

dimin.
.~

-h
....
...,

,...

6""IlIlo..

!,...

...r=

&J

l.J

Ia
JII""

~~Il""'Ir---------Y-_---_...-_---I

.. ~

....

~I

f.J

---- ...... - _.............

...

I.-.~"'"

'1...7

--- - -- 3

~.

pOCO dimin.

...

II1II"

..

I..-..ii

;;

....

'"

lI!I'"

...~

-,

.~

III

.~
I

f
I

..,

I~

--

"JII

.-

f
j

"
--=:J

if

~f t f

f:.

~ ~ + ' ~ f ~ t: --

:>

:>

t:t't:~+ .. +.,~f:

.~

dim in.

"

f\

I,

[./

dimin.

<

l)

11
~

,~
f'1

t:
t::

....

...

~
:>

:>

a+-.,..:tf.

. ~

ft=

~.

1\

..

<

"11

E~ $t~:t$~ff:~~ Etff= f~ff~

~
~

"

l,)

"1

f
~

41

E ~ ~tt$f:

f:t:'t:-I--#

t}

pOCO dimin.
,.....

f\

.,

--.:i
I

"

<:

'.

I 1,1

101

poco dill/in.

...

-4

t.- :f:t:.,.. ~

.:,
of

"111

1"
o

..

t:

r
~
. I

II

..
:

-.:

<

;.

11

_.

p oc o a poco

cre s.'.

f1

...

.~

tl
/}
T T""

,
It

IJ

r-""

- fl= .....

--....

La

iJ

If
Ii

11

.. . -,

.r..

.:~

..

T1'T""

~~

--

~-

...........

--........

~-~
--==::::::: ro-.

JI-t

1],

---

~~

--. '

t-f""'~~ ~ +- 1: ..,...~

..,..

---

.-.....r

fa

:~

...

!7"

&I

IJ

1...1'

:S=

..,

II'"

*'i

..,

-f-

"4

IJ

.1

----

"'I

./"

..

--...--

-I

'

""-'V

.1

r!' I

-~

...
-.
----------
---

~.

~~

:~~

...t

f: ~

---

It""
iJ

Jl

..A

..............

j.

JA_
P'

:-41'"

P'

..-

-6fl

..

- - - ........--- .. - . -
~

....

------- --

>:

, ----,...

oM

..-

#tt-

~.

- ---=- - -

If"

--- ---

\.:v

..

"""'l:'lT

~'!

-.IT

10--"""_
~.

r:-

~
!SiP

:t..

~I-

..,

'I

t:

"!!::

:lJ

&I

!
---7-i
J

tJ

If
~ --.,. :1:
~.

"

TI ..

Ii

I)

:~

....

!a

&.#

..,

III

&I

-~
\

II'"

IJ

,...J

..,

--l.

IT"l

\.. v

'J

1'-~

...=--

.......

fti

---

'"'I'

U.
~

.!

...

lila

"

eJ
lj

Wo.J

""

f..

J
J
J

f.

It

uF

I""'"

e,

,,

."

t:

~.

-(#-

'-I

.I

...
-

-1=

lit.
II'

'tI

~"'1'-r:t f:

-r.

-!

,f

."..

t:

-r-

--

'""!'

-r

......

"'I:

sub, p

fl

II

7r

.....

-~

..

....

I""
1..1'

~.

....

T)"

.,

*
,.
.

WI

fl

....

a.

&i
I

I.'

;:....

:f:

,....

-,

- -1_0-::1

4~
e.4

...,

-<{

I.'

It

eJ

-.

III

.. ..
,

t.J

if

'J

.........

........

I}

rr

fU
:

"""

----

.........

1'--

""

.-"

~~

I."

.-"

..... .

u..
:
:.f"

-1
I

=:..

%I.

~H_

......

--

---

.-

_---.-.:..
.-~

_. ---.--;.-::::::"

.p,

--t--d
.... ...- ... __' --r-r--..,
~~
\

&f

~'

1-

t:

1-

r'

r ~ t.

1=
.+.

...-

:J

~
LJI.

..'-----'
__ .

:,L---=1J

.- . ...
.:::-

ttl-

----...

=::::::: ~~---_._...

:f.

-!

.-""

f'

.~

"

'.J

-...........

_t.:J

"

---= =--- ~l-----===


---------~

II

- - - ---

-- ---

--.--

:~.~'1

-+:l--~~--..,

-!
./

::::::::---..~::::::::==-==:::-.'-- -~

.~

""""

"

f~
:~. .

..

e.t

~f:
r

IJ

.----~

r IT'"

e..(

II'.

"

~7

~.
~-

=1:
,....

!
.4

..

-.>

~t,

.J

i
IJ

;:

~J:

..,

sub.p

.-!.

tI

.:

""I

tJ

~t -- ..
\

-,..

*'!

~~
,...

:t

I:,..

:J:

~I-

..:>

,...

.::::>- ~ >
-....
,~
J_ r :~

.. -

.....

]1
[It

II'"

v
J

.l.
.111

:1:

iiG5

13

MEHY3T

JI. bOKKepHHH
(J 7,13 --1805)

Andante grazioso

\j

. ,.

tt

"'
.J

."'
.~

~.~ ."...".
~
~

,I

.,~

.a..
... ....

.,...

lilt

Jl

....

,..
~

\.: .\1

.I.

"'

....

...

4tJ

~. J.6 '"

- ..n
.,.
.I

TJ

p
.
-'I
I

,.

...,

'" ..,

..

,.,. ..,
V

iii...
~

...

---...

--

r:

..,
I

t~

r'\

.... c."

'"

..

===
&I

...

6IIIf'

'fit

.- i..
/

I"JA

....,

&I

...

....

r,

AJ

..
---

11 I

I \

..

...,
f

tIL>
&#

-j

- _...-.....
... ..........,

...

::.

-j

...
I"'\.

.j..

"~i1
..1r

..,....

-j

,...
..

:M

",.

..,
I

I'

J.

~
1

...

... ... .,

l
f"

..,
I

...

..-

eif
~

~------------;;

;~
cresc.

RIO

."..

---,.J-----+--~: ~

byog

15

>-

f)

......

mf

~ .AI

>~

.....

.... -t,..-. ~

lIif

....

.p

-~.

~ .~.~

-.r

--

=: ....

-.~~~

= =

..

I~

..

'!'

.......
~

::>.....--......

~.....-....

~-

.
'l

/:;;

.AI

>
/-.

'.J

---
.. ~-----.

<

. ,.,

. ......~.:. ..

fr

,....

...

..--

f ~=~tfff

.~,..~~

. 1.-=

~~~!

t 1a ~ .~

'--'.

"

~ v -*"":

....
t +:

+ ~ _

'!'

..
-

P~

~
;

- -
~

.
16

.-

"':'

,..,.:
- .......

.:.

r-~

"":

"':'

'

'-

-it

~ ~ E ~ f

.J

A .u

~ -f- t ~

---- I"""'-!!!!!I -

I ,.
(J ..

f) u

"I

...-

&J

<

-~

(J ..

--f-!

..

e(

tr.

.-----

'-...:.... .-+

f .....

f!'.~

. -4!

-..

D . C.

~1

F ine

n n uuu x xr
,

::

6 a

H 3

.....

11

,,0

e rr a

b B H R"
JI. .lI.eJlH6 '
(1836 1891)

.
~

~ , 1
'> .
I

Andan~

~Of

.I.

~
!.

1'-- v~

1---

i:

Of

ar

r--.,

'.

.......

..

f-

..

.
!

!'

r"

.,.

l-

!J

II.

o.

::>

::::.

::::.-

::>.

"
!

Il.

T-

"..

'fJ

---'

.)

'7

'~

'!"

I .

'"

::::.

i
~

...
.--1

,.....

!J

II

f:'I

l" "

lot

'rrq;

p'

...

't'

...

r-

#C :::

Allegretto

vv

-:>

Of

r--.

Q ..

ft.'--"';'

..

'!

...

---j

#~

l1liG

17

a t empo

ri enuto
()

,.. :u._

.r
II

'Il

tJ

r.

fir

r"

~=

...
I

"

oW

...

.. ,

.J

.-.---

.,

....

.s

..I.

--1

...,

.
I

III

I
T

.~

----

.~

...

Kl

<

j' ...... '"

..

a tempo

...,

11

--

ritenuto

--

.........--.-

f\

...

..-

.~

--

.,

'"

..

t.

...
r

-
I

:>

,....:..
~

.. . ~ -r

l,J'

,~

. ..

. . . r-

.,
,

..,.

.,
I

. ~-

.1

>

..
,

-.

,..;

.
/

~
I

II

.-

......
I

&#

poco cresc.

poco

cresc,

>

18
!'

"..

~ .

'\ ~

::.

.. .

:>.

llI'"

::>

~~
-====f=~i r~

~
~

..

poco cres c

.~

=-

'!

..:.

:>.

-t -~

..
'!

poco cresco

":

. ...

~~

.
jL

#:i-

...

"

.
I

II

j)

~~~~"_;f~~_

:::J

-e:::::::: ~:

-:: --

19

" - - -
....

"

;
........

"',1

.aJ

~ 14~.

l1li"':

.1'11"

~-

...

" ""

t
I

..-. .....-.

..,

-........

r-

...

I.

..,,

"

.,
,

.,.,.,.-

111

- -! -"Il
~
.

1..1

-.J

j~

=t

C-I

..-

rr::--

...

F'

.4

..l

~.y

&f
I

.I.

iI

,i

eI

----.=:::::::==-

..-...-

l.

_~_t_

- -
- - -----=::::::::::::
.-

:.

-"

6':,

. -.

-...

..-oi

:i~

"

r-

, .I

.--.-

~ ~.
- ..

.-fl

- .....-

.,.

.-

tI
~

.,

.:a

- -

"

~ T.

- ...

I
I

-. .
L..

-,j-

fit

-I

~-

'\

:4

...., .,

--

I
H

fI
I

.....

-I

~
,

,.,

l""{

r'

..,
I

"J ,

4~

.,

-'

..

..r

IJl ::::.

'!

....

WI

I'

..,~

....

..
I

-_.--1-.

;J

...,

.l

ei

::::a..

I .....
;

,)

...,,

.I..

t
I

. .,...

.,..~.,..

'l

J,I

sf

".

-,

,;'

,1 l'
.
~

"

"" I

.,

>-

~,

".....

" .,

.:

..

:>-

,.

.....

s:

'

jo.J
I

'

..
,,

.. r:-

Il-

"

"1

>

POCO

.:..

.. f,. t:fr ~#~

.M

1-

.. .,...,. t

cresco

"

- . .
cresco
.... #~

Ii..

#i

:..

tt

E~ ~
,

.,..

.,

r
J1(15

'4!

:>

;,

"",...

'

POCO

14

"

"ll

--

---

-~

-.J

'"V

HJ

I ..
I

-.I

"'ilIo...

l-

..

tl.I

..

-~-

---'-

-+
.-

-.&..

.-...---

.,..

IU

-=:::::==--

-- --

t.-

... ....

.,

.,,

.. . ..
.-

-I

--I

-~

..,
r

.....

........-

.,....

r:

L..a

11

WI
I

...

..--.

.,...
.....
.

.-

---

- -- - - - -_."...'t. - -..

.,..

.,

~{

~_

.. -

~.

.I.

"

--

-...I

..l

I.

1ftf

,. f t

i-

Tempo I

t f

1J

"

....

'"I
,

.. ~

4~

ritenuto

a tempo

~ t-C .C~[ ~poco ere 5C.

:>

~~----+--~
.

..

21

,0._

II1cnAHCH~1II TAHELJ. N~ 1
M. MOIlJKOBCKHH

(1854 - 1925)

Allegro brioso
/~

'\

,
- ....
~

1\

J 4~

......

.,

J1 .f~

.j

____

f}

.....

fU

...

-f

~
,

22

i=r:

.-

t:'

'" :.J:
-.J -

11=

of

~ i=

j'

=4

. .

J. J-

.,

.,

I"

11 ja

-i

...

I.

00:::::::

-J -J

"

- -.

::.

'\'

.,

~
f

IIo\>

.r---...

r~----

-4

.;;:
I

.J

., .J J

$=

"l

.J

.~

fl:="

..

J:;:

J::::-

t~ J:;

..

'!'

()

-'

--.

.-....

""\

,~

-I

-r>.

/}

.
~

""

\""-l:

.....,.

~u~f'

.. .. ...-

~.

..

,....0
"
iJ

\~

t~

i)J

1, -,.

""""

-4!

...-

IiiIiiII'

-.

f:~
,

II~-

II
~

--

40\

'i

=\:::P

i i i
Q,iIf-l
~

to '

: 11
-
.-J

&.

"lIT

.-,

...

-'1f1It-J
."

....

~t

f.
-.

..,

,....

I'

1ftf

~
t

~.

.........

fl4-",

..
..

....

....

.-I

"

_.

--

'&='

"T.

GI

....

--J

...-

""'--

,,-

II i

~.~

If ...

-= ff
J 1
., ...

.-I

....
~

l.

~"

.1Ii ..

.J.~.
....

-...

-u_

tv

-- -

~.

ItJ"l\

.,

-I

........
...

,...

::::I

...:;......

".

7If,f

-:>

t:.......

rIll ..,...
-

-II

.....

.~I

/~

'

11...-.
, .......,

aI

"iK

.....

,...-

.......,

-.::

:>

'>

::;..

-,-

::>

.~
II

.~

..'. ...--

:>

---l

."...

,,--"

...

.I

11

>

--

.-I

WI

...

=:f'

.J

rI

- ---

~
,...-~

-.

,...

tt..

r;:

28

~ y-l~t~ilii~F~d ~

.e
..

:>

i fI

. . .- --.. ...

/ I-:'

I
I

I1~-+-
\

-J -J

(
'.

(r:::::

h)~

p
!

i
w

i .
l..

:;:

r~

-J

>-

"f

.!

....

--+

--::>

.b iJ RJ

I'

j:

...
-

b..

::::..

:>

i------t

.. .

-4

1-

:.

---b~

::-

--

.-

;;1-=t:-
I

-i

::>

41!'

I [G5

24

r----+--i'
~
I

-J

I
I

vr

-= ~-=

-.

,~

;ijjiiII

.~

-J

l-

t+t~
K
I

<

i !l.
r-

...

-e;

.s -'-

..,

-=

~-

! ~

iJ

I.

..J

"

1\

t-

..

....

-1

;::::..

'"

--:~

pi

1!J

~---

=i

~==

()
~

r-

'W'

"

'J_

eJ

(i~

:r-

,..,.

- JI~

-.
/

r-

--- ----

i=

.,

CJ

..

C'f . -

- it

r-

...- t

U
/

--

..,

-a- ,...t

h.

-'

r,."..

I-.

--

_.
I

_.

I
I

--

~--

b.

---

I-.

r-

AJ

....

"'I:

-- I

i
-

,...

--

....

pp

--

_____ .1

...()

:;

-f.

-t
r-

I
t

---

QJ

- ..

t-~
.......

-!L t!=

~~
~

til'

f =f~f: 1= ~ f

_.~

#4

-po-

f:

+-~-+-

=t=-

'Q~

'-+-

~.,:--'
;.M

-t.

"

tJ

"_.p

ll-

- -.J.'.

, r

,.,
~

_.
I

...t

..
t

&I

w
I

,. .

~
~

-t
~

JW
I

=~

faI

~:

;,

t;
~

6#

_.

_.

---

..Ii.
~

_.

....

1165

25

;s;.',

~F

. .I.

()
.I

I'

'"eJ

~
I

\" -\1

t~

..

.... n

"

I..
-.~~

..
~

- lt.

It

8
i

--I...

'.:11

...
..-

--

.....
...J

,.

.~

,'"

:>

I
.

..-

-----

--""'"

.-

....

~
I

&I

--

L_

c.I

,..

-J

-.......

..

....
I

I.

.-I

II

.-.I
----

I~
"

"'

.......
..,.

t~
~

I
-~

...

:>

~\...
~
11
I

.-..
tv'

-I
...,.

--

:>

,...

_.

,. .

11

-J -J-

~
~

r-

1'\

"

.....:.......J

, ~j:

'-.--'

f~

fl'

ell

..

/~

6b:~

'I':

.....

,...-.

,~

,...

aJ

.....
-~
,

,.

...

......
,

.~.

.:::..

~---+---tJJd-.,- "

..

..
.

,.....

T
T

L....,;,J

.....

...
I

J=~

-4

""'

J=~

.n.

"T P ~ C A 0 Y H A"
SapMalJ,HH aa pyCCKyK> HapoAHyfO TeMy
H. )l,y6onCJ{HH

Adagio
1\ u.

eJ

cant abile

r
p

(}~~

liT

I'"'

,
.

I
!

"i

_-=:r=_

""

'-.--41
'

f-

.
~ ---

..

- :0-..

---

....

r..

..

- ,r

,II

===:-:.:.;:a.-

I""--

""1

;i

-I

l. .

i ..-. r

-li

--

---::::

f.-.

T'- ~T
LJ'-1'
-~
..J. J J"l ~"'~ ,.,.....

. ~re:c.

JtJ

.....

..

nIl-.

..

..01.

.. I~

---

-...

.;-

-;---a;-

./

..J

-,
-:;;r

II

I
i

IiG5
27

......--...

.-.

-'1

. " ....-~

,Ja.

..

~-

I~-...

Jf...

I.-.

.. = -

...~

.,

-.

.-

&I

r.

_L I '

~ .~ f

...

"
I

..

......

-J
~

...... -.

L_

-.

........

...

1=1:
~

AI

- - - ......- - =
I

f
~

.......

"r:

r
~

l'

~\...

l~

'::-.

.J

....

"""'--"'

'

...

T1
--'

aJ

,
.-I

.......

.....

aJ

- -- .. ---

t~
,.

.-

"

1165

r-i:
f

--,
-,

...,

-t

~~
,,-

.4i

~Y
~

JIll""

~-+-~~~

26

-'

:>

- -

~f:

>

.~

, .-

.-

-1---1

"~~'
'v

>

ft

*I

.....

'to

..
-

-T_

--

.-.

....

~. --

,V

.-.

/- ~

rl

rr

!..

~
~

_.

... f~
tt
\
r

.::a-.

Ib:~

aJ

~ ~

~~

'\..U"

...

----

.--

....

..

b...

"

(J
,...

~ ~-IJ. ___

6~.....

M
J

.#

l-ast eapuauun

leggiero

28

. .

...

4-

~~

4J

8~

,,~

... - - - - - -

... ....

*:J

"'t

I ...

..

... .

...

,......,

..

I'\~

~ t

,.. -

~~

==~

I- ..

f\~

..

..

t;

~ .f.

"

....

lJ

r'lJ.f
~

Allegretto
3-R eapuauux

110
4l

I\J#

(,

-.J

<
.
~, .

~!

-..

~
Illf
~
ll-

....

..

. "'

~~

IF ..

of

--

.~ -

r;-.

'-

10

/~

+t

( ..L t

-...

--1!:

~~
~

-!:

.~

.. ..

- -

1-1

..

...

f!: !:

... r

717f~ ~ Ii

......

..


.-

$. ~

..

...

......

---

t-

...

..

~ ~

1/1

f\~

()~

..

a,; ... -....-.-.-.--. --.. --. -..-----.. --:.; .-----.-.. -..-.------!

eJ

I'\~

..

<

-~

-
....--

29

~~) J ~ ._.~~
I"-~

i:'"'\

I~ i'------.--:..~.______1~-

=f~ r F9? ~ E -

~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~
.'

30 .

5-afl eapuauus
'\ u

!'l

.i}

>

=-

1"'

:F

.........

...

.::- .

LIo

--...J

~ ~~: ~~

'

""1

, :- ; 11

t : :... ::: != :.i,",'r:'~

-r:-,

-i
-

~;ftf:~f:-1-

1'"".

:: ~~--

"

I\~

-!

- ~ -t

- .
. ,.,.

"'111

,D'

..

,,~

~,

- -

!="

... ~ 1. ~_.

!~1._ ..

~.~

"'au.

...

b ~

r-,

~~ ~

~~~~

'"

-.

.
r

..

""1

6-a.'l eapuauun

'\JJ

jr:

'<

....

..

f:...1I

r'

r
.-

. r'
-

f'-

1165

31

--

,..-_....---.r--~~
I

======- t

.. -

....,

.... '.

.... J

....

......

1--===r.

.... ,..- .....


..

..

-... .
I

I.

I.

-'

If
I.

.-

..i

If

....

"-'\J

e1

.I

\-

....
W

~I I

...

.....I

...

&J

r-...

:e-----

4t)

\.

.....

~~

I""

..-I

.....

.-J

.-."
w.

~l

....I

f-.

11

JJ.

.....

If
'

.
..,j

-.
...

--------

pOCO

,
I

...

""T

..
...

fill

.J

t\

..
.(liliiii'"

--

--1

l1li"

...

"~~1*-' .....-.."..
,
a.........J

-'
.....

...-

.. -. ...-

.....
.....

I
I

_.
,..

r"'

.....
.....

... --~
-

I
~

I
I

..

-,.
.....

....
~

I
I

l.
~

...

1*- lL ...

,....-

..

'lIII" _

......

.
1

...

-.

-- --- .

...
..... .. I.~) III"
~

~
1

~~
~

""""

1165

t-~

-.......

.......

---

---I

rlit

A-

....J~"
.
--

..

---

pp
1'-1t*-. ____ ~.
.....
L..J

-...

pP

-f
,
.,.

La
l1li"

-,

..,

II"

-.

IIIr

"I:;.

-t- -I--

-I~

_.

__ a

+-

~
~

'tJ1JJ

- -.

....

:.l
'r
.....
.....
--..

..

-!: !: ...

.~

;;z:::

..- ....

I
I

_.

r'

...

....

.....I.

riten.

..

....I

---

pOCO

t-

~-~
~~--........

32

.J

...

....

..---

lf
r

I I

.--.

f~

\..""
.-J

..:;L.

rit en,

_.
".w. J:
lIP

,...

f
~~ ::

17

.-

po

~.,.

I{

~.~

....
.....

: :

tl

f3 _.

.-

I
J

. .. .....

I
.....
..
.

II
....

.....l

.
... ,..
-.

...

..

.......-..-..--II
I
......l
.....
......
.....
....I

r..

...

-..

- --

fl.i#

If

..-I

- .........

iliff
......

r
P r
... - ...

.-- - ..-

- .--------;;--- - ---

(1lJ.

L'-. JtII
"T.l'
.I

'"

.. -
..
.
..
-.

L ' . It#

....'",

11

-..-.
I

.-1

flJJ
w ..

.-

----

, - .
r

,.,.

-jW

:/

I
.........

IU

4J-.

U,

7- a s 8apUQ1{Ufl
Allegro moderato
.J.

-.

- -

mf

<;

......

./

"-..;,

I\LIo
T

eJ

..

......

fl"

,J

r:(

/\lJo

./I-

. "....-........ .
-...

.....----,

staccat o

-,
.IJ,

\~

1"

......

---

- ~~-t:.Lb4-.

j
"7:

.......-..--..

..
I"

...

...
-

.-

.. ...

...

.. ;00

-:;;;

4i

3J

_.

.
I

f~'; '
. ",,,,,-'

.
~

C,denza

, f~

:~

t-----:;--- ~ 7

I~

j!j

*_ls_'<__

,-

.,
J

~.

..,~.

,
f

II

""

poco

-..

3t..)

.-

...

.../~

I
I

I J
".

AI

-I

-I11III""

ef

-,

cre sc.

.'..

.,

->-_.
-

,.

.. ,

..

"-.I I

1...,
-'

...

..

f""lIIl.

11"'1

-,

=.
_

ronAH
Allegro

viva~e

>

I)

"r

6 a neT a

H 3

JI,>

~~

I~

H H 3"

>

~t

~~

~.,.

. .J

poco a poco cresco

'PP

1\

r ""

<

:I #,iij '
pp
a naco
:::>

poco

:>-

:>-

cres co

>

.r=

+-

e:

e:

FF

>~

... I
[7"- J

r,2"

(l.

/ t=

..
If

~.

f\

,>

<

..

-..

lor.

siJ

I:

'"
::>

'V

J:

---e:
-

:-II.

""-

L-.

.....

...

.4

(':\

p
~

i
I

~)

J1l'r.

f=

-- ,
~io

L.

l~

f:\

-.J

.,
_.

.,

I ff '
i

. .

sff

..

.n

f':\

II

:>

'

k~

.\

JJ>

I.>

:>

:>-

,
I

,.

, I'
>

, ;:,;.

>-

.
~:p

:>-

:::>

I,

~.r

...

~"

' q~

:>-

:>-

,.....

.~

11

x" #:1

f~

.,.

e:

-4

165

- - ..
"11

I.

"T

C:

=i

--4

=i

I:

I:

I:

,
!

,~

3.

"

..

.-

~t

"

l~

AJ

r\." '"'.I

to

i
"

....

..

..,

~.

zx:

i tJ

..

to

J8

l.-

.w
I

----_

.: ..

......

eJ

,....

..

a..

...
-...

....

AI

.,,

.,
/.

...

..

..,

..

1=

....

...

....

.. .

-Il...

r
r

....

._~L

..

aI

-J~

..

----~

1":-

Iluo

~-'-..,

.,

.....

-I~

&J-

-...

..

....
-I

-..:
r

---I..
.1

.-

...

41#

.L

...

...

.!

n .....

'11

..,
II.

:4

..,

...

I
I

I
.".

-.

.-I

.:

&I

_.~

6#

...

-w

....l.

~-

-,

-1

...

~-

".:I

a.

l1li""

--"----1

.,

.--.

.,- ..

..
--

..,

.,.

-...iii

-..

.. >:1..-

...

-.

4iI.

-...Ii

-I~

---=t~

--~,

1l1li

-I
----

_
~

.,

r--

-..

~
a1

....

...

...

..

loa

'"JI

'S

...

-I

~Iw

.,

I-.

---

--..,

::

11-.TI

I~

:J=

..
~

-.1

...

"!II

.-..
-

JII

r---,

r--I

~I-

.......- ..........

...

.:-

--
-

~I61
f

-61

.:4

-I

l~

---.

..

aJ

..

....-

--

. -11

...

~-

...

,....--.

f'-- '

.~

I f1/
I

...

" .. ....
:;

I.

L-_~

iF
:~

...,.,

..,

l.

:~
.~

--
- ., -...

I':

.-

w
I

..

=p

I..

...

l!
r

....-

-=

.~

~.

t~

= =

,.,

.,

...-

"

~
""'-"

'\

>

--

--...

-t

............

>

-I

s;

>

t.::;:t

e-

::1".

>

.
-I

..

<

l.~

-#

"1

...=
V ..""'..,.."......

"'1

n------n-------o-----"
~##4' e l l ~.....

1\

"'1

"i

...-

,..,.

....

o##~I"~I.I4 . , .,...~#,.

.::

...-

1I

:::>.

~~ /~

!p------=============

~"".I -~.... ~, ... :tl.:t~.

1':\

.pp

11.

.. *,.

..

--

..

::>

_.mf
.

/,.

........

l/

~.
........

39

18----

------ -------

f)

8 ~

~ ,

.1._

1'\

- - - -

i
~.

1\

1 . ""'_

:'~I

- 1._

>~
1 _ ......... -

~
:>.

t..

-~
-

." .-.,

.A

.-

".......,

~.

Sf

I'

........ -1

..

1.1-

'"
>

I "'""'_

111,/

ilo'"

'f"

.-"'1

fJ

~ .

-~'-

~;

-;a-I,.;-

'--'

--.J

='

"'"'iiI

t-

~,

r'l

---

[,.

-I

40

.. .

--,

'.'

. .

..

i .,
Ii
,I

~
;;

-.

if

:;

4 ,

.
.~

-_ -

.... -_.- ..
-

"

~1

I IGr.:

:;a

:::>

-fL

--=4

::-

I
I

--

s::

~-

":n

-""

-v

L/

IIrIIt

"'V '

:""V

..1

.,.

L )

r;v

;:

i'o

1 )

P~ J

",,-, .':

I' Fo

00

~1

lit

I-

r+
-+

fit

I-

Ia

II;:

!:)

']

::

'v

IIV

. I :J
r-V

1$

t:

"=

1D

---....

i D

~
'1'

'

h-+v

I:>

~v

~y

i'V

~v

~v

~v

1'v

. -...,
eJ

.,

~
o
0

'V

~V

~V

~y

.y

~y

,y

~v

r-.

' ;- ~lt : ',

'l"~' ~ - .

-,

oJ:!

~,

---

""

-+

l'

Hv

I l!!rr

v\. .,~

.. ....

tr' ,---

..,~,

"
41

-.

'i

"

.....

~".

. . , . .. . .....,. ~A#. . . . .......

-,

. . ." . "

.f

-i

..

"'--,

~~~~
" '~0
~_r'/~\ ~

41

111' . . . . . . .

",

.. ...............

-- ---' ---

.......... ,..... ".,,....,..,

if!
~

,J<

. . .....

-i

~ ~'

'~

,
I
~'

r
It

"

-111-

:..1-

-iJ..

, fF~

.. ;>

, '/'I';>

...::>

>>- #;:::..
,
, -JI
8-----------~~--------:--

~~

.:...

;>

.:

"
, ~ . ~!':i;'; ,

..

~:~' :~

112.

11.

;:::..

' ;:>'

:>

..

/\

:>

:>

fl.

:>

<

II z.

Ii.

1\

12.

-II

41

~~

....

..=

~l.

....
H65

.... 1

~~ ~

,~

:4

!
~

.:41

42

;' ; ' ,__ "n" y"

..

\: ; /~;(

>

::>

1r2~

1:1..
>

>

::>

..

>

If

II 2.

> . >
>

8---,

>1

1165

43

collezione per xilofono


polacca

m. Balakirev

russo Danza

Pyotr Ilyich Tchaikovsky

Minuetto

Boccherini

12

Pizzicato dal balletto Sylvia

I. Delibes

15

Danza Spagnola

M. Moszkowski

22

Variazioni "Tre sadochke" su un tema popolare russo

E. Dubovskii

27

Hopak dal balletto "Gayane"

A. Khachaturian

38

n. 1

pag. 1
6