Sei sulla pagina 1di 46

SERVIZIO URBANO

GORIZIA
estate

2013

Orario in vigore
dal 9 giugno al 11 settembre 2013

A.P.T. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013

Azienda Provinciale Trasporti S.p.A.


Via Caduti di An Nasiryah, 6 - 34170 GORIZIA
telefono: 0481 593511 fax: 0481 593555
posta elettronica: apt@aptgorizia.it
posta elettronica certificata: segreteria.aptgo@legalmail.it

da luned a venerd 7.30-19.15 /


sabato 7.30-13.15
legenda frequenza corse

BIGLIETTERIE APT
Gorizia
Monfalcone
Grado

Biglietteria APT
Biglietteria APT
Biglietteria APT

P.le Martiri per la Libert dItalia 0481 593557


V. F.lli Rosselli, 13
0481 410915
Autostazione - P.zza Carpaccio 0481 410915

ALTRE BIGLIETTERIE
Biglietteria Autostazione Autostazione - P.zza Libert
040 425020
Trieste
Biglietteria Autostazione Autostazione - V.le Europa Unita 0432 504012
Udine
0431 32628
Cervignano del Friuli Biglietteria Autostazione Autostazione - P.zza Marconi

corse feriali dal luned al sabato

L-V

corse dal luned al venerd

Fes

corse giorni festivi

Sab

corse solo sabato


corse extraurbane
in coincidenza

A.P.T. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013

REGOLAMENTO DI VETTURA
1. COMPORTAMENTO IN VETTURA

13. TRASPORTO DI DISABILI, BAMBINI E CATEGORIE SPECIALI

Il Cliente NON DEVE:


tTBMJSFPTDFOEFSFEBMMBWFUUVSBEBVOBQPSUBEJWFSTBEBRVFMMBJOEJDBUB
tPDDVQBSFQJEJVOQPTUPBTFEFSFPTJNVMBSOFMPDDVQB[JPOFFJOHPNCSBSFMFVTDJUFPJQBTTBHHJ
tTQPSHFSTJEBMGJOFTUSJOPPHFUUBSFPHHFUUJEBMNFEFTJNP
tBDDFEFSFDPODBSSP[[JOFPQBTTFHHJOJTFOPOEFMUJQPQJFHIFWPMF HMJTUFTTJEFWPOPSJNBOFSFDIJVTJ
tEJTUSBSSF JNQFEJSFPEPTUBDPMBSFJORVBMTJBTJNPEPJMDPOEVDFOUF
tDIJFEFSFBMDPOEVDFOUFEJTBMJSFPTDFOEFSFEBMMBWFUUVSBJOMVPHPEJWFSTPEBRVFMMPTUBCJMJUPDPNFGFSNBUB
tFTFSDJUBSFBUUJWJUQVCCMJDJUBSJF DPNNFSDJBMJPEJCFOFGJDFO[BTFO[BSFHPMBSFBVUPSJ[[B[JPOF
tBDDFEFSFJOWFUUVSBDPOBOJNBMJ BSNJ NBUFSJBMJJOGJBNNBCJMJ GVPDIJQJSPUFDOJDJFEPHHFUUJDIF QFSGPSNBPOBUVSB 
QPTTBOPFTTFSFQFSJDPMPTJQFSJWJBHHJBUPSJFPEBOOPTJBMMFWFUUVSF
tTFEFSTJOFJQPTUJSJTFSWBUJBJNVUJMBUJFBHMJJOWBMJEJ JOPHOJDBTPOFDFTTBSJPDFEFSFJMQPTUPBRVFTUFDBUFHPSJFEJ
VUFOUJFBHFWPMBSFMFQFSTPOFBO[JBOFPDPOCBNCJOJBMTFHVJUP

tDBOUBSF  TVPOBSF  TDIJBNB[[BSF P UFOFSF DPNQPSUBNFOUP TDPOWFOJFOUF P NPMFTUP JO NPEP UBMF EB BSSFDBSF JO
RVBMTJBTJNPEPEJTBHJPFEJTUVSCPBMMFQFSTPOFPEBOOJBMMFWFUUVSF
tGVNBSFBCPSEPEFJNF[[J OFJMPDBMJFOFHMJTQB[JBQFSUJBMQVCCMJDP BSU-FHHF

tTBMJSFJOWFUUVSBJODPOEJ[JPOJGJTJDIFPQTJDPGJTJDIFUBMJEBOPODPOTFOUJSFJMDPSSFUUPVUJMJ[[PEFMTFSWJ[JPPEBSSFDBSF
EBOOPBTPBHMJBMUSJ DPNQSFTFMFDPOEJ[JPOJJHJFOJDIFFEJQVMJ[JBQFSTPOBMF

*MUSBTQPSUPEFMMFQFSTPOFOPOEFBNCVMBOUJDPODBSSP[[JOBBNNFTTPTPMPTVJNF[[JPNPMPHBUJQFSUBMFUJQPMPHJBEJ
USBTQPSUP
QSFWJTUPJMUSBTQPSUPHSBUVJUPEFJCBNCJOJEJBMUF[[BJOGFSJPSFBEVONFUSP TPMPTFBDDPNQBHOBUJ
*MUSBTQPSUPEFMQBTTFHHJOPQFSCBNCJOJHSBUVJUPNBBNNFTTPJOWFUUVSBTPMPTFSJDIJVTPFQPTJ[JPOBUPJONBOJFSB
UBMFEBOPOJNQFEJSFMBTJDVSF[[BEFJUSBTQPSUBUJFMBGSVJ[JPOFEFMNF[[PQVCCMJDPBEBMUSJVUFOUJ
(MJVUFOUJBQQBSUFOFOUJBMMFDBUFHPSJFQSPUFUUF JOQPTTFTTPEFMMBUFTTFSBSJMBTDJBUBEBMMB1SPWJODJB QPTTPOPBDRVJTUBSF
BCCPOBNFOUJBHFWPMBUJDPOMFUBSJGGFTUBCJMJUFBOOVBMNFOUFEBMMB(JVOUB3FHJPOBMF

Il Cliente DEVE:
tTFHOBMBSFJONBOJFSBFTQMJDJUBMJOUFO[JPOFEJTBMJSFBCPSEPEFMCVTRVBOEPJOBUUFTBBMMBGFSNBUB
tNBOJGFTUBSFJOUFNQPVUJMFFBEFHVBUBNFOUFMBQSPQSJBJOUFO[JPOFEJTDFOEFSFEBMMBVUPCVTVUJMJ[[BOEPMBQQPTJUP
DBNQBOFMMPTFQSFTFOUFPBWWJTBOEPMBVUJTUB
tTFEFSTJ OPOBQQFOBDPOWBMJEBUPJMCJHMJFUUPRVBMPSBOPOWJGPTTFSPQPTUJMJCFSJ EFWFSFHHFSTJTFNQSFBHMJBQQPTJUJ
TPTUFHOJ
tBUUFOFSTJBMMFFWFOUVBMJVMUFSJPSJEJTQPTJ[JPOJEFMQFSTPOBMFQSFQPTUPBMTFSWJ[JP
Fatte salve le eventuali conseguenze di legge, possono essere esclusi dal trasporto ed allontanati, senza alcun diritto
al risarcimento, i passeggeri molesti e quelli che non prestano ascolto alle osservazioni del personale di servizio,
anche richiedendo lintervento delle Forze dellOrdine.

2. TITOLI DI VIAGGIO
*MWJBHHJPDPOTFOUJUPTPMPBJDMJFOUJNVOJUJEJSFHPMBSFUJUPMPEJWJBHHJPDIFQVFTTFSFBDRVJTUBUPQSFTTPMFCJHMJFUUFSJF MFSJWFOEJUFBVUPSJ[[BUFFMFFNFUUJUSJDJBVUPNBUJDIF
*ODBTJFDDF[JPOBMJFDPNQBUJCJMNFOUFDPOMBSFHPMBSJUEFM4FSWJ[JP JMCJHMJFUUPBDRVJTUBCJMFBODIFBCPSEPDPOVO
TPWSBQQSF[[P DPNFEBOPSNFUBSJGGBSJFSFHJPOBMJJOWJHPSF QFSMBDRVJTUPSJDIJFTUBNPOFUBDPOUBUB

*ODBTPEJEJNFOUJDBO[BEFMMBCCPOBNFOUP JMDMJFOUFEFWFDPNVORVFBDRVJTUBSFFDPOWBMJEBSFJMCJHMJFUUPEJDPSTB
TFNQMJDF
*MEPDVNFOUPEJWJBHHJPEFWFFTTFSFDPOWBMJEBUPBQQFOBTBMJUJBCPSEPOFMMBQQPTJUBPCMJUFSBUSJDF JODBTPEJHVBTUP
EFMMBTVEEFUUBDJTJEPWSSJWPMHFSFBMDPOEVDFOUFQFSMBOOVMMBNFOUP

*MUJUPMPEJWJBHHJPQFSTPOBMFFOPODFEJCJMF EFWFFTTFSFDPOTFSWBUPJOUFHSPFEFTJCJUPBEPHOJSJDIJFTUBEFMQFSTPOBMF"15JODBTPEJBMUFSB[JPOFPDPOUSBGGB[JPOFTBSJNNFEJBUBNFOUFSJUJSBUPEBQBSUFEFHMJBEEFUUJDPODPOTFHVFOUFBQQMJDB[JPOFEFMMFQSFWJTUFTBO[JPOJ
CJHMJFUUP EJ DPSTB TFNQMJDF FYUSBVSCBOP OPO DPOTFOUF MFGGFUUVB[JPOF EJ TPTUF JOUFSNFEJF JO DBTP TJB OFDFTTBSJP
TFSWJSTJEJEVFNF[[JQFSJMSBHHJVOHJNFOUPEFMMBEFTUJOB[JPOFEPWSFTTFSFVUJMJ[[BUBMBQSJNBDPSTBVUJMF JOUBMFDBTP
JMCJHMJFUUPBOESDPOWBMJEBUPTPMPTVMQSJNPBVUPCVT
BMUSJNFOUJEPWSBOOPFTTFSFBDRVJTUBUJEVFCJHMJFUUJEJTUJOUJDIF
BOESBOOPDPOWBMJEBUJTFQBSBUBNFOUF
-BCCPOBNFOUPOPNJOBUJWPDPOTJEFSBUPWBMJEPTPMPTFBDDPNQBHOBUPEBVOEPDVNFOUPEJJEFOUJUQFSTPOBMFPEB
UFTTFSBJEFOUJGJDBUJWB"15
"DJBTDVOQBTTFHHFSP NVOJUPEJSFHPMBSFUJUPMPEJWJBHHJP DPOTFOUJUPJMUSBTQPSUPHSBUVJUPEJVOTPMPQBDDPPWBMJHJB
EJEJNFOTJPOJOPOTVQFSJPSJBDNQFSDPMMJEJEJNFOTJPOJTVQFSJPSJ QSFWJTUPJMQBHBNFOUPEFMMBUBSJGGB
PSEJOBSJB
A.P.T. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013

4 . TRASPORTO DI ANIMALI DOMESTICI


QSFWJTUPJMUSBTQPSUP 
tHSBUVJUPEJjDBOJHVJEBxDIFBDDPNQBHOBOPMFQFSTPOFOPOWFEFOUJ QVSDINVOJUJEJNVTFSVPMBFHVJO[BHMJP
tBQBHBNFOUP CJHMJFUUPBUBSJGGBPSEJOBSJB
EJBOJNBMJEPNFTUJDJTPMPEJQJDDPMBUBHMJBBJRVBMJTJBOPTUBUJBQQMJDBUJ
DPOHFHOJBUUJBSFOEFSMJJOPGGFOTJWJ NVTFSVPMBFHVJO[BHMJP HBCCJFUUF FDD

-BDDFTTPBCPSEPEFHMJBOJNBMJEPNFTUJDJQPUSFCCFOPOFTTFSFDPOTFOUJUPJODBTPEJOPUFWPMFBGGPMMBNFOUPEFMMB
WFUUVSB
-BOJNBMFQVFTTFSFBMMPOUBOBUPTFO[BEJSJUUPBMSJNCPSTPEFMCJHMJFUUP BEJOTJOEBDBCJMFHJVEJ[JPEFMQFSTPOBMF"[JFOEBMF RVBMPSBBSSFDIJ JORVBMTJBTJNPEP EJTUVSCPBJWJBHHJBUPSJ
4FMBOJNBMFJOTVEJDJB EFUFSJPSBMBWFUUVSBPQSPWPDBVOEBOOPBQFSTPOFPBDPTF JMQSPQSJFUBSJPUFOVUPBMSJTBSDJNFOUPEFMEBOOPDBVTBUP SFTUBOEPM"[JFOEBMJCFSBEBRVBMTJBTJSFTQPOTBCJMJUBMSJHVBSEP

5. SANZIONI AMMINISTRATIVE
*MNBODBUPSJTQFUUPEBQBSUFEFMMVUFOUFEFMMFOPSNFDPOUFOVUFOFM3FHPMBNFOUPEJ7FUUVSBFPMVUJMJ[[PEFMTFSWJ[JP
EJUSBTQPSUPQVCCMJDPTFO[BJMQSFTDSJUUPUJUPMPEJWJBHHJPDPNQPSUBMBQQMJDB[JPOFEFMMFTBO[JPOJBNNJOJTUSBUJWFOFMMF
NJTVSFQSFWJTUFEBMMB-3 FTVDDJOUFHS NPEJGJDIF
JOEJDBUFOFMMBUBCFMMBEFOPNJOBUBi"MMFHBUP"BM3FHPMBNFOUPEJ7FUUVSB"15w BGGJTTBBCPSEPEFJNF[[J

-BUUJWJUEJDPOUSPMMPFMBDDFSUBNFOUPEFMMFWJPMB[JPOJWJFOFFTFHVJUBEBMM"[JFOEBNFEJBOUFQSPQSJPQFSTPOBMFEJQFOEFOUF NVOJUPEJUFTTFSJOPEJSJDPOPTDJNFOUP
*MQFSTPOBMFBEJCJUPBMDPOUSPMMPBCPSEPEFJNF[[JFBMMBSFHPMBSJUEFJUJUPMJEJWJBHHJP JORVBMJUEJ1VCCMJDP6GGJDJBMF 
UFOVUPBDIJFEFSFVOEPDVNFOUPEJJEFOUJUBMUSBTHSFTTPSFJODBTPEJNBODBUBFTJCJ[JPOFBCJMJUBUPBEFTQFSJSFMFJOJ[JBUJWFBUUFBEJEFOUJGJDBSFJMQBTTFHHFSPBODIFBDDPNQBHOBOEPMPBUFSSBDPOSJDIJFTUBEJJOUFSWFOUPEFMMF'PS[FEFMM0SEJOF
0MUSFBRVBOUPHJQSFWJTUPBMJWFMMPTBO[JPOBUPSJP OFMDBTPJODVJMVUFOUFBTTVNBDPNQPSUBNFOUJUBMJ DPOEJ[JPOJ
JHJFOJDIFJODMVTF
EBBSSFDBSFEBOOJBMMFQFSUJOFO[FB[JFOEBMJPEBEJTUVSCBSFHMJBMUSJWJBHHJBUPSJPJMQFSTPOBMFEJ
HVJEB M"[JFOEBTJSJTFSWBEJTFHOBMBSFJMGBUUPBE&OUJFE*TUJUV[JPOJQSFQPTUFBMMBTTJTUFO[BFBMMBWJHJMBO[BFSJDIJFEFSFJMSJNCPSTPEFJEBOOJBSSFDBUJJOTFHVJUPBMMFWJPMB[JPOJJOEJDBUFBJQVOUJQSFDFEFOUJ
7JGBDPMUFOUSPHJPSOJEBMMBOPUJGJDBEFMWFSCBMFEJBDDFSUBNFOUPEJGBSQFSWFOJSFBMM"[JFOEBTDSJUUJEJGFOTJWJ 
EPDVNFOUJ OPODISJDIJFEFSFEJFTTFSFTFOUJUP

olo
Via Fosc

rrione

RETE DEL TRASPORTO


PUBBLICO URBANO
DI GORIZIA

e del To
Via Pont

r. Cu

neo

Ca
Via poline
Cap a
rin

Piazza
Transalpina

nto
el M
Via
d

rria

Via Carducci

G. V
erdi

a
om
Via
R
ri

spe
e Ga
Via
D
uro

Questura
Chiesa SantIlario
e Taziano

. Sa

Via P. Diacono
Diac
ono

Piazza
Via Marconi Cavour

Comune di
Gorizia

ria

Via
Vitt
o

rio V
ene

A.S.S. n 2
Isontina

roll
i

to

Centro Intermodale Passeggeri


Stazione Ferroviaria

Via
To

scan

Via
G

le
iche
an M
el S

Via Trieste

Via
d

FERMATA SINGOLA
FERMATE IN ANDATA E RITORNO
MCTC
Ucio Provinciale
Trasporti
Capolinea
Cimitero Centrale

Linea
GORIZIA: CIP 1/Stazione, Corso Italia, Piazza Vittoria, Via San Gabriele, NOVA
Internazionale GORICA: ZP (Stazione Ferroviaria), Erjavceva A.P. (Autostazione) e ritorno.
Via Fermi

ini

IA

Via del Carso

Via del San Michele

SANTANNA
Via Cipriani

C
San apolin
tAn ea
drea

Via
G

ar za
1
CIP

Via
Cos
sa

ni

CIP
arso
el C

Biglietteria CIP 5
APT

linea 8 CIP 1/Stazione-Universit-Ospedale-CIP 1/Stazione

Capolinea
Zona Industriale

Universit degli
Studi di Trieste
vos
Piazzale
Kra
Via
Casa Rossa

S
L
O
VEN

d
Via

linea 6 Posta Centrale-Ospedale-CIP 5/Stazione-S. Anna-Cimitero-Zona Industriale


Zona Industriale-Cimitero-S. Anna-CIP 4/Stazione-Ospedale-Posta Centrale

SAN ROCCO

Via
Agr
a

Cors
o Ita
lia

APT

Azienda
Provinciale
Trasporti

SANTANDREA

linea 5 CIRCOLARE NERA INTERNA: Posta Centrale-CIP 4/Stazione-Ospedale-Straccis-Posta Centrale

Piazza
S. Antonio

dAo

Via
Fab
ia

Bar
ca

ella

linea 4 CIRCOLARE NERA ESTERNA: Posta Centrale-Ospedale-CIP 5/Stazione-Mossa


CIRCOLARE NERA ESTERNA: Mossa-Posta Centrale

A.P.T. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013

Castello e
Musei Provinciali

Auditorium della
Cultura Friulana

Tribunale di
Gorizia

Via
Puc
cini

sta
dAo

il
Aqu
Via

linea 2 CIRCOLARE ROSSA ESTERNA: Posta Centrale-Mossa


CIRCOLARE ROSSA ESTERNA: Mossa-CIP 4/Stazione-Ospedale-Posta Centrale
linea 3 CIRCOLARE ROSSA INTERNA: Posta Centrale-Straccis-Ospedale-CIP 5/Stazione-Posta Centrale

a
Duc

uca

eia

Via
d

S. Andrea-CIP 4/Stazione-Montesanto OGNI 10/15 MINUTI


Montesanto-CIP 5/Stazione-S. Andrea ATTRAVERSA LA CITT

CIP 4/Stazione, Corso Italia, Via Vittorio Veneto, Piazza Vittoria, Piazza Medaglie
dOro, Piazza Vittoria, Corso Italia, CIP 4/Stazione.

Kinemax di
Gorizia

sta

Via

ia

LEGENDA

Servizio
Notturno

Viale
XXIV
Mag
gio
Provincia di
Gorizia

D
Via

eia

oliv

Polisportivo della
Campagnuzza

ALTRE LINEE (NON RIPORTATE)

Itali

Via
P.

o
Cors

Informazioni
Turismo FVG

Via
Cipr
iani

Via
B

Quartiere
Fieristico

linea 1

Ago
s

roll
i

as
pob

r. Ca

an

to

Via
Aqu
il

so

B
Via

Via
IX

Le
Via

Piazza
Vittoria

Prefettura di
Gorizia

CENTRO

Teatro Comunale
G. Verdi

ar za

Casa Riposo
A. Culot

r. Re

li

Via
O

nefr
atell
i

Ospedale Civile
di Gorizia

Via
B

Via
M

berd

Via Trieste

Palazzetto dello Sport


Palabigot

Via Udine
PROSEGUE PER
SAN LORENZO ISONTINO

oni

Via
Fate
be

Piazza
San Giorgio

Vigili del Fuoco

Biblioteca
ame

Via
N

Via Br. Casale

Via Montecucco

Via
IV

LUCINICO
Via Olivers

iara

Universit degli
Studi di Udine

STRACCIS

Via Br. Casale

Nov
emb
re

MOSSA

a Ch

Chiesa SantIgnazio

Via Br. Casale


Via Montecucco

Via Mad. del Fante

localit San Roc di Luzzinis

Via Collodi

Via XXIV Maggio

Via dei Codelli

Capolinea
Mossa

ant

Posta Centrale

Via Br. Casale

Piazza
De Amicis

Via Alviano

Viale Colombo

Via
S

Palazzo Attems
C
Pos apolin
ta C ea
ent
San
Carabinieri
rale
ta C
C. P.
hiar
a
Cors
o

Nov
emb
re
Via
IV

Viale
XX S
ette
mb
re

Piazza
Medaglie dOro

Kulturni Dom

ENIA

Villa Coronini
Cronberg
Viale
XX S
ette
mb
re
Via

SLOV

Via
B

r. Cu

Via
To

neo

MONTESANTO

Via Br. Pavia

PIEDIMONTE

Via Zorutti

Stazione Ferroviaria
Nova Gorica

V
Trania Capr
salp in
ina

ont
esa

bre
Settem
Viale XX

ni

Via
B

Kulturni Center
Bratuz

V. Foscolo df 25

V. De Gasperi 27
P.zza Vittoria 30
V. Carducci 26
P.zza De Amicis 7
P.zza Medaglie dOro 12
V. del Montesanto 28
V. del Montesanto 70
V. del Montesanto 96
V. Caprin df 30
(Transalpina)
V. Caprin df 4

C.so Italia 244


C.so Italia 266
C.so Italia 190
C.so Italia 118/120
C.so Italia 80

V. S. Michele 2/4

V. S. Michele 24

V. S. Michele 108

V. S. Michele 152

V. S. Michele 200

V. De Gasperi df 31
P.zza Vittoria 1
V. Carducci 9/11
P.zza De Amicis 2
P.zza Medaglie dOro 4
V. del Montesanto df 10

C.so Italia 215


C.so Italia 177
C.so Italia 159
C.so Italia 89/85
C.so Italia 51/A

CENTRO INTERMODALE PASSEGGERI

V. del Carso 1

V. del Carso 25/27

V. del Carso 39

V. del Carso 69

V. S. Michele df 148

V. S. Michele 183

S. ANDREA
V. S. Michele 266

4"/%3&"$*145";*0/&.0/5&4"/50$*145";*0/&4"/%3&"

LA LINEA ABILITATA AL TRASPORTO DI UTENTI CON DISABILIT MOTORIE


A.P.T. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013

4"/%3&"$*145";*0/&.0/5&4"/50
numero corsa

11

15

17

21

13

237

23

27

19

29

33

frequenza corsa

L-V

07002 GORIZIA Sant'Andrea V. San Michele, df 266

6.05

6.20

6.35

6.50

7.05

7.20

7.35

7.50

8.05

8.20

8.35

8.50

9.05

9.20

07003 GORIZIA V. San Michele, 183

6.05

6.20

6.35

6.50

7.05

7.20

7.35

7.50

8.05

8.20

8.35

8.50

9.05

9.20

07153 GORIZIA Sant'Andrea V. San Michele, df 148

6.05

6.20

6.35

6.50

7.05

7.20

7.35

7.50

8.05

8.20

8.35

8.50

9.05

9.20

07004 GORIZIA V. del Carso, 69

6.06

6.21

6.36

6.51

7.06

7.21

7.36

7.51

8.06

8.21

8.36

8.51

9.06

9.21

07005 GORIZIA V. del Carso, 39

6.07

6.22

6.37

6.52

7.07

7.22

7.37

7.52

8.07

8.22

8.37

8.52

9.07

9.22

07006 GORIZIA V. del Carso, 25/27

6.07

6.22

6.37

6.52

7.07

7.22

7.37

7.52

8.07

8.22

8.37

8.52

9.07

9.22

07007 GORIZIA V. del Carso, 1

6.08

6.23

6.38

6.53

7.08

7.23

7.38

7.53

8.08

8.23

8.38

8.53

9.08

9.23

CIP04 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri

5.40

6.10

6.25

6.40

6.55

7.10

7.25

7.40

7.55

8.10

8.14

8.25

8.40

8.55

9.10

9.25

07008 GORIZIA C.so Italia, 215 (San Giusto)

5.42

6.12

6.27

6.42

6.57

7.12

7.27

7.42

7.57

8.12

8.16

8.27

8.42

8.57

9.12

9.27

07009 GORIZIA C.so Italia, 177

5.42

6.12

6.27

6.42

6.57

7.12

7.27

7.42

7.57

8.12

8.16

8.27

8.42

8.57

9.12

9.27

07010 GORIZIA C.so Italia, 159 (Parco)

5.43

6.13

6.28

6.43

6.58

7.13

7.28

7.43

7.58

8.13

8.17

8.28

8.43

8.58

9.13

9.28

07011 GORIZIA C.so Italia, 89/85 (Farmacia)

5.43

6.13

6.28

6.43

6.58

7.13

7.28

7.43

7.58

8.13

8.17

8.28

8.43

8.58

9.13

9.28

07012 GORIZIA C.so Italia, 51/A (Provincia)

5.45

6.15

6.30

6.45

7.00

7.15

7.30

7.45

8.00

8.15

8.19

8.30

8.45

9.00

9.15

9.30

07181 GORIZIA V. De Gasperi, 27

5.47

6.17

6.32

6.47

7.02

7.17

7.32

7.47

8.02

8.17

8.21

8.32

8.47

9.02

9.17

9.32

07015 GORIZIA P.zza Vittoria, 30 (Farmacia)

5.48

6.18

6.33

6.48

7.03

7.18

7.33

7.48

8.03

8.18

8.22

8.33

8.48

9.03

9.18

9.33

07016 GORIZIA V. Carducci, 26

5.48

6.18

6.33

6.48

7.03

7.18

7.33

7.48

8.03

8.18

8.22

8.33

8.48

9.03

9.18

9.33

07017 GORIZIA P.zza De Amicis, 7 (df P. Attems)

5.49

6.19

6.34

6.49

7.04

7.19

7.34

7.49

8.04

8.19

8.23

8.34

8.49

9.04

9.19

9.34

07018 GORIZIA P.zza Medaglie d'Oro, 12

5.49

6.19

6.34

6.49

7.04

7.19

7.34

7.49

8.04

8.19

8.23

8.34

8.49

9.04

9.19

9.34

07019 GORIZIA V. del Montesanto, 28

5.50

6.20

6.35

6.50

7.05

7.20

7.35

7.50

8.05

8.20

8.35

8.50

9.05

9.20

9.35

07020 GORIZIA V. del Montesanto, 60

5.51

6.21

6.36

6.51

7.06

7.21

7.36

7.51

8.06

8.21

8.36

8.51

9.06

9.21

9.36

07021 GORIZIA V. del Montesanto, 96

5.52

6.22

6.37

6.52

7.07

7.22

7.37

7.52

8.07

8.22

8.37

8.52

9.07

9.22

9.37

07022 GORIZIA V. Foscolo, df 25

5.52

6.22

6.37

6.52

7.07

7.22

7.37

7.52

8.07

8.22

8.37

8.52

9.07

9.22

9.37

07023 GORIZIA V. Caprin, df 30 (Transalpina)

5.55

6.25

6.40

6.55

7.10

7.25

7.40

7.55

8.10

8.25

8.40

8.55

9.10

9.25

9.40

07024 GORIZIA V. Caprin, df 4

5.55

6.25

6.40

6.55

7.10

7.25

7.40

7.55

8.10

8.25

8.40

8.55

9.10

9.25

9.40

NOVIT: la fermata Via Caprin df 4 diventa Capolinea


A.P.T. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013

4"/%3&"$*145";*0/&.0/5&4"/50
numero corsa

25

35

39

31

41

45

37

47

51

43

53

57

49

59

63

07002 GORIZIA Sant'Andrea V. San Michele, df 266

9.35

9.50

10.05

10.20

10.35

10.50

11.05

11.20

11.35

11.50

12.05

12.20

12.35

12.50

13.05

07003 GORIZIA V. San Michele, 183

9.35

9.50

10.05

10.20

10.35

10.50

11.05

11.20

11.35

11.50

12.05

12.20

12.35

12.50

13.05

07153 GORIZIA Sant'Andrea V. San Michele, df 148

9.35

9.50

10.05

10.20

10.35

10.50

11.05

11.20

11.35

11.50

12.05

12.20

12.35

12.50

13.05

07004 GORIZIA V. del Carso, 69

9.36

9.51

10.06

10.21

10.36

10.51

11.06

11.21

11.36

11.51

12.06

12.21

12.36

12.51

13.06

07005 GORIZIA V. del Carso, 39

9.37

9.52

10.07

10.22

10.37

10.52

11.07

11.22

11.37

11.52

12.07

12.22

12.37

12.52

13.07

07006 GORIZIA V. del Carso, 25/27

9.37

9.52

10.07

10.22

10.37

10.52

11.07

11.22

11.37

11.52

12.07

12.22

12.37

12.52

13.07

07007 GORIZIA V. del Carso, 1

9.38

9.53

10.08

10.23

10.38

10.53

11.08

11.23

11.38

11.53

12.08

12.23

12.38

12.53

13.08

CIP04 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri

9.40

9.55

10.10

10.25

10.40

10.55

11.10

11.25

11.40

11.55

12.10

12.25

12.40

12.55

13.10

07008 GORIZIA C.so Italia, 215 (San Giusto)

9.42

9.57

10.12

10.27

10.42

10.57

11.12

11.27

11.42

11.57

12.12

12.27

12.42

12.57

13.12

07009 GORIZIA C.so Italia, 177

9.42

9.57

10.12

10.27

10.42

10.57

11.12

11.27

11.42

11.57

12.12

12.27

12.42

12.57

13.12

07010 GORIZIA C.so Italia, 159 (Parco)

9.43

9.58

10.13

10.28

10.43

10.58

11.13

11.28

11.43

11.58

12.13

12.28

12.43

12.58

13.13

07011 GORIZIA C.so Italia, 89/85 (Farmacia)

9.43

9.58

10.13

10.28

10.43

10.58

11.13

11.28

11.43

11.58

12.13

12.28

12.43

12.58

13.13

07012 GORIZIA C.so Italia, 51/A (Provincia)

9.45

10.00

10.15

10.30

10.45

11.00

11.15

11.30

11.45

12.00

12.15

12.30

12.45

13.00

13.15

07181 GORIZIA V. De Gasperi, 27

9.47

10.02

10.17

10.32

10.47

11.02

11.17

11.32

11.47

12.02

12.17

12.32

12.47

13.02

13.17

07015 GORIZIA P.zza Vittoria, 30 (Farmacia)

9.48

10.03

10.18

10.33

10.48

11.03

11.18

11.33

11.48

12.03

12.18

12.33

12.48

13.03

13.18

07016 GORIZIA V. Carducci, 26

9.48

10.03

10.18

10.33

10.48

11.03

11.18

11.33

11.48

12.03

12.18

12.33

12.48

13.03

13.18

07017 GORIZIA P.zza De Amicis, 7 (df P. Attems)

9.49

10.04

10.19

10.34

10.49

11.04

11.19

11.34

11.49

12.04

12.19

12.34

12.49

13.04

13.19

07018 GORIZIA P.zza Medaglie d'Oro, 12

9.49

10.04

10.19

10.34

10.49

11.04

11.19

11.34

11.49

12.04

12.19

12.34

12.49

13.04

13.19

07019 GORIZIA V. del Montesanto, 28

9.50

10.05

10.20

10.35

10.50

11.05

11.20

11.35

11.50

12.05

12.20

12.35

12.50

13.05

13.20

07020 GORIZIA V. del Montesanto, 60

9.51

10.06

10.21

10.36

10.51

11.06

11.21

11.36

11.51

12.06

12.21

12.36

12.51

13.06

13.21

07021 GORIZIA V. del Montesanto, 96

9.52

10.07

10.22

10.37

10.52

11.07

11.22

11.37

11.52

12.07

12.22

12.37

12.52

13.07

13.22

07022 GORIZIA V. Foscolo, df 25

9.52

10.07

10.22

10.37

10.52

11.07

11.22

11.37

11.52

12.07

12.22

12.37

12.52

13.07

13.22

07023 GORIZIA V. Caprin, df 30 (Transalpina)

9.55

10.10

10.25

10.40

10.55

11.10

11.25

11.40

11.55

12.10

12.25

12.40

12.55

13.10

13.25

07024 GORIZIA V. Caprin, df 4

9.55

10.10

10.25

10.40

10.55

11.10

11.25

11.40

11.55

12.10

12.25

12.40

12.55

13.10

13.25

frequenza corsa

NOVIT: la fermata Via Caprin df 4 diventa Capolinea


A.P.T. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013

4"/%3&"$*145";*0/&.0/5&4"/50
numero corsa

55

65

69

61

71

75

67

77

81

73

83

87

79

89

93

07002 GORIZIA Sant'Andrea V. San Michele, df 266

13.20

13.35

13.50

14.05

14.20

14.35

14.50

15.05

15.20

15.35

15.50

16.05

16.20

16.35

16.50

07003 GORIZIA V. San Michele, 183

13.20

13.35

13.50

14.05

14.20

14.35

14.50

15.05

15.20

15.35

15.50

16.05

16.20

16.35

16.50

07153 GORIZIA Sant'Andrea V. San Michele, df 148

13.20

13.35

13.50

14.05

14.20

14.35

14.50

15.05

15.20

15.35

15.50

16.05

16.20

16.35

16.50

07004 GORIZIA V. del Carso, 69

13.21

13.36

13.51

14.06

14.21

14.36

14.51

15.06

15.21

15.36

15.51

16.06

16.21

16.36

16.51

07005 GORIZIA V. del Carso, 39

13.22

13.37

13.52

14.07

14.22

14.37

14.52

15.07

15.22

15.37

15.52

16.07

16.22

16.37

16.52

07006 GORIZIA V. del Carso, 25/27

13.22

13.37

13.52

14.07

14.22

14.37

14.52

15.07

15.22

15.37

15.52

16.07

16.22

16.37

16.52

07007 GORIZIA V. del Carso, 1

13.23

13.38

13.53

14.08

14.23

14.38

14.53

15.08

15.23

15.38

15.53

16.08

16.23

16.38

16.53

CIP04 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri

13.25

13.40

13.55

14.10

14.25

14.40

14.55

15.10

15.25

15.40

15.55

16.10

16.25

16.40

16.55

07008 GORIZIA C.so Italia, 215 (San Giusto)

13.27

13.42

13.57

14.12

14.27

14.42

14.57

15.12

15.27

15.42

15.57

16.12

16.27

16.42

16.57

07009 GORIZIA C.so Italia, 177

13.27

13.42

13.57

14.12

14.27

14.42

14.57

15.12

15.27

15.42

15.57

16.12

16.27

16.42

16.57

07010 GORIZIA C.so Italia, 159 (Parco)

13.28

13.43

13.58

14.13

14.28

14.43

14.58

15.13

15.28

15.43

15.58

16.13

16.28

16.43

16.58

07011 GORIZIA C.so Italia, 89/85 (Farmacia)

13.28

13.43

13.58

14.13

14.28

14.43

14.58

15.13

15.28

15.43

15.58

16.13

16.28

16.43

16.58

07012 GORIZIA C.so Italia, 51/A (Provincia)

13.30

13.45

14.00

14.15

14.30

14.45

15.00

15.15

15.30

15.45

16.00

16.15

16.30

16.45

17.00

07181 GORIZIA V. De Gasperi, 27

13.32

13.47

14.02

14.17

14.32

14.47

15.02

15.17

15.32

15.47

16.02

16.17

16.32

16.47

17.02

07015 GORIZIA P.zza Vittoria, 30 (Farmacia)

13.33

13.48

14.03

14.18

14.33

14.48

15.03

15.18

15.33

15.48

16.03

16.18

16.33

16.48

17.03

07016 GORIZIA V. Carducci, 26

13.33

13.48

14.03

14.18

14.33

14.48

15.03

15.18

15.33

15.48

16.03

16.18

16.33

16.48

17.03

07017 GORIZIA P.zza De Amicis, 7 (df P. Attems)

13.34

13.49

14.04

14.19

14.34

14.49

15.04

15.19

15.34

15.49

16.04

16.19

16.34

16.49

17.04

07018 GORIZIA P.zza Medaglie d'Oro, 12

13.34

13.49

14.04

14.19

14.34

14.49

15.04

15.19

15.34

15.49

16.04

16.19

16.34

16.49

17.04

07019 GORIZIA V. del Montesanto, 28

13.35

13.50

14.05

14.20

14.35

14.50

15.05

15.20

15.35

15.50

16.05

16.20

16.35

16.50

17.05

07020 GORIZIA V. del Montesanto, 60

13.36

13.51

14.06

14.21

14.36

14.51

15.06

15.21

15.36

15.51

16.06

16.21

16.36

16.51

17.06

07021 GORIZIA V. del Montesanto, 96

13.37

13.52

14.07

14.22

14.37

14.52

15.07

15.22

15.37

15.52

16.07

16.22

16.37

16.52

17.07

07022 GORIZIA V. Foscolo, df 25

13.37

13.52

14.07

14.22

14.37

14.52

15.07

15.22

15.37

15.52

16.07

16.22

16.37

16.52

17.07

07023 GORIZIA V. Caprin, df 30 (Transalpina)

13.40

13.55

14.10

14.25

14.40

14.55

15.10

15.25

15.40

15.55

16.10

16.25

16.40

16.55

17.10

07024 GORIZIA V. Caprin, df 4

13.40

13.55

14.10

14.25

14.40

14.55

15.10

15.25

15.40

15.55

16.10

16.25

16.40

16.55

17.10

frequenza corsa

NOVIT: la fermata Via Caprin df 4 diventa Capolinea


A.P.T. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013

4"/%3&"$*145";*0/&.0/5&4"/50
numero corsa

85

95

99

91

101

105

97

107

111

103

117

125

201

203

205

Fes

Fes

Fes

07002 GORIZIA Sant'Andrea V. San Michele, df 266

17.05

17.20

17.35

17.50

18.05

18.20

18.35

18.50

19.05

19.20

19.50

20.35

7.20

8.05

8.50

07003 GORIZIA V. San Michele, 183

17.05

17.20

17.35

17.50

18.05

18.20

18.35

18.50

19.05

19.20

19.50

20.35

7.20

8.05

8.50

07153 GORIZIA Sant'Andrea V. San Michele, df 148

17.05

17.20

17.35

17.50

18.05

18.20

18.35

18.50

19.05

19.20

19.50

20.35

7.20

8.05

8.50

07004 GORIZIA V. del Carso, 69

17.06

17.21

17.36

17.51

18.06

18.21

18.36

18.51

19.06

19.21

19.51

20.36

7.21

8.06

8.51

07005 GORIZIA V. del Carso, 39

17.07

17.22

17.37

17.52

18.07

18.22

18.37

18.52

19.07

19.22

19.52

20.37

7.22

8.07

8.52

07006 GORIZIA V. del Carso, 25/27

17.07

17.22

17.37

17.52

18.07

18.22

18.37

18.52

19.07

19.22

19.52

20.37

7.22

8.07

8.52

07007 GORIZIA V. del Carso, 1

17.08

17.23

17.38

17.53

18.08

18.23

18.38

18.53

19.08

19.23

19.53

20.38

7.23

8.08

8.53

CIP04 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri

17.10

17.25

17.40

17.55

18.10

18.25

18.40

18.55

19.10

19.25

19.55

20.40

7.25

8.10

8.55

07008 GORIZIA C.so Italia, 215 (San Giusto)

17.12

17.27

17.42

17.57

18.12

18.27

18.42

18.57

19.12

19.27

19.57

20.42

7.27

8.12

8.57

07009 GORIZIA C.so Italia, 177

17.12

17.27

17.42

17.57

18.12

18.27

18.42

18.57

19.12

19.27

19.57

20.42

7.27

8.12

8.57

07010 GORIZIA C.so Italia, 159 (Parco)

17.13

17.28

17.43

17.58

18.13

18.28

18.43

18.58

19.13

19.28

19.58

20.43

7.28

8.13

8.58

07011 GORIZIA C.so Italia, 89/85 (Farmacia)

17.13

17.28

17.43

17.58

18.13

18.28

18.43

18.58

19.13

19.28

19.58

20.43

7.28

8.13

8.58

07012 GORIZIA C.so Italia, 51/A (Provincia)

17.15

17.30

17.45

18.00

18.15

18.30

18.45

19.00

19.15

19.30

20.00

20.45

7.30

8.15

9.00

07181 GORIZIA V. De Gasperi, 27

17.17

17.32

17.47

18.02

18.17

18.32

18.47

19.02

19.17

19.32

20.02

20.47

7.32

8.17

9.02

07015 GORIZIA P.zza Vittoria, 30 (Farmacia)

17.18

17.33

17.48

18.03

18.18

18.33

18.48

19.03

19.18

19.33

20.03

20.48

7.33

8.18

9.03

07016 GORIZIA V. Carducci, 26

17.18

17.33

17.48

18.03

18.18

18.33

18.48

19.03

19.18

19.33

20.03

20.48

7.33

8.18

9.03

07017 GORIZIA P.zza De Amicis, 7 (df P. Attems)

17.19

17.34

17.49

18.04

18.19

18.34

18.49

19.04

19.19

19.34

20.04

20.49

7.34

8.19

9.04

07018 GORIZIA P.zza Medaglie d'Oro, 12

17.19

17.34

17.49

18.04

18.19

18.34

18.49

19.04

19.19

19.34

20.04

20.49

7.34

8.19

9.04

07019 GORIZIA V. del Montesanto, 28

17.20

17.35

17.50

18.05

18.20

18.35

18.50

19.05

19.20

19.35

20.05

20.50

7.35

8.20

9.05

07020 GORIZIA V. del Montesanto, 60

17.21

17.36

17.51

18.06

18.21

18.36

18.51

19.06

19.21

19.36

20.06

20.51

7.36

8.21

9.06

07021 GORIZIA V. del Montesanto, 96

17.22

17.37

17.52

18.07

18.22

18.37

18.52

19.07

19.22

19.37

20.07

20.52

7.37

8.22

9.07

07022 GORIZIA V. Foscolo, df 25

17.22

17.37

17.52

18.07

18.22

18.37

18.52

19.07

19.22

19.37

20.07

20.52

7.37

8.22

9.07

07023 GORIZIA V. Caprin, df 30 (Transalpina)

17.25

17.40

17.55

18.10

18.25

18.40

18.55

19.10

19.25

19.40

20.10

20.55

7.40

8.25

9.10

07024 GORIZIA V. Caprin, df 4

17.25

17.40

17.55

18.10

18.25

18.40

18.55

19.10

19.25

19.40

20.10

20.55

7.40

8.25

9.10

frequenza corsa

NOVIT: la fermata Via Caprin df 4 diventa Capolinea


A.P.T. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013

4"/%3&"$*145";*0/&.0/5&4"/50
numero corsa

207

209

211

213

215

217

219

221

223

225

227

229

231

233

235

frequenza corsa

Fes

Fes

Fes

Fes

Fes

Fes

Fes

Fes

Fes

Fes

Fes

Fes

Fes

Fes

Fes

07002 GORIZIA Sant'Andrea V. San Michele, df 266

9.35

10.20

11.05

11.50

12.35

13.20

14.05

14.50

15.35

16.20

17.05

17.50

18.35

19.20

20.05

07003 GORIZIA V. San Michele, 183

9.35

10.20

11.05

11.50

12.35

13.20

14.05

14.50

15.35

16.20

17.05

17.50

18.35

19.20

20.05

07153 GORIZIA Sant'Andrea V. San Michele, df 148

9.35

10.20

11.05

11.50

12.35

13.20

14.05

14.50

15.35

16.20

17.05

17.50

18.35

19.20

20.05

07004 GORIZIA V. del Carso, 69

9.36

10.21

11.06

11.51

12.36

13.21

14.06

14.51

15.36

16.21

17.06

17.51

18.36

19.21

20.06

07005 GORIZIA V. del Carso, 39

9.37

10.22

11.07

11.52

12.37

13.22

14.07

14.52

15.37

16.22

17.07

17.52

18.37

19.22

20.07

07006 GORIZIA V. del Carso, 25/27

9.37

10.22

11.07

11.52

12.37

13.22

14.07

14.52

15.37

16.22

17.07

17.52

18.37

19.22

20.07

07007 GORIZIA V. del Carso, 1

9.38

10.23

11.08

11.53

12.38

13.23

14.08

14.53

15.38

16.23

17.08

17.53

18.38

19.23

20.08

CIP04 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri

9.40

10.25

11.10

11.55

12.40

13.25

14.10

14.55

15.40

16.25

17.10

17.55

18.40

19.25

20.10

07008 GORIZIA C.so Italia, 215 (San Giusto)

9.42

10.27

11.12

11.57

12.42

13.27

14.12

14.57

15.42

16.27

17.12

17.57

18.42

19.27

07009 GORIZIA C.so Italia, 177

9.42

10.27

11.12

11.57

12.42

13.27

14.12

14.57

15.42

16.27

17.12

17.57

18.42

19.27

07010 GORIZIA C.so Italia, 159 (Parco)

9.43

10.28

11.13

11.58

12.43

13.28

14.13

14.58

15.43

16.28

17.13

17.58

18.43

19.28

07011 GORIZIA C.so Italia, 89/85 (Farmacia)

9.43

10.28

11.13

11.58

12.43

13.28

14.13

14.58

15.43

16.28

17.13

17.58

18.43

19.28

07012 GORIZIA C.so Italia, 51/A (Provincia)

9.45

10.30

11.15

12.00

12.45

13.30

14.15

15.00

15.45

16.30

17.15

18.00

18.45

19.30

07181 GORIZIA V. De Gasperi, 27

9.47

10.32

11.17

12.02

12.47

13.32

14.17

15.02

15.47

16.32

17.17

18.02

18.47

19.32

07015 GORIZIA P.zza Vittoria, 30 (Farmacia)

9.48

10.33

11.18

12.03

12.48

13.33

14.18

15.03

15.48

16.33

17.18

18.03

18.48

19.33

07016 GORIZIA V. Carducci, 26

9.48

10.33

11.18

12.03

12.48

13.33

14.18

15.03

15.48

16.33

17.18

18.03

18.48

19.33

07017 GORIZIA P.zza De Amicis, 7 (df P. Attems)

9.49

10.34

11.19

12.04

12.49

13.34

14.19

15.04

15.49

16.34

17.19

18.04

18.49

19.34

07018 GORIZIA P.zza Medaglie d'Oro, 12

9.49

10.34

11.19

12.04

12.49

13.34

14.19

15.04

15.49

16.34

17.19

18.04

18.49

19.34

07019 GORIZIA V. del Montesanto, 28

9.50

10.35

11.20

12.05

12.50

13.35

14.20

15.05

15.50

16.35

17.20

18.05

18.50

19.35

07020 GORIZIA V. del Montesanto, 60

9.51

10.36

11.21

12.06

12.51

13.36

14.21

15.06

15.51

16.36

17.21

18.06

18.51

19.36

07021 GORIZIA V. del Montesanto, 96

9.52

10.37

11.22

12.07

12.52

13.37

14.22

15.07

15.52

16.37

17.22

18.07

18.52

19.37

07022 GORIZIA V. Foscolo, df 25

9.52

10.37

11.22

12.07

12.52

13.37

14.22

15.07

15.52

16.37

17.22

18.07

18.52

19.37

07023 GORIZIA V. Caprin, df 30 (Transalpina)

9.55

10.40

11.25

12.10

12.55

13.40

14.25

15.10

15.55

16.40

17.25

18.10

18.55

19.40

07024 GORIZIA V. Caprin, df 4

9.55

10.40

11.25

12.10

12.55

13.40

14.25

15.10

15.55

16.40

17.25

18.10

18.55

19.40

NOVIT: la fermata Via Caprin df 4 diventa Capolinea


A.P.T. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013

.0/5&4"/50$*145";*0/&4"/%3&"
numero corsa

11

15

17

21

13

23

27

19

29

33

25

35

39

frequenza corsa

07024 GORIZIA V. Caprin, df 4

6.00

6.30

6.45

7.00

7.15

7.30

7.45

8.00

8.15

8.30

8.45

9.00

9.15

9.30

9.45

07025 GORIZIA V. del Montesanto, df 10

6.01

6.31

6.46

7.01

7.16

7.31

7.46

8.01

8.16

8.31

8.46

9.01

9.16

9.31

9.46

07026 GORIZIA P.zza Medaglie d'Oro, 4

6.02

6.32

6.47

7.02

7.17

7.32

7.47

8.02

8.17

8.32

8.47

9.02

9.17

9.32

9.47

07027 GORIZIA P.zza De Amicis, 2 (P. Attems)

6.03

6.33

6.48

7.03

7.18

7.33

7.48

8.03

8.18

8.33

8.48

9.03

9.18

9.33

9.48

07028 GORIZIA V. Carducci, 9/11

6.04

6.34

6.49

7.04

7.19

7.34

7.49

8.04

8.19

8.34

8.49

9.04

9.19

9.34

9.49

07029 GORIZIA P.zza Vittoria, 1 (Chiesa)

6.05

6.35

6.50

7.05

7.20

7.35

7.50

8.05

8.20

8.35

8.50

9.05

9.20

9.35

9.50

07192 GORIZIA V. De Gasperi, df 31

6.07

6.37

6.52

7.07

7.22

7.37

7.52

8.07

8.22

8.37

8.52

9.07

9.22

9.37

9.52

07032 GORIZIA C.so Italia, 80 (df Provincia)

6.09

6.39

6.54

7.09

7.24

7.39

7.54

8.09

8.24

8.39

8.54

9.09

9.24

9.39

9.54

07033 GORIZIA C.so Italia, 118/120 (df Farmacia)

6.10

6.40

6.55

7.10

7.25

7.40

7.55

8.10

8.25

8.40

8.55

9.10

9.25

9.40

9.55

07034 GORIZIA C.so Italia, 190 ( df Parco)

6.11

6.41

6.56

7.11

7.26

7.41

7.56

8.11

8.26

8.41

8.56

9.11

9.26

9.41

9.56

07035 GORIZIA C.so Italia, 226

6.12

6.42

6.57

7.12

7.27

7.42

7.57

8.12

8.27

8.42

8.57

9.12

9.27

9.42

9.57

07036 GORIZIA C.so Italia, 244 (San Giusto)

6.13

6.43

6.58

7.13

7.28

7.43

7.58

8.13

8.28

8.43

8.58

9.13

9.28

9.43

9.58

CIP05 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri

6.13

6.43

6.58

7.13

7.28

7.43

7.58

8.13

8.28

8.43

8.58

9.13

9.28

9.43

9.58

07037 GORIZIA V. San Michele, 2/4 (Campagnuzza)

6.16

6.46

7.01

7.16

7.31

7.46

8.01

8.16

8.31

8.46

9.01

9.16

9.31

9.46

10.01

07038 GORIZIA V. San Michele, 24 (Piscine)

6.16

6.46

7.01

7.16

7.31

7.46

8.01

8.16

8.31

8.46

9.01

9.16

9.31

9.46

10.01

07039 GORIZIA V. San Michele, 108 (Posta)

6.16

6.46

7.01

7.16

7.31

7.46

8.01

8.16

8.31

8.46

9.01

9.16

9.31

9.46

10.01

07213 GORIZIA Sant'Andrea V. San Michele, 152

6.17

6.47

7.02

7.17

7.32

7.47

8.02

8.17

8.32

8.47

9.02

9.17

9.32

9.47

10.02

07040 GORIZIA V. San Michele, 200

6.18

6.48

7.03

7.18

7.33

7.48

8.03

8.18

8.33

8.48

9.03

9.18

9.33

9.48

10.03

07002 GORIZIA Sant'Andrea V. San Michele, df 266

6.20

6.50

7.05

7.20

7.35

7.50

8.05

8.20

8.35

8.50

9.05

9.20

9.35

9.50

10.05

NOVIT: la fermata Via Caprin df 4 diventa Capolinea


A.P.T. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013

.0/5&4"/50$*145";*0/&4"/%3&"
numero corsa

31

41

45

37

47

51

43

53

57

49

59

63

55

65

69

07024 GORIZIA V. Caprin, df 4

10.00

10.15

10.30

10.45

11.00

11.15

11.30

11.45

12.00

12.15

12.30

12.45

13.00

13.15

13.30

07025 GORIZIA V. del Montesanto, df 10

10.01

10.16

10.31

10.46

11.01

11.16

11.31

11.46

12.01

12.16

12.31

12.46

13.01

13.16

13.31

07026 GORIZIA P.zza Medaglie d'Oro, 4

10.02

10.17

10.32

10.47

11.02

11.17

11.32

11.47

12.02

12.17

12.32

12.47

13.02

13.17

13.32

07027 GORIZIA P.zza De Amicis, 2 (P. Attems)

10.03

10.18

10.33

10.48

11.03

11.18

11.33

11.48

12.03

12.18

12.33

12.48

13.03

13.18

13.33

07028 GORIZIA V. Carducci, 9/11

10.04

10.19

10.34

10.49

11.04

11.19

11.34

11.49

12.04

12.19

12.34

12.49

13.04

13.19

13.34

07029 GORIZIA P.zza Vittoria, 1 (Chiesa)

10.05

10.20

10.35

10.50

11.05

11.20

11.35

11.50

12.05

12.20

12.35

12.50

13.05

13.20

13.35

07192 GORIZIA V. De Gasperi, df 31

10.07

10.22

10.37

10.52

11.07

11.22

11.37

11.52

12.07

12.22

12.37

12.52

13.07

13.22

13.37

07032 GORIZIA C.so Italia, 80 (df Provincia)

10.09

10.24

10.39

10.54

11.09

11.24

11.39

11.54

12.09

12.24

12.39

12.54

13.09

13.24

13.39

07033 GORIZIA C.so Italia, 118/120 (df Farmacia)

10.10

10.25

10.40

10.55

11.10

11.25

11.40

11.55

12.10

12.25

12.40

12.55

13.10

13.25

13.40

07034 GORIZIA C.so Italia, 190 ( df Parco)

10.11

10.26

10.41

10.56

11.11

11.26

11.41

11.56

12.11

12.26

12.41

12.56

13.11

13.26

13.41

07035 GORIZIA C.so Italia, 226

10.12

10.27

10.42

10.57

11.12

11.27

11.42

11.57

12.12

12.27

12.42

12.57

13.12

13.27

13.42

07036 GORIZIA C.so Italia, 244 (San Giusto)

10.13

10.28

10.43

10.58

11.13

11.28

11.43

11.58

12.13

12.28

12.43

12.58

13.13

13.28

13.43

CIP05 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri

10.13

10.28

10.43

10.58

11.13

11.28

11.43

11.58

12.13

12.28

12.43

12.58

13.13

13.28

13.43

07037 GORIZIA V. San Michele, 2/4 (Campagnuzza)

10.16

10.31

10.46

11.01

11.16

11.31

11.46

12.01

12.16

12.31

12.46

13.01

13.16

13.31

13.46

07038 GORIZIA V. San Michele, 24 (Piscine)

10.16

10.31

10.46

11.01

11.16

11.31

11.46

12.01

12.16

12.31

12.46

13.01

13.16

13.31

13.46

07039 GORIZIA V. San Michele, 108 (Posta)

10.16

10.31

10.46

11.01

11.16

11.31

11.46

12.01

12.16

12.31

12.46

13.01

13.16

13.31

13.46

07213 GORIZIA Sant'Andrea V. San Michele, 152

10.17

10.32

10.47

11.02

11.17

11.32

11.47

12.02

12.17

12.32

12.47

13.02

13.17

13.32

13.47

07040 GORIZIA V. San Michele, 200

10.18

10.33

10.48

11.03

11.18

11.33

11.48

12.03

12.18

12.33

12.48

13.03

13.18

13.33

13.48

07002 GORIZIA Sant'Andrea V. San Michele, df 266

10.20

10.35

10.50

11.05

11.20

11.35

11.50

12.05

12.20

12.35

12.50

13.05

13.20

13.35

13.50

frequenza corsa

NOVIT: la fermata Via Caprin df 4 diventa Capolinea


A.P.T. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013

.0/5&4"/50$*145";*0/&4"/%3&"
numero corsa

61

71

75

67

77

81

73

83

87

79

89

93

85

95

99

07024 GORIZIA V. Caprin, df 4

13.45

14.00

14.15

14.30

14.45

15.00

15.15

15.30

15.45

16.00

16.15

16.30

16.45

17.00

17.15

07025 GORIZIA V. del Montesanto, df 10

13.46

14.01

14.16

14.31

14.46

15.01

15.16

15.31

15.46

16.01

16.16

16.31

16.46

17.01

17.16

07026 GORIZIA P.zza Medaglie d'Oro, 4

13.47

14.02

14.17

14.32

14.47

15.02

15.17

15.32

15.47

16.02

16.17

16.32

16.47

17.02

17.17

07027 GORIZIA P.zza De Amicis, 2 (P. Attems)

13.48

14.03

14.18

14.33

14.48

15.03

15.18

15.33

15.48

16.03

16.18

16.33

16.48

17.03

17.18

07028 GORIZIA V. Carducci, 9/11

13.49

14.04

14.19

14.34

14.49

15.04

15.19

15.34

15.49

16.04

16.19

16.34

16.49

17.04

17.19

07029 GORIZIA P.zza Vittoria, 1 (Chiesa)

13.50

14.05

14.20

14.35

14.50

15.05

15.20

15.35

15.50

16.05

16.20

16.35

16.50

17.05

17.20

07192 GORIZIA V. De Gasperi, df 31

13.52

14.07

14.22

14.37

14.52

15.07

15.22

15.37

15.52

16.07

16.22

16.37

16.52

17.07

17.22

07032 GORIZIA C.so Italia, 80 (df Provincia)

13.54

14.09

14.24

14.39

14.54

15.09

15.24

15.39

15.54

16.09

16.24

16.39

16.54

17.09

17.24

07033 GORIZIA C.so Italia, 118/120 (df Farmacia)

13.55

14.10

14.25

14.40

14.55

15.10

15.25

15.40

15.55

16.10

16.25

16.40

16.55

17.10

17.25

07034 GORIZIA C.so Italia, 190 ( df Parco)

13.56

14.11

14.26

14.41

14.56

15.11

15.26

15.41

15.56

16.11

16.26

16.41

16.56

17.11

17.26

07035 GORIZIA C.so Italia, 226

13.57

14.12

14.27

14.42

14.57

15.12

15.27

15.42

15.57

16.12

16.27

16.42

16.57

17.12

17.27

07036 GORIZIA C.so Italia, 244 (San Giusto)

13.58

14.13

14.28

14.43

14.58

15.13

15.28

15.43

15.58

16.13

16.28

16.43

16.58

17.13

17.28

CIP05 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri

13.58

14.13

14.28

14.43

14.58

15.13

15.28

15.43

15.58

16.13

16.28

16.43

16.58

17.13

17.28

07037 GORIZIA V. San Michele, 2/4 (Campagnuzza)

14.01

14.16

14.31

14.46

15.01

15.16

15.31

15.46

16.01

16.16

16.31

16.46

17.01

17.16

17.31

07038 GORIZIA V. San Michele, 24 (Piscine)

14.01

14.16

14.31

14.46

15.01

15.16

15.31

15.46

16.01

16.16

16.31

16.46

17.01

17.16

17.31

07039 GORIZIA V. San Michele, 108 (Posta)

14.01

14.16

14.31

14.46

15.01

15.16

15.31

15.46

16.01

16.16

16.31

16.46

17.01

17.16

17.31

07213 GORIZIA Sant'Andrea V. San Michele, 152

14.02

14.17

14.32

14.47

15.02

15.17

15.32

15.47

16.02

16.17

16.32

16.47

17.02

17.17

17.32

07040 GORIZIA V. San Michele, 200

14.03

14.18

14.33

14.48

15.03

15.18

15.33

15.48

16.03

16.18

16.33

16.48

17.03

17.18

17.33

07002 GORIZIA Sant'Andrea V. San Michele, df 266

14.05

14.20

14.35

14.50

15.05

15.20

15.35

15.50

16.05

16.20

16.35

16.50

17.05

17.20

17.35

frequenza corsa

NOVIT: la fermata Via Caprin df 4 diventa Capolinea


A.P.T. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013

.0/5&4"/50$*145";*0/&4"/%3&"
numero corsa

91

101

105

97

107

111

103

113

117

109

125

127

203

205

207

Fes

Fes

Fes

07024 GORIZIA V. Caprin, df 4

17.30

17.45

18.00

18.15

18.30

18.45

19.00

19.15

19.30

19.45

20.15

21.00

7.45

8.30

9.15

07025 GORIZIA V. del Montesanto, df 10

17.31

17.46

18.01

18.16

18.31

18.46

19.01

19.16

19.31

19.46

20.16

21.01

7.46

8.31

9.16

07026 GORIZIA P.zza Medaglie d'Oro, 4

17.32

17.47

18.02

18.17

18.32

18.47

19.02

19.17

19.32

19.47

20.17

21.02

7.47

8.32

9.17

07027 GORIZIA P.zza De Amicis, 2 (P. Attems)

17.33

17.48

18.03

18.18

18.33

18.48

19.03

19.18

19.33

19.48

20.18

21.03

7.48

8.33

9.18

07028 GORIZIA V. Carducci, 9/11

17.34

17.49

18.04

18.19

18.34

18.49

19.04

19.19

19.34

19.49

20.19

21.04

7.49

8.34

9.19

07029 GORIZIA P.zza Vittoria, 1 (Chiesa)

17.35

17.50

18.05

18.20

18.35

18.50

19.05

19.20

19.35

19.50

20.20

21.05

7.50

8.35

9.20

07192 GORIZIA V. De Gasperi, df 31

17.37

17.52

18.07

18.22

18.37

18.52

19.07

19.22

19.37

19.52

20.22

21.07

7.52

8.37

9.22

07032 GORIZIA C.so Italia, 80 (df Provincia)

17.39

17.54

18.09

18.24

18.39

18.54

19.09

19.24

19.39

19.54

20.24

21.09

7.54

8.39

9.24

07033 GORIZIA C.so Italia, 118/120 (df Farmacia)

17.40

17.55

18.10

18.25

18.40

18.55

19.10

19.25

19.40

19.55

20.25

21.10

7.55

8.40

9.25

07034 GORIZIA C.so Italia, 190 ( df Parco)

17.41

17.56

18.11

18.26

18.41

18.56

19.11

19.26

19.41

19.56

20.26

21.11

7.56

8.41

9.26

07035 GORIZIA C.so Italia, 226

17.42

17.57

18.12

18.27

18.42

18.57

19.12

19.27

19.42

19.57

20.27

21.12

7.57

8.42

9.27

07036 GORIZIA C.so Italia, 244 (San Giusto)

17.43

17.58

18.13

18.28

18.43

18.58

19.13

19.28

19.43

19.58

20.28

21.13

7.58

8.43

9.28

CIP05 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri

17.43

17.58

18.13

18.28

18.43

18.58

19.13

19.28

19.43

19.58

20.28

21.13

7.58

8.43

9.28

07037 GORIZIA V. San Michele, 2/4 (Campagnuzza)

17.46

18.01

18.16

18.31

18.46

19.01

19.16

19.31

19.46

20.01

20.31

8.01

8.46

9.31

07038 GORIZIA V. San Michele, 24 (Piscine)

17.46

18.01

18.16

18.31

18.46

19.01

19.16

19.31

19.46

20.01

20.31

8.01

8.46

9.31

07039 GORIZIA V. San Michele, 108 (Posta)

17.46

18.01

18.16

18.31

18.46

19.01

19.16

19.31

19.46

20.01

20.31

8.01

8.46

9.31

07213 GORIZIA Sant'Andrea V. San Michele, 152

17.47

18.02

18.17

18.32

18.47

19.02

19.17

19.32

19.47

20.02

20.32

8.02

8.47

9.32

07040 GORIZIA V. San Michele, 200

17.48

18.03

18.18

18.33

18.48

19.03

19.18

19.33

19.48

20.03

20.33

8.03

8.48

9.33

07002 GORIZIA Sant'Andrea V. San Michele, df 266

17.50

18.05

18.20

18.35

18.50

19.05

19.20

19.35

19.50

20.05

20.35

8.05

8.50

9.35

frequenza corsa

NOVIT: la fermata Via Caprin df 4 diventa Capolinea


A.P.T. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013

.0/5&4"/50$*145";*0/&4"/%3&"
numero corsa

209

211

213

215

217

219

221

223

225

227

229

231

233

235

frequenza corsa

Fes

Fes

Fes

Fes

Fes

Fes

Fes

Fes

Fes

Fes

Fes

Fes

Fes

Fes

07024 GORIZIA V. Caprin, df 4

10.00

10.45

11.30

12.15

13.00

13.45

14.30

15.15

16.00

16.45

17.30

18.15

19.00

19.45

07025 GORIZIA V. del Montesanto, df 10

10.01

10.46

11.31

12.16

13.01

13.46

14.31

15.16

16.01

16.46

17.31

18.16

19.01

19.46

07026 GORIZIA P.zza Medaglie d'Oro, 4

10.02

10.47

11.32

12.17

13.02

13.47

14.32

15.17

16.02

16.47

17.32

18.17

19.02

19.47

07027 GORIZIA P.zza De Amicis, 2 (P. Attems)

10.03

10.48

11.33

12.18

13.03

13.48

14.33

15.18

16.03

16.48

17.33

18.18

19.03

19.48

07028 GORIZIA V. Carducci, 9/11

10.04

10.49

11.34

12.19

13.04

13.49

14.34

15.19

16.04

16.49

17.34

18.19

19.04

19.49

07029 GORIZIA P.zza Vittoria, 1 (Chiesa)

10.05

10.50

11.35

12.20

13.05

13.50

14.35

15.20

16.05

16.50

17.35

18.20

19.05

19.50

07192 GORIZIA V. De Gasperi, df 31

10.07

10.52

11.37

12.22

13.07

13.52

14.37

15.22

16.07

16.52

17.37

18.22

19.07

19.52

07032 GORIZIA C.so Italia, 80 (df Provincia)

10.09

10.54

11.39

12.24

13.09

13.54

14.39

15.24

16.09

16.54

17.39

18.24

19.09

19.54

07033 GORIZIA C.so Italia, 118/120 (df Farmacia)

10.10

10.55

11.40

12.25

13.10

13.55

14.40

15.25

16.10

16.55

17.40

18.25

19.10

19.55

07034 GORIZIA C.so Italia, 190 ( df Parco)

10.11

10.56

11.41

12.26

13.11

13.56

14.41

15.26

16.11

16.56

17.41

18.26

19.11

19.56

07035 GORIZIA C.so Italia, 226

10.12

10.57

11.42

12.27

13.12

13.57

14.42

15.27

16.12

16.57

17.42

18.27

19.12

19.57

07036 GORIZIA C.so Italia, 244 (San Giusto)

10.13

10.58

11.43

12.28

13.13

13.58

14.43

15.28

16.13

16.58

17.43

18.28

19.13

19.58

CIP05 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri

10.13

10.58

11.43

12.28

13.13

13.58

14.43

15.28

16.13

16.58

17.43

18.28

19.13

19.58

07037 GORIZIA V. San Michele, 2/4 (Campagnuzza)

10.16

11.01

11.46

12.31

13.16

14.01

14.46

15.31

16.16

17.01

17.46

18.31

19.16

20.01

07038 GORIZIA V. San Michele, 24 (Piscine)

10.16

11.01

11.46

12.31

13.16

14.01

14.46

15.31

16.16

17.01

17.46

18.31

19.16

20.01

07039 GORIZIA V. San Michele, 108 (Posta)

10.16

11.01

11.46

12.31

13.16

14.01

14.46

15.31

16.16

17.01

17.46

18.31

19.16

20.01

07213 GORIZIA Sant'Andrea V. San Michele, 152

10.17

11.02

11.47

12.32

13.17

14.02

14.47

15.32

16.17

17.02

17.47

18.32

19.17

20.02

07040 GORIZIA V. San Michele, 200

10.18

11.03

11.48

12.33

13.18

14.03

14.48

15.33

16.18

17.03

17.48

18.33

19.18

20.03

07002 GORIZIA Sant'Andrea V. San Michele, df 266

10.20

11.05

11.50

12.35

13.20

14.05

14.50

15.35

16.20

17.05

17.50

18.35

19.20

20.05

NOVIT: la fermata Via Caprin df 4 diventa Capolinea


A.P.T. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013

TARIFFE 2013 SERVIZIO URBANO di GORIZIA


in vigore dal 1 gennaio 2013

BIGLIETTI
SERVIZIO URBANO

10 CORSE

SERVIZIO URBANO

1 tratta

1 tratta

2 tratte

GIORNALIERO

1,20

11,05

1,50

4,10

valido per 1 ora


su qualsiasi percorso
dellintera rete urbana
(4 ore nelle giornate festive)

10 corse - ogni tagliando


valido per 1 ora
su qualsiasi percorso
dellintera rete urbana
(4 ore nelle giornate festive)

valido sulle tratte


GORIZIA-MOSSA
GORIZIA-SAN LORENZO
(anche sulle linee extraurbane)

valido per lintera giornata


su qualsiasi percorso
dellintera rete urbana

I biglietti SERVIZIO URBANO e 10 CORSE sono validi anche sulle linee extraurbane limitatamente alle tratte da Gorizia per LUCINICO,
MOCHETTA, SANTANDREA, PIUMA e percorso inverso. I biglietti 2 TRATTE e GIORNALIERO sono validi anche sulle linee extraurbane
limitatamente alle tratte da Gorizia per SAN LORENZO IS., MOSSA, LUCINICO, MOCHETTA, SANTANDREA, PIUMA e percorso inverso.

ABBONAMENTI
ordinari
1 LINEA
RETE
TUTTE LE RETI APT
light
9.00-12.00 14.30-17.00

1 LINEA
RETE
TUTTE LE RETI APT

QUINDICINALE

MENSILE

ANNUALE

16,90
20,40
-

25,80
32,10
33,10

258,00
321,00
331,00

QUINDICINALE

MENSILE

ANNUALE

20,60
25,80
26,50

206,00
258,00
265,00

Labbonamento urbano 1 LINEA valido esclusivamente per la linea prescelta. Labbonamento RETE valido anche sulle linee
extraurbane, limitatamente alla tratta da Gorizia per SAN LORENZO IS., MOSSA, LUCINICO, MOCHETTA, SANTANDREA, PIUMA e percorso
inverso. Labbonamento LIGHT-fasce di morbida valido esclusivamente dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.00.

A.P.T. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013

Se in corso di validit della presente pubblicazione dovessero venir


modificati in via definitiva alcuni orari o
percorsi ne verr data tempestiva informazione a mezzo stampa/sito internet
aziendale e verranno aggiornate immediatamente le tabelle affisse alle singole
paline di fermata.
In caso di variazioni temporanee
della circolazione stradale per lavori o
manifestazioni, non appena ricevute le
informazioni dagli enti competenti, APT
si impegna ad attivarsi nel pi breve
tempo possibile affinch: a) presso le
fermate principali vengano affissi gli avvisi allutenza con le specifiche indicazioni sulle variazioni; b) venga aggiornata la pagina APT INFORMA del sito
www.aptgorizia.it; c) venga trasmessa
una nota informativa alla stampa.
APT declina ogni responsabilit
per variazioni di orario improvvise e
non prevedibili determinate da cause di
forza maggiore che non consentono un
aggiornamento tempestivo dellinformazione.

V. Br. Camp.sso 4/A

V. Br. Camp.sso df 35

V. Br. Re df 31

P.zza S. Giorgio 35

V. Udine df 45

V. XXIV Maggio df 56
V. XXIV Maggio 1
S. Roc di Luzzinis

MOSSA V. XXIV Maggio 55

V. Zorutti 11

V. Br. Cuneo df 42

V. della Barca

V. Bolivia

V. Camp.sso df 2

V. Camp.sso 29

V. Br. Re 31

P.zza S. Giorgio

V. Udine 39

V. Udine 124

V. Collodi 7

V. Udine 123

V. Olivers 2

V. Olivers 50

V. Olivers 78

V. Olivers 114

V. IV Novembre 2

V. IV Novembre

V. Mad. del Fante

V. Mameli 2/C

POSTA
CENTRALE

V. S.ta Chiara 10

V.le XX Sett. df 9

V.le XX Sett. 66

V. Don Bosco

$*3$0-"3&3044"&45&3/"1PTUB$FOUSBMF.PTTB0TQFEBMF1PTUB$FOUSBMF

V. Ponte del Torrione df 27


V. De Gasperi 27

V. Br. Cuneo df 20
V. IX Agosto 11

V. Diacono 65

V. IV Novembre 36
V. IV Novembre 72
V. Fatebenefratelli 29
CENTRO
INTERMODALE
PASSEGGERI

A.P.T. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013

$*3$0-"3&3044"&45&3/"1PTUB$FOUSBMF.PTTB
numero corsa

101

105

179

147

183

177

161

163

143

165

181

137

149

L-V

07041 GORIZIA C.so Verdi, 12 (Posta Centrale)

7.05

8.35

9.58

10.53

11.38

13.05

13.15

14.10

14.35

15.40

17.03

18.20

19.15

07042 GORIZIA V. Santa Chiara, 10

7.05

8.35

9.58

10.53

11.38

13.05

13.15

14.10

14.35

15.40

17.03

18.20

19.15

07043 GORIZIA V.le XX Settembre, df 9 (Liceo)

7.06

8.36

9.59

10.54

11.39

13.06

13.16

14.11

14.36

15.41

17.04

18.21

19.16

07044 GORIZIA V.le XX Settembre, 66

7.07

8.37

10.00

10.55

11.40

13.07

13.17

14.12

14.37

15.42

17.05

18.22

19.17

07045 GORIZIA V. Don Bosco, df 157

7.08

8.38

10.01

10.56

11.41

13.08

13.18

14.13

14.38

15.43

17.06

18.23

19.18

07046 GORIZIA V. Ponte del Torrione, df 27

7.09

8.39

10.02

10.57

11.42

13.09

13.19

14.14

14.39

15.44

17.07

18.24

19.19

07047 GORIZIA V. Brigata Cuneo, df 42

7.10

8.40

10.03

10.58

11.43

13.10

13.20

14.15

14.40

15.45

17.08

18.25

19.20

07048 GORIZIA V. Brigata Cuneo, df 20

7.10

8.40

10.03

10.58

11.43

13.10

13.20

14.15

14.40

15.45

17.08

18.25

19.20

07101 GORIZIA V. IV Novembre, 2 (Incrocio)

7.11

8.41

10.04

10.59

11.44

13.11

13.21

14.16

14.41

15.46

17.09

18.26

19.21

07050 GORIZIA V. IV Novembre

7.11

8.41

10.04

10.59

11.44

13.11

13.21

14.16

14.41

15.46

17.09

18.26

19.21

07051 GORIZIA V. IV Novembre, 36

7.12

8.42

10.05

11.00

11.45

13.12

13.22

14.17

14.42

15.47

17.10

18.27

19.22

07052 GORIZIA V. IV Novembre, 72

7.13

8.43

10.06

11.01

11.46

13.13

13.23

14.18

14.43

15.48

17.11

18.28

19.23

07053 GORIZIA V. Madonnina del Fante (Palasport)

7.13

8.43

10.06

11.01

11.46

13.13

13.23

14.18

14.43

15.48

17.11

18.28

19.23

07054 GORIZIA V. Brigata Campobasso, 4/A

7.14

8.44

10.07

11.02

11.47

13.14

13.24

14.19

14.44

15.49

17.12

18.29

19.24

07055 GORIZIA V. Brigata Campobasso, df 35

7.14

8.44

10.07

11.02

11.47

13.14

13.24

14.19

14.44

15.49

17.12

18.29

19.24

07056 GORIZIA V. Brigata Re, df 31 (Casa di Riposo)

7.16

8.46

10.09

11.04

11.49

13.16

13.26

14.21

14.46

15.51

17.14

18.31

19.26

07057 LUCINICO P.zza San Giorgio, 35

7.18

8.48

10.11

11.06

11.51

13.18

13.28

14.23

14.48

15.53

17.16

18.33

19.28

07058 LUCINICO V. Udine, df 45

7.19

8.49

10.12

11.07

11.52

13.19

13.29

14.24

14.49

15.54

17.17

18.34

19.29

07059 LUCINICO V. Udine, 124 (Al Bandon)

7.20

8.50

10.13

11.08

11.53

13.20

13.30

14.25

14.50

15.55

17.18

18.35

19.30

01410 MOSSA V. Olivers, 2

7.21

8.51

10.14

11.09

11.54

13.21

13.31

14.26

14.51

15.56

17.19

18.36

19.31

01401 MOSSA V. Olivers, 50 (Casa Cantoniera)

7.22

8.52

10.15

11.10

11.55

13.22

13.32

14.27

14.52

15.57

17.20

18.37

19.32

01402 MOSSA V. Olivers, 78

7.22

8.52

10.15

11.10

11.55

13.22

13.32

14.27

14.52

15.57

17.20

18.37

19.32

01404 MOSSA V. Olivers, 114

7.23

8.53

10.16

11.11

11.56

13.23

13.33

14.28

14.53

15.58

17.21

18.38

19.33

01405 MOSSA V. Zorutti, 11

7.23

8.53

10.16

11.11

11.56

13.23

13.33

14.28

14.53

15.58

17.21

18.38

19.33

01406 MOSSA V. XXIV Maggio, 55

7.25

8.55

10.18

11.13

11.58

13.25

13.35

14.30

14.55

16.00

17.23

18.40

19.35

frequenza corsa

A.P.T. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013

$*3$0-"3&3044"&45&3/"1PTUB$FOUSBMF.PTTB

NELLE GIORNATE FESTIVE


la durata del
biglietto urbano orario
ssata in
4 ore consecutive
a decorrere dal momento
della convalida
a bordo del mezzo.

numero corsa

107

111

115

153

151

129

133

155

157

frequenza corsa

Fes

Fes

Fes

Fes

Fes

Fes

Fes

Fes

Fes

07041 GORIZIA C.so Verdi, 12 (Posta Centrale)

8.35

10.05

11.35

13.00

14.40

15.35

17.05

18.00

19.45

07042 GORIZIA V. Santa Chiara, 10

8.35

10.05

11.35

13.00

14.40

15.35

17.05

18.00

19.45

07043 GORIZIA V.le XX Settembre, df 9 (Liceo)

8.36

10.06

11.36

13.01

14.41

15.36

17.06

18.01

19.46

07044 GORIZIA V.le XX Settembre, 66

8.37

10.07

11.37

13.02

14.42

15.37

17.07

18.02

19.47

07045 GORIZIA V. Don Bosco, df 157

8.38

10.08

11.38

13.03

14.43

15.38

17.08

18.03

19.48

07046 GORIZIA V. Ponte del Torrione, df 27

8.39

10.09

11.39

13.04

14.44

15.39

17.09

18.04

19.49

07047 GORIZIA V. Brigata Cuneo, df 42

8.40

10.10

11.40

13.05

14.45

15.40

17.10

18.05

19.50

07048 GORIZIA V. Brigata Cuneo, df 20

8.40

10.10

11.40

13.05

14.45

15.40

17.10

18.05

19.50

07101 GORIZIA V. IV Novembre, 2 (Incrocio)

8.41

10.11

11.41

13.06

14.46

15.41

17.11

18.06

19.51

07050 GORIZIA V. IV Novembre

8.41

10.11

11.41

13.06

14.46

15.41

17.11

18.06

19.51

07051 GORIZIA V. IV Novembre, 36

8.42

10.12

11.42

13.07

14.47

15.42

17.12

18.07

19.52

07052 GORIZIA V. IV Novembre, 72

8.43

10.13

11.43

13.08

14.48

15.43

17.13

18.08

19.53

07053 GORIZIA V. Madonnina del Fante (Palasport)

8.43

10.13

11.43

13.08

14.48

15.43

17.13

18.08

19.53

07054 GORIZIA V. Brigata Campobasso, 4/A

8.44

10.14

11.44

13.09

14.49

15.44

17.14

18.09

19.54

07055 GORIZIA V. Brigata Campobasso, df 35

8.44

10.14

11.44

13.09

14.49

15.44

17.14

18.09

19.54

07056 GORIZIA V. Brigata Re, df 31 (Casa di Riposo)

8.46

10.16

11.46

13.11

14.51

15.46

17.16

18.11

19.56

07057 LUCINICO P.zza San Giorgio, 35

8.48

10.18

11.48

13.13

14.53

15.48

17.18

18.13

19.58

07058 LUCINICO V. Udine, df 45

8.49

10.19

11.49

13.14

14.54

15.49

17.19

18.14

19.59

07059 LUCINICO V. Udine, 124 (Al Bandon)

8.50

10.20

11.50

13.15

14.55

15.50

17.20

18.15

20.00

01410 MOSSA V. Olivers, 2

8.51

10.21

11.51

13.16

14.56

15.51

17.21

18.16

20.01

01401 MOSSA V. Olivers, 50 (Casa Cantoniera)

8.52

10.22

11.52

13.17

14.57

15.52

17.22

18.17

20.02

01402 MOSSA V. Olivers, 78

8.52

10.22

11.52

13.17

14.57

15.52

17.22

18.17

20.02

01404 MOSSA V. Olivers, 114

8.53

10.23

11.53

13.18

14.58

15.53

17.23

18.18

20.03

01405 MOSSA V. Zorutti, 11

8.53

10.23

11.53

13.18

14.58

15.53

17.23

18.18

20.03

01406 MOSSA V. XXIV Maggio, 55

8.55

10.25

11.55

13.20

15.00

15.55

17.25

18.20

20.05

A.P.T. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013

$*3$0-"3&3044"&45&3/".PTTB0TQFEBMF1PTUB$FOUSBMF
numero corsa

207

103

111

205

147

209

195

171

169

145

197

139

01406 MOSSA V. XXIV Maggio, 55

6.07

7.30

9.00

10.23

11.18

12.03

13.30

13.40

14.35

15.00

17.28

18.45

01407 MOSSA V. XXIV Maggio, df 56

6.08

7.31

9.01

10.24

11.19

12.04

13.31

13.41

14.36

15.01

17.29

18.46

01408 MOSSA V. XXIV Maggio, 1

6.09

7.32

9.02

10.25

11.20

12.05

13.32

13.42

14.37

15.02

17.30

18.47

07220 GORIZIA San Roc di Luzzinis

6.10

7.33

9.03

10.26

11.21

12.06

13.33

13.43

14.38

15.03

17.31

18.48

07061 LUCINICO V. Collodi, 7

6.11

7.34

9.04

10.27

11.22

12.07

13.34

13.44

14.39

15.04

17.32

18.49

07062 LUCINICO V. Udine, 123 (Al Bandon)

6.13

7.36

9.06

10.29

11.24

12.09

13.36

13.46

14.41

15.06

17.34

18.51

07063 LUCINICO V. Udine, 39

6.14

7.37

9.07

10.30

11.25

12.10

13.37

13.47

14.42

15.07

17.35

18.52

07064 LUCINICO P.zza San Giorgio, 23

6.15

7.38

9.08

10.31

11.26

12.11

13.38

13.48

14.43

15.08

17.36

18.53

07205 GORIZIA V. Brigata Re, 31 (Casa di Riposo)

6.16

7.39

9.09

10.32

11.27

12.12

13.39

13.49

14.44

15.09

17.37

18.54

07065 GORIZIA V. Brigata Campobasso, 29

6.16

7.39

9.09

10.32

11.27

12.12

13.39

13.49

14.44

15.09

17.37

18.54

07066 GORIZIA V. Brigata Campobasso, df 2

6.17

7.40

9.10

10.33

11.28

12.13

13.40

13.50

14.45

15.10

17.38

18.55

07068 GORIZIA V. Bolivia (Quartiere Fieristico)

6.19

7.42

9.12

10.35

11.30

12.15

13.42

13.52

14.47

15.12

17.40

18.57

07069 GORIZIA V. della Barca, df 4

6.20

7.43

9.13

10.36

11.31

12.16

13.43

13.53

14.48

15.13

17.41

18.58

CIP04 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri

6.22

7.45

9.15

10.38

11.33

12.18

13.45

13.55

14.50

15.15

17.43

19.00

07221 GORIZIA V. Fatebenefratelli, 29 (df Ospedale)

6.24

7.47

9.17

10.40

11.35

12.20

13.47

13.57

14.52

15.17

17.45

19.02

07223 GORIZIA V. Diacono, 65

6.25

7.48

9.18

10.41

11.36

12.21

13.48

13.58

14.53

15.18

17.46

19.03

07080 GORIZIA V. IX Agosto, 11

6.26

7.49

9.19

10.42

11.37

12.22

13.49

13.59

14.54

15.19

17.47

19.04

07087 GORIZIA V. Vittorio Veneto (Interno Ospedale)

6.29

07181 GORIZIA V. De Gasperi, 27

6.34

7.52

9.22

10.45

11.40

12.25

13.52

14.02

14.57

15.22

17.50

19.07

07231 GORIZIA V. Mameli, 2/C

6.36

7.54

9.24

10.47

11.42

12.27

13.54

14.04

14.59

15.24

17.52

19.09

07041 GORIZIA C.so Verdi, 12 (Posta Centrale)

6.37

7.55

9.25

10.48

11.43

12.28

13.55

14.05

15.00

15.25

17.53

19.10

frequenza corsa

A.P.T. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013

$*3$0-"3&3044"&45&3/".PTTB0TQFEBMF1PTUB$FOUSBMF
numero corsa

113

117

121

125

165

133

135

141

163

frequenza corsa

Fes

Fes

Fes

Fes

Fes

Fes

Fes

Fes

Fes

01406 MOSSA V. XXIV Maggio, 55

9.00

10.30

12.00

13.25

15.05

16.00

17.30

18.25

20.10

01407 MOSSA V. XXIV Maggio, df 56

9.01

10.31

12.01

13.26

15.06

16.01

17.31

18.26

20.11

01408 MOSSA V. XXIV Maggio, 1

9.02

10.32

12.02

13.27

15.07

16.02

17.32

18.27

20.12

07220 GORIZIA San Roc di Luzzinis

9.03

10.33

12.03

13.28

15.08

16.03

17.33

18.28

20.13

07061 LUCINICO V. Collodi, 7

9.04

10.34

12.04

13.29

15.09

16.04

17.34

18.29

20.14

07062 LUCINICO V. Udine, 123 (Al Bandon)

9.06

10.36

12.06

13.31

15.11

16.06

17.36

18.31

20.16

07063 LUCINICO V. Udine, 39

9.07

10.37

12.07

13.32

15.12

16.07

17.37

18.32

20.17

07064 LUCINICO P.zza San Giorgio, 23

9.08

10.38

12.08

13.33

15.13

16.08

17.38

18.33

20.18

07205 GORIZIA V. Brigata Re, 31 (Casa di Riposo)

9.09

10.39

12.09

13.34

15.14

16.09

17.39

18.34

20.19

07065 GORIZIA V. Brigata Campobasso, 29

9.09

10.39

12.09

13.34

15.14

16.09

17.39

18.34

20.19

07066 GORIZIA V. Brigata Campobasso, df 2

9.10

10.40

12.10

13.35

15.15

16.10

17.40

18.35

20.20

07068 GORIZIA V. Bolivia (Quartiere Fieristico)

9.12

10.42

12.12

13.37

15.17

16.12

17.42

18.37

20.22

07069 GORIZIA V. della Barca, df 4

9.13

10.43

12.13

13.38

15.18

16.13

17.43

18.38

20.23

CIP04 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri

9.15

10.45

12.15

13.40

15.20

16.15

17.45

18.40

20.25

07221 GORIZIA V. Fatebenefratelli, 29 (df Ospedale)

9.17

10.47

12.17

13.42

15.22

16.17

17.47

18.42

07223 GORIZIA V. Diacono, 65

9.18

10.48

12.18

13.43

15.23

16.18

17.48

18.43

07080 GORIZIA V. IX Agosto, 11

9.19

10.49

12.19

13.44

15.24

16.19

17.49

18.44

07181 GORIZIA V. De Gasperi, 27

9.22

10.52

12.22

13.47

15.27

16.22

17.52

18.47

07231 GORIZIA V. Mameli, 2/C

9.24

10.54

12.24

13.49

15.29

16.24

17.54

18.49

07041 GORIZIA C.so Verdi, 12 (Posta Centrale)

9.25

10.55

12.25

13.50

15.30

16.25

17.55

18.50

07087 GORIZIA V. Vittorio Veneto (Interno Ospedale)

A.P.T. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013

POSTA
CENTRALE

V. Mameli 2/C

V. S.ta Chiara 10

V. Br. Pavia Chiesa

V.le XX Sett. df 9

$*3$0-"3&3044"*/5&3/"1PTUB$FOUSBMF4USBDDJT0TQFEBMF1PTUB$FOUSBMF

V. Veneto 171

V. Veneto 129
V. Veneto 132

V. Veneto 153

V. Veneto 85
V. Veneto df 85

V. Montecucco 21
V. Diacono df 7

V. Diacono df 63/65
V. Fatebenefratelli 34

A.P.T. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013

V. Duca dAosta 29/31


CENTRO
INTERMODALE
PASSEGGERI

V. Duca dAosta df 86

V. Veneto ex Ospedale

V. Br. Casale Carraro

V. Br. Casale incrocio

V.le Colombo df 8

V. Veneto 31

V. De Gasperi 27

V. Veneto 36

V. Br. Pavia 44

V. Veneto Ist. Lenassi

V. Br. Pavia 10

V. Filzi df 3

V. Br. Pavia 112

$*3$0-"3&3044"*/5&3/"1PTUB$FOUSBMF4USBDDJT0TQFEBMF1PTUB$FOUSBMF
numero corsa
frequenza corsa

181

183

179

185

117

151

169

141

157

111

115

165

161

167

133

143

145

155

Fes

Fes

Fes

Fes

Fes

Fes

Fes

Fes

Fes

Fes

07041 GORIZIA C.so Verdi, 12 (Posta Centrale)

6.42

7.17

9.23

11.03

12.05

15.05

16.28

18.00

8.00

9.30

11.00

12.25

13.28

14.05

16.30

18.35

19.10

19.25

07042 GORIZIA V. Santa Chiara, 10

6.42

7.17

9.23

11.03

12.05

15.05

16.28

18.00

8.00

9.30

11.00

12.25

13.28

14.05

16.30

18.35

19.10

19.25

07043 GORIZIA V.le XX Settembre, df 9 (Liceo)

6.43

7.18

9.24

11.04

12.06

15.06

16.29

18.01

8.01

9.31

11.01

12.26

13.29

14.06

16.31

18.36

19.11

19.26

07070 GORIZIA V. Brigata Pavia, 10

6.43

7.18

9.24

11.04

12.06

15.06

16.29

18.01

8.01

9.31

11.01

12.26

13.29

14.06

16.31

18.36

19.11

19.26

07071 GORIZIA V. Brigata Pavia, 44

6.44

7.19

9.25

11.05

12.07

15.07

16.30

18.02

8.02

9.32

11.02

12.27

13.30

14.07

16.32

18.37

19.12

19.27

07072 GORIZIA V. Brigata Pavia (Chiesa)

6.45

7.20

9.26

11.06

12.08

15.08

16.31

18.03

8.03

9.33

11.03

12.28

13.31

14.08

16.33

18.38

19.13

19.28

07073 GORIZIA V. Brigata Pavia, 112

6.46

7.21

9.27

11.07

12.09

15.09

16.32

18.04

8.04

9.34

11.04

12.29

13.32

14.09

16.34

18.39

19.14

19.29

07074 GORIZIA V.le Colombo, df 8

6.47

7.22

9.28

11.08

12.10

15.10

16.33

18.05

8.05

9.35

11.05

12.30

13.33

14.10

16.35

18.40

19.15

19.30

07075 GORIZIA V. Brigata Casale (Incr. V.le Colombo)

6.48

7.23

9.29

11.09

12.11

15.11

16.34

18.06

8.06

9.36

11.06

12.31

13.34

14.11

16.36

18.41

19.16

19.31

07076 GORIZIA V. Brigata Casale (Carraro)

6.48

7.23

9.29

11.09

12.11

15.11

16.34

18.06

8.06

9.36

11.06

12.31

13.34

14.11

16.36

18.41

19.16

19.31

07077 GORIZIA V. Montecucco, 21

6.49

7.24

9.30

11.10

12.12

15.12

16.35

18.07

8.07

9.37

11.07

12.32

13.35

14.12

16.37

18.42

19.17

19.32

07165 GORIZIA V. Diacono, df 7

6.50

7.25

9.31

11.11

12.13

15.13

16.36

18.08

8.08

9.38

11.08

12.33

13.36

14.13

16.38

18.43

19.18

19.33

07167 GORIZIA V. Diacono, df 63/65

6.51

7.26

9.32

11.12

12.14

15.14

16.37

18.09

8.09

9.39

11.09

12.34

13.37

14.14

16.39

18.44

19.19

19.34

07168 GORIZIA V. Fatebenefratelli, 34 (Ospedale)

6.52

7.27

9.33

11.13

12.15

15.15

16.38

18.10

8.10

9.40

11.10

12.35

13.38

14.15

16.40

18.45

19.20

19.35

CIP05 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri

6.53

7.28

9.34

11.14

12.16

15.16

16.39

18.11

8.11

9.41

11.11

12.36

13.39

14.16

16.41

18.46

19.21

19.36

07081 GORIZIA V. Duca d'Aosta, df 86 (Parco)

6.55

7.30

9.36

11.16

12.18

15.18

16.41

18.13

8.13

9.43

11.13

12.38

14.18

16.43

18.48

19.23

19.38

07082 GORIZIA V. Duca d'Aosta, 29/31

6.56

7.31

9.37

11.17

12.19

15.19

16.42

18.14

8.14

9.44

11.14

12.39

14.19

16.44

18.49

19.24

19.39

07083 GORIZIA V. Filzi, df 3 (Cappuccini)

6.57

7.32

9.38

11.18

12.20

15.20

16.43

18.15

8.15

9.45

11.15

12.40

14.20

16.45

18.50

19.25

19.40

07084 GORIZIA V. Vittorio Veneto, 36

6.58

7.33

9.39

11.19

12.21

15.21

16.44

18.16

8.16

9.46

11.16

12.41

14.21

16.46

18.51

19.26

19.41

07085 GORIZIA V. Vittorio Veneto, df 85 (San Rocco)

6.59

7.34

9.40

11.20

12.22

15.22

16.45

18.17

8.17

9.47

11.17

12.42

14.22

16.47

18.52

19.27

19.42

07086 GORIZIA V. Vittorio Veneto, 132

7.00

7.35

9.41

11.21

12.23

15.23

16.46

18.18

8.18

9.48

11.18

12.43

14.23

16.48

18.53

19.28

19.43

07087 GORIZIA V. Vittorio Veneto (ex Ospedale)

7.02

7.37

9.43

11.23

12.25

15.25

16.48

18.20

8.20

9.50

11.20

12.45

14.25

16.50

18.55

19.30

19.45

07088 GORIZIA V. Vittorio Veneto, 171

7.03

7.38

9.44

11.24

12.26

15.26

16.49

18.21

8.21

9.51

11.21

12.46

14.26

16.51

18.56

19.31

19.46

07089 GORIZIA V. Vittorio Veneto, 153

7.03

7.38

9.44

11.24

12.26

15.26

16.49

18.21

8.21

9.51

11.21

12.46

14.26

16.51

18.56

19.31

19.46

07090 GORIZIA V. Vittorio Veneto, 129

7.04

7.39

9.45

11.25

12.27

15.27

16.50

18.22

8.22

9.52

11.22

12.47

14.27

16.52

18.57

19.32

19.47

07091 GORIZIA V. Vittorio Veneto, 85 (San Rocco)

7.04

7.39

9.45

11.25

12.27

15.27

16.50

18.22

8.22

9.52

11.22

12.47

14.27

16.52

18.57

19.32

19.47

07092 GORIZIA V. Vittorio Veneto, 31

7.05

7.40

9.46

11.26

12.28

15.28

16.51

18.23

8.23

9.53

11.23

12.48

14.28

16.53

18.58

19.33

19.48

07093 GORIZIA V. Vittorio Veneto (Ist. Lenassi)

7.05

7.40

9.46

11.26

12.28

15.28

16.51

18.23

8.23

9.53

11.23

12.48

14.28

16.53

18.58

19.33

19.48

07181 GORIZIA V. De Gasperi, 27

7.07

7.42

9.48

11.28

12.30

15.30

16.53

18.25

8.25

9.55

11.25

12.50

14.30

16.55

19.00

19.35

19.50

07231 GORIZIA V. Mameli, 2/C

7.10

7.45

9.51

11.31

12.33

15.33

16.56

18.28

8.28

9.58

11.28

12.53

14.33

16.58

19.03

19.38

19.53

07041 GORIZIA C.so Verdi, 12 (Posta Centrale)

7.12

7.47

9.53

11.33

12.35

15.35

16.58

18.30

8.30

10.00

11.30

12.55

14.35

17.00

19.05

19.40

19.55

A.P.T. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013

POSTA
CENTRALE
V. Oberdan 15

V.le XX Sett. 9

V. Don Bosco

ALCUNE CORSE PROSEGUONO


PER SAN LORENZO ISONTINO

V. S.ta Chiara 15

$*3$0-"3&/&3"&45&3/"1PTUB$FOUSBMF0TQFEBMF.PTTB1PTUB$FOUSBMF

V.le XX Sett. 59

V. Br. Cuneo 42
V. XXIV Maggio df 56
V. XXIV Maggio 1
S. Roc di Luzzinis

A.P.T. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013

V. IX Agosto 14

V. Br. Cuneo 2

V. Diacono df 63/65

V. IV Novembre df 42
V. IV Novembre 39

V. Fatebenefratelli 34

V. Aquileia 34

V. Mad. del Fante


V. Aquileia 56

V. Camp.sso 4/A
V. Camp.sso df 2

V. Camp.sso df 35
V. Camp.sso 29

V. Br. Re df 31
V. Br. Re 31

P.zza S. Giorgio 35
P.zza S. Giorgio

V. Udine df 45

V. Udine 124

V. IV Novembre

V. Udine 39

V. Olivers 2

V. Olivers 50

V. Olivers 78

V. Olivers 114

V. Collodi 7

V. De Gasperi df 31

V. Br. Cuneo 24

V. Udine 123

V. Zorutti 11
MOSSA V. XXIV Maggio 55

V. Ponte del Torrione 25/27

CENTRO
INTERMODALE
PASSEGGERI

$*3$0-"3&/&3"&45&3/"1PTUB$FOUSBMF0TQFEBMF.PTTB
numero corsa

89

99

101

103

105

107

121

115

117

07041 GORIZIA C.so Verdi, 12 (Posta Centrale)

7.20

8.50

10.27

12.10

17.05

19.15

20.10

07014 GORIZIA V. Oberdan, 15

7.21

8.51

10.28

12.11

17.06

19.16

20.11

07192 GORIZIA V. De Gasperi, df 31

7.23

8.53

10.30

12.13

17.08

19.18

20.13

07110 GORIZIA V. IX Agosto, 14

7.25

8.55

10.32

12.15

17.10

19.20

20.15

07167 GORIZIA V. Diacono, df 63/65

7.27

8.57

10.34

12.17

17.12

19.22

20.17

07168 GORIZIA V. Fatebenefratelli, 34 (Ospedale)

7.28

8.58

10.35

12.18

17.13

19.23

20.18

frequenza corsa

CIP05 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri

5.47

6.25

7.30

9.00

10.37

12.20

17.15

19.25

20.20

07095 GORIZIA V. Aquileia, 34

5.48

6.26

7.31

9.01

10.38

12.21

17.16

19.26

20.21

07096 GORIZIA V. Aquileia, 56 (Quartiere Fieristico)

5.48

6.26

7.31

9.01

10.38

12.21

17.16

19.26

20.21

07054 GORIZIA V. Brigata Campobasso, 4/A

5.49

6.27

7.32

9.02

10.39

12.22

17.17

19.27

20.22

07055 GORIZIA V. Brigata Campobasso, df 35

5.49

6.27

7.32

9.02

10.39

12.22

17.17

19.27

20.22

07056 GORIZIA V. Brigata Re, df 31 (Casa di Riposo)

5.51

6.29

7.34

9.04

10.41

12.24

17.19

19.29

20.24

07057 LUCINICO P.zza San Giorgio, 35

5.53

6.31

7.36

9.06

10.43

12.26

17.21

19.31

20.26

07058 LUCINICO V. Udine, df 45

5.54

6.32

7.37

9.07

10.44

12.27

17.22

19.32

20.27

07059 LUCINICO V. Udine, 124 (Al Bandon)

5.55

6.33

7.38

9.08

10.45

12.28

17.23

19.33

20.28

01410 MOSSA V. Olivers, 2

5.56

6.34

7.39

9.09

10.46

12.29

17.24

19.34

20.29

01401 MOSSA V. Olivers, 50 (Casa Cantoniera)

5.57

6.35

7.40

9.10

10.47

12.30

17.25

19.35

20.30

01402 MOSSA V. Olivers, 78

5.58

6.36

7.41

9.11

10.48

12.31

17.26

19.36

20.31

01404 MOSSA V. Olivers, 114

6.00

6.38

7.43

9.13

10.50

12.33

17.28

19.38

20.33

02001 S. LORENZO IS. V. d'Annunzio, df 22

9.17

10.54

02005 S. LORENZO IS. V. Boschetto

9.18

10.55

01405 MOSSA V. Zorutti, 11

6.01

6.39

7.44

9.21

10.58

12.34

17.29

19.39

20.34

01406 MOSSA V. XXIV Maggio, 55

6.02

6.40

7.45

9.22

10.59

12.35

17.30

19.40

20.35

A.P.T. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013

$*3$0-"3&/&3"&45&3/".PTTB1PTUB$FOUSBMF
numero corsa

101

103

105

107

141

129

121

115

117

L-V

01406 MOSSA V. XXIV Maggio, 55

6.45

7.50

9.27

11.05

12.40

16.05

17.35

19.45

20.40

01407 MOSSA V. XXIV Maggio, df 56

6.45

7.50

9.27

11.05

12.40

16.05

17.35

19.45

20.40

01408 MOSSA V. XXIV Maggio, 1

6.46

7.51

9.28

11.06

12.41

16.06

17.36

19.46

20.41

07220 GORIZIA San Roc di Luzzinis

6.47

7.52

9.29

11.07

12.42

16.07

17.37

19.47

20.42

07061 LUCINICO V. Collodi, 7

6.48

7.53

9.30

11.08

12.43

16.08

17.38

19.48

20.43

07062 LUCINICO V. Udine, 123 (Al Bandon)

6.50

7.55

9.32

11.10

12.45

16.10

17.40

19.50

20.45

07063 LUCINICO V. Udine, 39

6.51

7.56

9.33

11.11

12.46

16.11

17.41

19.51

20.46

07064 LUCINICO P.zza San Giorgio, 23

6.53

7.58

9.35

11.13

12.48

16.13

17.43

19.53

20.48

07205 GORIZIA V. Brigata Re, 31 (Casa di Riposo)

6.55

8.00

9.37

11.15

12.50

16.15

17.45

19.55

20.50

07065 GORIZIA V. Brigata Campobasso, 29

6.55

8.00

9.37

11.15

12.50

16.15

17.45

19.55

20.50

07066 GORIZIA V. Brigata Campobasso, df 2

6.55

8.00

9.37

11.15

12.50

16.15

17.45

19.55

20.50

07097 GORIZIA V. Madonnina del Fante (Palasport)

6.56

8.01

9.38

11.16

12.51

16.16

17.46

19.56

20.51

07098 GORIZIA V. IV Novembre, 39

6.56

8.01

9.38

11.16

12.51

16.16

17.46

19.56

20.51

07099 GORIZIA V. IV Novembre, df 42

6.57

8.02

9.39

11.17

12.52

16.17

17.47

19.57

20.52

07100 GORIZIA V. IV Novembre

6.58

8.03

9.40

11.18

12.53

16.18

17.48

19.58

20.53

07049 GORIZIA V. Brigata Cuneo, 2

6.59

8.04

9.41

11.19

12.54

16.19

17.49

19.59

20.54

07102 GORIZIA V. Brigata Cuneo, 24

6.59

8.04

9.41

11.19

12.54

16.19

17.49

19.59

20.54

07103 GORIZIA V. Brigata Cuneo, 42

7.00

8.05

9.42

11.20

12.55

16.20

17.50

20.00

20.55

07104 GORIZIA V. Ponte del Torrione, 25/27

7.01

8.06

9.43

11.21

12.56

16.21

17.51

20.01

20.56

07105 GORIZIA V. Don Bosco, df 116 (Ponte Piuma)

7.02

8.07

9.44

11.22

12.57

16.22

17.52

20.02

20.57

07106 GORIZIA V.le XX Settembre, 59

7.03

8.08

9.45

11.23

12.58

16.23

17.53

20.03

20.58

07107 GORIZIA V.le XX Settembre, 9 (Liceo)

7.04

8.09

9.46

11.24

12.59

16.24

17.54

20.04

20.59

07108 GORIZIA V. Santa Chiara, 15

7.05

8.10

9.47

11.25

13.00

16.25

17.55

20.05

21.00

07041 GORIZIA C.so Verdi, 12 (Posta Centrale)

7.05

8.10

9.47

11.25

13.00

16.25

17.55

20.05

21.00

frequenza corsa

A.P.T. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013

V. dAosta df 119

V. Veneto 153

V. Veneto 129

V. Veneto 171
V. Veneto ex Ospedale

V. Diacono 65

V. dAosta 42
CENTRO
INTERMODALE
PASSEGGERI

V. Veneto 132

V. Br. Casale 42
V. Br. Casale 20/22

V. Veneto 85

V. Montecucco 10/12

V. Filzi df 3

V. Br. Casale Carraro

V. Br. Casale incrocio

V.le Colombo 8

V. Veneto df 85

V. De Gasperi df 31

V. Veneto 31

V. Veneto Ist. Lenassi

V. Br. Pavia 13

V. Veneto 36

POSTA
CENTRALE

V. Oberdan 15

V. S.ta Chiara 15

V.le XX Sett. 9

V. Br. Pavia 31

V. Br. Pavia 55

$*3$0-"3&/&3"*/5&3/"1PTUB$FOUSBMF0TQFEBMF4USBDDJT1PTUB$FOUSBMF

V. Fatebenefratelli 29

A.P.T. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013

$*3$0-"3&/&3"*/5&3/"1PTUB$FOUSBMF0TQFEBMF4USBDDJT1PTUB$FOUSBMF

numero corsa
frequenza corsa

101

105

107

109

121

117

119

125

123

Fes

Fes

07041 GORIZIA C.so Verdi, 12 (Posta Centrale)

8.00

8.15

9.52

11.30

12.40

14.00

18.40

13.55

18.55

07014 GORIZIA V. Oberdan, 15

8.01

8.16

9.53

11.31

12.41

14.01

18.41

13.56

18.56

07192 GORIZIA V. De Gasperi, df 31

8.02

8.17

9.54

11.32

12.42

14.02

18.42

13.57

18.57

07083 GORIZIA V. Filzi, df 3 (Cappuccini)

8.03

8.18

9.55

11.33

12.43

14.03

18.43

13.58

18.58

07084 GORIZIA V. Vittorio Veneto, 36

8.04

8.19

9.56

11.34

12.44

14.04

18.44

13.59

18.59

07085 GORIZIA V. Vittorio Veneto, df 85 (San Rocco)

8.05

8.20

9.57

11.35

12.45

14.05

18.45

14.00

19.00

07086 GORIZIA V. Vittorio Veneto, 132

8.06

8.21

9.58

11.36

12.46

14.06

18.46

14.01

19.01

07087 GORIZIA V. Vittorio Veneto (ex Ospedale)

8.08

8.23

10.00

11.38

12.48

14.08

18.48

14.03

19.03

07088 GORIZIA V. Vittorio Veneto, 171

8.10

8.25

10.02

11.40

12.50

14.10

18.50

14.05

19.05

07089 GORIZIA V. Vittorio Veneto, 153

8.11

8.26

10.03

11.41

12.51

14.11

18.51

14.06

19.06

07090 GORIZIA V. Vittorio Veneto, 129

8.12

8.27

10.04

11.42

12.52

14.12

18.52

14.07

19.07

07091 GORIZIA V. Vittorio Veneto, 85 (San Rocco)

8.13

8.28

10.05

11.43

12.53

14.13

18.53

14.08

19.08

07092 GORIZIA V. Vittorio Veneto, 31

8.14

8.29

10.06

11.44

12.54

14.14

18.54

14.09

19.09

07093 GORIZIA V. Vittorio Veneto (Ist. Lenassi)

8.15

8.30

10.07

11.45

12.55

14.15

18.55

14.10

19.10

07193 GORIZIA V. Duca d'Aosta, 42

8.16

8.31

10.08

11.46

12.56

14.16

18.56

14.11

19.11

07149 GORIZIA V. Duca d'Aosta, df 119 (Parco)

8.17

8.32

10.09

11.47

12.57

14.17

18.57

14.12

19.12

CIP04 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri

8.18

8.33

10.10

11.48

12.58

14.18

18.58

14.13

19.13

07221 GORIZIA V. Fatebenefratelli, 29 (df Ospedale)

8.19

8.34

10.11

11.49

12.59

14.19

18.59

14.14

07223 GORIZIA V. Diacono, 65

8.21

8.36

10.13

11.51

13.01

14.21

19.01

14.16

07111 GORIZIA V. Brigata Casale, 20/22

8.23

8.38

10.15

11.53

13.03

14.23

19.03

14.18

07112 GORIZIA V. Brigata Casale, 42

8.23

8.38

10.15

11.53

13.03

14.23

19.03

14.18

07113 GORIZIA V. Montecucco, 10/12

8.23

8.38

10.15

11.53

13.03

14.23

19.03

14.18

07114 GORIZIA V. Brigata Casale (Carraro)

8.24

8.39

10.16

11.54

13.04

14.24

19.04

14.19

07115 GORIZIA V. Brigata Casale (Incr. V.le Colmbo)

8.24

8.39

10.16

11.54

13.04

14.24

19.04

14.19

07116 GORIZIA V.le Colombo, 8

8.25

8.40

10.17

11.55

13.05

14.25

19.05

14.20

07117 GORIZIA V. Brigata Pavia, 55

8.26

8.41

10.18

11.56

13.06

14.26

19.06

14.21

07118 GORIZIA V. Brigata Pavia, 31

8.27

8.42

10.19

11.57

13.07

14.27

19.07

14.22

07232 GORIZIA V. Brigata Pavia, 13

8.28

8.43

10.20

11.58

13.08

14.28

19.08

14.23

07107 GORIZIA V.le XX Settembre, 9 (Liceo)

8.29

8.44

10.21

11.59

13.09

14.29

19.09

14.24

07108 GORIZIA V. Santa Chiara, 15

8.30

8.45

10.22

12.00

13.10

14.30

19.10

14.25

07041 GORIZIA C.so Verdi, 12 (Posta Centrale)

8.30

8.45

10.22

12.00

13.10

14.30

19.10

14.25

A.P.T. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013

V. Oberdan 15

V. Duca dAosta

V. Diacono

V. Fatebenefratelli
CENTRO
INTERMODALE
PASSEGGERI

V. Puccini
V. Puccini (ITI)

V. Trieste 28

V. Trieste 100

V. Trieste 317 MCTC interno

ZONA
INDUSTRIALE

V. Trieste SS55 MCTC esterno

1045"$041&%"-&4"//"$*.*5&30;*$*.*5&304"//"041&%"-&1045"$

V. IX Agosto

POSTA
CENTRALE

V. Cossar

V. Garzarolli

V. Cipriani

V. De Gasperi

V. Cipriani

V. Toscanini

CIMITERO

V. Trieste SS55 MCTC esterno

V. Mameli

A.P.T. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013

1045"$&/53"-&041&%"-&4"//";0/"*/%6453*"-&
numero corsa

101

129

223

105

213

215

157

187

123

161

159

183

185

173

frequenza corsa

L-V

Sab

L-V

Sab

07041 GORIZIA C.so Verdi, 12 (Posta Centrale)

7.35

7.40

8.25

9.30

10.28

11.26

12.24

14.35

15.30

16.30

16.37

17.35

18.33

19.31

07014 GORIZIA V. Oberdan, 15

7.36

7.41

8.26

9.31

10.29

11.27

12.25

14.36

15.31

16.31

16.38

17.36

18.34

19.32

07192 GORIZIA V. De Gasperi, df 31

7.37

7.42

8.28

9.33

10.31

11.29

12.27

14.38

15.33

16.33

16.40

17.38

18.36

19.34

07110 GORIZIA V. IX Agosto, 14

7.38

7.43

8.30

9.35

10.33

11.31

12.29

14.40

15.35

16.35

16.42

17.40

18.38

19.36

07167 GORIZIA V. Diacono, df 63/65

7.39

7.44

8.33

9.38

10.36

11.34

12.32

14.43

15.38

16.38

16.45

17.43

18.41

19.39

07168 GORIZIA V. Fatebenefratelli, 34 (Ospedale)

7.40

7.45

8.35

9.40

10.38

11.36

12.34

14.45

15.40

16.40

16.47

17.45

18.43

19.41

CIP05 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri

7.41

7.46

8.35

9.40

10.38

11.36

12.34

14.45

15.40

16.40

16.47

17.45

18.43

19.41

07081 GORIZIA V. Duca d'Aosta, df 86 (Parco)

8.38

9.43

10.41

11.39

12.37

14.48

15.43

16.43

16.50

17.48

18.46

19.44

07121 GORIZIA V. Puccini, 10

8.39

9.44

10.42

11.40

12.38

14.49

15.44

16.44

16.51

17.49

18.47

19.45

07122 GORIZIA V. Puccini (ITI)

8.40

9.45

10.43

11.41

12.39

14.50

15.45

16.45

16.52

17.50

18.48

19.46

07123 GORIZIA V. Cipriani, df 19

8.41

9.46

10.44

11.42

12.40

14.51

15.46

16.46

16.53

17.51

18.49

19.47

07124 GORIZIA V. Cossar (Chiesa)

8.43

9.48

10.46

11.44

12.42

14.53

15.48

16.48

16.55

17.53

18.51

19.49

07125 GORIZIA V. Garzarolli (Coop)

8.44

9.49

10.47

11.45

12.43

14.54

15.49

16.49

16.56

17.54

18.52

19.50

07126 GORIZIA V. Toscanini, 5

8.45

9.50

10.48

11.46

12.44

14.55

15.50

16.50

16.57

17.55

18.53

19.51

07127 GORIZIA V. Cipriani, df 121

8.46

9.51

10.49

11.47

12.45

14.56

15.51

16.51

16.58

17.56

18.54

19.52

07128 GORIZIA V. Trieste, 28

7.43

7.48

07129 GORIZIA V. Trieste, 100

7.45

7.50

8.48

9.53

10.51

11.49

12.47

14.58

15.53

16.53

17.00

17.58

18.56

07206 GORIZIA V. Trieste, 317 (MCTC Interno)

7.46

7.51

8.49

9.54

10.52

11.50

12.48

14.59

15.54

16.54

17.01

17.59

18.57

07131 GORIZIA V. Trieste SS55 (MCTC Esterno)

7.47

7.52

8.50

9.55

10.53

11.51

12.49

15.00

15.55

16.55

17.02

18.00

18.58

7.52

8.50

9.55

10.53

11.51

12.49

15.00

15.55

16.55

17.02

18.00

18.58

07132 GORIZIA V. Trieste (Cimitero Centrale)


07133 GORIZIA V. Fermi, df 1

7.48

16.57

07134 GORIZIA V. Fermi, df 17

7.49

16.58

07135 GORIZIA V. Fermi, 35 (Fonderie)

7.50

17.00

07136 GORIZIA V. Fermi, 17

7.51

07137 GORIZIA V. Fermi, 1

7.51

07132 GORIZIA V. Trieste (Cimitero Centrale)

7.52

A.P.T. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013

1045"$&/53"-&041&%"-&4"//";0/"*/%6453*"-&
numero corsa

111

113

115

117

191

121

127

193

167

179

189

frequenza corsa

Fes

Fes

Fes

Fes

Fes

Fes

Fes

Fes

Fes

Fes

Fes

07041 GORIZIA C.so Verdi, 12 (Posta Centrale)

8.30

9.28

10.26

11.24

12.30

14.30

15.30

16.28

17.29

18.27

20.00

07014 GORIZIA V. Oberdan, 15

8.31

9.29

10.27

11.25

12.31

14.31

15.31

16.29

17.30

18.28

20.01

07192 GORIZIA V. De Gasperi, df 31

8.33

9.31

10.29

11.27

12.33

14.33

15.33

16.31

17.32

18.30

20.03

07110 GORIZIA V. IX Agosto, 14

8.35

9.33

10.31

11.29

12.35

14.35

15.35

16.33

17.34

18.32

20.05

07167 GORIZIA V. Diacono, df 63/65

8.38

9.36

10.34

11.32

12.38

14.38

15.38

16.36

17.37

18.35

20.08

07168 GORIZIA V. Fatebenefratelli, 34 (Ospedale)

8.40

9.38

10.36

11.34

12.40

14.40

15.40

16.38

17.39

18.37

20.10

CIP05 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri

8.40

9.38

10.36

11.34

12.40

14.40

15.40

16.38

17.39

18.37

20.10

07081 GORIZIA V. Duca d'Aosta, df 86 (Parco)

8.43

9.41

10.39

11.37

12.43

14.43

15.43

16.41

17.42

18.40

20.13

07121 GORIZIA V. Puccini, 10

8.44

9.42

10.40

11.38

12.44

14.44

15.44

16.42

17.43

18.41

20.14

07122 GORIZIA V. Puccini (ITI)

8.45

9.43

10.41

11.39

12.45

14.45

15.45

16.43

17.44

18.42

20.15

07123 GORIZIA V. Cipriani, df 19

8.46

9.44

10.42

11.40

12.46

14.46

15.46

16.44

17.45

18.43

20.16

07124 GORIZIA V. Cossar (Chiesa)

8.48

9.46

10.44

11.42

12.48

14.48

15.48

16.46

17.47

18.45

20.18

07125 GORIZIA V. Garzarolli (Coop)

8.49

9.47

10.45

11.43

12.49

14.49

15.49

16.47

17.48

18.46

20.19

07126 GORIZIA V. Toscanini, 5

8.50

9.48

10.46

11.44

12.50

14.50

15.50

16.48

17.49

18.47

20.20

07127 GORIZIA V. Cipriani, df 121

8.51

9.49

10.47

11.45

12.51

14.51

15.51

16.49

17.50

18.48

20.21

07128 GORIZIA V. Trieste, 28

07129 GORIZIA V. Trieste, 100

8.53

9.51

10.49

11.47

12.53

14.53

15.53

16.51

17.52

18.50

07131 GORIZIA V. Trieste SS55 (MCTC Esterno)

8.55

9.53

10.51

11.49

12.55

14.55

15.55

16.53

17.54

18.52

07132 GORIZIA V. Trieste (Cimitero Centrale)

8.55

9.53

10.51

11.49

12.55

14.55

15.55

16.53

17.54

18.52

07206 GORIZIA V. Trieste, 317 (MCTC Interno)

NOTE
@TRASPORTO DISABILI, BAMBINI, CATEGORIE SPECIALI
Il trasporto delle persone non deambulanti con carrozzina ammesso solo sui mezzi omologati per tale tipologia di trasporto.
previsto il trasporto gratuito dei bambini di altezza inferiore ad un metro, solo se accompagnati.
Il trasporto del passeggino per bambini gratuito ma ammesso in vettura solo se richiuso e posizionato in maniera tale da non impedire la sicurezza dei trasportati e
la fruizione del mezzo pubblico ad altri utenti.
Gli utenti appartenenti alle categorie protette, in possesso della tessera rilasciata dalla Provincia, possono acquistare abbonamenti agevolati con le tariffe stabilite annualmente dalla Giunta Regionale.
A.P.T. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013

;0/"*/%6453*"-&$*.*5&304"//"041&%"-&1045"$&/53"-&

numero corsa

101

151

103

215

107

177

179

157

187

123

129

149

167

169

frequenza corsa

L-V

Sab

L-V

Sab

07135 GORIZIA V. Fermi, 35 (Fonderie)

17.05

07136 GORIZIA V. Fermi, 17

17.06

07137 GORIZIA V. Fermi, 1

17.06

07132 GORIZIA V. Trieste (Cimitero Centrale)

7.57

8.55

10.00

10.58

11.56

12.49

15.00

16.00

17.07

17.07

18.05

19.03

07138 GORIZIA V. Trieste (MCTC Esterno)

7.57

8.55

10.00

10.58

11.56

12.49

15.00

16.00

17.07

17.07

18.05

19.03

07142 GORIZIA V. Cipriani, 131

7.59

8.57

10.02

11.00

11.58

12.51

15.02

16.02

17.09

17.09

18.07

19.05

8.00

8.58

10.03

11.01

11.59

12.52

15.03

16.03

17.10

17.10

18.08

19.06

07143 GORIZIA V. Toscanini, 6/8

7.15

7.20

07144 GORIZIA V. Garzarolli (df Coop)

7.16

7.21

8.01

8.59

10.04

11.02

12.00

12.53

15.04

16.04

17.11

17.11

18.09

19.07

07145 GORIZIA V. Cossar (df Chiesa)

7.17

7.22

8.02

9.00

10.05

11.03

12.01

12.54

15.05

16.05

17.12

17.12

18.10

19.08

07146 GORIZIA V. Cipriani, 17

7.19

7.24

8.04

9.02

10.07

11.05

12.03

12.56

15.07

16.07

17.14

17.14

18.12

19.10

07147 GORIZIA V. Puccini (ITI)

7.20

7.25

8.05

9.03

10.08

11.06

12.04

12.57

15.08

16.08

17.15

17.15

18.13

19.11

07148 GORIZIA V. Puccini, 9

7.22

7.27

8.07

9.05

10.10

11.08

12.06

12.59

15.10

16.10

17.17

17.17

18.15

19.13

07149 GORIZIA V. Duca d'Aosta, df 119 (Parco)

7.23

7.28

8.08

9.06

10.11

11.09

12.07

13.00

15.11

16.11

17.18

17.18

18.16

19.14

CIP04 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri

7.25

7.30

8.10

9.08

10.13

11.11

12.09

13.02

15.13

16.13

17.20

17.20

18.18

19.16

07221 GORIZIA V. Fatebenefratelli, 29 (df Ospedale)

7.26

7.31

8.11

9.09

10.14

11.12

12.10

16.14

17.21

17.21

18.19

19.17

07223 GORIZIA V. Diacono, 65

7.26

7.31

8.12

9.10

10.15

11.13

12.11

16.15

17.22

17.22

18.20

19.18

07080 GORIZIA V. IX Agosto, 11

7.27

7.32

8.14

9.12

10.17

11.15

12.13

16.17

17.24

17.24

18.22

19.20

07181 GORIZIA V. De Gasperi, 27

7.28

7.33

8.16

9.14

10.19

11.17

12.15

16.19

17.26

17.26

18.24

19.22

07231 GORIZIA V. Mameli, 2/C

7.29

7.34

8.18

9.16

10.21

11.19

12.17

16.21

17.28

17.28

18.26

19.24

07041 GORIZIA C.so Verdi, 12 (Posta Centrale)

7.30

7.35

8.20

9.18

10.23

11.21

12.19

16.23

17.30

17.30

18.28

19.26

A.P.T. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013

;0/"*/%6453*"-&$*.*5&304"//"041&%"-&1045"$&/53"-&
numero corsa

113

115

117

135

133

119

139

131

141

143

frequenza corsa

Fes

Fes

Fes

Fes

Fes

Fes

Fes

Fes

Fes

Fes

07135 GORIZIA V. Fermi, 35 (Fonderie)


07136 GORIZIA V. Fermi, 17
07137 GORIZIA V. Fermi, 1
07132 GORIZIA V. Trieste (Cimitero Centrale)

9.00

9.58

10.56

11.54

13.00

15.00

16.00

16.58

17.59

18.57

07138 GORIZIA V. Trieste (MCTC Esterno)

9.00

9.58

10.56

11.54

13.00

15.00

16.00

16.58

17.59

18.57

07142 GORIZIA V. Cipriani, 131

9.02

10.00

10.58

11.56

13.02

15.02

16.02

17.00

18.01

18.59

07143 GORIZIA V. Toscanini, 6/8

9.03

10.01

10.59

11.57

13.03

15.03

16.03

17.01

18.02

19.00

07144 GORIZIA V. Garzarolli (df Coop)

9.04

10.02

11.00

11.58

13.04

15.04

16.04

17.02

18.03

19.01

07145 GORIZIA V. Cossar (df Chiesa)

9.05

10.03

11.01

11.59

13.05

15.05

16.05

17.03

18.04

19.02

07146 GORIZIA V. Cipriani, 17

9.07

10.05

11.03

12.01

13.07

15.07

16.07

17.05

18.06

19.04

07147 GORIZIA V. Puccini (ITI)

9.08

10.06

11.04

12.02

13.08

15.08

16.08

17.06

18.07

19.05

07148 GORIZIA V. Puccini, 9

9.10

10.08

11.06

12.04

13.10

15.10

16.10

17.08

18.09

19.07

07149 GORIZIA V. Duca d'Aosta, df 119 (Parco)

9.11

10.09

11.07

12.05

13.11

15.11

16.11

17.09

18.10

19.08

CIP04 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri

9.13

10.11

11.09

12.07

13.13

15.13

16.13

17.11

18.12

19.10

07221 GORIZIA V. Fatebenefratelli, 29 (df Ospedale)

9.14

10.12

11.10

12.08

13.14

15.14

16.14

17.12

18.13

19.11

07223 GORIZIA V. Diacono, 65

9.15

10.13

11.11

12.09

13.15

15.15

16.15

17.13

18.14

19.12

07080 GORIZIA V. IX Agosto, 11

9.17

10.15

11.13

12.11

13.17

15.17

16.17

17.15

18.16

19.14

07181 GORIZIA V. De Gasperi, 27

9.19

10.17

11.15

12.13

13.19

15.19

16.19

17.17

18.18

19.16

07231 GORIZIA V. Mameli, 2/C

9.21

10.19

11.17

12.15

13.21

15.21

16.21

17.19

18.20

19.18

07041 GORIZIA C.so Verdi, 12 (Posta Centrale)

9.23

10.21

11.19

12.17

13.23

15.23

16.23

17.21

18.22

19.20

NOTE
@TRASPORTO ANIMALI
E' previsto il trasporto:
- gratuito di cani guida che accompagnano le persone non vedenti, purch muniti di museruola e guinzaglio;
- a pagamento (biglietto a tariffa ordinaria) di animali domestici solo di piccola taglia ai quali siano stati applicati congegni atti a renderli inof fensivi
(museruola e guinzaglio, gabbiette, ecc.).
Laccesso a bordo degli animali domestici potrebbe non essere consentito in caso di notevole affollamento della vettura.
Lanimale pu essere allontanato senza diritto al rimborso del biglietto, ad insindacabile giudizio del personale Aziendale, qualora arrechi, in qualsiasi
modo, disturbo ai viaggiatori.
Se lanimale insudicia, deteriora la vettura o provoca un danno a persone o a cose, il proprietario tenuto al risarcimento del danno causato, restando
lAzienda libera da qualsiasi responsabilit al riguardo.
A.P.T. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013

V. Fatebenefratelli 34
V. Trieste 28

LA LINEA ABILITATA AL TRASPORTO DI UTENTI CON DISABILIT MOTORIE


A.P.T. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013

V. Garzarolli

V. Fabiani 7
V. Garzarolli

V. Veneto 153

V. Veneto 171
V. Veneto ex Ospedale

V. Diacono

CENTRO
INTERMODALE
PASSEGGERI

V. Toscanini 6/8

V. Diacono df 7

V. Veneto 132

V. Veneto df 85

V. Montecucco 21

V. Cipriani 131

V. Br. Casale Carraro

V. Br. Casale incrocio

V.le Colombo df 8

V. Cravos 13 Casa Rossa

V. dei Torriani 62

V. Alviano Universit

V. dei Torriani 36

V. Marconi salita Castello

V. Mameli 2/C

V. S.ta Chiara 10

V.le XX Sett. df 9

V. Br. Pavia Chiesa

V. Don Bosco

V.le XX Sett. 66

$*145";*0/&6/*7&34*5041&%"-&$*145";*0/&

V. Br. Pavia 112

$*145";*0/&6/*7&34*5041&%"-&$*145";*0/&
numero corsa
frequenza corsa
CIP01 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri

101

105

107

109

111

113

115

117

119

121

7.15

8.00

8.35

9.10

9.45

10.20

11.27

11.55

12.30

13.45

07128 GORIZIA V. Trieste, 28

7.16

8.01

8.36

9.11

9.46

10.21

11.28

11.56

12.31

13.46

07142 GORIZIA V. Cipriani, 131

7.17

8.02

8.37

9.12

9.47

10.22

11.29

11.57

12.32

13.47

07143 GORIZIA V. Toscanini, 6/8

7.20

8.05

8.40

9.15

9.50

10.25

11.32

12.00

12.35

13.50

07144 GORIZIA V. Garzarolli (df Coop)

7.20

8.05

8.40

9.15

9.50

10.25

11.32

12.00

12.35

13.50

07154 GORIZIA V. Fabiani, 7

7.21

8.06

8.41

9.16

9.51

10.26

11.33

12.01

12.36

13.51

07155 GORIZIA V. Garzarolli, 89

7.22

8.07

8.42

9.17

9.52

10.27

11.34

12.02

12.37

13.52

07085 GORIZIA V. Vittorio Veneto, df 85 (San Rocco)

7.23

8.08

8.43

9.18

9.53

10.28

11.35

12.03

12.38

13.53

07086 GORIZIA V. Vittorio Veneto, 132

7.23

8.08

8.43

9.18

9.53

10.28

11.35

12.03

12.38

13.53

07087 GORIZIA V. Vittorio Veneto (ex Ospedale)

7.25

8.10

8.45

9.20

9.55

10.30

11.37

12.05

12.40

13.55

07088 GORIZIA V. Vittorio Veneto, 171

7.26

8.11

8.46

9.21

9.56

10.31

11.38

12.06

12.41

13.56

07089 GORIZIA V. Vittorio Veneto, 153

7.26

8.11

8.46

9.21

9.56

10.31

11.38

12.06

12.41

13.56

07219 GORIZIA V. Cravos, 13 (Casa Rossa)

7.27

8.12

8.47

9.22

9.57

10.32

11.39

12.07

12.42

13.57

07216 GORIZIA V. Alviano (Universit)

7.28

8.13

8.48

9.23

9.58

10.33

11.40

12.08

12.43

13.58

07222 GORIZIA V. Marconi, 7 (salita Castello)

7.29

8.14

8.49

9.24

9.59

10.34

11.41

12.09

12.44

13.59

07231 GORIZIA V. Mameli, 2/C

7.31

8.16

8.51

9.26

10.01

10.36

11.43

12.11

12.46

14.01

07042 GORIZIA V. Santa Chiara, 10

7.32

8.17

8.52

9.27

10.02

10.37

11.44

12.12

12.47

14.02

07043 GORIZIA V.le XX Settembre, df 9 (Liceo)

7.33

8.18

8.53

9.28

10.03

10.38

11.45

12.13

12.48

14.03

07044 GORIZIA V.le XX Settembre, 66

7.33

8.18

8.53

9.28

10.03

10.38

11.45

12.13

12.48

14.03

07045 GORIZIA V. Don Bosco, df 157

7.34

8.19

8.54

9.29

10.04

10.39

11.46

12.14

12.49

14.04

07163 GORIZIA V. dei Torriani, 36

7.35

8.20

8.55

9.30

10.05

10.40

11.47

12.15

12.50

14.05

07164 GORIZIA V. dei Torriani, 62

7.35

8.20

8.55

9.30

10.05

10.40

11.47

12.15

12.50

14.05

07072 GORIZIA V. Brigata Pavia (Chiesa)

7.36

8.21

8.56

9.31

10.06

10.41

11.48

12.16

12.51

14.06

07073 GORIZIA V. Brigata Pavia, 112

7.37

8.22

8.57

9.32

10.07

10.42

11.49

12.17

12.52

14.07

07074 GORIZIA V.le Colombo, df 8

7.38

8.23

8.58

9.33

10.08

10.43

11.50

12.18

12.53

14.08

07075 GORIZIA V. Brigata Casale (Incr. V.le Colombo)

7.39

8.24

8.59

9.34

10.09

10.44

11.51

12.19

12.54

14.09

07076 GORIZIA V. Brigata Casale (Carraro)

7.39

8.24

8.59

9.34

10.09

10.44

11.51

12.19

12.54

14.09

07077 GORIZIA V. Montecucco, 21

7.40

8.25

9.00

9.35

10.10

10.45

11.52

12.20

12.55

14.10

07165 GORIZIA V. Diacono, df 7

7.41

8.26

9.01

9.36

10.11

10.46

11.53

12.21

12.56

14.11

07167 GORIZIA V. Diacono, df 63/65

7.41

8.26

9.01

9.36

10.11

10.46

11.53

12.21

12.56

14.11

07168 GORIZIA V. Fatebenefratelli, 34 (Ospedale)

7.42

8.27

9.02

9.37

10.12

10.47

11.54

12.22

12.57

14.12

CIP01 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri

7.45

8.30

9.05

9.40

10.15

10.50

11.57

12.25

13.00

14.15

A.P.T. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013

$*145";*0/&6/*7&34*5041&%"-&$*145";*0/&

numero corsa
frequenza corsa
CIP01 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri

171

175

177

179

131

133

135

137

139

L-V

14.30

15.05

15.40

16.15

16.55

17.35

18.10

18.45

19.20

07128 GORIZIA V. Trieste, 28

14.31

15.06

15.41

16.16

16.56

17.36

18.11

18.46

19.21

07142 GORIZIA V. Cipriani, 131

14.32

15.07

15.42

16.17

16.57

17.37

18.12

18.47

19.22

07143 GORIZIA V. Toscanini, 6/8

14.35

15.10

15.45

16.20

17.00

17.40

18.15

18.50

19.25

07144 GORIZIA V. Garzarolli (df Coop)

14.35

15.10

15.45

16.20

17.00

17.40

18.15

18.50

19.25

07154 GORIZIA V. Fabiani, 7

14.36

15.11

15.46

16.21

17.01

17.41

18.16

18.51

19.26

07155 GORIZIA V. Garzarolli, 89

14.37

15.12

15.47

16.22

17.02

17.42

18.17

18.52

19.27

07085 GORIZIA V. Vittorio Veneto, df 85 (San Rocco)

14.38

15.13

15.48

16.23

17.03

17.43

18.18

18.53

19.28

07086 GORIZIA V. Vittorio Veneto, 132

14.38

15.13

15.48

16.23

17.03

17.43

18.18

18.53

19.28

07087 GORIZIA V. Vittorio Veneto (ex Ospedale)

14.40

15.15

15.50

16.25

17.05

17.45

18.20

18.55

19.30

07088 GORIZIA V. Vittorio Veneto, 171

14.41

15.16

15.51

16.26

17.06

17.46

18.21

18.56

19.31

07089 GORIZIA V. Vittorio Veneto, 153

14.41

15.16

15.51

16.26

17.06

17.46

18.21

18.56

19.31

07219 GORIZIA V. Cravos, 13 (Casa Rossa)

14.42

15.17

15.52

16.27

17.07

17.47

18.22

18.57

19.32

07216 GORIZIA V. Alviano (Universit)

14.43

15.18

15.53

16.28

17.08

17.48

18.23

18.58

19.33

07222 GORIZIA V. Marconi, 7 (salita Castello)

14.44

15.19

15.54

16.29

17.09

17.49

18.24

18.59

19.34

07231 GORIZIA V. Mameli, 2/C

14.46

15.21

15.56

16.31

17.11

17.51

18.26

19.01

19.36

07042 GORIZIA V. Santa Chiara, 10

14.47

15.22

15.57

16.32

17.12

17.52

18.27

19.02

19.37

07043 GORIZIA V.le XX Settembre, df 9 (Liceo)

14.48

15.23

15.58

16.33

17.13

17.53

18.28

19.03

19.38

07044 GORIZIA V.le XX Settembre, 66

14.48

15.23

15.58

16.33

17.13

17.53

18.28

19.03

19.38

07045 GORIZIA V. Don Bosco, df 157

14.49

15.24

15.59

16.34

17.14

17.54

18.29

19.04

19.39

07163 GORIZIA V. dei Torriani, 36

14.50

15.25

16.00

16.35

17.15

17.55

18.30

19.05

19.40

07164 GORIZIA V. dei Torriani, 62

14.50

15.25

16.00

16.35

17.15

17.55

18.30

19.05

19.40

07072 GORIZIA V. Brigata Pavia (Chiesa)

14.51

15.26

16.01

16.36

17.16

17.56

18.31

19.06

19.41

07073 GORIZIA V. Brigata Pavia, 112

14.52

15.27

16.02

16.37

17.17

17.57

18.32

19.07

19.42

07074 GORIZIA V.le Colombo, df 8

14.53

15.28

16.03

16.38

17.18

17.58

18.33

19.08

19.43

07075 GORIZIA V. Brigata Casale (Incr. V.le Colombo)

14.54

15.29

16.04

16.39

17.19

17.59

18.34

19.09

19.44

07076 GORIZIA V. Brigata Casale (Carraro)

14.54

15.29

16.04

16.39

17.19

17.59

18.34

19.09

19.44

07077 GORIZIA V. Montecucco, 21

14.55

15.30

16.05

16.40

17.20

18.00

18.35

19.10

19.45

07165 GORIZIA V. Diacono, df 7

14.56

15.31

16.06

16.41

17.21

18.01

18.36

19.11

19.46

07167 GORIZIA V. Diacono, df 63/65

14.56

15.31

16.06

16.41

17.21

18.01

18.36

19.11

19.46

07168 GORIZIA V. Fatebenefratelli, 34 (Ospedale)

14.57

15.32

16.07

16.42

17.22

18.02

18.37

19.12

19.47

CIP01 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri

15.00

15.35

16.10

16.45

17.25

18.05

18.40

19.15

19.50

A.P.T. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013

AVTOBUSNA POSTAJA
A.P.
Erjavceva

V. S. Gabriele 28

V. S. Gabriele 45

P.zza De Amicis 2
P.zza De Amicis 7

V. Carducci 9/11
V. Carducci 26

P.zza Vittoria 1
P.zza Vittoria 30

V. De Gasperi df 31

C.so Italia 80
C.so Italia 51/A

V. De Gasperi 27

C.so Italia 118/120

C.so Italia 190


C.so Italia 159

C.so Italia 89/85

C.so Italia 266


C.so Italia 177

CENTRO
INTERMODALE
PASSEGGERI

C.so Italia 244

GORIZIA (I)

C.so Italia 215

-*/&"63#"/"*/5&3/";*0/"-&(03*;*" *
/07"(03*$" 4-0

Int

NOVA
GORICA
(SLO)

ZP

Zelezniska

postaja

Erjavceva
ulica
Cankarjeva ulica stadion
Cankarjeva ulica
Lavriceva ulica
Vojkova ulica

A.P.T. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013

Int

-*/&"63#"/"*/5&3/";*0/"-&(03*;*" *
/07"(03*$" 4-0

numero corsa

10

12

14

16

18

20

frequenza corsa

CIP01 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri

8.35

9.35

10.35

11.35

12.35

14.35

15.35

16.35

18.20

19.20

07008 GORIZIA C.so Italia, 215 (San Giusto)

8.36

9.36

10.36

11.36

12.36

14.36

15.36

16.36

18.21

19.21

07009 GORIZIA C.so Italia, 177

8.36

9.36

10.36

11.36

12.36

14.36

15.36

16.36

18.21

19.21

07010 GORIZIA C.so Italia, 159 (Parco)

8.37

9.37

10.37

11.37

12.37

14.37

15.37

16.37

18.22

19.22

07011 GORIZIA C.so Italia, 89/85 (Farmacia)

8.37

9.37

10.37

11.37

12.37

14.37

15.37

16.37

18.22

19.22

07012 GORIZIA C.so Italia, 51/A (Provincia)

8.38

9.38

10.38

11.38

12.38

14.38

15.38

16.38

18.23

19.23

07181 GORIZIA V. De Gasperi, 27

8.40

9.40

10.40

11.40

12.40

14.40

15.40

16.40

18.25

19.25

07015 GORIZIA P.zza Vittoria, 30 (Farmacia)

8.41

9.41

10.41

11.41

12.41

14.41

15.41

16.41

18.26

19.26

07016 GORIZIA V. Carducci, 26

8.42

9.42

10.42

11.42

12.42

14.42

15.42

16.42

18.27

19.27

07017 GORIZIA P.zza De Amicis, 7 (df P. Attems)

8.42

9.42

10.42

11.42

12.42

14.42

15.42

16.42

18.27

19.27

07214 GORIZIA V. San Gabriele, 28

8.43

9.43

10.43

11.43

12.43

14.43

15.43

16.43

18.28

19.28

NOVA GORICA ZP (Stazione)

8.49

9.49

10.49

11.49

12.49

14.49

15.49

16.49

18.34

19.34

129$*25,&$(UMDYHFDXOLFD

8.51

9.51

10.51

11.51

12.51

14.51

15.51

16.51

18.36

19.36

NOVA GORICA Cancarjeva stadion, 6

8.53

9.53

10.53

11.53

12.53

14.53

15.53

16.53

18.38

19.38

NOVA GORICA Cancarjeva ulica (int. I. Regenta ul.)

8.54

9.54

10.54

11.54

12.54

14.54

15.54

16.54

18.39

19.39

129$*25,&$/DYULDXOLFD

8.55

9.55

10.55

11.55

12.55

14.55

15.55

16.55

18.40

19.40

NOVA GORICA Vojcova ulica

8.57

9.57

10.57

11.57

12.57

14.57

15.57

16.57

18.42

19.42

129$*25,&$(UMDYHYD$3 $XWRVWD]LRQH

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

15.00

16.00

17.00

18.45

19.45

@linea Internazionale Gorizia - Nova Gorica - Gorizia percorso modificato


fermate NON pi attive: C.so Verdi 129 (Benetton), V. Oberdan 15 (Posta)
nuova fermata: V. De Gasperi 27

NOTE
@linea Internazionale Gorizia - Nova Gorica - Gorizia
- il servizio si effettua tutti i giorni feriali;
- sospeso di domenica e nelle festivit civili/religiose italiane e slovene;
- ammesso il carico/scarico dei passeggeri esclusivamente dalle fermate in territorio italiano a quelle in territorio sloveno e viceversa;
- il biglietto si acquista a bordo del bus.
A.P.T. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013

Int

-*/&"63#"/"*/5&3/";*0/"-&(03*;*" *
/07"(03*$" 4-0

numero corsa

11

13

15

17

19

frequenza corsa

129$*25,&$(UMDYHYD$3 $XWRVWD]LRQH

8.05

9.05

10.05

11.05

12.05

15.05

16.05

17.05

18.50

19.50

NOVA GORICA Vojcova ulica

8.08

9.08

10.08

11.08

12.08

15.08

16.08

17.08

18.53

129$*25,&$/DYULDXOLFD

8.10

9.10

10.10

11.10

12.10

15.10

16.10

17.10

18.55

NOVA GORICA Cancarjeva ulica (int. I. Regenta ul.)

8.11

9.11

10.11

11.11

12.11

15.11

16.11

17.11

18.56

NOVA GORICA Cancarjeva stadion, df 6

8.12

9.12

10.12

11.12

12.12

15.12

16.12

17.12

18.57

129$*25,&$(UMDYHFDXOLFDGI

8.14

9.14

10.14

11.14

12.14

15.14

16.14

17.14

18.59

19.55

NOVA GORICA ZP (Stazione)

8.16

9.16

10.16

11.16

12.16

15.16

16.16

17.16

19.01

07215 GORIZIA V. San Gabriele, 45

8.22

9.22

10.22

11.22

12.22

15.22

16.22

17.22

19.07

19.58

07027 GORIZIA P.zza De Amicis, 2 (P. Attems)

8.23

9.23

10.23

11.23

12.23

15.23

16.23

17.23

19.08

19.59

07028 GORIZIA V. Carducci, 9/11

8.23

9.23

10.23

11.23

12.23

15.23

16.23

17.23

19.08

19.59

07029 GORIZIA P.zza Vittoria, 1 (Chiesa)

8.24

9.24

10.24

11.24

12.24

15.24

16.24

17.24

19.09

20.00

07192 GORIZIA V. De Gasperi, df 31

8.26

9.26

10.26

11.26

12.26

15.26

16.26

17.26

19.11

20.02

07032 GORIZIA C.so Italia, 80 (df Provincia)

8.27

9.27

10.27

11.27

12.27

15.27

16.27

17.27

19.12

20.03

07033 GORIZIA C.so Italia, 118/120 (df Farmacia)

8.28

9.28

10.28

11.28

12.28

15.28

16.28

17.28

19.13

20.04

07034 GORIZIA C.so Italia, 190 ( df Parco)

8.28

9.28

10.28

11.28

12.28

15.28

16.28

17.28

19.13

20.04

07035 GORIZIA C.so Italia, 226

8.29

9.29

10.29

11.29

12.29

15.29

16.29

17.29

19.14

20.05

07036 GORIZIA C.so Italia, 244 (San Giusto)

8.29

9.29

10.29

11.29

12.29

15.29

16.29

17.29

19.14

20.05

CIP01 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri

8.30

9.30

10.30

11.30

12.30

15.30

16.30

17.30

19.15

20.06

NOVITA
@linea Internazionale Gorizia - Nova Gorica - Gorizia percorso modificato
fermate NON pi attive: C.so Verdi df 63 (Giardini), C.so Verdi 90 (Oviesse)
nuove fermate: P.zza Vittoria 1 (Chiesa), V. De Gasperi df 31

Servizio in pool tra


Azienda Provinciale Trasporti S.p.A. di Gorizia
e
Avrigo d.d. di Nova Gorica
A.P.T. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013

C.so Italia 118/120


C.so Italia 80

V. Puccini
V. Puccini ITI

A.P.T. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013

V. Veneto 36

V. Veneto df 85

V. Veneto 132

V. Veneto ex Ospedale
C.so Italia 89/85
C.so Italia 51/A

P.zza De Amicis 7

V. Carducci 26

V. del Montesanto 96

V. del Montesanto 60

V. del Montesanto 28

P.zza Medaglie dOro 12

V. Alviano

TRANSALPINA
V. Caprin df 30

V. Veneto 153
V. Veneto 171

V. del Montesanto df 10

V. degli Orzoni df 2

P.zza De Amicis 2

V. Carducci 9/11

P.zza Vittoria 1

V. De Gasperi df 31

V. Filzi df 3
P.zza Vittoria 30

V. De Gasperi 27

C.so Italia 190

V. Trieste 28
C.so Italia 226

C.so Italia 244

CENTRO
INTERMODALE
PASSEGGERI

V. Cipriani 17

V. Cipriani 131

N
4&37*;*0/05563/0$*14UB[JPOF$FOUSP$JUU$*14UB[JPOF

V. Caprin df 4
V. Foscolo

4&37*;*0/05563/0$*14UB[JPOF$FOUSP$JUU$*14UB[JPOF
corse con frequenza giornaliera

NOTA:
i passeggeri possono
chiedere al conducente
di scendere anche in una
delle fermate previste in
percorsi color viola.

IL SERVIZIO SOSPESO
NELLA NOTTE
TRA IL 15 E 16 AGOSTO

CIP04 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri

21.15

21.45

22.15

22.45

23.15

07128 GORIZIA V. Trieste. 28

fermata a richiesta

07142 GORIZIA V. Cipriani, 131

fermata a richiesta

07142 GORIZIA V. Cipriani, 17

fermata a richiesta

07147 GORIZIA V. Puccini (ITI)

fermata a richiesta

07148 GORIZIA V. Puccini

23.45

0.15

0.45

fermata a richiesta

07011 GORIZIA C.so Italia, 89/85 (Farmacia)

21.17

21.47

22.17

22.47

23.17

23.47

0.17

0.47

07012 GORIZIA C.so Italia, 51/A (Provincia)

21.18

21.48

22.18

22.48

23.18

23.48

0.18

0.48

07083 GORIZIA V. Filzi, df 3 (Cappuccini)

21.19

21.49

22.19

22.49

23.19

23.49

0.19

0.49

07084 GORIZIA V. Vittorio Veneto, 36

21.20

21.50

22.20

22.50

23.20

23.50

0.20

0.50

07085 GORIZIA V. Vittorio Veneto, df 85 (San Rocco)

21.21

21.51

22.21

22.51

23.21

23.51

0.21

0.51

07086 GORIZIA V. Vittorio Veneto, 132

21.21

21.51

22.21

22.51

23.21

23.51

0.21

0.51

07087 GORIZIA V. Vittorio Veneto (ex Ospedale)

21.22

21.52

22.22

22.52

23.22

23.52

0.22

0.52

07088 GORIZIA V. Vittorio Veneto, 171

21.22

21.52

22.22

22.52

23.22

23.52

0.22

0.52

07089 GORIZIA V. Vittorio Veneto, 153

21.22

21.52

22.22

22.52

23.22

23.52

0.22

0.52

23.56

0.26

0.56

07216 GORIZIA V. Alviano (Universit)


07181 GORIZIA V. De Gasperi, 27

fermata a richiesta
21.26

21.56

22.26

22.56

23.26

07015 GORIZIA P.zza Vittoria, 30 (Farmacia)

21.28

21.58

22.28

22.58

23.28

23.58

0.28

0.58

07016 GORIZIA V. Carducci, 26

21.29

21.59

22.29

22.59

23.29

23.59

0.29

0.59

07017 GORIZIA P.zza De Amicis, 7 (df P. Attems)

21.30

22.00

22.30

23.00

23.30

0.00

0.30

1.00

07018 GORIZIA P.zza Medaglie d'Oro, 12

21.31

22.01

22.31

23.01

23.31

0.01

0.31

1.01

07019 GORIZIA V. del Montesanto, 28

fermata a richiesta

07020 GORIZIA V. del Montesanto, 58

fermata a richiesta

07021 GORIZIA V. del Montesanto, 98

fermata a richiesta

07022 GORIZIA V. Foscolo, df 25

fermata a richiesta

07023 GORIZIA V. Caprin, df 30 (Transalpina)

fermata a richiesta

07024 GORIZIA V. Caprin, df 4

fermata a richiesta

07025 GORIZIA V. del Montesanto, df 10

fermata a richiesta

07208 GORIZIA V. degli Orzoni, df 2 (Istituto d'Arte)

21.31

22.01

22.31

23.01

23.31

0.01

0.31

1.01

07027 GORIZIA P.zza De Amicis, 2 (P. Attems)

21.32

22.02

22.32

23.02

23.32

0.02

0.32

1.02

07028 GORIZIA V. Carducci, 9/11

21.33

22.03

22.33

23.03

23.33

0.03

0.33

1.03

07029 GORIZIA P.zza Vittoria, 1 (Chiesa)

21.34

22.04

22.34

23.04

23.34

0.04

0.34

1.04

07192 GORIZIA V. De Gasperi, df 31

21.35

22.05

22.35

23.05

23.35

0.05

0.35

1.05

07032 GORIZIA C.so Italia, 80 (df Provincia)

21.36

22.06

22.36

23.06

23.36

0.06

0.36

1.06

07033 GORIZIA C.so Italia, 118/120 (df Farmacia)

21.37

22.07

22.37

23.07

23.37

0.07

0.37

1.07

07034 GORIZIA C.so Italia, 190 ( df Parco)

21.38

22.08

22.38

23.08

23.38

0.08

0.38

1.08

07035 GORIZIA C.so Italia, 226

21.39

22.09

22.39

23.09

23.39

0.09

0.39

1.09

07036 GORIZIA C.so Italia, 244 (San Giusto)

21.39

22.09

22.39

23.09

23.39

0.09

0.39

1.09

CIP04 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri

21.40

22.10

22.40

23.10

23.40

0.10

0.40

1.10

A.P.T. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013

abbonamento rete
dove vuoi quando vuoi

Per il lavoro e lo
studio, ma anche per
raggiungere
i
tuoi
cari e gli amici, per lo
shopping ed il tempo
libero.

Con labbonamento rete possibile viaggiare sui bus urbani e sui bus extraurbani
allinterno del territorio comunale di Monfalcone, Ronchi, Staranzano.
Con labbonamento rete possibile viaggiare su tutte le linee urbane di Gorizia
e sulle linee extraurbane limitatamente alla tratta da Gorizia per San Lorenzo
Is., Mossa, Lucinico, Mochetta, S. Andrea, Piuma e percorso inverso.
A.P.T. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013

@bbonamenti

TESSERA DIDENTIT APT

punto 1
recarsi presso una biglietteria autorizzata APT per lemissione automatizzata
dei titoli di viaggio (Biglietteria APT Gorizia, Monfalcone, Grado, Biglietterie
Autostazioni di Cervignano, Udine e Trieste;
punto 2
portare una fototessera e compilare il modulo di sottoscrizione per la stampa
della tessera didentit;
punto 3
ritirare la tessera didentit, strumento necessario per il rinnovo telematico;

REGISTRAZIONE

punto 4
accedere allarea e-commerce ABBONAMENTI ON LINE dallhomepage del
sito internet www.aptgorizia.it per la compilazione della scheda di registrazione

ACQUISTO

punto 5
inserire codice e password per accedere al servizio;
punto 6
scegliere il tipo di rinnovo tra quelli proposti;
punto 7
vericare che la scelta sia corretta prima di confermare il pagamento;
punto 8
effettuare il pagamento mediante Carta di Credito;

STAMPA

www.aptgorizia.it
Scopri i vantaggi di rinnovare
labbonamento APT on line:
comodo - veloce - sicuro.
BASTA UN CLICK

A.P.T. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013

punto 9
Stampare il rinnovo, ritagliarlo e conservarlo assieme alla tessera didentit
per lintero periodo di validit. Il tagliando dovr essere esibito unitamente
alla tessera (o ad un documento didentit valido qualora sprovvisti
temporaneamente del badge) se richiesto dal personale addetto al controllo.

ABBONAMENTO ANNUALE SCOLASTICO


Chi possiede labbonamento annuale scolastico potr pagare, via WEB,
seguendo la stessa procedura, le rate successive alla sottoscrizione

info: tel. 0481 593513 t e-mail: titoli.viaggio@aptgorizia.it

DAL 1 GIUGNO
AL 1 SETTEMBRE
ESCLUSO LUNED
Partenza da
TRIESTE

Arrivo a
GRADO

Partenza da
GRADO

Arrivo a
TRIESTE

Molo Audace

Molo Torpediniere

Molo Torpediniere

Molo Audace

08.15

09.45

10.15

11.45

12.45

14.15

14.30

16.00

16.45

18.15

18.30

20.00

TEMPO E MARE PERMETTENDO

LINEA
MARITTIMA

GRADO
TRIESTE

2013

Vendita BIGLIETTI a bordo della motonave


Corsa singola

6,65

Corsa andata/ritorno

10,10

Abbonamenti nominativi
10 corse
39,90
50 corse
79,75
Bicicletta

Il biglietto A/R valido nella sola


giornata di emissione

0,80

Sono ammesse a bordo solo


2 biciclette per ogni viaggio

INFO:
numero verde
800 955 957
apt@aptgorizia.it
www.aptgorizia.it

A.P.T. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013

ABBONAMENTO ANNUALE SCOLASTICO APT


2013-2014
RINNOVI
da luned 19 agosto 2013
APERTURA RISERVATA a chi gi in possesso della Tessera Identificativa APT

sottoscrizione NUOVI ABBONAMENTI


a partire da luned 26 agosto 2013
GORIZIA Biglietteria APT - Interno Stazione Ferroviaria/CIP
MONFALCONE Biglietteria APT - V. F.lli Rosselli, 13
GRADO Biglietteria APT - Autostazione - P.zza Carpaccio
CERVIGNANO Biglietteria Autostazione - P.zza Marconi
TRIESTE Biglietteria Autostazione - P.zza Libert
UDINE Biglietteria Autostazione - V.le Europa Unita
t LAbbonamento Annuale Scolastico APT urbano o extraurbano pu essere richiesto dagli studenti del ciclo dellobbligo, media
superiore e universit.
t valido dal 1settembre 2013 al 30 giugno 2014, tutti i giorni, compresi i festivi e le vacanze scolastiche.
t Si sottoscrive una sola volta evitando i rinnovi mensili e il pagamento pu essere rateizzato.
t Il prezzo vantaggioso rispetto agli altri abbonamenti, con un ulteriore sconto se ci sono pi abbonati nella stessa famiglia.
Informazioni
APT Ufficio Titoli di viaggio :
tel. 0481 593513 - 0481 593515 fax 0481 593555
titoli.viaggio@aptgorizia.it - www.aptgorizia.it
numero verde 800 955 957
A.P.T. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013

7JB$BEVUJEJ"O/BTJSJZBI tGORIZIA
UFMFGPOPrGBY
e mail: apt@aptgorizia.it

www.aptgorizia.it
"1531