Sei sulla pagina 1di 61

SERVIZIO

EXTRAURBANO
inverno

2013-2014

Orario in vigore
dal 10 settembre 2013
al 11 giugno 2014

Aggiornato 14/10/2013
A.P.T. SpA Orario invernale 2013-14 in vigore dal 10 settembre 2013 al 11 giugno 2014 -aggiornato 14/10/2013

pag. 5

Azienda Provinciale Trasporti S.p.A.


Via Caduti di An Nasiriyah, 6 - 34170 GORIZIA
telefono: 0481 593511 fax: 0481 593555
posta elettronica: apt@aptgorizia.it
posta elettronica certificata: segreteria.aptgo@legalmail.it
da luned a venerd 7.30 -19.15 / sabato 7.30 - 13.15

BIGLIETTERIE APT
Gorizia
Monfalcone
Grado

Biglietteria APT
Biglietteria APT
Biglietteria APT

P.le Martiri per la Libert dItalia


V. F.lli Rosselli, 13
Autostazione - P.zza Carpaccio

Trieste
Udine
Cervignano del Friuli

Biglietteria Autostazione
Biglietteria Autostazione
Biglietteria Autostazione

0481 593557
0481 410915 - interno 201
0481 410915 - interno 202

ALTRE BIGLIETTERIE
Autostazione - P.zza Libert
Autostazione - V.le Europa Unita
Autostazione - P.zza Marconi

040 425020
0432 504012
0431 32628

A.P.T. SpA Orario invernale 2013-14 in vigore dal 10 settembre 2013 al 11 giugno 2014 -aggiornato 14/10/2013

pag. 1

REGOLAMENTO DI VETTURA
1. COMPORTAMENTO IN VETTURA

13. TRASPORTO DI DISABILI, BAMBINI E CATEGORIE SPECIALI

Il Cliente NON DEVE:


tTBMJSFPTDFOEFSFEBMMBWFUUVSBEBVOBQPSUBEJWFSTBEBRVFMMBJOEJDBUB
tPDDVQBSFQJEJVOQPTUPBTFEFSFPTJNVMBSOFMPDDVQB[JPOFFJOHPNCSBSFMFVTDJUFPJQBTTBHHJ
tTQPSHFSTJEBMGJOFTUSJOPPHFUUBSFPHHFUUJEBMNFEFTJNP
tBDDFEFSFDPODBSSP[[JOFPQBTTFHHJOJTFOPOEFMUJQPQJFHIFWPMF HMJTUFTTJEFWPOPSJNBOFSFDIJVTJ
tEJTUSBSSF JNQFEJSFPEPTUBDPMBSFJORVBMTJBTJNPEPJMDPOEVDFOUF
tDIJFEFSFBMDPOEVDFOUFEJTBMJSFPTDFOEFSFEBMMBWFUUVSBJOMVPHPEJWFSTPEBRVFMMPTUBCJMJUPDPNFGFSNBUB
tFTFSDJUBSFBUUJWJUQVCCMJDJUBSJF DPNNFSDJBMJPEJCFOFGJDFO[BTFO[BSFHPMBSFBVUPSJ[[B[JPOF
tBDDFEFSFJOWFUUVSBDPOBOJNBMJ BSNJ NBUFSJBMJJOGJBNNBCJMJ GVPDIJQJSPUFDOJDJFEPHHFUUJDIF QFSGPSNBPOBUVSB 
QPTTBOPFTTFSFQFSJDPMPTJQFSJWJBHHJBUPSJFPEBOOPTJBMMFWFUUVSF
tTFEFSTJOFJQPTUJSJTFSWBUJBJNVUJMBUJFBHMJJOWBMJEJ JOPHOJDBTPOFDFTTBSJPDFEFSFJMQPTUPBRVFTUFDBUFHPSJFEJ
VUFOUJFBHFWPMBSFMFQFSTPOFBO[JBOFPDPOCBNCJOJBMTFHVJUP

tDBOUBSF  TVPOBSF  TDIJBNB[[BSF P UFOFSF DPNQPSUBNFOUP TDPOWFOJFOUF P NPMFTUP JO NPEP UBMF EB BSSFDBSF JO
RVBMTJBTJNPEPEJTBHJPFEJTUVSCPBMMFQFSTPOFPEBOOJBMMFWFUUVSF
tGVNBSFBCPSEPEFJNF[[J OFJMPDBMJFOFHMJTQB[JBQFSUJBMQVCCMJDP BSU-FHHF

tTBMJSFJOWFUUVSBJODPOEJ[JPOJGJTJDIFPQTJDPGJTJDIFUBMJEBOPODPOTFOUJSFJMDPSSFUUPVUJMJ[[PEFMTFSWJ[JPPEBSSFDBSF
EBOOPBTPBHMJBMUSJ DPNQSFTFMFDPOEJ[JPOJJHJFOJDIFFEJQVMJ[JBQFSTPOBMF

*MUSBTQPSUPEFMMFQFSTPOFOPOEFBNCVMBOUJDPODBSSP[[JOBBNNFTTPTPMPTVJNF[[JPNPMPHBUJQFSUBMFUJQPMPHJBEJ
USBTQPSUP
QSFWJTUPJMUSBTQPSUPHSBUVJUPEFJCBNCJOJEJBMUF[[BJOGFSJPSFBEVONFUSP TPMPTFBDDPNQBHOBUJ
*MUSBTQPSUPEFMQBTTFHHJOPQFSCBNCJOJHSBUVJUPNBBNNFTTPJOWFUUVSBTPMPTFSJDIJVTPFQPTJ[JPOBUPJONBOJFSB
UBMFEBOPOJNQFEJSFMBTJDVSF[[BEFJUSBTQPSUBUJFMBGSVJ[JPOFEFMNF[[PQVCCMJDPBEBMUSJVUFOUJ
(MJVUFOUJBQQBSUFOFOUJBMMFDBUFHPSJFQSPUFUUF JOQPTTFTTPEFMMBUFTTFSBSJMBTDJBUBEBMMB1SPWJODJB QPTTPOPBDRVJTUBSF
BCCPOBNFOUJBHFWPMBUJDPOMFUBSJGGFTUBCJMJUFBOOVBMNFOUFEBMMB(JVOUB3FHJPOBMF

Il Cliente DEVE:
tTFHOBMBSFJONBOJFSBFTQMJDJUBMJOUFO[JPOFEJTBMJSFBCPSEPEFMCVTRVBOEPJOBUUFTBBMMBGFSNBUB
tNBOJGFTUBSFJOUFNQPVUJMFFBEFHVBUBNFOUFMBQSPQSJBJOUFO[JPOFEJTDFOEFSFEBMMBVUPCVTVUJMJ[[BOEPMBQQPTJUP
DBNQBOFMMPTFQSFTFOUFPBWWJTBOEPMBVUJTUB
tTFEFSTJ OPOBQQFOBDPOWBMJEBUPJMCJHMJFUUPRVBMPSBOPOWJGPTTFSPQPTUJMJCFSJ EFWFSFHHFSTJTFNQSFBHMJBQQPTJUJ
TPTUFHOJ
tBUUFOFSTJBMMFFWFOUVBMJVMUFSJPSJEJTQPTJ[JPOJEFMQFSTPOBMFQSFQPTUPBMTFSWJ[JP
Fatte salve le eventuali conseguenze di legge, possono essere esclusi dal trasporto ed allontanati, senza alcun diritto
al risarcimento, i passeggeri molesti e quelli che non prestano ascolto alle osservazioni del personale di servizio,
anche richiedendo lintervento delle Forze dellOrdine.

2. TITOLI DI VIAGGIO
*MWJBHHJPDPOTFOUJUPTPMPBJDMJFOUJNVOJUJEJSFHPMBSFUJUPMPEJWJBHHJPDIFQVFTTFSFBDRVJTUBUPQSFTTPMFCJHMJFUUFSJF MFSJWFOEJUFBVUPSJ[[BUFFMFFNFUUJUSJDJBVUPNBUJDIF
*ODBTJFDDF[JPOBMJFDPNQBUJCJMNFOUFDPOMBSFHPMBSJUEFM4FSWJ[JP JMCJHMJFUUPBDRVJTUBCJMFBODIFBCPSEPDPOVO
TPWSBQQSF[[P DPNFEBOPSNFUBSJGGBSJFSFHJPOBMJJOWJHPSF QFSMBDRVJTUPSJDIJFTUBNPOFUBDPOUBUB

*ODBTPEJEJNFOUJDBO[BEFMMBCCPOBNFOUP JMDMJFOUFEFWFDPNVORVFBDRVJTUBSFFDPOWBMJEBSFJMCJHMJFUUPEJDPSTB
TFNQMJDF
*MEPDVNFOUPEJWJBHHJPEFWFFTTFSFDPOWBMJEBUPBQQFOBTBMJUJBCPSEPOFMMBQQPTJUBPCMJUFSBUSJDF JODBTPEJHVBTUP
EFMMBTVEEFUUBDJTJEPWSSJWPMHFSFBMDPOEVDFOUFQFSMBOOVMMBNFOUP

*MUJUPMPEJWJBHHJPQFSTPOBMFFOPODFEJCJMF EFWFFTTFSFDPOTFSWBUPJOUFHSPFEFTJCJUPBEPHOJSJDIJFTUBEFMQFSTPOBMF"15JODBTPEJBMUFSB[JPOFPDPOUSBGGB[JPOFTBSJNNFEJBUBNFOUFSJUJSBUPEBQBSUFEFHMJBEEFUUJDPODPOTFHVFOUFBQQMJDB[JPOFEFMMFQSFWJTUFTBO[JPOJ
CJHMJFUUP EJ DPSTB TFNQMJDF FYUSBVSCBOP OPO DPOTFOUF MFGGFUUVB[JPOF EJ TPTUF JOUFSNFEJF JO DBTP TJB OFDFTTBSJP
TFSWJSTJEJEVFNF[[JQFSJMSBHHJVOHJNFOUPEFMMBEFTUJOB[JPOFEPWSFTTFSFVUJMJ[[BUBMBQSJNBDPSTBVUJMF JOUBMFDBTP
JMCJHMJFUUPBOESDPOWBMJEBUPTPMPTVMQSJNPBVUPCVT
BMUSJNFOUJEPWSBOOPFTTFSFBDRVJTUBUJEVFCJHMJFUUJEJTUJOUJDIF
BOESBOOPDPOWBMJEBUJTFQBSBUBNFOUF
-BCCPOBNFOUPOPNJOBUJWPDPOTJEFSBUPWBMJEPTPMPTFBDDPNQBHOBUPEBVOEPDVNFOUPEJJEFOUJUQFSTPOBMFPEB
UFTTFSBJEFOUJGJDBUJWB"15
"DJBTDVOQBTTFHHFSP NVOJUPEJSFHPMBSFUJUPMPEJWJBHHJP DPOTFOUJUPJMUSBTQPSUPHSBUVJUPEJVOTPMPQBDDPPWBMJHJB
EJEJNFOTJPOJOPOTVQFSJPSJBDNQFSDPMMJEJEJNFOTJPOJTVQFSJPSJ QSFWJTUPJMQBHBNFOUPEFMMBUBSJGGB
PSEJOBSJB

pag. 2 - A.P.T. SpA Orario invernale 2013-14 in vigore dal 10 settembre 2013 al 11 giugno 2014 - aggiornato 14/10/2013

4 . TRASPORTO DI ANIMALI DOMESTICI


QSFWJTUPJMUSBTQPSUP 
tHSBUVJUPEJjDBOJHVJEBxDIFBDDPNQBHOBOPMFQFSTPOFOPOWFEFOUJ QVSDINVOJUJEJNVTFSVPMBFHVJO[BHMJP
tBQBHBNFOUP CJHMJFUUPBUBSJGGBPSEJOBSJB
EJBOJNBMJEPNFTUJDJTPMPEJQJDDPMBUBHMJBBJRVBMJTJBOPTUBUJBQQMJDBUJ
DPOHFHOJBUUJBSFOEFSMJJOPGGFOTJWJ NVTFSVPMBFHVJO[BHMJP HBCCJFUUF FDD

-BDDFTTPBCPSEPEFHMJBOJNBMJEPNFTUJDJQPUSFCCFOPOFTTFSFDPOTFOUJUPJODBTPEJOPUFWPMFBGGPMMBNFOUPEFMMB
WFUUVSB
-BOJNBMFQVFTTFSFBMMPOUBOBUPTFO[BEJSJUUPBMSJNCPSTPEFMCJHMJFUUP BEJOTJOEBDBCJMFHJVEJ[JPEFMQFSTPOBMF"[JFOEBMF RVBMPSBBSSFDIJ JORVBMTJBTJNPEP EJTUVSCPBJWJBHHJBUPSJ
4FMBOJNBMFJOTVEJDJB EFUFSJPSBMBWFUUVSBPQSPWPDBVOEBOOPBQFSTPOFPBDPTF JMQSPQSJFUBSJPUFOVUPBMSJTBSDJNFOUPEFMEBOOPDBVTBUP SFTUBOEPM"[JFOEBMJCFSBEBRVBMTJBTJSFTQPOTBCJMJUBMSJHVBSEP

5. SANZIONI AMMINISTRATIVE
*MNBODBUPSJTQFUUPEBQBSUFEFMMVUFOUFEFMMFOPSNFDPOUFOVUFOFM3FHPMBNFOUPEJ7FUUVSBFPMVUJMJ[[PEFMTFSWJ[JP
EJUSBTQPSUPQVCCMJDPTFO[BJMQSFTDSJUUPUJUPMPEJWJBHHJPDPNQPSUBMBQQMJDB[JPOFEFMMFTBO[JPOJBNNJOJTUSBUJWFOFMMF
NJTVSFQSFWJTUFEBMMB-3 FTVDDJOUFHS NPEJGJDIF
JOEJDBUFOFMMBUBCFMMBEFOPNJOBUBi"MMFHBUP"BM3FHPMBNFOUPEJ7FUUVSB"15w BGGJTTBBCPSEPEFJNF[[J

-BUUJWJUEJDPOUSPMMPFMBDDFSUBNFOUPEFMMFWJPMB[JPOJWJFOFFTFHVJUBEBMM"[JFOEBNFEJBOUFQSPQSJPQFSTPOBMFEJQFOEFOUF NVOJUPEJUFTTFSJOPEJSJDPOPTDJNFOUP
*MQFSTPOBMFBEJCJUPBMDPOUSPMMPBCPSEPEFJNF[[JFBMMBSFHPMBSJUEFJUJUPMJEJWJBHHJP JORVBMJUEJ1VCCMJDP6GGJDJBMF 
UFOVUPBDIJFEFSFVOEPDVNFOUPEJJEFOUJUBMUSBTHSFTTPSFJODBTPEJNBODBUBFTJCJ[JPOFBCJMJUBUPBEFTQFSJSFMFJOJ[JBUJWFBUUFBEJEFOUJGJDBSFJMQBTTFHHFSPBODIFBDDPNQBHOBOEPMPBUFSSBDPOSJDIJFTUBEJJOUFSWFOUPEFMMF'PS[FEFMM0SEJOF
0MUSFBRVBOUPHJQSFWJTUPBMJWFMMPTBO[JPOBUPSJP OFMDBTPJODVJMVUFOUFBTTVNBDPNQPSUBNFOUJUBMJ DPOEJ[JPOJ
JHJFOJDIFJODMVTF
EBBSSFDBSFEBOOJBMMFQFSUJOFO[FB[JFOEBMJPEBEJTUVSCBSFHMJBMUSJWJBHHJBUPSJPJMQFSTPOBMFEJ
HVJEB M"[JFOEBTJSJTFSWBEJTFHOBMBSFJMGBUUPBE&OUJFE*TUJUV[JPOJQSFQPTUFBMMBTTJTUFO[BFBMMBWJHJMBO[BFSJDIJFEFSFJMSJNCPSTPEFJEBOOJBSSFDBUJJOTFHVJUPBMMFWJPMB[JPOJJOEJDBUFBJQVOUJQSFDFEFOUJ
7JGBDPMUFOUSPHJPSOJEBMMBOPUJGJDBEFMWFSCBMFEJBDDFSUBNFOUPEJGBSQFSWFOJSFBMM"[JFOEBTDSJUUJEJGFOTJWJ 
EPDVNFOUJ OPODISJDIJFEFSFEJFTTFSFTFOUJUP

Lorario invernale 2013/2014 sar in vigore dal 10 settembre 2013 al 11 giugno 2014
di domenica e durante le altre festivit verr osservato lorario festivo (fes)
nei giorni feriali verr osservato lorario scolastico (corse: f, l-v, sab, S, l-v S, sab S)

ad esclusione dei giorni indicati


nella tabella a fianco nei quali verr
osservato lorario non scolastico
( no S, l-v no S, sab no S):

sabato 2 novembre 2013


luned 23 dicembre 2013
marted 24 dicembre 2013
venerd 27 dicembre 2013
sabato 28 dicembre 2013
luned 30 dicembre 2013
marted 31 dicembre 2013
gioved 02 gennaio 2014
venerd 03 gennaio 2014
sabato 04 gennaio 2014

luned 3 marzo 2014


marted 4 marzo 2014
mercoled 5 marzo 2014
gioved 17 aprile 2014
venerd 18 aprile 2014
sabato 19 aprile 2014
marted 22 aprile 2014
mercoled 23 aprile 2014
gioved 24 aprile 2014
sabato 26 aprile 2014

LEGENDA
(PERIODO DI EFFETTUAZIONE CORSE)

SOSPENSIONE SERVIZIO EXTRAURBANO


Il servizio extraurbano sar sospeso completamente nei seguenti giorni:
25 dicembre - 1 gennaio - 1 maggio
Inoltre nella notte fra il 24 ed il 25 dicembre e fra il 31 dicembre ed il 1 gennaio saranno sospese le corse:

linea E51 corse 124 - 230 - 141 - 177

SOSPENSIONE SERVIZIO URBANO


Il giorno 25 dicembre ed il giorno 1 gennaio il servizio urbano osserver lorario Festivo, ma sar sospeso
tra le ore 12.30 e le ore 14.30.
Inoltre nella notte fra il 24 ed il 25 dicembre e fra il 31 dicembre ed il 1 gennaio il servizio NOTTURNO di
Gorizia sar completamente sospeso.

da luned a sabato (feriale)

fes

domenica e festivi

l-v

da luned a venerd

sab

di sabato

da luned a sabato nel periodo scolastico

l-v S

da luned a venerd nel periodo scolastico

sab S

di sabato nel periodo scolastico

no S

da luned a sabato durante le vacanze scolastiche

l-v no S

da luned a venerd durante le vacanze scolastiche

sab no S

di sabato durante le vacanze scolastiche

fL

dal 10/09/2013 al 26/10/2013 (ora legale)


dal 31/03/2014 al 11/06/2014 (ora legale)

SCIOPERO

corse in coincidenza nella linea E51

In caso di sciopero il servizio garantito dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00

coppia di corse che prosegue con lo stesso autobus

pag. 4 - A.P.T. SpA Orario invernale 2013-14 in vigore dal 10 settembre 2013 al 11 giugno 2014 - aggiornato 14/10/2013

COMUNE

fermata

linee in transito

COMUNE

fermata

linee in transito

AIELLO

AIELLO V. G. Cavalleria (Rosmarino)

25 58

CIVIDALE D.F.

CIVIDALE D.F. V. dello Sport (Ist. Agrario)

23

AIELLO

AIELLO V. Marconi (Chiesa)

58

CIVIDALE D.F.

CIVIDALE D.F. V. Manzano

23

AIELLO

AIELLO V.le Vittorio Emanuele II

25

CIVIDALE D.F.

CIVIDALE D.F. V. Udine, 24

23

AIELLO

JOANNIS V. Mameli

25 58

CORMNS

BORGNANO V. Donizetti

AQUILEIA

AQUILEIA Loc. Belvedere SS352

22 26 59

CORMNS

BRAZZANO V. XXIV Maggio

2 23

AQUILEIA

AQUILEIA V. Beligna

22 26 59

CORMNS

CORMNS Stazione Ferroviaria

4 23

AQUILEIA

AQUILEIA V. Gemina (Monastero)

22

CORMNS

CORMNS V. Gorizia (Campo Sportivo)

4 23 24

AQUILEIA

AQUILEIA V. Giulia Augusta (Porte)

26 59

CORMNS

CORMNS V. Isonzo (Fornaci)

23

AQUILEIA

AQUILEIA V. S. Zilli (Colombara)

22

CORMNS

CORMNS V. Roma

4 23 24

BAGNARIA ARSA

BAGNARIA ARSA V. Codroipo

24

CORMNS

CORMNS V. Venezia Giulia, 69 (df Ospedale)

4 23

BAGNARIA ARSA

BAGNARIA ARSA V. Palmanova

24

CORMNS

CORMNS V. XXIV Maggio (Palazzetto)

2 23

BAGNARIA ARSA

SEVEGLIANO V. Roma

24

CORMNS

PLESSIVA

23

BAGNARIA ARSA

SEVEGLIANO V. Vittorio Veneto

24

CORMNS

ZEGLA

23

BUTTRIO

BUTTRIO V. Nazionale (Bivio Caminetto)

51

CORNO DI ROSAZZO

CASALI GALLO

2 23

BUTTRIO

BUTTRIO V. Nazionale (Bivio Centro)

51

CORNO DI ROSAZZO

S. ANDRAT

2 23

BUTTRIO

BUTTRIO V. Prampero (Caminetto)

51

CORNO DI ROSAZZO

VISINALE

2 23

CAMPOFORMIDO

CAMPOFORMIDO Loc. Basaldella V. Verdi

51

DOBERD D.L.

BONETTI

CAMPOFORMIDO

CAMPOFORMIDO V. Adriatica

51

DOBERD D.L.

DEVETACHI

CAMPOLOGO AL TORRE

CAMPOLONGO AL T. P.zza Indipendenza

25 58

DOBERD D.L.

DOBERDO V. Roma

CAMPOLOGO AL TORRE

CAVENZANO V. Aquileia

58

DOBERD D.L.

JAMIANO

CAPRIVA

V. Cavour (SS56)

2 23 24

DOBERD D.L.

MARCOTTINI V. Preseren

CAPRIVA

CAPRIVA D.F. V. Moraro (SP4)

2 23

DOBERD D.L.

MICOLI

CASTIONS D.M.

CASTIONS D. M. V. Aquileia (Monumento)

24

DOBERD D.L.

PALCHISCE

CASTIONS D.M.

CASTIONS D. M. V. dei Branduzzi

24

DOBERD D.L.

SABLICI

CERVIGNANO D.F.

CERVIGNANO D.F. P.zza Marconi (Autostazione)

22 25 26 55 57 59

DOLEGNA D.C.

DOLEGNA D.C. V. Zorutti SP14

23

CERVIGNANO D.F.

CERVIGNANO D.F. Stazione Ferroviaria

26 59

DOLEGNA D.C.

LONZANO SP14

23

CERVIGNANO D.F.

CERVIGNANO D.F. V. Aquileia, 100 (Liceo)

26 59

DOLEGNA D.C.

MERNICO V. Zorutti SP14

23

CERVIGNANO D.F.

CERVIGNANO D.F. V. Garibaldi

22 26

DOLEGNA D.C.

SCRI V. Zorutti SP14

23

CERVIGNANO D.F.

CERVIGNANO D.F. V. Gorizia (Drago Nero)

25

DOLEGNA D.C.

VENCO SP14

23

CERVIGNANO D.F.

CERVIGNANO D.F. V. III Armata

22

DUINO-AURISINA

BORGO S. MAURO SS 14

21 51

CERVIGNANO D.F.

CERVIGNANO D.F. V. Manzoni

22

DUINO-AURISINA

DUINO SP2 (Centro)

21 51

CERVIGNANO D.F.

CERVIGNANO D.F. V. Pradati (Liceo)

26 59

DUINO-AURISINA

DUINO SP2 (Sentiero)

21 51

CERVIGNANO D.F.

CERVIGNANO D.F. V. Ramazzotti, df 28 (Malignani) 22 26

DUINO-AURISINA

DUINO SS14 (Alice)

21 51

CERVIGNANO D.F.

SCODOVACCA V. La Fredda

22 26

DUINO-AURISINA

DUINO SS14 (Bar Bianco)

21 51

CHIOPRIS-VISCONE

CHIOPRIS V. Sauro

24

DUINO-AURISINA

GINESTRE SS 14

21 51

CHIOPRIS-VISCONE

VISCONE V. Battisti

24

DUINO-AURISINA

S. GIOVANNI AL TIMAVO

21 51

CIVIDALE D.F.

CIVIDALE D.F. Loc. Barbianis V. Fornalis

23

DUINO-AURISINA

S. GIOVANNI AL TIMAVO Cartiera Burgo

51

CIVIDALE D.F.

CIVIDALE D.F. Loc. Romanutti V. Fornalis

23

DUINO-AURISINA

SISTIANA (Centro)

21 51

CIVIDALE D.F.

CIVIDALE D.F. Str. Del Friuli (Autostazione)

23

pag. 6 - A.P.T. SpA Orario invernale 2013-14 in vigore dal 10 settembre 2013 al 11 giugno 2014 - aggiornato 14/10/2013

COMUNE

fermata

linee in transito

COMUNE

fermata

DUINO-AURISINA

SISTIANA SS14 (Campeggio)

21 51

GORIZIA

GORIZIA V. S. Michele

DUINO-AURISINA

SISTIANA, SS14 (Hermada)

21 51

GORIZIA

GORIZIA V. S.ta Chiara

DUINO-AURISINA

VILLAGGIO DEL PESCATORE Centro

51

GORIZIA

GORIZIA V. Trieste

DUINO-AURISINA

VILLAGGIO DEL PESCATORE SS14 (Bivio)

21 51

GORIZIA

GORIZIA V. Trieste SS55 (MCTC)

FARRA DIS.

FARRA V. Gorizia

3 22 25

GORIZIA

GORIZIA V. Vallone dellAcqua (Groina)

FARRA DIS.

FARRA V. Gorizia (Grotta)

3 22 25

GORIZIA

GORIZIA V. Vittorio Veneto

FARRA DIS.

FARRA V. Gorizia (Mainizza)

3 22 25

GORIZIA

GORIZIA V.le XX Settembre

FARRA DIS.

FARRA V. Gorizia (Molino)

3 22 25

GORIZIA

LUCINICO P.zza San Giorgio

2 23 24

FIUMICELLO

FIUMICELLO Borgo S. Antonio

22 26 55

GORIZIA

LUCINICO V. Udine (Al Bandon)

2 23 24

FIUMICELLO

FIUMICELLO Loc. Papariano V. Nazionale

3 26 55 58

GRADISCA DIS.

GRADISCA V. Gorizia (Borgo Molamatta)

FIUMICELLO

FIUMICELLO Loc. San Lorenzo

GRADISCA DIS.

GRADISCA V. Palmanova

4 22 25

FIUMICELLO

FIUMICELLO P.zza I Maggio

22 26 55

GRADISCA DIS.

GRADISCA V. Palmanova (Tratt. Unione)

4 22 25

FIUMICELLO

FIUMICELLO V. Trieste

3 26 55

GRADISCA DIS.

GRADISCA V. Roma (Agrario)

4 51

FOGLIANO-REDIPUGLIA

FOGLIANO V. Madonnina (Polo Scol.)

GRADISCA DIS.

GRADISCA V.le Regina Elena (Giardini)

4 22 25 51

FOGLIANO-REDIPUGLIA

FOGLIANO V. Redipuglia

GRADISCA DIS.

GRADISCA V.le Trieste (Grattacielo)

4 22 25 51

FOGLIANO-REDIPUGLIA

POLAZZO V. III Armata SS305

3 51

GRADISCA DIS.

GRADISCA V.le Trieste (Ponte)

4 22 25 51

FOGLIANO-REDIPUGLIA

REDIPUGLIA V. III Armata

1 51

GRADO

FOSSALON Madonnina

1 21

GONARS

GONARS Loc. Ontagnano V. Cividale

24

GRADO

FOSSALON V.le della Vittoria (Centro)

1 21

GORIZIA

GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri

GRADO

GRADO Campeggi Europa e Puntaspin

1 21

GORIZIA

GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri

23 24 25

GRADO

GRADO Campeggio Primero

1 21

GORIZIA

GORIZIA Corso Italia

GRADO

GRADO Loc. Luseo V. Grado

1 21

GORIZIA

GORIZIA Loc. Lenzuolo Bianco SP17

GRADO

GRADO P.zza Carpaccio (Autostazione)

1 21 22 26 59

GORIZIA

GORIZIA Loc. Oslavia (Ossario)

GRADO

GRADO Riva Foscolo

1 21

GORIZIA

GORIZIA Loc. Piuma

GRADO

GRADO Riva Foscolo (Terme)

1 21

GORIZIA

GORIZIA Loc. Tre Buchi SP17

GRADO

GRADO Riva Slataper (Ponte Bianco)

1 21

GORIZIA

GORIZIA Mainizza

1 22

GRADO

GRADO V. Monfalcone SP 19 (V. Goppion)

1 21

GORIZIA

7 51

3 22 25

GORIZIA Quartiere Fieristico (V.AQuileia/Bolivia)

GRADO

GRADO V.le Argine dei Moreri (Cimitero)

1 21

GORIZIA

GORIZIA Str. Mainizza (Madonnina)

3 22 25

GRADO

GRADO V.le Cavarera (Market)

GORIZIA

GORIZIA Str. Mainizza (Mochetta)

3 22 25

GRADO

GRADO V.le Orsa Maggiore (Pineta Centro)

1 21

GORIZIA

GORIZIA V. Bellaveduta

JALMICCO

JALMICCO P.zza Unione

24

GORIZIA

GORIZIA V. Brigata Re

2 23 24

LATISANA

LATISANA Autostazione

57

GORIZIA

GORIZIA V. De Gasperi

MANZANO

MANZANO V. Udine

51

GORIZIA

GORIZIA V. Don Bosco

MARIANO D.F.

CORONA V. Campo Sportivo

GORIZIA

GORIZIA V. Dosso del Bosniaco (Pepi)

MARIANO D.F.

MARIANO V. Dante (Chiesa)

51

GORIZIA

GORIZIA V. Duca dAosta

MARIANO D.F.

MARIANO V. Manzoni (Pesa)

4 51

GORIZIA

GORIZIA V. Filzi (Cappuccini)

MARIANO D.F.

MARIANO V. Roma (Municipio)

GORIZIA

GORIZIA V. Gregorcic

MARIANO D.F.

MARIANO V. Roma SP 5 (Sc.)

GORIZIA

GORIZIA V. Oslavia (Fabbro)

MEDEA

MEDEA V. Torriani (Municipio)

GORIZIA

GORIZIA V. Piuma (Sc.)

3 22 23 24 25

9 22

linee in transito

A.P.T. SpA Orario invernale 2013-14 in vigore dal 10 settembre 2013 al 11 giugno 2014 -aggiornato 14/10/2013

pag. 7

COMUNE

fermata

MEDEA

MEDEA V. XXIV Maggio

MONFALCONE

MONFALCONE P.zza Unit

MONFALCONE

MONFALCONE V. Boito (Campo Sportivo)

MONFALCONE

MONFALCONE V. Boito (Polo Prof.)

MONFALCONE

MONFALCONE V. dei Bagni

MONFALCONE
MONFALCONE

linee in transito

COMUNE

fermata

linee in transito

PREPOTTO

PREPOTTO V. Albana

23

PREPOTTO

PREPOTTO V. XXIV Maggio

23

8 21 26 51

ROMANS DIS.

FRATTA V. Zorutti

6 26 51

ROMANS DIS.

ROMANS V. Modolet

4 22

6 55 58

ROMANS DIS.

ROMANS V. XXV Maggio (Casa di Riposo)

MONFALCONE V. del Mercato (Cantieri)

8 26 51 55 58

ROMANS DIS.

ROMANS V. XXV Maggio (Chiesa)

MONFALCONE V. Duca dAosta

8 21 26 51

ROMANS DIS.

ROMANS V.le Trieste

4 22

MONFALCONE

MONFALCONE V. Garibaldi

8 21 26 51

ROMANS DIS.

VERSA V. De Claricini (SS252)

MONFALCONE

MONFALCONE V. Gorizia

8 26 51 55 58

RONCHI D.L.

AEROPORTO F.V.G.

1 26 51

MONFALCONE

MONFALCONE V. Grado SP19

RONCHI D.L.

RONCHI D.L. P. Unit

MONFALCONE

MONFALCONE V. I Maggio

RONCHI D.L.

RONCHI D.L. V. Capitello

MONFALCONE

MONFALCONE V. I Maggio (Farmacia)

3 26

RONCHI D.L.

RONCHI D.L. V. dAnnunzio

1 51

MONFALCONE

MONFALCONE V. Manlio (Parco)

RONCHI D.L.

RONCHI D.L. V. Redipuglia (Casette)

1 51

MONFALCONE

MONFALCONE V. Marconi (Ansaldo)

6 26 51 55 58

RONCHI D.L.

RONCHI D.L. V. Redipuglia (Primavera)

1 51

MONFALCONE

MONFALCONE V. Matteotti (Liceo)

RONCHI D.L.

RONCHI D.L. V. Tambarin (Zona Artigianale)

51

MONFALCONE

MONFALCONE V. Mendes (EATON)

6 55 58

RONCHI D.L.

RONCHI D.L. V. Vol. Libert (ex Pesa)

MONFALCONE

MONFALCONE V. Pocar (Centro Commerciale)

7 26 51

RONCHI D.L.

RONCHI D.L. V.le Serenissima

MONFALCONE

MONFALCONE V. Rosselli

8 21 26 51

RONCHI D.L.

SELZ V. Monte Cosich

MONFALCONE

MONFALCONE V. San Polo (Ospedale)

8 26 51

RUDA

PERTEOLE V. Duca dAosta (Caserme)

25 58

MONFALCONE

MONFALCONE V. Schiavetti (Cash & Carry)

6 55 58

RUDA

PERTEOLE V. Verdi

25

MONFALCONE

MONFALCONE V. Terenziana

26

RUDA

RUDA P.zza Libert

22 58

MONFALCONE

MONFALCONE V. Trieste, 178 (Villaraspa)

RUDA

RUDA V. Udine (Borgo Nuovo)

25 58

MONFALCONE

MONFALCONE V. Trieste, 4

26

MONFALCONE

MONFALCONE V. Trieste, 90

MONFALCONE
MONFALCONE
MONFALCONE

8 21 26 51

8 26 51

8 21 26 51

8 26 51

7 21 26

RUDA

S. NICOL V. Aquileia

22 58

7 21 26

RUDA

SACILETTO V. Marconi

25

MONFALCONE V. Valentinis (Gaslini)

S. CANZIAN DIS.

BEGLIANO SS14

7 26

MONFALCONE V. Valentinis (Solvay)

6 21 51

S. CANZIAN DIS.

BEGLIANO V. Puccini

7
7

8 21 26 51

MONFALCONE V.le O. Cosulich

S. CANZIAN DIS.

BEGLIANO V. Smareglia

MORARO

MORARO V. Gradisca

8 21 26 51

S. CANZIAN DIS.

PIERIS V. I Maggio

3 21

MORARO

MORARO V. Gradisca (Cimitero)

S. CANZIAN DIS.

PIERIS V. I Maggio (Incrocio SS14)

3 58

MORARO

MORARO V. Mameli

S. CANZIAN DIS.

PIERIS V. Sauro

MORARO

MORARO V. Petrarca (Centro)

S. CANZIAN DIS.

S. CANZIAN DI. P.zza Venezia

3 21

MOSSA

MOSSA V. Olivers

2 23 24

S. CANZIAN DIS.

S. CANZIAN DI. V. Aquileia

3 21

MOSSA

MOSSA V. Udine

2 23 24

S. CANZIAN DIS.

S. CANZIAN DI. V. Risiera S. Sabba (Paradiso)

3 21

MUZZANA DEL T.

MUZZANA DEL T. V. Roma

57

S. CANZIAN DIS.

S. CANZIAN DI. V. Trieste

3 21

PALAZZOLO D.S.

PALAZZOLO D. S. V. Nazionale

57

S. CANZIAN DIS.

TERRANOVA V. Grado

1 21

PALMANOVA

PALMANOVA Loc. Sottoselva V.le degli Speroni

24

S. FLORIANO D.C.

S. FLORIANO Castello

PALMANOVA

PALMANOVA V. Rotta (Autostazione)

24

S. FLORIANO D.C.

S. FLORIANO Loc. Bivio

PRADAMANO

LOVARIA V. Nazionale

51

S. FLORIANO D.C.

S. FLORIANO Loc. Bivio (Postino)

pag. 8 - A.P.T. SpA Orario invernale 2013-14 in vigore dal 10 settembre 2013 al 11 giugno 2014 - aggiornato 14/10/2013

7 26

COMUNE

fermata

S. FLORIANO D.C.

S. FLORIANO Loc. Bucuie Inferiore

S. FLORIANO D.C.

S. FLORIANO Loc. Bucuie Superiore

S. FLORIANO D.C.

linee in transito

COMUNE

fermata

STARANZANO

STARANZANO V. Fontanot

STARANZANO

STARANZANO V. Marconi

3 21 26

S. FLORIANO V. Castello (Posta)

STARANZANO

STARANZANO V. Redipuglia

26

S. FLORIANO D.C.

S. FLORIANO V. Oslavia (SP17 Km 3)

STARANZANO

STARANZANO V. Trieste

3 21 26

S. GIORGIO DI N.

S. GIORGIO DI N.

57

STARANZANO

STARANZANO V. Trieste (Villaraspa)

3 21 26

S. GIORGIO DI N.

ZELLINA

57

TAPOGLIANO

TAPOGLIANO P.zzale dellEsercito

25 58

S. GIOVANNI AL N.

MEDEUZZA V. De Pollis

24

TERZO DAQUILEIA

TERZO DAQUILEIA V. Curiel (Centro)

22 26

S. GIOVANNI AL N.

S. GIOVANNI AL NATISONE V. Nazionale

24 51

TERZO DAQUILEIA

TERZO DAQUILEIA V. Curiel (Villa Mori)

22 26

S. GIOVANNI AL N.

S. GIOVANNI AL NATISONE V. Trieste

24 51

TERZO DAQUILEIA

TERZO DAQUILEIA V. Julia Augusta

26 59

S. GIOVANNI AL N.

VILLANOVA DELLO J. V. Sc.

24 51

TORVISCOSA

TORVISCOSA V. Veneto

57

S. LORENZO IS.

S. LORENZO IS. V. dAnnunzio

2 23 24

TRIESTE

GRIGNANO-MIRAMARE SS14

21 51

S. LORENZO IS.

S. LORENZO IS. V. Udine

2 23

TRIESTE

TRIESTE P.zza Libert (Autostazione)

21 51

S. PIER DIS.

CASSEGLIANO Incrocio SP1

TRIESTE

TRIESTE P.zza Oberdan

51

S. PIER DIS.

CASSEGLIANO V. Matteotti (Villa Olivo)

TRIESTE

TRIESTE S.ta Croce SS14 (Costiera)

21 51

S. PIER DIS.

CASSEGLIANO V. Aquileia

TRIESTE

TRIESTE S.ta Croce SS14 (Filtri)

21 51

S. PIER DIS.

S. PIER DIS. Centro

TRIESTE

TRIESTE S.ta Croce SS14 (Tenda Rossa)

21 51

S. PIER DIS.

S. PIER DIS. V. Oberdan

TRIESTE

TRIESTE SS14 (Polvi)

21 51

S. PIER DIS.

S. PIER DIS. V. Roma

TRIESTE

TRIESTE V.le Miramare (Barcola)

21 51

S. PIER DIS.

S. PIER DIS. V. Sauro

TRIESTE

TRIESTE V.le Miramare (Roiano)

21 51

S. PIER DIS.

S. PIER DIS. V. XXV Aprile

TURRIACO

TURRIACO P.zza Libert

S. VITO AL T.

CRAUGLIO V. Aquileia

25 58

TURRIACO

TURRIACO V. Garibaldi (Cimitero)

S. VITO AL T.

NOGAREDO AL TORRE V. Udine

24

TURRIACO

TURRIACO V. Marconi

S. VITO AL T.

S. VITO AL TORRE V. Roma

24 25 58

UDINE

UDINE Autostazione

51

SAGRADO

PETEANO

UDINE

UDINE V.le delle Ferriere

51

SAGRADO

POGGIO III ARM. Stazione Ferroviaria

UDINE

UDINE V.le Palmanova

51

SAGRADO

POGGIO III ARM. V. IV Novembre

VILLA VICENTINA

CAPO DI SOPRA V. Duca dAosta

22 26

SAGRADO

S. MARTINO P.zza Fontana

VILLA VICENTINA

VILLA VICENTINA V. Duca dAosta

22 26

SAGRADO

SAGRADO V. dAnnunzio

7 51

VILLA VICENTINA

VILLA VICENTINA V. Gorizia

22 26 58

SAGRADO

SAGRADO V. Dante

7 51

VILLA VICENTINA

VILLA VICENTINA V. S. Antonio

22 26 58

SAVOGNA

RUBBIA V. Trubar

VILLESSE

VILLESSE V. Montesanto

4 22 25

SAVOGNA

RUPA SS55

VILLESSE

VILLESSE V. Roma (Municipio)

4 22 25

SAVOGNA

S. MICHELE D. C. Brezici

VISCO

VISCO V. Gorizia

24 25 58

SAVOGNA

S. MICHELE D. C. Monumento

VISCO

VISCO V. Gorizia

24 25 58

SAVOGNA

SAVOGNA Madonnina

SAVOGNA

SAVOGNA Municipio

SAVOGNA

SAVOGNA V. I Maggio

STARANZANO

STARANZANO Loc. Bistrigna SP19

1 55 58

STARANZANO

STARANZANO Polo Tecnico (Int.)

7
7

linee in transito
3 21 26

8
8
3

8 21 26

A.P.T. SpA Orario invernale 2013-14 in vigore dal 10 settembre 2013 al 11 giugno 2014 -aggiornato 14/10/2013

pag. 9

-*/&"&t(03*;*""&3010350'7(.0/'"-$0/&(3"%0
numero corsa
frequenza corsa
CIP2 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri
07096 GORIZIA V. Aquileia, 56 (Quartiere Fieristico)
07169 GORIZIA Str. Mainizza, df 47 (Madonnina)
07170 GORIZIA Str. Mainizza, 218 (Mochetta)
07171 GORIZIA SR351 km 4 (Mainizza)
00501 FARRA D'IS. V. Gorizia, df 118 (Grotta)
00502 FARRA D'IS. V. Gorizia, 71
00503 FARRA D'IS. V. Gorizia, df 4 (Molino)
00801 GRADISCA D'IS. V. Gorizia (Borgo Molamatta)
00802 GRADISCA D'IS. V.le Regina Elena (Giardini)
00803 GRADISCA D'IS. V.le Trieste, df 137 (Grattacielo)
00804 GRADISCA D'IS. V.le Trieste, df 221 (Ponte)
01701 SAGRADO V. Dante, 64
00601 FOGLIANO V. Redipuglia, 22
00602 POLAZZO V. III Armata, 8 SS305
00603 REDIPUGLIA V. III Armata, 98
01629 AEROPORTO FVG
01632 RONCHI D.L. V. Redipuglia, 123 (Casette)
01633 RONCHI D.L. V. Redipuglia, df 8 (Primavera)
01614 RONCHI D.L. V. d'Annunzio, 44
01615 RONCHI D.L. V. d'Annunzio, 98 (Cimitero)
12011 MONFALCONE V. S. Polo (df Ospedale)
12012 MONFALCONE V. Garibaldi, 17
12029 MONFALCONE V. Rosselli, 15/17
12115 MONFALCONE V. Matteotti, 7 (df Liceo)
12123 MONFALCONE V. Valentinis (df Gaslini)
12042 MONFALCONE V. Valentinis (Gaslini)
12116 MONFALCONE V. Boito, 46 (Polo Prof.)
12015 MONFALCONE V.le O. Cosulich, 20 (Palasport)
12023 MONFALCONE V. Trieste, 178 (Villaraspa)
12025 MONFALCONE V. Trieste, 90
02301 STARANZANO Polo Tecnico (Interno)
12048 MONFALCONE V. del Mercato, 4 (Entrata Cantieri)
12051 MONFALCONE V. Gorizia, df 15
12052 MONFALCONE V. dei Bagni, 33 (Salus)
12117 MONFALCONE V. Schiavetti (df Cash & Carry)
12118 MONFALCONE V. Mendes (EATON)
12131 MONFALCONE V. Grado SP19
02317 STARANZANO Loc. Bistrigna V. Grado, 37 SP19
01801 TERRANOVA V. Grado, df 16
00946 FOSSALON V.le della Vittoria (Centro)
00947 FOSSALON Madonnina
00948 GRADO Loc. Luseo V. Grado
00913 GRADO Campeggio Primero
00914 GRADO Campeggi Europa e Puntaspin
00915 GRADO V.le Orsa Maggiore, 51 (Pineta Centro)
00917 GRADO V. Monfalcone SP19 (V. Goppion)
00923 GRADO V.le Cavarera (Market)
00949 GRADO V.le Argine dei Moreri, df 56 (Cimitero)
00950 GRADO Riva Foscolo, df 31
00930 GRADO Riva Foscolo, df 21 (Terme)
00931 GRADO Riva Slataper, df 12 (Ponte Bianco)
00933 GRADO P.zza Carpaccio (Autostazione)

637
f
4.45
4.46
4.48
4.51
4.53
4.55
4.56
4.57
4.59
5.01
5.03
5.04
5.06
5.08
5.10
5.12
5.14
5.15
5.17
5.18
5.21
5.24
5.26
5.30

5.32
5.34
5.35
5.36
5.37

3
f

5.46
5.50

5.52
5.55
6.01
6.05
6.08
6.09
6.10
6.11
6.14
6.16
6.17
6.18
6.20
6.20
6.23

45
f
5.30
5.31
5.33
5.36
5.38
5.40
5.41
5.42
5.44
5.46
5.48
5.49
5.51
5.53
5.55
5.57
6.01

245
S

6.02
6.06
6.07
6.09
6.10
6.13
6.16
6.18
6.22

6.24
6.26
6.27
6.28
6.29
6.31
6.37
6.41
6.44
6.45
6.46
6.47
6.50
6.52
6.54
6.55
6.56
6.57
6.58
7.01

247
no S

6.02
6.06
6.07
6.09
6.10
6.13
6.16
6.18
6.22

6.24
6.26
6.27
6.28
6.29
6.31
6.37
6.41
6.44
6.45
6.46
6.47
6.50
6.52
6.53
6.54
6.55
6.56
6.59

pag. 10 - A.P.T. SpA Orario invernale 2013-14 in vigore dal 10 settembre 2013 al 11 giugno 2014 - aggiornato 14/10/2013

693
f
5.55
5.56
5.58
6.01
6.03
6.05
6.06
6.07
6.09
6.11
6.13
6.14
6.16
6.18
6.20
6.22
6.26
6.30
6.31
6.33
6.34
6.37
6.40
6.42
6.44
6.45

7
f
6.30
6.31
6.33
6.36
6.38
6.40
6.41
6.42
6.44
6.46
6.48
6.49
6.51
6.53
6.55
6.57
6.59
7.00
7.02
7.03
7.06
7.09
7.11

207
f

7.12
7.16

7.18
7.20
7.21
7.22
7.23
7.25
7.31
7.35
7.38
7.39
7.40
7.41
7.44
7.46
7.47
7.48
7.49
7.50
7.53

613
S

7.05
7.07
7.08
7.10
7.12
7.14
7.16
7.18
7.19
7.21
7.22
7.25
7.28
7.30
7.33
7.34
7.37
7.39
7.46
7.48
7.49

139
f
7.30
7.31
7.33
7.36
7.38
7.40
7.41
7.42
7.44
7.46
7.48
7.49
7.51
7.53
7.55
7.57
7.59
8.00
8.02
8.03
8.06
8.09
8.11
8.15

8.17
8.20
8.26
8.30
8.33
8.34
8.35
8.36
8.39
8.41
8.42
8.43
8.44
8.45
8.48

625
f
8.05
8.06
8.08
8.11
8.13
8.15
8.16
8.17
8.19
8.21
8.23
8.24
8.26
8.28
8.30
8.32
8.36
8.40
8.41
8.43
8.44
8.47
8.50
8.52
8.54
8.55

89
f
8.30
8.31
8.33
8.36
8.38
8.40
8.41
8.42
8.44
8.46
8.48
8.49
8.51
8.53
8.55
8.57
8.59
9.00
9.02
9.03
9.06
9.09
9.11
9.15

9.17
9.20
9.26
9.30
9.33
9.34
9.35
9.36
9.39
9.41
9.42
9.43
9.44
9.45
9.48

617
f
9.00
9.01
9.03
9.06
9.08
9.10
9.11
9.12
9.14
9.16
9.18
9.19
9.21
9.23
9.25
9.27
9.31
9.35
9.36
9.38
9.39
9.42
9.45
9.47
9.49
9.50

19
f
9.30
9.31
9.33
9.36
9.38
9.40
9.41
9.42
9.44
9.46
9.48
9.49
9.51
9.53
9.55
9.57
9.59
10.00
10.02
10.03
10.06
10.09
10.11
10.15

10.17
10.20
10.26
10.30
10.33
10.34
10.35
10.36
10.39
10.41
10.42
10.43
10.44
10.45
10.48

NOTE:
le coppie di corse
contrassegnate con
il riquadro azzurro si
effettuano con
lo stesso bus

le coppie di corse
contrassegnate
con il riquadro
giallo effettuano
coincidenza con
cambio bus

La corsa n. 613
a Gradisca dIs.
(Ponte) alle ore 7.08
in coincidenza con
la linea E22 corsa 1

AGGIORNAMENTO
dal 14/10/2013
PRGLFDSHUFRUVR
corsa 613 da San Polo a
Staranzano Polo tecnico
gli studenti che arrivano da
Trieste con la linea 51 in via
Valentinis Gaslini alle ore
7.29 devono attraversare
la strada e salire su questa
corsa alle ore 7.34

-*/&"&t(03*;*""&3010350'7(.0/'"-$0/&(3"%0
NOTE:
le coppie di corse
contrassegnate con
il riquadro azzurro si
effettuano con
lo stesso bus

numero corsa
frequenza corsa
CIP2 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri
07096 GORIZIA V. Aquileia, 56 (Quartiere Fieristico)
07169 GORIZIA Str. Mainizza, df 47 (Madonnina)
07170 GORIZIA Str. Mainizza, 218 (Mochetta)
07171 GORIZIA SR351 km 4 (Mainizza)
00501 FARRA D'IS. V. Gorizia, df 118 (Grotta)
00502 FARRA D'IS. V. Gorizia, 71
00503 FARRA D'IS. V. Gorizia, df 4 (Molino)
00801 GRADISCA D'IS. V. Gorizia (Borgo Molamatta)
00802 GRADISCA D'IS. V.le Regina Elena (Giardini)
00803 GRADISCA D'IS. V.le Trieste, df 137 (Grattacielo)
00804 GRADISCA D'IS. V.le Trieste, df 221 (Ponte)
01701 SAGRADO V. Dante, 64
00601 FOGLIANO V. Redipuglia, 22
00602 POLAZZO V. III Armata, 8 SS305
00603 REDIPUGLIA V. III Armata, 98
01629 AEROPORTO FVG
01632 RONCHI D.L. V. Redipuglia, 123 (Casette)
01633 RONCHI D.L. V. Redipuglia, df 8 (Primavera)
01614 RONCHI D.L. V. d'Annunzio, 44
01615 RONCHI D.L. V. d'Annunzio, 98 (Cimitero)
12011 MONFALCONE V. S. Polo (df Ospedale)
02301 STARANZANO Polo Tecnico (Interno)
02312 STARANZANO V. Trieste, 63
02313 STARANZANO V. Trieste, 175/177 (Villaraspa)
12012 MONFALCONE V. Garibaldi, 17
12029 MONFALCONE V. Rosselli, 15/17
12115 MONFALCONE V. Matteotti, 7 (df Liceo)
12123 MONFALCONE V. Valentinis (df Gaslini)
12042 MONFALCONE V. Valentinis (Gaslini)
12116 MONFALCONE V. Boito, 46 (Polo Prof.)
12015 MONFALCONE V.le O. Cosulich, 20 (Palasport)
12048 MONFALCONE V. del Mercato, 4 (Entrata Cantieri)
12051 MONFALCONE V. Gorizia, df 15
12052 MONFALCONE V. dei Bagni, 33 (Salus)
12117 MONFALCONE V. Schiavetti (df Cash & Carry)
12118 MONFALCONE V. Mendes (EATON)
12131 MONFALCONE V. Grado SP19
02317 STARANZANO Loc. Bistrigna V. Grado, 37 SP19
01801 TERRANOVA V. Grado, df 16
00946 FOSSALON V.le della Vittoria (Centro)
00947 FOSSALON Madonnina
00948 GRADO Loc. Luseo V. Grado
00913 GRADO Campeggio Primero
00914 GRADO Campeggi Europa e Puntaspin
00915 GRADO V.le Orsa Maggiore, 51 (Pineta Centro)
00917 GRADO V. Monfalcone SP19 (V. Goppion)
00923 GRADO V.le Cavarera (Market)
00949 GRADO V.le Argine dei Moreri, df 56 (Cimitero)
00950 GRADO Riva Foscolo, df 31
00930 GRADO Riva Foscolo, df 21 (Terme)
00931 GRADO Riva Slataper, df 12 (Ponte Bianco)
00933 GRADO P.zza Carpaccio (Autostazione)

665
f
10.00
10.01
10.03
10.06
10.08
10.10
10.11
10.12
10.13
10.14
10.18
10.19
10.21
10.23
10.25
10.27
10.31
10.35
10.36
10.38
10.39
10.42
10.45
10.47
10.49
10.50

21
f
10.30
10.31
10.33
10.36
10.38
10.40
10.41
10.42
10.44
10.46
10.48
10.49
10.51
10.53
10.55
10.57
11.01

221
f

11.02
11.06
11.07
11.09
11.10
11.13
11.16
11.18
11.22
11.24
11.27
11.33
11.37
11.40
11.41
11.42
11.43
11.46
11.48
11.49
11.50
11.51
11.52
11.55

687
f
11.00
11.01
11.03
11.06
11.08
11.10
11.11
11.12
11.14
11.16
11.18
11.19
11.21
11.23
11.25
11.27
11.29
11.30
11.32
11.33
11.36
11.39
11.41
11.43
11.44

97
f
11.30
11.31
11.33
11.36
11.38
11.40
11.41
11.42
11.44
11.46
11.48
11.49
11.51
11.53
11.55
11.57
12.01
12.05
12.06
12.08
12.09
12.12
12.15
12.17

297
f

12.18
12.22
12.24
12.27
12.33
12.37
12.40
12.41
12.42
12.43
12.46
12.48
12.49
12.50
12.51
12.52
12.55

631
f
12.00
12.01
12.03
12.06
12.08
12.10
12.11
12.12
12.14
12.16
12.18
12.19
12.21
12.23
12.25
12.27
12.29
12.30
12.32
12.33
12.36
12.39
12.41
12.43
12.44

123
l-v
12.30
12.31
12.33
12.36
12.38
12.40
12.41
12.42
12.44
12.46
12.48
12.49
12.51
12.53
12.55
12.57
12.59
13.00
13.02
13.03
13.06

323
l-v S

13.07
13.14
13.18
13.20
13.24
13.26
13.28
13.29
13.30
13.31
13.33
13.39
13.43
13.46
13.47
13.48
13.49
13.52
13.54
13.55
13.56
13.57
13.58
14.01

331
125
l-v no S sab S
12.30
12.31
12.33
12.36
12.38
12.40
12.41
12.42
12.44
12.46
12.48
12.49
12.51
12.53
12.55
12.57
12.59
13.00
13.02
13.03
13.07
13.06
13.10
13.12
13.16
13.18
13.20
13.21
13.22
13.23
13.25
13.31
13.35
13.38
13.39
13.40
13.41
13.44
13.46
13.47
13.48
13.49
13.50
13.53

325
sab S

13.07
13.14
13.18
13.20
13.24
13.26
13.29
13.35
13.39
13.42
13.43
13.44
13.45
13.48
13.50
13.51
13.52
13.53
13.54
13.57

109
sab no S
12.30
12.31
12.33
12.36
12.38
12.40
12.41
12.42
12.44
12.46
12.48
12.49
12.51
12.53
12.55
12.57
12.59
13.00
13.02
13.03
13.06
13.09
13.11
13.15
13.17
13.20
13.26
13.30
13.33
13.34
13.35
13.36
13.39
13.41
13.42
13.43
13.44
13.45
13.48

A.P.T. SpA Orario invernale 2013-14 in vigore dal 10 settembre 2013 al 11 giugno 2014 -aggiornato 14/10/2013

765
no S
13.00
13.01
13.03
13.06
13.08
13.10
13.11
13.12
13.14
13.16
13.18
13.19
13.21
13.23
13.25
13.27
13.29
13.30
13.32
13.33
13.36
13.39
13.41
13.43
13.44

pag. 11

-*/&"&t(03*;*""&3010350'7(.0/'"-$0/&(3"%0
numero corsa
frequenza corsa
CIP2 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri
07096 GORIZIA V. Aquileia, 56 (Quartiere Fieristico)
07169 GORIZIA Str. Mainizza, df 47 (Madonnina)
07170 GORIZIA Str. Mainizza, 218 (Mochetta)
07171 GORIZIA SR351 km 4 (Mainizza)
00501 FARRA D'IS. V. Gorizia, df 118 (Grotta)
00502 FARRA D'IS. V. Gorizia, 71
00503 FARRA D'IS. V. Gorizia, df 4 (Molino)
00801 GRADISCA D'IS. V. Gorizia (Borgo Molamatta)
00802 GRADISCA D'IS. V.le Regina Elena (Giardini)
00803 GRADISCA D'IS. V.le Trieste, df 137 (Grattacielo)
00804 GRADISCA D'IS. V.le Trieste, df 221 (Ponte)
01701 SAGRADO V. Dante, 64
00601 FOGLIANO V. Redipuglia, 22
00602 POLAZZO V. III Armata, 8 SS305
00603 REDIPUGLIA V. III Armata, 98
01629 AEROPORTO FVG
01632 RONCHI D.L. V. Redipuglia, 123 (Casette)
01633 RONCHI D.L. V. Redipuglia, df 8 (Primavera)
01614 RONCHI D.L. V. d'Annunzio, 44
01615 RONCHI D.L. V. d'Annunzio, 98 (Cimitero)
12011 MONFALCONE V. S. Polo (df Ospedale)
02301 STARANZANO Polo Tecnico (Interno)
02312 STARANZANO V. Trieste, 63
02313 STARANZANO V. Trieste, 175/177 (Villaraspa)
12012 MONFALCONE V. Garibaldi, 17
12029 MONFALCONE V. Rosselli, 15/17
12115 MONFALCONE V. Matteotti, 7 (df Liceo)
12123 MONFALCONE V. Valentinis (df Gaslini)
12042 MONFALCONE V. Valentinis (Gaslini)
12116 MONFALCONE V. Boito, 46 (Polo Prof.)
12015 MONFALCONE V.le O. Cosulich, 20 (Palasport)
12048 MONFALCONE V. del Mercato, 4 (Entrata Cantieri)
12051 MONFALCONE V. Gorizia, df 15
12052 MONFALCONE V. dei Bagni, 33 (Salus)
12117 MONFALCONE V. Schiavetti (df Cash & Carry)
12118 MONFALCONE V. Mendes (EATON)
12131 MONFALCONE V. Grado SP19
02317 STARANZANO Loc. Bistrigna V. Grado, 37 SP19
01801 TERRANOVA V. Grado, df 16
00946 FOSSALON V.le della Vittoria (Centro)
00947 FOSSALON Madonnina
00948 GRADO Loc. Luseo V. Grado
00913 GRADO Campeggio Primero
00914 GRADO Campeggi Europa e Puntaspin
00915 GRADO V.le Orsa Maggiore, 51 (Pineta Centro)
00917 GRADO V. Monfalcone SP19 (V. Goppion)
00923 GRADO V.le Cavarera (Market)
00949 GRADO V.le Argine dei Moreri, df 56 (Cimitero)
00950 GRADO Riva Foscolo, df 31
00930 GRADO Riva Foscolo, df 21 (Terme)
00931 GRADO Riva Slataper, df 12 (Ponte Bianco)
00933 GRADO P.zza Carpaccio (Autostazione)

1
S
13.15
13.16
13.18
13.21
13.23
13.25
13.26
13.27
13.29
13.31
13.33
13.34
13.36
13.38
13.40
13.42
13.44
13.45
13.47
13.48
13.51
13.58

201
S

14.00
14.04
14.06
14.08
14.09
14.11
14.13
14.15
14.18
14.24
14.28
14.31
14.32
14.33
14.34
14.37
14.39
14.40
14.41
14.42
14.43
14.46

103
S
13.15
13.16
13.18
13.21
13.23
13.25
13.26
13.27
13.29
13.31
13.33
13.34
13.36

305
S
13.20
13.21
13.23
13.26
13.28
13.30
13.31
13.32
13.34
13.36

733
S
13.20
13.21
13.23
13.26
13.28
13.30
13.31
13.32
13.34
13.36
13.38
13.39
13.41
13.43
13.45
13.47
13.49
13.50
13.52
13.53
13.56
13.59
14.01
14.03
14.04

669
sab S
13.20
13.21
13.23
13.26
13.28
13.30
13.31
13.32
13.34
13.36
13.38
13.39
13.41
13.43
13.45
13.47
13.49
13.50
13.52
13.53
13.56
13.59
14.01
14.03
14.04

pag. 12 - A.P.T. SpA Orario invernale 2013-14 in vigore dal 10 settembre 2013 al 11 giugno 2014 - aggiornato 14/10/2013

763
S
13.25
13.26
13.28
13.31
13.33
13.35
13.36
13.37
13.39
13.41
13.43
13.44
13.46
13.48
13.50
13.52
13.54
13.55
13.57
13.58
14.01
14.04
14.06
14.08
14.09

767
sab S
13.25
13.26
13.28
13.31
13.33
13.35
13.36
13.37
13.39
13.41
13.43
13.44
13.46
13.48
13.50
13.52
13.54
13.55
13.57
13.58
14.01
14.04
14.06
14.08
14.09

39
l-v
13.25
13.26
13.28
13.31
13.33
13.35
13.36
13.37
13.39
13.41
13.43
13.44
13.46
13.48
13.50
13.52
13.56
14.00
14.01
14.03
14.04
14.07
14.10
14.12

239
l-v

14.13
14.17
14.19
14.21
14.22
14.23
14.24
14.26
14.32
14.36
14.39
14.40
14.41
14.42
14.45
14.47
14.48
14.49
14.50
14.51
14.54

107
sab
13.25
13.26
13.28
13.31
13.33
13.35
13.36
13.37
13.39
13.41
13.43
13.44
13.46
13.48
13.50
13.52
13.56
14.00
14.01
14.03
14.04
14.07
14.10
14.12

307
sab

14.13
14.17
14.19
14.22
14.28
14.32
14.35
14.36
14.37
14.38
14.41
14.43
14.44
14.45
14.46
14.47
14.50

629
f
14.10
14.11
14.13
14.16
14.18
14.20
14.21
14.22
14.24
14.26
14.28
14.29
14.31
14.33
14.35
14.37
14.41
14.45
14.46
14.48
14.49
14.52
14.55
14.57
14.59
15.00

677
S
14.15
14.16
14.18
14.21
14.23
14.25
14.26
14.27
14.29
14.31
14.33
14.34
14.36
14.38
14.40
14.42
14.44
14.45
14.47
14.48
14.51
14.54
14.56
14.58
14.59

NOTE:
le coppie di corse
contrassegnate con
il riquadro azzurro si
effettuano con
lo stesso bus

Collegamento
con lIPSIAM
di GRADO
corse aggiuntive
a pagina 56

-*/&"&t(03*;*""&3010350'7(.0/'"-$0/&(3"%0
NOTE:
le coppie di corse
contrassegnate con
il riquadro azzurro si
effettuano con
lo stesso bus

numero corsa
frequenza corsa
CIP2 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri
07096 GORIZIA V. Aquileia, 56 (Quartiere Fieristico)
07169 GORIZIA Str. Mainizza, df 47 (Madonnina)
07170 GORIZIA Str. Mainizza, 218 (Mochetta)
07171 GORIZIA SR351 km 4 (Mainizza)
00501 FARRA D'IS. V. Gorizia, df 118 (Grotta)
00502 FARRA D'IS. V. Gorizia, 71
00503 FARRA D'IS. V. Gorizia, df 4 (Molino)
00801 GRADISCA D'IS. V. Gorizia (Borgo Molamatta)
00802 GRADISCA D'IS. V.le Regina Elena (Giardini)
00803 GRADISCA D'IS. V.le Trieste, df 137 (Grattacielo)
00804 GRADISCA D'IS. V.le Trieste, df 221 (Ponte)
01701 SAGRADO V. Dante, 64
00601 FOGLIANO V. Redipuglia, 22
00602 POLAZZO V. III Armata, 8 SS305
00603 REDIPUGLIA V. III Armata, 98
01629 AEROPORTO FVG
01632 RONCHI D.L. V. Redipuglia, 123 (Casette)
01633 RONCHI D.L. V. Redipuglia, df 8 (Primavera)
01614 RONCHI D.L. V. d'Annunzio, 44
01615 RONCHI D.L. V. d'Annunzio, 98 (Cimitero)
12011 MONFALCONE V. S. Polo (df Ospedale)
02301 STARANZANO Polo Tecnico (Interno)
02312 STARANZANO V. Trieste, 63
02313 STARANZANO V. Trieste, 175/177 (Villaraspa)
12012 MONFALCONE V. Garibaldi, 17
12029 MONFALCONE V. Rosselli, 15/17
12115 MONFALCONE V. Matteotti, 7 (df Liceo)
12123 MONFALCONE V. Valentinis (df Gaslini)
12042 MONFALCONE V. Valentinis (Gaslini)
12116 MONFALCONE V. Boito, 46 (Polo Prof.)
12015 MONFALCONE V.le O. Cosulich, 20 (Palasport)
12048 MONFALCONE V. del Mercato, 4 (Entrata Cantieri)
12051 MONFALCONE V. Gorizia, df 15
12052 MONFALCONE V. dei Bagni, 33 (Salus)
12117 MONFALCONE V. Schiavetti (df Cash & Carry)
12118 MONFALCONE V. Mendes (EATON)
12131 MONFALCONE V. Grado SP19
02317 STARANZANO Loc. Bistrigna V. Grado, 37 SP19
01801 TERRANOVA V. Grado, df 16
00946 FOSSALON V.le della Vittoria (Centro)
00947 FOSSALON Madonnina
00948 GRADO Loc. Luseo V. Grado
00913 GRADO Campeggio Primero
00914 GRADO Campeggi Europa e Puntaspin
00915 GRADO V.le Orsa Maggiore, 51 (Pineta Centro)
00917 GRADO V. Monfalcone SP19 (V. Goppion)
00923 GRADO V.le Cavarera (Market)
00949 GRADO V.le Argine dei Moreri, df 56 (Cimitero)
00950 GRADO Riva Foscolo, df 31
00930 GRADO Riva Foscolo, df 21 (Terme)
00931 GRADO Riva Slataper, df 12 (Ponte Bianco)
00933 GRADO P.zza Carpaccio (Autostazione)

673
S
14.20
14.21
14.23
14.26
14.28
14.30
14.31
14.32
14.34
14.36
14.38
14.39
14.41
14.43
14.45
14.47
14.49
14.50
14.52
14.53
14.56
14.59
15.01
15.03
15.04

43
f
14.25
14.26
14.28
14.31
14.33
14.35
14.36
14.37
14.39
14.41
14.43
14.44
14.46
14.48
14.50
14.52
14.54
14.55
14.57
14.58
15.01
15.04
15.06
15.10
15.12
15.15
15.21
15.25
15.28
15.29
15.30
15.31
15.34
15.36
15.37
15.38
15.39
15.40
15.43

47
f
15.30
15.31
15.33
15.36
15.38
15.40
15.41
15.42
15.44
15.46
15.48
15.49
15.51
15.53
15.55
15.57
15.59
16.00
16.02
16.03
16.06
16.09
16.11
16.15
16.17
16.20
16.26
16.30
16.33
16.34
16.35
16.36
16.39
16.41
16.42
16.43
16.44
16.45
16.48

691
l-v
16.00
16.01
16.03
16.06
16.08
16.10
16.11
16.12
16.14
16.16
16.18
16.19
16.21
16.23
16.25
16.27
16.31
16.35
16.36
16.38
16.39
16.42
16.45
16.47
16.49
16.50

127
l-v
16.50
16.51
16.53
16.56
16.58
17.00
17.01
17.02
17.04
17.06
17.08
17.09
17.11
17.13
17.15
17.17
17.19
17.20
17.22
17.23
17.26
17.29
17.31

327
l-v

17.32
17.36
17.38
17.40
17.41
17.42
17.43
17.45
17.51
17.55
17.58
17.59
18.00
18.01
18.04
18.06
18.07
18.08
18.09
18.10
18.13

55
f
17.30
17.31
17.33
17.36
17.38
17.40
17.41
17.42
17.44
17.46
17.48
17.49
17.51
17.53
17.55
17.57
18.01
18.05
18.06
18.08
18.09
18.12
18.15
18.17

255
f

18.18
18.22
18.24
18.27
18.33
18.37
18.40
18.41
18.42
18.43
18.46
18.48
18.49
18.50
18.51
18.52
18.55

641
l-v S
17.55
17.56
17.58
18.01
18.03
18.05
18.06
18.07
18.09
18.11
18.13
18.14
18.16
18.18
18.20
18.22
18.24
18.25
18.27
18.28
18.31
18.34
18.36
18.38
18.39

59
f
18.30
18.31
18.33
18.36
18.38
18.40
18.41
18.42
18.44
18.46
18.48
18.49
18.51
18.53
18.55
18.57
19.01

259
f

19.02
19.06
19.07
19.09
19.10
19.13
19.16
19.18
19.22
19.24
19.27
19.33
19.37
19.40
19.41
19.42
19.43
19.46
19.48
19.49
19.50
19.51
19.52
19.55

63
f
19.45
19.46
19.48
19.51
19.53
19.55
19.56
19.57
19.59
20.01
20.03
20.04
20.06
20.08
20.10
20.12
20.14
20.15
20.17
20.18
20.21
20.24
20.26
20.30
20.32
20.35
20.41
20.45
20.48
20.49
20.50
20.51
20.54
20.56
20.57
20.58
20.59
21.00
21.03

651
l-v
21.10
21.11
21.13
21.16
21.18
21.20
21.21
21.22
21.24
21.26
21.28
21.29
21.31
21.33
21.35
21.37
21.39
21.40
21.42
21.43
21.46
21.49
21.51
21.53
21.54

A.P.T. SpA Orario invernale 2013-14 in vigore dal 10 settembre 2013 al 11 giugno 2014 -aggiornato 14/10/2013

131
sab
21.35
21.36
21.38
21.41
21.43
21.45
21.46
21.47
21.49
21.51
21.53
21.54
21.56
21.58
22.00
22.02
22.04
22.05
22.07
22.08
22.11
22.14
22.16
22.20
22.22
22.25
22.31
22.35
22.38
22.39
22.40
22.41
22.44
22.46
22.47
22.48
22.49
22.50
22.53

pag. 13

-*/&"&t(03*;*""&3010350'7(.0/'"-$0/&(3"%0
numero corsa
frequenza corsa
CIP2 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri
07096 GORIZIA V. Aquileia, 56 (Quartiere Fieristico)
07169 GORIZIA Str. Mainizza, df 47 (Madonnina)
07170 GORIZIA Str. Mainizza, 218 (Mochetta)
07171 GORIZIA SR351 km 4 (Mainizza)
00501 FARRA D'IS. V. Gorizia, df 118 (Grotta)
00502 FARRA D'IS. V. Gorizia, 71
00503 FARRA D'IS. V. Gorizia, df 4 (Molino)
00801 GRADISCA D'IS. V. Gorizia (Borgo Molamatta)
00802 GRADISCA D'IS. V.le Regina Elena (Giardini)
00803 GRADISCA D'IS. V.le Trieste, df 137 (Grattacielo)
00804 GRADISCA D'IS. V.le Trieste, df 221 (Ponte)
01701 SAGRADO V. Dante, 64
00601 FOGLIANO V. Redipuglia, 22
00602 POLAZZO V. III Armata, 8 SS305
00603 REDIPUGLIA V. III Armata, 98
01629 AEROPORTO FVG
01632 RONCHI D.L. V. Redipuglia, 123 (Casette)
01633 RONCHI D.L. V. Redipuglia, df 8 (Primavera)
01614 RONCHI D.L. V. d'Annunzio, 44
01615 RONCHI D.L. V. d'Annunzio, 98 (Cimitero)
12011 MONFALCONE V. S. Polo (df Ospedale)
02301 STARANZANO Polo Tecnico (Interno)
02312 STARANZANO V. Trieste, 63
02313 STARANZANO V. Trieste, 175/177 (Villaraspa)
12012 MONFALCONE V. Garibaldi, 17
12029 MONFALCONE V. Rosselli, 15/17
12115 MONFALCONE V. Matteotti, 7 (df Liceo)
12123 MONFALCONE V. Valentinis (df Gaslini)
12042 MONFALCONE V. Valentinis (Gaslini)
12116 MONFALCONE V. Boito, 46 (Polo Prof.)
12015 MONFALCONE V.le O. Cosulich, 20 (Palasport)
12048 MONFALCONE V. del Mercato, 4 (Entrata Cantieri)
12051 MONFALCONE V. Gorizia, df 15
12052 MONFALCONE V. dei Bagni, 33 (Salus)
12117 MONFALCONE V. Schiavetti (df Cash & Carry)
12118 MONFALCONE V. Mendes (EATON)
12131 MONFALCONE V. Grado SP19
02317 STARANZANO Loc. Bistrigna V. Grado, 37 SP19
01801 TERRANOVA V. Grado, df 16
00946 FOSSALON V.le della Vittoria (Centro)
00947 FOSSALON Madonnina
00948 GRADO Loc. Luseo V. Grado
00913 GRADO Campeggio Primero
00914 GRADO Campeggi Europa e Puntaspin
00915 GRADO V.le Orsa Maggiore, 51 (Pineta Centro)
00917 GRADO V. Monfalcone SP19 (V. Goppion)
00923 GRADO V.le Cavarera (Market)
00949 GRADO V.le Argine dei Moreri, df 56 (Cimitero)
00950 GRADO Riva Foscolo, df 31
00930 GRADO Riva Foscolo, df 21 (Terme)
00931 GRADO Riva Slataper, df 12 (Ponte Bianco)
00933 GRADO P.zza Carpaccio (Autostazione)

129
l-v
21.37
21.38
21.40
21.43
21.45
21.47
21.48
21.49
21.51
21.53
21.55
21.56
21.58
22.00
22.02
22.04
22.06
22.07
22.09
22.10
22.13
22.16
22.18

329
l-v

22.19
22.23
22.25
22.26
22.27
22.28
22.29
22.31
22.37
22.41
22.44
22.45
22.46
22.47
22.50
22.52
22.53
22.54
22.55
22.56
22.59

85
fes
8.30
8.31
8.33
8.36
8.38
8.40
8.41
8.42
8.44
8.46
8.48
8.49
8.51
8.53
8.55
8.57
9.01

285
fes

9.02
9.06
9.07
9.09
9.10
9.13
9.16
9.18
9.22
9.24
9.27
9.33
9.37
9.40
9.41
9.42
9.43
9.46
9.48
9.49
9.50
9.51
9.52
9.55

119
fes
10.20
10.21
10.23
10.26
10.28
10.30
10.31
10.32
10.34
10.36
10.38
10.39
10.41
10.43
10.45
10.47
10.51

pag. 14 - A.P.T. SpA Orario invernale 2013-14 in vigore dal 10 settembre 2013 al 11 giugno 2014 - aggiornato 14/10/2013

319
fes

10.52
10.56
10.57
10.59
11.00
11.03
11.06
11.08
11.12
11.14
11.17
11.23
11.27
11.30
11.31
11.32
11.33
11.36
11.38
11.39
11.40
11.41
11.42
11.45

117
fes
12.25
12.26
12.28
12.31
12.33
12.35
12.36
12.37
12.39
12.41
12.43
12.44
12.46
12.48
12.50
12.52
12.56

317
fes

12.57
13.01
13.02
13.04
13.05
13.08
13.11
13.13
13.17
13.19
13.22
13.28
13.32
13.35
13.36
13.37
13.38
13.41
13.43
13.44
13.45
13.46
13.47
13.50

51
fes
15.35
15.36
15.38
15.41
15.43
15.45
15.46
15.47
15.49
15.51
15.53
15.54
15.56
15.58
16.00
16.02
16.06

251
fes

16.07
16.11
16.12
16.14
16.15
16.18
16.21
16.23
16.27
16.29
16.32
16.38
16.42
16.45
16.46
16.47
16.48
16.51
16.53
16.54
16.55
16.56
16.57
17.00

61
fes
18.35
18.36
18.38
18.41
18.43
18.45
18.46
18.47
18.49
18.51
18.53
18.54
18.56
18.58
19.00
19.02
19.06

261
fes

19.07
19.11
19.12
19.14
19.15
19.18
19.21
19.23
19.27
19.29
19.32
19.38
19.42
19.45
19.46
19.47
19.48
19.51
19.53
19.54
19.55
19.56
19.57
20.00

NOTE:
le coppie di corse
contrassegnate con
il riquadro azzurro si
effettuano con
lo stesso bus

-*/&"&t(3"%0.0/'"-$0/&"&3010350'7((03*;*"

NOTE:
le coppie di corse
contrassegnate con
il riquadro azzurro si
effettuano con
lo stesso bus

Corse
GIROSCUOLE
a Gradisca
Viale Regina Elena
(Giardini) ore 7.41
partenza corse
GIROSCUOLE
GORIZIA (V. Brigata
Pavia - V. Orzoni - V.
Brass - V. IX agosto V. Duca dAosta)
in coincidenza con
larrivo delle linee in
transito.

numero corsa
frequenza corsa
00933 GRADO P.zza Carpaccio (Autostazione)
00905 GRADO Riva Slataper (Savoy)
00906 GRADO Riva Foscolo, 19 (Terme)
00951 GRADO Riva Foscolo, 32
00952 GRADO V.le Argine dei Moreri, 56 (Cimitero)
00901 GRADO V. Monfalcone SP19 (V. Goppion)
00911 GRADO V.le Orsa Maggiore, 48 (Pineta Centro)
00912 GRADO Campeggi Europa e Puntaspin
00953 GRADO Campeggio Primero
00954 GRADO Loc. Luseo V. Grado
00955 FOSSALON Madonnina
00956 FOSSALON V.le della Vittoria (Centro)
01824 TERRANOVA V. Grado, 16
02318 STARANZANO Loc. Bistrigna V. Grado, 34 SP19
12119 MONFALCONE V. Mendes (df EATON)
12132 MONFALCONE V. Grado SP19
12120 MONFALCONE V. Schiavetti (Cash & Carry)
12065 MONFALCONE V. dei Bagni, df 33 (SBE)
02301 STARANZANO Polo Tecnico (Interno)
12128 MONFALCONE V. dei Bagni, 24/M (Salus)
12067 MONFALCONE V. Gorizia, 21
12069 MONFALCONE V. Marconi, 35 (Ansaldo)
12070 MONFALCONE V. del Mercato, df 2 (Entrata Cantieri)
12003 MONFALCONE V.le O. Cosulich, df 8 (Scuole Medie)
12121 MONFALCONE V. Boito, 53 (Campo Sportivo)
12042 MONFALCONE V. Valentinis (Gaslini)
12044 MONFALCONE V. Matteotti (Liceo)
12006 MONFALCONE P.zza Unit
12007 MONFALCONE V. Duca d'Aosta, 34
12023 MONFALCONE V. Trieste, 178 (Villaraspa)
12025 MONFALCONE V. Trieste, 90
02301 STARANZANO Polo Tecnico (Interno)
02312 STARANZANO V. Trieste, 63
02313 STARANZANO V. Trieste, 175/177 (Villaraspa)
12009 MONFALCONE V. S. Polo (Ospedale)
01616 RONCHI D.L. V. d'Annunzio (df Chiesa)
01617 RONCHI D.L. V. d'Annunzio, 65
01634 RONCHI D.L. V. Dante, 10 (Primavera)
01635 RONCHI D.L. V. Redipuglia, 142 (Casette)
01629 AEROPORTO FVG
00604 REDIPUGLIA V. III Armata, 73
00605 POLAZZO V. III Armata SS305
00606 FOGLIANO V. Redipuglia, 19
01710 SAGRADO V. d'Annunzio, df 11
00809 GRADISCA D'IS. V.le Trieste, df 110 (Ponte)
00810 GRADISCA D'IS. V.le Trieste, 121 (Grattacielo)
00811 GRADISCA D'IS. V.le Regina Elena (Giardini)
00812 GRADISCA D'IS. V. Gorizia (Borgo Molamatta)
00504 FARRA D'IS. V. Gorizia, df 5 (Molino)
00505 FARRA D'IS. V. Gorizia, df 75
00506 FARRA D'IS. V. Gorizia, 118/120 (Grotta)
00507 FARRA D'IS. V. Gorizia 126 (Mainizza)
07173 GORIZIA Str. Mainizza, df 212 (Mochetta)
07174 GORIZIA Str. Mainizza, 43 (Madonnina)
07068 GORIZIA V. Bolivia (Quartiere Fieristico)
CIP2 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri

22
f
4.50
4.53
4.54
4.55
4.56
4.57
4.59
5.02
5.03
5.04
5.05
5.08
5.12
5.18
5.20
5.21
5.22
5.22
5.23
5.24
5.25
5.27
5.31

222
f

5.32
5.34
5.37
5.40
5.41
5.43
5.44
5.46
5.48
5.50
5.52
5.54
5.55
5.57
5.59
6.01
6.02
6.03
6.05
6.07
6.10
6.12
6.13

4
f
5.40
5.43
5.44
5.45
5.46
5.47
5.49
5.52
5.53
5.54
5.55
5.58
6.02
6.08
6.11
6.13
6.17
6.19
6.22
6.25
6.26
6.28
6.29
6.31
6.33
6.35
6.37
6.39
6.40
6.42
6.44
6.46
6.47
6.48
6.50
6.52
6.55
6.57
6.58

10
f

28
S

6.50
6.51
6.53
6.55
6.58
7.01
7.02
7.04
7.05
7.07
7.09
7.11
7.13
7.15
7.16
7.18
7.20
7.22
7.23
7.24
7.26
7.28
7.31
7.33
7.34

7.10
7.11
7.13
7.15
7.18
7.21
7.22
7.24
7.25
7.27
7.29
7.31
7.33
7.35
7.36
7.38
7.40
7.42
7.43
7.44
7.46
7.48
7.51
7.53
7.54

328
S

7.20
7.23
7.24
7.26
7.27
7.29
7.31
7.33
7.35
7.37
7.38
7.40
7.42
7.44
7.45
7.46
7.48
7.50
7.53
7.55
7.56

8
S

7.23
7.24
7.26
7.27
7.29
7.31
7.33
7.35
7.37
7.38
7.40

12
S

7.26
7.27
7.29
7.31
7.33
7.35
7.37
7.38
7.40

6
S
6.40
6.43
6.44
6.45
6.46
6.47
6.49
6.52
6.53
6.54
6.55
6.58
7.02
7.08
7.11
7.13
7.17
7.19
7.22
7.25
7.26
7.28
7.29
7.31
7.33
7.35
7.37
7.39
7.40
7.42
7.44
7.46
7.47
7.48
7.50
7.52
7.55
7.57
7.58

20
S

182
no S
6.50
6.53
6.54
6.55
6.56
6.57
6.59
7.02
7.03
7.04
7.05
7.08
7.12
7.18
7.20
7.21
7.22
7.22
7.23
7.24
7.25
7.27
7.28
7.30

162
S
6.50
6.53
6.54
6.55
6.56
6.57
6.59
7.02
7.03
7.04
7.05
7.08
7.12
7.21
7.26
7.27
7.28
7.30
7.31
7.33

7.38
7.40
7.42
7.44
7.46
7.47
7.49

A.P.T. SpA Orario invernale 2013-14 in vigore dal 10 settembre 2013 al 11 giugno 2014 -aggiornato 14/10/2013

362
f

7.34
7.35
7.37
7.39
7.42
7.45
7.46
7.48
7.49
7.51
7.53
7.55
7.57
7.59
8.00
8.02
8.04
8.06
8.07
8.08
8.10
8.12
8.15
8.17
8.18

pag. 15

-*/&"&t(3"%0.0/'"-$0/&"&3010350'7((03*;*"
numero corsa
frequenza corsa
00933 GRADO P.zza Carpaccio (Autostazione)
00905 GRADO Riva Slataper (Savoy)
00906 GRADO Riva Foscolo, 19 (Terme)
00951 GRADO Riva Foscolo, 32
00952 GRADO V.le Argine dei Moreri, 56 (Cimitero)
00901 GRADO V. Monfalcone SP19 (V. Goppion)
00911 GRADO V.le Orsa Maggiore, 48 (Pineta Centro)
00912 GRADO Campeggi Europa e Puntaspin
00953 GRADO Campeggio Primero
00954 GRADO Loc. Luseo V. Grado
00955 FOSSALON Madonnina
00956 FOSSALON V.le della Vittoria (Centro)
01824 TERRANOVA V. Grado, 16
02318 STARANZANO Loc. Bistrigna V. Grado, 34 SP19
12119 MONFALCONE V. Mendes (df EATON)
12132 MONFALCONE V. Grado SP19
12120 MONFALCONE V. Schiavetti (Cash & Carry)
12065 MONFALCONE V. dei Bagni, df 33 (SBE)
02301 STARANZANO Polo Tecnico (Interno)
12128 MONFALCONE V. dei Bagni, 24/M (Salus)
12067 MONFALCONE V. Gorizia, 21
12069 MONFALCONE V. Marconi, 35 (Ansaldo)
12070 MONFALCONE V. del Mercato, df 2 (Entrata Cantieri)
12003 MONFALCONE V.le O. Cosulich, df 8 (Scuole Medie)
12121 MONFALCONE V. Boito, 53 (Campo Sportivo)
12042 MONFALCONE V. Valentinis (Gaslini)
12044 MONFALCONE V. Matteotti (Liceo)
12006 MONFALCONE P.zza Unit
12007 MONFALCONE V. Duca d'Aosta, 34
12023 MONFALCONE V. Trieste, 178 (Villaraspa)
12025 MONFALCONE V. Trieste, 90
02301 STARANZANO Polo Tecnico (Interno)
02312 STARANZANO V. Trieste, 63
02313 STARANZANO V. Trieste, 175/177 (Villaraspa)
12009 MONFALCONE V. S. Polo (Ospedale)
01616 RONCHI D.L. V. d'Annunzio (df Chiesa)
01617 RONCHI D.L. V. d'Annunzio, 65
01634 RONCHI D.L. V. Dante, 10 (Primavera)
01635 RONCHI D.L. V. Redipuglia, 142 (Casette)
01629 AEROPORTO FVG
00604 REDIPUGLIA V. III Armata, 73
00605 POLAZZO V. III Armata SS305
00606 FOGLIANO V. Redipuglia, 19
01710 SAGRADO V. d'Annunzio, df 11
00809 GRADISCA D'IS. V.le Trieste, df 110 (Ponte)
00810 GRADISCA D'IS. V.le Trieste, 121 (Grattacielo)
00811 GRADISCA D'IS. V.le Regina Elena (Giardini)
00812 GRADISCA D'IS. V. Gorizia (Borgo Molamatta)
00504 FARRA D'IS. V. Gorizia, df 5 (Molino)
00505 FARRA D'IS. V. Gorizia, df 75
00506 FARRA D'IS. V. Gorizia, 118/120 (Grotta)
00507 FARRA D'IS. V. Gorizia 126 (Mainizza)
07173 GORIZIA Str. Mainizza, df 212 (Mochetta)
07174 GORIZIA Str. Mainizza, 43 (Madonnina)
07068 GORIZIA V. Bolivia (Quartiere Fieristico)
CIP2 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri

144
f
8.00
8.03
8.04
8.05
8.06
8.07
8.09
8.12
8.13
8.14
8.15
8.18
8.22
8.28
8.31
8.33
8.37
8.39
8.42
8.45
8.46
8.48
8.49
8.51
8.53
8.55
8.57
8.59
9.00
9.02
9.04
9.06
9.07
9.08
9.10
9.12
9.15
9.17
9.18

2
S

8.04
8.05
8.07
8.09
8.12
8.15
8.16
8.18
8.19
8.21
8.23
8.25
8.27
8.29
8.30
8.32
8.34
8.36
8.37
8.38
8.40
8.42
8.45
8.47
8.48

76
f
9.00
9.03
9.04
9.05
9.06
9.07
9.09
9.12
9.13
9.14
9.15
9.18
9.22
9.28
9.31
9.33
9.37
9.39
9.42
9.45
9.46
9.48
9.49
9.51
9.53
9.55
9.57
9.59
10.00
10.02
10.04
10.06
10.07
10.08
10.10
10.12
10.15
10.17
10.18

82
f

9.04
9.05
9.07
9.09
9.12
9.15
9.16
9.18
9.19
9.21
9.23
9.25
9.27
9.29
9.30
9.32
9.34
9.36
9.37
9.38
9.40
9.42
9.45
9.47
9.48

90
f

10.04
10.05
10.07
10.09
10.12
10.15
10.16
10.18
10.19
10.21
10.23
10.25
10.27
10.29
10.30
10.32
10.34
10.36
10.37
10.38
10.40
10.42
10.45
10.47
10.48

14
f
10.05
10.08
10.09
10.10
10.11
10.12
10.14
10.17
10.18
10.19
10.20
10.23
10.27
10.33
10.36
10.38
10.42
10.44
10.47
10.50
10.51
10.53
10.54
10.56
10.58
11.00
11.02
11.04
11.05
11.07
11.09
11.11
11.12
11.13
11.15
11.17
11.20
11.22
11.23

pag. 16 - A.P.T. SpA Orario invernale 2013-14 in vigore dal 10 settembre 2013 al 11 giugno 2014 - aggiornato 14/10/2013

40
f

11.04
11.05
11.07
11.09
11.12
11.15
11.16
11.18
11.19
11.23
11.27
11.29
11.31
11.33
11.35
11.36
11.38
11.40
11.42
11.43
11.44
11.46
11.48
11.51
11.53
11.54

30
S
10.55
10.58
10.59
11.00
11.01
11.02
11.04
11.07
11.08
11.09
11.10
11.13
11.17
11.23
11.26
11.28
11.30
11.32

230
S

11.33
11.35
11.36
11.38
11.41
11.44
11.45
11.47
11.48
11.50
11.52
11.54
11.56
11.58
11.59
12.01
12.03
12.05
12.06
12.07
12.09
12.11
12.14
12.16
12.17

158
f

12.00
12.01
12.03
12.05
12.08
12.11
12.12
12.14
12.15
12.17
12.19
12.21
12.23
12.25
12.26
12.28
12.30
12.32
12.33
12.34
12.36
12.38
12.41
12.43
12.44

178
f
11.50
11.53
11.54
11.55
11.56
11.57
11.59
12.02
12.03
12.04
12.05
12.08
12.12
12.18
12.21
12.23
12.27
12.29
12.32
12.35
12.36
12.38
12.39
12.41
12.43
12.45
12.47
12.49
12.50
12.52
12.54
12.56
12.57
12.58
13.00
13.02
13.05
13.07
13.08

80
S

12.50
12.53
12.55
12.56
12.58
13.00
13.04
13.06
13.07
13.13
13.15
13.17
13.20
13.21
13.23
13.24
13.26
13.28
13.30
13.32
13.34
13.35
13.37
13.39
13.41
13.42
13.43
13.45
13.47
13.50
13.52
13.53

94
l-v
12.50
12.53
12.54
12.55
12.56
12.57
12.59
13.02
13.03
13.04
13.05
13.08
13.12
13.18
13.20
13.21
13.22
13.22
13.23
13.24
13.25
13.27
13.28
13.30

294
l-v

13.31
13.32
13.34
13.36
13.39
13.42
13.43
13.45
13.46
13.48
13.50
13.52
13.54
13.56
13.57
13.59
14.01
14.03
14.04
14.05
14.07
14.09
14.12
14.14
14.15

NOTE:
le coppie di corse
contrassegnate con
il riquadro azzurro si
effettuano con
lo stesso bus

-*/&"&t(3"%0.0/'"-$0/&"&3010350'7((03*;*"
NOTE:
le coppie di corse
contrassegnate con
il riquadro azzurro si
effettuano con
lo stesso bus

AGGIORNAMENTO:
la corsa n. 64 transita
anche per 00923 Grado
Viale Cavarara (Market)
alle ore 15.17

la corsa 236 alla fermata


12009 MONFALCONE V.
San Polo Ospedale in
coincidenza
alle ore 14.05
con la corsa 20 della
linea E08 proveniente da
Staranzano Polo Tecnico

numero corsa
frequenza corsa
00933 GRADO P.zza Carpaccio (Autostazione)
00905 GRADO Riva Slataper (Savoy)
00906 GRADO Riva Foscolo, 19 (Terme)
00951 GRADO Riva Foscolo, 32
00952 GRADO V.le Argine dei Moreri, 56 (Cimitero)
00901 GRADO V. Monfalcone SP19 (V. Goppion)
00911 GRADO V.le Orsa Maggiore, 48 (Pineta Centro)
00912 GRADO Campeggi Europa e Puntaspin
00953 GRADO Campeggio Primero
00954 GRADO Loc. Luseo V. Grado
00955 FOSSALON Madonnina
00956 FOSSALON V.le della Vittoria (Centro)
01824 TERRANOVA V. Grado, 16
02318 STARANZANO Loc. Bistrigna V. Grado, 34 SP19
12119 MONFALCONE V. Mendes (df EATON)
12132 MONFALCONE V. Grado SP19
12120 MONFALCONE V. Schiavetti (Cash & Carry)
12065 MONFALCONE V. dei Bagni, df 33 (SBE)
02301 STARANZANO Polo Tecnico (Interno)
12128 MONFALCONE V. dei Bagni, 24/M (Salus)
12067 MONFALCONE V. Gorizia, 21
12069 MONFALCONE V. Marconi, 35 (Ansaldo)
12070 MONFALCONE V. del Mercato, df 2 (Entrata Cantieri)
12003 MONFALCONE V.le O. Cosulich, df 8 (Scuole Medie)
12121 MONFALCONE V. Boito, 53 (Campo Sportivo)
12042 MONFALCONE V. Valentinis (Gaslini)
12044 MONFALCONE V. Matteotti (Liceo)
12006 MONFALCONE P.zza Unit
12007 MONFALCONE V. Duca d'Aosta, 34
12023 MONFALCONE V. Trieste, 178 (Villaraspa)
12025 MONFALCONE V. Trieste, 90
02301 STARANZANO Polo Tecnico (Interno)
02312 STARANZANO V. Trieste, 63
02313 STARANZANO V. Trieste, 175/177 (Villaraspa)
12009 MONFALCONE V. S. Polo (Ospedale)
01616 RONCHI D.L. V. d'Annunzio (df Chiesa)
01617 RONCHI D.L. V. d'Annunzio, 65
01634 RONCHI D.L. V. Dante, 10 (Primavera)
01635 RONCHI D.L. V. Redipuglia, 142 (Casette)
01629 AEROPORTO FVG
00604 REDIPUGLIA V. III Armata, 73
00605 POLAZZO V. III Armata SS305
00606 FOGLIANO V. Redipuglia, 19
01710 SAGRADO V. d'Annunzio, df 11
00809 GRADISCA D'IS. V.le Trieste, df 110 (Ponte)
00810 GRADISCA D'IS. V.le Trieste, 121 (Grattacielo)
00811 GRADISCA D'IS. V.le Regina Elena (Giardini)
00812 GRADISCA D'IS. V. Gorizia (Borgo Molamatta)
00504 FARRA D'IS. V. Gorizia, df 5 (Molino)
00505 FARRA D'IS. V. Gorizia, df 75
00506 FARRA D'IS. V. Gorizia, 118/120 (Grotta)
00507 FARRA D'IS. V. Gorizia 126 (Mainizza)
07173 GORIZIA Str. Mainizza, df 212 (Mochetta)
07174 GORIZIA Str. Mainizza, 43 (Madonnina)
07068 GORIZIA V. Bolivia (Quartiere Fieristico)
CIP2 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri

96
sab
12.54
12.57
12.58
12.59
13.00
13.01
13.03
13.06
13.07
13.08
13.09
13.12
13.16
13.22
13.25
13.27
13.28
13.30

296
sab

13.31
13.32
13.34
13.36
13.39
13.42
13.43
13.45
13.46
13.48
13.50
13.52
13.54
13.56
13.57
13.59
14.01
14.03
14.04
14.05
14.07
14.09
14.12
14.14
14.15

36
S
13.20
13.23
13.24
13.25
13.26
13.27
13.29
13.32
13.33
13.34
13.35
13.38
13.42
13.48
13.51
13.53
13.54
13.56

236
S

13.57
13.58
14.00
14.02
14.05
14.08
14.09
14.11
14.12
14.14
14.16
14.18
14.20
14.22
14.23
14.25
14.27
14.29
14.30
14.31
14.33
14.35
14.38
14.40
14.41

46
no S
13.20
13.23
13.24
13.25
13.26
13.27
13.29
13.32
13.33
13.34
13.35
13.38
13.42
13.48
13.51
13.53
13.54
13.56

246
no S

13.57
13.58
14.00
14.02
14.05
14.08
14.09
14.11
14.12
14.14
14.16
14.18
14.20
14.22
14.23
14.25
14.27
14.29
14.30
14.31
14.33
14.35
14.38
14.40
14.41

114
l-v
14.00
14.03
14.04
14.05
14.06
14.07
14.09
14.12
14.13
14.14
14.15
14.18
14.22
14.28
14.30
14.31
14.32
14.32
14.33
14.34
14.35
14.37
14.41

314
l-v

14.42
14.44
14.47
14.50
14.51
14.53
14.54
14.56
14.58
15.00
15.02
15.04
15.05
15.07
15.09
15.11
15.12
15.13
15.15
15.17
15.20
15.22
15.23

112
sab
14.15
14.18
14.19
14.20
14.21
14.22
14.24
14.27
14.28
14.29
14.30
14.33
14.37
14.43
14.46
14.48
14.52
14.54
14.57
15.00
15.01
15.03
15.04
15.06
15.08
15.10
15.12
15.14
15.15
15.17
15.19
15.21
15.22
15.23
15.25
15.27
15.30
15.32
15.33

100
S
14.30
14.33
14.34
14.35
14.36
14.37
14.39
14.42
14.43
14.50
14.56
14.59
15.01
15.05
15.07
15.10
15.13
15.14
15.16
15.17
15.19
15.21
15.23
15.25
15.27
15.28
15.30
15.32
15.34
15.35
15.36
15.38
15.40
15.43
15.45
15.46

54
no S
15.10
15.13
15.14
15.15
15.16
15.17
15.19
15.22
15.23
15.24
15.25
15.28
15.32
15.38
15.41
15.43
15.47

64
S
15.10
15.13
15.14
15.15
15.16
15.19
15.21
15.24
15.25
15.26
15.27
15.30
15.34
15.40
15.43
15.45
15.49

264
f

15.50
15.52
15.55
15.58
15.59
16.01
16.02
16.06
16.10
16.12
16.14
16.16
16.18
16.19
16.21
16.23
16.25
16.26
16.27
16.29
16.31
16.34
16.36
16.37

A.P.T. SpA Orario invernale 2013-14 in vigore dal 10 settembre 2013 al 11 giugno 2014 -aggiornato 14/10/2013

48
f
16.05
16.08
16.09
16.10
16.11
16.12
16.14
16.17
16.18
16.19
16.20
16.23
16.27
16.33
16.36
16.38
16.42
16.44
16.47
16.50
16.51
16.53
16.54
16.56
16.58
17.00
17.02
17.04
17.05
17.07
17.09
17.11
17.12
17.13
17.15
17.17
17.20
17.22
17.23

pag. 17

NOTE:

-*/&"&t(3"%0.0/'"-$0/&"&3010350'7((03*;*"
numero corsa
frequenza corsa
00933 GRADO P.zza Carpaccio (Autostazione)
00905 GRADO Riva Slataper (Savoy)
00906 GRADO Riva Foscolo, 19 (Terme)
00951 GRADO Riva Foscolo, 32
00952 GRADO V.le Argine dei Moreri, 56 (Cimitero)
00901 GRADO V. Monfalcone SP19 (V. Goppion)
00911 GRADO V.le Orsa Maggiore, 48 (Pineta Centro)
00912 GRADO Campeggi Europa e Puntaspin
00953 GRADO Campeggio Primero
00954 GRADO Loc. Luseo V. Grado
00955 FOSSALON Madonnina
00956 FOSSALON V.le della Vittoria (Centro)
01824 TERRANOVA V. Grado, 16
02318 STARANZANO Loc. Bistrigna V. Grado, 34 SP19
12119 MONFALCONE V. Mendes (df EATON)
12132 MONFALCONE V. Grado SP19
12120 MONFALCONE V. Schiavetti (Cash & Carry)
12065 MONFALCONE V. dei Bagni, df 33 (SBE)
02301 STARANZANO Polo Tecnico (Interno)
12128 MONFALCONE V. dei Bagni, 24/M (Salus)
12067 MONFALCONE V. Gorizia, 21
12069 MONFALCONE V. Marconi, 35 (Ansaldo)
12070 MONFALCONE V. del Mercato, df 2 (Entrata Cantieri)
12003 MONFALCONE V.le O. Cosulich, df 8 (Scuole Medie)
12121 MONFALCONE V. Boito, 53 (Campo Sportivo)
12042 MONFALCONE V. Valentinis (Gaslini)
12044 MONFALCONE V. Matteotti (Liceo)
12006 MONFALCONE P.zza Unit
12007 MONFALCONE V. Duca d'Aosta, 34
12023 MONFALCONE V. Trieste, 178 (Villaraspa)
12025 MONFALCONE V. Trieste, 90
02301 STARANZANO Polo Tecnico (Interno)
02312 STARANZANO V. Trieste, 63
02313 STARANZANO V. Trieste, 175/177 (Villaraspa)
12009 MONFALCONE V. S. Polo (Ospedale)
01616 RONCHI D.L. V. d'Annunzio (df Chiesa)
01617 RONCHI D.L. V. d'Annunzio, 65
01634 RONCHI D.L. V. Dante, 10 (Primavera)
01635 RONCHI D.L. V. Redipuglia, 142 (Casette)
01629 AEROPORTO FVG
00604 REDIPUGLIA V. III Armata, 73
00605 POLAZZO V. III Armata SS305
00606 FOGLIANO V. Redipuglia, 19
01710 SAGRADO V. d'Annunzio, df 11
00809 GRADISCA D'IS. V.le Trieste, df 110 (Ponte)
00810 GRADISCA D'IS. V.le Trieste, 121 (Grattacielo)
00811 GRADISCA D'IS. V.le Regina Elena (Giardini)
00812 GRADISCA D'IS. V. Gorizia (Borgo Molamatta)
00504 FARRA D'IS. V. Gorizia, df 5 (Molino)
00505 FARRA D'IS. V. Gorizia, df 75
00506 FARRA D'IS. V. Gorizia, 118/120 (Grotta)
00507 FARRA D'IS. V. Gorizia 126 (Mainizza)
07173 GORIZIA Str. Mainizza, df 212 (Mochetta)
07174 GORIZIA Str. Mainizza, 43 (Madonnina)
07068 GORIZIA V. Bolivia (Quartiere Fieristico)
CIP2 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri

152
l-v
16.40
16.43
16.44
16.45
16.46
16.47
16.49
16.52
16.53
16.54
16.55
16.58
17.02
17.08
17.10
17.11
17.12
17.12
17.13
17.14
17.15
17.17
17.21

372
l-v

17.22
17.24
17.27
17.30
17.31
17.33
17.34
17.38
17.42
17.44
17.46
17.48
17.50
17.51
17.53
17.55
17.57
17.58
17.59
18.01
18.03
18.06
18.08
18.09

176
sab
17.30
17.33
17.34
17.35
17.36
17.37
17.39
17.42
17.43
17.44
17.45
17.48
17.52
17.58
18.01
18.03
18.07
18.09
18.12
18.15
18.16
18.18
18.19
18.21
18.23
18.25
18.27
18.29
18.30
18.32
18.34
18.36
18.37
18.38
18.40
18.42
18.45
18.47
18.48

102
l-v
17.30
17.33
17.34
17.35
17.36
17.37
17.39
17.42
17.43
17.44
17.45
17.48
17.52
17.58
18.00
18.01
18.02
18.02
18.03
18.04
18.05
18.07
18.11

302
l-v

18.12
18.14
18.17
18.20
18.21
18.23
18.24
18.26
18.28
18.30
18.32
18.34
18.35
18.37
18.39
18.41
18.42
18.43
18.45
18.47
18.50
18.52
18.53

58
f

18.44
18.45
18.47
18.49
18.52
18.55
18.56
18.58
18.59
19.03
19.07
19.09
19.11
19.13
19.15
19.16
19.18
19.20
19.22
19.23
19.24
19.26
19.28
19.31
19.33
19.34

pag. 18 - A.P.T. SpA Orario invernale 2013-14 in vigore dal 10 settembre 2013 al 11 giugno 2014 - aggiornato 14/10/2013

62
l-v
18.35
18.38
18.39
18.40
18.41
18.42
18.44
18.47
18.48
18.49
18.50
18.53
18.57
19.03
19.06
19.08
19.12

262
l-v

19.13
19.15
19.18
19.21
19.22
19.24
19.25
19.29
19.33
19.35
19.37
19.39
19.41
19.42
19.44
19.46
19.48
19.49
19.50
19.52
19.54
19.57
19.59
20.00

42
l-v S

19.50
19.51
19.53
19.55
19.58
20.01
20.02
20.04
20.05
20.07
20.09
20.11
20.13
20.15
20.16
20.18
20.20
20.22
20.23
20.24
20.26
20.28
20.31
20.33
20.34

56
f
20.00
20.03
20.04
20.05
20.06
20.07
20.09
20.12
20.13
20.14
20.15
20.18
20.22
20.28
20.31
20.33
20.37
20.39
20.42
20.45
20.46
20.48
20.49
20.51
20.53
20.55
20.57
20.59
21.00
21.02
21.04
21.06
21.07
21.08
21.10
21.12
21.15
21.17
21.18

26
S

21.04
21.05
21.07
21.09
21.12
21.15
21.16
21.18
21.19
21.21
21.23
21.25
21.27
21.29
21.30
21.32
21.34
21.36
21.37
21.38
21.40
21.42
21.45
21.47
21.48

188
l-v
22.00
22.03
22.04
22.05
22.06
22.07
22.09
22.12
22.13
22.14
22.15
22.18
22.22
22.28
22.30
22.31
22.32
22.32
22.33
22.34
22.35
22.37
22.41
22.43
22.46
22.49
22.50
22.52
22.53
22.57

388
l-v

le coppie di corse
contrassegnate con
il riquadro azzurro si
effettuano con
lo stesso bus

la corsa 388 effettua la tratta


Aeroporto FVG-Fogliano come
linea E07 vedi pag. 29

23.21
23.21
23.23
23.24
23.26
23.28
23.30
23.31
23.32
23.34
23.36
23.39
23.41
23.42

NOTE:

-*/&"&t(3"%0.0/'"-$0/&"&3010350'7((03*;*"
le coppie di corse
contrassegnate con
il riquadro azzurro si
effettuano con
lo stesso bus

numero corsa
frequenza corsa
00933 GRADO P.zza Carpaccio (Autostazione)
00905 GRADO Riva Slataper (Savoy)
00906 GRADO Riva Foscolo, 19 (Terme)
00951 GRADO Riva Foscolo, 32
00952 GRADO V.le Argine dei Moreri, 56 (Cimitero)
00901 GRADO V. Monfalcone SP19 (V. Goppion)
00911 GRADO V.le Orsa Maggiore, 48 (Pineta Centro)
00912 GRADO Campeggi Europa e Puntaspin
00953 GRADO Campeggio Primero
00954 GRADO Loc. Luseo V. Grado
00955 FOSSALON Madonnina
00956 FOSSALON V.le della Vittoria (Centro)
01824 TERRANOVA V. Grado, 16
02318 STARANZANO Loc. Bistrigna V. Grado, 34 SP19
12119 MONFALCONE V. Mendes (df EATON)
12132 MONFALCONE V. Grado SP19
12120 MONFALCONE V. Schiavetti (Cash & Carry)
12065 MONFALCONE V. dei Bagni, df 33 (SBE)
02301 STARANZANO Polo Tecnico (Interno)
12128 MONFALCONE V. dei Bagni, 24/M (Salus)
12067 MONFALCONE V. Gorizia, 21
12069 MONFALCONE V. Marconi, 35 (Ansaldo)
12070 MONFALCONE V. del Mercato, df 2 (Entrata Cantieri)
12003 MONFALCONE V.le O. Cosulich, df 8 (Scuole Medie)
12121 MONFALCONE V. Boito, 53 (Campo Sportivo)
12042 MONFALCONE V. Valentinis (Gaslini)
12044 MONFALCONE V. Matteotti (Liceo)
12006 MONFALCONE P.zza Unit
12007 MONFALCONE V. Duca d'Aosta, 34
12023 MONFALCONE V. Trieste, 178 (Villaraspa)
12025 MONFALCONE V. Trieste, 90
02301 STARANZANO Polo Tecnico (Interno)
02312 STARANZANO V. Trieste, 63
02313 STARANZANO V. Trieste, 175/177 (Villaraspa)
12009 MONFALCONE V. S. Polo (Ospedale)
01616 RONCHI D.L. V. d'Annunzio (df Chiesa)
01617 RONCHI D.L. V. d'Annunzio, 65
01634 RONCHI D.L. V. Dante, 10 (Primavera)
01635 RONCHI D.L. V. Redipuglia, 142 (Casette)
01629 AEROPORTO FVG
00604 REDIPUGLIA V. III Armata, 73
00605 POLAZZO V. III Armata SS305
00606 FOGLIANO V. Redipuglia, 19
01710 SAGRADO V. d'Annunzio, df 11
00809 GRADISCA D'IS. V.le Trieste, df 110 (Ponte)
00810 GRADISCA D'IS. V.le Trieste, 121 (Grattacielo)
00811 GRADISCA D'IS. V.le Regina Elena (Giardini)
00812 GRADISCA D'IS. V. Gorizia (Borgo Molamatta)
00504 FARRA D'IS. V. Gorizia, df 5 (Molino)
00505 FARRA D'IS. V. Gorizia, df 75
00506 FARRA D'IS. V. Gorizia, 118/120 (Grotta)
00507 FARRA D'IS. V. Gorizia 126 (Mainizza)
07173 GORIZIA Str. Mainizza, df 212 (Mochetta)
07174 GORIZIA Str. Mainizza, 43 (Madonnina)
07068 GORIZIA V. Bolivia (Quartiere Fieristico)
CIP2 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri

190
sab
23.00
23.03
23.04
23.05
23.06
23.07
23.09
23.12
23.13
23.14
23.15
23.18
23.22
23.28
23.31
23.33
23.35
23.37
23.38
23.40
23.42
23.45
23.48
23.49
23.51
23.52
23.56

192
sab

146
fes
07.30
07.33
07.34
07.35
07.36
07.37
07.39
07.42
07.43
07.44
07.45
07.48
07.52
07.58
08.01
08.03
08.07
08.09
08.12
08.15
08.16
08.18
08.19
23.57 08.23
0.01
0.03
0.07
0.07
0.09
0.10
0.12
0.14
0.16
0.17
0.18
0.20
0.22
0.25
0.27
0.28

346
fes

44
fes
10.00
10.03
10.04
10.05
10.06
10.07
10.09
10.12
10.13
10.14
10.15
10.18
10.22
10.28
10.31
10.33
10.37
10.39
10.42
10.45
10.46
10.48
10.49
08.24 10.53
08.28
08.30
08.32
08.34
08.36
08.37
08.39
08.41
08.43
08.44
08.45
08.47
08.49
08.52
08.54
08.55

244
fes

68
fes
15.10
15.13
15.14
15.15
15.16
15.17
15.19
15.22
15.23
15.24
15.25
15.28
15.32
15.38
15.41
15.43
15.47
15.49
15.52
15.55
15.56
15.58
15.59
10.54 16.03
10.58
11.00
11.02
11.04
11.06
11.07
11.09
11.11
11.13
11.14
11.15
11.17
11.19
11.22
11.24
11.25

268
fes

140
fes
17.05
17.08
17.09
17.10
17.11
17.12
17.14
17.17
17.18
17.19
17.20
17.23
17.27
17.33
17.36
17.38
17.42
17.44
17.47
17.50
17.51
17.53
17.54
16.04 17.58
16.08
16.10
16.12
16.14
16.16
16.17
16.19
16.21
16.23
16.24
16.25
16.27
16.29
16.32
16.34
16.35

340
fes

98
fes
18.10
18.13
18.14
18.15
18.16
18.17
18.19
18.22
18.23
18.24
18.25
18.28
18.32
18.38
18.41
18.43
18.47
18.49
18.52
18.55
18.56
18.58
18.59
17.59 19.03
18.03
18.05
18.07
18.09
18.11
18.12
18.14
18.16
18.18
18.19
18.20
18.22
18.24
18.27
18.29
18.30

A.P.T. SpA Orario invernale 2013-14 in vigore dal 10 settembre 2013 al 11 giugno 2014 -aggiornato 14/10/2013

298
fes

19.04
19.08
19.10
19.12
19.14
19.16
19.17
19.19
19.21
19.23
19.24
19.25
19.27
19.29
19.32
19.34
19.35

pag. 19

-*/&"&t(03*;*"."3*"/0$03./4
numero corsa

11

13

35

33

17

19

21

25

frequenza corsa

no S

l-v S

CIP2 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri

6.25

8.00

9.30

11.00

12.15

13.20

13.25

14.15

16.50

17.35

19.05

07096 GORIZIA V. Aquileia, 56 (Quartiere Fieristico)

6.26

8.01

9.31

11.01

12.16

13.21

13.26

14.16

16.51

17.36

19.06

07203 GORIZIA V. Brigata Re, 20

6.29

8.04

9.34

11.04

12.19

13.24

13.29

14.19

16.54

17.39

19.09

07057 LUCINICO P.zza S. Giorgio, 35

6.31

8.06

9.36

11.06

12.21

13.26

13.31

14.21

16.56

17.41

19.11

07059 LUCINICO V. Udine, 124 (Al Bandon)

6.32

8.07

9.37

11.07

12.22

13.27

13.32

14.22

16.57

17.42

19.12

01401 MOSSA V. Olivers, 50 (Casa Cantoniera)

6.33

8.08

9.38

11.08

12.23

13.28

13.33

14.23

16.58

17.43

19.13

01402 MOSSA V. Olivers, 78

6.34

8.09

9.39

11.09

12.24

13.29

13.34

14.24

16.59

17.44

19.14

02001 S. LORENZO IS. V. d'Annunzio, df 22

6.37

8.12

9.42

11.12

12.27

13.32

13.37

14.27

17.02

17.47

19.17

02003 S. LORENZO IS. V. Udine, 44

6.38

8.13

9.43

11.13

12.28

13.33

13.38

14.28

17.03

17.48

19.18

00101 CAPRIVA D.F. V. Cavour SS56

6.39

8.14

9.44

11.14

12.29

13.34

13.39

14.29

17.04

17.49

19.19

01301 MORARO V. Mameli, df 25

6.41

8.16

9.46

11.16

12.31

13.36

13.41

14.31

17.06

17.51

19.21

01302 MORARO V. Petrarca, 13 (Centro)

6.42

8.17

9.47

11.17

12.32

13.37

13.42

14.32

17.07

17.52

19.22

01303 MORARO V. Gradisca, 17

6.43

8.18

9.48

11.18

12.33

13.38

13.43

14.33

17.08

17.53

19.23

01304 MORARO V. Gradisca (Cimitero)

6.44

8.19

9.49

11.19

12.34

13.39

13.44

14.34

17.09

17.54

19.24

01001 CORONA V. Campo Sportivo, 4

6.45

8.20

9.50

11.20

12.35

13.40

13.45

14.35

17.10

17.55

19.25

01002 MARIANO D.F. V. Roma SP5 (Scuole)

6.46

8.21

9.51

11.21

12.36

13.41

13.46

14.36

17.11

17.56

19.26

01003 MARIANO D.F. V. Roma, df 9 (Municipio)

6.48

8.23

9.53

11.23

12.38

13.43

13.48

14.38

17.13

17.58

19.28

01512 FRATTA V. Zorutti, 15

6.51

8.26

9.56

11.26

12.41

13.46

13.51

14.41

17.16

18.01

19.31

01101 MEDEA V. XXIV Maggio, 13

6.54

8.29

9.59

11.29

12.44

13.49

13.54

14.44

17.19

18.04

19.34

00201 BORGNANO V. Donizetti

6.57

8.32

10.02

11.32

12.47

13.52

13.57

14.47

17.22

18.07

19.37

00203 CORMNS V. Gorizia (Campo Sportivo)

7.01

8.36

10.06

11.36

12.51

13.56

14.01

14.51

17.26

18.11

19.41

00204 CORMNS V. Roma, 12/14

7.02

8.37

10.07

11.37

12.52

13.57

14.02

14.52

17.27

18.12

19.42

00216 CORMNS V. Venezia Giulia, 69 (df Ospedale)

7.03

8.38

10.08

11.38

12.53

13.58

14.03

14.53

17.28

18.13

19.43

00205 CORMNS (Stazione Ferroviaria)

7.05

8.40

10.10

11.40

12.55

14.00

14.05

14.55

17.30

18.15

19.45

00216 CORMNS V. Venezia Giulia, 69 (df Ospedale)

14.03

00206 CORMNS V. XXIV Maggio (Palazzetto)

14.04

00207 BRAZZANO V. XXIV Maggio, df 4

14.05

53001 VISINALE DEL JUDRIO

14.06

53003 S. ANDRAT DEL JUDRIO

14.09

53004 CASALI GALLO

14.10

pag. 20 - A.P.T. SpA Orario invernale 2013-14 in vigore dal 10 settembre 2013 al 11 giugno 2014 - aggiornato 14/10/2013

-*/&"&t$03./4."3*"/0(03*;*"
numero corsa

28

10

12

38

40

18

20

22

24

26

frequenza corsa

no S

l-v S

00205 CORMNS (Stazione Ferroviaria)

6.25

7.15

8.45

10.15

11.45

13.00

14.10

14.25

15.00

17.35

18.20

18.55

19.50

00210 CORMNS V. Roma, df 14

6.28

7.18

8.48

10.18

11.48

13.03

14.13

14.28

15.03

17.38

18.23

18.58

19.53

00211 CORMNS V. Gorizia (Campo Sportivo)

6.29

7.19

8.49

10.19

11.49

13.04

14.14

14.29

15.04

17.39

18.24

18.59

19.54

00213 BORGNANO V. Donizetti, 17

6.33

7.23

8.53

10.23

11.53

13.08

14.18

14.33

15.08

17.43

18.28

19.03

19.58

01102 MEDEA V. XXIV Maggio, df 17/A

6.36

7.26

8.56

10.26

11.56

13.11

14.21

14.36

15.11

17.46

18.31

19.06

20.01

01501 FRATTA V. Zorutti, 6

6.39

7.29

8.59

10.29

11.59

13.14

14.24

14.39

15.14

17.49

18.34

19.09

20.04

01004 MARIANO D.F. V. Roma, 2 (Municipio)

6.42

7.32

7.35

9.02

10.32

12.02

13.17

14.27

14.42

15.17

17.52

18.37

19.12

20.07

01005 MARIANO D.F. V. Roma, 24 (Scuole)

6.44

7.34

7.37

9.04

10.34

12.04

13.19

14.29

14.44

15.19

17.54

18.39

19.14

20.09

01006 CORONA V. Campo Sportivo, 5/7

6.45

7.35

7.38

9.05

10.35

12.05

13.20

14.30

14.45

15.20

17.55

18.40

19.15

20.10

01305 MORARO V. Gradisca (df Cimitero)

6.46

7.36

7.39

9.06

10.36

12.06

13.21

14.31

14.46

15.21

17.56

18.41

19.16

20.11

01306 MORARO V. Gradisca, 10

6.47

7.37

7.40

9.07

10.37

12.07

13.22

14.32

14.47

15.22

17.57

18.42

19.17

20.12

01307 MORARO V. Petrarca, 28 (Centro)

6.48

7.38

7.41

9.08

10.38

12.08

13.23

14.33

14.48

15.23

17.58

18.43

19.18

20.13

01308 MORARO V. Mameli, 33

6.49

7.39

7.42

9.09

10.39

12.09

13.24

14.34

14.49

15.24

17.59

18.44

19.19

20.14

00103 CAPRIVA D.F. V. Moraro SP4

6.50

7.40

7.43

9.10

10.40

12.10

13.25

14.35

14.50

15.25

18.00

18.45

19.20

20.15

02002 S. LORENZO IS. V. Udine, 103

6.52

7.42

7.45

9.12

10.42

12.12

13.27

14.37

14.52

15.27

18.02

18.47

19.22

20.17

02004 S. LORENZO IS. V. d'Annunzio, df 1/A

6.53

7.43

7.46

9.13

10.43

12.13

13.28

14.38

14.53

15.28

18.03

18.48

19.23

20.18

01403 MOSSA V. Olivers SS56

6.56

7.46

7.49

9.16

10.46

12.16

13.31

14.41

14.56

15.31

18.06

18.51

19.26

20.21

07218 MOSSA V. Udine, 253 (Casa Cantoniera)

6.57

7.47

9.17

10.47

12.17

13.32

14.42

14.57

15.32

18.07

18.52

19.27

20.22

07062 LUCINICO V. Udine, 123 (Al Bandon)

6.58

7.48

9.18

10.48

12.18

13.33

14.43

14.58

15.33

18.08

18.53

19.28

20.23

07064 LUCINICO P.zza S. Giorgio, 23

6.59

7.49

9.19

10.49

12.19

13.34

14.44

14.59

15.34

18.09

18.54

19.29

20.24

07204 GORIZIA V. Brigata Re, 17

7.01

7.51

9.21

10.51

12.21

13.36

14.46

15.01

15.36

18.11

18.56

19.31

20.26

07068 GORIZIA V. Bolivia (Quartiere Fieristico)

7.04

7.54

9.24

10.54

12.24

13.39

14.49

15.04

15.39

18.14

18.59

19.34

20.29

CIP2 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri

7.05

7.55

9.25

10.55

12.25

13.40

14.50

15.05

15.40

18.15

19.00

19.35

20.30

NOTE:
La corsa n. 28 da Mossa prosegue come CORSA GIROSCUOLE per GORIZIA V. Brigata Pavia - V. Orzoni - V. Brass - V. IX agosto - V. Duca
dAosta

A.P.T. SpA Orario invernale 2013-14 in vigore dal 10 settembre 2013 al 11 giugno 2014 -aggiornato 14/10/2013

pag. 21

-*/&"&t(3"%*4$"41*&34$"/;*"/.0/'"-$0/& DPOQSPMVOHBNFOUPEB(PSJ[JB

numero corsa
frequenza corsa
CIP2 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri
00802 GRADISCA D'IS. V.le Regina Elena (Giardini)
00803 GRADISCA D'IS. V.le Trieste, df 137 (Grattacielo)
00804 GRADISCA D'IS. V.le Trieste, df 221 (Ponte)
01701 SAGRADO V. Dante, 64
00601 FOGLIANO V. Redipuglia, 22
00615 FOGLIANO V. Madonnina, 2 (Scuole)
02114 S. PIER D'IS. V. Oberdan, 75
02112 S. PIER D'IS. V. XXV Aprile, 8
02101 S. PIER D'IS. V. Roma, 79/81
02102 S. PIER D'IS. P.zza del Popolo, 21
02103 CASSEGLIANO V. Matteotti, 56 (Villa Olivo)
02104 CASSEGLIANO V. Aquileia, 56/60
02105 CASSEGLIANO V. Aquileia, 76
02106 CASSEGLIANO V. Aquileia, 86 (Incrocio SP1)
02401 TURRIACO V. Garibaldi, df 90 (Cimitero)
02402 TURRIACO P.zza Libert, 32
53805 FIUMICELLO Loc. Papariano V. Nazionale, 65
53807 FIUMICELLO V. Trieste, 71
53808 FIUMICELLO V. Trieste, 23
53811 FIUMICELLO Loc. San Lorenzo
02403 TURRIACO V. Marconi, 30
01802 BEGLIANO V. Puccini, 6
01803 BEGLIANO V. Smareglia, 10/8
01804 PIERIS V. Sauro, 56 (Frasca)
01805 PIERIS V. Sauro, 44
01806 PIERIS V. Sauro (df Distributore)
01807 PIERIS V. I Maggio (Incrocio SS14)
01808 PIERIS V. I Maggio, 63/65
01809 S. CANZIAN D'IS. V. Aquileia, 48
01810 S. CANZIAN D'IS. P.zza Venezia, 3
01811 S. CANZIAN D'IS. V. Trieste, df 52
01812 S. CANZIAN D'IS. V. Risiera S. Sabba (Paradiso)
02319 STARANZANO V. Marconi, 13
02310 STARANZANO V. Fontanot, 42
02301 STARANZANO Polo Tecnico (Interno)
02312 STARANZANO V. Trieste, 63
02313 STARANZANO V. Trieste, 175/177 (Villaraspa)
12113 MONFALCONE V. Manlio, 51
12067 MONFALCONE V. Gorizia, 21
12069 MONFALCONE V. Marconi, 35 (Ansaldo)
12070 MONFALCONE V. del Mercato, df 2 (Entrata Cantieri)
12003 MONFALCONE V.le O. Cosulich, df 8 (Scuole Medie)
12006 MONFALCONE P.zza Unit
12007 MONFALCONE V. Duca d'Aosta, 34
12076 MONFALCONE V. I Maggio, 106 (Farmacia)
12032 MONFALCONE V. Pocar (df Centro Commerciale)
12011 MONFALCONE V. S. Polo (df Ospedale)
12012 MONFALCONE V. Garibaldi, 17
12029 MONFALCONE V. Rosselli, 15/17
12115 MONFALCONE V. Matteotti, 7 (df Liceo)
12042 MONFALCONE V. Valentinis (Gaslini)

1
f

11
l-v

33
f

4.40
4.42
4.43
4.45
4.47
4.50
4.51
4.53
4.55
4.56
4.57
4.59
5.00
5.01
5.02
5.03
5.06
5.07
5.08
5.09
5.10
5.11
5.13
5.14
5.15
5.17
5.18
5.20
5.22
5.25
5.28
5.29
5.29
5.31
5.35
5.37
5.39
5.40
5.41
5.44
5.46
5.48
5.49

5.21
5.23
5.24
5.26
5.28
5.31
5.32
5.34
5.36
5.37
5.38
5.40
5.41
5.42
5.43
5.44
5.47
5.48
5.49
5.50
5.51
5.52
5.54
5.55
5.56
5.58
5.59
6.01
6.03
6.06
6.09
6.10
6.10
6.12
6.16
6.18
6.20
6.21
6.22
6.25
6.27
6.29
6.30

6.36
6.38
6.39
6.41
6.43
6.46
6.47
6.49
6.51
6.52
6.53
6.55
6.56
6.57
6.58
6.59
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
7.09
7.10
7.11
7.13
7.14
7.16
7.18
7.21
7.24
7.25
7.25
7.27
7.31
7.33
7.35
7.36
7.37
7.40
7.42
7.44
7.45

49
S

7.07
7.08
7.10
7.12
7.13
7.14
7.16
7.17
7.18
7.19
7.20
7.23
7.24
7.25
7.26
7.27
7.28
7.30
7.31
7.32
7.34
7.35
7.37
7.39
7.41
7.45
7.49
7.50

pag. 22 - A.P.T. SpA Orario invernale 2013-14 in vigore dal 10 settembre 2013 al 11 giugno 2014 - aggiornato 14/10/2013

57
S

13
f

45
S

19
f

21
S

8.05
8.08
8.09
8.11
8.13
8.14
8.15
8.17
8.18
8.19
8.20
8.21
8.24
8.25
8.26
8.27
8.28
8.29
8.31
8.32
8.33
8.35
8.36
8.38
8.40
8.45
8.46
8.47
8.50
8.52
8.54
8.55

8.53
8.55
8.56
8.58
9.00
9.03
9.04
9.06
9.08
9.09
9.10
9.12
9.13
9.14
9.15
9.16
9.19
9.20
9.21
9.22
9.23
9.24
9.26
9.27
9.28
9.30
9.31
9.33
9.35
9.40
9.41
9.42
9.45
9.47
9.49
9.50

9.50
9.52
9.53
9.55
9.57
10.00
10.01
10.03
10.05
10.06
10.07
10.09
10.10
10.11
10.12
10.13
10.16
10.17
10.18
10.19
10.20
10.21
10.23
10.24
10.25
10.27
10.28
10.30
10.32
10.37
10.38
10.39
10.42
10.44
10.46
10.47

10.50
10.52
10.53
10.55
10.57
11.00
11.01
11.03
11.05
11.06
11.07
11.09
11.10
11.11
11.12
11.13
11.16
11.17
11.18
11.19
11.20
11.21
11.23
11.24
11.25
11.27
11.28
11.30
11.32
11.37
11.38
11.39
11.42
11.44
11.46
11.47

11.50
11.52
11.53
11.55
11.57
12.00
12.01
12.03
12.05
12.06
12.07
12.09
12.10
12.11
12.12
12.13
12.16
12.17
12.18
12.19
12.20
12.21
12.23
12.24
12.25
12.27
12.28
12.30
12.32
12.37
12.38
12.39
12.42
12.44
12.46
12.47

NOTE:
AGGIORNAMENTO DAL
03/10/2013
la corsa 107 transita alla fermata
POLAZZO V. III Armata, 8 SS305
alle ore 13.07
la corsa 133 transita alla fermata
POLAZZO V. III Armata, 8 SS305
alle ore 16.13

-*/&"&t(3"%*4$"41*&34$"/;*"/.0/'"-$0/& DPOQSPMVOHBNFOUPEB(PSJ[JB

numero corsa
frequenza corsa
CIP2 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri
00802 GRADISCA D'IS. V.le Regina Elena (Giardini)
00803 GRADISCA D'IS. V.le Trieste, df 137 (Grattacielo)
00804 GRADISCA D'IS. V.le Trieste, df 221 (Ponte)
01701 SAGRADO V. Dante, 64
00601 FOGLIANO V. Redipuglia, 22
00615 FOGLIANO V. Madonnina, 2 (Scuole)
00602 POLAZZO V. III Armata, 8 SS305
02114 S. PIER D'IS. V. Oberdan, 75
02112 S. PIER D'IS. V. XXV Aprile, 8
02101 S. PIER D'IS. V. Roma, 79/81
02102 S. PIER D'IS. P.zza del Popolo, 21
02103 CASSEGLIANO V. Matteotti, 56 (Villa Olivo)
02104 CASSEGLIANO V. Aquileia, 56/60
02105 CASSEGLIANO V. Aquileia, 76
02106 CASSEGLIANO V. Aquileia, 86 (Incrocio SP1)
02401 TURRIACO V. Garibaldi, df 90 (Cimitero)
02402 TURRIACO P.zza Libert, 32
53805 FIUMICELLO Loc. Papariano V. Nazionale, 65
53807 FIUMICELLO V. Trieste, 71
53808 FIUMICELLO V. Trieste, 23
53811 FIUMICELLO Loc. San Lorenzo
02403 TURRIACO V. Marconi, 30
01802 BEGLIANO V. Puccini, 6
01803 BEGLIANO V. Smareglia, 10/8
01804 PIERIS V. Sauro, 56 (Frasca)
01805 PIERIS V. Sauro, 44
01806 PIERIS V. Sauro (df Distributore)
01807 PIERIS V. I Maggio (Incrocio SS14)
01808 PIERIS V. I Maggio, 63/65
01809 S. CANZIAN D'IS. V. Aquileia, 48
01810 S. CANZIAN D'IS. P.zza Venezia, 3
01811 S. CANZIAN D'IS. V. Trieste, df 52
01812 S. CANZIAN D'IS. V. Risiera S. Sabba (Paradiso)
02319 STARANZANO V. Marconi, 13
02310 STARANZANO V. Fontanot, 42
02301 STARANZANO Polo Tecnico (Interno)
02312 STARANZANO V. Trieste, 63
02313 STARANZANO V. Trieste, 175/177 (Villaraspa)
12113 MONFALCONE V. Manlio, 51
12067 MONFALCONE V. Gorizia, 21
12069 MONFALCONE V. Marconi, 35 (Ansaldo)
12070 MONFALCONE V. del Mercato, df 2 (Entrata Cantieri)
12003 MONFALCONE V.le O. Cosulich, df 8 (Scuole Medie)
12006 MONFALCONE P.zza Unit
12007 MONFALCONE V. Duca d'Aosta, 34
12076 MONFALCONE V. I Maggio, 106 (Farmacia)
12032 MONFALCONE V. Pocar (df Centro Commerciale)
12011 MONFALCONE V. S. Polo (df Ospedale)
12012 MONFALCONE V. Garibaldi, 17
12029 MONFALCONE V. Rosselli, 15/17
12115 MONFALCONE V. Matteotti, 7 (df Liceo)
12042 MONFALCONE V. Valentinis (Gaslini)

7
l-v

35
sab

12.46
12.48
12.49
12.51
12.53
12.56
12.57
12.59
13.01
13.02
13.03
13.05
13.06
13.07
13.08
13.09
13.12
13.13
13.14
13.15
13.16
13.17
13.19
13.20
13.21
13.23
13.2 4
13.26
13.28
13.31
13.34
13.35
13.35
13.37
13.41
13.43
13.45
13.46
13.47
13.50
13.52
13.54
13.55

12.50
12.52
12.53
12.55
12.57
13.00
13.01
13.03
13.05
13.06
13.07
13.09
13.10
13.11
13.12
13.13
13.16
13.17
13.18
13.19
13.20
13.21
13.23
13.24
13.25
13.27
13.28
13.30
13.32
13.37
13.38
13.39
13.42
13.44
13.46
13.47

107
S

13.02
13.07
13.13
13.15
13.17
13.19
13.20
13.21
13.22
13.23
13.24
13.25
13.26
13.27
13.30
13.31
13.32

55
sab S
13.20
13.34
13.36
13.37
13.39
13.41
13.44
13.47
13.48
13.53
13.54
13.55
13.57
13.58
13.59
14.01
14.02
14.04
14.06

51
S
13.25
13.39
13.41
13.42
13.44
13.46
13.49
13.50
13.52
13.54
13.55
13.56
13.58
13.59
14.00
14.01
14.02
14.05
14.06
14.07
14.08
14.09
14.10
14.12
14.13
14.14
14.16
14.17
14.19
14.21
14.26
14.27
14.28
14.31
14.33
14.35
14.36

17
sab S
14.15
14.29
14.31
14.32
14.34
14.36
14.39
14.40
14.42
14.44
14.45
14.46
14.48
14.49
14.50
14.51
14.52
14.55
14.56
14.57
14.58
14.59
15.00
15.02
15.03
15.04
15.06
15.07
15.09
15.11

29
l-v S
14.15
14.29
14.31
14.32
14.34
14.36
14.39
14.40
14.42
14.44
14.45
14.46
14.48
14.49
14.50
14.51
14.52
14.55
14.56
14.57

117
S
14.15
14.29
14.31
14.32
14.34
14.36
14.39
14.40
14.42
14.46
14.47
14.52
14.53
14.54
14.57

15
l-v S
14.15
14.29
14.31
14.32
14.34
14.36
14.39
14.42
14.43
14.48
14.49
14.50
14.52
14.53
14.54
14.56
14.57
14.59
15.01

37
no S

133
S

135
no S

31
l-v

59
f

47
f

14.25
14.27
14.28
14.30
14.32
14.35
14.36
14.38
14.40
14.41
14.42
14.44
14.45
14.46
14.47
14.48
14.51
14.52
14.53
14.54
14.55
14.56
14.58
14.59
15.00
15.02
15.03
15.05
15.07
15.12
15.13
15.14
15.17
15.19
15.21
15.22

16.00
16.02
16.03
16.05
16.08
16.13
16.19
16.21
16.22
16.24
16.26
16.27
16.28
16.30
16.31
16.32
16.33
16.34
16.37
16.38
16.39
16.40
16.41
16.42
16.44
16.45
16.46
16.48
16.49
16.51
16.53
16.58
16.59
17.00
17.03
17.05

16.16
16.18
16.19
16.21
16.23
16.26
16.27
16.29
16.31
16.32
16.33
16.35
16.36
16.37
16.38
16.39
16.42
16.43
16.44
16.45
16.46
16.47
16.49
16.50
16.51
16.53
16.54
16.56
16.58
17.03
17.04
17.05
17.08
17.10
17.12
17.13

17.48
17.50
17.51
17.53
17.55
17.58
17.59
18.01
18.03
18.04
18.05
18.07
18.08
18.09
18.10
18.11
18.14
18.15
18.16
18.17
18.18
18.19
18.21
18.22
18.23
18.25
18.26
18.28
18.30
18.35
18.36
18.37
18.40
18.42
18.44
18.45

18.40
18.42
18.43
18.45
18.47
18.50
18.51
18.53
18.55
18.56
18.57
18.59
19.00
19.01
19.02
19.03
19.06
19.07
19.08
19.09
19.10
19.11
19.13
19.14
19.15
19.17
19.18
19.20
19.22
19.27
19.28
19.29
19.32
19.34
19.36
19.37

20.05
20.07
20.08
20.10
20.12
20.15
20.16
20.18
20.20
20.21
20.22
20.24
20.25
20.26
20.27
20.28
20.31
20.32
20.33
20.34
20.35
20.36
20.38
20.39
20.40
20.42
20.43
20.45
20.47
20.52
20.53
20.54
20.57
20.59
21.01
21.02

A.P.T. SpA Orario invernale 2013-14 in vigore dal 10 settembre 2013 al 11 giugno 2014 -aggiornato 14/10/2013

pag. 23

-*/&"&t.0/'"-$0/&41*&34$"/;*"/(3"%*4$" DPOQSPMVOHBNFOUPQFS(PSJ[JB

numero corsa
frequenza corsa
12042 MONFALCONE V. Valentinis (Gaslini)
12044 MONFALCONE V. Matteotti (Liceo)
12006 MONFALCONE P.zza Unit
12007 MONFALCONE V. Duca d'Aosta, 34
12009 MONFALCONE V. S. Polo (Ospedale)
12045 MONFALCONE V. Pocar (Centro Commerciale)
12087 MONFALCONE V. I Maggio, 93 (df Farmacia)
12015 MONFALCONE V.le O. Cosulich, 20 (Palasport)
12048 MONFALCONE V. del Mercato, 4 (Entrata Cantieri)
12051 MONFALCONE V. Gorizia, df 15
12102 MONFALCONE V. Manlio (Parco)
12023 MONFALCONE V. Trieste, 178 (Villaraspa)
12025 MONFALCONE V. Trieste, 90
02301 STARANZANO Polo Tecnico (Interno)
02316 STARANZANO V. Fontanot, df 46
02320 STARANZANO V. Marconi, 12
02360 STARANZANO V. Marconi (Camper)
01813 S. CANZIAN D'IS. V. Risiera S. Sabba, 80/82 (Paradiso)
01814 S. CANZIAN D'IS. V. Trieste, 48
01815 S. CANZIAN D'IS. P.zza Venezia, df 4/5
01816 S. CANZIAN D'IS. V. Aquileia, 35
01817 PIERIS V. I Maggio, 52/54
01818 PIERIS V. I Maggio, 4 (Incrocio SS14)
01819 PIERIS V. Sauro, 14 (Distributore)
01820 PIERIS V. Sauro, 13 (Pizzeria)
01821 PIERIS V. Sauro, df 72 (Frasca)
01822 BEGLIANO V. Smareglia, 3/5
01823 BEGLIANO V. Puccini
02404 TURRIACO V. Marconi, 35
53812 FIUMICELLO Loc. San Lorenzo
53803 FIUMICELLO V. Trieste, 50
53804 FIUMICELLO V. Trieste, 73
53806 FIUMICELLO Loc. Papariano V. Nazionale, 62
02405 TURRIACO P.zza Libert, 48
02406 TURRIACO V. Garibaldi, 72 (Cimitero)
02107 CASSEGLIANO V. Aquielia, 116 (Incrocio SP1)
02108 CASSEGLIANO V. Aquileia, df 76
02109 CASSEGLIANO V. Aquileia, 77/79
02110 CASSEGLIANO V. Matteotti, df 56 (Villa Olivo)
02111 S. PIER D'IS. V. Sauro, 3
02113 S. PIER D'IS V. XXV Aprile, df 8
02115 S. PIER D'IS. V. Oberdan, 84
00606 FOGLIANO V. Redipuglia, 19
00615 FOGLIANO V.Madonnina, 2 (Scuole)
01710 SAGRADO V. d'Annunzio, df 11
00809 GRADISCA D'IS. V.le Trieste, df 110 (Ponte)
00810 GRADISCA D'IS. V.le Trieste, 121 (Grattacielo)
00811 GRADISCA D'IS. V.le Regina Elena (Giardini)
00812 GRADISCA D'IS. V. Gorizia (Borgo Molamatta)
00504 FARRA D'IS. V. Gorizia, df 5 (Molino)
00505 FARRA D'IS. V. Gorizia, df 75
00506 FARRA D'IS. V. Gorizia, 118/120 (Grotta)
00507 FARRA D'IS. V. Gorizia 126 (Mainizza)
07173 GORIZIA Str. Mainizza, df 212 (Mochetta)
07174 GORIZIA Str. Mainizza, 43 (Madonnina)
07068 GORIZIA V. Bolivia (Quartiere Fieristico)
CIP2 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri

2
f
5.45
5.46
5.48
5.50
5.53
5.54
5.55
6.00
6.02
6.04
6.05
6.05
6.07
6.08
6.09
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.19
6.20
6.21
6.22
6.23
6.25
6.26
6.27
6.29
6.31
6.32
6.35
6.37
6.39
6.40
6.42

6
f
6.35
6.36
6.38
6.40
6.43
6.44
6.45
6.50
6.52
6.54
6.55
6.55
6.57
6.58
6.59
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.09
7.10
7.11
7.12
7.13
7.15
7.16
7.17
7.19
7.21
7.22
7.25
7.27
7.29
7.30
7.32
7.34
7.36
7.37
7.38
7.40
7.42
7.45
7.47
7.48

10
S

7.10
7.12
7.14
7.15
7.15
7.17
7.18
7.19
7.21
7.22
7.23
7.28
7.30
7.31
7.34
7.36
7.41
7.55

8
S

7.14
7.15
7.16
7.19
7.20
7.21
7.22
7.23
7.25
7.26
7.27
7.29
7.31
7.32
7.35
7.37
7.42
7.56

pag. 24 - A.P.T. SpA Orario invernale 2013-14 in vigore dal 10 settembre 2013 al 11 giugno 2014 - aggiornato 14/10/2013

40
S

7.19
7.24
7.25
7.30
7.32
7.33
7.36
7.38
7.43
7.57

102
S

7.15
7.17
7.18
7.19
7.24
7.25
7.30
7.32
7.33
7.36
7.38
7.43
7.57

104
S

7.29
7.30
7.31
7.34
7.35
7.36
7.37
7.38
7.40
7.41
7.42
7.43
7.45
7.47
7.49
7.56
7.57

16
f
7.50
7.51
7.53
7.55
7.58
7.59
8.00
8.05
8.07
8.09
8.10
8.10
8.12
8.13
8.14
8.16
8.17
8.18
8.19
8.20
8.21
8.24
8.25
8.26
8.27
8.28
8.30
8.31
8.32
8.34
8.36
8.37
8.40
8.42
8.44
8.45
8.47

14
S
8.50
8.51
8.53
8.55
8.58
8.59
9.00
9.05
9.07
9.09
9.10
9.10
9.12
9.13
9.14
9.16
9.17
9.18
9.19
9.20
9.21
9.24
9.25
9.26
9.27
9.28
9.30
9.31
9.32
9.34
9.36
9.37
9.40
9.42
9.44
9.45
9.47

32
f
9.50
9.51
9.53
9.55
9.58
9.59
10.00
10.05
10.07
10.09
10.10
10.10
10.12
10.13
10.14
10.16
10.17
10.18
10.19
10.20
10.21
10.24
10.25
10.26
10.27
10.28
10.30
10.31
10.32
10.34
10.36
10.37
10.40
10.42
10.44
10.45
10.47

12
f
10.50
10.51
10.53
10.55
10.58
10.59
11.00
11.05
11.07
11.09
11.10
11.10
11.12
11.13
11.14
11.16
11.17
11.18
11.19
11.20
11.21
11.24
11.25
11.26
11.27
11.28
11.30
11.31
11.32
11.34
11.36
11.37
11.40
11.42
11.44
11.45
11.47

NOTE:

nuova fermata
a Staranzano
Via Marconi (Camper)

-*/&"&t.0/'"-$0/&41*&34$"/;*"/(3"%*4$" DPOQSPMVOHBNFOUPQFS(PSJ[JB

NOTE:

nuova fermata
a Staranzano
Via Marconi
(Camper)

la corsa 24
prosegue come
linea E58
per S. Vito al Torre
NOTE:
AGGIORNAMENTO
DAL
14/10/2013
la corsa 22 viene
posticipata
di 10 minuti
e parte
alle ore 12.05
la corsa 18 viene
posticipata
di 6 minuti
e parte
alle ore 13.01

numero corsa
frequenza corsa
12042 MONFALCONE V. Valentinis (Gaslini)
12044 MONFALCONE V. Matteotti (Liceo)
12006 MONFALCONE P.zza Unit
12007 MONFALCONE V. Duca d'Aosta, 34
12009 MONFALCONE V. S. Polo (Ospedale)
12045 MONFALCONE V. Pocar (Centro Commerciale)
12087 MONFALCONE V. I Maggio, 93 (df Farmacia)
12015 MONFALCONE V.le O. Cosulich, 20 (Palasport)
12048 MONFALCONE V. del Mercato, 4 (Entrata Cantieri)
12051 MONFALCONE V. Gorizia, df 15
12102 MONFALCONE V. Manlio (Parco)
12023 MONFALCONE V. Trieste, 178 (Villaraspa)
12025 MONFALCONE V. Trieste, 90
02301 STARANZANO Polo Tecnico (Interno)
02316 STARANZANO V. Fontanot, df 46
02320 STARANZANO V. Marconi, 12
02360 STARANZANO V. Marconi (Camper)
01813 S. CANZIAN D'IS. V. Risiera S. Sabba, 80/82 (Paradiso)
01814 S. CANZIAN D'IS. V. Trieste, 48
01815 S. CANZIAN D'IS. P.zza Venezia, df 4/5
01816 S. CANZIAN D'IS. V. Aquileia, 35
01817 PIERIS V. I Maggio, 52/54
01818 PIERIS V. I Maggio, 4 (Incrocio SS14)
01819 PIERIS V. Sauro, 14 (Distributore)
01820 PIERIS V. Sauro, 13 (Pizzeria)
01821 PIERIS V. Sauro, df 72 (Frasca)
01822 BEGLIANO V. Smareglia, 3/5
01823 BEGLIANO V. Puccini
02404 TURRIACO V. Marconi, 35
53812 FIUMICELLO Loc. San Lorenzo
53803 FIUMICELLO V. Trieste, 50
53804 FIUMICELLO V. Trieste, 73
53806 FIUMICELLO Loc. Papariano V. Nazionale, 62
02405 TURRIACO P.zza Libert, 48
02406 TURRIACO V. Garibaldi, 72 (Cimitero)
02107 CASSEGLIANO V. Aquielia, 116 (Incrocio SP1)
02108 CASSEGLIANO V. Aquileia, df 76
02109 CASSEGLIANO V. Aquileia, 77/79
02110 CASSEGLIANO V. Matteotti, df 56 (Villa Olivo)
02111 S. PIER D'IS. V. Sauro, 3
02113 S. PIER D'IS V. XXV Aprile, df 8
02115 S. PIER D'IS. V. Oberdan, 84
00606 FOGLIANO V. Redipuglia, 19
00615 FOGLIANO V.Madonnina, 2 (Scuole)
01710 SAGRADO V. d'Annunzio, df 11
00809 GRADISCA D'IS. V.le Trieste, df 110 (Ponte)
00810 GRADISCA D'IS. V.le Trieste, 121 (Grattacielo)
00811 GRADISCA D'IS. V.le Regina Elena (Giardini)

22
S
12.05
12.06
12.08
12.10
12.13
12.14
12.15
12.20
12.22
12.24
12.25
12.25
12.27
12.28
12.29
12.31
12.32
12.33
12.34
12.35
12.36
12.39
12.40
12.41
12.42
12.43
12.45
12.46
12.47
12.49
12.51
12.52
12.55
12.57
12.59
13.00
13.02

4
no S
12.45
12.46
12.48
12.50
12.53
12.54
12.55
13.00
13.02
13.04
13.05
13.05
13.07
13.08
13.09
13.11
13.12
13.13
13.14
13.15
13.16
13.19
13.20
13.21
13.22
13.23
13.25
13.26
13.27
13.29
13.31
13.32
13.35
13.37
13.39
13.40
13.42

18
S
13.01
13.02
13.04
13.06
13.09
13.10
13.11
13.16
13.18
13.20
13.22
13.23
13.23
13.25
13.26
13.27
13.29
13.30
13.31
13.32
13.33
13.34
13.37
13.38
13.39
13.40
13.41
13.43
13.44
13.45
13.47
13.49
13.50
13.53
13.55
13.57
13.58
14.00

44
S
13.51
13.52
14.00
14.02
14.05
14.06
14.07
14.12
14.14
14.16
14.18
14.19
14.19
14.21
14.22
14.23
14.25
14.26
14.27
14.28
14.29
14.30
14.33
14.34
14.35
14.36
14.37
14.39
14.40
14.41
14.43
14.45
14.46
14.49
14.51
14.53
14.54
14.56

20
l-v
14.20
14.21
14.23
14.25
14.28
14.29
14.30
14.35
14.37
14.38
14.41
14.44
14.46
14.48
14.49
14.49
14.51
14.52
14.53
14.55
14.56
14.57
14.58
14.59
15.00
15.03
15.04
15.05
15.06
15.07
15.09
15.10
15.11
15.13
15.15
15.16
15.19
15.21
15.23
15.24
15.26

26
sab
14.20
14.21
14.23
14.25
14.28
14.29
14.30
14.35
14.37
14.39
14.40
14.40
14.42
14.43
14.44
14.46
14.47
14.48
14.49
14.50
14.51
14.54
14.55
14.56
14.57
14.58
15.00
15.01
15.02
15.04
15.06
15.07
15.10
15.12
15.14
15.15
15.17

54
l-v
16.00
16.01
16.03
16.05
16.08
16.09
16.10
16.15
16.17
16.19
16.20
16.20
16.22
16.23
16.24
16.26
16.27
16.28
16.29
16.30
16.31
16.34
16.35
16.36
16.37
16.38
16.40
16.41
16.42
16.44
16.46
16.47
16.50
16.52
16.54
16.55
16.57

30
sab
17.05
17.06
17.08
17.10
17.13
17.14
17.15
17.20
17.22
17.24
17.25
17.25
17.27
17.28
17.29
17.31
17.32
17.33
17.34
17.35
17.36
17.39
17.40
17.41
17.42
17.43
17.45
17.46
17.47
17.49
17.51
17.52
17.55
17.57
17.59
18.00
18.02

42
l-v
17.10
17.11
17.13
17.15
17.18
17.19
17.20
17.27
17.28
17.31
17.34
17.36
17.38
17.39
17.39
17.41
17.42
17.43
17.45
17.46
17.47
17.48
17.49
17.50
17.53
17.54
17.55
17.56
17.57
17.59
18.00
18.01
18.03
18.05
18.06
18.09
18.11
18.13
18.14
18.16

60
l-v
19.05
19.06
19.08
19.10
19.13
19.14
19.15
19.20
19.22
19.24
19.25
19.25
19.27
19.28
19.29
19.31
19.32
19.33
19.34
19.35
19.36
19.39
19.40
19.41
19.42
19.43
19.45
19.46
19.47
19.49
19.51
19.52
19.55
19.57
19.59
20.00
20.02

66
f
19.44
19.45
19.47
19.49
19.52
19.53
19.54
19.59
20.01
20.03
20.04
20.04
20.06
20.07
20.08
20.10
20.11
20.12
20.13
20.14
20.15
20.18
20.19
20.20
20.21
20.22
20.24
20.25
20.26
20.28
20.30
20.31
20.34
20.36
20.38
20.39
20.41

A.P.T. SpA Orario invernale 2013-14 in vigore dal 10 settembre 2013 al 11 giugno 2014 -aggiornato 14/10/2013

24
l-v
22.10
22.11
22.13
22.15
22.18
22.19
22.20
22.25
22.27
22.28
22.31
22.34
22.36
22.38
22.39
22.39
22.41
22.42
22.43
22.45
22.46
22.47

pag. 25

-*/&"&t(3"%*4$"30."/4$03./4 DPOQSPMVOHBNFOUPEB(PSJ[JB

numero corsa

19

11

13

21

15

frequenza corsa

no S

l-v S

sab

l-v

CIP2 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri

14.20

00802 GRADISCA D'IS. V.le Regina Elena (Giardini)

6.28

11.23

13.45

14.19

14.34

18.13

18.15

18.58

00803 GRADISCA D'IS. V.le Trieste, df 137 (Grattacielo)

6.30

11.25

13.47

14.21

14.36

18.15

18.17

19.00

00804 GRADISCA D'IS. V.le Trieste, df 221 (Ponte)

6.31

11.26

13.48

14.22

14.37

18.16

18.18

19.01

00805 GRADISCA D'IS. V. Palmanova (Tratt. Unione)

6.32

11.27

13.49

14.23

14.38

18.17

18.19

19.02

00806 GRADISCA D'IS. V. Palmanova, 46

6.33

11.28

13.50

14.24

14.39

18.18

18.20

19.03

02598 VILLESSE V. Diaz, 53

6.36

11.31

13.53

18.21

18.23

19.06

02502 VILLESSE V. Roma, 17 (Municipio)

6.37

11.32

13.54

18.22

18.24

19.07

14.27

14.42

01503 ROMANS D'IS. V. Modolet, df 6/C

6.44

11.39

14.01

14.29

14.44

18.29

18.31

19.14

01504 ROMANS D'IS. V. XXV Maggio, 14 (Chiesa)

6.47

11.42

14.04

14.32

14.47

18.32

18.34

19.17

01505 ROMANS D'IS. V. XXV Maggio, 58 (Casa di Riposo)

6.48

11.43

14.05

14.33

14.48

18.33

18.35

19.18

01506 VERSA V. De Claricini SS252

6.50

11.45

14.07

14.35

14.50

18.35

18.37

19.20

01104 MEDEA V. Torriani, df 7 (Municipio)

6.54

11.49

14.11

14.39

14.54

18.39

18.41

19.24

00201 BORGNANO V. Donizetti

6.57

11.52

14.14

14.42

14.57

18.42

18.44

19.27

00203 CORMNS V. Gorizia (Campo Sportivo)

7.01

11.56

14.18

14.46

15.01

18.46

18.48

19.31

00204 CORMNS V. Roma, 12/14

7.02

11.57

14.19

14.47

15.02

18.47

18.49

19.32

00216 CORMNS V. Venezia Giulia, 69 (df Ospedale)

7.03

11.58

14.20

14.48

15.03

18.48

18.50

19.33

00205 CORMNS (Stazione Ferroviaria)

7.05

12.00

14.22

14.50

15.05

18.50

18.52

19.35

01502 ROMANS D'IS. V.le Trieste, 17

pag. 26 - A.P.T. SpA Orario invernale 2013-14 in vigore dal 10 settembre 2013 al 11 giugno 2014 - aggiornato 14/10/2013

-*/&"&t$03./430."/4(03*;*" DPOQSPMVOHBNFOUPQFS(03*;*"

numero corsa

20

10

12

24

16

frequenza corsa

no S

no S

l-v S

00205 CORMNS (Stazione Ferroviaria)

6.00

7.00

6.57

7.10

12.05

14.27

14.55

18.20

00210 CORMNS V. Roma, df 14

6.03

7.03

7.00

7.13

12.08

14.30

14.58

18.23

00211 CORMNS V. Gorizia (Campo Sportivo)

6.04

7.04

7.01

7.14

12.09

14.31

14.59

18.24

00213 BORGNANO V. Donizetti, 17

6.08

7.08

7.05

7.18

12.13

14.35

15.03

18.28

01103 MEDEA V. Torriani, 5 (Municipio)

6.11

7.11

7.08

7.21

12.16

14.38

15.06

18.31

01507 VERSA V. De Claricini, 6 SS252

6.15

7.15

7.12

7.25

12.20

14.42

15.10

18.35

01508 ROMANS D'IS. V. XXV Maggio, df 58 (Casa Riposo)

6.17

7.17

7.14

7.27

12.22

14.44

15.12

18.37

01509 ROMANS D'IS. V. XXV Maggio, 5 (Chiesa)

6.18

7.18

7.15

7.28

12.23

14.45

15.13

18.38

01503 ROMANS D'IS. V. Modolet, df 6/C

6.21

7.21

7.18

7.31

12.26

14.48

15.16

18.41

7.23

7.20

7.33

02503 VILLESSE V. Roma, 12 (Municipio)

6.28

12.33

14.55

15.23

18.48

02513 VILLESSE V. Montesanto, 20

6.29

12.34

14.56

15.24

18.49

02514 VILLESSE V. Montesanto, 66

6.30

12.35

14.57

15.25

18.50

00807 GRADISCA D'IS. V. Palmanova, 55

6.32

7.26

7.23

7.36

12.37

14.59

15.27

18.52

00808 GRADISCA D'IS. V. Palmanova (df Tratt. Unione)

6.33

7.27

7.24

7.37

12.38

15.00

15.28

18.53

00809 GRADISCA D'IS. V.le Trieste, df 110 (Ponte)

6.34

7.28

7.25

7.38

12.39

15.01

15.29

18.54

00810 GRADISCA D'IS. V.le Trieste, 121 (Grattacielo)

6.35

7.29

7.26

7.39

12.40

15.02

15.30

18.55

00811 GRADISCA D'IS. V.le Regina Elena (Giardini)

6.37

7.31

7.28

7.41

12.42

15.04

15.32

18.57

01511 ROMANS D'IS. V.le Trieste, 20

CIP2 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri

7.45

7.55

A.P.T. SpA Orario invernale 2013-14 in vigore dal 10 settembre 2013 al 11 giugno 2014 -aggiornato 14/10/2013

pag. 27

-*/&"&t(03*;*"+".*"/0.0/'"-$0/&

-*/&"&t.0/'"-$0/&+".*"/0(03*;*"

numero corsa

frequenza corsa

L-V

CIP02 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri

14.15

17.25

12119 MONFALCONE V. Mendes (df EATON)

7.10

07081 GORIZIA V. Duca d'Aosta, df 86 (Parco)

14.16

17.26

12120 MONFALCONE V. Schiavetti (Cash & Carry)

7.11

07082 GORIZIA V. Duca d'Aosta, 29/31

14.17

17.27

12065 MONFALCONE V. dei Bagni, df 33 (SBE)

7.12

07083 GORIZIA V. Filzi, df 3 (Cappuccini)

14.18

17.28

12128 MONFALCONE V. dei Bagni, 24/M (Salus)

7.12

07085 GORIZIA V. Vittorio Veneto, df 85 (San Rocco)

14.19

17.29

12067 MONFALCONE V. Gorizia, 21

7.13

07086 GORIZIA V. Vittorio Veneto, 132

14.20

17.30

12069 MONFALCONE V. Marconi, 35 (Ansaldo)

7.14

numero corsa

frequenza corsa

07131 GORIZIA V. Trieste SS55 (MCTC Esterno)

14.24

17.34

12070 MONFALCONE V. del Mercato, df 2 (Entrata Cantieri)

7.15

02204 RUPA SS55

14.28

17.38

12003 MONFALCONE V.le O. Cosulich, df 8 (Scuole Medie)

7.17

00301 DEVETACHI

14.32

17.42

12115 MONFALCONE V. Matteotti, 7 (df Liceo)

7.19

00302 PALCHISCE

14.34

17.44

12123 MONFALCONE V. Valentinis (df Gaslini)

7.20

00303 MICOLI

14.35

17.45

12122 MONFALCONE V. Valentinis, 65 (Solvay)

7.21

00304 BONETTI

14.37

17.47

00311 SABLICI

7.25

00305 JAMIANO

14.39

17.49

00312 JAMIANO

7.27

00306 SABLICI

14.41

17.51

00313 BONETTI

7.29

12039 MONFALCONE V. Valentinis, df 65 (Solvay)

14.45

17.55

00314 MICOLI

7.31

12042 MONFALCONE V. Valentinis (Gaslini)

14.46

17.56

00315 PALCHISCE

7.32

12044 MONFALCONE V. Matteotti (Liceo)

14.47

17.57

00316 DEVETACHI

7.34

12015 MONFALCONE V.le O. Cosulich, 20 (Palasport)

14.49

17.59

02211 RUPA SS55

7.38

12048 MONFALCONE V. del Mercato, 4 (Entrata Cantieri)

14.51

18.01

07138 GORIZIA V. Trieste (MCTC Esterno)

7.42

12051 MONFALCONE V. Gorizia, df 15

14.53

18.03

07090 GORIZIA V. Vittorio Veneto, 129

7.46

12052 MONFALCONE V. dei Bagni, 33 (Salus)

14.54

18.04

07091 GORIZIA V. Vittorio Veneto, 85 (S. Rocco)

7.47

12117 MONFALCONE V. Schiavetti (df Cash & Carry)

14.55

18.05

07093 GORIZIA V. Vittorio Veneto (Ist. Lenassi)

7.48

12118 MONFALCONE V. Mendes (EATON)

14.56

18.06

07193 GORIZIA V. Duca d'Aosta, 42

7.49

07149 GORIZIA V. Duca d'Aosta, df 119 (Parco)

7.50

CIP2 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri

7.51

pag. 28 - A.P.T. SpA Orario invernale 2013-14 in vigore dal 10 settembre 2013 al 11 giugno 2014 - aggiornato 14/10/2013

-*/&"&t.0/'"-$0/&4"(3"%010((*0(03*;*"

-*/&"&t(03*;*"10((*04"(3"%0.0/'"-$0/&
numero corsa

17

19

15

l-v

CIP2 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri

9.50

11.00

12.35

13.25

14.25

18.45

07037 GORIZIA V. S. Michele, 2/4 (Campagnuzza)

9.53

11.03

12.38

13.28

14.28

18.48

07038 GORIZIA V. S. Michele, 24 (Piscine)

9.54

11.04

12.39

13.29

14.29

frequenza corsa

07039 GORIZIA V. S. Michele, 108 (Posta)


07213 GORIZIA S. Andrea V. S. Michele, 152

9.55
9.56

11.05
11.06

12.40
12.41

13.30
13.31

14.30
14.31

numero corsa

10

20

22

14

24

frequenza corsa

l-v

6.57

10.25

11.50

12.51

14.15

15.06

12042 MONFALCONE V. Valentinis (Gaslini)


12044 MONFALCONE V. Matteotti (Liceo)

6.58

10.26

11.51

12.52

14.16

15.07

12006 MONFALCONE P.zza Unit

7.00

10.28

11.53

12.54

14.18

15.09

18.49

12007 MONFALCONE V. Duca d'Aosta, 34

7.02

10.30

11.55

12.56

14.20

15.11

18.50

12023 MONFALCONE V. Trieste, 178 (Villaraspa)

13.00

12025 MONFALCONE V. Trieste, 90

13.02

02301 STARANZANO Polo Tecnico (Interno)

13.06

18.51

07175 GORIZIA V. Gregorcic, 46

9.58

11.08

12.43

13.33

14.33

18.53

02201 SAVOGNA D'IS. Madonnina

10.00

11.10

12.45

13.35

14.35

18.55

02202 SAVOGNA D'IS. V. I Maggio, 54

10.01

11.11

12.46

13.36

14.36

18.56

12046 MONFALCONE V. I Maggio, 24

7.06

10.34

11.59

13.10

14.24

15.15

01631 RONCHI D.L. V. Aquileia, 6 (ex Pesa)

7.08

10.36

12.01

13.12

14.26

15.17

02203 SAVOGNA D'IS. V. I Maggio (Municipio)

10.02

11.12

12.47

13.37

14.37

18.57

01702 PETEANO V. IV Novembre, 39

10.05

11.15

12.50

13.40

14.40

19.00

01703 POGGIO III ARMATA V. IV Novembre, 13

10.08

11.18

12.53

13.43

14.43

19.03

12009 MONFALCONE V. S. Polo (Ospedale)

7.05

10.33

11.58

13.09

14.23

15.14

12045 MONFALCONE V. Pocar (Centro Comm)

7.06

10.34

11.59

13.10

14.24

15.15

01629 AEROPORTO FVG

22.59

01825 BEGLIANO SS14

7.11

10.39

12.04

13.15

14.29

15.20

23.02

01802 BEGLIANO V. Puccini, 6

7.13

10.41

12.06

13.17

14.31

15.22

23.04

0170) POGGIO III ARMATA (Stazione Ferroviaria)

10.10

11.20

12.55

13.45

14.45

19.05

01803 BEGLIANO V. Smareglia, 10/8

7.14

10.42

12.07

13.18

14.32

15.23

23.05

01701 SAGRADO V. Dante, 64

10.14

11.24

12.59

13.49

14.49

19.09

01804 PIERIS V. Sauro, 56 (Frasca)

7.17

10.45

12.10

13.21

14.35

15.26

23.08

00601 FOGLIANO V. Redipuglia, 22

10.16

11.26

13.51

14.51

19.11

01805 PIERIS V. Sauro, 44

7.18

10.46

12.11

13.22

14.36

15.27

23.09

02101 S. PIER D'IS. V. Roma, 79/81

10.19

11.29

13.54

14.54

19.14

02102 S. PIER D'IS. P.zza del Popolo, 21

10.20

11.30

13.55

14.55

19.15

02103 CASSEGLIANO V. Matteotti, 56 (Villa Olivo)

10.22

11.32

13.57

14.57

19.17

02110 CASSEGLIANO V. Matteotti, df 56 (Villa Olivo)

19.18

02401 TURRIACO V. Garibaldi, df 90 (Cimitero)

10.23

11.33

13.58

14.58

01806 PIERIS V. Sauro (df Distributore)

7.19

10.47

12.12

13.23

14.37

15.28

23.10

02405 TURRIACO P.zza Libert, 48

7.21

10.49

12.14

13.26

14.39

15.30

23.12

02406 TURRIACO V. Garibaldi, 72 (Cimitero)

7.22

10.50

12.15

13.27

14.40

15.31

23.13

10.52

12.17

13.29

14.42

15.33

23.15

02111 S. PIER D'IS. V. Sauro, 3

10.53

12.18

13.30

14.43

15.34

23.16

02113 S. PIER D'IS V. XXV Aprile, df 8

10.55

12.20

13.31

14.45

15.36

23.18

00606 FOGLIANO V. Redipuglia, 19

10.58

12.23

13.34

14.48

15.39

23.21

01710 SAGRADO V. d'Annunzio, df 11

11.00

12.25

13.36

14.50

15.41
15.45

02402 TURRIACO P.zza Libert, 32

10.24

11.34

13.59

14.59

19.19

01819 PIERIS V. Sauro, 14 (Distributore)

10.27

11.37

14.02

15.02

19.22

01820 PIERIS V. Sauro, 13 (Pizzeria)

10.28

11.38

14.03

15.03

19.23

01707 POGGIO III ARMATA Stazione Ferroviaria

7.33

11.04

12.29

13.40

14.54

01821 PIERIS V. Sauro, df 72 (Frasca)

10.29

11.39

14.04

15.04

19.24

01708 POGGIO III ARMATA P.zza Marinai d'Italia, 1

7.35

11.06

12.31

13.42

14.56

15.47

01709 PETEANO V. Peteano, 120

7.38

11.09

12.34

13.45

14.59

15.50

02212 SAVOGNA D'IS. V. I Maggio (Municipio)

7.41

11.12

12.37

13.48

15.02

15.53

02213 SAVOGNA D'IS. V. I Maggio, 33

7.42

11.13

12.38

13.49

15.03

15.54

01822 BEGLIANO V. Smareglia, 3/5

10.32

11.42

14.07

15.07

19.27

01823 BEGLIANO V. Puccini

10.33

11.43

14.08

15.08

19.28

01826 BEGLIANO SS14

10.35

11.45

14.10

15.10

19.30

07176 SAVOGNA D'IS. Madonnina

7.43

11.14

12.39

13.50

15.04

15.55

01630 RONCHI D.L. V. Vol. Libert, 18 (ex Pesa)

10.38

11.48

14.13

15.13

19.33

07177 GORIZIA V. Gregorcic, 43

7.45

11.16

12.41

13.52

15.06

15.57

12031 MONFALCONE V. I Maggio, 23

10.40

11.50

14.15

15.15

19.35

07153 GORIZIA S. Andrea V. S. Michele, df 148

7.47

11.18

12.43

13.54

15.08

15.59

12032 MONFALCONE V. Pocar (df Centro Comm)

10.40

11.50

14.15

15.15

19.35

12011 MONFALCONE V. San Polo (df Ospedale)

10.41

11.51

14.16

15.16

19.36

12012 MONFALCONE V. Garibaldi, 17

10.44

11.54

14.19

15.19

19.39

12029 MONFALCONE V. Rosselli, 15/17

10.46

11.56

14.21

15.21

19.41

12115 MONFALCONE V. Matteotti, 7 (df Liceo)

10.48

11.58

14.23

15.23

19.43

12042 MONFALCONE V. Valentinis (Gaslini)

10.49

11.59

14.24

15.24

19.44

07178 GORIZIA V. S. Michele, 111 (Posta)

7.48

11.19

12.44

13.55

15.09

16.00

07179 GORIZIA V. S. Michele, 37 (Piscine)

7.49

11.20

12.45

13.56

15.10

16.01

07180 GORIZIA V. S. Michele, 15 (Campagnuzza)

7.50

11.21

12.46

13.57

15.11

16.02

CIP2 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri

7.53

11.24

12.49

14.00

15.14

16.05

NOTE:
La corsa n. 24 prosegue per GORIZIA come linea E01
A.P.T. SpA Orario invernale 2013-14 in vigore dal 10 settembre 2013 al 11 giugno 2014 -aggiornato 14/10/2013

pag. 29

-*/&"&t(03*;*"4.*$)&-&%0#&3%.0/'"-$0/&
numero corsa
frequenza corsa
CIP2 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri

27

25

17

21

15

sab S

sab no S

l-v

l-v

6.05

6.40

8.52

10.25

11.43

11.50

11.50

13.20

14.20

17.25

07037 GORIZIA V. S. Michele, 2/4 (Campagnuzza)

6.08

6.43

8.55

10.28

11.46

11.53

11.53

13.23

14.23

17.28

07038 GORIZIA V. S. Michele, 24 (Piscine)

6.09

6.44

8.56

10.29

11.47

11.54

11.54

13.24

14.24

17.29

07039 GORIZIA V. S. Michele, 108 (Posta)

6.10

6.45

8.57

10.30

11.48

11.55

11.55

13.25

14.25

17.30

07213 GORIZIA S. Andrea V. S. Michele, 152

6.11

6.46

8.58

10.31

11.49

11.56

11.56

13.26

14.26

17.31

07175 GORIZIA V. Gregorcic, 46

6.13

6.48

9.00

10.33

11.51

11.58

11.58

13.28

14.28

17.33

02201 SAVOGNA D'IS. Madonnina

6.15

6.50

9.02

10.35

11.53

12.00

12.00

13.30

14.30

17.35

02202 SAVOGNA D'IS. V. I Maggio, 54

6.16

6.51

9.03

10.36

11.54

12.01

12.01

13.31

14.31

17.36

02203 SAVOGNA D'IS. V. I Maggio, 140 (Municipio)

6.17

6.52

9.04

10.37

11.55

12.02

12.02

13.32

14.32

17.37

02205 RUBBIA V. Trubar

6.19

6.54

9.06

10.39

11.57

12.04

12.04

13.34

14.34

17.39

02206 S. MICHELE D.C. Brezici, 16

6.23

6.58

9.10

10.43

12.01

12.08

12.08

13.38

14.38

17.43

02207 S. MICHELE D.C. Monumento

6.25

7.00

9.12

10.45

12.03

12.10

12.10

13.40

14.40

17.45

01705 S. MARTINO D.C. P.zza Fontana, df 1

6.30

7.05

9.17

10.50

12.08

12.15

12.15

13.45

14.45

17.50

00308 MARCOTTINI V. Preseren, 11

6.34

7.09

9.21

10.54

12.12

12.19

12.19

13.49

14.49

17.54

00307 DOBERD V. Roma, 30

6.37

7.12

9.24

10.57

12.15

12.22

12.22

13.52

14.52

17.57

01636 SELZ V. Monte Cosich, 43 (Cave)

6.42

7.17

9.29

11.02

12.20

12.27

12.27

13.57

14.57

18.02

01637 SELZ V. Monte Cosich, 27

6.43

7.18

9.30

11.03

12.21

12.28

12.28

13.58

14.58

18.03

01602 RONCHI D.L. V. Capitello, 67

7.19

12.22

13.59

01605 RONCHI D.L. V. Capitello, 1

7.20

12.23

14.00

01607 RONCHI D.L. V.le Serenissima, 75 (Stazione)

7.21

12.24

14.01

01630 RONCHI D.L. V. Vol. Libert, 18 (ex Pesa)

7.23

6.46

7.26

9.33

11.06

12.31

12.31

12.31

14.08

15.01

18.06

01619 RONCHI D.L. Piazza Unit df 28


12011 MONFALCONE V. S. Polo (df Ospedale)
02301 STARANZANO Polo Tecnico (Interno)

12.27

14.04

7.32

12012 MONFALCONE V. Garibaldi, 17

6.49

7.39

9.36

11.09

12.34

12.34

12.34

14.11

15.04

18.09

12029 MONFALCONE V. Rosselli, 15/17

6.51

7.41

9.38

11.11

12.36

12.36

12.36

14.13

15.06

18.11

7.43

9.40

11.13

12.38

12.38

12.38

14.15

15.08

18.13

7.44

9.41

11.14

12.39

12.39

12.39

14.16

15.09

18.14

12115 MONFALCONE V. Matteotti, 7 (df Liceo)


12042 MONFALCONE V. Valentinis (Gaslini)
12015 MONFALCONE V.le O. Cosulich, 20 (Palasport)

6.53

12048 MONFALCONE V. del Mercato, 4 (Entrata Cantieri)

6.55

AGGIORNAMENTO dal 19/09/2013 modifica orari e percorso corse 27-25-9-17


NOTA:
nei giorni di mercato a Ronchi la corsa n. 17 non effettua la fermata 01619 Ronchi d.L. piazza Unit df 28 ma
01617 Ronchi d.L. via dAnnunzio 44
pag. 30 - A.P.T. SpA Orario invernale 2013-14 in vigore dal 10 settembre 2013 al 11 giugno 2014 - aggiornato 14/10/2013

AGGIORNAMENTO

la corsa 20 alla fermata 12009 Monfalcone


V. San Polo Ospedale in coincidenza
con la corsa 236 della linea E01 direzione
Gorizia

-*/&"&t.0/'"-$0/&%0#&3%4.*$)&-&(03*;*"
numero corsa

28

10

22

20

16

frequenza corsa

no S

no S

17.35

12051 MONFALCONE V. Gorizia, df 15

17.37

12003 MONFALCONE V.le O. Cosulich, df 8 (Scuole Medie)

17.40

12121 MONFALCONE V. Boito, 53 (Campo Sportivo)

17.43

12042 MONFALCONE V. Valentinis (Gaslini)

nei giorni di mercato a Ronchi la corsa n.


2 non effettua la fermata 01619 Ronchi d.L.
piazza Unit df 28 ma 01617 Ronchi d.L. via
dAnnunzio 65

l-v

12048 MONFALCONE V. del Mercato, 4 (Entrata Cantieri)

12044 MONFALCONE V. Matteotti (Liceo)

NOTA:
AGGIORNAMENTO 19/9/2013
modifica orari-percorso-frequenza corsa n. 2;

14

7.02

9.16

12.50

12.50

13.50

14.20

17.45

9.17

12.51

12.51

13.51

14.21

17.46

12006 MONFALCONE P.zza Unit

9.19

12.53

12.53

13.53

14.23

17.48

12007 MONFALCONE V. Duca d'Aosta, 34

9.21

12.55

12.55

13.55

14.25

17.50

02301 STARANZANO Polo Tecnico (Interno)

13.00

14.00

12009 MONFALCONE V. S. Polo (Ospedale)

9.24

13.05

12.58

14.05

14.28

17.53

13.08

14.08

7.05

01631 RONCHI D.L. V. Aquileia, 6 (ex Pesa)


12076 MONFALCONE V. I maggio, 106 (Farmacia)
01619 RONCHI D.L. Piazza Unit df 28

7.08

01622 RONCHI D.L. V.le Serenissima, 64 (Stazione)

7.10

13.11

14.11

01624 RONCHI D.L. V. Capitello, 2

7.12

13.13

14.13

01627 RONCHI D.L. V. Capitello, 68

7.13

01638 SELZ V. Monte Cosich, df 23

7.15

7.15

9.27

13.16

13.01

14.16

14.31

17.56

01639 SELZ V. Monte Cosich, df 43 (Cave)

7.16

7.16

9.28

13.17

13.02

14.17

14.32

17.57

00310 DOBERD V. Roma, 15

7.21

7.21

9.33

13.22

13.07

14.22

14.37

18.02

00309 MARCOTTINI V. Preseren, 10

7.24

7.24

9.36

13.25

13.10

14.25

14.40

18.05

01706 S. MARTINO D.C. P.zza Fontana, 1

7.28

7.28

9.40

13.29

13.14

14.29

14.44

18.09

02208 S. MICHELE D.C. Monumento

7.33

7.33

9.45

13.34

13.19

14.34

14.49

18.14

02209 S. MICHELE D.C. Brezici, 14

7.35

7.35

9.47

13.36

13.21

14.36

14.51

18.16

02210 RUBBIA V. Trubar

7.39

7.39

9.51

13.40

13.25

14.40

14.55

18.20

02212 SAVOGNA D'IS. V. I Maggio, 101 (Municipio)

7.41

7.41

9.53

13.42

13.27

14.42

14.57

18.22

02213 SAVOGNA D'IS. V. I Maggio, 33

7.42

7.42

9.54

13.43

13.28

14.43

14.58

18.23

07176 SAVOGNA D'IS. Madonnina

7.43

7.43

9.55

13.44

13.29

14.44

14.59

18.24

07177 GORIZIA V. Gregorcic, 43

7.45

7.45

9.57

13.46

13.31

14.46

15.01

18.26

07138 GORIZIA V. Trieste (MCTC Esterno)

7.47

7.47

07224 GORIZIA V. Trieste, 65

7.51

7.51

9.59

13.48

13.33

14.48

15.03

18.28

07153 GORIZIA S. Andrea V. S. Michele, df 148


07178 GORIZIA V. S. Michele, 111 (Posta)

10.00

13.49

13.34

14.49

15.04

18.29

07179 GORIZIA V. S. Michele, 37 (Piscine)

10.01

13.50

13.35

14.50

15.05

18.30

07180 GORIZIA V. S. Michele, 15 (Campagnuzza)

10.02

13.51

13.36

14.51

15.06

18.31

CIP2 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri

7.53

7.53

10.05

13.54

13.39

14.54

15.09

18.33

A.P.T. SpA Orario invernale 2013-14 in vigore dal 10 settembre 2013 al 11 giugno 2014 -aggiornato 14/10/2013

pag. 31

-*/&"&t(03*;*"04-"7*"4'-03*"/0(03*;*"

-*/&"&t(03*;*"4'-03*"/004-"7*"(03*;*"

numero corsa

15

11

numero corsa

10

12

frequenza corsa

sab

l-v

frequenza corsa

CIP2 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri

10.10

11.40

12.30

13.20

14.20

18.50

19.10

CIP2 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri

7.10

9.10

15.10

16.00

07011 GORIZIA C.so Italia, 89/85 (Farmacia)

10.12

11.42

12.32

13.22

14.22

18.52

19.12

07011 GORIZIA C.so Italia, 89/85 (Farmacia)

7.12

9.12

15.12

16.02

07012 GORIZIA C.so Italia, 51/A (Provincia)

10.13

11.43

12.33

13.23

14.23

18.53

19.13

07012 GORIZIA C.so Italia, 51/A (Provincia)

7.13

9.13

15.13

16.03

07181 GORIZIA V. De Gasperi, 27

10.14

11.44

12.34

13.24

14.24

18.54

19.14

07181 GORIZIA V. De Gasperi, 27

7.15

9.15

15.15

16.05

07042 GORIZIA V. S.ta Chiara, 10

10.16

11.46

12.36

13.26

14.26

18.56

19.16

07042 GORIZIA V. S.ta Chiara, 10

7.17

9.17

15.17

16.07

07043 GORIZIA V.le XX Settembre, df 9 (Liceo)

10.17

11.47

12.37

13.27

14.27

18.57

19.17

07043 GORIZIA V.le XX Settembre, df 9 (Liceo)

7.18

9.18

15.18

16.08

07044 GORIZIA V.le XX Settembre, 66

10.19

11.49

12.39

13.29

14.29

18.59

19.19

07044 GORIZIA V.le XX Settembre, 66

7.19

9.19

15.19

16.09

07045 GORIZIA V. Don Bosco, df 157

10.20

11.50

12.40

13.30

14.30

19.00

19.20

07045 GORIZIA V. Don Bosco, df 157

7.20

9.20

15.20

16.10

07194 GORIZIA V. Bellaveduta, 6

10.21

11.51

12.41

13.31

14.31

19.01

19.21

07046 GORIZIA V. Ponte del Torrione, df 27

7.20

9.20

15.20

16.10

07195 GORIZIA Loc. Piuma, 34

10.22

11.52

12.42

13.32

14.32

19.02

19.22

07202 GORIZIA V. Vallone dell'Acqua, df 5 (Groina)

7.22

9.22

15.22

16.12

07196 GORIZIA V. Piuma, 1 (df Scuole)

10.23

11.53

12.43

13.33

14.33

19.03

19.23

01901 S. FLORIANO D.C. Loc. Bucuie Inferiore

7.23

9.23

15.23

16.13

07197 GORIZIA Loc. Oslavia (Ossario)

10.24

11.54

12.44

13.34

14.34

19.04

19.24

01902 S. FLORIANO D.C. Loc. Bucuie Superiore

7.24

9.24

15.24

16.14

07198 GORIZIA V. Dosso del Bosniaco (Pepi)

10.26

11.56

12.46

13.36

14.36

19.06

19.26

01903 S. FLORIANO D.C. Loc. Bivio, 3

7.25

9.25

15.25

16.15

07199 GORIZIA V. Oslavia, km 1 (Fabbro)

10.28

11.58

12.48

13.38

14.38

19.08

19.28

01904 S. FLORIANO D.C. Loc. Bivio (Postino)

7.26

9.26

15.26

16.16

07200 GORIZIA Loc. Lenzuolo Bianco SP17

10.30

12.00

12.50

13.40

14.40

19.10

19.30

01905 S. FLORIANO D.C. V. Castello (Posta)

7.29

9.29

15.29

16.19

07201 GORIZIA Loc. Tre Buchi SP17

10.32

12.02

12.52

13.42

14.42

19.12

19.32

01909 S. FLORIANO D.C. V. Castello, 6/A (Castello)

7.30

9.30

15.30

16.20

01907 S. FLORIANO D.C. V. Oslavia (SP17 Km 3)

10.33

12.03

12.53

13.43

14.43

19.13

19.33

01908 S. FLORIANO D.C. V. Oslavia (SP17 Km 3)

7.32

9.32

15.32

16.22

01906 S. FLORIANO D.C. V. Sovenza, 7 (Trattor. Korsic)

10.35

12.05

12.55

13.45

14.45

19.15

19.35

07184 GORIZIA Loc. Tre Buchi SP17

7.33

9.33

15.33

16.23

01910 S. FLORIANO D.C. V. Castello (Posta)

10.36

12.06

12.56

13.46

14.46

19.16

19.36

07185 GORIZIA Loc. Lenzuolo Bianco SP17

7.35

9.35

15.35

16.25

01911 S. FLORIANO D.C. Loc. Bivio (Postino)

10.39

12.09

12.59

13.49

14.49

19.19

19.39

07186 GORIZIA V. Oslavia, df 13 (Fabbro)

7.37

9.37

15.37

16.27

01912 S. FLORIANO D.C. Loc. Bivio, df 3

10.40

12.10

13.00

13.50

14.50

19.20

19.40

07187 GORIZIA V. Dosso del Bosniaco (Pepi)

7.39

9.39

15.39

16.29

01913 S. FLORIANO D.C. Loc. Bucuie Superiore

10.41

12.11

13.01

13.51

14.51

19.21

19.41

07188 GORIZIA Loc. Oslavia (Ossario)

7.41

9.41

15.41

16.31

01914 S. FLORIANO D.C. Loc. Bucuie Inferiore

10.42

12.12

13.02

13.52

14.52

19.22

19.42

07189 GORIZIA V. Piuma, 1 (Scuole)

7.42

9.42

15.42

16.32

07183 GORIZIA V. Vallone dell'Acqua, 5 (Groina)

10.43

12.13

13.03

13.53

14.53

19.23

19.43

07190 GORIZIA Loc. Piuma, 17

7.43

9.43

15.43

16.33

07104 GORIZIA V. Ponte del Torrione, 25/27

10.45

12.15

13.05

13.55

14.55

19.25

19.45

07191 GORIZIA V. Bellaveduta, df 5

7.44

9.44

15.44

16.34

07105 GORIZIA V. Don Bosco, df 116 (Ponte Piuma)

10.45

12.15

13.05

13.55

14.55

19.25

19.45

07105 GORIZIA V. Don Bosco, df 116 (Ponte Piuma)

7.45

9.45

15.45

16.35

07106 GORIZIA V.le XX Settembre, 59

10.46

12.16

13.06

13.56

14.56

19.26

19.46

07106 GORIZIA V.le XX Settembre, 59

7.46

9.46

15.46

16.36

07107 GORIZIA V.le XX Settembre, 9 (Liceo)

10.48

12.18

13.08

13.58

14.58

19.28

19.48

07107 GORIZIA V.le XX Settembre, 9 (Liceo)

7.47

9.47

15.47

16.37

07108 GORIZIA V. S.ta Chiara, 15

10.49

12.19

13.09

13.59

14.59

19.29

19.49

07108 GORIZIA V. S.ta Chiara, 15

7.48

9.48

15.48

16.38

07192 GORIZIA V. De Gasperi, df 31

10.51

12.21

13.11

14.01

15.01

19.31

19.51

07192 GORIZIA V. De Gasperi, df 31

7.50

9.50

15.50

16.40

07032 GORIZIA C.so Italia, 80 (df Provincia)

10.52

12.22

13.12

14.02

15.02

19.32

19.52

07032 GORIZIA C.so Italia, 80 (df Provincia)

7.52

9.52

15.52

16.42

07033 GORIZIA C.so Italia, 118/120 (df Farmacia)

10.53

12.23

13.13

14.03

15.03

19.33

19.53

07033 GORIZIA C.so Italia, 118/120 (df Farmacia)

7.53

9.53

15.53

16.43

CIP2 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri

10.55

12.25

13.15

14.05

15.05

19.35

19.55

CIP2 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri

7.55

9.55

15.55

16.45

pag. 32 - A.P.T. SpA Orario invernale 2013-14 in vigore dal 10 settembre 2013 al 11 giugno 2014 - aggiornato 14/10/2013

-*/&"&t(3"%045"3"/;"/0.0/'"-$0/&53*&45&
numero corsa
frequenza corsa
00933 GRADO P.zza Carpaccio (Autostazione)
00905 GRADO Riva Slataper (Savoy)
00906 GRADO Riva Foscolo, 19 (Terme)
00951 GRADO Riva Foscolo, 32
00952 GRADO V.le Argine dei Moreri, 56 (Cimitero)
00901 GRADO V. Monfalcone SP19 (Valle Goppion)
00911 GRADO V.le Orsa Maggiore, 48 (Pineta Centro)
00912 GRADO Campeggi Europa e Puntaspin
00953 GRADO Campeggio Primero
00954 GRADO Loc. Luseo V. Grado
00955 FOSSALON Madonnina
00956 FOSSALON V.le della Vittoria (Centro)
01824 TERRANOVA V. Grado, 16
01808 PIERIS V. I Maggio, 63/65
01809 S. CANZIAN D'IS. V. Aquileia, 48
01810 S. CANZIAN D'IS. P.zza Venezia, 3
01811 S. CANZIAN D'IS. V. Trieste, df 52
01812 S. CANZIAN D'IS. V. Risiera S. Sabba (Paradiso)
02319 STARANZANO V. Marconi, 13
02310 STARANZANO V. Fontanot, 42
02312 STARANZANO V. Trieste, 63
02313 STARANZANO V. Trieste, 175/177 (Villaraspa)
12012 MONFALCONE V. Garibaldi, 17
12029 MONFALCONE V. Rosselli, 15/17
12115 MONFALCONE V. Matteotti, 7 (df Liceo)
12123 MONFALCONE V. Valentinis (df Gaslini)
12122 MONFALCONE V. Valentinis, 65 (Solvay)
20102 S. GIOVANNI AL TIMAVO df 11
20104 VILLAGGIO DEL PESCATORE SS14 (Bivio)
20105 DUINO, 76SS 14 (Alice)
20106 DUINO SP2 (Centro)
20107 DUINO SP2 (Sentiero)
20124 DUINO SS14 (df Coop)
20108 SISTIANA, 59SS 14 (Campeggio)
20109 SISTIANA, 55/F SS14 (Hermada)
20110 SISTIANA, 43/C (Centro)
20111 BORGO S. MAURO SS14
20112 GINESTRE SS14
20601 TRIESTE S.ta Croce SS14 (Filtri)
20602 TRIESTE S.ta Croce SS14 (Costiera)
20603 TRIESTE S.ta Croce SS14 (Tenda Rossa)
20604 TRIESTE SS14 (Polvi)
20605 GRIGNANO/MIRAMARE SS14
20606 TRIESTE V.le Miramare, df 123/1 (Barcola)
20607 TRIESTE V.le Miramare, df 37 (Roiano)
20608 TRIESTE P.zza Libert (Autostazione)
NOTE:

1
f
6.15
6.18
6.19
6.20
6.21
6.22
6.24
6.27
6.28
6.29
6.30
6.33
6.37
6.43
6.44
6.46
6.47
6.48
6.50
6.51
6.53
6.55
6.59
7.01
7.03
7.04

201
f

7.05
7.06
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
7.17
7.18
7.19
7.21
7.23
7.25
7.26
7.27
7.28
7.33
7.37
7.42

11
sab
14.15
14.18
14.19
14.20
14.21
14.22
14.24
14.27
14.28
14.29
14.30
14.33
14.37
14.43
14.44
14.46
14.47
14.48
14.50
14.51
14.53
14.55
14.59
15.01
15.03
15.04

3
l-v
14.15
14.18
14.19
14.20
14.21
14.22
14.24
14.27
14.28
14.29
14.30
14.33
14.37
14.43
14.44
14.46
14.47
14.48
14.50
14.51
14.53
14.55
14.59
15.01
15.03
15.04

203
l-v

15.05
15.06
15.10
15.11
15.12
15.13
15.14
15.15
15.16
15.17
15.18
15.19
15.21
15.23
15.25
15.26
15.27
15.28
15.33
15.37
15.42

-*/&"&t53*&45&.0/'"-$0/&45"3"/;"/0(3"%0
numero corsa
frequenza corsa
20608 TRIESTE P.zza Libert (Autostazione)
20614 TRIESTE V.le Miramare, 37 (Roiano)
20615 TRIESTE V.le Miramare, 129/1 (Barcola)
20616 GRIGNANO/MIRAMARE SS14
20617 TRIESTE S.ta Croce SS14 (Tenda Rossa)
20618 TRIESTE S.ta Croce SS14 (Costiera)
20619 TRIESTE S.ta Croce SS14 (Filtri)
20113 GINESTRE SS14
20114 BORGO S. MAURO SS14
20115 SISTIANA, 45/E SS14 (Centro)
20116 SISTIANA, 55/F SS14 (Hermada)
20117 SISTIANA, 59 SS14 (Campeggio)
20123 DUINO SS14 (Coop)
20118 DUINO, SP2 (Sentiero)
20119 DUINO, 28 SP2 (Centro)
20120 DUINO, 76 SS14 (Alice)
20121 VILLAGGIO DEL PESCATORE SS14 (Bivio)
20122 S. GIOVANNI AL TIMAVO, 11 SS14
12039 MONFALCONE V. Valentinis, df 65 (Solvay)
12042 MONFALCONE V. Valentinis (Gaslini)
12044 MONFALCONE V. Matteotti (Liceo)
12006 MONFALCONE P.zza Unit
12007 MONFALCONE V. Duca d'Aosta, 34
12023 MONFALCONE V. Trieste, 178 (Villaraspa)
12025 MONFALCONE V. Trieste, 90
02316 STARANZANO V. Fontanot, df 46
02320 STARANZANO V. Marconi, 12
02360 STARANZANO V. Marconi (Camper)
01813 S. CANZIAN D'IS. V. Risiera S. Sabba, 80/82 (Paradiso)
01814 S. CANZIAN D'IS. V. Trieste, 48
01815 S. CANZIAN D'IS. P.zza Venezia, df 4/5
01816 S. CANZIAN D'IS. V. Aquileia, 35
01817 PIERIS V. I Maggio, 52/54
01801 TERRANOVA V. Grado, df 16
00946 FOSSALON V.le della Vittoria (Centro)
00947 FOSSALON Madonnina
00948 GRADO Loc. Luseo V. Grado
00913 GRADO Campeggio Primero
00914 GRADO Campeggi Europa e Puntaspin
00915 GRADO V.le Orsa Maggiore, 51 (Pineta Centro)
00917 GRADO V. Monfalcone SP19 (Valle Goppion)
00949 GRADO V.le Argine dei Moreri, df 56 (Cimitero)
00950 GRADO Riva Foscolo, df 31
00930 GRADO Riva Foscolo, df 21 (Terme)
00931 GRADO Riva Slataper, df 12 (Ponte Bianco)
00933 GRADO P.zza Carpaccio (Autostazione)

8
f
7.50
7.55
7.59
8.04
8.05
8.07
8.09
8.11
8.13
8.14
8.15
8.16
8.17
8.18
8.19
8.20
8.21
8.22
8.26
8.27

208
f

8.28
8.29
8.31
8.33
8.37
8.39
8.41
8.42
8.42
8.44
8.45
8.46
8.48
8.49
8.55
8.59
9.02
9.03
9.04
9.05
9.08
9.10
9.11
9.12
9.13
9.14
9.17

24
l-v
17.20
17.25
17.29
17.34
17.35
17.37
17.39
17.41
17.43
17.44
17.45
17.46
14.47
17.48
17.49
17.50
17.51
17.52
17.56
17.57

224
l-v

17.58
17.59
18.01
18.03
18.07
18.09
18.11
18.12
18.12
18.14
18.15
18.16
18.18
18.19
18.25
18.29
18.32
18.33
18.34
18.35
18.38
18.40
18.41
18.42
18.43
18.44
18.47

le coppie di corse contrassegnate con il riquadro azzurro si effettuano con lo stesso bus
A.P.T. SpA Orario invernale 2013-14 in vigore dal 10 settembre 2013 al 11 giugno 2014 -aggiornato 14/10/2013

pag. 33

-*/&"&t(3"%07*--&44&(03*;*"
numero corsa

11

25

41

45

19

113

127

129

frequenza corsa

ma/me/gi
Scol.

lu/ve
Scol.

7.21
7.31
7.32
7.33
7.35
7.36
7.37
7.38
7.40

7.07
7.09
7.10
7.11
7.12
7.15
7.21
7.23
7.25
7.26
7.28
7.35
7.36
7.37
7.38
7.40

9.00
9.06
9.12
9.14
9.15
9.18
9.19
9.22
9.23
9.24
9.26
9.31
9.32
9.36
9.38
9.41
9.42
9.43
9.44
9.46
9.48
9.50
9.51
9.52
9.54
9.56
9.59
10.01
10.02

11.30
11.36
11.42
11.44
11.45
11.48
11.49
11.52
11.53
11.54
11.56
12.01
12.02
12.06
12.08
12.11
12.12
12.13
12.14
12.16
12.18
12.20
12.21
12.22
12.24
12.26
12.29
12.31
12.32

12.18
12.24
12.30
12.32
12.33
12.36
12.37
12.40
12.41
12.42
12.44
12.49
12.50
12.54
12.56
12.59
13.00
13.01
13.02
13.04
13.06
13.08
13.09
13.10
13.12
13.14
13.17
13.19
13.20

13.16
13.21
13.27
13.33
13.35
13.36
13.39
13.40
13.43
13.44
13.45
13.47
13.52
13.53
13.57
13.59
14.02
14.03
14.04
14.05
14.07
14.09
14.11
14.12
14.13
14.15
14.17
14.20
14.22
14.23

14.03
14.08
14.14
14.20
14.22
14.23
14.26
14.27
14.30
14.31
14.32
14.34
14.39
14.40
14.44
14.46
14.49
14.50
14.51
14.52
14.54
14.56
14.58
14.59
15.00
15.02
15.04
15.07
15.09
15.10

14.05
14.11
14.17
14.19
14.20
14.23
14.24
14.27
14.28
14.29
14.31
14.36
14.37
14.41
14.43
14.46
14.47
14.48
14.49
14.51
14.53
14.55
14.56
14.57
14.59
15.01
15.04
15.06
15.07

62102 TERZO D'AQUILEIA V. Curiel, df 19 (Centro)


62103 TERZO D'AQUILEIA V. Curiel, df 7 (Villa Mori)
52306 CERVIGNANO D.F. V. Manzoni, 9
52307 CERVIGNANO D.F. V. III Armata, 7
52308 CERVIGNANO D.F. V. Garibaldi, 69
52301 CERVIGNANO D.F. P.zza Marconi (Autostaz.)
52311 SCODOVACCA V. La Fredda, 3
63401 CAPO DI SOPRA V. Duca d'Aosta, 52
63402 VILLA VICENTINA V. Duca d'Aosta, 19
00963 GRADO V. Zara
00933 GRADO P.zza Carpaccio (Autostazione)
50401 AQUILEIA Loc. Belvedere SS352
50402 AQUILEIA V. Beligna, df 1/A
50404 AQUILEIA V. Gemina, 8 (Monastero)
50405 AQUILEIA V. S. Zilli, 42 (Colombara)
53802 FIUMICELLO P.zza I Maggio
53801 FIUMICELLO Borgo S. Antonio
63407 VILLA VICENTINA V. S. Antonio
63403 VILLA VICENTINA V. Gorizia, 40
59801 S. NICOL V. Aquileia, df 3
59802 RUDA P.zza Libert, 4
02503 VILLESSE V. Roma, 12 (Municipio)
02599 VILLESSE V. Tomadini
02513 VILLESSE V. Montesanto, 20
02514 VILLESSE V. Montesanto, 66
01503 ROMANS D'IS. V. Modolet, df 6/C
01511 ROMANS D'IS. V.le Trieste, 20
00807 GRADISCA D'IS. V. Palmanova, 55
00808 GRADISCA D'IS. V. Palmanova (df Tratt. Un.)
00809 GRADISCA D'IS. V.le Trieste, df 110 (Ponte)
00810 GRADISCA D'IS. V.le Trieste, 121 (Grattacielo)
00811 GRADISCA D'IS. V.le Regina Elena (Giardini)
00812 GRADISCA D'IS. V. Gorizia (Borgo Molamatta)
00504 FARRA D'IS. V. Gorizia, df 5 (Molino)
00505 FARRA D'IS. V. Gorizia, df 75
00506 FARRA D'IS. V. Gorizia, 118/120 (Grotta)
00507 FARRA D'IS. V. Gorizia 126 (Mainizza)
07173 GORIZIA Str. Mainizza, df 212 (Mochetta)
07174 GORIZIA Str. Mainizza, 43 (Madonnina)
07068 GORIZIA V. Bolivia (Quartiere Fieristico)
CIP2 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri

6.25
6.31
6.37
6.39
6.40
6.43
6.44
6.47
6.48
6.49
6.51
6.56
6.57
6.58
7.00
7.01
7.02
7.03
7.05
7.07
7.09
7.10
7.11
7.13
7.15
7.18
7.20
7.21

7.02
7.08
7.14
7.16
7.17
7.20
7.21
7.24
7.25
7.26
7.28
7.33
7.34
7.35
7.37
7.38
7.39
7.40
7.42
7.44
7.46
7.47
7.48
7.50
7.52
7.55
7.57
7.58

7.05
7.40

7.20
7.21
7.24
7.25
7.26
7.28
7.35
7.36
7.37
7.38
7.40

133

131

sab Scol. no Scol.

14.05
14.11
14.17
14.19
14.20
14.23
14.24
14.27
14.28
14.29
14.31
14.36
14.37
14.41
14.43
14.46
14.47
14.48
14.49
14.51
14.53
14.55
14.56
14.57
14.59
15.01
15.04
15.06
15.07

14.05
14.11
14.17
14.19
14.20
14.23
14.24
14.27
14.28
14.29
14.31
14.36
14.37
14.41
14.43
14.46
14.47
14.48
14.49
14.51
14.53
14.55
14.56
14.57
14.59
15.01
15.04
15.06
15.07

31

37

21

35

fes

fes

15.25
15.31
15.37
15.39
15.40
15.43
15.44
15.47
15.48
15.49
15.51
15.56
15.57
16.01
16.03
16.06
16.07
16.08
16.09
16.11
16.13
16.15
16.16
16.17
16.19
16.21
16.24
16.26
16.27

17.35
17.41
17.47
17.49
17.50
17.53
17.54
17.57
17.58
17.59
18.01
18.06
18.07
18.11
18.13
18.16
18.17
18.18
18.19
18.21
18.23
18.25
18.26
18.27
18.29
18.31
18.34
18.36
18.37

11.20
11.26
11.32
11.34
11.35
11.38
11.39
11.42
11.43
11.44
11.46
11.51
11.52
11.56
11.58
12.01
12.02
12.03
12.04
12.06
12.08
12.10
12.11
12.12
12.14
12.16
12.19
12.21
12.22

17.20
17.26
17.32
17.34
17.35
17.38
17.39
17.42
17.43
17.44
17.46
17.51
17.52
17.56
17.58
18.01
18.02
18.03
18.04
18.06
18.08
18.10
18.11
18.12
18.14
18.16
18.19
18.21
18.22

NOTE: a Gradisca Viale Regina Elena ore 7.41 partenza CORSE GIROSCUOLE per GORIZIA V. Brigata Pavia - V. Orzoni - V. Brass - V. IX agosto - V. Duca dAosta
la corsa n. 1 in coincidenza a Gradisca V.le Trieste (Ponte) alle ore 7.02 con la linea E01 corsa 613
le corse n. 19 e n. 113 sono in coincidenza a Villa Vicentina via Gorizia con la linea E26
AGGIORNAMENTO dal 03/10/2013: nelle giornate di marted, mercoled e gioved la corsa 127 parte da via Zara
pag. 34 - A.P.T. SpA Orario invernale 2013-14 in vigore dal 10 settembre 2013 al 11 giugno 2014 - aggiornato 14/10/2013

-*/&"&t(03*;*"7*--&44&(3"%0
numero corsa
frequenza corsa
CIP2 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri
07096 GORIZIA V. Aquileia, 56 (Quartiere Fieristico)
07169 GORIZIA Str. Mainizza, df 47 (Madonnina)
07170 GORIZIA Str. Mainizza, 218 (Mochetta)
07171 GORIZIA SR351 km 4 (Mainizza)
00501 FARRA D'IS. V. Gorizia, df 118 (Grotta)
00502 FARRA D'IS. V. Gorizia, 71
00503 FARRA D'IS. V. Gorizia, df 4 (Molino)
00801 GRADISCA D'IS. V. Gorizia (Borgo Molamatta)
00802 GRADISCA D'IS. V.le Regina Elena (Giardini)
00803 GRADISCA D'IS. V.le Trieste, df 137 (Grattacielo)
00804 GRADISCA D'IS. V.le Trieste, df 221 (Ponte)
00805 GRADISCA D'IS. V. Palmanova (Tratt. Unione)
00806 GRADISCA D'IS. V. Palmanova, 46
01502 ROMANS D'IS. V.le Trieste, 17
01510 ROMANS D'IS. V. Modolet, df 3/B
02598 VILLESSE V. Diaz, 53
02502 VILLESSE V. Roma, 17 (Municipio)
59813 RUDA P.zza Libert, df 4
59814 S. NICOL V. Aquileia, 3
63404 VILLA VICENTINA V. Gorizia, df 40
63408 VILLA VICENTINA V. S. Antonio
53810 FIUMICELLO Borgo S. Antonio
53809 FIUMICELLO P.zza I Maggio
50406 AQUILEIA V. S. Zilli, df 42 (Colombara)
50407 AQUILEIA V. Gemina, df 10 (Monastero)
50409 AQUILEIA V. Beligna, 1/A
50410 AQUILEIA Loc. Belvedere SS352
00933 GRADO P.zza Carpaccio (Autostazione)
63405 VILLA VICENTINA V. Duca d'Aosta, 8
63406 CAPO DI SOPRA V. Duca d'Aosta, 50
52314 SCODOVACCA V. La Fredda, df 3
52304 CERVIGNANO D.F. V. Ramazzotti, df 28 (Malignani)
52301 CERVIGNANO D.F. P.zza Marconi (Autostazione)
52317 CERVIGNANO D.F. V. Garibaldi, 32
52318 CERVIGNANO D.F. V. III Armata, 20
52319 CERVIGNANO D.F. V. Manzoni, df 7
62104 TERZO D'AQUILEIA V. Curiel, 59 (Villa Mori)
62105 TERZO D'AQUILEIA V. Curiel, 19 (Centro)

6
f
6.50
6.51
6.53
6.56
6.58
7.00
7.01
7.02
7.04
7.06
7.08
7.09
7.10
7.11
7.14
7.16
7.20
7.21
7.26
7.28
7.29
7.30
7.33
7.34
7.37
7.38
7.40
7.46
7.52

8
f
8.45
8.46
8.48
8.51
8.53
8.55
8.56
8.57
8.59
9.01
9.03
9.04
9.05
9.06
9.09
9.11
9.15
9.16
9.21
9.23
9.24
9.25
9.28
9.29
9.32
9.33
9.35
9.41
9.47

14
26
f
sab S
11.35 13.20
11.36
11.38
11.41
11.43
11.45
11.46
11.47
11.49
11.51 13.34
11.53
11.54
11.55
11.56
11.59
12.01
12.05
12.06
12.11 13.46
12.13 13.48
12.14 13.49
12.15 13.50
12.18 13.53
12.19 13.54
12.22 13.57
12.23 13.58
12.25 14.00
12.31 14.04
12.37 14.10

4
sab S
13.20
13.34
13.46
13.48
13.49
13.50
13.53
13.54
13.57
13.58
14.00
14.04
14.10

104
sab S
13.20
13.34
13.41
13.42
13.47
13.49
13.50
13.52
13.54
13.56
14.01
14.04
14.05
14.06
14.07
14.08

106
S
13.25
13.39
13.46
13.47
13.52
13.54
13.55
13.57
13.59
14.01
14.06
14.09
14.10
14.11
14.12
14.13

28
50
62
122
124
f
S
S
S
l-v S
13.25 14.15 14.15 14.15 14.15
13.26
13.28
13.31
13.33
13.35
13.36
13.37
13.39
13.41 14.29 14.29 14.29 14.29
13.43
13.44
13.45
13.46
13.49
13.51
13.55
14.36 14.36
13.56
14.37 14.37
14.01 14.41 14.41 14.42 14.42
14.03 14.43 14.43 14.44 14.44
14.04 14.44 14.44
14.45
14.05 14.45 14.45
14.46
14.08 14.48 14.48
14.49
14.09 14.49 14.49
14.50
14.12 14.52 14.52
14.13 14.53 14.53
14.15 14.55 14.55
14.21 14.59 14.59
14.27 15.05 15.05
14.45
14.47
14.49
14.51
14.56
14.59
15.00
15.01
15.02
15.03

64
no S
14.20
14.21
14.23
14.26
14.28
14.30
14.31
14.32
14.34
14.36
14.38
14.39
14.40
14.41
14.44
14.46
14.50
14.51
14.56
14.58
14.59
15.00
15.03
15.04
15.07
15.08
15.10
15.16
15.22

66
S
14.25
14.26
14.28
14.31
14.33
14.35
14.36
14.37
14.39
14.41
14.43
14.44
14.45
14.46
14.49
14.51
14.55
14.56
15.01
15.03
15.04
15.05
15.08
15.09
15.12
15.13
15.15
15.21
15.27

44
l-v
17.30
17.31
17.33
17.36
17.38
17.40
17.41
17.42
17.44
17.46
17.48
17.49
17.50
17.51
17.54
17.56
18.00
18.01
18.06
18.08
18.09
18.10
18.13
18.14
18.17
18.18
18.20
18.26
18.32

34
f
19.00
19.01
19.03
19.06
19.08
19.10
19.11
19.12
19.14
19.16
19.18
19.19
19.20
19.21
19.24
19.26
19.30
19.31
19.36
19.38
19.39
19.40
19.43
19.44
19.47
19.48
19.50
19.56
20.02

20
fes
14.00
14.01
14.03
14.06
14.08
14.10
14.11
14.12
14.14
14.16
14.18
14.19
14.20
14.21
14.24
14.26
14.30
14.31
14.36
14.38
14.39
14.40
14.43
14.44
14.47
14.48
14.50
14.56
15.02

70
fes

18.51
18.53
18.54
18.55
18.56
18.59
19.01
19.05
19.06
19.11
19.13
19.14
19.15
19.18
19.19
19.22
19.23
19.25
19.31
19.37

NOTE: AGGIORNAMENTO dal 03/10/2013: la corsa 70 stata posticipata di 5 minuti ed in coincidenza con la corsa 61 della linea E01

A.P.T. SpA Orario invernale 2013-14 in vigore dal 10 settembre 2013 al 11 giugno 2014 -aggiornato 14/10/2013

pag. 35

-*/&"&t(03*;*"$03./4$*7*%"-&
numero corsa

25

27

no S

11

13

19
l-v

sab S

l-v

CIP2 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri

6.45

10.05

13.15

13.20

14.15

14.25

17.50

frequenza corsa

07096 GORIZIA V. Aquileia, 56 (Quartiere Fieristico)

6.46

10.06

13.16

13.21

14.16

14.26

17.51

07203 GORIZIA V. Brigata Re, 20

6.49

10.09

13.19

13.24

14.19

14.29

17.54

07057 LUCINICO P.zza S. Giorgio, 35

6.51

10.11

13.21

13.26

14.21

14.31

17.56

07059 LUCINICO V. Udine, 124 (Al Bandon)

6.52

10.12

13.22

13.27

14.22

14.32

17.57

01401 MOSSA V. Olivers, 50 (Casa Cantoniera)

6.53

10.13

13.23

13.28

14.23

14.33

17.58

01402 MOSSA V. Olivers, 78

6.54

10.14

13.24

13.29

14.24

14.34

17.59

02001 S. LORENZO IS. V. d'Annunzio, df 22

6.57

10.17

13.27

13.32

14.27

14.37

18.02

02003 S. LORENZO IS. V. Udine, 44

6.58

10.18

13.28

13.33

14.28

14.38

18.03

00101 CAPRIVA D.F. V. Cavour SS56

6.59

10.19

13.29

13.34

14.29

14.39

18.04

00202 CORMNS V. Isonzo (Fornaci)

7.02

10.22

13.32

13.37

14.32

14.42

18.07

00203 CORMNS V. Gorizia (Campo Sportivo)

7.04

10.24

13.34

13.39

14.34

14.44

18.09

00204 CORMNS V. Roma, 12/14

7.05

10.25

13.35

13.40

14.35

14.45

18.10

00216 CORMNS V. Venezia Giulia, 69 (df Ospedale)

7.06

10.26

13.36

13.41

14.36

14.46

18.11

00205 CORMNS (Stazione Ferroviaria)

7.08

7.13

10.28

13.38

13.43

14.38

14.48

18.13

14.48

14.51

00222 PLESSIVA
00223 ZEGLA
00216 CORMNS V. Venezia Giulia, 69 (df Ospedale)

7.11

7.16

10.31

18.20
-

14.51

18.23

00206 CORMNS V. XXIV Maggio (Palazzetto)

7.12

7.17

10.32

14.52

18.24

00207 BRAZZANO V. XXIV Maggio, df 4

7.13

7.18

10.33

14.53

18.25

53001 VISINALE DEL JUDRIO

7.14

7.19

10.34

14.54

18.26

53003 S. ANDRAT DEL JUDRIO

7.17

7.22

10.37

14.57

18.29

53004 CASALI GALLO

7.18

7.23

10.38

14.58

18.30

00401 VENC SP14

7.20

7.25

10.40

15.00

18.32

00402 LONZANO SP14

7.22

7.27

10.42

15.02

18.34

00403 DOLEGNA D.C. V. Zorutti SP14

7.24

7.29

10.44

15.04

18.36

00404 SCRI V. Zorutti SP14

7.25

7.30

10.45

15.05

18.37

00405 MERNICO V. Zorutti SP14

7.27

7.32

10.47

15.07

18.39

58501 PREPOTTO V. Albana

7.29

7.34

10.49

15.09

18.41

58503 PREPOTTO V. XXIV Maggio

7.31

7.36

10.51

15.11

18.43

52601 CIVIDALE D.F. Loc. Romanutti V. Fornalis, 285

7.36

7.41

10.56

15.16

18.48

52602 CIVIDALE D.F. Loc. Barbianis V. Fornalis, 237

7.39

7.44

10.59

15.19

18.51

52603 CIVIDALE D.F. V. Manzano

7.42

7.47

11.02

15.22

18.54

52604 CIVIDALE D.F. V. Udine, 24

7.44

52620 CIVIDALE D.F. (Autostazione)

7.47

7.52

11.07

15.27

18.59

52621 CIVIDALE D.F. V.le dello Sport (Ist. Agrario)

7.50

pag. 36 - A.P.T. SpA Orario invernale 2013-14 in vigore dal 10 settembre 2013 al 11 giugno 2014 - aggiornato 14/10/2013

NOTE:

-*/&"&t$*7*%"-&$03./4(03*;*"

Corsa diretta GIROSCUOLE

numero corsa

per GORIZIA V. Brigata Pavia - V.

frequenza corsa

Orzoni - V. Brass - V. IX agosto -

52604 CIVIDALE D.F. V. Udine, 24

V. Duca dAosta

52621 CIVIDALE D.F. V.le dello Sport (Ist. Agrario)

partenza da CORMNS
Stazione Ferroviaria
V. Roma
Campo Sportivo

ore 7.30
ore 7.33
ore 7.34

48

46

44

54

38

40

32

34

20

no S

no S

no S

l-v S

l-v no S

l-v

13.07
13.10

17.35

52620 CIVIDALE D.F. (Autostazione)

6.37

6.50

8.00

13.18

13.18

17.37

17.37

52608 CIVIDALE D.F. V. Manzano

6.42

6.55

8.05

13.23

13.23

17.42

17.42

52609 CIVIDALE D.F. Loc. Barbianis V. Fornalis

6.45

6.58

8.08

13.26

13.26

17.45

17.45

52610 CIVIDALE D.F. Loc. Romanutti V. Fornalis, 232

6.48

7.01

8.11

13.29

13.29

17.48

17.48

58502 PREPOTTO V. XXIV Maggio

6.53

7.06

8.16

13.34

13.34

17.53

17.53

58504 PREPOTTO V. Albana

6.55

7.08

8.18

13.36

13.36

17.55

17.55

00406 MERNICO V. Zorutti SP14

6.57

7.10

8.20

13.38

13.38

17.57

17.57

00407 SCRI V. Zorutti SP14

6.59

7.12

8.22

13.40

13.40

17.59

17.59

00408 DOLEGNA D.C. V. Zorutti SP14

7.00

7.13

8.23

13.41

13.41

18.00

18.00

00409 LONZANO SP14

7.02

7.15

8.25

13.43

13.43

18.02

18.02

00410 VENC SP14

7.04

7.17

8.27

13.45

13.45

18.04

18.04

53005 CASALI GALLO

7.06

7.19

8.29

13.47

13.47

18.06

18.06

53006 S. ANDRAT DEL JUDRIO

7.07

7.20

8.30

13.48

13.48

18.07

18.07

53008 VISINALE DEL JUDRIO

7.10

7.23

8.33

13.51

13.51

18.10

18.10

00208 BRAZZANO V. XXIV Maggio, 4

7.11

7.24

8.34

13.52

13.52

18.11

18.11

00209 CORMNS V. XXIV Maggio (Palazzetto)

7.12

7.25

8.35

13.53

13.53

18.12

18.12

00220 ZEGLA
00221 PLESSIVA

7.13

7.16

7.13

7.29

7.29

7.31

8.36

13.54

13.54

18.13

18.13

00210 CORMNS V. Roma, df 14

7.32

7.34

8.39

13.57

13.57

18.18

00211 CORMNS V. Gorizia (Campo Sportivo)

7.33

7.35

8.40

13.58

13.58

18.19

00205 CORMNS (Stazione Ferroviaria)

18.15

00212 CORMNS V. Isonzo (Fornaci)

7.35

7.37

8.42

14.00

14.00

18.21

00103 CAPRIVA D.F. V. Moraro SP4

7.38

7.40

8.45

14.03

14.03

18.24

02002 S. LORENZO IS. V. Udine, 103

7.39

7.41

8.46

14.04

14.04

18.25

02004 S. LORENZO IS. V. d'Annunzio, df 1/A

7.40

7.42

8.47

14.05

14.05

18.26

01403 MOSSA V. Olivers SS56

7.43

7.45

8.50

14.08

14.08

18.29

07218 MOSSA V. Udine, 253 (Casa Cantoniera)

7.44

7.46

8.51

14.09

14.09

18.30

07062 LUCINICO V. Udine, 123 (Al Bandon)

7.45

7.47

8.52

14.10

14.10

18.31

07064 LUCINICO P.zza S. Giorgio, 23

7.46

7.48

8.53

14.11

14.11

18.32

07204 GORIZIA V. Brigata Re, 17

7.48

7.50

8.55

14.13

14.13

18.34

07068 GORIZIA V. Bolivia (Quartiere Fieristico)

7.51

7.53

8.58

14.16

14.16

18.37

CIP2 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri

7.52

7.54

8.59

14.17

14.17

18.38

A.P.T. SpA Orario invernale 2013-14 in vigore dal 10 settembre 2013 al 11 giugno 2014 -aggiornato 14/10/2013

pag. 37

-*/&"&t(03*;*"1"-."/07"$"45*0/4

-*/&"&$"45*0/41"-."/07"(03*;*"

numero corsa

numero corsa

frequenza corsa

frequenza corsa

CIP2 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri

14.25

50802 CASTIONS DELLE MURA V. Aquileia, 14 (Monumento)

6.35

60104 VILLANOVA DEL JUDRIO V. Trieste, 13/15

14.44

50803 SEVEGLIANO V. Roma, 59

6.45

60105 S. GIOVANNI AL NATISONE V. Nazionale, 37

14.47

50804 SEVEGLIANO V. Vittorio Veneto, 12

6.46

60101 MEDEUZZA V. De Pollis, 10/12

14.52

50805 BAGNARIA ARSA V. Palmanova, 39

6.47

52403 CHIOPRIS V. Sauro, 2

14.55

50806 BAGNARIA ARSA V. Codroipo, df 11

6.48

52404 VISCONE V. Battisti, df 23

14.57

54401 GONARS Loc. Ontagnano V. Cividale, 1/A

6.51

60508 NOGAREDO AL TORRE V. Udine, 18

15.00

57007 PALMANOVA V.le Stazione

6.55

60509 S. VITO AL TORRE V. Roma, df 133/135

15.02

57002 PALMANOVA V. Rota (Autostazione)

6.57

60510 S. VITO AL TORRE V. Roma, 66

15.03

57003 PALMANOVA Loc. Sottoselva V.le degli Speroni, df 3

7.00

63502 VISCO V. Gorizia, 7

15.06

57004 JALMICCO P.zza Unione, df 8

7.02

57005 JALMICCO P.zza Unione, 6/A

15.10

63501 VISCO V. Gorizia, 2

7.06

57006 PALMANOVA Loc. Sottoselva V.le degli Speroni, 3

15.12

60501 S. VITO AL TORRE V. Roma, 43

7.09

57002 PALMANOVA V. Rota (Autostazione)

15.15

15.16

60502 S. VITO AL TORRE V. Roma, 129

7.10

57008 PALMANOVA V.le Stazione

15.18

60503 NOGAREDO AL TORRE V. Udine, 49

7.12

54404 GONARS Loc. Ontagnano V. Cividale, df 1/A

15.22

52401 VISCONE V. Battisti, 15

7.15

50809 BAGNARIA ARSA V. Codroipo, 11

15.25

52402 CHIOPRIS V. Sauro, 3

7.17

50810 BAGNARIA ARSA V. Palmanova, df 45

15.26

60106 MEDEUZZA V. De Pollis, df 8

7.20

50811 SEVEGLIANO V. Vittorio Veneto, df 14

15.27

60102 S. GIOVANNI AL NATISONE V. Nazionale

7.25

50812 SEVEGLIANO V. Roma, 66

15.28

60103 VILLANOVA DEL JUDRIO V. Scuole, 32

7.28

50813 CASTIONS DELLE MURA V. Aquileia, 3 (Monumento)

15.38

00210 CORMNS V. Roma, df 14

7.35

NOTE:
le coppie di corse contrassegnate con il riquadro azzurro si effettuano
con lo stesso bus

NOTE: AGGIORNAMENTO dal 03/10/2013PRGLFKHDcorsa 2 e inserimento corsa 4


(non prosegue per giroscuole)

pag. 38 - A.P.T. SpA Orario invernale 2013-14 in vigore dal 10 settembre 2013 al 11 giugno 2014 - aggiornato 14/10/2013

7.36

00211 CORMNS V. Gorizia (Campo Sportivo)

7.37

02002 S. LORENZO IS. V. Udine, 103

7.42

02004 S. LORENZO IS. V. dAnnunzio, df 1/A

7.43

01403 MOSSA V. Olivers SS56

7.46

07218 MOSSA V. Udine, 253 (Casa Cantoniera)

7.47

07062 LUCINICO V. Udine, 123 (Al Bandon)

7.48

07064 LUCINICO P.zza S. Giorgio, 23

7.49

07204 GORIZIA V. Brigata Re, 17

7.51

07068 GORIZIA V. Bolivia (Quartiere Fieristico)

7.54

CIP2 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri

7.55

-*/&"&t(03*;*""*&--0$&37*(/"/0

-*/&"&t$&37*(/"/0"*&--0(03*;*"

numero corsa

27

25

21

frequenza corsa

no S

l-v S

14.15

14.15

CIP2 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri

numero corsa

18

16

14

frequenza corsa

no S

52301 CERVIGNANO D.F. P.zza Marconi (Autostazione)

6.50

7.05

7.15

14.20

15.25

52316 CERVIGNANO D.F. V. Gorizia, 12 (Drago Nero)

6.56

7.11

7.21

14.26

15.31

59807 SACILETTO V. Marconi, 28

7.01

7.16

7.26

14.31

15.36

59806 PERTEOLE V. Verdi, 8/10

7.04

7.19

7.29

14.34

15.39

59805 PERTEOLE V. Verdi, df 85

7.05

7.20

7.30

14.35

15.40

00802 GRADISCA D'IS. V.le Regina Elena (Giardini)

9.05

13.45

14.29

14.29

14.30

18.21

00803 GRADISCA D'IS. V.le Trieste, df 137 (Grattacielo)

9.07

13.47

14.31

14.32

18.23

00804 GRADISCA D'IS. V.le Trieste, df 221 (Ponte)

9.08

13.48

14.32

14.33

18.24

00805 GRADISCA D'IS. V. Palmanova (Tratt. Unione)

9.09

13.49

14.33

14.34

18.25

59804 PERTEOLE V. Duca d'Aosta, 12 (Caserme)

7.31

00806 GRADISCA D'IS. V. Palmanova, 46

9.10

13.50

14.34

14.35

18.26

59803 RUDA V. Udine, 3/A (Borgo Nuovo)

7.32

02598 VILLESSE V. Diaz, 53

9.13

13.53

14.37

14.38

18.29

50103 AIELLO V.le Vittorio Emanuele II, 7

7.09

7.24

14.39

15.44

02502 VILLESSE V. Roma, 17 (Municipio)

9.14

13.54

14.38

14.39

18.30

50102 AIELLO V. G. Cavalleria, 38 (Rosmarino)

7.10

7.25

14.40

15.45

51701 CAMPOLONGO AL TORRE P.zza Indipendenza

9.19

13.59

14.43

14.44

18.35

50101 JOANNIS V. Mameli, 13/A

7.11

7.26

14.41

15.46

61501 TAPOGLIANO P.zzale dell'Esercito, 31

9.22

14.02

14.46

14.47

18.38

63501 VISCO V. Gorizia, 2

7.14

7.29

14.44

15.49

60507 CRAUGLIO V. Gradisca, 27

9.23

14.03

14.47

14.48

18.39

60501 S. VITO AL TORRE V. Roma, 43

7.17

7.32

14.47

15.52

60509 S. VITO AL TORRE V. Roma, df 133/135

9.29

14.09

14.53

14.54

18.45

60502 S. VITO AL TORRE V. Roma, 129

7.18

7.33

14.48

15.53

60511 CRAUGLIO V. Aquileia, 42

7.24

7.39

14.54

15.59

61502 TAPOGLIANO P.zzale dell'Esercito, 10

7.25

7.40

14.55

16.00

51704 CAMPOLONGO AL TORRE P.zza Indipendenza

7.28

7.43

14.58

16.03

60510 S. VITO AL TORRE V. Roma, 66

9.30

14.10

14.54

14.55

18.46

63502 VISCO V. Gorizia, 7

9.33

14.13

14.57

14.58

18.49

50106 JOANNIS V. Mameli, df 13/A

9.36

14.16

15.00

15.01

18.52

02503 VILLESSE V. Roma, 12 (Municipio)

7.33

7.48

7.36

15.03

16.08

50105 AIELLO V. G. Cavalleria, 61 (Rosmarino)

9.37

14.17

15.01

15.02

18.53

02513 VILLESSE V. Montesanto, 20

7.34

7.49

7.37

15.04

16.09

50104 AIELLO V.le Vittorio Emanuele II, 26

9.38

14.18

15.02

15.03

18.54

02514 VILLESSE V. Montesanto, 66

7.35

7.50

7.38

15.05

16.10

14.40

00807 GRADISCA D'IS. V. Palmanova, 55

7.37

7.52

15.07

16.12

00808 GRADISCA D'IS. V. Palmanova (df Tratt. Unione)

7.38

7.53

15.08

16.13

00809 GRADISCA D'IS. V.le Trieste, df 110 (Ponte)

7.39

7.54

15.09

16.14

00810 GRADISCA D'IS. V.le Trieste, 121 (Grattacielo)

7.40

7.55

15.10

16.15

00811 GRADISCA D'IS. V.le Regina Elena (Giardini)

7.42

7.57

7.43

15.12

16.17

00812 GRADISCA D'IS. V. Gorizia (Borgo Molamatta)

7.44

7.45

00504 FARRA D'IS. V. Gorizia, df 5 (Molino)

7.46

7.47

59812 RUDA V. Udine, df 1 (Borgo Nuovo)


59811 PERTEOLE V. Duca d'Aosta, df 8 (Caserme)

14.41

59810 PERTEOLE V. Verdi, 89

9.42

14.22

14.42

15.06

15.07

18.58

59809 PERTEOLE V. Verdi, 17/19

9.43

14.23

14.43

15.07

15.08

18.59

59808 SACILETTO V. Marconi, df 26

9.46

14.26

14.46

15.10

15.11

19.02

52309 CERVIGNANO D.F. V. Gorizia, 35 (Drago Nero)

9.51

14.31

14.51

15.15

15.16

19.07

52301 CERVIGNANO D.F. P.zza Marconi (Autostazione)

9.57

14.37

14.57

15.21

15.22

19.13

00505 FARRA D'IS. V. Gorizia, df 75

7.47

7.48

00506 FARRA D'IS. V. Gorizia, 118/120 (Grotta)

7.48

7.49

00507 FARRA D'IS. V. Gorizia 126 (Mainizza)

7.50

7.51

07173 GORIZIA Str. Mainizza, df 212 (Mochetta)

7.52

7.53

07174 GORIZIA Str. Mainizza, 43 (Madonnina)

7.55

7.56

07068 GORIZIA V. Bolivia (Quartiere Fieristico)

7.57

7.58

CIP2 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri

7.58

7.59

A.P.T. SpA Orario invernale 2013-14 in vigore dal 10 settembre 2013 al 11 giugno 2014 -aggiornato 14/10/2013

pag. 39

-*/&"&t(3"%0$&37*(/"/0'*6.*$&--0.0/'"-$0/&
numero corsa
frequenza corsa
00933 GRADO P.zza Carpaccio (Autostazione)
50401 AQUILEIA Loc. Belvedere SS352
50402 AQUILEIA V. Beligna, df 1/A
53802 FIUMICELLO P.zza I Maggio
53801 FIUMICELLO Borgo S. Antonio
50403 AQUILEIA V. Giulia Augusta, 72 (Porte)
62101 TERZO D'AQUILEIA V. Julia Augusta, 12
62102 TERZO D'AQUILEIA V. Curiel, df 19 (Centro)
62103 TERZO D'AQUILEIA V. Curiel, df 7 (Villa Mori)
52302 CERVIGNANO D.F. (Stazione Ferroviaria)
52303 CERVIGNANO D.F. V. Pradati (Liceo)
52304 CERVIGNANO D.F. V. Ramazzotti, df 28 (Malignani)
52301 CERVIGNANO D.F. P.zza Marconi (Autostazione)
52302 CERVIGNANO D.F. (Stazione Ferroviaria)
52320 CERVIGNANO D.F. V. Pradati (df Liceo)
52317 CERVIGNANO D.F. V. Garibaldi, 32
52304 CERVIGNANO D.F. V. Ramazzotti, df 28 (Malignani)
52301 CERVIGNANO D.F. P.zza Marconi (Autostazione)
52317 CERVIGNANO D.F. V. Garibaldi, 32
52311 SCODOVACCA V. La Fredda, 3
63401 CAPO DI SOPRA V. Duca d'Aosta, 52
63402 VILLA VICENTINA V. Duca d'Aosta, 19
63404 VILLA VICENTINA V. Gorizia, df 40
63408 VILLA VICENTINA V. S. Antonio
53810 FIUMICELLO Borgo S. Antonio
53809 FIUMICELLO P.zza I Maggio
53803 FIUMICELLO V. Trieste, 50
53804 FIUMICELLO V. Trieste, 73
53806 FIUMICELLO Loc. Papariano V. Nazionale, 62
01819 PIERIS V. Sauro, 14 (Distributore)
01820 PIERIS V. Sauro, 13 (Pizzeria)
01821 PIERIS V. Sauro, df 72 (Frasca)
01826 BEGLIANO SS14
01629 AEROPORTO FVG
01630 RONCHI D.L. V. Vol. Libert, 18 (ex Pesa)
12031 MONFALCONE V. I Maggio, 23
12032 MONFALCONE V. Pocar (df Centro Commerciale)
12011 MONFALCONE V. San Polo (df Ospedale)
02324 STARANZANO V. Redipuglia, 5
12021 MONFALCONE V. Terenziana, 15
02301 STARANZANO Polo Tecnico (Interno)
02316 STARANZANO V. Fontanot, df 46
02320 STARANZANO V. Marconi, 12
02360 STARANZANO V. Marconi (Camper)
02319 STARANZANO V. Marconi, 13
02310 STARANZANO V. Fontanot, 42
02312 STARANZANO V. Trieste, 63
02313 STARANZANO V. Trieste, 175/177 (Villaraspa)
12087 MONFALCONE V. I Maggio, 93 (df Farmacia)
12021 MONFALCONE V. Terenziana, 15
12067 MONFALCONE V. Gorizia, 21
12069 MONFALCONE V. Marconi, 35 (Ansaldo)
12070 MONFALCONE V. del Mercato, df 2 (Entrata Cantieri)
12003 MONFALCONE V.le O. Cosulich, df 8 (Scuole Medie)
12012 MONFALCONE V. Garibaldi, 17
12029 MONFALCONE V. Rosselli, 15/17
12115 MONFALCONE V. Matteotti, 7 (df Liceo)
12042 MONFALCONE V. Valentinis (Gaslini)

1
f

5.55
5.58
6.00
6.03
6.05
6.07
6.08
6.09
6.11
6.12
6.14
6.15
6.16
6.19
6.20
6.21
6.22
6.25
6.28
6.30
6.30
6.31
6.34
6.36

7
f
6.02
6.08
6.14
6.16
6.19
6.20
6.21
6.23
6.25
6.28
6.30
6.33
6.35
6.37
6.38
6.39
6.41
6.42
6.44
6.45
6.46
6.49
6.50
6.51
6.52
6.55
6.58
7.00
7.01
7.03
7.08
7.09
7.09
7.11
7.15

5
S
6.25
6.31
6.37
6.39
6.42
6.43
6.44
6.46
6.48
6.51
6.53
6.56
6.58
7.00
7.01
7.02
7.04
7.05
7.07
7.08
7.09
7.12
7.13
7.14
7.15
7.18
7.21
7.23
7.23
7.24
7.26
7.31
7.32
7.34
7.38
7.40
7.42
7.43

43
S
7.35
7.41
7.47
7.53
7.54
8.03
8.06
8.08

3
S
7.53
7.59
8.05
8.07
8.10
8.13
8.18
8.23
8.26
8.28
8.31
8.33
8.35
8.36
8.37
8.39
8.40
8.42
8.43
8.44
8.47
8.48
8.49
8.50
8.53
8.56
8.58
8.58
8.59
9.02
9.04
9.06
9.07

49
S
7.53
7.59
8.05
8.07
8.10
8.13
8.18

29
no S
7.58
8.04
8.10
8.12
8.15
8.18
8.20
8.23
8.25
8.28
8.30
8.32
8.33
8.34
8.36
8.37
8.39
8.40
8.41
8.44
8.45
8.46
8.47
8.50
8.53
8.55
8.55
8.56
8.59
9.01
9.03
9.04

pag. 40 - A.P.T. SpA Orario invernale 2013-14 in vigore dal 10 settembre 2013 al 11 giugno 2014 - aggiornato 14/10/2013

11
f
10.40
10.46
10.52
10.54
10.57
11.00
11.02
11.05
11.07
11.10
11.12
11.14
11.15
11.16
11.18
11.19
11.21
11.22
11.23
11.26
11.27
11.28
11.29
11.32
11.35
11.37
11.37
11.38
11.41
11.43
11.45
11.46

45
S

12.22
12.27
12.29
12.33
12.35
12.37
12.38
12.39
12.41
12.42
12.44
12.45
12.47
12.49
12.50
12.51
12.52
12.55
12.58
13.00
13.00
13.01
13.06
13.08
13.09
13.10

9
S

13.20
13.25
13.27
13.30
13.32
13.35
13.37
13.39
13.40
13.41
13.43
13.44
13.46
13.47
13.48
13.51
13.52
13.53
13.54
13.57
14.00
14.02
14.02
14.03
14.08
14.10
14.11
14.12
14.14
14.15
14.17
14.19
14.21
14.23
14.25
14.26

41
S
13.20
13.26
13.32
13.34
13.37
13.40
13.42
13.44
13.50
13.55
13.58
14.01
14.03
14.05
14.06
14.07
14.09
14.10
14.12
14.13
14.14
14.25
14.26

51
S

13.50
13.55
13.58
14.01
14.03
14.05
14.06
14.07
14.09
14.10
14.12
14.13
14.15
14.17
14.18
14.19
14.20
14.23
14.26
14.28
14.28
14.29
14.32
14.34
14.36
14.37

37
no S

14.05
14.08
14.10
14.13
14.15
14.17
14.18
14.19
14.21
14.22
14.24
14.25
14.26
14.29
14.30
14.31
14.32
14.35
14.38
14.40
14.40
14.41
14.44
14.46
14.48
14.49

13
l-v

16.15
16.18
16.20
16.23
16.25
16.27
16.28
16.29
16.31
16.32
16.34
16.35
16.36
16.39
16.40
16.41
16.42
16.45
16.48
16.50
16.50
16.51
16.54
16.56
16.58
16.59

21
f

17.32
17.35
17.36
17.40
17.42
17.44
17.45
17.46
17.48
17.49
17.51
17.52
17.53
17.56
17.57
17.58
17.59
18.02
18.05
18.07
18.07
18.08
18.11
18.13
18.15
18.16

33
l-v
18.50
18.56
19.02
19.04
19.07
19.10
19.12
19.15
19.17
19.20
19.22
19.24
19.25
19.26
19.28
19.29
19.31
19.32
19.33
19.36
19.37
19.38
19.39
19.42
19.45
19.47
19.47
19.48
19.51
19.53
19.55
19.56

53
fes
12.00
12.06
12.12
12.14
12.17
12.20
12.22
12.25
12.27
12.30
12.32
12.34
12.35
12.36
12.38
12.39
12.41
12.42
12.43
12.46
12.47
12.48
12.49
12.52

55
fes
15.10
15.16
15.22
15.24
15.27
15.30
15.32
15.35
15.37
15.40
15.42
15.44
15.45
15.46
15.48
15.49
15.51
15.52
15.53
15.56
15.57
15.58
15.59
16.02

NOTE:
La corsa n. 41 dopo la
fermata di Fiumicello loc
Papariano 14,14 effettua il
seguente percorso.
01807 PIERIS
V. I Maggio (IncrocioSS14)

14.17

01808 PIERIS
V. I Maggio, 63/65

14.18

01809 S. CANZIAN D'IS.


V. Aquileia, 48

14.19

01810 S. CANZIAN D'IS.


P.zza Venezia, 3

14.21

01811 S. CANZIAN D'IS.


V. Trieste, df 52

14.22

01812 S. CANZIAN D'IS.


V. Risiera S. Sabba

14.23

02319 STARANZANO
V. Marconi, 13

14.25

02310 STARANZANO
V. Fontanot, 42

14.26

12097 MONFALCONE
V.Trieste, 4

14.28

12023 MONFALCONE
V. Trieste, 178 (Villaraspa)

14.32

12025 MONFALCONE
V. Trieste, 90

14.34

Le corse n. 1 e n. 7 sono
in coincidenza con la
linea E51 per Trieste alla
fermata Aeroporto FVG
ATTENZIONE
Alcune corse della linea
E26 effettuano percorsi
particolari

NOTA:
AGGIORNAMENTO
dal 03/10/2013:
la corsa 45 termina
a Staranzano
Via Marconi Camper
alle ore 13.10

-*/&"&t.0/'"-$0/&'*6.*$&--0$&37*(/"/0(3"%0
NOTE:
Le corse n. 45 e n. 9 sono
in coincidenza a Villa
Vicentina Via Gorizia con
la linea E22 per GRADO
La corsa n. 22 per Grado
in coincidenza con la
linea E51 proveniente da
da Trieste alla fermata
Aeroporto FVG
AGGIORNAMENTO dal
27/09/2013:
la corsa 54 effettua la
fermata
RONCHI D.L. Via Aquileia, 6
(ex Pesa)
alle ore 7.49

numero corsa
frequenza corsa
02312 STARANZANO V. Trieste, 63
02313 STARANZANO V. Trieste, 175/177 (Villaraspa)
02324 STARANZANO V. Redipuglia, 5
02316 STARANZANO V. Fontanot, df 46
02320 STARANZANO V. Marconi, 12
02360 STARANZANO V. Marconi (Camper)
01813 S. CANZIAN D'IS. V. Risiera S. Sabba, 80/82 (Paradiso)
01814 S. CANZIAN D'IS. V. Trieste, 48
01815 S. CANZIAN D'IS. P.zza Venezia, df 4/5
01816 S. CANZIAN D'IS. V. Aquileia, 35
01817 PIERIS V. I Maggio, 52/54
01818 PIERIS V. I Maggio, 4 (Incrocio SS14)
12003 MONFALCONE V.le O. Cosulich, df 8 (Scuole Medie)
12121 MONFALCONE V. Boito, 53 (Campo Sportivo)
12042 MONFALCONE V. Valentinis (Gaslini)
12044 MONFALCONE V. Matteotti (Liceo)
12006 MONFALCONE P.zza Unit
12007 MONFALCONE V. Duca d'Aosta, 34
12015 MONFALCONE V.le O. Cosulich, 20 (Palasport)
12048 MONFALCONE V. del Mercato, 4 (Entrata Cantieri)
12051 MONFALCONE V. Gorizia, df 15
12076 MONFALCONE V. I Maggio, 106 (Farmacia)
12023 MONFALCONE V. Trieste, 178 (Villaraspa)
12025 MONFALCONE V. Trieste, 90
02301 STARANZANO Polo Tecnico (Interno)
12009 MONFALCONE V. S. Polo (Ospedale)
12045 MONFALCONE V. Pocar (Centro Commerciale)
12046 MONFALCONE V. I Maggio, 24
01631 RONCHI D.L. V. Aquileia, 6 (ex Pesa)
01629 AEROPORTO FVG
01825 BEGLIANO SS14
01804 PIERIS V. Sauro, 56 (Frasca)
01805 PIERIS V. Sauro, 44
01806 PIERIS V. Sauro (df Distributore)
53805 FIUMICELLO Loc. Papariano V. Nazionale, 65
53807 FIUMICELLO V. Trieste, 71
53808 FIUMICELLO V. Trieste, 23
53802 FIUMICELLO P.zza I Maggio
53801 FIUMICELLO Borgo S. Antonio
63407 VILLA VICENTINA V. S. Antonio
63403 VILLA VICENTINA V. Gorizia, 40
63405 VILLA VICENTINA V. Duca d'Aosta, 8
63406 CAPO DI SOPRA V. Duca d'Aosta, 50
52314 SCODOVACCA V. La Fredda, df 3
52308 CERVIGNANO D.F. V. Garibaldi, 69
52302 CERVIGNANO D.F. (Stazione Ferroviaria)
52304 CERVIGNANO D.F. V. Ramazzotti, df 28 (Malignani)
52301 CERVIGNANO D.F. P.zza Marconi (Autostazione)
52320 CERVIGNANO D.F. V. Pradati (df Liceo)
52306 CERVIGNANO D.F. V. Manzoni, 9
52305 CERVIGNANO D.F. V. Aquileia, 100 (Liceo)
62104 TERZO D'AQUILEIA V. Curiel, 59 (Villa Mori)
62105 TERZO D'AQUILEIA V. Curiel, 19 (Centro)
62106 TERZO D'AQUILEIA V. Julia Augusta, 7
50408 AQUILEIA V. Giulia Augusta, df 72 (Porte)
50409 AQUILEIA V. Beligna, 1/A
50410 AQUILEIA Loc. Belvedere SS352
00933 GRADO P.zza Carpaccio (Autostazione)

48
S
7.20
7.22
7.26
7.28
7.29
7.30
7.31
7.32
7.33
7.35
7.36
7.37
7.40
7.41
7.42
7.44
7.45
7.47
7.48
7.49
7.51
7.53
7.56
7.59
8.01

26
f

54
S

38
f

30
S

42
no S

6
no S

12
S

20
f

22
l-v

40
f

12.56
12.59
13.00
13.01
13.03
13.05
13.07
13.09
13.10
13.17
13.18
13.18
13.20
13.23
13.26
13.27
13.28
13.29
13.32
13.33
13.34
13.36
13.37
13.39
13.40
13.41
13.43
13.45
13.48
13.51
13.53
13.55
13.58
14.01
14.03
14.09
14.15

13.05
13.06
13.08
13.10
13.13
13.14
13.14
13.16
13.19
13.22
13.23
13.24
13.25
13.28
13.29
13.30
13.32
13.33
13.35
13.36
13.37
13.39
13.41
13.44
13.46
13.49
13.51
13.54
13.57
13.59
14.05
14.11

13.50
13.51
13.53
13.55
13.58
13.59
13.59
14.01
14.04
14.07
14.08
14.09
14.10
14.13
14.14
14.15
14.17
14.18
14.20
14.21
14.22
14.24
14.26
14.29
14.31
14.34
14.36
14.39
14.42
14.44
14.50
14.56

13.53
13.56
13.57
13.58
14.00
14.02
14.04
14.06
14.07
14.14
14.16
14.16
14.18
14.21
14.24
14.25
14.26
14.27
14.30
14.31
14.32
14.34
14.35
14.37
14.38
14.39
14.41
14.43
14.46
14.48
14.51
14.53
14.56
14.57
14.58
15.01
15.03
15.09
15.15

15.10
15.11
15.13
15.15
15.18
15.19
15.19
15.21
15.24
15.27
15.28
15.29
15.30
15.33
15.34
15.35
15.37
15.38
15.40
15.41
15.42
15.44
15.46
15.49
15.51
15.54
15.56
15.59
16.02
16.04
16.10
16.16

17.11
17.12
17.13
17.19
17.26
17.27
17.32
17.33
17.37
17.40
17.43
17.44
17.45
17.46
17.49
17.50
17.51
17.53
17.54
17.56
17.57
17.58
18.00
18.02
18.05
18.08
18.10
18.12
18.13
18.14
18.17
18.19

18.20
18.21
18.23
18.25
18.28
18.29
18.29
18.31
18.34
18.37
18.38
18.39
18.40
18.43
18.44
18.45
18.47
18.48
18.50
18.51
18.52
18.54
18.56
18.59
19.01
19.04
19.06
19.09
19.12
19.14
19.20
19.26

7.20
7.21
7.23
7.25
7.28
7.30
7.30
7.33
7.36
7.39
7.40
7.41
7.42
7.45
7.46
7.47
7.49
7.50
7.52
7.53
7.54
7.56
7.58
8.01
8.04
8.06
8.08
8.11
8.14
8.16
8.22
8.28

7.40
7.42
7.45
7.47
7.47
7.49
8.06
8.09
8.11

8.20
8.21
8.23
8.25
8.28
8.29
8.29
8.31
8.34
8.37
8.38
8.39
8.40
8.43
8.44
8.45
8.47
8.48
8.50
8.51
8.52
8.54
8.56
8.59
9.01
9.04
9.06
9.09
9.12
9.14
9.20
9.26

50
fes

52
fes

15.00
15.03
15.04
15.05
15.06
15.09
15.10
15.11
15.13
15.14
15.16
15.17
15.18
15.20
15.22
15.25
15.27
15.30
15.32
15.35
15.38
15.40
15.46
15.52

18.01
18.04
18.05
18.06
18.07
18.10
18.11
18.12
18.14
18.15
18.17
18.18
18.19
18.21
18.23
18.26
18.28
18.31
18.33
18.36
18.39
18.41
18.47
18.53

A.P.T. SpA Orario invernale 2013-14 in vigore dal 10 settembre 2013 al 11 giugno 2014 -aggiornato 14/10/2013

pag. 41

NOTE:

-*/&"&t6%*/&"&3010350'7(.0/'"-$0/&53*&45&
numero corsa
frequenza corsa
62901 UDINE (Autostazione)
62902 UDINE V.le delle Ferriere, 19
51604 CAMPOFORMIDO Loc. Basaldella V. Adriatica, df 89
62903 UDINE V.le Palmanova, df 404
58001 LOVARIA V. Nazionale
51401 BUTTRIO V. Nazionale (Bivio Centro)
51405 BUTTRIO V. Prampero (Caminetto)
55501 MANZANO V. Udine
60102 S. GIOVANNI AL NATISONE V. Nazionale
60103 VILLANOVA DEL JUDRIO V. Scuole, 32
00213 BORGNANO V. Donizetti, 17
01009 MARIANO D.F. P.zza Municipio, df 9
01010 MARIANO D.F. V. Manzoni, 132 (Pesa)
00814 GRADISCA D'IS. V. Roma, 9 (Agrario)
00802 GRADISCA D'IS. V.le Regina Elena (Giardini)
00803 GRADISCA D'IS. V.le Trieste, df 137 (Grattacielo)
00804 GRADISCA D'IS. V.le Trieste, df 221 (Ponte)
01701 SAGRADO V. Dante, 64
00601 FOGLIANO V. Redipuglia, 22
00602 POLAZZO V. III Armata, 8 SS305
00603 REDIPUGLIA V. III Armata, 98
01629 AEROPORTO FVG
01632 RONCHI D.L. V. Redipuglia, 123 (Casette)
01633 RONCHI D.L. V. Redipuglia, df 8 (Primavera)
01614 RONCHI D.L. V. d'Annunzio, 44
01615 RONCHI D.L. V. d'Annunzio, 98 (Cimitero)
01630 RONCHI D.L. V. Vol. Libert, 18 (ex Pesa)
12031 MONFALCONE V. I Maggio, 23
12032 MONFALCONE V. Pocar (df Centro Commerciale)
12011 MONFALCONE V. S. Polo (df Ospedale)
12012 MONFALCONE V. Garibaldi, 17
12029 MONFALCONE V. Rosselli, 15/17
12015 MONFALCONE V.le O. Cosulich, 20 (Palasport)
12067 MONFALCONE V. Gorizia, 21
12069 MONFALCONE V. Marconi, 35 (Ansaldo)
12070 MONFALCONE V. del Mercato, df 2 (Entrata Cantieri)
12003 MONFALCONE V.le O. Cosulich, df 8 (Scuole Medie)
12115 MONFALCONE V. Matteotti, 7 (df Liceo)
12123 MONFALCONE V. Valentinis (df Gaslini)
12042 MONFALCONE V. Valentinis (Gaslini)
12122 MONFALCONE V. Valentinis, 65 (Solvay)
20101 S. GIOVANNI AL TIMAVO (Cartiera Burgo)
20102 S. GIOVANNI AL TIMAVO df 11
20103 VILLAGGIO DEL PESCATORE (Centro)
20104 VILLAGGIO DEL PESCATORE SS14 (Bivio)
20105 DUINO, 76 SS14 (Alice)
20106 DUINO SP2 (Centro)
20107 DUINO SP2 (Sentiero)
20124 DUINO SS14 (df Coop)
20108 SISTIANA, 59 SS14 (Campeggio)
20109 SISTIANA, 55/F SS14 (Hermada)
20110 SISTIANA, 43/C (Centro)
20111 BORGO S. MAURO SS14
20112 GINESTRE SS14
20601 TRIESTE S.ta Croce SS14 (Filtri)
20602 TRIESTE S.ta Croce SS14 (Costiera)
20603 TRIESTE S.ta Croce SS14 (Tenda Rossa)
20604 TRIESTE SS14 (Polvi)
20605 GRIGNANO/MIRAMARE SS14
20606 TRIESTE V.le Miramare, df 123/1 (Barcola)
20607 TRIESTE V.le Miramare, df 37 (Roiano)
20608 TRIESTE P.zza Libert (Autostazione)

1
f

4.44
4.45
4.48
4.50
4.52
4.53
4.54
4.58
4.59
5.00
5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
5.06
5.07
5.08
5.11
5.13
5.15
5.16
5.17
5.21
5.25
5.30

3
f

5.16
5.17
5.20
5.22
5.24
5.25
5.26
5.30
5.31
5.32
5.33
5.34
5.35
5.36
5.37
5.38
5.39
5.40
5.43
5.45
5.47
5.48
5.49
5.53
5.57
6.02

5
f

5.34
5.35
5.38
5.40
5.42
5.43
5.44
5.48
5.49
5.50
5.51
5.52
5.53
5.54
5.55
5.56
5.57
5.58
6.01
6.03
6.05
6.06
6.07
6.11
6.15
6.20

251
f
5.05
5.10
5.15
5.45

85
f

5.55
5.58
6.00
6.00
6.01
6.04
6.06
6.08
6.09
6.10
6.13
6.16
6.19
6.22
6.23
6.24
6.25
6.26
6.27
6.28
6.29
6.30
6.31
6.34
6.36
6.38
6.39
6.40
6.44
6.48
6.53

71
f

6.15
6.16
6.19
6.21
6.23
6.24
6.25
6.26
6.30
6.31
6.32
6.33
6.34
6.35
6.36
6.37
6.38
6.39
6.42
6.44
6.46
6.47
6.48
6.52
6.56
7.01

301
l-v
5.30
5.35
5.40
5.42
5.44
5.48
5.54
5.56
6.00
6.02
6.03
6.07
6.09
6.11
6.12
6.14
6.16
6.18
6.20
6.24

501
l-v

6.25
6.29
6.30
6.32
6.33
6.36
6.39
6.41
6.43
6.44

pag. 42 - A.P.T. SpA Orario invernale 2013-14 in vigore dal 10 settembre 2013 al 11 giugno 2014 - aggiornato 14/10/2013

9
f

6.35
6.38
6.40
6.40
6.41
6.44
6.46
6.48
6.49
6.50
6.54
6.57
7.00
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
7.08
7.09
7.12
7.14
7.16
7.17
7.18
7.22
7.26
7.31

173
S

6.40
6.41
6.44
6.46
6.48
6.49
6.50
6.54
6.56
6.57
6.58
6.59
7.00
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.08
7.10
7.12
7.13
7.14
7.18
7.22
7.27

133
l-v S

6.54
6.55
6.59
7.00
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
7.08
7.09
7.12
7.14
7.16
7.17
7.18
7.22
7.26
7.31

35
l-v S

7.05
7.06
7.09
7.11
7.13
7.14
7.15
7.19
7.20
7.21
7.22
7.23
7.24
7.25
7.26
7.27
7.28
7.29
7.32
7.34
7.36
7.37
7.38
7.42
7.46
7.51

7
f
6.05
6.10
6.15
6.17
6.19
6.23
6.29
6.31
6.35
6.37
6.38
6.42
6.44
6.46
6.47
6.49
6.51
6.53
6.55
7.00

87
f

7.05
7.08
7.10
7.10
7.11
7.14
7.16
7.18
7.19
7.20
7.24
7.25
7.26
7.27
7.28
7.29
7.30
7.31
7.32
7.33
7.34
7.37
7.39
7.41
7.42
7.43
7.47
7.51
7.56

11
f
6.50
6.55
7.00
7.30

95
l-v

93
f

123
l-v S

le coppie di corse
contrassegnate con
il riquadro azzurro si
effettuano con
lo stesso bus

le coppie di corse
contrassegnate
con il riquadro
giallo effettuano
coincidenza con
cambio bus

7.35
7.38
7.39
7.45
7.48
7.49
7.49

7.35
7.38
7.40
7.40
7.41
7.44
7.46
7.48
7.49
7.50
7.54
7.57
8.00
8.01
8.02
8.03
8.04
8.05
8.06
8.07
8.08
8.09
8.12
8.14
8.16
8.17
8.18
8.22
8.26
8.31

Alle ore 7.31 partenza corsa n.


81 da Trieste Autostazione per
Zona Industriale:
ore 7.36
Passeggio s.Andrea Lloyd
ore 7.46
Wartsila

ATTENZIONE:
la fermata di Campoformido
Basaldella stata
definitivamente spostata in
Via Adriatica
7.53
7.54
7.58
7.59
8.00
8.01
8.02
8.03
8.04
8.05
8.06
8.07
8.08
8.11
8.13
8.15
8.16
8.17
8.21
8.25
8.30

la fermata di Bivio Angoris


stata definitivamente
sostituita da quella di
Borgnano via Donizetti

NOTE:

-*/&"&t6%*/&"&3010350'7(.0/'"-$0/&53*&45&
le coppie di corse
contrassegnate con
il riquadro azzurro si
effettuano con
lo stesso bus

le coppie di corse
contrassegnate
con il riquadro
giallo effettuano
coincidenza con
cambio bus

NOTA:
AGGIORNAMENTO
dal 03/10/2013:
la corsa 119 diventa
con cadenza Scolastica,
inserimento nuova
ore 13.10
con cadenza non scolastica

ATTENZIONE:
la fermata di Campoformido
Basaldella stata
definitivamente spostata in
Via Adriatica
la fermata di Bivio Angoris
stata definitivamente
sostituita da quella di
Borgnano via Donizetti

numero corsa
frequenza corsa
62901 UDINE (Autostazione)
62902 UDINE V.le delle Ferriere, 19
51604 CAMPOFORMIDO Loc. Basaldella V. Adriatica, df 89
62903 UDINE V.le Palmanova, df 404
58001 LOVARIA V. Nazionale
51401 BUTTRIO V. Nazionale (Bivio Centro)
51405 BUTTRIO V. Prampero (Caminetto)
55501 MANZANO V. Udine
60102 S. GIOVANNI AL NATISONE V. Nazionale
60103 VILLANOVA DEL JUDRIO V. Scuole, 32
00213 BORGNANO V. Donizetti, 17
01009 MARIANO D.F. P.zza Municipio, df 9
01010 MARIANO D.F. V. Manzoni, 132 (Pesa)
00814 GRADISCA D'IS. V. Roma, 9 (Agrario)
00802 GRADISCA D'IS. V.le Regina Elena (Giardini)
00803 GRADISCA D'IS. V.le Trieste, df 137 (Grattacielo)
00804 GRADISCA D'IS. V.le Trieste, df 221 (Ponte)
01701 SAGRADO V. Dante, 64
00601 FOGLIANO V. Redipuglia, 22
00602 POLAZZO V. III Armata, 8 SS305
00603 REDIPUGLIA V. III Armata, 98
01629 AEROPORTO FVG
01632 RONCHI D.L. V. Redipuglia, 123 (Casette)
01633 RONCHI D.L. V. Redipuglia, df 8 (Primavera)
01614 RONCHI D.L. V. d'Annunzio, 44
01615 RONCHI D.L. V. d'Annunzio, 98 (Cimitero)
01630 RONCHI D.L. V. Vol. Libert, 18 (ex Pesa)
12031 MONFALCONE V. I Maggio, 23
12032 MONFALCONE V. Pocar (df Centro Commerciale)
12011 MONFALCONE V. S. Polo (df Ospedale)
12012 MONFALCONE V. Garibaldi, 17
12029 MONFALCONE V. Rosselli, 15/17
12015 MONFALCONE V.le O. Cosulich, 20 (Palasport)
12067 MONFALCONE V. Gorizia, 21
12069 MONFALCONE V. Marconi, 35 (Ansaldo)
12070 MONFALCONE V. del Mercato, df 2 (Entrata Cantieri)
12003 MONFALCONE V.le O. Cosulich, df 8 (Scuole Medie)
12115 MONFALCONE V. Matteotti, 7 (df Liceo)
12123 MONFALCONE V. Valentinis (df Gaslini)
12042 MONFALCONE V. Valentinis (Gaslini)
12122 MONFALCONE V. Valentinis, 65 (Solvay)
20101 S. GIOVANNI AL TIMAVO (Cartiera Burgo)
20102 S. GIOVANNI AL TIMAVO df 11
20103 VILLAGGIO DEL PESCATORE (Centro)
20104 VILLAGGIO DEL PESCATORE SS14 (Bivio)
20105 DUINO, 76 SS14 (Alice)
20106 DUINO SP2 (Centro)
20107 DUINO SP2 (Sentiero)
20124 DUINO SS14 (df Coop)
20108 SISTIANA, 59 SS14 (Campeggio)
20109 SISTIANA, 55/F SS14 (Hermada)
20110 SISTIANA, 43/C (Centro)
20111 BORGO S. MAURO SS14
20112 GINESTRE SS14
20601 TRIESTE S.ta Croce SS14 (Filtri)
20602 TRIESTE S.ta Croce SS14 (Costiera)
20603 TRIESTE S.ta Croce SS14 (Tenda Rossa)
20604 TRIESTE SS14 (Polvi)
20605 GRIGNANO/MIRAMARE SS14
20606 TRIESTE V.le Miramare, df 123/1 (Barcola)
20607 TRIESTE V.le Miramare, df 37 (Roiano)
20608 TRIESTE P.zza Libert (Autostazione)

307
f
7.00
7.05
7.10
7.12
7.14
7.18
7.24
7.26
7.30
7.32
7.33
7.37
7.39
7.41
7.42
7.44
7.46
7.48
7.50
7.54

507
f

15
f

17
f

19
f

7.55
7.59
8.00
8.02
8.03
8.06
8.09
8.11
8.13
8.14

8.05
8.08
8.10
8.10
8.11
8.14
8.16
8.18
8.19
8.20
8.24
8.27
8.30
8.31
8.32
8.33
8.34
8.35
8.36
8.37
8.38
8.39
8.42
8.44
8.46
8.47
8.48
8.52
8.56
9.01

8.35
8.38
8.40
8.40
8.41
8.44
8.46
8.48
8.49
8.50
8.54
8.55
8.56
8.57
8.58
8.59
9.00
9.01
9.02
9.03
9.04
9.07
9.09
9.11
9.12
9.13
9.17
9.21
9.26

9.05
9.08
9.10
9.10
9.11
9.14
9.16
9.18
9.19
9.20
9.24
9.25
9.26
9.27
9.28
9.29
9.30
9.31
9.32
9.33
9.34
9.37
9.39
9.41
9.42
9.43
9.47
9.51
9.56

309
f
8.25
8.30
8.35
8.37
8.39
8.43
8.49
8.51
8.55
8.57
8.58
9.02
9.04
9.06
9.07
9.09
9.11
9.13
9.15
9.19

509
f

21
f

23
f

25
f

27
f

29
f

9.20
9.24
9.25
9.27
9.28
9.31
9.34
9.36
9.38
9.39

9.35
9.38
9.40
9.40
9.41
9.44
9.46
9.48
9.49
9.50
9.54
9.57
10.00
10.01
10.02
10.03
10.04
10.05
10.06
10.07
10.08
10.09
10.12
10.14
10.16
10.17
10.18
10.22
10.26
10.31

10.05
10.08
10.10
10.10
10.11
10.14
10.16
10.18
10.19
10.20
10.24
10.25
10.26
10.27
10.28
10.29
10.30
10.31
10.32
10.33
10.34
10.37
10.39
10.41
10.42
10.43
10.47
10.51
10.56

10.35
10.38
10.40
10.40
10.41
10.44
10.46
10.48
10.49
10.50
10.54
10.55
10.56
10.57
10.58
10.59
11.00
11.01
11.02
11.03
11.04
11.07
11.09
11.11
11.12
11.13
11.17
11.21
11.26

11.05
11.08
11.10
11.10
11.11
11.14
11.16
11.18
11.19
11.20
11.24
11.27
11.30
11.31
11.32
11.33
11.34
11.35
11.36
11.37
11.38
11.39
11.42
11.44
11.46
11.47
11.48
11.52
11.56
12.01

11.35
11.38
11.40
11.40
11.41
11.44
11.46
11.48
11.49
11.50
11.54
11.57
12.00
12.01
12.02
12.03
12.04
12.05
12.06
12.07
12.08
12.09
12.12
12.14
12.16
12.17
12.18
12.22
12.26
12.31

363
f
11.10
11.15
11.20
11.22
11.24
11.28
11.34
11.36
11.40
11.42
11.43
11.47
11.49
11.51
11.52
11.54
11.56
11.58
12.00
12.04
12.09
12.10
12.12
12.13
12.16
12.19
12.21
12.23
12.24

135
f

137
f

12.05
12.08
12.10
12.10
12.11
12.14
12.16
12.18
12.19
12.20
12.24
12.27
12.30
12.31
12.32
12.33
12.34
12.35
12.36
12.37
12.38
12.39
12.42
12.44
12.46
12.47
12.48
12.52
12.56
13.01

12.35
12.38
12.40
12.40
12.41
12.44
12.46
12.48
12.49
12.50
12.54
12.57
13.00
13.01
13.02
13.03
13.04
13.05
13.06
13.07
13.08
13.09
13.12
13.14
13.16
13.17
13.18
13.22
13.26
13.31

101
f
12.20
12.25
12.30
13.00

119
S

117
no S

13.05
13.08
13.10
13.10
13.11
13.14
13.16
13.18
13.19
13.20
13.24
13.27
13.30
13.31
13.32
13.33
13.34
13.35
13.36
13.37
13.38
13.39
13.42
13.44
13.46
13.47
13.48
13.52
13.56
14.01

13.05
13.08
13.10
13.10
13.11
13.14
13.16
13.18
13.19
13.20
13.24
13.25
13.26
13.27
13.28
13.29
13.30
13.31
13.32
13.33
13.34
13.37
13.39
13.41
13.42
13.43
13.47
13.51
13.56

A.P.T. SpA Orario invernale 2013-14 in vigore dal 10 settembre 2013 al 11 giugno 2014 -aggiornato 14/10/2013

pag. 43

NOTE:

-*/&"&t6%*/&"&3010350'7(.0/'"-$0/&53*&45&
numero corsa
frequenza corsa
62901 UDINE (Autostazione)
62902 UDINE V.le delle Ferriere, 19
51604 CAMPOFORMIDO Loc. Basaldella V. Adriatica, df 89
62903 UDINE V.le Palmanova, df 404
58001 LOVARIA V. Nazionale
51401 BUTTRIO V. Nazionale (Bivio Centro)
51405 BUTTRIO V. Prampero (Caminetto)
55501 MANZANO V. Udine
60102 S. GIOVANNI AL NATISONE V. Nazionale
60103 VILLANOVA DEL JUDRIO V. Scuole, 32
00213 BORGNANO V. Donizetti, 17
01009 MARIANO D.F. P.zza Municipio, df 9
01010 MARIANO D.F. V. Manzoni, 132 (Pesa)
00814 GRADISCA D'IS. V. Roma, 9 (Agrario)
00802 GRADISCA D'IS. V.le Regina Elena (Giardini)
00803 GRADISCA D'IS. V.le Trieste, df 137 (Grattacielo)
00804 GRADISCA D'IS. V.le Trieste, df 221 (Ponte)
01701 SAGRADO V. Dante, 64
00601 FOGLIANO V. Redipuglia, 22
00602 POLAZZO V. III Armata, 8 SS305
00603 REDIPUGLIA V. III Armata, 98
01629 AEROPORTO FVG
01632 RONCHI D.L. V. Redipuglia, 123 (Casette)
01633 RONCHI D.L. V. Redipuglia, df 8 (Primavera)
01614 RONCHI D.L. V. d'Annunzio, 44
01615 RONCHI D.L. V. d'Annunzio, 98 (Cimitero)
01630 RONCHI D.L. V. Vol. Libert, 18 (ex Pesa)
12031 MONFALCONE V. I Maggio, 23
12032 MONFALCONE V. Pocar (df Centro Commerciale)
12011 MONFALCONE V. S. Polo (df Ospedale)
12012 MONFALCONE V. Garibaldi, 17
12029 MONFALCONE V. Rosselli, 15/17
12015 MONFALCONE V.le O. Cosulich, 20 (Palasport)
12067 MONFALCONE V. Gorizia, 21
12069 MONFALCONE V. Marconi, 35 (Ansaldo)
12070 MONFALCONE V. del Mercato, df 2 (Entrata Cantieri)
12003 MONFALCONE V.le O. Cosulich, df 8 (Scuole Medie)
12115 MONFALCONE V. Matteotti, 7 (df Liceo)
12123 MONFALCONE V. Valentinis (df Gaslini)
12042 MONFALCONE V. Valentinis (Gaslini)
12122 MONFALCONE V. Valentinis, 65 (Solvay)
20101 S. GIOVANNI AL TIMAVO (Cartiera Burgo)
20102 S. GIOVANNI AL TIMAVO df 11
20103 VILLAGGIO DEL PESCATORE (Centro)
20104 VILLAGGIO DEL PESCATORE SS14 (Bivio)
20105 DUINO, 76 SS14 (Alice)
20106 DUINO SP2 (Centro)
20107 DUINO SP2 (Sentiero)
20124 DUINO SS14 (df Coop)
20108 SISTIANA, 59 SS14 (Campeggio)
20109 SISTIANA, 55/F SS14 (Hermada)
20110 SISTIANA, 43/C (Centro)
20111 BORGO S. MAURO SS14
20112 GINESTRE SS14
20601 TRIESTE S.ta Croce SS14 (Filtri)
20602 TRIESTE S.ta Croce SS14 (Costiera)
20603 TRIESTE S.ta Croce SS14 (Tenda Rossa)
20604 TRIESTE SS14 (Polvi)
20605 GRIGNANO/MIRAMARE SS14
20606 TRIESTE V.le Miramare, df 123/1 (Barcola)
20607 TRIESTE V.le Miramare, df 37 (Roiano)
20608 TRIESTE P.zza Libert (Autostazione)

357
f
12.30
12.35
12.40
12.42
12.44
12.48
12.54
12.56
13.00
13.02
13.03
13.07
13.09
13.11
13.12
13.14
13.16
13.18
13.20
13.24

557
f

13.25
13.29
13.30
13.32
13.33
13.36
13.39
13.41
13.43
13.44

161
l-v S

13.39
13.41
13.42
13.43
13.47
13.48
13.49
13.50
13.51
13.52
13.53
13.54
13.55
13.56
13.57
14.00
14.02
14.04
14.05
14.06
14.10
14.14
14.19

37
f

13.35
13.38
13.40
13.40
13.41
13.44
13.46
13.48
13.49
13.50
13.54
13.57
14.00
14.01
14.02
14.03
14.04
14.05
14.06
14.07
14.08
14.09
14.12
14.14
14.16
14.17
14.18
14.22
14.26
14.31

151
sab

14.05
14.08
14.10
14.10
14.11
14.14
14.16
14.20
14.23
14.24
14.25
14.27
14.30
14.33
14.36
14.39
14.42
14.43
14.44
14.45
14.46
14.47
14.48
14.49
14.50
14.51
14.54
14.56
14.58
14.59
15.00
15.04
15.08
15.13

149
l-v

14.05
14.08
14.10
14.10
14.11
14.14
14.16
14.18
14.19
14.20
14.24
14.27
14.30
14.31
14.32
14.33
14.34
14.35
14.36
14.37
14.38
14.39
14.42
14.44
14.46
14.47
14.48
14.52
14.56
15.01

75
l-v

315
f
13.35
13.40
13.45
13.47
13.49
13.53
13.59
14.01
14.05
14.07
14.08
14.12
14.14
14.16
14.17
14.19
14.21
14.23
14.25
14.29

14.30
14.30
14.32
14.34
14.35
14.36
14.39
14.42
14.43
14.44
14.45
14.46
14.47
14.48
14.49
14.50
14.51
14.52
14.55
14.57
14.59
15.00
15.01
15.05
15.09
15.14

pag. 44 - A.P.T. SpA Orario invernale 2013-14 in vigore dal 10 settembre 2013 al 11 giugno 2014 - aggiornato 14/10/2013

41
f

14.35
14.38
14.40
14.40
14.41
14.44
14.46
14.48
14.49
14.50
14.54
14.55
14.56
14.57
14.58
14.59
15.00
15.01
15.02
15.03
15.04
15.07
15.09
15.11
15.12
15.13
15.17
15.21
15.26

43
f

15.05
15.08
15.10
15.10
15.11
15.14
15.16
15.18
15.19
15.20
15.24
15.25
15.26
15.27
15.28
15.29
15.30
15.31
15.32
15.33
15.34
15.37
15.39
15.41
15.42
15.43
15.47
15.51
15.56

317
f
14.20
14.25
14.30
14.32
14.34
14.38
14.44
14.46
14.50
14.52
14.53
14.57
14.59
15.01
15.02
15.04
15.06
15.08
15.10
15.14

517
f

15.15
15.19
15.20
15.22
15.23
15.26
15.29
15.31
15.33
15.34

45
f

15.35
15.38
15.40
15.40
15.41
15.44
15.46
15.48
15.49
15.50
15.54
15.57
16.00
16.01
16.02
16.03
16.04
16.05
16.06
16.07
16.08
16.09
16.12
16.14
16.16
16.17
16.18
16.22
16.26
16.31

47
f

16.05
16.08
16.10
16.10
16.11
16.14
16.16
16.18
16.19
16.20
16.24
16.25
16.26
16.27
16.28
16.29
16.30
16.31
16.32
16.33
16.34
16.37
16.39
16.41
16.42
16.43
16.47
16.51
16.56

581
f
15.25
15.30
15.35
15.37
15.39
15.43
15.49
15.51
15.55
15.57
15.58
16.02
16.04
16.06
16.07
16.09
16.11
16.13
16.15
16.19

49
l-v

113
sab

51
l-v

le coppie di corse
contrassegnate con
il riquadro azzurro si
effettuano con
lo stesso bus

le coppie di corse
contrassegnate
con il riquadro
giallo effettuano
coincidenza con
cambio bus

16.35
16.38
16.40
16.40
16.41
16.44
16.46
16.50
16.53
16.54
16.55
16.57
17.00
17.01
17.02
17.05
17.08
17.11
17.14
17.15
17.16
17.17
17.18
17.19
17.20
17.21
17.22
17.23
17.26
17.28
17.30
17.31
17.32
17.36
17.40
17.45

16.35
16.38
16.40
16.40
16.41
16.44
16.46
16.48
16.49
16.50
16.54
16.57
17.00
17.01
17.02
17.03
17.04
17.05
17.06
17.07
17.08
17.09
17.12
17.14
17.16
17.17
17.18
17.22
17.26
17.31

17.05
17.08
17.10
17.10
17.11
17.14
17.16
17.18
17.19
17.20
17.23
17.26
17.27
17.28
17.29
17.30
17.31
17.32
17.33
17.34
17.35
17.36
17.39
17.41
17.43
17.44
17.45
17.49
17.53
17.58

La corsa n. 151 effettua anche


la fermata MONFALCONE V.
Boito, 53 (Campo Sportivo)
alle ore 14.28

ATTENZIONE:
la fermata di Campoformido
Basaldella stata
definitivamente spostata in
Via Adriatica
la fermata di Bivio Angoris
stata definitivamente
sostituita da quella di
Borgnano via Donizetti

NOTE:

-*/&"&t6%*/&"&3010350'7(.0/'"-$0/&53*&45&
le coppie di corse
contrassegnate con
il riquadro azzurro si
effettuano con
lo stesso bus

le coppie di corse
contrassegnate
con il riquadro
giallo effettuano
coincidenza con
cambio bus

La corsa n. 53 effettua anche


la fermata RONCHI D.L. V.
Tambarin, 5 (Zona Artigianale)
alle ore 17.33

ATTENZIONE:
la fermata di Campoformido
Basaldella stata
definitivamente spostata in
Via Adriatica
la fermata di Bivio Angoris
stata definitivamente
sostituita da quella di
Borgnano via Donizetti

numero corsa
frequenza corsa
62901 UDINE (Autostazione)
62902 UDINE V.le delle Ferriere, 19
51604 CAMPOFORMIDO Loc. Basaldella V. Adriatica, df 89
62903 UDINE V.le Palmanova, df 404
58001 LOVARIA V. Nazionale
51401 BUTTRIO V. Nazionale (Bivio Centro)
51405 BUTTRIO V. Prampero (Caminetto)
55501 MANZANO V. Udine
60102 S. GIOVANNI AL NATISONE V. Nazionale
60103 VILLANOVA DEL JUDRIO V. Scuole, 32
00213 BORGNANO V. Donizetti, 17
01009 MARIANO D.F. P.zza Municipio, df 9
01010 MARIANO D.F. V. Manzoni, 132 (Pesa)
00814 GRADISCA D'IS. V. Roma, 9 (Agrario)
00802 GRADISCA D'IS. V.le Regina Elena (Giardini)
00803 GRADISCA D'IS. V.le Trieste, df 137 (Grattacielo)
00804 GRADISCA D'IS. V.le Trieste, df 221 (Ponte)
01701 SAGRADO V. Dante, 64
00601 FOGLIANO V. Redipuglia, 22
00602 POLAZZO V. III Armata, 8 SS305
00603 REDIPUGLIA V. III Armata, 98
01629 AEROPORTO FVG
01632 RONCHI D.L. V. Redipuglia, 123 (Casette)
01633 RONCHI D.L. V. Redipuglia, df 8 (Primavera)
01614 RONCHI D.L. V. d'Annunzio, 44
01615 RONCHI D.L. V. d'Annunzio, 98 (Cimitero)
01630 RONCHI D.L. V. Vol. Libert, 18 (ex Pesa)
12031 MONFALCONE V. I Maggio, 23
12032 MONFALCONE V. Pocar (df Centro Commerciale)
12011 MONFALCONE V. S. Polo (df Ospedale)
12012 MONFALCONE V. Garibaldi, 17
12029 MONFALCONE V. Rosselli, 15/17
12015 MONFALCONE V.le O. Cosulich, 20 (Palasport)
12067 MONFALCONE V. Gorizia, 21
12069 MONFALCONE V. Marconi, 35 (Ansaldo)
12070 MONFALCONE V. del Mercato, df 2 (Entrata Cantieri)
12003 MONFALCONE V.le O. Cosulich, df 8 (Scuole Medie)
12115 MONFALCONE V. Matteotti, 7 (df Liceo)
12123 MONFALCONE V. Valentinis (df Gaslini)
12042 MONFALCONE V. Valentinis (Gaslini)
12122 MONFALCONE V. Valentinis, 65 (Solvay)
20101 S. GIOVANNI AL TIMAVO (Cartiera Burgo)
20102 S. GIOVANNI AL TIMAVO df 11
20103 VILLAGGIO DEL PESCATORE (Centro)
20104 VILLAGGIO DEL PESCATORE SS14 (Bivio)
20105 DUINO, 76 SS14 (Alice)
20106 DUINO SP2 (Centro)
20107 DUINO SP2 (Sentiero)
20124 DUINO SS14 (df Coop)
20108 SISTIANA, 59 SS14 (Campeggio)
20109 SISTIANA, 55/F SS14 (Hermada)
20110 SISTIANA, 43/C (Centro)
20111 BORGO S. MAURO SS14
20112 GINESTRE SS14
20601 TRIESTE S.ta Croce SS14 (Filtri)
20602 TRIESTE S.ta Croce SS14 (Costiera)
20603 TRIESTE S.ta Croce SS14 (Tenda Rossa)
20604 TRIESTE SS14 (Polvi)
20605 GRIGNANO/MIRAMARE SS14
20606 TRIESTE V.le Miramare, df 123/1 (Barcola)
20607 TRIESTE V.le Miramare, df 37 (Roiano)
20608 TRIESTE P.zza Libert (Autostazione)

387
sab

17.05
17.08
17.10
17.10
17.11
17.14
17.16
17.18
17.19
17.20
17.24
17.25
17.26
17.27
17.28
17.29
17.30
17.31
17.32
17.33
17.34
17.37
17.39
17.41
17.42
17.43
17.47
17.51
17.56

77
l-v

17.20
17.20
17.22
17.24
17.25
17.26
17.30
17.31
17.32
17.33
17.34
17.35
17.36
17.37
17.38
17.39
17.40
17.43
17.45
17.47
17.48
17.49
17.53
17.57
18.02

53
l-v

17.35
17.38
17.40
17.40
17.41
17.44
17.46
17.48
17.49
17.50
17.53
17.56
17.57
17.58
17.59
18.00
18.01
18.02
18.03
18.04
18.05
18.06
18.09
18.11
18.13
18.14
18.15
18.19
18.23
18.28

127
sab

389
f

17.35
17.38
17.40
17.40
17.41
17.44
17.46
17.48
17.49
17.50
17.54
17.55
17.56
17.57
17.58
17.59
18.00
18.01
18.02
18.03
18.04
18.07
18.09
18.11
18.12
18.13
18.17
18.21
18.26

17.00
17.05
17.10
17.12
17.14
17.18
17.24
17.26
17.30
17.32
17.33
17.37
17.39
17.41
17.42
17.44
17.46
17.48
17.50
17.54
17.58
17.59
18.01
18.02
18.05
18.08
18.10

139
f

18.05
18.08
18.10
18.10
18.11
18.14
18.16
18.18
18.19
18.20
18.24
18.27
18.30
18.31
18.32
18.33
18.34
18.35
18.36
18.37
18.38
18.39
18.42
18.44
18.46
18.47
18.48
18.52
18.56
19.01

59
f

18.35
18.38
18.40
18.40
18.41
18.44
18.46
18.48
18.49
18.50
18.54
18.55
18.56
18.57
18.58
18.59
19.00
19.01
19.02
19.03
19.04
19.07
19.09
19.11
19.12
19.13
19.17
19.21
19.26

321
f

17.50
17.55
18.00
18.02
18.04
18.08
18.14
18.16
18.20
18.22
18.23
18.27
18.29
18.31
18.32
18.34
18.36
18.38
18.40
18.44

521
f

18.45
18.49
18.50
18.52
18.53
18.56
18.59
19.01
19.02
19.03

61
f

19.05
19.08
19.10
19.10
19.11
19.14
19.16
19.18
19.19
19.20
19.24
19.27
19.30
19.31
19.32
19.33
19.34
19.35
19.36
19.37
19.38
19.39
19.42
19.44
19.46
19.47
19.48
19.52
19.56
20.01

323
l-v

18.30
18.35
18.40
18.42
18.44
18.48
18.54
18.56
19.00
19.02
19.03
19.07
19.09
19.11
19.12
19.14
19.16
19.18
19.20
19.24

523
l-v

19.25
19.29
19.30
19.32
19.33
19.36
19.39
19.41
19.43
19.44

131
f

19.35
19.38
19.40
19.40
19.41
19.44
19.46
19.48
19.49
19.50
19.54
19.55
19.56
19.57
19.58
19.59
20.00
20.01
20.02
20.03
20.04
20.07
20.09
20.11
20.12
20.13
20.17
20.21
20.26

325
f

19.00
19.05
19.10
19.12
19.14
19.18
19.24
19.26
19.30
19.32
19.33
19.37
19.39
19.41
19.42
19.44
19.46
19.48
19.50
19.54

525
f

19.55
19.59
20.00
20.02
20.03
20.06
20.09
20.11
20.13
20.14

333
f

19.30
19.35
19.40
19.42
19.44
19.48
19.54
19.56
20.00
20.02
20.03
20.07
20.09
20.11
20.12
20.14
20.16
20.18
20.20
20.24

533
f

65
f

20.25
20.29
20.30
20.32
20.33
20.36
20.39
20.41
20.43
20.44

20.35
20.38
20.40
20.40
20.41
20.44
20.46
20.48
20.49
20.50
20.54
20.55
20.56
20.57
20.58
20.59
21.00
21.01
21.02
21.03
21.04
21.07
21.09
21.11
21.12
21.13
21.17
21.21
21.26

A.P.T. SpA Orario invernale 2013-14 in vigore dal 10 settembre 2013 al 11 giugno 2014 -aggiornato 14/10/2013

pag. 45

-*/&"&t6%*/&"&3010350'7(.0/'"-$0/&53*&45&
numero corsa
frequenza corsa
62901 UDINE (Autostazione)
62902 UDINE V.le delle Ferriere, 19
51604 CAMPOFORMIDO Loc. Basaldella V. Adriatica, df 89
62903 UDINE V.le Palmanova, df 404
58001 LOVARIA V. Nazionale
51401 BUTTRIO V. Nazionale (Bivio Centro)
51405 BUTTRIO V. Prampero (Caminetto)
55501 MANZANO V. Udine
60102 S. GIOVANNI AL NATISONE V. Nazionale
60103 VILLANOVA DEL JUDRIO V. Scuole, 32
00213 BORGNANO V. Donizetti, 17
01009 MARIANO D.F. P.zza Municipio, df 9
01010 MARIANO D.F. V. Manzoni, 132 (Pesa)
00814 GRADISCA D'IS. V. Roma, 9 (Agrario)
00802 GRADISCA D'IS. V.le Regina Elena (Giardini)
00803 GRADISCA D'IS. V.le Trieste, df 137 (Grattacielo)
00804 GRADISCA D'IS. V.le Trieste, df 221 (Ponte)
01701 SAGRADO V. Dante, 64
00601 FOGLIANO V. Redipuglia, 22
00602 POLAZZO V. III Armata, 8 SS305
00603 REDIPUGLIA V. III Armata, 98
01629 AEROPORTO FVG
01632 RONCHI D.L. V. Redipuglia, 123 (Casette)
01633 RONCHI D.L. V. Redipuglia, df 8 (Primavera)
01614 RONCHI D.L. V. d'Annunzio, 44
01615 RONCHI D.L. V. d'Annunzio, 98 (Cimitero)
01630 RONCHI D.L. V. Vol. Libert, 18 (ex Pesa)
12031 MONFALCONE V. I Maggio, 23
12032 MONFALCONE V. Pocar (df Centro Commerciale)
12011 MONFALCONE V. S. Polo (df Ospedale)
12012 MONFALCONE V. Garibaldi, 17
12029 MONFALCONE V. Rosselli, 15/17
12015 MONFALCONE V.le O. Cosulich, 20 (Palasport)
12067 MONFALCONE V. Gorizia, 21
12069 MONFALCONE V. Marconi, 35 (Ansaldo)
12070 MONFALCONE V. del Mercato, df 2 (Cantieri)
12003 MONFALCONE V.le O. Cosulich, df 8 (Sc.Medie)
12115 MONFALCONE V. Matteotti, 7 (df Liceo)
12123 MONFALCONE V. Valentinis (df Gaslini)
12042 MONFALCONE V. Valentinis (Gaslini)
12122 MONFALCONE V. Valentinis, 65 (Solvay)
20101 S. GIOVANNI AL TIMAVO (Cartiera Burgo)
20102 S. GIOVANNI AL TIMAVO df 11
20103 VILLAGGIO DEL PESCATORE (Centro)
20104 VILLAGGIO DEL PESCATORE SS14 (Bivio)
20105 DUINO, 76 SS14 (Alice)
20106 DUINO SP2 (Centro)
20107 DUINO SP2 (Sentiero)
20124 DUINO SS14 (df Coop)
20108 SISTIANA, 59 SS14 (Campeggio)
20109 SISTIANA, 55/F SS14 (Hermada)
20110 SISTIANA, 43/C (Centro)
20111 BORGO S. MAURO SS14
20112 GINESTRE SS14
20601 TRIESTE S.ta Croce SS14 (Filtri)
20602 TRIESTE S.ta Croce SS14 (Costiera)
20603 TRIESTE S.ta Croce SS14 (Tenda Rossa)
20604 TRIESTE SS14 (Polvi)
20605 GRIGNANO/MIRAMARE SS14
20606 TRIESTE V.le Miramare, df 123/1 (Barcola)
20607 TRIESTE V.le Miramare, df 37 (Roiano)
20608 TRIESTE P.zza Libert (Autostazione)

327
f
20.36
20.41
20.46
20.48
20.50
20.54
21.00
21.02
21.06
21.08
21.09
21.13
21.15
21.17
21.18
21.20
21.22
21.24
21.26
21.30

69
f

21.35
21.38
21.40
21.40
21.41
21.44
21.46
21.48
21.49
21.50
21.54
21.55
21.56
21.57
21.58
21.59
22.00
22.01
22.02
22.03
22.04
22.07
22.09
22.11
22.12
22.13
22.17
22.21
22.26

335
f
21.17
21.22
21.27
21.29
21.31
21.35
21.41
21.43
21.47
21.49
21.50
21.54
21.56
21.58
21.59
22.01
22.03
22.05
22.07
22.11

177
l-v

22.25
22.28
22.30
22.30
22.31
22.34
22.36
22.41
22.41
22.42
22.46
22.47
22.48
22.51
22.54
22.55
22.56
22.57
22.58
22.59
23.00
23.01
23.02
23.03
23.04
23.07
23.09
23.11
23.12
23.13
23.17
23.21
23.26

167
sab

22.35
22.38
22.40
22.40
22.41
22.44
22.46
22.48
22.49
22.50
22.53
22.56
22.57
22.58
22.59
23.00
23.01
23.02
23.03
23.04
23.05
23.06
23.09
23.11
23.13
23.14
23.15
23.19
23.23
23.28

141
f

383
f
23.12
23.17
23.22
23.24
23.26
23.30
23.36
23.38
23.42
23.44
23.45
23.49
23.51

23.30
23.33
23.35
23.35
23.36
23.39
23.41
23.43
23.44
23.45
23.49
23.50
23.51
23.52
23.53
23.54
23.55
23.56
23.57
23.58
23.59
0.02
0.04
0.06
0.07
0.08
0.12
0.16
0.21

pag. 46 - A.P.T. SpA Orario invernale 2013-14 in vigore dal 10 settembre 2013 al 11 giugno 2014 - aggiornato 14/10/2013

367
fes
4.55
5.00
5.05
5.07
5.09
5.13
5.19
5.21
5.25
5.27
5.28
5.32
5.34
5.36
5.37
5.39
5.41
5.43
5.45
5.49

97
fes

6.00
6.03
6.05
6.05
6.06
6.09
6.11
6.13
6.14
6.15
6.18
6.21
6.22
6.23
6.24
6.25
6.26
6.27
6.28
6.29
6.30
6.31
6.34
6.36
6.38
6.39
6.40
6.44
6.48
6.53

13
fes

7.05
7.08
7.10
7.10
7.11
7.14
7.16
7.18
7.19
7.20
7.24
7.25
7.26
7.27
7.28
7.29
7.30
7.31
7.32
7.33
7.34
7.37
7.39
7.41
7.42
7.43
7.47
7.51
7.56

NOTE:
105
fes

8.05
8.08
8.10
8.10
8.11
8.14
8.16
8.18
8.19
8.20
8.24
8.27
8.30
8.31
8.32
8.33
8.34
8.35
8.36
8.37
8.38
8.39
8.42
8.44
8.46
8.47
8.48
8.52
8.56
9.01

185
fes

9.05
9.08
9.10
9.10
9.11
9.14
9.16
9.18
9.19
9.20
9.24
9.27
9.30
9.31
9.32
9.33
9.34
9.35
9.36
9.37
9.38
9.39
9.42
9.44
9.46
9.47
9.48
9.52
9.56
10.01

369
fes
8.55
9.00
9.05
9.07
9.09
9.13
9.19
9.21
9.25
9.27
9.28
9.32
9.34
9.36
9.37
9.39
9.41
9.43
9.45
9.49

107
fes

9.55
9.58
10.00
10.00
10.01
10.04
10.06
10.08
10.09
10.10
10.14
10.17
10.20
10.21
10.22
10.23
10.24
10.25
10.26
10.27
10.28
10.29
10.32
10.34
10.36
10.37
10.38
10.42
10.46
10.51

181
fes

11.00
11.03
11.05
11.05
11.06
11.09
11.11
11.13
11.14
11.15
11.19
11.20
11.21
11.22
11.23
11.24
11.25
11.26
11.27
11.28
11.29
11.32
11.34
11.36
11.37
11.38
11.42
11.46
11.51

353
fes
11.05
11.10
11.15
11.17
11.19
11.23
11.29
11.31
11.35
11.37
11.38
11.42
11.44
11.46
11.47
11.49
11.51
11.53
11.55
11.59

147
fes

le coppie di corse
contrassegnate con
il riquadro azzurro si
effettuano con
lo stesso bus

le coppie di corse
contrassegnate
con il riquadro
giallo effettuano
coincidenza con
cambio bus

12.05
12.08
12.10
12.10
12.11
12.14
12.16
12.18
12.19
12.20
12.24
12.27
12.30
12.31
12.32
12.33
12.34
12.35
12.36
12.37
12.38
12.39
12.42
12.44
12.46
12.47
12.48
12.52
12.56
13.01

La corsa n.177 effettua anche


la fermata TRIESTE Piazza
Oberdan ore 23.31

ATTENZIONE:
la fermata di Campoformido
Basaldella stata
definitivamente spostata in
Via Adriatica
la fermata di Bivio Angoris
stata definitivamente
sostituita da quella di
Borgnano via Donizetti

AGGIORNAMENTO
DAL 19/09/2013
La corsa n.177
anticipata di 10 minuti

stata

NOTE:

-*/&"&t6%*/&"&3010350'7(.0/'"-$0/&53*&45&
le coppie di corse
contrassegnate con
il riquadro azzurro si
effettuano con
lo stesso bus

le coppie di corse
contrassegnate
con il riquadro
giallo effettuano
coincidenza con
cambio bus

ATTENZIONE:
la fermata di Campoformido
Basaldella stata
definitivamente spostata in
Via Adriatica
la fermata di Bivio Angoris
stata definitivamente
sostituita da quella di
Borgnano via Donizetti

numero corsa
frequenza corsa
62901 UDINE (Autostazione)
62902 UDINE V.le delle Ferriere, 19
51604 CAMPOFORMIDO Loc. Basaldella V. Adriatica, df 89
62903 UDINE V.le Palmanova, df 404
58001 LOVARIA V. Nazionale
51401 BUTTRIO V. Nazionale (Bivio Centro)
51405 BUTTRIO V. Prampero (Caminetto)
55501 MANZANO V. Udine
60102 S. GIOVANNI AL NATISONE V. Nazionale
60103 VILLANOVA DEL JUDRIO V. Scuole, 32
00213 BORGNANO V. Donizetti, 17
01009 MARIANO D.F. P.zza Municipio, df 9
01010 MARIANO D.F. V. Manzoni, 132 (Pesa)
00814 GRADISCA D'IS. V. Roma, 9 (Agrario)
00802 GRADISCA D'IS. V.le Regina Elena (Giardini)
00803 GRADISCA D'IS. V.le Trieste, df 137 (Grattacielo)
00804 GRADISCA D'IS. V.le Trieste, df 221 (Ponte)
01701 SAGRADO V. Dante, 64
00601 FOGLIANO V. Redipuglia, 22
00602 POLAZZO V. III Armata, 8 SS305
00603 REDIPUGLIA V. III Armata, 98
01629 AEROPORTO FVG
01632 RONCHI D.L. V. Redipuglia, 123 (Casette)
01633 RONCHI D.L. V. Redipuglia, df 8 (Primavera)
01614 RONCHI D.L. V. d'Annunzio, 44
01615 RONCHI D.L. V. d'Annunzio, 98 (Cimitero)
01630 RONCHI D.L. V. Vol. Libert, 18 (ex Pesa)
12031 MONFALCONE V. I Maggio, 23
12032 MONFALCONE V. Pocar (df Centro Commerciale)
12011 MONFALCONE V. S. Polo (df Ospedale)
12012 MONFALCONE V. Garibaldi, 17
12029 MONFALCONE V. Rosselli, 15/17
12015 MONFALCONE V.le O. Cosulich, 20 (Palasport)
12067 MONFALCONE V. Gorizia, 21
12069 MONFALCONE V. Marconi, 35 (Ansaldo)
12070 MONFALCONE V. del Mercato, df 2 (Entrata Cantieri)
12003 MONFALCONE V.le O. Cosulich, df 8 (Scuole Medie)
12115 MONFALCONE V. Matteotti, 7 (df Liceo)
12123 MONFALCONE V. Valentinis (df Gaslini)
12042 MONFALCONE V. Valentinis (Gaslini)
12122 MONFALCONE V. Valentinis, 65 (Solvay)
20101 S. GIOVANNI AL TIMAVO (Cartiera Burgo)
20102 S. GIOVANNI AL TIMAVO df 11
20103 VILLAGGIO DEL PESCATORE (Centro)
20104 VILLAGGIO DEL PESCATORE SS14 (Bivio)
20105 DUINO, 76 SS14 (Alice)
20106 DUINO SP2 (Centro)
20107 DUINO SP2 (Sentiero)
20124 DUINO SS14 (df Coop)
20108 SISTIANA, 59 SS14 (Campeggio)
20109 SISTIANA, 55/F SS14 (Hermada)
20110 SISTIANA, 43/C (Centro)
20111 BORGO S. MAURO SS14
20112 GINESTRE SS14
20601 TRIESTE S.ta Croce SS14 (Filtri)
20602 TRIESTE S.ta Croce SS14 (Costiera)
20603 TRIESTE S.ta Croce SS14 (Tenda Rossa)
20604 TRIESTE SS14 (Polvi)
20605 GRIGNANO/MIRAMARE SS14
20606 TRIESTE V.le Miramare, df 123/1 (Barcola)
20607 TRIESTE V.le Miramare, df 37 (Roiano)
20608 TRIESTE P.zza Libert (Autostazione)

111
fes

13.05
13.08
13.10
13.10
13.11
13.14
13.16
13.18
13.19
13.20
13.24
13.25
13.26
13.27
13.28
13.29
13.30
13.31
13.32
13.33
13.34
13.37
13.39
13.41
13.42
13.43
13.47
13.51
13.56

379
fes
13.00
13.05
13.10
13.12
13.14
13.18
13.24
13.26
13.30
13.32
13.33
13.37
13.39
13.41
13.42
13.44
13.46
13.48
13.50
13.54

153
fes

14.05
14.08
14.10
14.10
14.11
14.14
14.16
14.18
14.19
14.20
14.23
14.26
14.29
14.32
14.33
14.34
14.35
14.36
14.37
14.38
14.39
14.40
14.41
14.44
14.46
14.48
14.49
14.50
14.54
14.58
15.03

359
fes
15.10
15.15
15.20
15.22
15.24
15.28
15.34
15.36
15.40
15.42
15.43
15.47
15.49
15.51
15.52
15.54
15.56
15.58
16.00
16.04

115
fes

125
fes

103
fes

16.05
16.08
16.10
16.10
16.11
16.14
16.16
16.18
16.19
16.20
16.24
16.25
16.26
16.27
16.28
16.29
16.30
16.31
16.32
16.33
16.34
16.37
16.39
16.41
16.42
16.43
16.47
16.51
16.56

16.45
16.48
16.50
16.50
16.51
16.54
16.56
16.58
16.59
17.00
17.04
17.07
17.10
17.11
17.12
17.13
17.14
17.15
17.16
17.17
17.18
17.19
17.22
17.24
17.26
17.27
17.28
17.32
17.36
17.41

17.35
17.38
17.40
17.40
17.41
17.44
17.46
17.48
17.49
17.50
17.54
17.55
17.56
17.57
17.58
17.59
18.00
18.01
18.02
18.03
18.04
18.07
18.09
18.11
18.12
18.13
18.17
18.21
18.26

365
fes
17.05
17.10
17.15
17.17
17.19
17.23
17.29
17.31
17.35
17.37
17.38
17.42
17.44
17.46
17.47
17.49
17.51
17.53
17.55
17.59

145
fes

18.05
18.08
18.10
18.10
18.11
18.14
18.16
18.18
18.19
18.20
18.24
18.27
18.30
18.31
18.32
18.33
18.34
18.35
18.36
18.37
18.38
18.39
18.42
18.44
18.46
18.47
18.48
18.52
18.56
19.01

373
fes
18.15
18.20
18.25
18.27
18.29
18.33
18.39
18.41
18.45
18.47
18.48
18.52
18.54
18.56
18.57
18.59
19.01
19.03
19.05
19.09

183
fes

19.10
19.13
19.15
19.15
19.16
19.19
19.21
19.23
19.24
19.25
19.29
19.30
19.31
19.32
19.33
19.34
19.35
19.36
19.37
19.38
19.39
19.42
19.44
19.46
19.47
19.48
19.52
19.56
20.01

375
fes
20.10
20.15
20.20
20.22
20.24
20.28
20.34
20.36
20.40
20.42
20.43
20.47
20.49
20.51
20.52
20.54
20.56
20.58
21.00
21.04

187
fes

121
fes

21.05
21.08
21.10
21.10
21.11
21.14
21.16
21.18
21.19
21.20
21.24
21.27
21.30
21.31
21.32
21.33
21.34
21.35
21.36
21.37
21.38
21.39
21.42
21.44
21.46
21.47
21.48
21.52
21.56
22.01

22.35
22.38
22.40
22.40
22.41
22.44
22.46
22.48
22.49
22.50
22.53
22.56
22.57
22.58
22.59
23.00
23.01
23.02
23.03
23.04
23.05
23.06
23.09
23.11
23.13
23.14
23.15
23.19
23.23
23.28

255
fes
22.10
22.15
22.20
22.22
22.24
22.28
22.34
22.36
22.40
22.42
22.43
22.47
22.49
22.51
22.52
22.54
22.56
22.58
23.00
23.04

A.P.T. SpA Orario invernale 2013-14 in vigore dal 10 settembre 2013 al 11 giugno 2014 -aggiornato 14/10/2013

143
fes

23.30
23.33
23.35
23.35
23.36
23.39
23.41
23.43
23.44
23.45
23.49
23.50
23.51
23.52
23.53
23.54
23.55
23.56
23.57
23.58
23.59
0.02
0.04
0.06
0.07
0.08
0.12
0.16
0.21

pag. 47

NOTE:

-*/&"&t53*&45&.0/'"-$0/&"&3010350'7(6%*/&
numero corsa
frequenza corsa
20608 TRIESTE P.zza Libert (Autostazione)
20614 TRIESTE V.le Miramare, 37 (Roiano)
20615 TRIESTE V.le Miramare, 129/1 (Barcola)
20616 GRIGNANO/MIRAMARE SS14
20617 TRIESTE S.ta Croce SS14 (Tenda Rossa)
20618 TRIESTE S.ta Croce SS14 (Costiera)
20619 TRIESTE S.ta Croce SS14 (Filtri)
20113 GINESTRE SS14
20114 BORGO S. MAURO SS14
20115 SISTIANA, 45/E SS14 (Centro)
20116 SISTIANA, 55/F SS14 (Hermada)
20117 SISTIANA, 59 SS14 (Campeggio)
20123 DUINO SS14 (Coop)
20118 DUINO, SP2 (Sentiero)
20119 DUINO, 28 SP2 (Centro)
20120 DUINO, 76 SS14 (Alice)
20121 VILLAGGIO DEL PESCATORE SS14 (Bivio)
20103 VILLAGGIO DEL PESCATORE (Centro)
20122 S. GIOVANNI AL TIMAVO, 11 SS14
20101 S. GIOVANNI AL TIMAVO (Cartiera Burgo)
12039 MONFALCONE V. Valentinis, df 65 (Solvay)
12042 MONFALCONE V. Valentinis (Gaslini)
12044 MONFALCONE V. Matteotti (Liceo)
12116 MONFALCONE V. Boito, 46 (Polo Prof.)
12015 MONFALCONE V.le O. Cosulich, 20 (Palasport)
12048 MONFALCONE V. del Mercato, 4 (Cantieri)
12051 MONFALCONE V. Gorizia, df 15
12003 MONFALCONE V.le O. Cosulich, df 8 (Sc. Medie)
12006 MONFALCONE P.zza Unit
12007 MONFALCONE V. Duca d'Aosta, 34
12009 MONFALCONE V. S. Polo (Ospedale)
12045 MONFALCONE V. Pocar (Centro Commerciale)
12046 MONFALCONE V. I Maggio, 24
01631 RONCHI D.L. V. Aquileia, 6 (ex Pesa)
01616 RONCHI D.L. V. d'Annunzio (df Chiesa)
01617 RONCHI D.L. V. d'Annunzio, 65
01634 RONCHI D.L. V. Dante, 10 (Primavera)
01635 RONCHI D.L. V. Redipuglia, 142 (Casette)
01629 AEROPORTO FVG
00604 REDIPUGLIA V. III Armata, 73
00605 POLAZZO V. III Armata SS305
00606 FOGLIANO V. Redipuglia, 19
01710 SAGRADO V. d'Annunzio, df 11
00809 GRADISCA D'IS. V.le Trieste, df 110 (Ponte)
00810 GRADISCA D'IS. V.le Trieste, 121 (Grattacielo)
00811 GRADISCA D'IS. V.le Regina Elena (Giardini)
00813 GRADISCA D'IS. V. Roma, 12/14 (Agrario)
01007 MARIANO D.F. V. Manzoni, 111 (Pesa)
01008 MARIANO D.F. V. Dante, 2 (Chiesa)
00201 BORGNANO V. Donizetti
60104 VILLANOVA DEL JUDRIO V. Trieste, 13/15
60105 S. GIOVANNI AL NATISONE V. Nazionale, 37
55502 MANZANO V. Udine
51403 BUTTRIO V. Nazionale (Bivio Caminetto)
51404 BUTTRIO V. Nazionale (Bivio Centro)
58002 LOVARIA V. Nazionale
62904 UDINE V.le Palmanova, 390
51602 CAMPOFORMIDO Loc. Basaldella V. Verdi
62905 UDINE V.le delle Ferriere, 28
62901 UDINE (Autostazione)

148
f
4.50
4.55
4.59
5.03
5.05
5.07
5.09
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.20
5.21
5.22
5.25
5.28
5.29
5.30
5.31
5.32
5.34
5.37
5.41
5.43
5.46
5.47
5.47
5.49
5.52

302
f

5.50
5.51
5.53
5.55
5.58
6.01
6.02
6.04
6.05
6.07
6.09
6.11
6.13
6.15
6.16
6.18
6.20
6.24
6.25
6.27
6.31
6.33
6.39
6.43
6.45
6.47
6.52
6.57

4
f
5.35
5.40
5.44
5.48
5.50
5.52
5.54
5.57
5.58
5.59
6.00
6.01
6.02
6.03
6.04
6.05
6.06
6.07
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.17
6.20
6.24
6.26
6.29
6.30
6.30
6.32
6.35

304
f

6.20
6.21
6.23
6.25
6.28
6.31
6.32
6.34
6.35
6.37
6.39
6.41
6.43
6.45
6.46
6.48
6.50
6.54
6.55
6.57
7.01
7.03
7.09
7.13
7.15
7.17
7.22
7.27

6
f
6.05
6.10
6.14
6.18
6.20
6.22
6.24
6.27
6.28
6.29
6.30
6.31
6.32
6.33
6.34
6.35
6.36
6.39
6.42
6.46
6.47
6.48
6.50
6.52
6.55
6.56
6.56
6.58
7.01

2
sab
6.35
6.40
6.44
6.48
6.50
6.52
6.54
6.57
6.58
6.59
7.00
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
7.17
7.20
7.24
7.26
7.29
7.30
7.30
7.32
7.35

8
l-v
6.35
6.40
6.44
6.48
6.50
6.52
6.54
6.57
6.58
6.59
7.00
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
7.11
7.12
7.13
7.15
7.17
7.20
7.21
7.21
7.23
7.26

306
f

7.12
7.13
7.15
7.17
7.20
7.23
7.24
7.26
7.27
7.29
7.31
7.33
7.35
7.37
7.38
7.40
7.42
7.46
7.47
7.49
7.53
7.55
8.01
8.05
8.07
8.09
8.14
8.19

pag. 48 - A.P.T. SpA Orario invernale 2013-14 in vigore dal 10 settembre 2013 al 11 giugno 2014 - aggiornato 14/10/2013

82
l-v
6.45
6.50
6.54
6.58
7.00
7.02
7.04
7.07
7.08
7.09
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
7.19
7.22
7.25
7.28
7.29
7.30
7.31
7.32

116
f
7.05
7.10
7.14
7.18
7.20
7.22
7.24
7.27
7.28
7.29
7.30
7.31
7.32
7.33
7.34
7.35
7.36
7.37
7.41
7.42
7.43
7.44
7.45
7.47
7.50
7.54
7.56
7.59
8.00
8.00
8.02
8.05

12
f
7.35
7.40
7.44
7.48
7.50
7.52
7.54
7.57
7.58
7.59
8.00
8.01
8.02
8.03
8.04
8.05
8.06
8.07
8.10
8.13
8.14
8.15
8.17
8.19
8.22
8.23
8.23
8.25
8.28

308
f

8.15
8.16
8.18
8.20
8.23
8.26
8.27
8.29
8.30
8.34
8.38
8.40
8.42
8.44
8.46
8.47
8.49
8.51
8.55
8.56
8.58
9.02
9.04
9.10
9.14
9.16
9.18
9.23
9.28

16
f
8.05
8.10
8.14
8.18
8.20
8.22
8.24
8.27
8.28
8.29
8.30
8.31
8.32
8.33
8.34
8.35
8.36
8.37
8.41
8.42
8.43
8.45
8.47
8.50
8.51
8.51
8.53
8.56

48
f
8.35
8.40
8.44
8.48
8.50
8.52
8.54
8.57
8.58
8.59
9.00
9.01
9.02
9.03
9.04
9.05
9.06
9.07
9.11
9.12
9.13
9.15
9.17
9.20
9.21
9.21
9.23
9.26

18
f
9.05
9.10
9.14
9.18
9.20
9.22
9.24
9.27
9.28
9.29
9.30
9.31
9.32
9.33
9.34
9.35
9.36
9.39
9.42
9.46
9.47
9.48
9.50
9.52
9.55
9.56
9.56
9.58
10.01

310
f

9.45
9.46
9.48
9.50
9.53
9.56
9.57
9.59
10.00
10.04
10.08
10.10
10.12
10.14
10.16
10.17
10.19
10.21
10.25
10.26
10.28
10.32
10.34
10.40
10.44
10.46
10.48
10.53
10.58

128
f
9.35
9.40
9.44
9.48
9.50
9.52
9.54
9.57
9.58
9.59
10.00
10.01
10.02
10.03
10.04
10.05
10.06
10.07
10.11
10.12
10.13
10.15
10.17
10.20
10.21
10.21
10.23
10.26

22
f
10.05
10.10
10.14
10.18
10.20
10.22
10.24
10.27
10.28
10.29
10.30
10.31
10.32
10.33
10.34
10.35
10.36
10.37
10.41
10.42
10.43
10.45
10.47
10.50
10.51
10.51
10.53
10.56

le coppie di corse
contrassegnate con
il riquadro azzurro si
effettuano con
lo stesso bus

le coppie di corse
contrassegnate
con il riquadro
giallo effettuano
coincidenza con
cambio bus

La corsa n.148 effettua anche


la fermata TRIESTE Piazza
Oberdan ore 4.45
La corsa n. 8 prosegue per
Ronchi dei Legionari Via
Tambarin Z.A.
ATTENZIONE:
la fermata di Bivio Angoris
stata definitivamente
sostituita da quella di
Borgnano via Donizetti

AGGIORNAMENTO
Gli studenti proveniente da
Trieste-Duno
che
devono
recarsi a Staranzano Polo
Tecnico possono scendere
a Monfalcone via Valentinis
Gaslini, attraversare la strada
e salire sulla linea E01 corsa
613 alle ore 7.46.

-*/&"&t53*&45&.0/'"-$0/&"&3010350'7(6%*/&

NOTE:
le coppie di corse
contrassegnate con
il riquadro azzurro si
effettuano con
lo stesso bus

le coppie di corse
contrassegnate
con il riquadro
giallo effettuano
coincidenza con
cambio bus

ATTENZIONE:
la fermata di Bivio Angoris
stata definitivamente
sostituita da quella di
Borgnano via Donizetti

numero corsa
180
frequenza corsa
f
20608 TRIESTE P.zza Libert (Autostazione)
10.35
20614 TRIESTE V.le Miramare, 37 (Roiano)
10.40
20615 TRIESTE V.le Miramare, 129/1 (Barcola)
10.44
20616 GRIGNANO/MIRAMARE SS14
10.48
20617 TRIESTE S.ta Croce SS14 (Tenda Rossa)
10.50
20618 TRIESTE S.ta Croce SS14 (Costiera)
10.52
20619 TRIESTE S.ta Croce SS14 (Filtri)
10.54
20113 GINESTRE SS14
10.57
20114 BORGO S. MAURO SS14
10.58
20115 SISTIANA, 45/E SS14 (Centro)
10.59
20116 SISTIANA, 55/F SS14 (Hermada)
11.00
20117 SISTIANA, 59 SS14 (Campeggio)
11.01
20123 DUINO SS14 (Coop)
11.02
20118 DUINO, SP2 (Sentiero)
11.03
20119 DUINO, 28 SP2 (Centro)
11.04
20120 DUINO, 76 SS14 (Alice)
11.05
20121 VILLAGGIO DEL PESCATORE SS14 (Bivio)
11.06
20103 VILLAGGIO DEL PESCATORE (Centro)
20122 S. GIOVANNI AL TIMAVO, 11 SS14
11.07
20101 S. GIOVANNI AL TIMAVO (Cartiera Burgo)
12039 MONFALCONE V. Valentinis, df 65 (Solvay)
11.11
12042 MONFALCONE V. Valentinis (Gaslini)
11.12
12044 MONFALCONE V. Matteotti (Liceo)
11.13
12116 MONFALCONE V. Boito, 46 (Polo Prof.)
12015 MONFALCONE V.le O. Cosulich, 20 (Palasport)
12048 MONFALCONE V. del Mercato, 4 (Cantieri)
12051 MONFALCONE V. Gorizia, df 15
12003 MONFALCONE V.le O. Cosulich, df 8 (Sc. Medie)
12006 MONFALCONE P.zza Unit
11.15
12007 MONFALCONE V. Duca d'Aosta, 34
11.17
12009 MONFALCONE V. S. Polo (Ospedale)
11.20
12045 MONFALCONE V. Pocar (Centro Commerciale)
11.21
12046 MONFALCONE V. I Maggio, 24
11.21
01631 RONCHI D.L. V. Aquileia, 6 (ex Pesa)
11.23
01616 RONCHI D.L. V. d'Annunzio (df Chiesa)
01617 RONCHI D.L. V. d'Annunzio, 65
01634 RONCHI D.L. V. Dante, 10 (Primavera)
01635 RONCHI D.L. V. Redipuglia, 142 (Casette)
01629 AEROPORTO FVG
11.26
00604 REDIPUGLIA V. III Armata, 73
00605 POLAZZO V. III Armata SS305
00606 FOGLIANO V. Redipuglia, 19
01710 SAGRADO V. d'Annunzio, df 11
00809 GRADISCA D'IS. V.le Trieste, df 110 (Ponte)
00810 GRADISCA D'IS. V.le Trieste, 121 (Grattacielo)
00811 GRADISCA D'IS. V.le Regina Elena (Giardini)
00813 GRADISCA D'IS. V. Roma, 12/14 (Agrario)
01007 MARIANO D.F. V. Manzoni, 111 (Pesa)
01008 MARIANO D.F. V. Dante, 2 (Chiesa)
00201 BORGNANO V. Donizetti
60104 VILLANOVA DEL JUDRIO V. Trieste, 13/15
60105 S. GIOVANNI AL NATISONE V. Nazionale, 37
55502 MANZANO V. Udine
51403 BUTTRIO V. Nazionale (Bivio Caminetto)
51404 BUTTRIO V. Nazionale (Bivio Centro)
58002 LOVARIA V. Nazionale
62904 UDINE V.le Palmanova, 390
51602 CAMPOFORMIDO Loc. Basaldella V. Verdi
62905 UDINE V.le delle Ferriere, 28
62901 UDINE (Autostazione)

204
f

11.30
12.00
12.05
12.10

182
f
11.05
11.10
11.14
11.18
11.20
11.22
11.24
11.27
11.28
11.29
11.30
11.31
11.32
11.33
11.34
11.35
11.36
11.39
11.42
11.46
11.47
11.48
11.50
11.52
11.55
11.56
11.56
11.58
12.01

28
f
11.35
11.40
11.44
11.48
11.50
11.52
11.54
11.57
11.58
11.59
12.00
12.01
12.02
12.03
12.04
12.05
12.06
12.07
12.11
12.12
12.13
12.15
12.17
12.20
12.21
12.21
12.23
12.26

30
f
12.05
12.10
12.14
12.18
12.20
12.22
12.24
12.27
12.28
12.29
12.30
12.31
12.32
12.33
12.34
12.35
12.36
12.37
12.41
12.42
12.43
12.45
12.47
12.50
12.51
12.51
12.53
12.56

360
f

12.45
12.46
12.48
12.50
12.53
12.56
12.57
12.59
13.00
13.04
13.08
13.10
13.12
13.14
13.16
13.17
13.19
13.21
13.25
13.26
13.28
13.32
13.34
13.40
13.44
13.46
13.48
13.53
13.58

32
f
12.35
12.40
12.44
12.48
12.50
12.52
12.54
12.57
12.58
12.59
13.00
13.01
13.02
13.03
13.04
13.05
13.06
13.09
13.12
13.16
13.17
13.18
13.20
13.22
13.25
13.26
13.26
13.28
13.31

208
f

13.35
14.05
14.10
14.15

78
l-v
12.50
12.55
12.59
13.03
13.05
13.07
13.09
13.12
13.13
13.14
13.15
13.16
13.17
13.18
13.19
13.20
13.21
13.22
13.26
13.27
13.29
13.31
13.33

200
f
13.05
13.10
13.14
13.18
13.20
13.22
13.24
13.27
13.28
13.29
13.30
13.31
13.32
13.33
13.34
13.35
13.36
13.37
13.40
13.43
13.44
13.45
13.47
13.49
13.52
13.53
13.53
13.55
13.58

314
f

13.50
13.51
13.53
13.55
13.58
14.01
14.02
14.04
14.05
14.09
14.13
14.15
14.17
14.19
14.21
14.22
14.24
14.26
14.30
14.31
14.33
14.37
14.39
14.45
14.49
14.51
14.53
14.58
15.03

36
f
13.35
13.40
13.44
13.48
13.50
13.52
13.54
13.57
13.58
13.59
14.00
14.01
14.02
14.03
14.04
14.05
14.06
14.09
14.12
14.16
14.17
14.18
14.20
14.22
14.25
14.26
14.26
14.28
14.31

210
f

14.35
15.05
15.10
15.15

50
l-v S
13.35
13.40
13.44
13.48
13.50
13.52
13.54
13.57
13.58
13.59
14.00
14.01
14.02
14.03
14.04
14.05
14.06
14.07
14.11
14.12
14.13
14.15
14.17
14.20
14.21

88
f
14.05
14.10
14.14
14.18
14.20
14.22
14.24
14.27
14.28
14.29
14.30
14.31
14.32
14.33
14.34
14.35
14.36
14.39
14.42
14.46
14.47
14.48
14.50
14.52
14.55
14.56
14.56
14.58
15.01

38
l-v
14.20
14.25
14.29
14.33
14.35
14.37
14.39
14.42
14.43
14.44
14.45
14.46
14.47
14.48
14.49
14.50
14.51
14.52
14.56
14.57
14.58
15.00
15.02
15.05
15.06

40
f
14.35
14.40
14.44
14.48
14.50
14.52
14.54
14.57
14.58
14.59
15.00
15.01
15.02
15.03
15.04
15.05
15.06
15.07
15.11
15.12
15.13
15.15
15.17
15.20
15.21
15.21
15.23
15.26

A.P.T. SpA Orario invernale 2013-14 in vigore dal 10 settembre 2013 al 11 giugno 2014 -aggiornato 14/10/2013

316
f

15.15
15.16
15.18
15.20
15.23
15.26
15.27
15.29
15.30
15.34
15.38
15.40
15.42
15.44
15.46
15.47
15.49
15.51
15.55
15.56
15.58
16.02
16.04
16.10
16.14
16.16
16.18
16.23
16.28

pag. 49

NOTE:

-*/&"&t53*&45&.0/'"-$0/&"&3010350'7(6%*/&
numero corsa
frequenza corsa
20608 TRIESTE P.zza Libert (Autostazione)
20614 TRIESTE V.le Miramare, 37 (Roiano)
20615 TRIESTE V.le Miramare, 129/1 (Barcola)
20616 GRIGNANO/MIRAMARE SS14
20617 TRIESTE S.ta Croce SS14 (Tenda Rossa)
20618 TRIESTE S.ta Croce SS14 (Costiera)
20619 TRIESTE S.ta Croce SS14 (Filtri)
20113 GINESTRE SS14
20114 BORGO S. MAURO SS14
20115 SISTIANA, 45/E SS14 (Centro)
20116 SISTIANA, 55/F SS14 (Hermada)
20117 SISTIANA, 59 SS14 (Campeggio)
20123 DUINO SS14 (Coop)
20118 DUINO, SP2 (Sentiero)
20119 DUINO, 28 SP2 (Centro)
20120 DUINO, 76 SS14 (Alice)
20121 VILLAGGIO DEL PESCATORE SS14 (Bivio)
20103 VILLAGGIO DEL PESCATORE (Centro)
20122 S. GIOVANNI AL TIMAVO, 11 SS14
20101 S. GIOVANNI AL TIMAVO (Cartiera Burgo)
12039 MONFALCONE V. Valentinis, df 65 (Solvay)
12042 MONFALCONE V. Valentinis (Gaslini)
12044 MONFALCONE V. Matteotti (Liceo)
12116 MONFALCONE V. Boito, 46 (Polo Prof.)
12015 MONFALCONE V.le O. Cosulich, 20 (Palasport)
12048 MONFALCONE V. del Mercato, 4 (Cantieri)
12051 MONFALCONE V. Gorizia, df 15
12003 MONFALCONE V.le O. Cosulich, df 8 (Sc.Medie)
12006 MONFALCONE P.zza Unit
12007 MONFALCONE V. Duca d'Aosta, 34
12009 MONFALCONE V. S. Polo (Ospedale)
12045 MONFALCONE V. Pocar (Centro Commerciale)
12046 MONFALCONE V. I Maggio, 24
01631 RONCHI D.L. V. Aquileia, 6 (ex Pesa)
01616 RONCHI D.L. V. d'Annunzio (df Chiesa)
01617 RONCHI D.L. V. d'Annunzio, 65
01634 RONCHI D.L. V. Dante, 10 (Primavera)
01635 RONCHI D.L. V. Redipuglia, 142 (Casette)
01629 AEROPORTO FVG
00604 REDIPUGLIA V. III Armata, 73
00605 POLAZZO V. III Armata SS305
00606 FOGLIANO V. Redipuglia, 19
01710 SAGRADO V. d'Annunzio, df 11
00809 GRADISCA D'IS. V.le Trieste, df 110 (Ponte)
00810 GRADISCA D'IS. V.le Trieste, 121 (Grattacielo)
00811 GRADISCA D'IS. V.le Regina Elena (Giardini)
00813 GRADISCA D'IS. V. Roma, 12/14 (Agrario)
01007 MARIANO D.F. V. Manzoni, 111 (Pesa)
01008 MARIANO D.F. V. Dante, 2 (Chiesa)
00201 BORGNANO V. Donizetti
60104 VILLANOVA DEL JUDRIO V. Trieste, 13/15
60105 S. GIOVANNI AL NATISONE V. Nazionale, 37
55502 MANZANO V. Udine
51403 BUTTRIO V. Nazionale (Bivio Caminetto)
51404 BUTTRIO V. Nazionale (Bivio Centro)
58002 LOVARIA V. Nazionale
62904 UDINE V.le Palmanova, 390
51602 CAMPOFORMIDO Loc. Basaldella V. Verdi
62905 UDINE V.le delle Ferriere, 28
62901 UDINE (Autostazione)

160
f
15.05
15.10
15.14
15.18
15.20
15.22
15.24
15.27
15.28
15.29
15.30
15.31
15.32
15.33
15.34
15.35
15.36
15.39
15.42
15.46
15.47
15.48
15.50
15.52
15.55
15.56
15.56
15.58
16.01

134
f
15.35
15.40
15.44
15.48
15.50
15.52
15.54
15.57
15.58
15.59
16.00
16.01
16.02
16.03
16.04
16.05
16.06
16.07
16.11
16.12
16.13
16.15
16.17
16.20
16.21
16.21
16.23
16.26

10
f

16.30
17.00
17.05
17.10

318
l-v

17.25
17.27
17.33
17.37
17.39
17.41
17.46
17.51

46
f
16.05
16.10
16.14
16.18
16.20
16.22
16.24
16.27
16.28
16.29
16.30
16.31
16.32
16.33
16.34
16.35
16.36
16.37
16.41
16.42
16.43
16.45
16.47
16.50
16.51
16.51
16.53
16.56

172
f
16.35
16.40
16.44
16.48
16.50
16.52
16.54
16.57
16.58
16.59
17.00
17.01
17.02
17.03
17.04
17.05
17.06
17.09
17.12
17.16
17.17
17.18
17.20
17.22
17.25
17.26
17.26
17.28
17.31

20
f

17.40
18.10
18.15
18.20

184
f
17.05
17.10
17.14
17.18
17.20
17.22
17.24
17.27
17.28
17.29
17.30
17.31
17.32
17.33
17.34
17.35
17.36
17.37
17.41
17.42
17.43
17.45
17.47
17.50
17.51
17.51
17.53
17.56

pag. 50 - A.P.T. SpA Orario invernale 2013-14 in vigore dal 10 settembre 2013 al 11 giugno 2014 - aggiornato 14/10/2013

320
f

17.45
17.46
17.48
17.50
17.53
17.56
17.57
17.59
18.00
18.04
18.08
18.10
18.12
18.14
18.16
18.17
18.19
18.21
18.25
18.26
18.28
18.32
18.34
18.40
18.44
18.46
18.48
18.53
18.58

140
f
17.35
17.40
17.44
17.48
17.50
17.52
17.54
17.57
17.58
17.59
18.00
18.01
18.02
18.03
18.04
18.05
18.06
18.07
18.11
18.12
18.13
18.15
18.17
18.20
18.21
18.21
18.23
18.26

42
f

18.30
19.00
19.05
19.10

144
l-v
17.50
17.55
17.59
18.03
18.05
18.07
18.09
18.12
18.13
18.14
18.15
18.16
18.17
18.18
18.19
18.20
18.21
18.22
18.26
18.27
18.28
18.30
18.32
18.35
18.36

142
f
18.05
18.10
18.14
18.18
18.20
18.22
18.24
18.27
18.28
18.29
18.30
18.31
18.32
18.33
18.34
18.35
18.36
18.37
18.41
18.42
18.43
18.45
18.47
18.50
18.51
18.51
18.53
18.56

44
f

19.15
19.45
19.50
19.55

56
f
18.35
18.40
18.44
18.48
18.50
18.52
18.54
18.57
18.58
18.59
19.00
19.01
19.02
19.03
19.04
19.05
19.06
19.07
19.11
19.12
19.13
19.15
19.17
19.20
19.21
19.21
19.23
19.26

58
f
19.05
19.10
19.14
19.18
19.20
19.22
19.24
19.27
19.28
19.29
19.30
19.31
19.32
19.33
19.34
19.35
19.36
19.39
19.42
19.46
19.47
19.48
19.50
19.52
19.55
19.56
19.56
19.58
20.01

322
f

20.00
20.01
20.03
20.05
20.08
20.11
20.12
20.14
20.15
20.19
20.23
20.25
20.27
20.29
20.31
20.32
20.34
20.36
20.40
20.41
20.43
20.47
20.49
20.55
20.59
21.01
21.03
21.08
21.13

60
f
19.35
19.40
19.44
19.48
19.50
19.52
19.54
19.57
19.58
19.59
20.00
20.01
20.02
20.03
20.04
20.05
20.06
20.07
20.11
20.12
20.13
20.15
20.17
20.20
20.21
20.21
20.23
20.26

le coppie di corse
contrassegnate con
il riquadro azzurro si
effettuano con
lo stesso bus

le coppie di corse
contrassegnate
con il riquadro
giallo effettuano
coincidenza con
cambio bus

La corsa n. 8 effettua anche


la fermata RONCHI D.L. V.
Tambarin, 5 (Zona Artigianale)
alle ore 7.28
Alle ore 17.05 arrivo a trieste
Autostazione della corsa n. 80
proveniente da Trieste Zona
Industriale:
Wartsila ore 16.55
Passeggio S. Andrea LLoyd
ore 17.05
La corsa 172 in coincidenza
alla fermata Aeroporto con
la linea E26 per Fiumicello Cervignano
ATTENZIONE:
la fermata di Bivio Angoris
stata definitivamente
sostituita da quella di
Borgnano via Donizetti

-*/&"&t53*&45&.0/'"-$0/&"&3010350'7(6%*/&

NOTE:
le coppie di corse
contrassegnate con
il riquadro azzurro si
effettuano con
lo stesso bus

le coppie di corse
contrassegnate
con il riquadro
giallo effettuano
coincidenza con
cambio bus

AGGIORNAMENTO
del 03/10/2013:
la corsa 196 stata
posticipata di 2 minuti.
la corsa 124 diventata
luned-venerd
nuova corsa n. 122

ATTENZIONE:
la fermata di Bivio Angoris
stata definitivamente
sostituita da quella di
Borgnano via Donizetti

numero corsa
frequenza corsa
20608 TRIESTE P.zza Libert (Autostazione)
20614 TRIESTE V.le Miramare, 37 (Roiano)
20615 TRIESTE V.le Miramare, 129/1 (Barcola)
20616 GRIGNANO/MIRAMARE SS14
20617 TRIESTE S.ta Croce SS14 (Tenda Rossa)
20618 TRIESTE S.ta Croce SS14 (Costiera)
20619 TRIESTE S.ta Croce SS14 (Filtri)
20113 GINESTRE SS14
20114 BORGO S. MAURO SS14
20115 SISTIANA, 45/E SS14 (Centro)
20116 SISTIANA, 55/F SS14 (Hermada)
20117 SISTIANA, 59 SS14 (Campeggio)
20123 DUINO SS14 (Coop)
20118 DUINO, SP2 (Sentiero)
20119 DUINO, 28 SP2 (Centro)
20120 DUINO, 76 SS14 (Alice)
20121 VILLAGGIO DEL PESCATORE SS14 (Bivio)
20103 VILLAGGIO DEL PESCATORE (Centro)
20122 S. GIOVANNI AL TIMAVO, 11 SS14
20101 S. GIOVANNI AL TIMAVO (Cartiera Burgo)
12039 MONFALCONE V. Valentinis, df 65 (Solvay)
12042 MONFALCONE V. Valentinis (Gaslini)
12044 MONFALCONE V. Matteotti (Liceo)
12116 MONFALCONE V. Boito, 46 (Polo Prof.)
12015 MONFALCONE V.le O. Cosulich, 20 (Palasport)
12048 MONFALCONE V. del Mercato, 4 (Cantieri)
12051 MONFALCONE V. Gorizia, df 15
12003 MONFALCONE V.le O. Cosulich, df 8 (Sc.Medie)
12006 MONFALCONE P.zza Unit
12007 MONFALCONE V. Duca d'Aosta, 34
12009 MONFALCONE V. S. Polo (Ospedale)
12045 MONFALCONE V. Pocar (Centro Commerciale)
12046 MONFALCONE V. I Maggio, 24
01631 RONCHI D.L. V. Aquileia, 6 (ex Pesa)
01616 RONCHI D.L. V. d'Annunzio (df Chiesa)
01617 RONCHI D.L. V. d'Annunzio, 65
01634 RONCHI D.L. V. Dante, 10 (Primavera)
01635 RONCHI D.L. V. Redipuglia, 142 (Casette)
01629 AEROPORTO FVG
00604 REDIPUGLIA V. III Armata, 73
00605 POLAZZO V. III Armata SS305
00606 FOGLIANO V. Redipuglia, 19
01710 SAGRADO V. d'Annunzio, df 11
00809 GRADISCA D'IS. V.le Trieste, df 110 (Ponte)
00810 GRADISCA D'IS. V.le Trieste, 121 (Grattacielo)
00811 GRADISCA D'IS. V.le Regina Elena (Giardini)
00813 GRADISCA D'IS. V. Roma, 12/14 (Agrario)
01007 MARIANO D.F. V. Manzoni, 111 (Pesa)
01008 MARIANO D.F. V. Dante, 2 (Chiesa)
00201 BORGNANO V. Donizetti
60104 VILLANOVA DEL JUDRIO V. Trieste, 13/15
60105 S. GIOVANNI AL NATISONE V. Nazionale, 37
55502 MANZANO V. Udine
51403 BUTTRIO V. Nazionale (Bivio Caminetto)
51404 BUTTRIO V. Nazionale (Bivio Centro)
58002 LOVARIA V. Nazionale
62904 UDINE V.le Palmanova, 390
51602 CAMPOFORMIDO Loc. Basaldella V. Verdi
62905 UDINE V.le delle Ferriere, 28
62901 UDINE (Autostazione)

62
f
20.05
20.10
20.14
20.18
20.20
20.22
20.24
20.27
20.28
20.29
20.30
20.31
20.32
20.33
20.34
20.35
20.36
20.37
20.41
20.42
20.43
20.45
20.47
20.50
20.51
20.51
20.53
20.56

64
f
20.35
20.40
20.44
20.48
20.50
20.52
20.54
20.57
20.58
20.59
21.00
21.01
21.02
21.03
21.04
21.05
21.06
21.07
21.11
21.12
21.13
21.15
21.17
21.20
21.21
21.21
21.23
21.26

196
l-v
21.22
21.27
21.31
21.35
21.37
21.39
21.41
21.44
21.45
21.46
21.47
21.48
21.49
21.50
21.51
21.52
21.53
21.56
21.59
22.02
22.05
22.06
22.07
22.09
22.11
22.14
22.15
22.15
22.17
22.20

206
226
sab
f
21.30
21.35
21.39
21.43
21.45
21.47
21.49
21.52
21.53
21.54
21.55
21.56
21.57
21.58
21.59
22.00
22.01
22.04
22.07
22.10
22.13
22.14
22.15
22.17
22.19
22.22
22.23
22.23
22.25
22.28 22.30
23.00
23.05
23.10

186
230
124
f
f
l-v
22.35
23.50
22.40
23.55
22.44
23.59
22.48
0.03
22.50
0.05
22.52
0.07
22.54
0.09
22.57
0.12
22.58
0.13
22.59
0.14
23.00
0.15
23.01
0.16
23.02
0.17
23.03
0.18
23.04
0.19
23.05
0.20
23.06
0.21
23.07
0.22
23.11
0.26
23.12
0.27
23.13
0.28
23.15
0.30
23.17
0.32
23.20
0.35
23.21
0.36
23.21
23.23
23.26 23.30
0.00
0.05
0.10

122
sab
0.25
0.30
0.34
0.38
0.40
0.42
0.44
0.47
0.48
0.49
0.50
0.51
0.52
0.53
0.54
0.55
0.56
0.57
1.01
1.02
1.03
1.05
1.07
1.10
1.11

150
fes
4.55
5.00
5.04
5.08
5.10
5.12
5.14
5.17
5.18
5.19
5.20
5.21
5.22
5.23
5.24
5.25
5.26
5.27
5.30
5.33
5.34
5.35
5.37
5.39
5.42
5.43
5.43
5.45
5.48

190
fes
7.00
7.05
7.09
7.13
7.15
7.17
7.19
7.22
7.23
7.24
7.25
7.26
7.27
7.28
7.29
7.30
7.31
7.34
7.37
7.41
7.42
7.43
7.45
7.47
7.50
7.51
7.51
7.53
7.56

392
fes

7.56
8.00
8.02
8.04
8.06
8.08
8.09
8.11
8.13
8.17
8.18
8.20
8.24
8.26
8.32
8.36
8.38
8.40
8.45
8.50

170
fes
8.05
8.10
8.14
8.18
8.20
8.22
8.24
8.27
8.28
8.29
8.30
8.31
8.32
8.33
8.34
8.35
8.36
8.39
8.42
8.46
8.47
8.48
8.50
8.52
8.55
8.56
8.56
8.58
9.01

164
374
fes
fes
9.05
9.10
9.14
9.18
9.20
9.22
9.24
9.27
9.28
9.29
9.30
9.31
9.32
9.33
9.34
9.35
9.36
9.39
9.42
9.46
9.47
9.48
9.50
9.52
9.55
9.56
9.56
9.58
10.01 10.05
10.09
10.11
10.13
10.15
10.17
10.18
10.20
10.22
10.26
10.27
10.29
10.33
10.35
10.41
10.45
10.47
10.49
10.54
10.59

192
394
fes
fes
11.05
11.10
11.14
11.18
11.20
11.22
11.24
11.27
11.28
11.29
11.30
11.31
11.32
11.33
11.34
11.35
11.36
11.39
11.42
11.46
11.47
11.48
11.50
11.52
11.55
11.56
11.56
11.58
12.01 12.01
12.05
12.07
12.09
12.11
12.13
12.14
12.16
12.18
12.22
12.23
12.25
12.29
12.31
12.37
12.41
12.43
12.45
12.50
12.55

72
396
fes
fes
12.00
12.05
12.09
12.13
12.15
12.17
12.19
12.22
12.23
12.24
12.25
12.26
12.27
12.28
12.29
12.30
12.31
12.32
12.36
12.37
12.38
12.40
12.42
12.45
12.46
12.46
12.48
12.51 13.00
13.04
13.06
13.08
13.10
13.12
13.13
13.15
13.17
13.21
13.22
13.24
13.28
13.30
13.36
13.40
13.42
13.44
13.49
13.54

A.P.T. SpA Orario invernale 2013-14 in vigore dal 10 settembre 2013 al 11 giugno 2014 -aggiornato 14/10/2013

pag. 51

-*/&"&t53*&45&.0/'"-$0/&"&3010350'7(6%*/&
numero corsa
frequenza corsa
20608 TRIESTE P.zza Libert (Autostazione)
20614 TRIESTE V.le Miramare, 37 (Roiano)
20615 TRIESTE V.le Miramare, 129/1 (Barcola)
20616 GRIGNANO/MIRAMARE SS14
20617 TRIESTE S.ta Croce SS14 (Tenda Rossa)
20618 TRIESTE S.ta Croce SS14 (Costiera)
20619 TRIESTE S.ta Croce SS14 (Filtri)
20113 GINESTRE SS14
20114 BORGO S. MAURO SS14
20115 SISTIANA, 45/E SS14 (Centro)
20116 SISTIANA, 55/F SS14 (Hermada)
20117 SISTIANA, 59 SS14 (Campeggio)
20123 DUINO SS14 (Coop)
20118 DUINO, SP2 (Sentiero)
20119 DUINO, 28 SP2 (Centro)
20120 DUINO, 76 SS14 (Alice)
20121 VILLAGGIO DEL PESCATORE SS14 (Bivio)
20103 VILLAGGIO DEL PESCATORE (Centro)
20122 S. GIOVANNI AL TIMAVO, 11 SS14
20101 S. GIOVANNI AL TIMAVO (Cartiera Burgo)
12039 MONFALCONE V. Valentinis, df 65 (Solvay)
12042 MONFALCONE V. Valentinis (Gaslini)
12044 MONFALCONE V. Matteotti (Liceo)
12116 MONFALCONE V. Boito, 46 (Polo Prof.)
12015 MONFALCONE V.le O. Cosulich, 20 (Palasport)
12048 MONFALCONE V. del Mercato, 4 (Cantieri)
12051 MONFALCONE V. Gorizia, df 15
12003 MONFALCONE V.le O. Cosulich, df 8 (Sc.Medie)
12006 MONFALCONE P.zza Unit
12007 MONFALCONE V. Duca d'Aosta, 34
12009 MONFALCONE V. S. Polo (Ospedale)
12045 MONFALCONE V. Pocar (Centro Commerciale)
12046 MONFALCONE V. I Maggio, 24
01631 RONCHI D.L. V. Aquileia, 6 (ex Pesa)
01616 RONCHI D.L. V. d'Annunzio (df Chiesa)
01617 RONCHI D.L. V. d'Annunzio, 65
01634 RONCHI D.L. V. Dante, 10 (Primavera)
01635 RONCHI D.L. V. Redipuglia, 142 (Casette)
01629 AEROPORTO FVG
00604 REDIPUGLIA V. III Armata, 73
00605 POLAZZO V. III Armata SS305
00606 FOGLIANO V. Redipuglia, 19
01710 SAGRADO V. d'Annunzio, df 11
00809 GRADISCA D'IS. V.le Trieste, df 110 (Ponte)
00810 GRADISCA D'IS. V.le Trieste, 121 (Grattacielo)
00811 GRADISCA D'IS. V.le Regina Elena (Giardini)
00813 GRADISCA D'IS. V. Roma, 12/14 (Agrario)
01007 MARIANO D.F. V. Manzoni, 111 (Pesa)
01008 MARIANO D.F. V. Dante, 2 (Chiesa)
00201 BORGNANO V. Donizetti
60104 VILLANOVA DEL JUDRIO V. Trieste, 13/15
60105 S. GIOVANNI AL NATISONE V. Nazionale, 37
55502 MANZANO V. Udine
51403 BUTTRIO V. Nazionale (Bivio Caminetto)
51404 BUTTRIO V. Nazionale (Bivio Centro)
58002 LOVARIA V. Nazionale
62904 UDINE V.le Palmanova, 390
51602 CAMPOFORMIDO Loc. Basaldella V. Verdi
62905 UDINE V.le delle Ferriere, 28
62901 UDINE (Autostazione)

198
fes
13.00
13.05
13.09
13.13
13.15
13.17
13.19
13.22
13.23
13.24
13.25
13.26
13.27
13.28
13.29
13.30
13.31
13.34
13.37
13.40
13.43
13.44
13.45
13.47
13.49
13.52
13.53
13.53
13.55
13.58

398
fes

14.00
14.04
14.06
14.08
14.10
14.12
14.13
14.15
14.17
14.21
14.22
14.24
14.28
14.30
14.36
14.40
14.42
14.44
14.49
14.54

232
fes
14.00
14.05
14.09
14.13
14.15
14.17
14.19
14.22
14.23
14.24
14.25
14.26
14.27
14.28
14.29
14.30
14.31
14.32
14.36
14.37
14.38
14.40
14.42
14.45
14.46
14.46
14.48
14.51

202
fes
15.15
15.20
15.24
15.28
15.30
15.32
15.34
15.37
15.38
15.39
15.40
15.41
15.42
15.43
15.44
15.45
15.46
15.49
15.52
15.56
15.57
15.58
16.00
16.02
16.05
16.06
16.06
16.08
16.11

378
fes

17.15
17.19
17.21
17.23
17.25
17.27
17.28
17.30
17.32
17.36
17.37
17.39
17.43
17.45
17.51
17.55
17.57
17.59
18.04
18.09

236
fes
17.05
17.10
17.14
17.18
17.20
17.22
17.24
17.27
17.28
17.29
17.30
17.31
17.32
17.33
17.34
17.35
17.36
17.37
17.41
17.42
17.43
17.45
17.47
17.50
17.51
17.51
17.53
17.56

pag. 52 - A.P.T. SpA Orario invernale 2013-14 in vigore dal 10 settembre 2013 al 11 giugno 2014 - aggiornato 14/10/2013

168
fes
18.05
18.10
18.14
18.18
18.20
18.22
18.24
18.27
18.28
18.29
18.30
18.31
18.32
18.33
18.34
18.35
18.36
18.37
18.41
18.42
18.43
18.45
18.47
18.50
18.51
18.51
18.53
18.56

400
fes

19.10
19.14
19.16
19.18
19.20
19.22
19.23
19.25
19.27
19.31
19.32
19.34
19.38
19.40
19.46
19.50
19.52
19.54
19.59
20.04

NOTE:
166
fes
19.05
19.10
19.14
19.18
19.20
19.22
19.24
19.27
19.28
19.29
19.30
19.31
19.32
19.33
19.34
19.35
19.36
19.39
19.42
19.46
19.47
19.48
19.50
19.52
19.55
19.56
19.56
19.58
20.01

402
fes

20.05
20.09
20.11
20.13
20.15
20.17
20.18
20.20
20.22
20.26
20.27
20.29
20.33
20.35
20.41
20.45
20.47
20.49
20.54
20.59

234
fes
20.00
20.05
20.09
20.13
20.15
20.17
20.19
20.22
20.23
20.24
20.25
20.26
20.27
20.28
20.29
20.30
20.31
20.32
20.36
20.37
20.38
20.40
20.42
20.45
20.46
20.46
20.48
20.51

194
fes
21.05
21.10
21.14
21.18
21.20
21.22
21.24
21.27
21.28
21.29
21.30
21.31
21.32
21.33
21.34
21.35
21.36
21.39
21.42
21.45
21.48
21.49
21.50
21.52
21.54
21.57
21.58
21.58
22.00
22.03

188
fes
22.15
22.20
22.24
22.28
22.30
22.32
22.34
22.37
22.38
22.39
22.40
22.41
22.42
22.43
22.44
22.45
22.46
22.47
22.51
22.52
22.53
22.55
22.57
23.00
23.01
23.01
23.03
23.06

404
fes

23.10
23.14
23.16
23.18
23.20
23.22
23.23
23.25
23.27
23.31
23.32
23.34
23.38
23.40
23.46
23.50
23.52
23.54
23.59
0.04

126
fes
23.30
23.35
23.39
23.43
23.45
23.47
23.49
23.52
23.53
23.54
23.55
23.56
23.57
23.58
23.59
0.00
0.01
0.02
0.06
0.07
0.08
0.10
0.12
0.15
0.16

178
fes
0.25
0.30
0.34
0.38
0.40
0.42
0.44
0.47
0.48
0.49
0.50
0.51
0.52
0.53
0.54
0.55
0.56
0.57
1.01
1.02
1.03
1.05
1.07
1.10
1.11

le coppie di corse
contrassegnate con
il riquadro azzurro si
effettuano con
lo stesso bus

le coppie di corse
contrassegnate
con il riquadro
giallo effettuano
coincidenza con
cambio bus

ATTENZIONE:
la fermata di Bivio Angoris
stata definitivamente
sostituita da quella di
Borgnano via Donizetti

$PMMFHBNFOUJDPO.POGBMDPOF$BOUJFSJ
Er$&37*(/"/0.0/'"-$0/&
numero corsa
frequenza corsa
52301 CERVIGNANO D.F. P.zza Marconi (Autostazione)
52317 CERVIGNANO D.F. V. Garibaldi, 32
52318 CERVIGNANO D.F. V. III Armata, 20
53810 FIUMICELLO Borgo S. Antonio
53809 FIUMICELLO P.zza I Maggio
53803 FIUMICELLO V. Trieste, 50
53804 FIUMICELLO V. Trieste, 73
02318 STARANZANO Loc. Bistrigna V. Grado, 34 SP19
12119 MONFALCONE V. Mendes (df EATON)
12120 MONFALCONE V. Schiavetti (Cash & Carry)
12065 MONFALCONE V. dei Bagni, df 33 (SBE)
12128 MONFALCONE V. dei Bagni, 24/M (Salus)
12067 MONFALCONE V. Gorizia, 21
12069 MONFALCONE V. Marconi, 35 (Ansaldo)
12070 MONFALCONE V. del Mercato, df 2 (Entrata Cantieri)

3
l-v
5.02
5.04
5.05
5.14
5.15
5.17
5.18
5.27
5.29
5.30
5.31
5.32
5.33
5.34
5.35

Er-"5*4"/"$&37*(/"/0
1
l-v
7.03
7.05
7.06
7.23
7.25
7.26
7.27
7.28
7.29
7.30
7.31

5
l-v
12.57
12.59
13.00
13.09
13.10
13.12
13.13
13.22
13.24
13.25
13.26
13.27
13.28
13.29
13.30

Er.0/'"-$0/&$&37*(/"/0
numero corsa
frequenza corsa
12048 MONFALCONE V. del Mercato, 4 (Entrata Cantieri)
12051 MONFALCONE V. Gorizia, df 15
12052 MONFALCONE V. dei Bagni, 33 (Salus)
12117 MONFALCONE V. Schiavetti (df Cash & Carry)
12118 MONFALCONE V. Mendes (EATON)
02317 STARANZANO Loc. Bistrigna V. Grado, 37 SP19
53805 FIUMICELLO Loc. Papariano V. Nazionale, 65
53807 FIUMICELLO V. Trieste, 71
53808 FIUMICELLO V. Trieste, 23
53802 FIUMICELLO P.zza I Maggio
53801 FIUMICELLO Borgo S. Antonio
52307 CERVIGNANO D.F. V. III Armata, 7
52308 CERVIGNANO D.F. V. Garibaldi, 69
52301 CERVIGNANO D.F. P.zza Marconi (Autostazione)

4
l-v
14.30
14.32
14.34
14.35
14.36
14.38
14.47
14.48
14.50
14.51
15.00
15.01
15.03

2
l-v
17.20
17.22
17.24
17.25
17.26
17.28
17.45
17.46
17.48

6
l-v
22.30
22.32
22.34
22.35
22.36
22.38
22.45
22.47
22.48
22.50
22.51
23.00
23.01
23.03

numero corsa
frequenza corsa
54601 LATISANA (Autostazione)

l-v

sab S

6.30

56901 PALAZZOLO DELLO STELLA V. Nazionale, df 26

6.40

56401 MUZZANA DEL TURGNANO V. Roma, df 122

6.43

56402 MUZZANA DEL TURGNANO V. Roma, 9/11 (Bivio)

6.44

60001 ZELLINA

6.47

60002 S. GIORGIO DI NOGARO V. Renzite

6.49

6.44

62303 TORVISCOSA V. Vittorio Veneto

6.54

6.49

52301 CERVIGNANO D.F. P.zza Marconi (Autostazione)

7.03

6.58

Er$&37*(/"/0-"5*4"/"
numero corsa
frequenza corsa

2
l-v

52301 CERVIGNANO D.F. P.zza Marconi (Autostazione)

17.48

62304 TORVISCOSA V. Vittorio Veneto

17.57

60003 S. GIORGIO DI NOGARO V.le Europa Unita, 17

18.02

60004 ZELLINA

18.04

56403 MUZZANA DEL TURGNANO V. Roma, df 9/11 (Bivio)

18.07

56404 MUZZANA DEL TURGNANO V. Roma, 120

18.08

56902 PALAZZOLO DELLO STELLA V. Nazionale, df 39

18.11

54601 LATISANA (Autostazione)

18.21

A.P.T. SpA Orario invernale 2013-14 in vigore dal 10 settembre 2013 al 11 giugno 2014 -aggiornato 14/10/2013

pag. 53

-*/&"&t.0/'"-$0/&$3"6(-*04"/7*50

-*/&"&t4"/7*50$3"6(-*0.0/'"-$0/&
numero corsa
frequenza corsa

l-v

l-v

l-v

numero corsa
frequenza corsa

l-v

l-v

l-v

60509 S. VITO AL TORRE V. Roma, df 133/135

4.47

6.32

12.47

12048 MONFALCONE V. del Mercato, 4 (Entrata Cantieri)

14.30

17.20

60510 S. VITO AL TORRE V. Roma, 66

4.48

6.33

12.48

12051 MONFALCONE V. Gorizia, df 15

14.32

17.22
17.23

63502 VISCO V. Gorizia, 7

4.51

6.36

12.51

12052 MONFALCONE V. dei Bagni, 33 (Salus)

14.33

50106 JOANNIS V. Mameli, df 13/A

4.53

6.38

12.53

12117 MONFALCONE V. Schiavetti (df Cash & Carry)

14.34

17.24

50105 AIELLO V. G. Cavalleria, 61 (Rosmarino)

4.55

6.40

12.55

12118 MONFALCONE V. Mendes (EATON)

14.35

17.25

50107 AIELLO V. Marconi (Chiesa)

4.57

6.42

12.57

02317 STARANZANO Loc. Bistrigna V. Grado, 37 SP19

14.36

17.26

60504 CRAUGLIO V. Aquileia, df 56

5.01

6.46

13.01

01818 PIERIS V. I Maggio, 4 (Incrocio SS14)

14.45

17.35

22.48

61502 TAPOGLIANO P.zzale dell'Esercito, 10

5.04

6.49

13.04

53805 FIUMICELLO Loc. Papariano V. Nazionale, 65

14.47

17.37

22.50

51704 CAMPOLONGO AL TORRE P.zza Indipendenza

5.07

6.52

13.07

63407 VILLA VICENTINA V. S. Antonio

14.50

17.40

22.53

51702 CAVENZANO V. Aquileia, 1

5.08

6.53

13.08

63403 VILLA VICENTINA V. Gorizia, 40

14.51

17.41

22.54

59804 PERTEOLE V. Duca d'Aosta, 12 (Caserme)

5.10

6.55

13.10

59801 S. NICOL V. Aquileia, df 3

14.53

17.43

22.56

59803 RUDA V. Udine, 3/A (Borgo Nuovo)

5.11

6.56

13.11

59802 RUDA P.zza Libert, 4

14.55

17.45

22.58

59813 RUDA P.zza Libert, df 4

5.13

6.58

13.13

59812 RUDA V. Udine, df 1 (Borgo Nuovo)

14.57

17.47

23.00

59814 S. NICOL V. Aquileia, 3

5.15

7.00

13.15

59811 PERTEOLE V. Duca d'Aosta, df 8 (Caserme)

14.58

17.48

23.01

63404 VILLA VICENTINA V. Gorizia, df 40

5.17

7.02

13.17

51703 CAVENZANO V. Aquileia , df 1

15.00

17.50

23.03

63408 VILLA VICENTINA V. S. Antonio

5.18

7.03

13.18

51701 CAMPOLONGO AL TORRE P.zza Indipendenza

15.01

17.51

23.04

53806 FIUMICELLO Loc. Papariano V. Nazionale, 62

5.21

7.06

13.21

61501 TAPOGLIANO P.zzale dell'Esercito, 31

15.04

17.54

23.07

01807 PIERIS V. I Maggio (Incrocio SS14)

5.23

7.08

13.23

60507 CRAUGLIO V. Gradisca, 27

15.07

17.57

23.10

02318 STARANZANO Loc. Bistrigna V. Grado, 34 SP19

5.32

7.17

13.32

50108 AIELLO V. Marconi (Chiesa)

15.11

18.01

23.14
23.16

12119 MONFALCONE V. Mendes (df EATON)

5.33

7.18

13.33

50102 AIELLO V. G. Cavalleria, 38 (Rosmarino)

15.13

18.03

12120 MONFALCONE V. Schiavetti (Cash & Carry)

5.34

7.19

13.34

50101 JOANNIS V. Mameli, 13/A

15.15

18.05

23.18

12065 MONFALCONE V. dei Bagni, df 33 (SBE)

5.35

7.20

13.35

63501 VISCO V. Gorizia, 2

15.17

18.07

23.20

12128 MONFALCONE V. dei Bagni, 24/M (Salus)

5.35

7.20

13.35

60501 S. VITO AL TORRE V. Roma, 43

15.20

18.10

23.23

12067 MONFALCONE V. Gorizia, 21

5.36

7.21

13.36

60502 S. VITO AL TORRE V. Roma, 129

15.21

18.11

23.24

12069 MONFALCONE V. Marconi, 35 (Ansaldo)

5.37

7.22

13.37

12070 MONFALCONE V. del Mercato, df 2 (Entrata Cantieri)

5.38

7.23

13.38

La corsa n. 6 effettua la tratta Monfalcone Cantieri-Pieris come linea E03 vedi pag. 25

pag. 54 - A.P.T. SpA Orario invernale 2013-14 in vigore dal 10 settembre 2013 al 11 giugno 2014 - aggiornato 14/10/2013

-*/&"&t(3"%0$&37*(/"/0
numero corsa

29

39

15

45

13

frequenza corsa

l-v S

fes

fes

00933 GRADO P.zza Carpaccio (Autostazione)

9.50

12.43

19.40

8.30

19.40

50401 AQUILEIA Loc. Belvedere SS352

9.56

12.49

19.46

8.36

19.46

50402 AQUILEIA V. Beligna, df 1/A

10.02

12.55

19.52

8.42

19.52

50403 AQUILEIA V. Giulia Augusta, 72 (Porte)

10.04

12.57

19.54

8.44

19.54

62101 TERZO D'AQUILEIA V. Julia Augusta, 12

10.07

13.00

19.57

8.47

19.57

52303 CERVIGNANO D.F. V. Pradati (Liceo)

10.10

13.03

20.00

8.50

20.00

52301 CERVIGNANO D.F. P.zza Marconi (Autostazione)

10.12

13.05

20.02

8.52

20.02

52302 CERVIGNANO D.F. (Stazione Ferroviaria)

10.15

13.08

20.05

8.55

20.05

42

50

10

44

fes

52302 CERVIGNANO D.F. (Stazione Ferroviaria)

7.05

11.00

12.35

8.00

52301 CERVIGNANO D.F. P.zza Marconi (Autostazione)

7.08

11.03

12.38

8.03

52320 CERVIGNANO D.F. V. Pradati (df Liceo)

12.40

52306 CERVIGNANO D.F. V. Manzoni, 9

12.42

52305 CERVIGNANO D.F. V. Aquileia, 100 (Liceo)

7.10

11.05

8.05

62106 TERZO D'AQUILEIA V. Julia Augusta, 7

7.13

11.08

12.45

8.08

50408 AQUILEIA V. Giulia Augusta, df 72 (Porte)

7.16

11.11

12.48

8.11

50409 AQUILEIA V. Beligna, 1/A

7.18

11.13

12.50

8.13

50410 AQUILEIA Loc. Belvedere SS352

7.24

11.19

12.56

8.19

00933 GRADO P.zza Carpaccio (Autostazione)

7.30

11.25

13.02

8.25

-*/&"&t$&37*(/"/0(3"%0
numero corsa
frequenza corsa

A.P.T. SpA Orario invernale 2013-14 in vigore dal 10 settembre 2013 al 11 giugno 2014 -aggiornato 14/10/2013

pag. 55

$PMMFHBNFOUJDPOM*14*".EJ(3"%0 "MCFSHIJFSP

EB(SBEJTDBE*T3PODIJEFJ-FHJPOBSJ.POGBMDPOF
LINEA E01
numero corsa
frequenza corsa
(00802) GRADISCA D'IS. V.le Regina Elena (Giardini)
(00803) GRADISCA D'IS. V.le Trieste, df 137 (Grattacielo)
(00804) GRADISCA D'IS. V.le Trieste, df 221 (Ponte)
(01701) SAGRADO V. Dante, 64
(00601) FOGLIANO V. Redipuglia, 22
(00602) POLAZZO V. III Armata, 8 (SS305)
(00603) REDIPUGLIA V. III Armata, 98
(01632) RONCHI D.L. V. Redipuglia, 123 (Casette)
(01633) RONCHI D.L. V. Redipuglia, df 8 (Primavera)
(01614) RONCHI D.L. V. d'Annunzio, 44
(01615) RONCHI D.L. V. d'Annunzio, 98 (Cimitero)
(12011) MONFALCONE V. San Polo (df Ospedale)
(12012) MONFALCONE V. Garibaldi, 17
(12042) MONFALCONE V. Valentinis (Gaslini)
(12006) MONFALCONE P.zza Unit
(12007) MONFALCONE V. Duca d'Aosta, 34
(12131) MONFALCONE V. Grado (SP19)
(02317) STARANZANO Loc. Bistrigna V. Grado, 37
(00963) GRADO V. Zara

413
S
6.41
6.43
6.44
6.46
6.48
6.50
6.52
6.54
6.55
6.57
6.58
7.01
7.04
7.10
7.12
7.17
7.20
7.45

413
S

7.12
7.15
7.17
7.22
7.25
7.50

pag. 56 - A.P.T. SpA Orario invernale 2013-14 in vigore dal 10 settembre 2013 al 11 giugno 2014 - aggiornato 14/10/2013

LINEA E01
numero corsa
frequenza corsa
(00963) GRADO V.Zara
(00956) FOSSALON V.le della Vittoria (Centro)
(02318) STARANZANO Loc. Bistrigna V. Grado, 34 (SP19)
(12132) MONFALCONE V. Grado (SP19)
(12003) MONFALCONE V.le O. Cosulich, df 8 (Sc. Medie)
(12006) MONFALCONE P.zza Unit
(12007) MONFALCONE V. Duca d'Aosta, 34
(12009) MONFALCONE V. San Polo (Ospedale)
(01616) RONCHI D.L. V. d'Annunzio (df Chiesa)
(01617) RONCHI D.L. V. d'Annunzio, 65
(01634) RONCHI D.L. V. Dante, 10 (Primavera)
(01635) RONCHI D.L. V. Redipuglia, 142 (Casette)
(00604) REDIPUGLIA V. III Armata, 73
(00605) POLAZZO V. III Armata SS305
(00606) FOGLIANO V. Redipuglia, 19
(01710) SAGRADO V. d'Annunzio, df 11
(00809) GRADISCA D'IS. V.le Trieste, df 110 (Ponte)
(00810) GRADISCA D'IS. V.le Trieste, 121 (Grattacielo)
(00811) GRADISCA D'IS. V.le Regina Elena (Giardini)

416
sab S
12.10
12.23
12.35
12.36
12.37
12.41
12.43
12.46
12.49
12.50
12.52
12.53
12.55
12.57
12.59
13.01
13.03
13.04
13.06

420
lu e ve S
13.10
13.35
13.36
13.37
13.41
13.43
13.46
13.49
13.50
13.52
13.53
13.55
13.57
13.59
14.01
14.03
14.04
14.06

412
ma/me/gi S
14.10
14.35
14.36
14.37
14.41
14.43
14.46
14.49
14.50
14.52
14.53
14.55
14.57
14.59
15.01
15.03
15.04
15.06

EB(PSJ[JB'BSSBE*T(SBEJTDBE*T7JMMFTTF'JVNJDFMMP"RVJMFJB
LINEA E22
numero corsa
frequenza corsa
(CIP02) Centro Intermodale Passeggeri-Corsia 2
(07096) GORIZIA V. Aquileia, 56 (Quartiere Fieristico)
(07169) GORIZIA Str. Mainizza, df 47 (Madonnina)
(07170) GORIZIA Str. Mainizza, 218 (Mochetta)
(07171) GORIZIA SR351 km 4 (Mainizza)
(00501) FARRA V. Gorizia, df 118 (Grotta)
(00502) FARRA V. Gorizia, 71
(00503) FARRA V. Gorizia, df 4 (Molino)
(00801) GRADISCA D'IS. V. Gorizia (Borgo Molamatta)
(00802) GRADISCA D'IS. V.le Regina Elena (Giardini)
(00803) GRADISCA D'IS. V.le Trieste, df 137 (Grattacielo)
(00804) GRADISCA D'IS. V.le Trieste, df 221 (Ponte)
(00805) GRADISCA D'IS. V. Palmanova (Tratt. Unione)
(00806) GRADISCA D'IS. V. Palmanova, 46
(01502) ROMANS D'IS. V.le Trieste, 17
(01510) ROMANS D'IS. V. Modolet, df 3/B
(02598) VILLESSE V. Diaz, 53
(02502) VILLESSE V. Roma, 17 (Municipio)
(59813) RUDA P.zza Libert, df 4
(59814) S. NICOLO' V. Aquileia, 3
(63404) VILLA VICENTINA V. Gorizia, df 40
(63408) VILLA VICENTINA V.S.Antonio
(53810) FIUMICELLO Borgo S. Antonio
(53809) FIUMICELLO P.zza I Maggio
(50406) AQUILEIA V. S. Zilli, df 42 (Colombara)
(50407) AQUILEIA V. Gemina, df 10 (Monastero)
(50409) AQUILEIA V. Beligna, 1/A
(50410) AQUILEIA Loc. Belvedere SS352
(00933) GRADO P.zza Carpaccio (Autostazione)
Collegamenti Autostazione - Via Zara
frequenza corsa
(00933) GRADO P.zza Carpaccio (Autostazione)
(00963) GRADO V.Zara

6
f
6.50
6.51
6.53
6.56
6.58
7.00
7.01
7.02
7.04
7.06
7.08
7.09
7.10
7.11
7.14
7.16
7.20
7.21
7.26
7.28
7.29
7.30
7.33
7.34
7.37
7.38
7.40
7.46
7.52
S
7.53
7.57

Collegamenti V. Zara - Autostazione


frequenza corsa
Sab S
(00963) GRADO V.Zara
12.10
(00933) GRADO P.zza Carpaccio (Autostazione)
12.15
LINEA E22
numero corsa
19
frequenza corsa
f
(00963) GRADO V.Zara
(00933) GRADO P.zza Carpaccio (Autostazione)
12.18
(50401) AQUILEIA Loc Belvedere SS352
12.24
(50402) AQUILEIA V. Beligna, df 1/A
12.30
(50404) AQUILEIA V. Gemina, 8 (Monastero)
12.32
(50405) AQUILEIA V. S. Zilli, 42 (Colombara)
12.33
(53802) FIUMICELLO P.zza I Maggio
12.36
(53801) FIUMICELLO Borgo S. Antonio
12.37
(63407) VILLA VICENTINA V.S.Antonio
12.40
(63403) VILLA VICENTINA V. Gorizia, 40
12.41
(59801) S. NICOLO' V. Aquileia, df 3
12.42
(59802) RUDA P.zza Libert, 4
12.44
(02503) VILLESSE V. Roma, 12 (Municipio)
12.49
(02599) VILLESSE V. Tomadini
12.50
(01503) ROMANS D'IS. V. Modolet, df 6/C
12.54
(01511) ROMANS D'IS. V.le Trieste, 20
12.56
(00807) GRADISCA D'IS. V. Palmanova, 55
12.59
(00808) GRADISCA D'IS. V. Palmanova (df Tratt. Unione)
13.00
(00809) GRADISCA D'IS. V.le Trieste, df 110 (Ponte)
13.01
(00810) GRADISCA D'IS. V.le Trieste, 121 (Grattacielo)
13.02
(00811) GRADISCA D'IS. V.le Regina Elena (Giardini)
13.04
(00812) GRADISCA D'IS. V. Gorizia (Borgo Molamatta)
13.06
(00504) FARRA V. Gorizia, df 5 (Molino)
13.08
(00505) FARRA V. Gorizia, df 75
13.09
(00506) FARRA V. Gorizia, 118/120 (Grotta)
13.10
(00507) FARRA V. Gorizia 126 (Mainizza)
13.12
(07173) GORIZIA Str. Mainizza, df 212 (Mochetta)
13.14
(07174) GORIZIA Str. Mainizza, 43 (Madonnina)
13.17
(07068) GORIZIA V. Bolivia (Quartiere Fieristico)
13.19
(CIP02) Centro Intermodale Passeggeri-Corsia 2
13.20

AGGIORNAMENTO
del 03/10/2013:
aggiunta partenza
da via Zara ore 14.03
113
S
13.16
13.21
13.27
13.33
13.35
13.36
13.39
13.40
13.43
13.44
13.45
13.47
13.52
13.53
13.57
13.59
14.02
14.03
14.04
14.05
14.07
14.09
14.11
14.12
14.13
14.15
14.17
14.20
14.22
14.23

ma/me/gi S
14.03
14.08
14.14
14.20
14.22
14.23
14.26
14.27
14.30
14.31
14.32
14.34
14.39
14.40
14.44
14.46
14.49
14.50
14.51
14.52
14.54
14.56
14.58
14.59
15.00
15.02
15.04
15.07
15.09
15.10

A.P.T. SpA Orario invernale 2013-14 in vigore dal 10 settembre 2013 al 11 giugno 2014 -aggiornato 14/10/2013

pag. 57

EB5SJFTUF%VJOP.POGBMDPOF

LINEA E51
numero corsa
frequenza corsa
20608 TRIESTE P.zza Libert (Autostazione)
20614 TRIESTE V.le Miramare, 37 (Roiano)
20615 TRIESTE V.le Miramare, 129/1 (Barcola)
20616 GRIGNANO/MIRAMARE SS14
20617 TRIESTE S.ta Croce SS14 (Tenda Rossa)
20618 TRIESTE S.ta Croce SS14 (Costiera)
20619 TRIESTE S.ta Croce SS14 (Filtri)
20113 GINESTRE SS 14
20114 BORGO S. MAURO SS 14
20115 SISTIANA, 45/E SS14 (Centro)
20116 SISTIANA, 55/F SS14 (Hermada)
20117 SISTIANA, 59 SS14 (Campeggio)
20123 DUINO SS14 (Bar Bianco)
20118 DUINO, SP2 (Sentiero)
20119 DUINO, 28 SP2 (Centro)
20120 DUINO, 76 SS14 (Alice)
20121 VILLAGGIO DEL PESCATORE SS14 (Bivio)
20122 S. GIOVANNI AL TIMAVO, 11 SS14
12039 MONFALCONE V. Valentinis, df 65 (Solvay)
12042 MONFALCONE V. Valentinis (Gaslini)

LINEA E01
numero corsa
frequenza corsa
12042 MONFALCONE V. Valentinis (Gaslini)
12006 MONFALCONE P.zza Unit
12007 MONFALCONE V. Duca dAosta, 34
12131 MONFALCONE V. Grado
02317 STARANZANO Loc. Bistrigna V. Grado, 37
00963 GRADO V. Zara

2
sab
6.35
6.40
6.44
6.48
6.50
6.52
6.54
6.57
6.58
6.59
7.00
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
7.11
7.12

8
l-v
6.35
6.40
6.44
6.48
6.50
6.52
6.54
6.57
6.58
6.59
7.00
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
7.11
7.12

411
S
7.12
7.15
7.17
7.22
7.25
7.50

pag. 58 - A.P.T. SpA Orario invernale 2013-14 in vigore dal 10 settembre 2013 al 11 giugno 2014 - aggiornato 14/10/2013

LINEA E01
numero corsa
frequenza corsa
(00963) GRADO V. Zara
(02318) STARANZANO Loc. Bistrigna V. Grado, 34 (SP19)
(12132) MONFALCONE V. Grado (SP19)
(12029) MONFALCONE V. Rosselli, 15/17
LINEA E51
numero corsa
frequenza corsa
(12029) MONFALCONE V. Rosselli, 15/17
(12115) MONFALCONE V. Matteotti, 7 (df Liceo)
(12123) MONFALCONE V. Valentinis (df Gaslini)
(12122) MONFALCONE V. Valentinis, 65 (Solvay)
(20102) S. GIOVANNI AL T. df 11
(20104) VILLAGGIO DEL PESCATORE SS 14 (Bivio)
(20105) DUINO, 76 SS 14 (Alice)
(20106) DUINO SP 2 (Centro)
(20107) DUINO SP 2 (Sentiero)
(20124) DUINO SS 14 (df Bar Bianco)
(20108) SISTIANA, 59 SS 14 (Campeggio)
(20109) SISTIANA, 55/F SS 14 (Hermada)
(20110) SISTIANA, 43/C (Centro)
(20111) BORGO S. MAURO SS 14
(20112) GINESTRE SS 14
(20601) TRIESTE S.ta Croce SS 14 (Filtri)
(20602) TRIESTE S.ta Croce SS 14 (Costiera)
(20603) TRIESTE S.ta Croce SS 14 (Tenda Rossa)
(20604) TRIESTE SS 14 (Polvi)
(20605) GRIGNANO/MIRAMARE SS 14
(20606) TRIESTE V.le Miramare, df 123/1 (Barcola)
(20607) TRIESTE V.le Miramare, df 37 (Roiano)
(20608) TRIESTE P.zza Libert (Autostazione)

418
sab S
12.10
12.35
12.36
12.41

422
lu e ve S
13.10
13.35
13.36
13.41

414
ma/me/gi S
14.10
14.35
14.36
14.41

403
sab S
12.41
12.43
12.44
12.45
12.49
12.50
12.51
12.52
12.53
12.54
12.55
12.56
12.57
12.58
12.59
13.02
13.04
13.06
13.07
13.08
13.12
13.16
13.21

405
lu e ve S
13.41
13.43
13.44
13.45
13.49
13.50
13.51
13.52
13.53
13.54
13.55
13.56
13.57
13.58
13.59
14.02
14.04
14.06
14.07
14.08
14.12
14.16
14.21

401
ma/me/gi S
14.41
14.43
14.44
14.45
14.49
14.50
14.51
14.52
14.53
14.54
14.55
14.56
14.57
14.58
14.59
15.02
15.04
15.06
15.07
15.08
15.12
15.16
15.21

EB41JFSE*T5VSSJBDP1JFSJT4$BO[JBOE*T4UBSBO[BOP

LINEA E03
numero corsa
frequenza corsa
(02101) S. PIER D'IS. V. Roma, 79/81
(02102) S. PIER D'IS. P.zza del Popolo, 21
(02103) CASSEGLIANO V. Matteotti, 56 (Villa Olivo)
(02104) CASSEGLIANO V. Aquileia, 56/60
(02105) CASSEGLIANO V. Aquileia, 76
(02106) CASSEGLIANO V. Aquileia, 86 (Incrocio SP1)
(02401) TURRIACO V. Garibaldi, df 90 (Cimitero)
(02402) TURRIACO P.zza Libert, 32
(02403) TURRIACO V. Marconi, 30
(01802) BEGLIANO V. Puccini, 6
(01803) BEGLIANO V. Smareglia, 10/8
(01804) PIERIS V. Sauro, 56 (Frasca)
(01805) PIERIS V. Sauro, 44
(01806) PIERIS V. Sauro (df Distributore)
(01807) PIERIS V. I Maggio (Incrocio SS14)
(01808) PIERIS V. I Maggio, 63/65
(01809) S. CANZIAN D'IS. V. Aquileia, 48
(01810) S. CANZIAN D'IS. P.zza Venezia, 3
(01811) S. CANZIAN D'IS. V. Trieste, df 52
(01812) S. CANZIAN D'IS. V. Risiera S. Sabba (Paradiso)
(02319) STARANZANO V. Marconi, 13
(02310) STARANZANO V. Fontanot, 42
(02316) STARANZANO V. Fontanot, df 46
(00933) GRADO P.zza Carpaccio (Autostazione)
(00963) GRADO V.Zara

53
S
6.56
6.57
6.59
7.01
7.02
7.03
7.05
7.06
7.07
7.08
7.09
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
7.17
7.19
7.20
7.21
7.23
7.24
7.25
7.53
7.57

LINEA E03
numero corsa
frequenza corsa
(00963) GRADO V.Zara
(00933) GRADO P.zza Carpaccio (Autostazione)
(02310) STARANZANO V. Fontanot, 42
(02316) STARANZANO V. Fontanot, df 46
(02320) STARANZANO V. Marconi, 12
(02360) STARANZANO V. Marconi (Camper)
(01813) S. CANZIAN D'IS. V. Risiera S.Sabba, 80/82 (Paradiso)
(01814) S. CANZIAN D'IS. V. Trieste, 48
(01815) S. CANZIAN D'IS. P.zza Venezia, df 4/5
(01816) S. CANZIAN D'IS. V. Aquileia, 35
(01817) PIERIS V. I Maggio, 52/54
(01818) PIERIS V. I Maggio, 4 (Incrocio SS14)
(01819) PIERIS V. Sauro, 14 (Distributore)
(01820) PIERIS V. Sauro, 13 (Pizzeria)
(01821) PIERIS V. Sauro, df 72 (Frasca)
(01822) BEGLIANO V. Smareglia, 3/5
(01823) BEGLIANO V. Puccini
(02404) TURRIACO V. Marconi, 35
(02405) TURRIACO P.zza Libert, 48
(02406) TURRIACO V. Garibaldi, 72 (Cimitero)
(02107) CASSEGLIANO V. Aquielia, 116 (Incrocio SP1)
(02108) CASSEGLIANO V. Aquileia, df 76
(02109) CASSEGLIANO V. Aquileia, 77/79
(02110) CASSEGLIANO V. Matteotti, df 56 (Villa Olivo)
(02111) S. PIER D'IS. V. Sauro, 3
(02113) S. PIER D'IS V. XXV Aprile, df 8

45
sab S
12.10
12.15
12.41
12.42
12.43
12.43
12.45
12.46
12.47
12.49
12.50
12.51
12.52
12.53
12.54
12.57
12.58
12.59
13.00
13.01
13.03
13.04
13.05
13.07
13.09
13.10

47
lu e ve S
13.10
13.15
13.41
13.42
13.43
13.43
13.45
13.46
13.47
13.49
13.50
13.51
13.52
13.53
13.54
13.57
13.58
13.59
14.00
14.01
14.03
14.04
14.05
14.07
14.09
14.10

43
ma/me/gi S
14.10
14.15
14.41
14.42
14.43
14.43
14.45
14.46
14.47
14.49
14.50
14.51
14.52
14.53
14.54
14.57
14.58
14.59
15.00
15.01
15.03
15.04
15.05
15.07
15.09
15.10

A.P.T. SpA Orario invernale 2013-14 in vigore dal 10 settembre 2013 al 11 giugno 2014 -aggiornato 14/10/2013

pag. 59

$PMMFHBNFOUJ$FOUSP*OUFSNPEBMF1BTTFHHFSJ(PSJ[JB
*TUJUVUJ4DPMBTUJDJDJUUBEJOJ TPMPQFSJPEPTDPMBTUJDP

CIP Centro Intermodale Passeggeri


F media Trinko

CIP Centro Intermodale Passeggeri


B ISIS ARTE Fabiani
C ISIS D'Annunzio

CIP Centro Intermodale Passeggeri


H Liceo Scientifico Duca degli Abruzzi
I Magistrali Scipio Slataper

via dei Grabizio

Lu-Sa
8.05
8.15

via Orzoni
via Brass

Lu-Sa
8.10
8.15
8.20

B ISIS ARTE Fabiani


C ISIS D'Annunzio
CIP Centro Intermodale Passeggeri

via Orzoni
via Brass

Sabato
12.15
12.17
12.25

corso Italia
via IX Agosto

Lu-Sa
8.10
8.15
8.20

I Magistrali Scipio Slataper


H Liceo Scientifico Duca degli Abruzzi
CIP Centro Intermodale Passeggeri

via IX Agosto
corso Italia

Lu-Sa
12.10
12.12
12.15

Sabato
12.20
12.22
12.25

Lu-Sa
13.10
13.12
13.15

viale Oriani
viale Oriani

Lu-Sa
12.55
12.55
13.05

Lu-Sa
13.30

Lu-Sa
14.00
14.00
14.10

v.le XX Settembre

Lu-Sa
13.05
13.15

Lu-Sa
14.00
14.10
Lu-Sa
14.05
14.05
14.10
Lu-Ve
17.15
17.17
17.20

CIP Centro Intermodale Passeggeri


G Istituti Professionali Cossar / Da Vinci via Boschetto
E Liceo Classico Dante
v.le XX Settembre

Lu-Sa
8.10
8.15
8.20

F media Trinko
CIP Centro Intermodale Passeggeri

G Istituti Professionali Cossar / Da Vinci


I Magistrali Scipio Slataper
CIP Centro Intermodale Passeggeri

E Liceo Classico Dante


CIP Centro Intermodale Passeggeri

CIP Centro Intermodale Passeggeri


D ITI Galilei
D Geometri Pacassi

CIP Centro Intermodale Passeggeri


A ENFAP
A IAL

via dei Grabizio

Sabato
12.05
12.15

Lu-Ve
13.50
14.00
Lu-Sa
13.05
13.07
13.15

Lu-Sa
14.00
14.02
14.10

gg rientro
16.42
16.44
16.50
Lu-Sa

via Puccini
via Puccini

Lu-Sa
8.10
8.15
8.15

D ITI Galilei
D Geometri Pacassi
CIP Centro Intermodale Passeggeri

via Puccini
via Puccini

Lu-Sa
13.05
13.05
13.10

via Filzi
via V. Veneto, 70

Lu-Ve
8.15
8.20
8.25

A IAL
A ENFAP
CIP Centro Intermodale Passeggeri

via Veneto, 170


via Veneto-Lenassi

Lu-Ve
13.37
13.39
13.42

pag. 60 - A.P.T. SpA Orario invernale 2013-14 in vigore dal 10 settembre 2013 al 11 giugno 2014 - aggiornato 14/10/2013

13.40

14.05
14.10

$PNFVUJMJ[[BSFJMTFSWJ[JPEJDPMMFHBNFOUP
$*1*TUJUVUJ4DPMBTUJDJB(PSJ[JB
IL SERVIZIO EXTRAURBANO BUS NAVETTA
QVFTTFSFVUJMJ[[BUPTPMPEBDIJQPTTJFEFVOPEFJTFHVFOUJUJUPMJEJWJBHHJP

t
t
t
t

abbonamento APT extraurbano da una localit a Gorizia


biglietto APT extraurbano E01
abbonamento APT urbano RETE di GORIZIA o RETI APT
biglietto APT urbano

IL SERVIZIO URBANO DI GORIZIA


NON SVOLGE SERVIZIO DI NAVETTA
per viaggiare sui BUS URBANI necessario essere in possesso di:
t abbonamento APT urbano 1 LINEA o RETE di GORIZIA o RETI APT
t biglietto APT urbano

ALTRI BIGLIETTI O ABBONAMENTI NON SONO VALIDI!

A.P.T. SpA Orario invernale 2013-14 in vigore dal 10 settembre 2013 al 11 giugno 2014 -aggiornato 14/10/2013

pag. 61

Via Caduti di An Nasiriyah, 6 34170 GORIZIA


telefono: 0481 593511 fax: 0481 593555
e mail: apt@aptgorizia.it

www.aptgorizia.it

pag. 156 - A.P.T. SpA Orario invernale 2013-14 in vigore dal 10 settembre 2013 al 11 giugno 2014 - aggiornato 14/10/2013

Potrebbero piacerti anche