Sei sulla pagina 1di 9

SERVIZIO URBANO

GRADO
estate

2013

Orario in vigore
dal 9 giugno al 11 settembre 2013

A.P.T. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013

Azienda Provinciale Trasporti S.p.A.


Via Caduti di An Nasiryah, 6 - 34170 GORIZIA
telefono: 0481 593511 fax: 0481 593555
posta elettronica: apt@aptgorizia.it
posta elettronica certificata: segreteria.aptgo@legalmail.it

da luned a venerd 7.30-19.15 /


sabato 7.30-13.15
legenda frequenza corse

BIGLIETTERIE APT
Gorizia
Monfalcone
Grado

Biglietteria APT
Biglietteria APT
Biglietteria APT

P.le Martiri per la Libert dItalia 0481 593557


V. F.lli Rosselli, 13
0481 410915
Autostazione - P.zza Carpaccio 0481 410915

ALTRE BIGLIETTERIE
Biglietteria Autostazione Autostazione - P.zza Libert
040 425020
Trieste
Biglietteria Autostazione Autostazione - V.le Europa Unita 0432 504012
Udine
0431 32628
Cervignano del Friuli Biglietteria Autostazione Autostazione - P.zza Marconi

corse feriali dal luned al sabato

L-V

corse dal luned al venerd

Fes

corse giorni festivi

Sab

corse solo sabato


corse extraurbane
in coincidenza

A.P.T. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013

REGOLAMENTO DI VETTURA
1. COMPORTAMENTO IN VETTURA

13. TRASPORTO DI DISABILI, BAMBINI E CATEGORIE SPECIALI

Il Cliente NON DEVE:


tTBMJSFPTDFOEFSFEBMMBWFUUVSBEBVOBQPSUBEJWFSTBEBRVFMMBJOEJDBUB
tPDDVQBSFQJEJVOQPTUPBTFEFSFPTJNVMBSOFMPDDVQB[JPOFFJOHPNCSBSFMFVTDJUFPJQBTTBHHJ
tTQPSHFSTJEBMGJOFTUSJOPPHFUUBSFPHHFUUJEBMNFEFTJNP
tBDDFEFSFDPODBSSP[[JOFPQBTTFHHJOJTFOPOEFMUJQPQJFHIFWPMF HMJTUFTTJEFWPOPSJNBOFSFDIJVTJ
tEJTUSBSSF JNQFEJSFPEPTUBDPMBSFJORVBMTJBTJNPEPJMDPOEVDFOUF
tDIJFEFSFBMDPOEVDFOUFEJTBMJSFPTDFOEFSFEBMMBWFUUVSBJOMVPHPEJWFSTPEBRVFMMPTUBCJMJUPDPNFGFSNBUB
tFTFSDJUBSFBUUJWJUQVCCMJDJUBSJF DPNNFSDJBMJPEJCFOFGJDFO[BTFO[BSFHPMBSFBVUPSJ[[B[JPOF
tBDDFEFSFJOWFUUVSBDPOBOJNBMJ BSNJ NBUFSJBMJJOGJBNNBCJMJ GVPDIJQJSPUFDOJDJFEPHHFUUJDIF QFSGPSNBPOBUVSB 
QPTTBOPFTTFSFQFSJDPMPTJQFSJWJBHHJBUPSJFPEBOOPTJBMMFWFUUVSF
tTFEFSTJOFJQPTUJSJTFSWBUJBJNVUJMBUJFBHMJJOWBMJEJ JOPHOJDBTPOFDFTTBSJPDFEFSFJMQPTUPBRVFTUFDBUFHPSJFEJ
VUFOUJFBHFWPMBSFMFQFSTPOFBO[JBOFPDPOCBNCJOJBMTFHVJUP

tDBOUBSF  TVPOBSF  TDIJBNB[[BSF P UFOFSF DPNQPSUBNFOUP TDPOWFOJFOUF P NPMFTUP JO NPEP UBMF EB BSSFDBSF JO
RVBMTJBTJNPEPEJTBHJPFEJTUVSCPBMMFQFSTPOFPEBOOJBMMFWFUUVSF
tGVNBSFBCPSEPEFJNF[[J OFJMPDBMJFOFHMJTQB[JBQFSUJBMQVCCMJDP BSU-FHHF

tTBMJSFJOWFUUVSBJODPOEJ[JPOJGJTJDIFPQTJDPGJTJDIFUBMJEBOPODPOTFOUJSFJMDPSSFUUPVUJMJ[[PEFMTFSWJ[JPPEBSSFDBSF
EBOOPBTPBHMJBMUSJ DPNQSFTFMFDPOEJ[JPOJJHJFOJDIFFEJQVMJ[JBQFSTPOBMF

*MUSBTQPSUPEFMMFQFSTPOFOPOEFBNCVMBOUJDPODBSSP[[JOBBNNFTTPTPMPTVJNF[[JPNPMPHBUJQFSUBMFUJQPMPHJBEJ
USBTQPSUP
QSFWJTUPJMUSBTQPSUPHSBUVJUPEFJCBNCJOJEJBMUF[[BJOGFSJPSFBEVONFUSP TPMPTFBDDPNQBHOBUJ
*MUSBTQPSUPEFMQBTTFHHJOPQFSCBNCJOJHSBUVJUPNBBNNFTTPJOWFUUVSBTPMPTFSJDIJVTPFQPTJ[JPOBUPJONBOJFSB
UBMFEBOPOJNQFEJSFMBTJDVSF[[BEFJUSBTQPSUBUJFMBGSVJ[JPOFEFMNF[[PQVCCMJDPBEBMUSJVUFOUJ
(MJVUFOUJBQQBSUFOFOUJBMMFDBUFHPSJFQSPUFUUF JOQPTTFTTPEFMMBUFTTFSBSJMBTDJBUBEBMMB1SPWJODJB QPTTPOPBDRVJTUBSF
BCCPOBNFOUJBHFWPMBUJDPOMFUBSJGGFTUBCJMJUFBOOVBMNFOUFEBMMB(JVOUB3FHJPOBMF

Il Cliente DEVE:
tTFHOBMBSFJONBOJFSBFTQMJDJUBMJOUFO[JPOFEJTBMJSFBCPSEPEFMCVTRVBOEPJOBUUFTBBMMBGFSNBUB
tNBOJGFTUBSFJOUFNQPVUJMFFBEFHVBUBNFOUFMBQSPQSJBJOUFO[JPOFEJTDFOEFSFEBMMBVUPCVTVUJMJ[[BOEPMBQQPTJUP
DBNQBOFMMPTFQSFTFOUFPBWWJTBOEPMBVUJTUB
tTFEFSTJ OPOBQQFOBDPOWBMJEBUPJMCJHMJFUUPRVBMPSBOPOWJGPTTFSPQPTUJMJCFSJ EFWFSFHHFSTJTFNQSFBHMJBQQPTJUJ
TPTUFHOJ
tBUUFOFSTJBMMFFWFOUVBMJVMUFSJPSJEJTQPTJ[JPOJEFMQFSTPOBMFQSFQPTUPBMTFSWJ[JP
Fatte salve le eventuali conseguenze di legge, possono essere esclusi dal trasporto ed allontanati, senza alcun diritto
al risarcimento, i passeggeri molesti e quelli che non prestano ascolto alle osservazioni del personale di servizio,
anche richiedendo lintervento delle Forze dellOrdine.

2. TITOLI DI VIAGGIO
*MWJBHHJPDPOTFOUJUPTPMPBJDMJFOUJNVOJUJEJSFHPMBSFUJUPMPEJWJBHHJPDIFQVFTTFSFBDRVJTUBUPQSFTTPMFCJHMJFUUFSJF MFSJWFOEJUFBVUPSJ[[BUFFMFFNFUUJUSJDJBVUPNBUJDIF
*ODBTJFDDF[JPOBMJFDPNQBUJCJMNFOUFDPOMBSFHPMBSJUEFM4FSWJ[JP JMCJHMJFUUPBDRVJTUBCJMFBODIFBCPSEPDPOVO
TPWSBQQSF[[P DPNFEBOPSNFUBSJGGBSJFSFHJPOBMJJOWJHPSF QFSMBDRVJTUPSJDIJFTUBNPOFUBDPOUBUB

*ODBTPEJEJNFOUJDBO[BEFMMBCCPOBNFOUP JMDMJFOUFEFWFDPNVORVFBDRVJTUBSFFDPOWBMJEBSFJMCJHMJFUUPEJDPSTB
TFNQMJDF
*MEPDVNFOUPEJWJBHHJPEFWFFTTFSFDPOWBMJEBUPBQQFOBTBMJUJBCPSEPOFMMBQQPTJUBPCMJUFSBUSJDF JODBTPEJHVBTUP
EFMMBTVEEFUUBDJTJEPWSSJWPMHFSFBMDPOEVDFOUFQFSMBOOVMMBNFOUP

*MUJUPMPEJWJBHHJPQFSTPOBMFFOPODFEJCJMF EFWFFTTFSFDPOTFSWBUPJOUFHSPFEFTJCJUPBEPHOJSJDIJFTUBEFMQFSTPOBMF"15JODBTPEJBMUFSB[JPOFPDPOUSBGGB[JPOFTBSJNNFEJBUBNFOUFSJUJSBUPEBQBSUFEFHMJBEEFUUJDPODPOTFHVFOUFBQQMJDB[JPOFEFMMFQSFWJTUFTBO[JPOJ
CJHMJFUUP EJ DPSTB TFNQMJDF FYUSBVSCBOP OPO DPOTFOUF MFGGFUUVB[JPOF EJ TPTUF JOUFSNFEJF JO DBTP TJB OFDFTTBSJP
TFSWJSTJEJEVFNF[[JQFSJMSBHHJVOHJNFOUPEFMMBEFTUJOB[JPOFEPWSFTTFSFVUJMJ[[BUBMBQSJNBDPSTBVUJMF JOUBMFDBTP
JMCJHMJFUUPBOESDPOWBMJEBUPTPMPTVMQSJNPBVUPCVT
BMUSJNFOUJEPWSBOOPFTTFSFBDRVJTUBUJEVFCJHMJFUUJEJTUJOUJDIF
BOESBOOPDPOWBMJEBUJTFQBSBUBNFOUF
-BCCPOBNFOUPOPNJOBUJWPDPOTJEFSBUPWBMJEPTPMPTFBDDPNQBHOBUPEBVOEPDVNFOUPEJJEFOUJUQFSTPOBMFPEB
UFTTFSBJEFOUJGJDBUJWB"15
"DJBTDVOQBTTFHHFSP NVOJUPEJSFHPMBSFUJUPMPEJWJBHHJP DPOTFOUJUPJMUSBTQPSUPHSBUVJUPEJVOTPMPQBDDPPWBMJHJB
EJEJNFOTJPOJOPOTVQFSJPSJBDNQFSDPMMJEJEJNFOTJPOJTVQFSJPSJ QSFWJTUPJMQBHBNFOUPEFMMBUBSJGGB
PSEJOBSJB
A.P.T. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013

4 . TRASPORTO DI ANIMALI DOMESTICI


QSFWJTUPJMUSBTQPSUP 
tHSBUVJUPEJjDBOJHVJEBxDIFBDDPNQBHOBOPMFQFSTPOFOPOWFEFOUJ QVSDINVOJUJEJNVTFSVPMBFHVJO[BHMJP
tBQBHBNFOUP CJHMJFUUPBUBSJGGBPSEJOBSJB
EJBOJNBMJEPNFTUJDJTPMPEJQJDDPMBUBHMJBBJRVBMJTJBOPTUBUJBQQMJDBUJ
DPOHFHOJBUUJBSFOEFSMJJOPGGFOTJWJ NVTFSVPMBFHVJO[BHMJP HBCCJFUUF FDD

-BDDFTTPBCPSEPEFHMJBOJNBMJEPNFTUJDJQPUSFCCFOPOFTTFSFDPOTFOUJUPJODBTPEJOPUFWPMFBGGPMMBNFOUPEFMMB
WFUUVSB
-BOJNBMFQVFTTFSFBMMPOUBOBUPTFO[BEJSJUUPBMSJNCPSTPEFMCJHMJFUUP BEJOTJOEBDBCJMFHJVEJ[JPEFMQFSTPOBMF"[JFOEBMF RVBMPSBBSSFDIJ JORVBMTJBTJNPEP EJTUVSCPBJWJBHHJBUPSJ
4FMBOJNBMFJOTVEJDJB EFUFSJPSBMBWFUUVSBPQSPWPDBVOEBOOPBQFSTPOFPBDPTF JMQSPQSJFUBSJPUFOVUPBMSJTBSDJNFOUPEFMEBOOPDBVTBUP SFTUBOEPM"[JFOEBMJCFSBEBRVBMTJBTJSFTQPOTBCJMJUBMSJHVBSEP

5. SANZIONI AMMINISTRATIVE
*MNBODBUPSJTQFUUPEBQBSUFEFMMVUFOUFEFMMFOPSNFDPOUFOVUFOFM3FHPMBNFOUPEJ7FUUVSBFPMVUJMJ[[PEFMTFSWJ[JP
EJUSBTQPSUPQVCCMJDPTFO[BJMQSFTDSJUUPUJUPMPEJWJBHHJPDPNQPSUBMBQQMJDB[JPOFEFMMFTBO[JPOJBNNJOJTUSBUJWFOFMMF
NJTVSFQSFWJTUFEBMMB-3 FTVDDJOUFHS NPEJGJDIF
JOEJDBUFOFMMBUBCFMMBEFOPNJOBUBi"MMFHBUP"BM3FHPMBNFOUPEJ7FUUVSB"15w BGGJTTBBCPSEPEFJNF[[J

-BUUJWJUEJDPOUSPMMPFMBDDFSUBNFOUPEFMMFWJPMB[JPOJWJFOFFTFHVJUBEBMM"[JFOEBNFEJBOUFQSPQSJPQFSTPOBMFEJQFOEFOUF NVOJUPEJUFTTFSJOPEJSJDPOPTDJNFOUP
*MQFSTPOBMFBEJCJUPBMDPOUSPMMPBCPSEPEFJNF[[JFBMMBSFHPMBSJUEFJUJUPMJEJWJBHHJP JORVBMJUEJ1VCCMJDP6GGJDJBMF 
UFOVUPBDIJFEFSFVOEPDVNFOUPEJJEFOUJUBMUSBTHSFTTPSFJODBTPEJNBODBUBFTJCJ[JPOFBCJMJUBUPBEFTQFSJSFMFJOJ[JBUJWFBUUFBEJEFOUJGJDBSFJMQBTTFHHFSPBODIFBDDPNQBHOBOEPMPBUFSSBDPOSJDIJFTUBEJJOUFSWFOUPEFMMF'PS[FEFMM0SEJOF
0MUSFBRVBOUPHJQSFWJTUPBMJWFMMPTBO[JPOBUPSJP OFMDBTPJODVJMVUFOUFBTTVNBDPNQPSUBNFOUJUBMJ DPOEJ[JPOJ
JHJFOJDIFJODMVTF
EBBSSFDBSFEBOOJBMMFQFSUJOFO[FB[JFOEBMJPEBEJTUVSCBSFHMJBMUSJWJBHHJBUPSJPJMQFSTPOBMFEJ
HVJEB M"[JFOEBTJSJTFSWBEJTFHOBMBSFJMGBUUPBE&OUJFE*TUJUV[JPOJQSFQPTUFBMMBTTJTUFO[BFBMMBWJHJMBO[BFSJDIJFEFSFJMSJNCPSTPEFJEBOOJBSSFDBUJJOTFHVJUPBMMFWJPMB[JPOJJOEJDBUFBJQVOUJQSFDFEFOUJ
7JGBDPMUFOUSPHJPSOJEBMMBOPUJGJDBEFMWFSCBMFEJBDDFSUBNFOUPEJGBSQFSWFOJSFBMM"[JFOEBTDSJUUJEJGFOTJWJ 
EPDVNFOUJ OPODISJDIJFEFSFEJFTTFSFTFOUJUP

37

$FOUSP"VUPTUB[JPOF7BMMF(PQQJPO1JOFUB7BMMF(PQQJPO"VUPTUB[JPOF$FOUSP

numero corsa
frequenza corsa
00936 GRADO Molo Torpediniere
00968 GRADO V. Pola df 40
00957 GRADO V. Zara
00903 GRADO P.zza XXVI Maggio, 23 (Porto)
00959 GRADO P.zza San Marco
00966 GRADO V. Papa Giovanni XXIII, 34
00933 GRADO P.zza Carpaccio (Autostazione)
00904 GRADO Riva Slataper, 4
00905 GRADO Riva Slataper (Savoy)
00906 GRADO Riva Foscolo, 19 (Terme)
00907 GRADO V. Vespucci, df 15 (Palacongressi)
00908 GRADO V.le Italia, df 23 (Posta)
00909 GRADO V.le Italia, df 51
00971 GRADO V.le Italia (Parcheggio)
00925 GRADO V.le Italia, df 71 (Case Pop.)
00926 GRADO V.le Italia (Case Pop.)
00910 GRADO V. Saba, df 4 (Cimitero)
00918 GRADO V.le Cavarera (df Market)
00919 GRADO V.le Cavarera
00920 GRADO V. Romagna, 4
00921 GRADO V. Liguria, 7
00922 GRADO V. Toscana, 3
00923 GRADO V.le Cavarera (Market)
00901 GRADO V. Monfalcone SP 19 (V. Goppion)
00902 GRADO V.le Orsa Maggiore, 20 (Pineta)
00911 GRADO V.le Orsa Maggiore, 48 (Pineta Centro)
00916 GRADO V.le Orsa Maggiore, df 20 (Pineta)
00917 GRADO V. Monfalcone SP 19 (V. Goppion)
00918 GRADO V.le Cavarera (df Market)
00919 GRADO V.le Cavarera
00920 GRADO V. Romagna, 4
00921 GRADO V. Liguria, 7
00922 GRADO V. Toscana, 3
00923 GRADO V.le Cavarera (Market)
00924 GRADO V. Saba, 4 (Cimitero)
00971 GRADO V.le Italia (Parcheggio)
00925 GRADO V.le Italia, df 71 (Case Pop.)
00926 GRADO V.le Italia (Case Pop.)
00927 GRADO V.le Italia, 51/47
00928 GRADO V.le Italia, 17 (Posta)
00929 GRADO V. Vespucci, 1 (Palacongressi)
00930 GRADO Riva Foscolo, df 21 (Terme)
00931 GRADO Riva Slataper, df 12 (Ponte Bianco)
00932 GRADO Riva Slataper, df 6
00933 GRADO P.zza Carpaccio (Autostazione)
00934 GRADO P.zza XXVI Maggio, df 5 (Porto)
00935 GRADO V. Lugnan, 2/4 (Scuole)
00936 GRADO Molo Torpediniere
00968 GRADO V. Pola df 40
00957 GRADO V. Zara

201
f

6.59
7.00
7.01
7.02
7.04
7.05
7.06
7.06
7.07
7.08
7.09
7.10
7.11
7.12
7.14
7.16
7.17
7.18
7.19
7.20

203
f
6.58
6.59
7.00
7.01
7.01
7.02
7.05
7.06
7.07
7.08
7.09
7.10
7.11
7.11
7.12
7.13
7.14
7.16
7.17
7.17
7.18
7.19
7.20
7.21
7.23
7.25
7.25
7.26
7.27
7.28
7.29
7.30
7.31
7.32
7.34
7.35
7.36
7.36
7.37
7.38
7.39
7.40
7.41
7.42
7.44
7.46
7.47
7.48
7.49
7.50

205
f

207
f

209
f

211
f

213
f

7.30
7.31
7.31
7.32
7.35
7.36
7.37
7.38
7.39
7.40
7.41
7.41
7.42
7.43
7.44
7.46
7.47
7.47
7.48
7.49
7.50
7.51
7.53
7.55
7.55
7.56
7.57
7.58
7.59
8.00
8.01
8.02
8.04
8.05
8.06
8.06
8.07
8.08
8.09
8.10
8.11
8.12
8.14
8.16
8.17
8.18
8.19
8.20

8.00
8.01
8.01
8.02
8.05
8.06
8.07
8.08
8.09
8.10
8.11
8.11
8.12
8.13
8.14
8.16
8.17
8.17
8.18
8.19
8.20
8.21
8.23
8.25
8.25
8.26
8.27
8.28
8.29
8.30
8.31
8.32
8.34
8.35
8.36
8.36
8.37
8.38
8.39
8.40
8.41
8.42
8.44
8.46
8.47
8.48
8.49
8.50

8.30
8.31
8.31
8.32
8.35
8.36
8.37
8.38
8.39
8.40
8.41
8.41
8.42
8.43
8.44
8.46
8.47
8.47
8.48
8.49
8.50
8.51
8.53
8.55
8.55
8.56
8.57
8.58
8.59
9.00
9.01
9.02
9.04
9.05
9.06
9.06
9.07
9.08
9.09
9.10
9.11
9.12
9.14
9.16
9.17
9.18
9.19
9.20

9.00
9.01
9.01
9.02
9.05
9.06
9.07
9.08
9.09
9.10
9.11
9.11
9.12
9.13
9.14
9.16
9.17
9.17
9.18
9.19
9.20
9.21
9.23
9.25
9.25
9.26
9.27
9.28
9.29
9.30
9.31
9.32
9.34
9.35
9.36
9.36
9.37
9.38
9.39
9.40
9.41
9.42
9.44
9.46
9.47
9.48

9.30
9.31
9.31
9.32
9.35
9.36
9.37
9.38
9.39
9.40
9.41
9.41
9.42
9.43
9.44
9.46
9.47
9.47
9.48
9.49
9.50
9.51
9.53
9.55
9.55
9.56
9.57
9.58
9.59
10.00
10.01
10.02
10.04
10.05
10.06
10.06
10.07
10.08
10.09
10.10
10.11
10.12
10.14
10.16
10.17
10.18
10.19
10.20

coincidenza con linea marittima APT da/per Trieste


A.P.T. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013

215
f
9.58
9.59
10.00
10.01
10.01
10.02
10.05
10.06
10.07
10.08
10.09
10.10
10.11
10.11
10.12
10.13
10.14
10.16
10.17
10.17
10.18
10.19
10.20
10.21
10.23
10.25
10.25
10.26
10.27
10.28
10.29
10.30
10.31
10.32
10.34
10.35
10.36
10.36
10.37
10.38
10.39
10.40
10.41
10.42
10.44
10.46
10.47
10.48
10.49
10.50

217
f

219
f

221
f

223
f

225
f

227
f

229
f

231
f

10.30
10.31
10.31
10.32
10.35
10.36
10.37
10.38
10.39
10.40
10.41
10.41
10.42
10.43
10.44
10.46
10.47
10.47
10.48
10.49
10.50
10.51
10.53
10.55
10.55
10.56
10.57
10.58
10.59
11.00
11.01
11.02
11.04
11.05
11.06
11.06
11.07
11.08
11.09
11.10
11.11
11.12
11.14
11.16
11.17
11.18
11.19
11.20

11.00
11.01
11.01
11.02
11.05
11.06
11.07
11.08
11.09
11.10
11.11
11.11
11.12
11.13
11.14
11.16
11.17
11.17
11.18
11.19
11.20
11.21
11.23
11.25
11.25
11.26
11.27
11.28
11.29
11.30
11.31
11.32
11.34
11.35
11.36
11.36
11.37
11.38
11.39
11.40
11.41
11.42
11.44
11.46
11.47
11.48
11.49
11.50

11.30
11.31
11.31
11.32
11.35
11.36
11.37
11.38
11.39
11.40
11.41
11.41
11.42
11.43
11.44
11.46
11.47
11.47
11.48
11.49
11.50
11.51
11.53
11.55
11.55
11.56
11.57
11.58
11.59
12.00
12.01
12.02
12.04
12.05
12.06
12.06
12.07
12.08
12.09
12.10
12.11
12.12
12.14
12.16
12.17
12.18
12.19
12.20

12.00
12.01
12.01
12.02
12.05
12.06
12.07
12.08
12.09
12.10
12.11
12.11
12.12
12.13
12.14
12.16
12.17
12.17
12.18
12.19
12.20
12.21
12.23
12.25
12.25
12.26
12.27
12.28
12.29
12.30
12.31
12.32
12.34
12.35
12.36
12.36
12.37
12.38
12.39
12.40
12.41
12.42
12.44
12.46
12.47
12.48
12.49
12.50

12.30
12.31
12.31
12.32
12.35
12.36
12.37
12.38
12.39
12.40
12.41
12.41
12.42
12.43
12.44
12.46
12.47
12.47
12.48
12.49
12.50
12.51
12.53
12.55
12.55
12.56
12.57
12.58
12.59
13.00
13.01
13.02
13.04
13.05
13.06
13.06
13.07
13.08
13.09
13.10
13.11
13.12
13.14
13.16
13.17
13.18
13.19
13.20

13.00
13.01
13.01
13.02
13.05
13.06
13.07
13.08
13.09
13.10
13.11
13.11
13.12
13.13
13.14
13.16
13.17
13.17
13.18
13.19
13.20
13.21
13.23
13.25
13.25
13.26
13.27
13.28
13.29
13.30
13.31
13.32
13.34
13.35
13.36
13.36
13.37
13.38
13.39
13.40
13.41
13.42
13.44
13.46
13.47
13.48
13.49
13.50

13.30
13.31
13.31
13.32
13.35
13.36
13.37
13.38
13.39
13.40
13.41
13.41
13.42
13.43
13.44
13.46
13.47
13.47
13.48
13.49
13.50
13.51
13.53
13.55
13.55
13.56
13.57
13.58
13.59
14.00
14.01
14.02
14.04
14.05
14.06
14.06
14.07
14.08
14.09
14.10
14.11
14.12
14.14
14.16
14.17
14.18

14.00
14.01
14.01
14.02
14.05
14.06
14.07
14.08
14.09
14.10
14.11
14.11
14.12
14.13
14.14
14.16
14.17
14.17
14.18
14.19
14.20
14.21
14.23
14.25
14.25
14.26
14.27
14.28
14.29
14.30
14.31
14.32
14.34
14.35
14.36
14.36
14.37
14.38
14.39
14.40
14.41
14.42
14.44
14.46
14.47
14.48
14.49
14.50

233
f
14.28
14.29
14.30
14.31
14.31
14.32
14.35
14.36
14.37
14.38
14.39
14.40
14.41
14.41
14.42
14.43
14.44
14.46
14.47
14.47
14.48
14.49
14.50
14.51
14.53
14.55
14.55
14.56
14.57
14.58
14.59
15.00
15.01
15.02
15.04
15.05
15.06
15.06
15.07
15.08
15.09
15.10
15.11
15.12
15.14
15.16
15.17
15.18
15.19
15.20

235
f
15.00
15.01
15.01
15.02
15.05
15.06
15.07
15.08
15.09
15.10
15.11
15.11
15.12
15.13
15.14
15.16
15.17
15.17
15.18
15.19
15.20
15.21
15.23
15.25
15.25
15.26
15.27
15.28
15.29
15.30
15.31
15.32
15.34
15.35
15.36
15.36
15.37
15.38
15.39
15.40
15.41
15.42
15.44
15.46
15.47
15.48
15.49
15.50

NOVIT: la fermata Via Zara diventa Capolinea

37

$FOUSP"VUPTUB[JPOF7BMMF(PQQJPO1JOFUB7BMMF(PQQJPO"VUPTUB[JPOF$FOUSP
numero corsa
frequenza corsa
00936 GRADO Molo Torpediniere
00968 GRADO V. Pola df 40
00957 GRADO V. Zara
00903 GRADO P.zza XXVI Maggio, 23 (Porto)
00959 GRADO P.zza San Marco
00966 GRADO V. Papa Giovanni XXIII, 34
00933 GRADO P.zza Carpaccio (Autostazione)
00904 GRADO Riva Slataper, 4
00905 GRADO Riva Slataper (Savoy)
00906 GRADO Riva Foscolo, 19 (Terme)
00907 GRADO V. Vespucci, df 15 (Palacongressi)
00908 GRADO V.le Italia, df 23 (Posta)
00909 GRADO V.le Italia, df 51
00971 GRADO V.le Italia (Parcheggio)
00925 GRADO V.le Italia, df 71 (Case Pop.)
00926 GRADO V.le Italia (Case Pop.)
00910 GRADO V. Saba, df 4 (Cimitero)
00918 GRADO V.le Cavarera (df Market)
00919 GRADO V.le Cavarera
00920 GRADO V. Romagna, 4
00921 GRADO V. Liguria, 7
00922 GRADO V. Toscana, 3
00923 GRADO V.le Cavarera (Market)
00901 GRADO V. Monfalcone SP 19 (V. Goppion)
00902 GRADO V.le Orsa Maggiore, 20 (Pineta)
00911 GRADO V.le Orsa Maggiore, 48 (Pineta Centro)
00916 GRADO V.le Orsa Maggiore, df 20 (Pineta)
00917 GRADO V. Monfalcone SP 19 (V. Goppion)
00918 GRADO V.le Cavarera (df Market)
00919 GRADO V.le Cavarera
00920 GRADO V. Romagna, 4
00921 GRADO V. Liguria, 7
00922 GRADO V. Toscana, 3
00923 GRADO V.le Cavarera (Market)
00924 GRADO V. Saba, 4 (Cimitero)
00971 GRADO V.le Italia (Parcheggio)
00925 GRADO V.le Italia, df 71 (Case Pop.)
00926 GRADO V.le Italia (Case Pop.)
00927 GRADO V.le Italia, 51/47
00928 GRADO V.le Italia, 17 (Posta)
00929 GRADO V. Vespucci, 1 (Palacongressi)
00930 GRADO Riva Foscolo, df 21 (Terme)
00931 GRADO Riva Slataper, df 12 (Ponte Bianco)
00932 GRADO Riva Slataper, df 6
00933 GRADO P.zza Carpaccio (Autostazione)
00934 GRADO P.zza XXVI Maggio, df 5 (Porto)
00935 GRADO V. Lugnan, 2/4 (Scuole)
00936 GRADO Molo Torpediniere
00968 GRADO V. Pola df 40
00957 GRADO V. Zara

237
f

239
f

241
f

243
f

245
f

247
f

15.30
15.31
15.31
15.32
15.35
15.36
15.37
15.38
15.39
15.40
15.41
15.41
15.42
15.43
15.44
15.46
15.47
15.47
15.48
15.49
15.50
15.51
15.53
15.55
15.55
15.56
15.57
15.58
15.59
16.00
16.01
16.02
16.04
16.05
16.06
16.06
16.07
16.08
16.09
16.10
16.11
16.12
16.14
16.16
16.17
16.18
16.19
16.20

16.00
16.01
16.01
16.02
16.05
16.06
16.07
16.08
16.09
16.10
16.11
16.11
16.12
16.13
16.14
16.16
16.17
16.17
16.18
16.19
16.20
16.21
16.23
16.25
16.25
16.26
16.27
16.28
16.29
16.30
16.31
16.32
16.34
16.35
16.36
16.36
16.37
16.38
16.39
16.40
16.41
16.42
16.44
16.46
16.47
16.48
16.49
16.50

16.30
16.31
16.31
16.32
16.35
16.36
16.37
16.38
16.39
16.40
16.41
16.41
16.42
16.43
16.44
16.46
16.47
16.47
16.48
16.49
16.50
16.51
16.53
16.55
16.55
16.56
16.57
16.58
16.59
17.00
17.01
17.02
17.04
17.05
17.06
17.06
17.07
17.08
17.09
17.10
17.11
17.12
17.14
17.16
17.17
17.18
17.19
17.20

17.00
17.01
17.01
17.02
17.05
17.06
17.07
17.08
17.09
17.10
17.11
17.11
17.12
17.13
17.14
17.16
17.17
17.17
17.18
17.19
17.20
17.21
17.23
17.25
17.25
17.26
17.27
17.28
17.29
17.30
17.31
17.32
17.34
17.35
17.36
17.36
17.37
17.38
17.39
17.40
17.41
17.42
17.44
17.46
17.47
17.48
17.49
17.50

17.30
17.31
17.31
17.32
17.35
17.36
17.37
17.38
17.39
17.40
17.41
17.41
17.42
17.43
17.44
17.46
17.47
17.47
17.48
17.49
17.50
17.51
17.53
17.55
17.55
17.56
17.57
17.58
17.59
18.00
18.01
18.02
18.04
18.05
18.06
18.06
18.07
18.08
18.09
18.10
18.11
18.12
18.14
18.16
18.17
18.18

18.00
18.01
18.01
18.02
18.05
18.06
18.07
18.08
18.09
18.10
18.11
18.11
18.12
18.13
18.14
18.16
18.17
18.17
18.18
18.19
18.20
18.21
18.23
18.25
18.25
18.26
18.27
18.28
18.29
18.30
18.31
18.32
18.34
18.35
18.36
18.36
18.37
18.38
18.39
18.40
18.41
18.42
18.44
18.46
18.47
18.48
18.49
18.50

coincidenza con linea marittima APT da/per Trieste

249
f
18.28
18.29
18.30
18.31
18.31
18.32
18.35
18.36
18.37
18.38
18.39
18.40
18.41
18.41
18.42
18.43
18.44
18.46
18.47
18.47
18.48
18.49
18.50
18.51
18.53
18.55
18.55
18.56
18.57
18.58
18.59
19.00
19.01
19.02
19.04
19.05
19.06
19.06
19.07
19.08
19.09
19.10
19.11
19.12
19.14
19.16
19.17
19.18
19.19
19.20

251
f

253
f

19.00
19.01
19.01
19.02
19.05
19.06
19.07
19.08
19.09
19.10
19.11
19.11
19.12
19.13
19.14
19.16
19.17
19.17
19.18
19.19
19.20
19.21
19.23
19.25
19.25
19.26
19.27
19.28
19.29
19.30
19.31
19.32
19.34
19.35
19.36
19.36
19.37
19.38
19.39
19.40
19.41
19.42
19.44
19.46
19.47
19.48
19.49
19.50

19.30
19.31
19.31
19.32
19.35
19.36
19.37
19.38
19.39
19.40
19.41
19.41
19.42
19.43
19.44
19.46
19.47
19.47

401
Fes

6.59
7.00
7.01
7.02
7.04
7.05
7.06
7.06
7.07
7.08
7.09
7.10
7.11
7.12
7.14
7.16
7.17
7.18
7.19
7.20

403
Fes
6.58
6.59
7.00
7.01
7.01
7.02
7.05
7.06
7.07
7.08
7.09
7.10
7.11
7.11
7.12
7.13
7.14
7.16
7.17
7.17
7.18
7.19
7.20
7.21
7.23
7.25
7.25
7.26
7.27
7.28
7.29
7.30
7.31
7.32
7.34
7.35
7.36
7.36
7.37
7.38
7.39
7.40
7.41
7.42
7.44
7.46
7.47
7.48
7.49
7.50

405
Fes

407
Fes

409
Fes

411
Fes

413
Fes

7.30
7.31
7.31
7.32
7.35
7.36
7.37
7.38
7.39
7.40
7.41
7.41
7.42
7.43
7.44
7.46
7.47
7.47
7.48
7.49
7.50
7.51
7.53
7.55
7.55
7.56
7.57
7.58
7.59
8.00
8.01
8.02
8.04
8.05
8.06
8.06
8.07
8.08
8.09
8.10
8.11
8.12
8.14
8.16
8.17
8.18
8.19
8.20

8.00
8.01
8.01
8.02
8.05
8.06
8.07
8.08
8.09
8.10
8.11
8.11
8.12
8.13
8.14
8.16
8.17
8.17
8.18
8.19
8.20
8.21
8.23
8.25
8.25
8.26
8.27
8.28
8.29
8.30
8.31
8.32
8.34
8.35
8.36
8.36
8.37
8.38
8.39
8.40
8.41
8.42
8.44
8.46
8.47
8.48
8.49
8.50

8.30
8.31
8.31
8.32
8.35
8.36
8.37
8.38
8.39
8.40
8.41
8.41
8.42
8.43
8.44
8.46
8.47
8.47
8.48
8.49
8.50
8.51
8.53
8.55
8.55
8.56
8.57
8.58
8.59
9.00
9.01
9.02
9.04
9.05
9.06
9.06
9.07
9.08
9.09
9.10
9.11
9.12
9.14
9.16
9.17
9.18
9.19
9.20

9.00
9.01
9.01
9.02
9.05
9.06
9.07
9.08
9.09
9.10
9.11
9.11
9.12
9.13
9.14
9.16
9.17
9.17
9.18
9.19
9.20
9.21
9.23
9.25
9.25
9.26
9.27
9.28
9.29
9.30
9.31
9.32
9.34
9.35
9.36
9.36
9.37
9.38
9.39
9.40
9.41
9.42
9.44
9.46
9.47
9.48

9.30
9.31
9.31
9.32
9.35
9.36
9.37
9.38
9.39
9.40
9.41
9.41
9.42
9.43
9.44
9.46
9.47
9.47
9.48
9.49
9.50
9.51
9.53
9.55
9.55
9.56
9.57
9.58
9.59
10.00
10.01
10.02
10.04
10.05
10.06
10.06
10.07
10.08
10.09
10.10
10.11
10.12
10.14
10.16
10.17
10.18
10.19
10.20

415
Fes
9.58
9.59
10.00
10.01
10.01
10.02
10.05
10.06
10.07
10.08
10.09
10.10
10.11
10.11
10.12
10.13
10.14
10.16
10.17
10.17
10.18
10.19
10.20
10.21
10.23
10.25
10.25
10.26
10.27
10.28
10.29
10.30
10.31
10.32
10.34
10.35
10.36
10.36
10.37
10.38
10.39
10.40
10.41
10.42
10.44
10.46
10.47
10.48
10.49
10.50

417
Fes
10.30
10.31
10.31
10.32
10.35
10.36
10.37
10.38
10.39
10.40
10.41
10.41
10.42
10.43
10.44
10.46
10.47
10.47
10.48
10.49
10.50
10.51
10.53
10.55
10.55
10.56
10.57
10.58
10.59
11.00
11.01
11.02
11.04
11.05
11.06
11.06
11.07
11.08
11.09
11.10
11.11
11.12
11.14
11.16
11.17
11.18
11.19
11.20

NOVIT: la fermata Via Zara diventa Capolinea


A.P.T. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013

37

$FOUSP"VUPTUB[JPOF7BMMF(PQQJPO1JOFUB7BMMF(PQQJPO"VUPTUB[JPOF$FOUSP

numero corsa
frequenza corsa
00936 GRADO Molo Torpediniere
00968 GRADO V. Pola df 40
00957 GRADO V. Zara
00903 GRADO P.zza XXVI Maggio, 23 (Porto)
00959 GRADO P.zza San Marco
00966 GRADO V. Papa Giovanni XXIII, 34
00933 GRADO P.zza Carpaccio (Autostazione)
00904 GRADO Riva Slataper, 4
00905 GRADO Riva Slataper (Savoy)
00906 GRADO Riva Foscolo, 19 (Terme)
00907 GRADO V. Vespucci, df 15 (Palacongressi)
00908 GRADO V.le Italia, df 23 (Posta)
00909 GRADO V.le Italia, df 51
00971 GRADO V.le Italia (Parcheggio)
00925 GRADO V.le Italia, df 71 (Case Pop.)
00926 GRADO V.le Italia (Case Pop.)
00910 GRADO V. Saba, df 4 (Cimitero)
00918 GRADO V.le Cavarera (df Market)
00919 GRADO V.le Cavarera
00920 GRADO V. Romagna, 4
00921 GRADO V. Liguria, 7
00922 GRADO V. Toscana, 3
00923 GRADO V.le Cavarera (Market)
00901 GRADO V. Monfalcone SP 19 (V. Goppion)
00902 GRADO V.le Orsa Maggiore, 20 (Pineta)
00911 GRADO V.le Orsa Maggiore, 48 (Pineta Centro)
00916 GRADO V.le Orsa Maggiore, df 20 (Pineta)
00917 GRADO V. Monfalcone SP 19 (V. Goppion)
00918 GRADO V.le Cavarera (df Market)
00919 GRADO V.le Cavarera
00920 GRADO V. Romagna, 4
00921 GRADO V. Liguria, 7
00922 GRADO V. Toscana, 3
00923 GRADO V.le Cavarera (Market)
00924 GRADO V. Saba, 4 (Cimitero)
00971 GRADO V.le Italia (Parcheggio)
00925 GRADO V.le Italia, df 71 (Case Pop.)
00926 GRADO V.le Italia (Case Pop.)
00927 GRADO V.le Italia, 51/47
00928 GRADO V.le Italia, 17 (Posta)
00929 GRADO V. Vespucci, 1 (Palacongressi)
00930 GRADO Riva Foscolo, df 21 (Terme)
00931 GRADO Riva Slataper, df 12 (Ponte Bianco)
00932 GRADO Riva Slataper, df 6
00933 GRADO P.zza Carpaccio (Autostazione)
00934 GRADO P.zza XXVI Maggio, df 5 (Porto)
00935 GRADO V. Lugnan, 2/4 (Scuole)
00936 GRADO Molo Torpediniere
00968 GRADO V. Pola df 40
00957 GRADO V. Zara

419
Fes

421
Fes

423
Fes

425
Fes

427
Fes

429
Fes

431
Fes

11.00
11.01
11.01
11.02
11.05
11.06
11.07
11.08
11.09
11.10
11.11
11.11
11.12
11.13
11.14
11.16
11.17
11.17
11.18
11.19
11.20
11.21
11.23
11.25
11.25
11.26
11.27
11.28
11.29
11.30
11.31
11.32
11.34
11.35
11.36
11.36
11.37
11.38
11.39
11.40
11.41
11.42
11.44
11.46
11.47
11.48
11.49
11.50

11.30
11.31
11.31
11.32
11.35
11.36
11.37
11.38
11.39
11.40
11.41
11.41
11.42
11.43
11.44
11.46
11.47
11.47
11.48
11.49
11.50
11.51
11.53
11.55
11.55
11.56
11.57
11.58
11.59
12.00
12.01
12.02
12.04
12.05
12.06
12.06
12.07
12.08
12.09
12.10
12.11
12.12
12.14
12.16
12.17
12.18
12.19
12.20

12.00
12.01
12.01
12.02
12.05
12.06
12.07
12.08
12.09
12.10
12.11
12.11
12.12
12.13
12.14
12.16
12.17
12.17
12.18
12.19
12.20
12.21
12.23
12.25
12.25
12.26
12.27
12.28
12.29
12.30
12.31
12.32
12.34
12.35
12.36
12.36
12.37
12.38
12.39
12.40
12.41
12.42
12.44
12.46
12.47
12.48
12.49
12.50

12.30
12.31
12.31
12.32
12.35
12.36
12.37
12.38
12.39
12.40
12.41
12.41
12.42
12.43
12.44
12.46
12.47
12.47
12.48
12.49
12.50
12.51
12.53
12.55
12.55
12.56
12.57
12.58
12.59
13.00
13.01
13.02
13.04
13.05
13.06
13.06
13.07
13.08
13.09
13.10
13.11
13.12
13.14
13.16
13.17
13.18
13.19
13.20

13.00
13.01
13.01
13.02
13.05
13.06
13.07
13.08
13.09
13.10
13.11
13.11
13.12
13.13
13.14
13.16
13.17
13.17
13.18
13.19
13.20
13.21
13.23
13.25
13.25
13.26
13.27
13.28
13.29
13.30
13.31
13.32
13.34
13.35
13.36
13.36
13.37
13.38
13.39
13.40
13.41
13.42
13.44
13.46
13.47
13.48
13.49
13.50

13.30
13.31
13.31
13.32
13.35
13.36
13.37
13.38
13.39
13.40
13.41
13.41
13.42
13.43
13.44
13.46
13.47
13.47
13.48
13.49
13.50
13.51
13.53
13.55
13.55
13.56
13.57
13.58
13.59
14.00
14.01
14.02
14.04
14.05
14.06
14.06
14.07
14.08
14.09
14.10
14.11
14.12
14.14
14.16
14.17
14.18

14.00
14.01
14.01
14.02
14.05
14.06
14.07
14.08
14.09
14.10
14.11
14.11
14.12
14.13
14.14
14.16
14.17
14.17
14.18
14.19
14.20
14.21
14.23
14.25
14.25
14.26
14.27
14.28
14.29
14.30
14.31
14.32
14.34
14.35
14.36
14.36
14.37
14.38
14.39
14.40
14.41
14.42
14.44
14.46
14.47
14.48
14.49
14.50

coincidenza con linea marittima APT da/per Trieste


A.P.T. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013

433
Fes
14.28
14.29
14.30
14.31
14.31
14.32
14.35
14.36
14.37
14.38
14.39
14.40
14.41
14.41
14.42
14.43
14.44
14.46
14.47
14.47
14.48
14.49
14.50
14.51
14.53
14.55
14.55
14.56
14.57
14.58
14.59
15.00
15.01
15.02
15.04
15.05
15.06
15.06
15.07
15.08
15.09
15.10
15.11
15.12
15.14
15.16
15.17
15.18
15.19
15.20

435
Fes

437
Fes

439
Fes

441
Fes

443
Fes

445
Fes

447
Fes

15.00
15.01
15.01
15.02
15.05
15.06
15.07
15.08
15.09
15.10
15.11
15.11
15.12
15.13
15.14
15.16
15.17
15.17
15.18
15.19
15.20
15.21
15.23
15.25
15.25
15.26
15.27
15.28
15.29
15.30
15.31
15.32
15.34
15.35
15.36
15.36
15.37
15.38
15.39
15.40
15.41
15.42
15.44
15.46
15.47
15.48
15.49
15.50

15.30
15.31
15.31
15.32
15.35
15.36
15.37
15.38
15.39
15.40
15.41
15.41
15.42
15.43
15.44
15.46
15.47
15.47
15.48
15.49
15.50
15.51
15.53
15.55
15.55
15.56
15.57
15.58
15.59
16.00
16.01
16.02
16.04
16.05
16.06
16.06
16.07
16.08
16.09
16.10
16.11
16.12
16.14
16.16
16.17
16.18
16.19
16.20

16.00
16.01
16.01
16.02
16.05
16.06
16.07
16.08
16.09
16.10
16.11
16.11
16.12
16.13
16.14
16.16
16.17
16.17
16.18
16.19
16.20
16.21
16.23
16.25
16.25
16.26
16.27
16.28
16.29
16.30
16.31
16.32
16.34
16.35
16.36
16.36
16.37
16.38
16.39
16.40
16.41
16.42
16.44
16.46
16.47
16.48
16.49
16.50

16.30
16.31
16.31
16.32
16.35
16.36
16.37
16.38
16.39
16.40
16.41
16.41
16.42
16.43
16.44
16.46
16.47
16.47
16.48
16.49
16.50
16.51
16.53
16.55
16.55
16.56
16.57
16.58
16.59
17.00
17.01
17.02
17.04
17.05
17.06
17.06
17.07
17.08
17.09
17.10
17.11
17.12
17.14
17.16
17.17
17.18
17.19
17.20

17.00
17.01
17.01
17.02
17.05
17.06
17.07
17.08
17.09
17.10
17.11
17.11
17.12
17.13
17.14
17.16
17.17
17.17
17.18
17.19
17.20
17.21
17.23
17.25
17.25
17.26
17.27
17.28
17.29
17.30
17.31
17.32
17.34
17.35
17.36
17.36
17.37
17.38
17.39
17.40
17.41
17.42
17.44
17.46
17.47
17.48
17.49
17.50

17.30
17.31
17.31
17.32
17.35
17.36
17.37
17.38
17.39
17.40
17.41
17.41
17.42
17.43
17.44
17.46
17.47
17.47
17.48
17.49
17.50
17.51
17.53
17.55
17.55
17.56
17.57
17.58
17.59
18.00
18.01
18.02
18.04
18.05
18.06
18.06
18.07
18.08
18.09
18.10
18.11
18.12
18.14
18.16
18.17
18.18

18.00
18.01
18.01
18.02
18.05
18.06
18.07
18.08
18.09
18.10
18.11
18.11
18.12
18.13
18.14
18.16
18.17
18.17
18.18
18.19
18.20
18.21
18.23
18.25
18.25
18.26
18.27
18.28
18.29
18.30
18.31
18.32
18.34
18.35
18.36
18.36
18.37
18.38
18.39
18.40
18.41
18.42
18.44
18.46
18.47
18.48
18.49
18.50

449
Fes
18.28
18.29
18.30
18.31
18.31
18.32
18.35
18.36
18.37
18.38
18.39
18.40
18.41
18.41
18.42
18.43
18.44
18.46
18.47
18.47
18.48
18.49
18.50
18.51
18.53
18.55
18.55
18.56
18.57
18.58
18.59
19.00
19.01
19.02
19.04
19.05
19.06
19.06
19.07
19.08
19.09
19.10
19.11
19.12
19.14
19.16
19.17
19.18
19.19
19.20

451
Fes

453
Fes

19.00
19.01
19.01
19.02
19.05
19.06
19.07
19.08
19.09
19.10
19.11
19.11
19.12
19.13
19.14
19.16
19.17
19.17
19.18
19.19
19.20
19.21
19.23
19.25
19.25
19.26
19.27
19.28
19.29
19.30
19.31
19.32
19.34
19.35
19.36
19.36
19.37
19.38
19.39
19.40
19.41
19.42
19.44
19.46
19.47
19.48
19.49
19.50

19.30
19.31
19.31
19.32
19.35
19.36
19.37
19.38
19.39
19.40
19.41
19.41
19.42
19.43
19.44
19.46
19.47
19.47

NOVIT: la fermata Via Zara diventa Capolinea

DAL 1 GIUGNO
AL 1 SETTEMBRE
ESCLUSO LUNED
Partenza da
TRIESTE

Arrivo a
GRADO

Partenza da
GRADO

Arrivo a
TRIESTE

Molo Audace

Molo Torpediniere

Molo Torpediniere

Molo Audace

08.15

09.45

10.15

11.45

12.45

14.15

14.30

16.00

16.45

18.15

18.30

20.00

TEMPO E MARE PERMETTENDO

LINEA
MARITTIMA

GRADO
TRIESTE

2013

Vendita BIGLIETTI a bordo della motonave


Corsa singola

6,65

Corsa andata/ritorno

10,10

Abbonamenti nominativi
10 corse
39,90
50 corse
79,75
Bicicletta

Il biglietto A/R valido nella sola


giornata di emissione

0,80

Sono ammesse a bordo solo


2 biciclette per ogni viaggio

INFO:
numero verde
800 955 957
apt@aptgorizia.it
www.aptgorizia.it

A.P.T. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013

ABBONAMENTO ANNUALE SCOLASTICO APT


2013-2014
RINNOVI
da luned 19 agosto 2013
APERTURA RISERVATA a chi gi in possesso della Tessera Identificativa APT

sottoscrizione NUOVI ABBONAMENTI


a partire da luned 26 agosto 2013
GORIZIA Biglietteria APT - Interno Stazione Ferroviaria/CIP
MONFALCONE Biglietteria APT - V. F.lli Rosselli, 13
GRADO Biglietteria APT - Autostazione - P.zza Carpaccio
CERVIGNANO Biglietteria Autostazione - P.zza Marconi
TRIESTE Biglietteria Autostazione - P.zza Libert
UDINE Biglietteria Autostazione - V.le Europa Unita
t LAbbonamento Annuale Scolastico APT urbano o extraurbano pu essere richiesto dagli studenti del ciclo dellobbligo, media
superiore e universit.
t valido dal 1settembre 2013 al 30 giugno 2014, tutti i giorni, compresi i festivi e le vacanze scolastiche.
t Si sottoscrive una sola volta evitando i rinnovi mensili e il pagamento pu essere rateizzato.
t Il prezzo vantaggioso rispetto agli altri abbonamenti, con un ulteriore sconto se ci sono pi abbonati nella stessa famiglia.
Informazioni
APT Ufficio Titoli di viaggio :
tel. 0481 593513 - 0481 593515 fax 0481 593555
titoli.viaggio@aptgorizia.it - www.aptgorizia.it
numero verde 800 955 957
A.P.T. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013

7JB$BEVUJEJ"O/BTJSJZBI tGORIZIA
UFMFGPOPrGBY
e mail: apt@aptgorizia.it

www.aptgorizia.it
"1531