Sei sulla pagina 1di 73

CONIUGAZIONE DEI VERBI IN ARI

(Cantari)
M O D O I N D I C A T I V O

Pn'sente Passato prossimo


iu cantu iu iiaiu cantatu
tu canti tu h a ' cantatu
iddìi canta iddu i l a ' cantatu
nui cantamu nui avemu cantatu
VLii cantati vui aviti cantatu
itkli cantami iddi hannu cantatu

liiiperfetto Trapassalo prossimo


iu cantava iu avia cantatu
tu cantavi tu avivi cantatu
iddu cantava iddu avia cantatu
nui c a n t à v a m u nui aviamu cantatu
vui cantàvavu vui aviavu cantatu
iddi cantàvanu iddi avianu cantatu

Passato remoto
iu cantavi
tu cantasti
iddu cantau (cantò)
nui cantamu
vui cantàstivu
iddi cantaru

Fiiliiro semplice Futuro anteriore


iu cantirrò iu avirrò cantatu
tu cantirrai tu aviriai cantatu
iddu cantirrà / ' iddu avirrà cantatu
nui cantirremu nui avirremu cantatu
vui cantirriti vui avirriti cantatu
iddi cantirrannu iddi avirrannu cantatu
CONIUGAZIONE DEI VERBI IN ARI
(Cantari)
M O D O I N D I C A T I V O

Pn'sente Passato prossimo


iu cantu iu iiaiu cantatu
tu canti tu h a ' cantatu
iddìi canta iddu i l a ' cantatu
nui cantamu nui avemu cantatu
VLii cantati vui aviti cantatu
itkli cantami iddi hannu cantatu

liiiperfetto Trapassalo prossimo


iu cantava iu avia cantatu
tu cantavi tu avivi cantatu
iddu cantava iddu avia cantatu
nui c a n t à v a m u nui aviamu cantatu
vui cantàvavu vui aviavu cantatu
iddi cantàvanu iddi avianu cantatu

Passato remoto
iu cantavi
tu cantasti
iddu cantau (cantò)
nui cantamu
vui cantàstivu
iddi cantaru

Fiiliiro semplice Futuro anteriore


iu cantirrò iu avirrò cantatu
tu cantirrai tu aviriai cantatu
iddu cantirrà / ' iddu avirrà cantatu
nui cantirremu nui avirremu cantatu
vui cantirriti vui avirriti cantatu
iddi cantirrannu iddi avirrannu cantatu