Sei sulla pagina 1di 2

 = 80

 2 3
1 2
3
2 1 4 3 2 5
4
2 3
3 1 1
 1
 4           
     
Acordeón Mim Lam Si7ª

  43              


   
10 2 2 2 2
4 1 4 3 1 3 3 1 1
  2 2
1 3
             
 
      
 
Mim
                        
     
20 4 2 2
4 4 1 1 3
3 2 5  2 3 1
 1 1 4 3
                  
  
Lam Si7ª Mim

               

   
      
30
2 3 2 2 3 2
 1 1

              
Mim
                         
    
40 4 2 2
2 3 2 2 3 1 2 3
1 3 2
 1 2 1 3 3 1
                
 
Mim Si7ª Mim

                
      

Editado por Irma Carrón.- irmabcarron@gmail.com- sites.google.com/site/acordeonpartituras-


50 2 2 4
1 1 4 4 1
 3 2 5 2 3
3 1 1
              
    
Si7ª Lam Si7ª

                 
     
   

   
59 2 1 3 2 3 5 3
1 2
3 2 5
                 

MiM Si7ª

                      

 
   
68 5
3 3
  2 1 1 3
5 2 2 1
        
           
Mi7ª LaM Lam
                      
       
78
2 3
 4 3 4 1
2 1 2 3
         

           
Si7ª MiM
           

  



      
88 2 2
2 1 1 2
 3 3

                  

                      
   
De  a 
CODA y CODA
97

           
Si7ª si7ª mi
Mim
          

   
  
Letra en francés: https://paroles.net/edith-piaf/paroles-sous-le-ciel-de-paris
Letra en español: https://coveralia.com/letras/bajo-el-cielo-de-paris-sole-gimenez.php
2 Editado por Irma Carrón.- irmabcarron@gmail.com- sites.google.com/site/acordeonpartituras-

Potrebbero piacerti anche