Sei sulla pagina 1di 26

Flying Free

Xaranga
 = 85
 4            
Clarinete en Si♭  4            
 4                                        
Saxofón contralto  4

Bombardino
  44    

4    
Trompeta en Si♭  4

Trombón
  44                


Tuba
  44   
     


Set de percusión  44    
5
            
Cl. Si♭             
                                  
Sax. Ctrl. 

   
Bo. 

    
Tpt. Si♭ 

Tbn.
               

Tba.

     
  
Perc.     

2
9 Acel....... Acel.......

Cl. Si♭                    

                    
Sax. Ctrl. 
 
Bo.
 

  
Tpt. Si♭   

           
Tbn. 

Tba.
 
     

Perc.          
    


3
12 Acel.......
   
Cl. Si♭              
   
                        
Sax. Ctrl. 

Bo.
  

  
Tpt. Si♭    

           
Tbn. 

Tba.

       
Perc.          
    

4
 = 90
15 Acel.......
                                     
Cl. Si♭    
                                           
Sax. Ctrl.  
           
Bo.
             

                         
Tpt. Si♭    
         
Tbn.
                            


Tba.
  
          
    
  
     
Perc.      


5
19
                             
Cl. Si♭     
                 
      
Sax. Ctrl. 
                      
Bo.
              

                               
Tpt. Si♭      

Tbn.
                               
        

 
       

Tba.
        
        

Perc. 

6
23
       1.      
2.
           45
Cl. Si♭     
 
                                 5
Sax. Ctrl.     4
              
Bo.
                    45

    
Tpt. Si♭                         45
 
            
Tbn.
                              45


Tba.         
     45

Perc.   45

7
26
 5               44  54               4 1.   4
Cl. Si♭  4  4  4
 5               4               
Sax. Ctrl.
5 4   4
 4  4 4 4  4
           
  4               
Bo.
  45  4 45 44   44

 5             44  54               4   4
Tpt. Si♭  4    4  4
                          
Tbn.
  45  44 
45
44   44

 5  44 
45      
Tba.       44   44
 4            
   
             
Perc.
5
 4             44  54           44   44
          

8
30
 4 2.    
Cl. Si♭  4
 4        
Sax. Ctrl.  4     

  44        
Bo.     
Solo
4     
Tpt. Si♭  4            
  
 
             
Tbn.
  44              

Tba.
 4 
 4        

      
 44        

Perc.    

9
34
    
Cl. Si♭ 
       
Sax. Ctrl.          

            
Bo.    
             
Tpt. Si♭       
  
                
Tbn.
                         

Tba.

       
        
Perc. 

10
38
     
Cl. Si♭ 
         
Sax. Ctrl.            

                 
Bo.   
                        
Tpt. Si♭     
                    
Tbn.
                                        

Tba.

          
         

Perc. 

11
43
    
Cl. Si♭ 
     2 players   
Sax. Ctrl.         

             
Bo.   
2 players
           
  
   
Tpt. Si♭  
     
             
Tbn.
                     

Tba.
   
   
         

  
Perc.  
  

12
47

Cl. Si♭
  
                 
  
                 
Sax. Ctrl.     

                   
Bo.   
          
Tpt. Si♭     
            
Tbn.
                          


Tba.

    
               
               
Perc.      


  

13
50
                           
Cl. Si♭ 
  
         
           
Sax. Ctrl.    
           
           
Bo.   
          
Tpt. Si♭           
 
                
Tbn.
                       


Tba.

             
        
       
Perc.     
       

14
54
 1.  
         2.  54              44 
Cl. Si♭    45
                   4
  5  5
Sax. Ctrl.    4 4 4
                    4
 
Bo.   45 4  45
                    44
Tpt. Si♭         45    45
 
                  
Tbn.
             45
44  45


45      
44 
Tba.   
       
   45
  
        
54          44 
Perc.        



   45

15
58
 5               4  54              44 
Cl. Si♭  4 4 45

 5                            4
Sax. Ctrl.
4  5  5
 4 4 4 4 4
                           4
Bo.
  45 44  45 4  45
 5               4              44
Tpt. Si♭  4 4 45    45
                          
Tbn.
  45 44  45
44  45

 5    44 
45      
44 
Tba.  4              
   45

             
5 44  54          44 
Perc.  4       



 
    



   45

16
62
 5               4        
Cl. Si♭  4 4


 5                   
Sax. Ctrl.
4     
 4 4 
                  
Bo.
  45 44   
 5               4        
Tpt. Si♭  4 4  
 
                
Tbn.
  45 44             


Tba.
 5           44      
 4  
     
       
       
Perc.
5
 4          44         
        

17
65

Cl. Si♭ 
                           
  
                      
Sax. Ctrl.    

                       
Bo.   
               
Tpt. Si♭     
 
                
Tbn.
                 

Tba.

              
            
         
Perc.         

18
69
1. 2.
Cl. Si♭ 
                             
   
                     
Sax. Ctrl.      
                      
Bo.     

   
                 
Tpt. Si♭     
   
                
Tbn.
                      
 
  
Tba.        
        
       

       
Perc.           

19
Clarinete en Si♭ Flying Free
Xaranga
 = 85
Acel.......
 4           
 4                                                                         
 
 = 90
10 Acel....... Acel....... Acel.......
       
                                                                           

18
                                                     1.         2.        5
          4
 
26
 5               4  5               4 1.  4 2. 16      
 4    4 4 4  4                          
  
51
                       1.          2.  54              44 

54               44 
       45
  
60
 5              4  5               4         
 4 4 4 4                                    
    
70
     1.
  2.

          

  
Saxofón contralto Flying Free
Xaranga
 = 85
Acel.......
 4                                                                                                   
 4  

 = 90
11 Acel....... Acel....... Acel.......        
        
                                                    
      
   

20                           1.                 
       2.        5             4 
        
     
45
44
    4 4

29 2 players
  
 4 1.   4 2.                                         
 4  4                         

47                                    1.         
                             2. 5              4  5
          4 4 4

58                                         
 5         4  5
            
 4  5 4       
 4 4 4 4 4 4    

68       
              1.   2.   
       
Saxofón tenor Flying Free
  Xaranga
 = 85        = 90                    
4     Acel....... Acel....... Acel....... Acel.......
  44       
          
                        
       
21
1. 2.
                           45 44  45
   
                      
28
1. 2.
                   
  45 44   44 
          
          
39                       
 
       
                               
      
50
                 
1. 2.
       45 44  45
             
               
                          
58

  45 44  45 44  45 44    
                                 
               
66
1. 2.
        
Trompeta en Si♭ Flying Free
Xaranga
 = 85  = 90
8 Acel....... Acel....... Acel....... Acel.......
4                            
 4  
    
                          

22 Solo
           1.         2.         5              4  5               4 1.   4 2.  
        4 4 4 4  4  
 


31
                                                        
                     

44 2 players
              
  
 
            
  
 
    1.       2.  5              4

                          4 4
    

 

 

57
 4  5               4  5              4  5               4                           
 4 4 4 4 4 4 4  
   

69
1.  2.   
 

          
         
   
Trombón Flying Free
Xaranga
 = 85  = 90
Acel....... Acel....... Acel....... Acel.......
  44                                                             
     


17
                       1.      2.     
              
     
  
     
  
     
                  45
              


26
                           1. 2.                          
  45  44  45 44   44               

37
                                          
                       
                                         


48                          1.     2.              
    5 4  5
                                 4 4 4


58
                                                        
 5 4  5 4  5 4                                    
4 4 4 4 4 4


68        2.
          1.  
                                      

    

Tuba Flying Free
Xaranga
 = 85  = 90
Acel....... Acel....... Acel....... Acel.......
  44                   
                         


19
1. 2. 1. 2.
                     45             44  45             44   44   
              

32


                                                       

46
1. 2.
        45       44  45
        
             
           
   

58

  45       44  45 44  45             44     
              
                           
      

69
1. 2. 
   
        
      
Set de percusión Flying Free
Xaranga
 = 85  = 90
8 Acel....... Acel....... Acel....... Acel.......

 44         


    
        
    


17     1. 2.                     1. 2.
 
 5 4  5 4 
                   
 4              4           
4        4    4 
 4


    
31
                   
       
       

48            
                 1. 2.         
54              44  45
              
        

58
                            
54              44                    
 4              44 
5 54              44 
                        

66         
                1. 2.    
 
      
           