Sei sulla pagina 1di 5

Kal

Ho Naa Ho
from 2003 Hindi film 'Kal Ho Naa Ho'
Singer: Sonu Nigam Music: Shankar-Ehsan-Loy
Lyrics: Javed Akhtar Piano Arrangement: Nakul Jogdeo

         
    
Lively  = 86

    
         
             
     
                   
5

   
                                           
    

 

  
  
 
  
  
          
8

                                          
        

  
 
   

         
  

11
1.


     
                   
     
    

 
 2.
          
  

 

       

13

       
                          

      

 


  
                

               
      
17

          
                            
        

Piano Arrangement by Nakul Jogdeo | 2018


  
         

         
21

    
      
 3 3 3 3

         





           

 
 

        

25

     
                
      







   
   

   
                 
28


            
         
                







      
   
                    
 
31


       
  
                     
  





     
  
           
34

                            
      

  
 
    
  
        
36

                            
      

  


  
    
      
  
       
38

                                  
         

2 Piano Arrangement by Nakul Jogdeo | 2018


      
      
                 
 
41

 
        




              

                  

    
45

                   
 

              
          
      

  
48

 

                

               

         
52

 
     
  
     

   
             
55

                             
     

  
      
      
    
57

   
                               


  




  
   

             


   
60


       
          
              







Piano Arrangement by Nakul Jogdeo | 2018 3


 
               
         

 
   
 
63


 
            
           
        








  




  
        
66

                            
      

  
       
            
68

 
                                         
        

      

     

   
        
71


 
                                          
      

  




  
        
74

                            
      

  
 
    
 
  
       
76

                            
      

  


 
  
        
78

                            
      

4 Piano Arrangement by Nakul Jogdeo | 2018


    
  
 
    

       
80

            
      
            
   

      
    
     
82

                            
      



          
     
84

                            
      

        
     
 
     

  
 
  
86

                            
      


            
       

88

  
                
        
 
            



   
           
 

       
91

  

        
        

   





Piano Arrangement by Nakul Jogdeo | 2018 5

Potrebbero piacerti anche