Sei sulla pagina 1di 2

Grado Nage Waza Ne Waza

Tachi Waza Sutemi Waza Katame Waza


Ashi waza Koshi Waza Te Waza Masutemi Waza Yoko Sutemi Osaekomi Waza Shime Waza Kansetsu Waza
Waza
Blanca O soto Gari Uki Goshi Ipon Seoi Nage Hon Keza Gatame
Roko Kyu
Amarilla De Ash Barai O Goshi Morote Seoi Nage Kuzure Keza Gatame O Kuri Eri Jime
Go Kyu Hiza Guruma Kami Shio Gatame
O Uchi Gari Yoko Shio Gatame
Sasae Tsuri Komi Ashi
Naranja Ko Soto Gari Koshi Guruma Tai O Toshi Kata Gatame Kata Juji Jime
Yon Kyu Ko Uchi Gari Harai Goshi Seoi O Toshi Kuzure Kami Nami Juji Jime
Uchi Mata Tsuri Komi Goshi Shio Gatame Gyaku Juji Jime
Okuri Ashi Barai Sode Tsuri
Komi Goshi
Verde Ko Soto Gake Tsuri Goshi Kata Guruma Tomoe Nage Yoko O Toshi Tate Shio Gatame Hadaka Jime Ude Garami

San Kyu Ashi Guruma Hane Goshi Kata Ha Jime Ude Hishigi Juji
Gatame
Harai Tsuri Komi Ashi

Azul Utsuri Goshi Uki O Toshi Sumi Gaeshi Hane Maki Komi Ushiro Keza Gatame Ude Hishigi Ude
Gatame
Ny kyu O guruma Sukui Nage Obi Tori Gaeshi Tani Otoshi Ude Hishigi Hiza
Gatame
Tawara Gaeshi Soto Maki Komi
Uchi Maki Komi
Caf O Soto Guruma Ushiro Goshi Sumi O Toshi Ura Nage Yoko Gake San Kaku Gatame Tsu Komi Jime Ude Hishigi Waki
Gatame
Ik Kyu O Soto Otoshi Tama Guruma Yoko Guruma San Kaku Jime Ude Hishigi Wara
Gatame
Yoko Wakare Ude Hishigi Hara
Gatame
Uki Waza