You are on page 1of 5

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA

A.A. 2016/17 - ORARIO 2 SEMESTRE

L.M.A.c.u. PRIMO ANNO


Luned Marted Mercoled Gioved Venerd
DISCIPLINA Corso Docente
ore aula ore aula ore aula ore aula ore aula
A BRUSCHI 14,00-19,30 V2 14,00-19,30 V2
B BATTISTACCI 8,30-14,00 V7 8,30-14,00 V7
LABORATORIO DI
C TOPPETTI 14,00-19,30 V7 14,00-19,30 V7
PROGETTAZIONE
D GIOVANNELLI 8,30-14,00 V12 8,30-14,00 V12
ARCHITETTONICA I
E TRASI 14,00-19,30 V2 14,00-19,30 V2
F NENCINI 8,30-14,00 V6 8,30-14,00 V14
A MORLACCHI 11,00-13,30 V9 11,00-13,30 V5 8,30-11,00 V1
TECNOLOGIA B SFERRA 14,00-16,30 V3 17,00-19,30 V3 17,00-19,30 V1
DELL'ARCHITETTURA I C D'OLIMPIO 11,00-13,30 V3 8,30-11,00 V1 8,30-11,00 V9
D VILLANI 11,00-13,30 V1 8,30-11,00 V2 8,30-11,00 V13
A CUMO 14,30-17,00 V9 14,30-17,00 V5 11,00-13,30 V1
FISICA TECNICA
B BISEGNA 8,30-11,00 V1 11,00-16,30 V1
AMBIENTALE
C BURATTINI 8,30-11,00 V3 11,00-13,30 V9 11,00-13,30 V3
LINGUA INGLESE U DORE 14,00-17,00 V1

I CORSI DIVISI IN :

A a CAT
GRUPPO A da
GRUPPO B da CAU a FAL
I CORSI DIVISI IN : GRUPPO C da FAM a MAN
GRUPPO A da A a FAL GRUPPO D da MAO a PAM
GRUPPO B da FAM a PAM GRUPPO E da PAN a SAL
GRUPPO C da PAN a Z GRUPPO F da SAM a Z

GRUPPO A da A a DA LEGENDA AULE


GRUPPO B da DE a MAN B-1,2...Sede di Piazza Borghese, 9 F-1,2 Sede di Via Flaminia, 70
GRUPPO C da MAO a P G-13,23Sede di Via E. Gianturco, 2 M-1,2 Sede P.le della Marina 32
GRUPPO D da Q a Z V-1,2 Sede Via Gramsci

27/02/2017 - 10:29
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA

A.A. 2016/17 - ORARIO 2 SEMESTRE

L.M.A.c.u. SECONDO ANNO


Luned Marted Mercoled Gioved Venerd
DISCIPLINA Corso Docente
ore aula ore aula ore aula ore aula ore aula

A POSOCCO 8,30-14,00 V12 8,30-14,00 V12

B REALE 14,00-19,30 V15 14,00-19,30 V15

LABORATORIO DI C CRICONIA 14,00-19,30 V1 14,00-19,30 V7


PROGETTAZIONE
ARCHITETTONICA II D SCATENA 14,00-19,30 V16 14,00-19,30 V16

E PETRANGELI 14,00-19,30 V12 14,00-19,30 V12

F SPIRITO 8,30-14,00 V15 8,30-14,00 V6

A DE CARLO 8,30-13,00 V15 8,30-11,30 V12


SCIENZA DELLA B BIANCHINI 14,00-18,30 V16 8,30-11,30 V16
RAPPRESENTAZIONE II C IPPOLITO 8,30-13,00 V16 13,30-16,30 V16
D VALENTI 14,00-18,30 F3 10,30-13,30 F3
A ARBIZZANI 11,00-17,00 G52 14,00-18,00 G52
TECNOLOGIA B GIOFRE' 9,00-19,00 V9
DELL'ARCHITETTURA II C CASINI 14,00-16,00 V1 14,00-18,00 V3 16,30-19,30 V1
D MANCUSO 11,00-13,00 V1 14,00-18,00 V1 14,30-17,30 V15

I CORSI DIVISI IN :

A a CAR
GRUPPO A da
GRUPPO B da CAS a DIL
GRUPPO C da DIM a H
GRUPPO D da I a O
GRUPPO E da PA a SAC
GRUPPO F da SAD a Z
I CORSI DIVISI IN :
GRUPPO A da A a C LEGENDA AULE
GRUPPO B da DA a I B-1,2...Sede di Piazza Borghese, 9 F-1,2 Sede di Via Flaminia, 70
GRUPPO C da J a PIS G-13,23Sede di Via E. Gianturco, 2 M-1,2 Sede P.le della Marina 32
GRUPPO D da PIT a Z V-1,2 Sede Via Gramsci

27/02/2017 - 10:29
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA

A.A. 2016/17 - ORARIO 2 SEMESTRE

L.M.A.c.u. TERZO ANNO


Luned Marted Mercoled Gioved Venerd
DISCIPLINA Corso Docente
ore aula ore aula ore aula ore aula ore aula

A ZAMMERINI 8,30-14,00 V2 8,30-14,00 V15

B MANDOLESI 8,30-14,00 V4 8,30-14,00 V4

LABORATORIO DI C SALIMEI 8,30-14,00 V7 8,30-14,00 V7


PROGETTAZIONE
ARCHITETTONICA III D LAMBERTUCCI 14,00-19,30 V4 14,00-19,30 V4

E DE CESARIS 14,00-19,30 V14 14,00-19,30 V12

F PARTENOPE 14,00-19,30 V5 14,00-19,30 V7

A DAL MAS 14.30-18,00 V5 15,00-17,00 V5


B SETTE 15,00-18,30 V6 15,00-17,00 V6
ELEMENTI DI C SANTOPUOLI 9,00-12,30 V5 15,00-17,00 V14
RESTAURO D SALVO 9,00-12,30 V5 9.00-11,00 V5
E ACCORSI 9,00-12,30 V14 9,00-11,00 V14
F DONATELLI 9,00-12,30 V13 9,00-11,00 V13
A BATTISTI 8,30-14,00 V2 8,30-14,00 V2

B CANGELLI 8,30-14,00 V6 8,30-14,00 V4


LABORATORIO DI
PROGETTAZIONE C IMBRIGHI 14,00-19,30 G43 14,00-19,30 G43
TECNOLOGICA
D PARIS 8,30-14,00 V18 8,30-14,00 V15

E TUCCI 8,30-14,00 V16 8,30-14,00 V16

F CIVIERO 14,00-19,30 V6 8,30-14,00 V17

I CORSI DIVISI IN :

A a CAS
GRUPPO A da
GRUPPO B da CAT a E
GRUPPO C da FA a LAC
GRUPPO D da LAD a N
GRUPPO E da O a ROS
GRUPPO F da ROT a Z

LEGENDA AULE
B-1,2...Sede di Piazza Borghese, 9 F-1,2 Sede di Via Flaminia, 70
G-13,23Sede di Via E. Gianturco, 2 M-1,2 Sede P.le della Marina 32
V-1,2 Sede Via Gramsci

27/02/2017 - 10:29
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA

A.A. 2016/17 - ORARIO 2 SEMESTRE

L.M.A.c.u. QUARTO ANNO


Luned Marted Mercoled Gioved Venerd
DISCIPLINA Corso Docente
ore aula ore aula ore aula ore aula ore aula
A Bianco/Sorrentino 14,00-18,00 V18 14,30-19,30 V2

B LIBERATORE 8,30-13,30 V6 8,30-12,30 V14

C FRANCHIN 8,30-13,30 V14 8,30-13,30 V6


Laboratorio di
progettazione Strutturale
D LIOTTA 14,30-19,30 V16 14,30-19,30 V13

E LUPOI 8,30-13,30 V13 8,30-12,30 V5

F PAGNONI 14.00-18.00 V13 14,30-19,30 V4

A IPPOLITO 8,30-13,00 V13 8,30-13,00 V18

B CHERUBINI 14,00-18,30 V7 14,00-18,30 V6

Laboratorio di C SAGGIO 8,30-13,00 V4 8,30-13,00 V7


progettazione
Architettonica IV D BELIBANI 8,30-13,00 V4 8,30-13,00 V15

E FERRETTI 14,00-18,30 V15 14,00-18,30 V5

F VALENTIN 8,30-13,00 V16 8,30-13,00 V18

I CORSI DIVISI IN :
GRUPPO A da A a CAS
GRUPPO B da CAT a E
GRUPPO C da FA a LI
GRUPPO D da LJ a PAL
GRUPPO E da PAM a SAN
GRUPPO F da SAO a Z

LEGENDA AULE
B-1,2...Sede di Piazza Borghese, 9 F-1,2 Sede di Via Flaminia, 70
G-13,23Sede di Via E. Gianturco, 2 M-1,2 Sede P.le della Marina 32
V-1,2 Sede Via Gramsci

27/02/2017 - 10:29
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA

A.A. 2016/17 - ORARIO 2 SEMESTRE

L.M.A.c.u. QUARTO - QUINTO ANNO opzionali


Luned Marted Mercoled Gioved Venerd
DISCIPLINA Corso Docente
ore aula ore aula ore aula ore aula ore aula
ALLESTIMENTO E
MUSEOGRAFIA GRIMALDI 10,00-14,00 V2 11,00-14,00 V2
ARTE DEI GIARDINI ZAGARI /DI CARLO 11,00-14,00 V18 10,00-14,00 V3
PROGETTAZIONE
ASSISTITA DAL SAGGIO 14,00-18,00 V4 14,00-17,00 V3
COMPUTER-CAAD
GEOARCHITETTURA PORTOGHESI 16,30-19,30 V13 14,00-18,00 V13
TEORIA DELLA
RICERCA
ARCHITETTONICA E CAPUANO 14,00-17,00 V18 14,00-18,00 V18
URBANA

LEGENDA AULE

B-1,2...Sede di Piazza Borghese, 9 F-1,2 Sede di Via Flaminia, 70


G-13,23Sede di Via E. Gianturco, 2 M-1,2 Sede P.le della Marina 32
V-1,2 Sede Via Gramsci

27/02/2017 - 10:29