Sei sulla pagina 1di 4

Cannila

Versione per coro misto


ed orchestra moderna.
A.M.

I STROFA PRIMA
C#m
C#m/B

F#m9

Amaj 9 (#11)

Scinni la sira lenta e lu scuru abbrazza la vuci to


C#m

F#sus4/A

E9/G#

stringiu li manu ncelu parlannu (d)i tia.


C#m

G#m9

F#m

Arrubbassi a la notti lu scuru e lu silenziu


C#m

G#m

G#m/B

sulu pi risintiri lultima vota la vuci to.


INCISO MUSICALE N.1
II STROFA SECONDA
C#m

C#m/B

F#m9

Amaj 9 (#11)

Si strazza u tempu e allocchi torni ogni sira


Risposta soprani: si strazza u tempu e larma turnau narr
C#m

F#sus4/A

E9/G#

quannu putia pigliari di locchi to


Risposta soprani: quannu putia taliari intra locchi to
C#m

G#m9

F#m

Nun pozzu cchi sintiri li to manu darimi forza


C#m

G#m

F#/A#

ma ti vastaru chisti anni pi linchri la vita me sacciu comu


G/B

passanu lanni, passanu i luni


F#/A

comu sali abbruscia e un duluri


Em

Bm

C#dim

Bm/A

G#sus4

trasi ogni notti dintra stu cori me


Tutti i diritti riservati copyright SIAE

RITORNELLO n.1
C#m9

B 9 13

F#sus4

F#

Cogli di sira chista vuci ca prestu scumparir


C#m9

G#m9

E/G#

F#sus4/D#

Comu un fantasma, comu njuri di notti iu sugnu cc


C#m9

B 9 13 B

F#sus4

F#

Cogli di sira la so vuci di larbulu di la vita


C#m9

G#m9

G#/B

tenila stritta comu acqua castuta lu focu cc


INCISO MUSICALE N.2
C#m
G#m
III STROFA
C#m

C#m/B

F#m9

C#m

Amaj 9 (#11)

Nn sta valli nsilenziu arriva la notti


Risposta s+c: Nn sta valli nsilenziu arriva la notti
C#m

F#sus4/A

E9/G#

e nni lu scuru brilla la luci to


Risposta s+c: e nni lu scuru brilla la luci to
C#m

G#m9

F#m

tri templi saddumaru e a lu focu arrubbaru u lustru


C#m

G#m

F#/A#

nivura a notti chini i pinsera acqua di locchi mesacciu comu


G/B

passanu lanni, passanu i luni


F#m/A

comu sali abbruscia e un duluri


Em

Bm

C#dim/Bb

Bm/A

G#sus4

trasi ogni notti dintra stu cori me.eh

Tutti i diritti riservati copyright SIAE

RITORNELLO n.2
C#m9

B 9 13

F#sus4

F#

Cogli di sira chista vuci ca prestu scumparir


C#m9

G#m9

E/G#

F#sus4/D#

Comu un fantasma, comu njuri di notti iu sugnu cc


C#m9

B 9 13 B

F#sus4

F#

Cogli di sira la so vuci di larbulu di la vita


C#m9

G#m9

F#sus4/D#

F#/E

G/A G/A#

tenila stritta comu acqua sirena sasciuca cc..ah.ah..


SPECIAL
Bm 9 11

Bm/D

C#dim

F# 7 sus4

F#/E

Cannila si amuri ca u tempu un sparda


F#sus4/D#

Bsus4/G#

A#dim7

Eb/G

sulu nabbrazza(ta) pi ti diri addiu


E/G#

Passanu lanni e cantu a li stiddi


F#sus4

F#7

G#7

dintra larma milli faiddi


RITORNELLO n.3
C#m9

B 9 13

F#sus4

F#

Cogli di sira chista vuci ca prestu scumparir


C#m9

G#m9

E/G#

F#sus4/D#

Comu un fantasma, comu njuri di notti iu sugnu cc


C#m9

B 9 13 B

F#sus4

F#

Cogli di sira la so vuci di larbulu di la vita


C#m9

G#m9

Ab/B

tenila stritta comu acqua sirena sasciuca cc

Tutti i diritti riservati copyright SIAE

INCISO FINALE n.3


C#m

| G#m

| A

| Bsus4

B | C#m

G#/B

F#/A# |

FINALE (parlato)
C#m9

| C#m/B

| F#m

| G#7sus4

G#7 |

Quannu lu scuru fa di lu jornu a notti


C#m9

una Cannila ardi ca lu ventu unnastuta!


Fine.

Tutti i diritti riservati copyright SIAE