Sei sulla pagina 1di 5

KASTILYONG BUHANGIN

Recorded by Basil Valdez

Words and Music by George Canseco

[INSTRUMENTAL INTRO]


44

Piano

4
4

mp

Gm7
4

Pno.

Pno.


Gm

11

Pno.

G7 /F

isang

Em

B 7/A

C7

C7

Arranged by Meinard Belarmino

C7sus

Min

C7sus

[VOCAL]

Dm

san

G7 /F

ang 'sang pa nga ko'y

kas til yong bu ha

ngin

Dm

C /E

Dm

A7


C7

ma i ha ham bing

F7/C

Sak

dal

D7

sa

C7/B

ru pok at 'wag di

Original Pilipino Music


mYdEsKtOpMuLtImEdiA Pro2014 San Diego CA
meinardbelarmino@yahoo.com

Am

14

Pno.

ma

17

20

tal

23

gu gu

til

sa

i hip ng ha

C /E

F7/C

ma

Csus7 C#o7

yo ay na bu bu

ang

'syang

si ga'y

D7

wal

ka la ban 'nyang mor

Am

Dm

A7

C7

da lam pa

pag

Ang


BbMa7

ngin

Gm

ma hal

Ka

D7

lon ng ma ling pag

C7

ho

G7 /FGm7

Pno.

sa ling


Dm

Pno.

B /F

Gm

Pno.

Dm

na

Dm

hag kan

ang kas

Kaya't ba go

Original Pilipino Music


mYdEsKtOpMuLtImEdiA Pro2014 San Diego CA
meinardbelarmino@yahoo.com

na tin big ka sin ang pag sin

D/F

tang

sum pa

sa mi

29

na tin kung pag i

big ay wa

sa di wa't

D/F

gas

35

sum

pa an

D7 Gm


Pag

ga wa pakaisi pin

Bm

mag sa nga


san
Min

ng lan

G7 /F

dala wang pu so'y nag

Dm

big na wa lang hangg gan

Original Pilipino Music


mYdEsKtOpMuLtImEdiA Pro2014 San Diego CA
meinardbelarmino@yahoo.com

Abo

D/A

das

Ritard....

C /E

ka hit na

*Tenuto

32

Pno.

mut ya

C7

Pno.

nu

Pno.

26

Pno.

F7/C

sum

Pno.

pang

kas til yong bu ha

Dm


la

2.B

Kaya't ba go

big na nang ya

man

A7

ri

sa

pag i
pang sa

big

na pang sa man ta

ta la

Dm

kin

Am

lu ha

F /C

gu mu

G#o

da la 'yan ang pag

Bo

hong

Gm

kas til yong

(7)

ang

C7sus C#o

C7

Bbo

pa la

1.
Gm

ngin

44

Pno.

Dm

D7

41

Pno.

Am

38

C#o

bu

ha

A TEMPO [ Instrumental Outro ]

47

Pno.

ngin


F7

Bbo

F /A

Original Pilipino Music


mYdEsKtOpMuLtImEdiA Pro2014 San Diego CA
meinardbelarmino@yahoo.com

C7sus

C7

51

Pno.

Repeat and fade out...

Original Pilipino Music


mYdEsKtOpMuLtImEdiA Pro2014 San Diego CA
meinardbelarmino@yahoo.com

Potrebbero piacerti anche