Sei sulla pagina 1di 10

_-

,.

--

..

_'

(te
L,

'~.~·-s . ires
.,..

.,

..

..-

I
·,D
'U::·.A

'977

_'r
,F

r.

1
,j
j

_I

'

...

" ,-

"

"
-t

.... 't~

--a
v
," L ••••

'. ,

1
"

.as
• L.'

.... .

-'. .

.....

"--

:'"

,3
'.
,-

t
,J

.' ,
;

If'

- I·c·········'a~1~, .".,
I,

fatul
. '.'

<. ".

,- 'e-' Pi;:',·U··: 's·'··e(~·'s··,·~,·::· .". 'e


''S"':
'"
1._ './

p-~···e'~--.,_. .' '.'.

·UI,n··'·p ···,i8···-:,. ···:······.:·11\1Inl


l

"..'

Id··.··••
" ..

I,

"','

'

'.

,.

···e··~·'~
' ~I

"aci- dr.."a.·g.• "'[ ""a··:.·. """.'.ul " nu .. ~1,a.·,,:1 CO .. a"",c,--""!,,,:·. · ",,""""" Zisc 1f..,.. r< imparait'- 11. ca ti - OJ".da··'· 'T/'·.:" .'.."" .. ' . . x ti i .el, 11· U, Z ..· a'~t·,r:········,···,··e···it: 5 .. V" -ia _,<' '_" j.··~a''_' r'/.'a. '-' :···'z·i1n·,·,.'' ui n e···r:····. t .'j-'-'Q: 'ird de . moarte» · .: ~a:'··t····';·,I'.·t tacu.' '., ·s······~s·-·',e:··· l·f.:I· .. . '. < .. 1 . -' · . ·,·s·:C·····,' n· a¥ ·s·"·······cu: si;,., 'c..····r·i··e···· :'; '~a"·':"" e·"· in dr·--··"a·v,z···· ,':n:'·,··· e-' t .;'...VR,apnr 1!7 tnt tr-c·0 Zl e .z·seaats ~t··V ,:····=··,·1··· ~i< ..... ~.
,
".

'..

A'~l~.
A"

'·1 •.

_,L

'.'

..•.

:.·.n,. .. '.,. ~'

....L.

ct· e·.·n·.,..-·' ': c ',: ..... ..·,e


~ ~

,a.·.:..

.« T'
I"

·t··--:····--···-··
..

n. v

~"'. _ ..

...

__

_.'

.' .'

::

.~..

't· ,"

'I:

~'···e.-

. =,'

:"·e::;'··"
.~i'

"'-'

..

:'_.

b""'-

..... .:'

.. :

'.'

r ,: ".'
.''. :: .

e·',",·"

I."

:.~

'.~

"'1 . ,It··

.. ,'

',.'/".'

'_', '..~

... '

...

> ..'

r .'..r:r,

.J '

_.'".

'_

I'·

.'.

~.:

'_."

'.

'.'

,-.

:.

I:.:.

"";

. .

.. ' .',

;'-..

> -

-'

1"

.. '':':.:

..lA.1 •.. ·r"· I .• .

~""""""

....'

,.".'

.. ~:.'."

1..
"

i.

:..J?ffIt.:.I~··

:1'

··:'1'

.j

lui sau: «'Tata, a venit vrem.ea


'. <

..

d.: ce,l-al:aga- f. d .... sa "'.'.al t::a . natsterc. ar-: impar .atur neavn ...··.·! ,·• ul ace••,·s':,:t··· ·• ,.ucru ne •.'a·-ia',-;:u·.'zit:<at,Fr·u,·, • : isi ! Vel ca ...." ar· . ...,Ie si hai . . '-I, ."·08 .'. ~lua ' e'\·',l..J' '" '~ I" d:' cine era tinar d . } neie tatalui sau ce
'W
~I

-g,

'..

\.II

\J

'0..

}'"

f.

_.

•.

I','

1\

'.

...

w .. _
__ . .

. ; _..
.. _

. _. .

...

F\...
..._

~I

'I

.,

..

...

I.

.,

..

__

.,

.-

".

....

.,.

---.-- _.-

..

",

"

~~-"I

'0

I'\.

1\

\.t..

".

-_ C"! 01:.

sears si ajunse la u pustiu alb de hi oase, Imp-l'~lr.atia·,',lO ioaiei, care ...., ana, rat-r -rui ,os fl·'· ,0:' rora oe oricme
A '-'...,
D' ... -

'.
.;r.";.

p....

le' ::,-::'__ Merse zi ....C"""a~ .


c. ,,/._ •.... ':_
I;.:

:.:"_~ .:

····-\e··- vara nir


,~

__

',..-.,J;.---_<'::

I.,',

I,,,,

I,:

--.'.

~: ..:.

"

D'.'

;I;

:.

:;'

'

..

~
I

j I

,4
-

"I

-.\
t,
_ ~

_
~ 0-

...........

.."r:_

~..

.,

11
A,iIJ;

.sagcta ·~n ··.·lClor~1 ii ceru·- iertare, apoi flacaul fi .. Ii pi piciorul -~i pleca ajungind intr-o cimpie pe de 0 parte inflori.

0"

h.' onoaia '. ·.r: ...


-

cc

-.

_.!Ii'

....
I ., I ;r

....:;-._.

..

<

"",.

ta"e_
!II

de alta pirjolita. Era mosia <corp. oiei ell trei capete. Fat-Fru· aos ll\·! sa'wg:'., ..e········t··a~ p s,! £4.'>-_ zgrip i~,······,0 i'~l __ a c eru rcrrtare _. 'I!: cap si , r···a-rca
. .
' ' .. -

..

..'.

..

_ , .' .' .,,1.

. .. _.._. _

..'

,<to

un'"

.•.•.. '._

."::'"

~ _ ...•...•...

c······o·a···-

t: ..
~

1'\,.:

,~

\d

·.,·1.···.,

.:. _.

:.~,

. .' . __.

_~'. _ <. '.

i· -", ':-',

"'a··:,··-:-··'·t-'a;'-' .';~'

7'
'II!! •

',-

J-

-_'

J/.
-

.._

capul inapoi. . poi mersera, :me,r .


i L.:,',

e···-···· p..... 1•·n,'!<:'··a._ ...••"-,_-;J''._,~·U\"Tl ,..', :8·=···· I''a~' In - r - U', in""" cim r·····a··~ .•..:A - '~ a' ·e-:·· "_,, ,',_
'!"

,'I

.. "....

t-'

......

-...

.... '. _

".' ..

,.',

';_<

'; p"".

numai "de fiori,': nde era nurnai pri~i>'iivar~t:Acolo calul ii spuse a ocuies ',,","!!'i'e-'T--'>Cn r e:,e Jw! -: bdtri ,' .... t +'aJ.¥a~ '. ,.~_ ,', '---_',1 ,,~,'e C·\if nete si uiata J~riira de moarte.ur d . rmprejur e'ra 0 paaure oeasa .». " f-",a!'.. , ma tac cu nare, Pentru asta, cal ul se urea in vazduh si cind cobori la scara palatului toata padurea ell dobit'oace se ouse in miscar e,~ Noroc en doarnna palatuluicare Isi do'. , m-oli «nu-'1-~'!» si s.puse: «"'1'· :,·"····e'·'· ai ',ll'l,J. _'II - .. 1:'.1 " ',: n" J.._ , ,/ ·'·. a~t· 'ru..,',:'- C/>······e c"-a""'- iti ... ;T' , .... O~ .6 ve

'I'

:J

.-

""

I'\.;a

'\r,;J

'\0:1'

.'

"

--

'

1"

IV

';,"

-<

.... ,., ..

'

....

,.'..

.,,',

·p· ..
I

'"

,'.

,".

__ .

'~'.

",_:-:

__ '

'",'.

""~'

' ..

'w

,-'--.

",'.

'

"

,.

or.
o

'III!;:

.'

'"

: ., '.' '

-··.···1

.'

,> •...... )' '

.
_.'~"~I' :a.....,;

F"

'_i

F'!--;--

'..': '

' i m'

'

...•.•.

::~

I:,

e'

"7

aici ?» « Caut Tinerete f,arabiitr£;... t d.(J moarte.i , nete st tnata.tara ..


"
oft! .,
'

.a

G,

V'

'V"

'v

:;,

J!

j
1-

8
.-

...

-.;.

e ca aicr e:"ceca
~ 0

.'

.....

-,.--,"

'."

'

_-

..

---.

III

~A

ca
~
.
....

ra
w
~ "'L } : • "_

•••••

'Ill"
~. ,.: _

"

'

'~

l..,_

"a"
: ~•. _

'
I :.'~. -:',_ ••

~'. _ I

S'
_.

;";'

:-"e",
I) ~.

'",

,
",-

' OC~',u':': la- S ca' ,'.


' ~.
,i'
.'

......

'1'1

',,':'-<
. '" .....
.

,
_

.'

.','

.,~

I'

',-'

. - ..-

:.

l !_ ;"_'"

...

'_:,.'

'_',

.'

'
,

surorile
__ ," . _,--_'0;_
I. .' l_ ','

,:131
~

~.
:

-e-"'l'l
:"',/_"_i_"
-.

'I ""_'t'/,,·~-e
:
,

.'

:.

~-.

"

care
:.~
... :'

':~

--,'
r:

._

I...

'.

--

.ea
. ..
",

'.-

"

veacun
,

'Gi'

-1'····-

SIr .
: _. ~-:

_.1

-, ', __ e,
.. .

",

..

I-

~.
...,. .....

,Q;

'.

a ea
• :'

. ~.',
' .. ' ~
".'
'

,:

---

-...

-_

...

..

".::'

;.

..

".;.-"

are
,.

:: -

,., 81

..

tree
.. -

'

r 0 Z _I", :1 ,..__... :'---a~' se rua P """, oe ace 1


,~

'.

;:",
,

41

I~l

......

:,"

-"""

1.,
'"-" .-

_.',-

'!

~
-

~I

"

",

I'

.~

:,"

'.

'

..

:a;"'~,::1
,

"

'

1'"

~.

..

I•

'

", I:~--~

.;'

"_."

--

v:

C
.
.

·.-S
,

·,e·····
,. - - ..
"

'

z
'8······
.
" "1

e
. . .

···
.

s ,
.

I 1"

,
'.

s
.

e· e

0.

C
.

'

s
'.

A.

••

,e

'8···· . ..·
.

s
.

'8

S
..
.

·
.;Ii

s
,
e

C
. .

·
I
l~

,
.

,
.
.J"

-r

'..

'0;-'"
..

....

..
,.

r ·-1
- '-i-=

-"'"'-..

s

r, •

t S· ,.
, I

"

_-

I
.~

,t

, .,

_,'

.'

-'"

'-

, ·

' » .» ~~~~..a-,_~':

~.t,. fJ J"~"S~ P',~ .:-,." "" ~... <!!~ ,


L'

',~
f

~ .:

'.
~

L f' p":
1

I.
I· .
-

• w:l."

..

Lector : IIOA,N,A RICU'S

Tehnoredactor : ELEN'A IOARAlA.U


Da: a > 1'1 .. '". 28' , ~... la ,C'UI,£! 8.",·,.._ 9 "'-, J'977 Bun ae tioar -~' V '1977 .,,~Ap'arut· "_'_'. _.... ,,.,,..... . '.' __, '.. 19;7'7 ; Comanda nr. tt:··l302' ; 'Tfr,ai ,2,fJDDiDO ;. Banderole: :
,_'iof',
j

-.

o:

,'.,'.'

it"

~i'

,1':800'100 + .tas'(~tll20 0'00' ,~. oli de' tipar 4··~ C


t~'

-...

-s

Tiparul executat sub comanda nr 26 la Intreprinderea ~Pa,lrg,'rafica ':Il, . ,::__ ;,-'".


. __ ,' ' __ . _~. ',:_' _: ':.,. "I, . . _ .•... ' ..

I,.

_' ' ..

~,,:._',' _'

,.', l"

','

':

' .. , .'~

,_'. _- __ ,:'.1

~.~ _ .~:-.:
..

'-=-" ..

:.1

,','

,II.'

,:.

·'AN'-···'A· T:U-". rrmrsoara, ·"al~ea, . d 1 ",B-', '.',:',~~,' T';~'" s; ... , ·C'" I! - -A·Arauunu nr.u 1 ,
til,
I

.-

._ :J'

Potrebbero piacerti anche