Sei sulla pagina 1di 1

Cymbal Tema

Principessa Mononoke
La Leggenda di Ashitaka - Miyazaki Hisaishi

22 2 21 5 4
 44            
 = 76

2 2 4 24
              

63 73

2 6 14
           

103