Sei sulla pagina 1di 2

NOMOR PESERTA MATERI

LJK 0 1
-
1
0
1
9
1
2
1
0
1
1
1
9
1
3
1
Angka Hilang
Huruf Hilang
LEMBAR

2
0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Simbol Hilang
0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Campuran Angka Huruf

BIMBEL TRY OUT MANDIRI TES POLRI 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Angka Ada

0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Huruf kecil hilang


0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Huruf besar hilang
0 7 7 7 7 7 7 7 7 7

0 8 8 8 8 8 8 8 8 8

0 9 9 9 9 9 9 9 9 8
9

1 A B C D E 1 A B C D E 1 A B C D E 1 A B C D E 1 A B C D
D
E E

2 A B C D E 2 A B C D E 2 A B C D E 2 A B C D E 2 A B C D
D
E E

3 A B C D E 3 A B C D E 3 A B C D E 3 A B C D E 3 A B C D
D
E E

4 A B C D E 4 A B C D E 4 A B C D E 4 A B C D E 4 A B C D
D
E E

5 A B C D E 5 A B C D E 5 A B C D E 5 A B C D E 5 A B C D
D
E E

6 A B C D E 6 A B C D E 6 A B C D E 6 A B C D E 6 A B C D
D
E E

7 A B C D E 7 A B C D E 7 A B C D E 7 A B C D E 7 A B C D
D
E E

8 A B C D E 8 A B C D E 8 A B C D E 8 A B C D E 8 A B C D
D
E E

9 A B C D E 9 A B C D E 9 A B C D E 9 A B C D E 9 A B C D
D
E E

10 A B C D E 10 A B C D E 10 A B C D E 10 A B C D E 10 A B C D
D
E E

11 A B C D E 11 A B C D E 11 A B C D E 11 A B C D E 11 A B C D
D
E E

12 A B C D E 12 A B C D E 12 A B C D E 12 A B C D E 12 A B C D
D
E E

13 A B C D E 13 A B C D E 13 A B C D E 13 A B C D E 13 A B C D
D
E E

14 A B C D E 14 A B C D E 14 A B C D E 14 A B C D E 14 A B C D
D
E E

15 A B C D E 15 A B C D E 15 A B C D E 15 A B C D E 15 A B C D
D
E E

16 A B C D E 16 A B C D E 16 A B C D E 16 A B C D E 16 A B C D
D
E E

17 A B C D E 17 A B C D E 17 A B C D E 17 A B C D E 17 A B C D
D
E E

18 A B C D E 18 A B C D E 18 A B C D E 18 A B C D E 18 A B C D
E
D E

19 A B C D E 19 A B C D E 19 A B C D E 19 A B C D E 19 A B C D
D
E E

20 A B C D E 20 A B C D E 20 A B C D E 20 A B C D E 20 A B C D
D
E E

21 A B C D E 21 A B C D E 21 A B C D E 21 A B C D E 21 A B C D
D
E E

22 A B C D E 22 A B C D E 22 A B C D E 22 A B C D E 22 A B C D
D
E E

23 A B C D E 23 A B C D E 23 A B C D E 23 A B C D E 23 A B C D
D
E E

24 A B C D E 24 A B C D E 24 A B C D E 24 A B C D E 24 A B C D
D
E E

25 A B C D E 25 A B C D E 25 A B C D E 25 A B C D E 25 A B C D
D
E E

26 A B C D E 26 A B C D E 26 A B C D E 26 A B C D E 26 A B C D
D
E E

27 A B C D E 27 A B C D E 27 A B C D E 27 A B C D E 27 A B C D
D
E E

28 A B C D E 28 A B C D E 28 A B C D E 28 A B C D E 28 A B C D
D
E E

29 A B C D E 29 A B C D E 29 A B C D E 29 A B C D E 29 A B C D
D
E E

30 A B C D E 30 A B C D E 30 A B C D E 30 A B C D E 30 A B C D
D
E E

31 A B C D E 31 A B C D E 31 A B C D E 31 A B C D E 31 A B C D
D
E E

32 A B C D E 32 A B C D E 32 A B C D E 32 A B C D E 32 A B C D
D
E E

33 A B C D E 33 A B C D E 33 A B C D E 33 A B C D E 33 A B C D
D
E E

34 A B C D E 34 A B C D E 34 A B C D E 34 A B C D E 34 A B C D
D
E E

35 A B C D E 35 A B C D E 35 A B C D E 35 A B C D E 35 A B C D
D
E E

36 A B C D E 36 A B C D E 36 A B C D E 36 A B C D E 36 A B C D
D
E E

37 A B C D E 37 A B C D E 37 A B C D E 37 A B C D E 37 A B C D
D
E E

38 A B C D E 38 A B C D E 38 A B C D E 38 A B C D E 38 A B C D
D
E E

39 A B C D E 39 A B C D E 39 A B C D E 39 A B C D E 39 A B C D
D
E E

40 A B C D E 40 A B C D E 40 A B C D E 40 A B C D E 40 A B C D
D
E E

41 A B C D E 41 A B C D E 41 A B C D E 41 A B C D E 41 A B C D
D
E E

42 A B C D E 42 A B C D E 42 A B C D E 42 A B C D E 42 A B C D
D
E E

43 A B C D E 43 A B C D E 43 A B C D E 43 A B C D E 43 A B C D
D
E E

44 A B C D E 44 A B C D E 44 A B C D E 44 A B C D E 44 A B C D
D
E E

45 A B C D E 45 A B C D E 45 A B C D E 45 A B C D E 45 A B C D
D
E E

46 A B C D E 46 A B C D E 46 A B C D E 46 A B C D E 46 A B C D
D
E E

47 A B C D E 47 A B C D E 47 A B C D E 47 A B C D E 47 A B C D
D
E E
48 A B C D E
48 A B C D E
48 A B C D E
48 A B C D E
48 A B C D
D
E E
49 A B C D E
49 A B C D E
49 A B C D E
49 A B C D E
49 A B C D
D
E E
50 A B C D E
50 A B C D E
50 A B C D E
50 A B C D E
50 A B C D
D
E E
51 A B C D E
51 A B C D E
51 A B C D E
51 A B C D E
51 A B C D
D
E E
52 A B C D E
52 A B C D E
52 A B C D E
52 A B C D E
52 A B C D
D
E E
53 A B C D E
53 A B C D E
53 A B C D E
53 A B C D E
53 A B C D
D
E E
54 A B C D E
54 A B C D E
54 A B C D E
54 A B C D E
54 A B C D
D
E E
55 A B C D E
55 A B C D E
55 A B C D E
55 A B C D E
55 A B C D
D
E E
56 A B C D E
56 A B C D E
56 A B C D E
56 A B C D E
56 A B C D
D
E E
57 A B C D E
57 A B C D E
57 A B C D E
57 A B C D E
57 A B C D
D
E E
58 A B C D E
58 A B C D E
58 A B C D E
58 A B C D E
58 A B C D
D
E E
59 A B C D E
59 A B C D E
59 A B C D E
59 A B C D E
59 A B C D
D
E E
60 A B C D E 60 A B C D E 60 A B C D E 60 A B C D E 60 A B C D
D
E E

BIMBEL TRY OUT MANDIRI CALON ANGGOTA POLRI TA. 2019 PETUNJUK PENGISIAN
1. Isilah dengan menggunakan pensil 2 B
LEMBAR JAWABAN KOMPUTER ( L J K ) 2. Tulis nama peserta kemudian beri tanda silang ( X )
3. Jika salah, hapus dengan bersih
4. L J K tidak boleh kotor atau rusak
NAMA PESERTA 5. Jika tidak paham, tanya petugas

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A NOMOR PESERTA
B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C - 0 3 - 2 ### 0 1 9 - 3
D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P MATERI
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q SINONIM PU SOSIOLOGI
R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R ANTONIM PU. KIMIA
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S ANALOGI PU. FISIKA
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T PENALARAN PU. GEOLOGI
U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U BHS. INGGRIS PU. SEJARAH
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V MATE MATIKA PU. MATEMATIKA
W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W BHS. INDONESIA PU. LOGIKA GAMBAR
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X PENGETAHUAN UMUM PU. PKN
Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y PU. PSIKOLOGI PU.BIOLOGI
Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z PU. UU KEPOLISIAN PU. CERITA MATIKA

JAWABAN
1 A B C D E 1 A B C D E 1 A B C D E 1 A B C D E 1 A B C E
D E
2 A B C D E 2 A B C D E 2 A B C D E 2 A B C D E 2 A B C D E
3 A B C D E 3 A B C D E 3 A B C D E 3 A B C D E 3 A B C D E
4 A B C D E 4 A B C D E 4 A B C D E 4 A B C D E 4 A B C D E
5 A B C D E 5 A B C D E 5 A B C D E 5 A B C D E 5 A B C D E
6 A B C D E 6 A B C D E 6 A B C D E 6 A B C D E 6 A B C D E
7 A B C D E 7 A B C D E 7 A B C D E 7 A B C D E 7 A B C D E
8 A B C D E 8 A B C D E 8 A B C D E 8 A B C D E 8 A B C D E
9 A B C D E 9 A B C D E 9 A B C D E 9 A B C D E 9 A B C D E
10 A B C D E 10 A B C D E 10 A B C D E 10 A B C D E 10 A B C D E
11 A B C D E 11 A B C D E 11 A B C D E 11 A B C D E 11 A B C D E
12 A B C D E 12 A B C D E 12 A B C D E 12 A B C D E 12 A B C D E
13 A B C D E 13 A B C D E 13 A B C D E 13 A B C D E 13 A B C D E
14 A B C D E 14 A B C D E 14 A B C D E 14 A B C D E 14 A B C D E
15 A B C D E 15 A B C D E 15 A B C D E 15 A B C D E 15 A B C D E
16 A B C D E 16 A B C D E 16 A B C D E 16 A B C D E 16 A B C D E
17 A B C D E 17 A B C D E 17 A B C D E 17 A B C D E 17 A B C D E
18 A B C D E 18 A B C D E 18 A B C D E 18 A B C D E 18 A B C D E
19 A B C D E 19 A B C D E 19 A B C D E 19 A B C D E 19 A B C D E
20 A B C D E 20 A B C D E 20 A B C D E 20 A B C D E 20 A B C D E

B =

S =