Sei sulla pagina 1di 2

Bahay Kubo

3
4                      
 
Ba hay ku bo ka hit mun ti, ang ha la man do on ay sa ri sa

 43       



Pa pa pa pa pa
Dum
10 
   
                          
         
   
 
ri. Sing ka mas at ta long, si ga ril yas at ma ni, si taw, ba taw, pa ta ni. Kun dol, pa to la, u

21 
    
                              
 
po't ka la ba sa. At sa ka may roon pang la ba nos, mus ta sa. Si bu yas, ka ma tis, ba wang at lu

30
 1. 2.
                         
  
 nga. Ba nga. Ba hay ku bo, ka hit mun ti ang ha
ya. Sa pa li gid li gid ay pu ro li

                
 
     
40

               
            

la man do on ay sa ri sa ri. Sing ka mas at ta long, si ga ril yas at ma ni si taw, ba
                            
           
      
49 
     
                 
     
 
taw, pa ta ni. Kun dol,
    pa to la,
 u po't
 ka la ba
          
                              
     
Pa pa pa pa pa

Pa pa pa pa pa

 Dum Dum (lo stesso text)
54
      
      
 
     
sa, at sa ka
  may roon pang
 la ba nos, mus ta

                         
                            
    
58 
     
  
               


sa.
 Si bu yas, ka ma tis,
 ba wang
 at lu ya.
 Sa pa
          
           
           
  
  
63
  
                 
 

li
 nga
 gid li gid  ay pu ro li
rit.
 ah
 ah!
  
            
                  
                
     