Sei sulla pagina 1di 3

Arte Cartesiano de Halloween Solución

40

30

20

10

0
-60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70

-10

-20

-30

-40

-50

¡MatesLibres.com les desea un Feliz Halloween!


Arte Cartesiano de Halloween
Una cada conjunto de puntos, en orden, usando segmentos de línea.

Inicio(0, 26), (3, 27), (7, 28), (15, 29), (20, 28), (25, 27), (31, 25), (35, 23), (36, 23),
(37, 24), (38, 28), (38, 37), (45, 30), (56, 30), (60, 33), (62, 34), (64, 35), (63, 25), (62,
21)(63, 16), (61, 13), (56, 8), (54, 5), (50, -4), (39, -21), (35, -40), (36, -45), (37, -46),
(39, -47), (40, -48), (40, -50)(32, -50), (31, -48), (30, -40), (29, -30)(27, -24), (27, -30),
(26, -44), (25, -46)(23, -48), (21, -48), (, -47), (19, -45)(19, -40), (20, -35), (20, -30),
(18, -25), (15, -19), (12, -15), (10, -16), (7, -20), (-5, -34), (1, -41), (2, -42), (5, -42), (7,
-44), (6, -46), (-1, -46), (-16, -32), (-19, -36), (-14, -44), (-11, -45)(-10, -46), (-10, -48),
(-11, -49), (-17, -49), (-18, -48), (-27, -32), (-27, -30), (-27, -15), (-29, -9), (-32, -4), (-
35, -4), (-40, -3), (-46, 0), (-50, 3), (-54, 8), (-56, 14), (-56, 18), (-55, 22), (-53, 26), (-
50, 30), (-46, 33), (-40, 37), (-37, 38), (-34, 38), (-33, 37), (-37, 35), (-46, 27), (-49,
21), (-50, 19), (-50, 15), (-47, 10), (-43, 6), (-36, 3), (-33, 3), (-30, 6), (-26, 10), (-21,
15), (-15, 20), (-9, 23), (-4, 25), (0, 26), Fin

Inicio(53, 17), (54, 18), (56, 19), (60, 18), (57, 16), (54, 16), (53, 17), Fin

Inicio(42, 20), (47, 19), (48, 18), (47, 16), (45, 16), (43, 18), (42, 20), Fin

¡MatesLibres.com les desea un Feliz Halloween!


Arte Cartesiano de Halloween
40

30

20

10

0
-60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70

-10

-20

-30

-40

-50

¡MatesLibres.com les desea un Feliz Halloween!

Potrebbero piacerti anche