You are on page 1of 3

Arte Cartesiano de Halloween Solucin

60

50

40

30

20

10

0
-40

-30

-20

-10

10

20

30

-10

-20

-30

-40

-50

-60

MatesLibres.com les desea un Feliz Halloween!

40

50

Arte Cartesiano de Halloween


Una cada conjunto de puntos, en orden, usando segmentos de lnea.
Inicio (4, 3), (5, 7), (6, 10), (8, 14), (7, 16), (6, 19), (6, 21), (7, 23), (8, 24), (9,
25), (8, 28), (8, 30), (12, 27), (26, 27), (30, 30), (30, 28), (29, 25), (31, 22),
(32, 20)(32, 18), (31, 15), (30, 14), (32, 10), (34, 5), (35, 0), (36, -10), (36,
-15), (35, -20), (34, -25), (32, -33), (36, -32)(39, -30), (44, -27), (48, -25), (47,
-28)(45, -31), (42, -34), (38, -38), (35, -40)(32, -42), (27, -44), (25, -51), (23,
-51)(21, -53), (19, -53), (18, -55), (13, -55), (7, -48), (2, -48), (-5, -46), (-14,
-42), (-20, -38), (-24, -35), (-28, -30), (-32, -25), (-35, -20), (-37, -15), (-38,
-10), (-39, -5), (-40, 0), (-40, 5), (-39, 12)(-38, 18), (-36, 25), (-33, 30), (-30,
35), (-24, 40), (-20, 43), (-15, 46), (-10, 48), (-5, 50), (-1, 51), (5, 52), (20,
52), (30, 51), (34, 49), (25, 49), (15, 48), (10, 47), (3, 45), (-1, 43), (-5, 40), (5, 40), (-11, 35), (-15, 30), (-18, 24), (-20, 18), (-21, 13), (-21, 5), (-20, -4), (18, -10), (-16, -15), (-10, -23), (-5, -28), (0, -31), (4, -33), (3, -30), (2, -20), (2,
-15), (2, -5), (4, 3), Fin

Inicio (13, 23), (17, 20), (19, 16), (21, 20), (25, 23), Fin
Inicio (14, 22), (14, 20), (17, 20), Fin
Inicio (21, 20), (24, 20), (24, 22), Fin

MatesLibres.com les desea un Feliz Halloween!

Arte Cartesiano de Halloween


60

50

40

30

20

10

0
-40

-30

-20

-10

10

20

30

-10

-20

-30

-40

-50

-60

MatesLibres.com les desea un Feliz Halloween!

40

50