Sei sulla pagina 1di 6

Canon per Augmentationem in Contrariu Motu.

BWV 180 Arte de la Fuga. J.S Bach


= 90

4
Guitarra clsica
4
6 Cuerda Re

Guitarra clsica 44

10

14


19


22
26
293133


36


2
39

42
45


51

54
3
5963

6771
7477

4
808284
86
89
92

5
95

99

101
103105

108