Sei sulla pagina 1di 12

Jeremy Soule

arr. Rufus Loacker

Sovngarde
Sovngarde
Jeremy Soule

bb b 6
arr. Rufus Loacker
q.=78

Tenor # b 8

? b b b 86
Baritone b
? b b b 86
Bass 1 b

bb 8
Bass 2
? b b6

68 j
q.=78
j j j
Bass Drum /

bb
9

T. # b b

Br.
? bb b
b
Do-vah

B. 1
? bb b
b n J n J
hmm

b

B. 2
? bb b j j
hmmj j j j
B. D. /
p
3

bb
17

T. # b b


? b b b J J
Br. b J

n J
kiin, Do-vah- kiin, naal ok zin los vah - riin, Wah dein vo - kul mah - fae - raak ahst vaal!

? bb b j J
B. 1 b


mah - fae - raak ahst

b bb j J

B. 2
? b j
mah - fae - raak ahst


j j j j j
B. D. /

bb
24

T. # b b

? b b b n J

Br. b J

? bb b
Ahrk n no-rok paalgraan fod nust hon zin-dro-zaan Do-vah- kiin, fah hin ko - gaan mu

B. 1 b J


vaal! no-rok paalgraan fod nust hon zin - dro -zaan hmm

b bb
B. 2
? b J
vaal! no-rok paalgraan fod nust hon zin - dro -zaan hmmj
B. D. /
4

bb
31

T. # b b

? bb b
Br. b

? bb b j >
draal!
p j j
B. 1 b J

? b
draal, Do -vah - kiin hum - ah hum - ah hum - ah hum - ah hum - ah hum - ah

b bb b j b >
j b j
p


B. 2 j
draal, Do -vah - kiin hum - ah hum ah hum ah
- - hum - ah hum - ah hum - ah


j j j j
B. D. /

bb

j
39


T. # b b n b j

? bb b n b
Huz-rah nu, kul do od, wah aan bok lin-grah vod, Ahrk n tey, bo - ziik fun, do n

Br. b J J

? bb b b
Huz-rah nu, kul do od, wah aan bok lin-grah vod, Ahrk n tey, bo - ziik fun, do n

B. 1 b J
hum - ah Oo

b bb b b b
B. 2
? b j
hum - ah Oo

j

j j j j
B. D. /
5


T. # b j j
46

? b # j J
gein! Wo lost fron wah ney dov, ahrk n rey - liik do jul, Voth aan su - leyk wah

Br.


gein! Wo lost fron wah ney dov, ahrk n rey - liik do jul, Voth aan su - leyk wah

J
?b j j
B. 1
J

J
Wo lost fron wah ney dov, ahrk n rey - liik do jul, Voth aan su - leyk wah


j
b j
? j

B. 2
fun, do n gein! fron wah ney dov, ahrk n rey - liik do jul, Voth aan su - leyk wah

B. D. /
j j j
j

j j
T. # b
53

j j

? b j J J J
ro - nit faalkrein Ahrk n zul, rok drey kod, nau tol mo-ro -kei frod, Rul lot Taa - zo-kaan

Br.

? b j J J J
ro - nit faalkrein Ahrk n zul, rok drey kod, nau tol mo-ro -kei frod, Rul lot Taa - zo-kaan

B. 1

? b j J J J
ro - nit faalkrein Ahrk n zul, rok drey kod, nau tol mo-ro -kei frod, Rul lot Taa - zo-kaan

B. 2

ro - nit faalkrein Ahrk n zul, rok drey kod, nau tol mo-ro -kei frod, Rul lot Taa - zo-kaan


j j j j
B. D. /
6


j
f
T. # b
j
61

? b # j
mo - taad voth kein! Sah-rot Thu'um med aan tuz, vey zeim ho - ko -ron pah, Ol n
f

Br. J

? b J J
mo - taad voth kein! Sah-rot Thu'um med aan tuz, vey zeim ho - ko -ron pah, Ol n
f >
j
B. 1
J

? J
mo - taad voth kein! ah - yah! Thu'um med aan tuz, vey zeim ho - ko -ron pah,
>
b
f
j
B. 2
J
mo - taad voth kein! ah - yah! Thu'um med aan tuz, vey zeim ho - ko -ron pah,

B. D. /
j
j

j


j bbbb
68

T. # b

? b j
Do-vah -kiin ko - meyt ok rein!

Br. bbbb


Do-vah -kiin ko - meyt ok rein! Do - vah - kiin Do - vah -

? b

j
B. 1 bbbb


Oo Do-vah - kiin ko - meyt rein! Do - vah - kiin Do - vah -

b b j
? bbbb
almost spoken


B. 2

Oo Do-vah - kiin ko - meyt rein! Do - vah - kiin Do - vah -j j j j j
B. D. /
7

bb j
j J
j
75

T. # b b

? bb b J
Ahrk n Kel lost pro - dah, do ved viing ko n krah, Tol fod zey - mah win kein meyz fun
>
b
f
Br.

j
kiin ah yah!

b >
? bb b j j j j
B. 1
J

j
kiin ah yah! Boo - yah boo - yah boo - yah boo - yah boo - yah

b b b >
? b
ord.
j j j j
B. 2
J
kiin ah yah! Boo - yah boo - yah boo - yah boo - yah boo - yah


j j
j j j
B. D. /

b b J
82 f
T. # b b

J
dein! Al-du - in, feyn do jun, kru-ziik vo-kun staad- nau, Voth aan bah - lok wah
f
Br.
? bb b
b n

? b b b j j J
Al-du - in, feyn do jun, kru-ziik vo-kun staad- nau, Voth aan bah - lok wah
f
B. 1 b

? b b b j j
boo-yah boo-yah Al-du - in, feyn do jun, kru-ziik vo-kun staad- nau, Voth aan bah - lok wah

J
f
B. 2
b
boo-yah boo-yah Al-du - in, feyn do jun, kru-ziik vo-kun staad- nau, Voth aan bah - lok wahj j j
B. D. /
8

b b J
>
J
89

T. # b b
J

? bb b > > J > >


dii - von n lein! Yah!
>
>
Br. b J J

? b b b j j j
dii - von n lein! Hua! Hu! Yah! Hua! Hua!

j j j
j
B. 1 b > > > >

? b b b j j
dii - von n lein! Ah - ah ah - ah ah - ah ah - ah ah

B. 2
b
> >
j

j j

>
j

>
j

dii - von n lein! Ah - ah ah - ah ah - ah ah - ah ah

B. D. /
j

j
j
j
p

bb b J # # # j
> #

Pi Mosso

j
96 f
# b
T.
J J

? b b b >
Yah! Nuz aan sul, fent a - lok, fod n vul do - vah nok, Fen kos
>
b J ###
Br.
J

# # # j
Hu! Yah! Fen kos

? bb b j j j j
j j j
pressing
B. 1 b >
ah Boo-yah boo-yah ba - boo-yah ba - boo-yah ba

b bb j # # # j j j j j j j
pressing
? b
B. 2

>
ah Boo-yah boo-yah ba - boo-yah ba - boo-yah ba


j j j j j
Pi Mosso
B. D. /
9

###

j J j
102

T. #

? ### J J #
nah - lot mah - fae - raak ahrk ruz! Pa-az Kei -zaal fen kos stin nol bein Al - du - in

Br.
J

? # # # j j j j j j j
nah - lot mah - fae - raak ahrk ruz! Pa-az Kei -zaal fen kos stin nol bein Al - du - in
f

B. 1
J

? # # # j j j j j j j
boo-yah ba - boo-yah ba - boo-yah boo-yah boo-yah zaal fen kos stin nol bein Al - duin
f
B. 2

J
boo-yah ba - boo-yah ba - boo-yah boo-yah boo-yah zaal fen kos stin nol bein Al - duin


B. D. / j
j

###

j
109

T. # j
>

? # # # >
jot, Do-vah-kiin kos n sa - viik do muz! ah

J
Br.
J

? ###
jot, Do-vah-kiin kos n sa - viik do muz! ah

B. 1

? ### >
jot, Do-vah-kiin Do-vah- kiin, do-vah kiin, do-vah-kiin


B. 2

jot, Do-vah-kiin Do-vah- kiin, do-vah kiin, do-vah-kiin

B. D. /
j j
10

# # # >J bb j
114 f f

T. # j

? # # # J bb J
yah! Do - vah - kiin naal ok zin los vah
> f
Br. J J

? ### bb n
yah! Do-vah - kiin, Do-vah- kiin, naal ok zin los vah
f
B. 1

? ### bb n
Do-vah- kiin, do-vah- kiin, Do - vah - kiin

B. 2

Do-vah- kiin, do-vah- kiin, Do-vah-kiin Do-vah-kiin Do-vah-kiin

B. D. / j

b j

119 f
T. # b
J J

? bb

riin, Do - vah - kiin mah - fae - rak ahst vaal! Ahrk n


Br. J J


riin, Wah dein vo - kul mah - fae - rak ahst vaal! Ahrk n
>
? b b J
f

B. 1
J J J J

? b <b>
ah- yah! kiin boo -yah boo - yah boo -yah

B. 2
b
J J J
Do-vah-kiin Do-vah-kiin boo -yah boo - yah boo -yah


j j
j j
B. D. /
11

b j
124

T. # b


no - rok paal graan fod nust hon zin - dro zaan Do - vah -

? bb #
Br. J


no - rok paal graan fod nust hon zin - dro zaan Do - vah -
f
? bb
B. 1
J J J
no - rok paal graan fod nust hon zin - dro zaan

b
f
? b
B. 2
J J J
no - rok paal graan fod nust hon zin - dro zaan

B. D. /
j

j

j

b

128

T. # b
J J J


? bb
kiin, fah hin ko - - - gaan mu


Br. J J J


kiin, fah hin ko - - - gaan mu

B. 1
? bb
Do - vah-kiin Do - vah - kiin Do - vah-kiin Do - vah - kiin Do - vah-kiin

B. 2

? bb
Do - vah-kiin Do - vah - kiin Do - vah-kiin Do - vah - kiin Do - vah-kiinj
B. D. /
12

b b
J
>
132

T. #

? bb
draal! ah - yah!

J
>
Br.

? bb J
draal! ah - yah!
>
B. 1

J
>
Ah! ah - yah!

b
B. 2
? b
Ah! ah - yah!


>
B. D. / j
f

1. Dovahkiin, Dovahkiin, naal ok zin los vahriin,


Wah dein vokul mahfaeraak ahst vaal!
Ahrk n norok paal graan fod nust hon zindro zaan,
Dovahkiin, fah hin kogaan mu draal! 2. Huzrah nu, kul do od, wah aan bok lingrah vod,
Ahrk n tey, boziik fun, do n gein!
Wo lost fron wah ney dov, ahrk n reyliik do jul,
3. Ahrk n zul, rok drey kod, nau tol morokei frod, Voth aan suleyk wah ronit faal krein
Rul lot Taazokaan motaad voth kein!
Sahrot Thu'um, med aan tuz, vey zeim hokoron pah,
Ol n Dovahkiin komeyt ok rein! 4. Ahrk n Kel lost prodah, do ved viing ko n krah,
Tol fod zeymah win kein meyz fundein!
Alduin, feyn do jun, kruziik vokun staadnau,
5. Nuz aan sul, fent alok, fod n vul dovah nok, Voth aan bahlok wah diivon n lein!
Fen kos nahlot mahfaeraak ahrk ruz!
Paaz Keizaal fen kos stin nol bein Alduin jot,
Dovahkiin kos n saviik do muz! 6. Dovahkiin, Dovahkiin, naal ok zin los vahriin,
Wah dein vokul mahfaeraak ahst vaal!
Ahrk n norok paal graan fod nust hon zindro zaan
Dovahkiin, fah hin kogaan mu draal!