Sei sulla pagina 1di 8

OCEANO

para contraltos e baixos cantarem


FABRICA DE ARRANJOS
Djavan Arr.:Alexandre Zilahi 05/99

## 3 3 . 4
& 4 __ lj j l j l j j =
2

l===================
_ l
l l Q_O DI -A_A- MA-NHE -l CEU L NO l MAR AL - TO DA PAI l
l ## 34 l l l l
AS - SIM

__
===================
l& l j j l . j l j j _ = l
l # 3 AS - SIM l Q_O DI -A_A- MA-NHE -l CEU L NO l MAR .AL - TO DA PAI l
# 4
l=================== l jl

.
J

l
& j

=l
l l Q_O DI -A_A- MA-NHE -l CEU . LJ NO l # . l
## 34
Lll=================== l
J j
l l
=ll
AS - SIM

MAR______
?
l l
l
5 ##

.
=l
6 7 8

.
l===================
&
l
l l
l # - XO l DA - VA PR VER l l PR l
#
l _ _ l .
VER
l===================
& _ . l =l
l l l l PR l
l # l l FABRICA DEl ARRANJOS l
- XO DA - VA PR VER VER
#
l=================== l l . l (n) .
& =l
l l
DA - VA PR VER l
. l l
# #l J l
PAI - XO VER
# ( )
Lll=================== l
? l

l l =ll
O TEM - PO RU - IR


2 Oceano

9 ## .
.

(b) (#)10 11 12

l===================
& l l l =l
l # AH! l l CA - D VO -l C? l

# .
l=================== l

n l l .
&


=l
l l CA - D VO - C l QUE SO - LI - DO l l
l ## b l (#) l
AH!
l . l b n( )
===================
l& l l l =l
l AH! AH!
l FABRICA DEl CAARRANJOS - D?
l SO - LI -DO ____
l
##

Lll===================l
. l

l .
?
l l n l =ll
AH! SO - LI - DO

13 ## . 14
l . j
j
l __ l __j
15 16

l===================
& =l
l #

ES - QUE -l CE - R DE l MIM? -l l
#
l=================== l l
EN
l
FIM
& = l
l l _ _ l _
__ l __j l
l ## ES - QUE -
l CE - R DE l MIM? -l j
EN

FIM
l

===================
l& l l l
=l
l ES - QUE -
l CE - R DE
l MIM? EN -
l FIM
l
l ## . FABRICA
l .
DE ARRANJOS
l


J

l l
Ll===================
? l l l =l
AH! DE MIM?


3 Oceano

17 ## 18 19
j
j l l _ l = l
20

l===================
&
_
l # l l - l GAR NE - l
# l l l
DE TU- DO Q_H NA TER - RA NO H NA DA_EM
- LU
l===================
& j
j_ = l
l l l l _
. l
l # l l . DE ARRANJOS l l
DE TU-DO Q_HNA TER - RA NO H NA DA_EM - LU - GAR
#
l l l =l
j
j
FABRICA
l===================
&
l DE TU-DO Q_HNA l TER - RA NO l H l NE - NHUM l
l ## J j l l # . l #) l(
Ll===================
? l l l =l

21 ##.


.
l
22 23 24

& l
l=================== l =l
l # NHUM QUE V CRES- CERFABRICA
l l VO - l C l

SEM
# l
l=================== l l .
=l
DE ARRANJOS
& _ _ .
l l l SEM l l
l ## l . l (n) . l b l
QUE V CRES- CER VO - C


===================
l& l l l =l
l # QUE V CRES- CER
l
.
J

l SEM


l VO - C


l
? # l l
Ll=================== l =l
SEM VO - C CHE-GAR CHE - GAR


4 Oceano

25 ## .


#


(b )


( ) =
j
26 27 28

l===================
& l l l . l
l # l TU - DO PA -l ROU l NIN - GUM l
# n l n l .
l=================== l
&

=l
l LON- GE DE TI l TU - DO PA -ROU l l NIN - GUM l
l ## . l b (n )

l # l


( ) l

===================
l& l l l =l
l l DE TI l TU - DO PA - ROU l NIN - GUM l
l ## . l n l .
l . l
l l
FABRICA DE ARRANJOS
Ll===================
? l =l
PA - ____ ROU NIN -

29 ## 30
_ l l l
31 32

l===================
&
l
=l
l # SA - BE_O Q_EU SO -l FRI A - l l MAR DE - l SER - TO l
# l
l===================
& _ _ _ _ _ l l n _ _ l n _ _ =l
l SA - BE SO - l FRI A - l l MAR DE - l SER - TO l
l ## l

l l l b

ll===================
&
l


ll l
=l
l # SA - BE SO - FRI
l ll
A - MAR
n
l
DE - SER - TOl

.

l l l n
? #
Ll=================== l l
=
GUM A - MAR UM DE - SER - TO_E SEUS TE -


5 Oceano

33 ##
.

34 35 36

l===================
&
l l l =l
l # SEUS TE - l MO - RES VI - l DA l DES - SAS l
#
l=================== l l l l
& n _ _

_ n _ n n _ _ = __ l
l l b
l _ l
l # SEUS TE - l MO - RES VI - DA l VI - DA QUE l
VAI NA SE - LA DES - SAS
l
# n
l===================

l b l n l b =l
&
l - l MO - RES VI - DA l SE - LA l DES - SAS l
l ## l l l n b l
SEUS TE
Ll===================
? l

l l =l
MO - RES TE - MO - RES

37 ##
l .
l =l
38 39 40

l===================
& n _ _ l .
l DO - RES l VOL - l TAR l D TEU CA - l
l ## l FABRICA l l l
n=l
DE ARRANJOS
__ __ . __j
l===================
&
l _ n _ l n _
b _j

l


l DO - RES NO l SA - BE VOL - l TAR ME l D TEU CA - l
l ## l b . l . l b
l
n
l===================
& l l
l
=l
l # DO - RES l VOL -
l TAR l TEU CA -
l
? # n
Lll=================== ll . ll . ll b =ll


6 Oceano

41 ##


.
42 43 44

l===================
& l l l

l =l
l # LOR l
CA - LOR
l l VEM l
FA - ZER FE -
l
l # l ll l l
l ===================
&
__ (n)_ l _ .
l l n _
_ l n _
_ l =
l # LOR TEU CA - l LOR l l VEM FA - l ZER

FE - l
# (n)
l=================== l . l l l b =l
& -
l LOR ____ l _____ ll VEM FA - l ZER FE l
FABRICA
l l ll l l
# #
Lll=================== .
DE ARRANJOS
l


l l
n
l n l
? l


l l
l =l
LOR _______ VEM ME FA-ZER FE - LIZ POR- Q_EU TE
45 ##
.
46 47 48

l===================
&
l l l =l
l # LIZ TE l A - MO VO - l C l MIM E_EU l
l # l n l n l l
===================
l & n _ _ l b_ l __ l n= _ l
l ## LIZ TE l A - MO A - MO l VO- C DE - SA-GUA_EM l MIM E_EU O - CE -l
n
l=================== l

b
l
n l b =l
&
l l A - MO A - MO l VO - C l O - CE - l
l # l l FABRICA DEl ARRANJOS l
LIZ TE
? #
Ll=================== l l
l n b =l
A - MO


7 Oceano

49 ##
& n _ _ l .
l =l
50 51 52

l=================== l .
l # O - CE - l A - l NO l QUA - SE_U - MA l
l # l l l n l
=
===================
l& __ __ . __j
l b _

n
_


l n _


_

j
l l
l # A - NO E_ES - l QUE - O QUE_A - l MAR l QUA - SE_U - MA l
l # n l b . l . l b =l
l ===================
& l l l l
l # l FABRICA DEl ARRANJOSl l
A - NO A - MAR U - MA

=ll
? # n
Lll=================== ll . ll . ll b


53 ## 6


. 8
54 55 56

l===================
& DOR l l l
. l ( n ) . =l
l (a
l FABRICA DEl l ARRANJOSl
dor) S SEI
l
l ## n l n
l l 68 l l

===================
l& l l l . l n _ . =l
( )
l l ll l l
DOR __ __ ____ ______ S SEI

l ## l . l l 68 . l . l
===================
l& l l l l =l
l # l ll 6 l n . l
DOR _____ _____ S SEI

ll ll 8 . ll ( )
)
? # (nDOR ll .
Lll=================== =ll
8 Oceano

57 ## . . .

58 59 60

& ()#
.
l=================== l l l =l
l # VI - l VER l SE l FOR l
#
l=================== l l l l
& . n)_ .
. n)_ . =
l l ( l l ( l
l ## . l l l l
VI - VER SE FOR

&
l=================== l . l . l . =l
l VI -
l VER
l SE
l FOR
l
l ## .
FABRICA DE
l (n) . l .
ARRANJOS
l l
Ll===================
? l l l (n) . =l

61 ##
OU ACABA AQUI62 63 64 OU DA CAPO...

#
( ) .
l===================
& l . l . l . =
l # POR l VO - l C l
#
l===================l . l . l .
& . n _

=
l l ( )VO l C l
l ## . l . l . l .
POR -

l&
=================== l l l =
l # POR l VO - l C l
? # .
ll (n) .
Lll=================== ll J . ll . =

Potrebbero piacerti anche